Pozaukładowe jednostki miary

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wykaz ten zawiera pozaukładowe jednostki miary, czyli jednostki nienależące do układu SI. Pojęcie bywa także używane do określenia jednostek nienależących do żadnego układu jednostek miar, albo nienależących do rozpatrywanego układu jednostek miar.

Ciepła, energii i pracy[edytuj]

w układzie SI dżul (J)

Ciśnienia[edytuj]

w układzie SI paskal (Pa)

 • jednostka dopuszczona w Polsce

Czasu[edytuj]

w układzie SI sekunda (s)

Długości[edytuj]

w układzie SI metr (m)

Gospodarstwo domowe[edytuj]

Handel[edytuj]

Ilości materii[edytuj]

w układzie SI jednostka liczności materii mol (mol)

Kąta[edytuj]

w układzie SI radian (rad m/m)

Ładunku elektrycznego[edytuj]

w układzie SI kulomb (C)

Masy[edytuj]

w układzie SI kilogram (kg)

Mocy[edytuj]

w układzie SI wat (W)

Natężenia prądu elektrycznego[edytuj]

w układzie SI amper (A)

Natężenia światła[edytuj]

w układzie SI kandela (cd)

Objętości[edytuj]

w układzie SI metr sześcienny ()

Pola powierzchni[edytuj]

w układzie SI metr kwadratowy ()

 • jednostki legalne w Polsce
  • ar (pole powierzchni gruntów rolnych i terenów budowlanych)
  • hektar (pole powierzchni gruntów rolnych i terenów budowlanych)
  • barn (jednostka przekroju czynnego)
 • jednostki nielegalne w Polsce i przestarzałe

Prędkości[edytuj]

w układzie SI metr na sekundę (m/s)

Radioaktywności[edytuj]

w układzie SI bekerel (Bq)

Siły[edytuj]

w układzie SI niuton (N)

Stężenia[edytuj]

w układzie SI mol na metr sześcienny (mol/m³)

Temperatury[edytuj]

w układzie SI kelwin (K)

Transport[edytuj]

Zdolność skupiająca soczewki lub układu optycznego[edytuj]

Inne[edytuj]

 • bel
 • teks – jednostka gęstości liniowej włókna
 • neper
 • rentgen - jednostka dawki ekspozycyjnej promieniowania X i γ, dopuszczona do stosowania dla urządzeń pomiarowych będących w obrocie lub użytkowaniu przed dniem 23.04.2004
 • denier (DEN)
 • DIN
 • dol
 • kreska
 • lpmm
 • metr bieżący
 • miurg
 • naparstek
 • paczko-rok - jednostka określająca liczbę wypalonych papierosów, stosowana w dokumetacji medycznej
 • pH

Jednostkami miary nie są natomiast procent i promil – ich jednostka zależy od podstawy dla której są liczone, np. procent długości jest wyrażony w metrach, a procent masy w kilogramach.

Bibliografia[edytuj]

 • Dz.U. 2006 nr 225, poz. 1638 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar
 • Le Système international d’unités (fr.) lub The International System of Units (SI) (ang.) wydanie 8. Organisation Intergouvernementale de la Convention du Mètre (tzw. SI brochure)
 • Dyrektywa Rady 80/181/EWG
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/3/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar

Linki zewnętrzne[edytuj]