Przejdź do zawartości

Dominik Mikołaj Radziwiłł

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Dominik Mikołaj Radziwiłł
Ilustracja
Herb
Trąby
Rodzina

Radziwiłłowie herbu Trąby

Data i miejsce urodzenia

1643
Nieśwież

Data i miejsce śmierci

27 lipca 1697
Warszawa

Ojciec

Aleksander Ludwik Radziwiłł

Matka

Lucricia Marie Strozzi

Żona

Anna Marianna Połubińska, c. Aleksandra Hilarego
Anna Krystyna Lubomirska, c. Jerzego Sebastiana, 2 voto Sapieżyna

Dzieci

z Anną Marianną Połubińską:
Lukrecja Katarzyna Radziwiłł
Adelaida Cecylia Teresa Radziwiłł
Jan Mikołaj Radziwiłł
Sofia Radziwiłł
Feliks Radziwiłł
Michał Antoni Radziwiłł
Mikołaj Faustyn Radziwiłł
Mariana Radziwiłł

Dominik Mikołaj Radziwiłł herbu Trąby (ur. 1643, zm. 27 lipca 1697 w Warszawie) – książę, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1685 roku[1], podskarbi nadworny litewski od 1676, od 1681 podkanclerzy litewski, od 1690 kanclerz wielki litewski[2].

Był ordynatem na Klecku i starostą: Lidy, Pińska, Tucholi, Radomia i Gniewu.

Syn Aleksandra Ludwika. Ojciec m.in. Jana Mikołaja i Mikołaja Faustyna.

Poseł sejmiku nowogródzkiego na sejm 1681 roku[3].

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa brzeskolitewskiego w 1669 roku[4].

Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[5]. 5 lipca 1697 roku podpisał w Warszawie obwieszczenie do poparcia wolnej elekcji, które zwoływało szlachtę na zjazd w obronie naruszonych praw Rzeczypospolitej[6].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 133.
  2. https://web.archive.org/web/20070128165923/http://ww.dig.com.pl/pdf/Radziwillowie.pdf, Radziwiłłowie h. Trąby, S.Górzyński, J.Grala, W.Piwkowski, V.Urbaniak, T.Zielińska, Warszawa 1996, s. 23.
  3. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 632.
  4. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s.].
  5. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]
  6. Obwieszczenie do poparcia wolney elekcyey roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego siodmego. [Inc.:] Actum in castro Ravensi sub interregno feria quinta post festum sanctae Margarethae [...] proxima anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo. [b.n.s.].