Obrona Zbaraża

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Oblężenie Zbaraża
Powstanie Chmielnickiego
ilustracja
Czas

10 lipca22 sierpnia 1649

Miejsce

Zbaraż, Rzeczpospolita Obojga Narodów

Terytorium

historyczna siedziba rodzin Zbaraskich i Wiśniowieckich

Wynik

Podpisanie ugody zborowskiej
Stworzenie Hetmanatu Kozackiego

Strony konfliktu
Rzeczpospolita Kozacy
Chanat Krymski
Dowódcy
Jeremi Wiśniowiecki Bohdan Chmielnicki
Islam III Girej
Siły
10–15 tysięcy Polaków 70 tysięcy Kozaków
40 tysięcy Tatarów
Straty
Od 3–4 do 5–6 tysięcy zabitych i rannych
4–5 tysięcy w niewoli
głównie piechota i obsługa dział
Od 2–6 do 8–18 tysięcy zabitych i rannych
Głównie chłopów i biorących udział w szturmach
Położenie na mapie Polski w 1771 r.
Mapa konturowa Polski w 1771 r., na dole znajduje się punkt z opisem „miejsce bitwy”
49°40′00″N 25°46′40″E/49,666667 25,777778
Zamek

Obrona Zbaraża — bitwa obronna przeprowadzona w dniach 10 lipca22 sierpnia 1649 roku[1].

Fortyfikacje ziemne usypane wokół zamku w Zbarażu, bronione były podczas powstania Chmielnickiego przez około 9-tysięczną załogę polską wraz z chorągwiami Wiśniowieckiego i oddziałem piechoty niemieckiej[2]. Wojskami tymi dowodzili trzej regimentarze: Andrzej Firlej, Stanisław Lanckoroński i Mikołaj Ostroróg, lecz prawdziwym dowódcą obrony był wojewoda ruski książę Jeremi Wiśniowiecki[potrzebny przypis]. W obozie obecni byli także Aleksander Koniecpolski i starosta krasnostawski Marek Sobieski.

Oblężenie[edytuj | edytuj kod]

Oblegające wojska liczyły 70 tysięcy Kozaków i 40 tysięcy Tatarów[3][4]. Ponadto kilkadziesiąt tysięcy ruskiej czerni. Dowódcą armii kozackiej był hetman wojsk zaporoskich Bohdan Chmielnicki, a Tatarami dowodził sam chan krymski Islam III Girej. Oblegający mieli 30 dział, obrońcy tylko połowę tego[3]. Choć Zbaraż był nowoczesnym zamkiem bastionowym, był jednak zbyt mały, by można było przeprowadzić obronę chroniąc się za jego murami. Z tego powodu armia koronna okopała się budując wały przed murami fortecy.

Pierwszy szturm Chmielnicki przeprowadził już 11 lipca, licząc na to, że rozmiar jego armii wzbudzi w wojskach koronnych podobny popłoch, jak pod Piławcami i pozwoli z marszu zdobyć twierdzę. Twardy opór obrońców i ciężkie straty nacierających pułków kozackich zniweczyły ten plan.

Polacy sukcesywnie odpierali kolejne szturmy, a ponadto sami organizowali uciążliwe dla oblegających wycieczki. Prowadzone przez Kozaków prace ziemne zmuszały obrońców do stopniowego cofania się i zmniejszania obszaru umocnień. Po kilku tygodniach obrony zaczęło brakować żywności oraz prochu.

Odsiecz[edytuj | edytuj kod]

17 lipca na odsiecz oblężonemu Zbarażowi ruszyła z Lublina armia polska pod osobistym dowództwem króla Jana Kazimierza. Nie było przy królu pospolitego ruszenia, gdyż kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński bał się nacisków szlachty na króla.

Z wieścią o rozpaczliwej sytuacji wojsk oblężonych w Zbarażu do stojącego w Toporowie króla przedarło się kilku posłańców, między innymi w chłopskim przebraniu towarzysz husarski Mikołaj Skrzetuski, który, pomimo ogromnego zmęczenia, ofiarował się do odbycia drogi powrotnej i zaniesienia posłania królewskiego do Zbaraża[5].

Król natychmiast ruszył z odsieczą, ale miał ze sobą tylko 15 tys. wojska. Nie dotarło pospolite ruszenie, gdyż za sprawą Ossolińskiego wici rozesłano zbyt późno. Kilka dni później podjazd królewski schwytał znacznego rangą Tatara z ordy nohajskiej, który potwierdził informacje Skrzetuskiego o obecności chana Islam Gireja III[6]. Informację tę zatajono przed resztą armii.

Na wieść o zbliżającym się królu Chmielnicki z chanem Islam Girejem zostawili część sił dla blokowania Zbaraża i zabrawszy ze sobą większość wojsk zaatakowali i osaczyli armię królewską podczas przeprawy przez rzekę pod Zborowem.

Ugoda zborowska[edytuj | edytuj kod]

Rokowania z Chmielnickim były niemożliwe, ponieważ jeszcze przed atakiem na Zbaraż król ogłosił Chmielnickiego zdrajcą i wyznaczył za jego głowę nagrodę. Dlatego prowadzono rokowania z chanem, który za ogromny haracz i jasyr zgodził się na podpisanie rozejmu, a Chmielnickiemu zagroził wojną, jeśli ten nie pogodzi się z królem. Wreszcie 17 sierpnia podpisano ugodę zborowską, której postanowienia były niekorzystne dla Rzeczypospolitej, nie zadowoliły także Kozaków.

Warunki ugody zborowskiej:

 • Bohdan Chmielnicki pozostał hetmanem wojsk zaporoskich i otrzymał Czehryń.
 • Zwiększono rejestr Kozaków z 6 do 40 tys.
 • Na Ukrainie pozostały pod kontrolą Kozaków 3 województwa: kijowskie, bracławskie, czernihowskie. Wszelkie urzędy na tych terenach otrzymywać miała szlachta prawosławna. Wojskom koronnym, Żydom i jezuitom wstęp na ten obszar był zabroniony.
 • Członkiem senatu Rzeczypospolitej miał zostać metropolita kijowski (podczas sejmu jesiennego biskupi katoliccy nie wpuścili do senatu metropolity kijowskiego Sylwestra Kossowa).
 • Z chanem zawarto przymierze zaczepno-odporne, obiecano spłacić zaległe upominki i co roku nie zwlekać z ich płaceniem.
 • Rzeczpospolita odstąpiła chanowi prawo do wypasu trzód na Dzikich Polach nad Dnieprem, Dniestrem i Bohem.
 • Powracający na Krym Tatarzy otrzymali prawo do brania napotkanej ludności w jasyr.

Po bitwie[edytuj | edytuj kod]

Wojska koronne opuściły Zbaraż, a na wypadek niedotrzymania przez drugą stronę warunków podpisanej umowy tyły wycofujących się oddziałów ochraniała jazda pod osobistym dowództwem Jeremiego Wiśniowieckiego. Przed opuszczeniem obozu Polacy zniszczyli utworzone wcześniej umocnienia ziemne, by w przyszłości nie mogły być wykorzystane przez Zaporożców.

Inspiracje w literaturze[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. według Małej Encyklopedii Wojskowej oblężenie zakończyło się 26 sierpnia 1649 roku.
 2. Mała Encyklopedia Wojskowa podaje liczbę wojsk koronnych w Zbarażu na około 9 tysięcy żołnierzy
 3. a b Kosman 1989 ↓, s. 32.
 4. według Małej Encyklopedii Wojskowej Kozaków i Tatarów było łącznie kilkadziesiąt tysięcy
 5. Ludwik Kubala "Szkice historyczne" t.1 Lwów 1880 s.134; niezależnie przedarł się z oblężonej twierdzy Krzysztof Stapkowski (Sławomir Koper "Ukraina. Przewodnik historyczny. Polskie ślady, tragiczne dzieje", 2011 Bellona s.156). Na początku oblężenia zrobił to podstarości czehryński Daniel Czapliński, jednak Wyczyn Skrzetuskiego zasługuje na tym większe uznanie, że był on nieporównywalnie trudniejszy od (...) wyprawy Czaplińskiego z pierwszej fazy oblężenia. (Janusz Zbigniew Kaczmarek "Bohdan Chmielnicki" Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź Ossolineum 1988 ISBN 83-04-02796-8 s.109n)
 6. Wawrzyniec Jan Rudawski Historja Polska od śmierci Władysława IV aż do pokoju Oliwskiego, czyli dzieje panowania Jana Kazimierza 1855 t. 1 s. 81.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]