Starosta

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Starosta – organ powiatu, jako przewodniczący wchodzi w skład zarządu powiatu i jest kierownikiem starostwa powiatowego[1].

Etymologia[edytuj | edytuj kod]

We wczesnym średniowieczu prawdopodobnie starostą nazywany był naczelnik wspólnoty rodowo-terytorialnej Słowian. Nazwa ta wiąże się ze słowami stary, starzec. Po łac. nazywany był capitaneus (od caput ‘głowa’), l.mn. capitanei.

Starosta w dawnej Polsce[edytuj | edytuj kod]

W Polsce urząd starosty został wprowadzony podczas panowania króla Wacława II (1291-1305) z czeskiej dynastii Przemyślidów w celu sprawniejszego zarządzania krajem[2]. Stanowisko to w ciągu dłuższego czasu zmieniało swoje znaczenie i funkcje, znane jest też w sąsiednich krajach. Obecnie w Polsce funkcja starosty oznacza osobę kierującą powiatem (zarówno mężczyznę, jak i kobietę).

 1. Od XIV wieku (wprowadzenia tego urzędu przez Wacława II) do rozbiorów starosta był urzędnikiem królewskim w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim. Wyróżniano kilka rodzajów tego urzędu:
 2. W latach 1918–1939 i 1944–1950 był to podległy wojewodzie kierownik administracji ogólnej na terenie powiatu.

Tytuły odojcowskie[edytuj | edytuj kod]

Tradycyjnie syn starosty miał prawo do tytułu odojcowskiego starościc[3], a córka starosty do tytułu starościanka[4].

Starosta we współczesnej Polsce[edytuj | edytuj kod]

Pozycja ustrojowa starosty[edytuj | edytuj kod]

Od reformy administracyjnej 1999 roku starosta jest wybierany przez radę powiatu, kieruje powiatem, reprezentuje go na zewnątrz, jest przewodniczącym zarządu powiatu oraz zwierzchnikiem[5]:

 • pracowników starostwa powiatowego, w tym sekretarza i skarbnika powiatu,
 • kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 • kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Zadania powiatu realizowane przez starostę oraz zarząd powiatu[edytuj | edytuj kod]

Podejmowanie decyzji w zakresie:

Miasto na prawach powiatu[edytuj | edytuj kod]

W przypadku miasta na prawach powiatu zadania, które ustawy nakładają na organy powiatu, wykonują organy tego miasta, wyłaniane i działające na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym i w innych przepisach prawa, które dotyczą gmin. Zatem zadania rady powiatu wykonuje rada miasta, a zadania nałożone na starostę i na zarząd powiatu – jednoosobowo prezydent miasta.

Ilekroć w przepisach prawa dotyczących właściwości organów mowa jest o staroście, należy przez niego rozumieć także prezydenta miasta na prawach powiatu[6].

Inne kraje[edytuj | edytuj kod]

 • W Czechach starosta (cz. Starosta) stoi na czele komitetu gminy i jest wybierany przez radę gminy spośród jej członków.
 • Na Słowacji starosta stoi na czele gminy, wybierany jest w wyborach powszechnych spośród jej mieszkańców.
 • Na Litwie gminy dzielą się na najmniejsze jednostki terytorialne – starostwa. Jednak starostowie są wyznaczani przez dyrektorów administracji[7].

Inne znaczenie[edytuj | edytuj kod]

Zwyczajowo „starostą” nazywa się osoby, które pełnią honorowo określone funkcje w samorządach mniejszych społeczności (np. szkolnych) lub w czasie uroczystości rodzinnych i lokalnych. Na przykład:

 • starosta klasowy (w szkołach) – dziś: gospodarz klasy
 • starosta grupy, starosta roku (na studiach wyższych) – reprezentant studentów wobec władz uczelnianych (jego obowiązki to, między innymi, konsultowanie decyzji z grupą i podejmowanie działań w imieniu jej członków)
 • starosta weselny – osoba odpowiedzialna za przebieg uroczystości weselnej, występująca w imieniu państwa młodych, często w parze ze starościną, inaczej: gospodarz wesela, starszy wesela
 • starosta dożynek – osoba odpowiadająca za przebieg i oprawę uroczystości dożynek

Forma żeńska[edytuj | edytuj kod]

W przypadku kobiety stającej na czele powiatu, poprawnym tytułem urzędowym jest forma „starosta”. Rzeczownik „starościna” może być używana jedynie w odniesieniu do osoby kierującej jakąś grupą ludzi, np. studentów[8].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Iwona Wieczorek, Jarosław Szymanek: Słownik pojęć w administracji publicznej. Łódź: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, 2018, s. 202–204. ISBN 978-83-947833-4-1.
 2. Stanisław Kutrzeba, Starostowie : ich początki i rozwój w XIV w. Kraków 1903.
 3. Witold Doroszewski (red.): starościc. W: Słownik języka polskiego [on-line]. PWN. [dostęp 2015-09-18].
 4. Witold Doroszewski (red.): starościanka. W: Słownik języka polskiego [on-line]. PWN. [dostęp 2015-09-18].
 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920).
 6. Bogdan Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, wyd. II, ABC, 2007.
 7. Starostowie pozostają niewybieralni, Kurier Wileński, 16 czerwca 2016.
 8. starościna – definicja, synonimy, przykłady użycia. sjp.pwn.pl. [dostęp 2019-04-26].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]