Laureaci Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych jest przyznawana przez Komitet Noblowski. Są to nagrody ufundowane przez Bank Szwedzki, czyli nie pochodzą z funduszy, z których pochodzą Nagrody Nobla.

Lista laureatów[edytuj | edytuj kod]

Do 2022 roku przyznano 54 nagrody, którymi wyróżniono 92 laureatów[1]. Najwięcej nagród (7) przyznano w dziedzinie makroekonomii[2]. Najwięcej laureatów (11) pochodziło z Uniwersytetu Chicagowskiego[3].

Rok Wyróżniony Dziedzina Osiągnięcia
1969 Uio frisch 2006 0025.jpg Ragnar Frisch Ekonometria za rozwój i zastosowanie modeli dynamicznych do analizy procesów ekonomicznych[4]
Jan Tinbergen 1982.jpg Jan Tinbergen
1970 Paul Samuelson.jpg Paul Samuelson Teoria równowagi ogólnej i teoria równowag cząstkowych za pracę naukową, poprzez którą rozwinął statyczną i dynamiczną teorię ekonomii i aktywnie przyczynił się do podniesienia poziomu analizy w naukach ekonomicznych[5]
1971 Simon Kuznets 1971b.jpg Simon Kuznets Wzrost gospodarczy i historia gospodarcza za opartą na badaniach empirycznych interpretację wzrostu gospodarczego, która dała nowe i pogłębiła istniejące zrozumienie ekonomiczne struktur społecznych i procesów rozwoju[6]
1972 John Hicks 1972.jpg John Hicks Teoria równowagi ogólnej za pionierski wkład w ekonomiczną teorię równowagi ogólnej oraz ekonomii dobrobytu[7]
Kenneth Arrow, Stanford University.jpg Kenneth Arrow
1973 Wassily Leontief 1973.jpg Wassily Leontief Analiza nakładów i wyników za rozwój metody nakładów i wyników i jej zastosowanie do ważnych problemów ekonomicznych[8]
1974 Gunnar Myrdal - Sveriges styresmän.jpg Gunnar Myrdal Makroekonomia i ekonomia instytucjonalna za pionierską pracę w dziedzinie teorii pieniądza i wahań gospodarczych oraz za pogłębioną analizę współzależności zjawisk ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych[9]
Friedrich Hayek portrait.jpg Friedrich Hayek
1975 Leonid Kantorovich 1975.jpg Leonid Kantorowicz Teoria optymalnej alokacji zasobów za wkład w teorię optymalnej alokacji zasobów[10]
TjallingKoopmans1967.jpg Tjalling Koopmans
1976 Portrait of Milton Friedman.jpg Milton Friedman Makroekonomia za osiągnięcia w dziedzinie analizy konsumpcji, historii i teorii monetarnej oraz za przedstawienie złożoności polityki stabilizacyjnej[11]
1977 Bertil Ohlin.jpg Bertil Ohlin Międzynarodowe stosunki gospodarcze za przełomowy wkład w teorię handlu międzynarodowego i międzynarodowych przepływów kapitałowych[12]
James Meade Nobel.jpg James Meade
1978 Herbert simon red complete.jpg Herbert Simon Badania operacyjne (zarządzanie) za pionierskie badania procesów podejmowania decyzji wewnątrz organizacji gospodarczych[13]
1979 Theodore W. Schultz.jpg Theodore Schultz Ekonomia rozwoju za pionierski wkład w badania rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem problemów krajów rozwijających się[14]
Arthur Lewis
1980 Lawrence Klein Makroekonometria za stworzenie modeli ekonometrycznych i ich zastosowanie do analizy wahań ekonomicznych i polityki ekonomicznej[15]
1981 James Tobin.png James Tobin Makroekonomia za analizę rynków finansowych i ich związków z decyzjami o wydatkach, zatrudnieniem, produkcją i cenami[16]
1982 George Stigler Organizacja przemysłu za nowatorskie badania nad strukturami przemysłu, funkcjonowaniem rynków oraz przyczynami i skutkami regulacji publicznej[17]
1983 Debreu, Gérard (1921-2004).jpeg Gérard Debreu Teoria równowagi ogólnej za wdrożenie do teorii ekonomii nowych metod analitycznych oraz za nowe ścisłe sformułowanie teorii równowagi ogólnej[18]
1984 Richard Stone Pomiar produktu narodowego za zasadniczy wkład w rozwój systemów rachunku narodowego, a tym samym ogromne usprawnienie podstaw empirycznej analizy ekonomicznej[19]
1985 Franco Modigliani.jpg Franco Modigliani Makroekonomia za pionierskie analizy oszczędzania i rynków finansowych[20]
1986 James Buchanan by Atlas network.jpg James M. Buchanan Jr. Finanse publiczne za rozwój kontraktowych i konstytucyjnych podstaw teorii podejmowania decyzji ekonomicznych i politycznych[21]
1987 Robert Solow by Olaf Storbeck.jpg Robert M. Solow Teoria wzrostu gospodarczego za wkład w teorię wzrostu gospodarczego[22]
1988 ALLAIS PN Maurice-24x30-2001b.jpg Maurice Allais Teoria równowagi ogólnej i teoria równowag cząstkowych za pionierski wkład w teorię rynków i efektywnego wykorzystywania zasobów[23]
1989 Trygve Haavelmo.jpg Trygve Haavelmo Ekonometria za wyjaśnienie podstaw ekonometrii w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa i analizę równoczesnych struktur ekonomicznych[24]
1990 Harry Markowitz Ekonomia finansowa za pionierskie prace w teorii ekonomii finansowej[25]
Merton Miller
William sharpe 2007.jpg William Sharpe
1991 Coase profile 2003.jpg Ronald Coase Teoria instytucji za odkrycie i wyjaśnienie wpływu kosztów transakcyjnych i praw własności na strukturę instytucjonalną i funkcjonowanie gospodarki[26]
1992 GaryBecker-May24-2008.jpg Gary Becker Mikroekonomia i socjologia ekonomiczna za rozszerzenie zakresu analizy mikroekonomicznej na szeroki zakres ludzkich zachowań i interakcji, włączając zachowania pozarynkowe[27]
1993 Robert William Fogel.jpg Robert Fogel Historia gospodarcza za wkład w odnowę historii gospodarczej poprzez zastosowanie teorii ekonomii i metod ilościowych do objaśnienia zmian gospodarczych i instytucjonalnych[28]
Douglass North.jpg Douglass North
1994 Reinhard Selten2.jpg Reinhard Selten Teoria gier za pionierską analizę równowagi w teorii gier niekooperacyjnych[29]
John Forbes Nash, Jr. by Peter Badge.jpg John Nash Jr
John Harsanyi
1995 Robert Lucas Jr. Makroekonomia za rozwój i zastosowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań, a tym samym przekształcenie analizy makroekonomicznej i głębsze zrozumienie polityki gospodarczej[30]
1996 Sir James Mirrlees.jpg James Mirrlees Ekonomia informacji za fundamentalny wkład w ekonomiczną teorię bodźców w warunkach asymetrii informacji[31]
William Vickrey
1997 Robert C. Merton.jpg Robert Merton Ekonomia finansowa za nowatorską metodę wyznaczania wartości instrumentów pochodnych[32]
Myron Scholes 2008 in Lindau.png Myron Scholes
1998 Amartya Sen NIH.jpg Amartya Sen Ekonomia dobrobytu za wkład w ekonomię dobrobytu[33]
1999 Rmundell.jpg Robert Mundell Makroekonomia międzynarodowa za analizę polityki pieniężnej i fiskalnej w warunkach różnych reżimów kursów wymiany oraz analizę optymalnych obszarów walutowych[34]
2000 James Heckman.jpg James Heckman Ekonometria za rozwój teorii i metod analizowania prób selektywnych[35]
McFadden.jpg Daniel McFadden za rozwój teorii i metod analizowania wyborów dyskretnych[35]
2001 George Akerlof.jpg George A. Akerlof Ekonomia informacji za analizę rynków z asymetrią informacji[36]
Michael Spence - Trento 2013 01.JPG Michael Spence
Joseph E. Stiglitz, 2019 (cropped).jpg Joseph E. Stiglitz
2002 Daniel Kahneman (3283955327) (cropped).jpg Daniel Kahneman Psychologia ekonomiczna i ekonomia eksperymentalna za zintegrowanie wniosków z badań psychologicznych do nauk ekonomicznych, szczególnie dotyczących ludzkich osądów i podejmowania decyzji w warunkach niepewności[37]
Vernon L. Smith 2011.jpg Vernon Smith za ustanowienie eksperymentów laboratoryjnych narzędziem empirycznej analizy ekonomicznej, szczególnie do badania alternatywnych mechanizmów rynkowych[37]
2003 Robert F. Engle.jpg Robert Engle Ekonometria za metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych ze zmienną w czasie wariancją (model ARCH)[38]
Clive Granger by Olaf Storbeck cropped.jpg Clive Granger za metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych ze wspólnymi trendami (kointegrację)[38]
2004 Finn E Kydland 2015 (cropped).jpg Finn E. Kydland Makroekonomia za wkład w makroekonomię dynamiczną: spójność polityki gospodarczej w czasie oraz przyczyny leżące u podstaw cykli koniunkturalnych[39]
Edward C Prescott 2015 (cropped).jpg Edward C. Prescott
2005 Aumann-1080b.jpg Robert J. Aumann Teoria gier za poszerzenie naszego rozumienia konfliktu i kooperacji poprzez analizę z użyciem teorii gier[40]
Thomas Schelling.jpg Thomas C. Schelling
2006 Edmund Phelps 2008-01-23.jpg Edmund S. Phelps Makroekonomia za analizę zależności międzyokresowych w polityce makroekonomicznej[41]
2007 Leonid Hurwicz.jpg Leonid Hurwicz Mikroekonomia za położenie podwalin pod teorię mechanism design[42]
Eric Maskin at UCI.jpg Eric S. Maskin
Myerson roger print.jpg Roger B. Myerson
2008 Paul Krugman 2 BBF 2010 Shankbone.jpg Paul Krugman Ekonomia międzynarodowa za analizę wzorców handlu i lokalizacji działalności gospodarczej[43]
2009 Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-30.jpg Elinor Ostrom Zarządzanie za analizę ekonomicznych aspektów zarządzania[44]
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-42.jpg Oliver E. Williamson
2010 Peter Diamond (economist).jpg Peter Diamond Mikroekonomia za analizę rynków z frykcjami poszukiwań[45]
Nobel Prize 2010-Press Conference KVA-DSC 7404.jpg Dale Mortensen
Christopher Pissarides.jpg Christopher Pissarides
2011 Nobel Prize 2011-Press Conference KVA-DSC 7770.jpg Thomas Sargent Makroekonomia za empiryczne badania nad przyczynami i skutkami w makroekonomii[46]
Nobel Prize 2011-Press Conference KVA-DSC 7720.jpg Christopher Sims
2012 Alvin E. Roth 3 2012.jpg Alvin E. Roth Teoria gier za teorię stabilnych alokacji i wykorzystanie projektowania rynku[47]
Lloyd Shapley 2 2012.jpg Lloyd Shapley
2013 Robert Shiller - World Economic Forum Annual Meeting 2012 (cropped).jpg Robert J. Shiller Ekonomia finansowa za empiryczne badania cen aktywów[48]
Eugene Fama at Nobel Prize, 2013.jpg Eugene Fama
Lars Peter Hansen photo in 2007.jpg Lars Peter Hansen
2014 Jean Tirole (cropped).jpg Jean Tirole Organizacja przemysłu i mikroekonomia za analizę siły rynkowej i regulacji[49]
2015 Angus Deaton 5289-2015.jpg Angus Deaton mikroekonomia za analizę konsumpcji, ubóstwa i dobrobytu[50]
2016 Nobel Laureates Oliver Hart 2016 (31341903482).jpg Oliver Hart Teoria ekonomii, teoria kontraktu za ich wkład w teorię kontraktów[51]
Bengt Holmström.jpg Bengt Holmström
2017 Richard Thaler Chatham.jpg Richard Thaler finanse behawioralne za wkład w ekonomię behawioralną[52]
2018 William Nordhaus EM1B6043 (46234132921).jpg William Nordhaus makroekonomia za włączenie zmian klimatu do długookresowych analiz makro-ekonomicznych[53]
Paul Romer, 2005 (cropped).jpg Paul Romer za włączenie innowacji technologicznych do długookresowych analiz makro-ekonomicznych[53]
2019 FT Goldman Sachs Business Book of the Year Award 2011 (6310827426) (cropped).jpg Abhijit Banerjee walka z ubóstwem za ich eksperymentalne podejście do łagodzenia światowego ubóstwa[54]
Nobel 9 Dec 2019 Esther Duflo (cropped).jpg Esther Duflo
Kremer bio.jpg Michael Kremer
2020 Paul Milgrom Headshot (cropped).jpg Paul Milgrom aukcje za ulepszenie teorii aukcji i wynalezienie nowych formatów aukcji[55]
Robert B. Wilson
2021 David Card - Nobel prize interview screenshot (cropped).png David Card eksperyment w warunkach naturalnych za empiryczny wkład w ekonomikę pracy[56]
Joshua Angrist - 2011 (cropped).jpg Joshua Angrist za ich metodologiczny wkład w analizę związków przyczynowych[56]
Guido Imbens Lemley Lecture 1.jpg Guido Imbens
2022 Ben Bernanke official portrait.jpg Ben Bernanke bankowość za badania bankowości i kryzysów finansowych[57]
Douglas Diamond
Philip Dybvig

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. All Laureates in Economics (ang.).
 2. Table Listing the Economics Prize 1969 – 2006 (ang.).
 3. Nobel Laureates and Universities (ang.).
 4. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 (ang.).
 5. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1970 (ang.).
 6. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1971 (ang.).
 7. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1972 (ang.).
 8. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 (ang.).
 9. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1974 (ang.).
 10. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1975 (ang.).
 11. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1976 (ang.).
 12. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1977 (ang.).
 13. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1978 (ang.).
 14. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1979 (ang.).
 15. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 (ang.).
 16. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1981 (ang.).
 17. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1982 (ang.).
 18. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1983 (ang.).
 19. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 (ang.).
 20. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1985 (ang.).
 21. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1986 (ang.).
 22. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1987 (ang.).
 23. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1988 (ang.).
 24. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 (ang.).
 25. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1990 (ang.).
 26. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1991 (ang.).
 27. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1992 (ang.).
 28. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993. nobelprize.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-02-11)]. (ang.).
 29. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1994. nobelprize.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-01-09)]. (ang.).
 30. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1995 (ang.).
 31. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1996 (ang.).
 32. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997 (ang.).
 33. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1998 (ang.).
 34. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1999 (ang.).
 35. a b The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 (ang.).
 36. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001 (ang.).
 37. a b The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002 (ang.).
 38. a b The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 (ang.).
 39. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2004 (ang.).
 40. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2005 (ang.).
 41. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2006 (ang.).
 42. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2007 (ang.).
 43. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2008 (ang.).
 44. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2009 (ang.).
 45. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2010 (ang.).
 46. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2011 (ang.).
 47. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2012 (ang.).
 48. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013 (ang.).
 49. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2014 (ang.).
 50. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2015 (ang.).
 51. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2016 (ang.).
 52. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2017. Nobel Media AB 2014, 2017-10-09. [dostęp 2017-10-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-08-12)]. (ang.).
 53. a b The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018. Nobel Media AB 2018, 2018-10-08. [dostęp 2018-10-08]. (ang.).
 54. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019. Nobel Media AB, 2019-10-14. [dostęp 2019-10-14]. (ang.).
 55. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020. Nobel Media AB, 2020-10-12. [dostęp 2020-10-12]. (ang.).
 56. a b The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2021. Nobel Media AB, 2021-10-11. [dostęp 2021-10-11]. (ang.).
 57. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2022. Nobel Media AB, 2022-10-10. [dostęp 2022-10-10]. (ang.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]