Ciało (matematyka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ciałostruktura formalizująca własności algebraiczne liczb wymiernych czy liczb rzeczywistych. W trakcie badań nad tymi obiektami rozwinął się aparat matematyczny (tzw. teoria Galois) umożliwiający rozwiązanie takich problemów jak rozwiązalność równań wielomianowych (jednej zmiennej) przez tzw. pierwiastniki (działania obowiązujące w ciałach i wyciąganie pierwiastków) czy wykonalność pewnych konstrukcji klasycznych (konstrukcji geometrycznych, w których dozwolone jest korzystanie z wyidealizowanych cyrkla i linijki). Działem matematyki zajmującym się opisem tych struktur jest teoria ciał.

Historia nazwy[edytuj | edytuj kod]

Pojęcia ciała (bez nadawania mu nazwy) używał już Évariste Galois, który odkrył i sklasyfikował ciała skończone. Później podobnie postąpił Bernhard Riemann (w 1857), którego interesowały ciała funkcji meromorficznych. Richard Dedekind podał formalną definicję ciała pod nazwą dziedzina wymierności. Nazwa Körper (niem. ciało) pojawiła się podobno po raz pierwszy w Teorii liczb Dirichleta, w sensie zespół, poczet albo ucieleśnienie elementów powstających z operacji wymiernych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie). Problem pierwszeństwa jest skomplikowany: Dedekind był uczniem Dirichleta, napisał Suplementy do jego wykładów; w XI Suplemencie (IV wydanie, Brunszwik 1894) używana jest nazwa ciało. Angielscy matematycy używali krótko łacińskiego odpowiednika corpus, zaś francuscy matematycy używają do dziś pokrewnego corps (ozn. ciało). Używane teraz w języku angielskim słowo field (dosł. pole) wprowadzili zapewne[1] amerykańscy algebraicy, którzy początkowo używali również nazwy realm (dosł. dziedzina, królestwo).

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Ciałem nazywa się pierścień przemienny z jedynką, w którym każdy niezerowy element jest odwracalny. Mówiąc wprost, ciało to struktura taka, że[2]:

 • zbiór zawiera co najmniej dwa elementy oznaczane symbolami oraz
 • jest pierścieniem przemiennym z jedynką, to znaczy i są działaniami w zbiorze nazywanymi odpowiednio dodawaniem i mnożeniem spełniającymi warunki:
 • każdy niezerowy element jest odwracalny, tzn.:

Element 1 nazywa się jedynką lub jednością i jest on elementem neutralnym mnożenia, 0 jest natomiast elementem neutralnym dodawania.

Aksjomat rozdzielności mnożenia względem dodawania pozwala rozróżniać działania mnożenia i dodawania – nie ma rozdzielności w „drugą stronę”. Dlatego wyrażenia postaci można zapisać prościej jako Oznacza to, że mnożenie wiąże argumenty silniej niż dodawanie.

Ciało nieprzemienne[edytuj | edytuj kod]

W literaturze rosyjskiej (тело)[3] oraz francuskiej (corps)[4] w definicji ciała nie wymaga się przemienności. Wtedy ciała przemienne nazywa się polami (ros. поле) lub ciałami przemiennymi (fr. corps commutatif). Pojęcie ciała jako struktury nieprzemiennej można także spotkać w niektórych tłumaczeniach książek naukowych na język polski[5]. Można wtedy mówić na przykład o ciele kwaternionów[6][7]. Rosjanie twierdzenie Wedderburna wypowiadają prosto: Każde ciało skończone jest polem.

Własności[edytuj | edytuj kod]

Wprost z definicji wynika, że ciało nie zawiera właściwych dzielników zera.

W ciele są dokładnie dwa ideały: ideał zerowy i całe ciało Jeżeli bowiem ideał ciała nie jest zerowy, to zawiera element odwracalny względem mnożenia, a więc jest równy

Ciała skończone i nieskończone[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: ciało skończone.

Ciało o skończonej bądź nieskończonej liczbie elementów nazywa się odpowiednio ciałem skończonym oraz ciałem nieskończonym. Okazuje się, że ciała skończone można łatwo sklasyfikować: każde z nich ma elementów, gdzie jest pewną liczbą pierwszą, a jest liczbą naturalną. Co więcej, ciała skończone o tej samej liczbie elementów są izomorficzne, czyli z punktu widzenia algebry mogą być uważane za jednakowe.

Podciała i rozszerzenia[edytuj | edytuj kod]

 Osobne artykuły: rozszerzenie ciałacharakterystyka.

Podciałem ciała nazywa się taki podzbiór ciała który sam jest ciałem (ze względu na działania dziedziczone z ). Dowolny homomorfizm ciał jest zanurzeniem, gdyż

a więc dla każdego

Dla każdego ciała zawsze istnieje homomorfizm pierścieni jeżeli jest zanurzeniem, to najmniejsze podciało ciała zawierające pierścień jest izomorficzne z a o mówi się, że jest charakterystyki zero; w przeciwnym wypadku istnieje najmniejsza liczba naturalna taka, że i jest ona liczbą pierwszą; wówczas pierścień jest izomorficzny z ciałem reszt i mówi się, że ma charakterystykę równą

Jeżeli jest podciałem ciała to ciało nazywa się wtedy rozszerzeniem ciała i tę relację między ciałami oznacza się Charakterystyka jest równa charakterystyce i jest przestrzenią liniową nad Stopniem rozszerzenia nazywa się wymiar tej przestrzeni liniowej. Rozszerzenie nazywa się rozszerzeniem skończonym, gdy jego stopień jest skończony, i rozszerzeniem nieskończonym, gdy jego stopień jest nieskończony.

Część wspólna dowolnej rodziny podciał ciała jest jego podciałem; w szczególności dla każdego podzbioru istnieje najmniejsze podciało ciała Jeśli jest podciałem ciała a – podzbiorem, to najmniejsze podciało ciała zawierające i oznacza się

Część wspólna wszystkich podciał ciała nazywana jest podciałem prostym ciała Podciało proste jest ciałem prostym.

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Ciałami są elementy łańcucha:

liczby wymierneliczby rzeczywisteliczby zespolone.

Strzałki opisują własność bycia podciałem (która jest przechodnia), kierunek odwrotny opisuje rozszerzenia. Wspomniane ciała nie są jedynymi przykładami, ciałem jest np. zbiór liczb p-adycznych Ciało nie musi być nawet zbiorem liczbowym: funkcje wymierne o współczynnikach rzeczywistych (z dowolnego ciała) również są ciałem.

Przykładem ciała skończonego jest ciało Zp, z kolei ciało funkcji wymiernych jest przykładem ciała nieskończonego dodatniej charakterystyki.

Konstrukcje[edytuj | edytuj kod]

 • Ciało ułamków pierścienia całkowitego.
 • jest ideałem maksymalnym pierścienia wtedy i tylko wtedy, gdy pierścień ilorazowy jest ciałem.
 • Rozszerzenie ciała o pierwiastek wielomianu nierozkładalnego to pierścień ilorazowy
 • Rozszerzenie ciała o element przestępny (ciało funkcji wymiernych zmiennej nad ciałem ) to ciało ułamków pierścienia wielomianów
 • Jeśli ciało jest podciałem ciała natomiast jest podzbiorem to istnieje najmniejsze podciało ciała zawierające i jest ono częścią wspólną wszystkich podciał ciała zawierających i Każdy jego element jest ilorazem sum iloczynów element ciała razy iloczyn elementów zbioru
 • Ultraprodukt ciał jest ciałem.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Por. Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics, hasło „Field”.
 2. Ciało, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-21].
 3. Кострикин А.И.: Введение в алгебру. Основы алгебры. Москва: Наука, 1994, s. 184–185.
 4. Artin E.: Geometric Algebra. London: Interscience Publishers LCD., 1957.; tłum. ros. 1969, s. 53.
 5. Pontriagin L.: Grupy topologiczne. Warszawa: PWN, 1961, s. 45.
 6. Pontriagin, op. cit., s. 147.
 7. Berger M.: Géométrie. Paris: Nathan, 1977., tłum. ros., t. 1, s. 14.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]