Č

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Č č

Člitera alfabetu łacińskiego z diakrytycznym znakiem háček. Jest to litera w alfabecie husyckim, służąca do zapisu głoski zapisywanej w języku polskim dwuznakiem „cz”. Litera ta jest stosowana w pisowni wszystkich języków zachodniosłowiańskich z wyjątkiem polskiego i kaszubskiego oraz w pisowni tych języków południowosłowiańskich, które stosują alfabet łaciński. Włączono ją też do alfabetu białoruskiego w krótkim okresie, kiedy teksty białoruskie zapisywano łacinką.

Litera č stosowana jest powszechnie w transkrypcji i transliteracji tekstów pisanych cyrylicą (odpowiada jej cyrylicki grafem Ч).

Używana jest także w językach litewskim i łotewskim oraz w zapisach alfabetem łacińskim języków lapońskich.