Pozaukładowe jednostki miary

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wykaz ten zawiera pozaukładowe jednostki miary, czyli jednostki nienależące do układu SI. Pojęcie bywa także używane do określenia jednostek nienależących do żadnego układu jednostek miar, albo nienależących do rozpatrywanego układu jednostek miar.

Ciepła, energii i pracy[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI dżul (J)

Ciśnienia[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI paskal (Pa)

 • jednostka dopuszczona w Polsce

Czasu[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI sekunda (s)

Długości[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI metr (m)

Gospodarstwo domowe[edytuj | edytuj kod]

Handel[edytuj | edytuj kod]

Ilości materii[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI jednostka liczności materii mol (mol)

Kąta[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI radian (rad m/m)

Ładunku elektrycznego[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI kulomb (C)

Masy[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI kilogram (kg)

Mocy[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI wat (W)

Natężenia prądu elektrycznego[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI amper (A)

Natężenia światła[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI kandela (cd)

Objętości[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI metr sześcienny ()

Pola powierzchni[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI metr kwadratowy ()

 • jednostki legalne w Polsce
  • ar (pole powierzchni gruntów rolnych i terenów budowlanych)
  • hektar (pole powierzchni gruntów rolnych i terenów budowlanych)
  • barn (jednostka przekroju czynnego)
 • jednostki nielegalne w Polsce i przestarzałe

Prędkości[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI metr na sekundę (m/s)

Radioaktywności[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI bekerel (Bq)

Siły[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI niuton (N)

Stężenia[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI mol na metr sześcienny (mol/m³)

Temperatury[edytuj | edytuj kod]

w układzie SI kelwin (K)

Transport[edytuj | edytuj kod]

Zdolność skupiająca soczewki lub układu optycznego[edytuj | edytuj kod]

Inne[edytuj | edytuj kod]

 • bel
 • teks – jednostka gęstości liniowej włókna
 • neper
 • rentgen – jednostka dawki ekspozycyjnej promieniowania X i γ, dopuszczona do stosowania dla urządzeń pomiarowych będących w obrocie lub użytkowaniu przed dniem 23.04.2004
 • denier (DEN)
 • DIN
 • dol
 • kreska
 • lpmm
 • metr bieżący
 • miurg
 • naparstek
 • paczko-rok - jednostka określająca liczbę wypalonych papierosów, stosowana w dokumentacji medycznej
 • pH

Jednostkami miary nie są natomiast procent i promil – ich jednostka zależy od podstawy dla której są liczone, np. procent długości jest wyrażony w metrach, a procent masy w kilogramach.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dz.U. 2006 nr 225, poz. 1638 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar
 • Le Système international d’unités (fr.) lub The International System of Units (SI) (ang.) wydanie 8. Organisation Intergouvernementale de la Convention du Mètre (tzw. SI brochure)
 • Dyrektywa Rady 80/181/EWG
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/3/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]