Łacha Farna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Łacha Farna
użytek ekologiczny
Państwo

 Polska

Województwo

 dolnośląskie

Położenie

Wrocław, Janówek

Mezoregion

Pradolina Wrocławska

Data utworzenia

2000

Akt prawny

Uchwała Nr XXI/671/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2000 roku

Powierzchnia

1,8 ha

Położenie na mapie Wrocławia
Mapa konturowa Wrocławia, blisko górnej krawiędzi po lewej znajduje się punkt z opisem „Łacha Farna”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po lewej nieco na dole znajduje się punkt z opisem „Łacha Farna”
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa konturowa województwa dolnośląskiego, blisko centrum na prawo u góry znajduje się punkt z opisem „Łacha Farna”
Ziemia51°12′01″N 16°53′42″E/51,200278 16,895000

Łacha Farnaużytek ekologiczny położony we Wrocławiu, w rejonie osiedla Janówek, utworzony w oparciu o zbiornik wodny, będący starorzeczem rzeki Odra[1][2][3][4][5]. W ramach ustalonej ochrony pozostałości ekosystemu na tym terenie, ustalono ochronę zarówno samego zbiornika wodnego jak i pasa przyległego terenu o szerokości 15 m od brzegów tego zbiornika[3][6]. Użytek ten zlokalizowany jest na południowym krańcu kompleksu leśnego położonego przy północno-zachodniej granicy miasta; las ten obejmuje również obszary położone już poza administracyjnymi granicami Wrocławia – w gminie Miękinia. W rejonie tym znajduje się kilka innych starorzeczy i niewielkich zbiorników wodnych, przy czym oprócz Łachy Farnej, jeszcze dwa z nich w obszarze Wrocławia zostały również ustanowione jednym użytkiem ekologicznym[5][6]. Powierzchnia starorzecza wynosi 1,80 ha[1] (1,48 ha[4]).

Wartości przyrodnicze[edytuj | edytuj kod]

Łacha Farna położona jest w bogatej przyrodniczo dolinie Odry[7] (w pobliżu przepływa także inna rzeka – Bystrzyca), stanowiąc cenny przyrodniczo użytek ekologiczny[3]. W jego obrębie wykryto 173 taksony roślin naczyniowych[3][5][7], należących do 53 rodzin, 1 gatunek chronionego grzyba, 23 pospolite taksony roślin, 25 częste, 66 rozproszone, natomiast 59 taksonów należy na badanym terenie do bardzo rzadkich[3]. W obrębie użytku ekologicznego Łacha Farna stwierdzono występowanie następujących gatunków chronionych[2][3][5][8][7]:

Zbiornik wodny ma silnie zróżnicowaną linię brzegową[1][3][4][5], przy której występuje roślinność szuwarowa, w tym między innymi takie gatunki jak: pałka wąskolistna, pałka szerokolistna, turzyca, trzcina pospolita. Otoczony jest w części zachodniej lasem grądowym[1][3][7], a na niewielkich powierzchniach lasy te odpowiadają wilgotnym zbiorowiskom łęgowym[7]. Występują takie gatunki drzew jak między innymi: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, grab zwyczajny, jesion wyniosły[1]. Lustro wodny pokryte jest rzęsą drobną[1]. Występują tu także: z roślin kosaciec żółty[2][5], a z bezkręgowców gąbka słodkowodna, liczne ślimaki wodne oraz ważki[7].

Podstawa prawna[edytuj | edytuj kod]

Użytek ten ustanowiony został uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, tj. uchwałą nr L/1750/02 z dnia 4 lipca 2002 roku[a] w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytek ekologiczny dwóch zbiorników wodnych wraz z otaczającym terenem leśnym położonych na terenie Janówka, obręb Pracze Odrzańskie[9]. Wcześniej teren ten chroniony był na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla tego obszaru uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI/671/00 z dnia 18 maja 2000 r.[b] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławia dla obszaru w rejonie ul. Janowskiej obrębu Pracze Odrzańskie[1][3][6][8]; uchwała ta straciła moc z wyłączeniem paragrafu 30 tej uchwały dotyczącego właśnie ochrony obszarów użytków ekologicznych, co z kolei określa kolejna uchwała, dotycząca nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nr X/211/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.[c] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Janówek Komunalny we Wrocławiu, w paragrafie 13 tej uchwały[10].

Zakres ochrony[edytuj | edytuj kod]

Zakres ochrony tego użytku ekologicznego określa paragraf 2 uchwały nr L/1750/02[9]:

§ 2. W stosunku do ustanowionego użytku ekologicznego zabrania się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,

4) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,

5) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków leśnych,

7) budowy obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt ochroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.

Natomiast według utrzymanego w mocy paragrafu 30[10] uchwały nr XXI/671/00 ochrona tego użytku ekologicznego wynikająca z ustępu 2 tego paragrafu polega na[6]:

zakazie: wędkowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, zmiany stosunków wodnych, palenia ognisk, zakłócania ciszy i pływania.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 29 lipca 2002 r. Nr 163, poz.2245, data wydania 2002-07-04; opublikowana została w Biuletynie Urzędowym RMW z 20 lipca 2002 r. Nr 7, poz.345; obowiązuje od 2002-08-13
 2. uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 9 stycznia 2001 r. Nr 1, poz.7, data wydania 2000-05-18; opublikowana w Biuletynie Urzędowym RMW z 31 maja 2000 r. Nr 5, poz.155; uchwała straciła moc z wyłączeniem ustaleń paragrafu 30 tej uchwały dotyczącego ochrony użytków ekologicznych położonych w obrębie tego opracowania (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
 3. uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 18 lipca 2007 r. Nr 173, poz.2219, data wydania 2007-06-14; opublikowana w Biuletynie Urzędowym RMW z 21 czerwca 2007 r. Nr 6, poz.183; obowiązuje od 2007-08-18

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g 5. Środowisko przyrodnicze Wrocławia. wrosystem.um.wroc.pl, 2003. s. 22. [dostęp 2010-04-15]. (pol.).
 2. a b c Użytki ekologiczne. www.przyroda.wroclaw.pl. [dostęp 2010-04-22]. (pol.).
 3. a b c d e f g h i Jarosław Proćków, Małgorzata Proćków. Szata roœlinna użytku ekologicznego „Starorzecze Łacha Farna” (NW Wrocław, woj. dolnoœśląskie). „Acta Botanica Silesiaca”. 3, s. 83-105, 2008. ISSN 1895-5738. [dostęp 2014-05-16]. 
 4. a b c Jarosław Proćków, Małgorzata Proćków. Wartośœci przyrodnicze Janówka (NW Wrocław) – terenu przeznaczonego pod inwestycje miejskie. „Acta Botanica Silesiaca”. 2, s. 86, 2005. ISSN 1895-5738. [dostęp 2014-05-16]. 
 5. a b c d e f Aktualizacja PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WROCŁAWIA NA LATA 2004-2015. [w:] Załącznik do uchwały Nr XLI/1276/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 listopada 2009 r. [on-line]. wrosystem.um.wroc.pl, listopad 2009 r.. s. 273. [dostęp 2010-04-22]. (pol.).
 6. a b c d UCHWAŁA NR XXI/671/00 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. uchwaly.um.wroc.pl, 18 maja 2000. [dostęp 2010-04-22]. (pol.).
 7. a b c d e f Adam Guziak: Raport 2002 - Środowisko, Biosfera. [w:] Biosfera [on-line]. www.eko.org.pl. [dostęp 2010-04-22]. (pol.).
 8. a b POWIATOWY PROGRAM ZWIĘKSZENIA LESISTOŚCI MIASTA WROCŁAWIA. [w:] Załącznik do uchwały Nr LII/3183/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 roku [on-line]. wrosystem.um.wroc.pl, 2006-06-08. s. 107. [dostęp 2010-04-22]. (pol.).
 9. a b UCHWAŁA NR L/1750/02 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. uchwaly.um.wroc.pl, 4 lipca 2002. [dostęp 2010-04-22]. (pol.).
 10. a b UCHWAŁA NR X/211/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. uchwaly.um.wroc.pl, 14 czerwca 2007. [dostęp 2010-04-22]. (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]