Grupa rozwiązalna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Grupa rozwiązalnagrupa, dla której istnieje ciąg subnormalny o abelowych faktorach (przemiennych ilorazach).

Nazwa pojęcia ma swoje źródło w teorii Galois, skąd pochodzi – pierwiastki wielomianu o współczynnikach z pewnego ciała można wyrazić za pomocą pierwiastników (elementów ciała połączonych działaniami dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i pierwiastkowania dowolnego stopnia naturalnego), gdy tzw. grupa Galois ciała rozkładu danego wielomianu jest rozwiązalna. Twierdzenie Abela-Ruffiniego mówi, że grupy Galois ciała rozkładu wielomianów stopnia większego od 4 nie muszą być rozwiązalne, tzn. wśród wielomianów rzeczywistych dowolnego stopnia większego niż 4 istnieją wielomiany, których pierwiastki nie dają się przedstawić za pomocą pierwiastników. Przykładem może być następujący wielomian piątego stopnia:

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Grupa jest rozwiązalna, gdy istnieje ciąg podgrup

takich, że dla każdego są spełnione warunki:

Warunki równoważne[edytuj | edytuj kod]

Czasami jako definicję podaje się również następujący, równoważny warunek:

Grupa jest rozwiązalna wtedy i tylko wtedy, gdy dla pewnej liczby

gdzie oznacza -tą pochodną grupy Najmniejszą taką liczbę nazywa się stopniem rozwiązalności grupy

Jeżeli grupa jest skończona, to jest ona rozwiązalna wtedy i tylko wtedy, gdy faktory ciągu kompozycyjnego grupy grupami cyklicznymi rzędu będącego liczbą pierwszą. Równoważność ta wynika z twierdzenia Jordana-Höldera.

Własności[edytuj | edytuj kod]

 • Podgrupa grupy rozwiązalnej jest rozwiązalna.
 • Jeśli i grupa jest rozwiązalna, to iloraz również jest grupą rozwiązalną.
 • Jeżeli oraz grupy i są rozwiązalne, to również jest grupą rozwiązalną.
 • Obraz homomorficzny grupy rozwiązalnej jest grupą rozwiązalną.
 • Iloczyn prosty grup rozwiązalnych jest grupą rozwiązalną.

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

 • Każda grupa abelowa jest rozwiązalna.
 • Grupy nilpotentne i superrozwiązalne są rozwiązalne.
 • p-grupy są rozwiązalne.
 • Grupa permutacji Sn jest rozwiązalna dla i nie jest rozwiązalna dla
 • Grupa alternująca jest nieabelową grupą rozwiązalną. gdzie oznacza czwórkową grupę Kleina. Grupa Kleina jest abelowa oraz ponadto skąd jest rozwiązalna.
 • Nierozwiązalną grupą najmniejszego rzędu jest 60-elementowa grupa alternująca
 • Każda nieabelowa grupa prosta nie jest rozwiązalna, ponieważ a w grupie prostej nie ma innych ciągów subnormalnych.

Twierdzenia[edytuj | edytuj kod]

Twierdzenie Feita-Thompsona
Każda skończona grupa rzędu nieparzystego jest rozwiązalna.
Twierdzenie Burnside’a
Każda grupa rzędu jest rozwiązalna, gdzie są liczbami pierwszymi, a – nieujemnymi liczbami całkowitymi.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Solvable group (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org [dostęp 2024-04-05].