Startup Poland

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Startup Poland
Ilustracja
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Data założenia

2015

Rodzaj stowarzyszenia

fundacja

Profil działalności

ekosystem startupowy
think tank

Prezes

Tomasz Snażyk

Nr KRS

0000550889

Data rejestracji

24 kwietnia 2015

Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Startup Poland”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Startup Poland”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Startup Poland”
Ziemia52°13′04″N 21°00′58″E/52,217792 21,016178
Strona internetowa

Fundacja Startup Poland[1] – polska organizacja pozarządowa i think-tank, którego celem jest budowanie świadomości potencjału startupów w środowisku administracji publicznej[2] oraz reprezentowanie społeczności polskich startupów w procesach legislacyjnych[3].

Organizację założyła grupa przedsiębiorców, prawników, pracowników naukowych oraz inwestorów. Od kwietnia 2020 Prezesem Fundacji jest Tomasz Snażyk.

Cel Fundacji[edytuj | edytuj kod]

Celami Fundacji Startup Poland są identyfikacja i likwidacja barier systemowych w polskim prawie i administracji, które ograniczają szybki wzrost i rozwój młodych firm, a także promowanie regulacji i rekomendowanie działań stymulujących przedsiębiorczość technologiczną. Działania te mają pomóc stworzyć w Polsce otoczenie legislacyjne i administracyjne wspierające rozwój innowacyjnych przedsięwzięć o światowym zasięgu, co z kolei ma przyczynić się do przyspieszenia wzrostu PKB poprzez tworzenie miejsc pracy i zahamowanie procesu drenażu talentów (emigracji najzdolniejszych obywateli)[3].

Fundacja działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości technologicznej i rozwoju infrastruktury finansowania startupów. Reprezentuje także interesy przedsiębiorców technologicznych w dialogu z polską administracją publiczną, instytucjami Unii Europejskiej, a także korporacjami i środowiskiem akademickim.

Postulaty programowe[edytuj | edytuj kod]

Główne bariery i wyzwania stojące przed polskimi startupami Fundacja przedstawiła w deklaracji programowej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 22 kwietnia 2015. Są to:[4][5]

 • promowanie kultury inwestowania w startupy poprzez stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu silnych rynkowych przedsięwzięć;
 • prowadzenie konsultacji z sektorem publicznym na temat zmian prawnych wspierających rozwój ekosystemu startupowego, czego efektem będzie wybór najbardziej przydatnych i skalowalnych projektów;
 • udostępnienie obywatelom większej ilości danych gromadzonych w urzędach publicznych;
 • stworzenie w polskiej administracji stanowiska Chief Technology Officera, czyli pełnomocnika ds. innowacji technologicznych na szczeblu rządowym i samorządowym, osoby decydującej o kierunku zastosowania nowoczesnych technologii;
 • zwiększenie atrakcyjności polskiej gospodarki dla przedsiębiorców i specjalistów spoza Unii Europejskiej poprzez stworzenie prostego i przejrzystego systemu przyznawania wiz;
 • wprowadzenie w szkołach lekcji przedsiębiorczości, prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli, przy wsparciu praktyków;
 • wprowadzenie skutecznych zachęt do tworzenia programów edukujących przedsiębiorców technologicznych, prowadzonych przez fundusze venture capital oraz lokalne środowiska.
 • opracowanie prostych procedur przekazywania środków publicznych oraz lepszego mechanizmu dystrybuowania środków finansowych z Unii Europejskiej dla inwestorów, którzy oferują wsparcie nie tylko finansowe, ale także merytoryczne.
 • wprowadzenie korzystnych mechanizmów podatkowych – zmian w przepisach spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, na wzór obligacji zamiennej (convertible debt), oraz umożliwienie stosowania option pool w spółce z o.o. i w spółce akcyjnej – form prawnych dopasowanych do prowadzenia sprzedaży ich udziałów w ramach equity crowdfundingu – co znacznie zwiększyłoby zainteresowanie aniołów biznesu inwestycjami w młode, innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce.
 • stworzenie systemu wsparcia i procedur dla inwestujących w startupy – w formie katalogu usług udostępnianych poprzez API, stosowanego we wszystkich urzędach, na każdym szczeblu administracji.

Historia Fundacji[edytuj | edytuj kod]

Zarząd oraz lokalni ambasadorzy Fundacji Startup Poland

Do stworzenia organizacji integrującej i reprezentującej interesy młodego dynamicznego biznesu w Polsce przyczyniła się grupa kilkudziesięciu przedsiębiorców z szybko rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw technologicznych.

Powołanie koalicji zainicjowali Borys Musielak, założyciel centrum coworkingowego Reaktor, oraz przedsiębiorcy Michał Juda i Jan Stasz[6]. Poparło ich 150 założycieli startupów. W Radzie Fundacji zasiedli m.in. pionier polskiego internetu Piotr Wilam oraz organizator wydarzeń Startup Weekend Konrad Latkowski, natomiast w Radzie Programowej – m.in. mentorzy Rafał Brzoska i Michał Brański[7]. Deklaracja programowa Fundacji została przedstawiona w listopadzie 2014[8][4]. W kwietniu 2015 pierwszą prezes Fundacji została Eliza Kruczkowska[9]. W październiku 2016 zastąpiła ją Julia Krysztofiak-Szopa[10]. Od kwietnia 2020 prezesem został Tomasz Snażyk.

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

Raport Polskie startupy[edytuj | edytuj kod]

Od 2015 roku Startup Poland wydaje doroczny raport o stanie polskiej sceny startupowej – mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach tworzących branżę cyfrową w Polsce[11][12]. W raporcie są publikowane wyniki przeprowadzonych wspólnie z Politechniką Warszawską badań wpływu branży cyfrowej na gospodarkę oraz kierunki i tempo rozwoju branży cyfrowej. Publikacja omawia modele biznesowe realizowane przez startupy, wymienia popularne źródła kapitału w firmach oraz przedstawia poziom zatrudnienia i zakres działalności eksportowej[13].

Raport stanowi prezentację największego badania polskiej sceny startupowej, pokazującego dynamikę zachodzących na niej zmian: w zatrudnieniu, źródłach kapitału i sprzedaży usług za granicę[14]. W 2016 roku badanie zostało rozszerzone o dane z Czech, Słowacji i Węgier[15][16]. W edycji raportu z 2017 roku skupiono się na eksporcie i finansowaniu w startupach[17][18]. Od 2016 roku raport ma swoją premierę na Forum Ekonomicznym w Krynicy[19].

Złota Księga Venture Capital w Polsce[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Venture capital w Polsce.

Od 2018 roku Fundacja publikuje doroczny raport o polskim rynku funduszy venture capital. Pierwsza edycja stanowiła wprowadzenie do mechaniki funduszy VC, mówiła o tym, jak inwestorzy VC w Polsce pracują ze startupami, oraz opisała rolę państwowych środków jako lewaru w inwestycjach w venture[20]. Natomiast w drugiej edycji przeanalizowano skalę rynku VC w Polsce oraz sylwetki głównych graczy, największe transakcje oraz kapitał zarządzany przez polskie fundusze. Na podstawie odpowiedzi 70 firm VC powstał obraz lokalnego rynku venture capital[21].

Startup Handbook[edytuj | edytuj kod]

Przewodnik po problematyce prawnej, z którą spotykają się osoby prowadzące startup oraz zamierzające założyć działalność gospodarczą. Wydany w październiku 2015, był pierwszym na polskim rynku kompletnym opracowaniem prawnych aspektów funkcjonowania startupów, wynikających z dużej liczby obowiązujących przepisów oraz różnorodności i innowacyjnego charakteru realizowanych projektów[22].

Polityki wizowe dla startupów[edytuj | edytuj kod]

W czerwcu 2016, w analizie programów wizowych dla startupów działających na świecie, Startup Poland zaapelowała o stworzenie strategii przyciągania do Polski technologicznych talentów. Podkreślając, że w kontekście zbyt małej podaży specjalistów na rynku może stać się kluczową barierą dla rozwoju firm technologicznych w Polsce[23].

Visegrad Startup Report[edytuj | edytuj kod]

W czerwcu 2017 Fundacja opublikowała pierwszy tego rodzaju zbiór danych dotyczących ekosystemów startupowych krajów Grupy Wyszehradzkiej, w którym wraz z partnerami merytorycznymi wyróżnia czynniki przyciągające startupy i inwestorów do regionu Grupy Wyszehradzkiej, pod kątem rozwoju przedsiębiorczości startupowej[24].

Projekty Fundacji[edytuj | edytuj kod]

Rzecznictwo publiczne[edytuj | edytuj kod]

2015[edytuj | edytuj kod]

Fundacja Startup Poland apelowała za przyjęciem ustawy o wspieraniu innowacyjności, której projekt został zaproponowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego[25], a która została podpisana przez Andrzeja Dudę 16 października 2015 roku[26].

W grudniu 2015 przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w konsultacjach Komisji Europejskiej na temat jednolitego rynku cyfrowego[27].

2016[edytuj | edytuj kod]

W lutym 2016, na wniosek Ministerstwa Rozwoju, Fundacja zajęła stanowisko na temat projektu dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych[28].

W marcu 2016 Fundacja zaopiniowała przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju założenia programu Start in Poland[29].

Od marca 2016 Startup Poland jest zaangażowana w proces wypracowania nowej formy prawnej dla startupów, stworzonej w ramach nowej Konstytucji Biznesu (części Planu Morawieckiego), z ułatwieniami dla innowacyjnych przedsiębiorstw[30][31]. W konsultacjach ze start-upami wybrano nazwę „prosta spółka akcyjna”[32]. Od lipca 2016 Fundacja uczestniczy z Ministerstwem Rozwoju w pre-konsultacjach dotyczących Zarysu koncepcji prostej spółki akcyjnej[33], co zaowocowało obszernym stanowiskiem Fundacji[34][35]. W 2018 roku Fundacja przekonała Ministerstwo do odejścia od testów wypłacalności obecnych w projekcie ustawy[36].

W maju 2016 Startup Poland wsparła Komisję Europejską przy konsultacjach ze środowiskiem przedsiębiorców i startupów na temat pomysłów na rozwój ekosystemu w Europie[37]. Natomiast od marca do lipca 2016 Fundacja prowadziła polskie konsultacje w ramach stworzenia programu Start-up Initiative, poprawiającego warunki dla rozwoju europejskich startupów i szybko rozwijających się przedsiębiorstw[38].

W listopadzie 2016 Startup Poland przedstawiła stanowisko w prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultacjach propozycji Komisji Europejskiej dotyczących reformy prawa autorskiego, opowiadając się za likwidacją geoblokowania, a także przeciwko text and data mining na podstawie licencji[39].

2017[edytuj | edytuj kod]

W marcu 2017 na Parlamentarnej Komisji do Spraw Europejskich Fundacja postulowała weto wobec groźnych dla startupów zapisów w dyrektywie o prawie autorskim[40]. W czerwcu 2017 Fundacja zaproponowała zmiany do ustawy o wspieraniu innowacyjności[41].

W listopadzie 2017 Startup Poland w koalicji z Konfederacją Lewiatan zgłosiła uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego[42].

2018[edytuj | edytuj kod]

W kwietniu 2018 Fundacja zorganizowała międzynarodowy okrągły stół z udziałem przedsiębiorców i polityków, poświęcony unijnemu rozporządzeniu o prywatności i łączności elektronicznej, zacieśniającemu reguły prywatności w Internecie, ingerując w sektory big data, machine to machine, IoT oraz adtech[43].

W sierpniu 2018 Startup Poland opublikowała stanowisko wobec koncepcji nowego prawa zamówień publicznych, ułatwiających startupom udział w rynku zamówień publicznych[44].

W październiku 2018 Fundacja przedstawiła stanowisko do projektu ustawy w zakresie zmian dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, ustanawiającej niższy CIT dla małych podatników, zmiany w podatku u źródła, opodatkowaniu zysku ze sprzedaży bitcoinów, a także innovation box i exit tax[45].

Startupy w Pałacu[edytuj | edytuj kod]

Fundacja zorganizowała trzy konferencje z udziałem polskich startupów w Pałacu Prezydenckim – prezentacje projektów biznesowych przed prezydentem Andrzejem Dudą, ambasadorami, przedstawicielami spółek Skarbu Państwa, venture capital i aniołami biznesu[46]. Pierwsze w historii tego typu wydarzenia w Polsce z udziałem urzędującej głowy państwa odbyły się 13 września 2016[47], 14 marca 2017[48][49] oraz 4 października 2017. Startupy uczestniczące w wydarzeniach brały następnie udział w zagranicznych misjach gospodarczych prezydenta, m.in. w Szwecji, Szwajcarii i Izraelu[50].

Współpraca międzynarodowa[edytuj | edytuj kod]

Od 2016 roku Fundacja Startup Poland współpracuje z organizacją Allied for Startups działającą w Brukseli na rzecz usuwania barier i tworzenia rozwiązań prawnych, optymalnych dla rozwoju startupów w Europie[51].

We wrześniu 2016 Startup Poland, wraz z 15 innymi organizacjami non-profit z całej Europy, zainaugurowała w Brukseli powstanie organizacji European Startup Network, łączącej europejskie ekosystemy startupowe. Jej celem jest wspieranie działań Komisji Europejskiej w zakresie budowania jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej z poszanowaniem lokalnej odrębności rynkowej, środowiska regulacyjnego oraz kultury przedsiębiorczości[52].

W grudniu 2016 Fundacja przeprowadziła program Startup Poland Global przygotowujący polskie startupy do ekspansji zagranicznej[53].

Lokalni ambasadorzy[edytuj | edytuj kod]

Lokalni ambasadorzy Startup Poland to wolontariusze pracujący na rzecz miejskich środowisk startupowych, we współpracy z uczelniami i inwestorami kapitałowymi. Utrzymują relacje z lokalnymi samorządami, przy przygotowywaniu programów wsparcia, a także informując lokalne media o sukcesach startupów z regionu[54]. Od września 2017 ambasadorzy są organizatorami odbywających się w całej Polsce spotkań lokalnych społeczności startupowych Startup Poland Camp[55].

Nagrody i wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

W maju 2017, z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Fundacja otrzymała flagę państwową z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja pozarządowa zasłużona w działalności na rzecz środowisk polonijnych[56].

W październiku 2017, w konkursie Orzeł Innowacji Startup, organizowanym przez redakcję „Rzeczpospolitej”, Startup Poland otrzymała nagrodę w kategorii „Mecenas Startupów”[57].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. KRS: 0000550889 FUNDACJA STARTUP POLAND [online], krs-online.com.pl [dostęp 2019-06-12] (pol.).
 2. Strona Główna [online], Startup Poland [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 3. a b Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski! Deklaracja Programowa, Fundacja Startup Poland, grudzień 2015.
 4. a b Polscy start-upowcy chcą zmian [online], Forbes.pl, 22 kwietnia 2015 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 5. Deklaracja programowa Fundacji Startup Poland. Czy młodzi przedsiębiorcy zmienią polską gospodarkę?, „INNPoland.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 6. Startup Poland – głos społeczności polskich start-upów [online], Forbes.pl, 27 listopada 2014 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 7. Startup Poland powalczy o los młodych firm, „pb.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 8. Start.up.press – Fundacja STARTUP POLAND, „strefabiznesu.pl” [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 9. Start-upy pod parasolem fundacji, „pb.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 10. Julia Krysztofiak-Szopa nową prezes Startup Poland, „Startup Poland”, 1 września 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 11. Zaczynamy badanie polskich startupów, „Startup Poland”, 9 czerwca 2015 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 12. Polskie startupy bez tajemnic. Fundacja Startup Poland publikuje pierwszy raport o młodych przedsiębiorcach nad Wisłą, „INNPoland.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 13. Raport „Polskie startupy 2015”, „Startup Poland”, 6 października 2015 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 14. Polskie Startupy 2016: startupy zatrudniają i zarabiają na siebie, „Startup Poland”, 7 września 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 15. 3… 2…. 1…. START! Ruszyło największe badanie polskich startupów!, „Startup Poland”, 4 lipca 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 16. Ponad 2600 startupów, niemal połowa to eksporterzy. Oto najnowszy raport Startup Poland, „Business Insider”, 7 września 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 17. Start-upy ciężko pracują na sukces, „pb.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 18. 10 najważniejszych faktów o polskich startupach [RAPORT], „Business Insider”, 5 września 2017 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 19. Wielka Premiera Raportu Polskie Startupy 2017 już 5 września na Forum Ekonomicznym w Krynicy!, „Startup Poland”, 31 sierpnia 2017 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 20. Publikacje – Startup Poland [online], Startup Poland [dostęp 2019-06-06] [zarchiwizowane z adresu 2019-06-06] (pol.).
 21. Startup Poland: Złota Księga Venture Capital w Polsce [raport] [online], MamStartup, 17 maja 2019 [dostęp 2019-06-06] (pol.).
 22. Start-up handbook, „Startup Poland”, 27 października 2015 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 23. Polska powinna zawalczyć o startupowców. Ostatni dzwonek, „Startup Poland”, 7 czerwca 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 24. Pierwsze dane o ekosystemach startupowych krajów Grupy Wyszehradzkiej! Najnowszy raport od Startup Poland, „Startup Poland”, 21 czerwca 2017 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 25. Innowacyjność w ręku Prezydenta, „Startup Poland”, 15 października 2015 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 26. Prezydent podpisał ustawę! Mamy sukces!, „Startup Poland”, 19 października 2015 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 27. Startup Poland uczestniczył w konsultacjach Komisji Europejskiej na temat Jednolitego Rynku Cyfrowego, „Startup Poland”, 2 stycznia 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 28. Stanowisko na temat projektu Dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych, „Startup Poland”, 8 lutego 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 29. Startup Poland przekazał Ministerstwu Rozwoju uwagi do programu „Start in Poland”, „Startup Poland”, 10 marca 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 30. Sugester i Startup Poland pomogą stworzyć nowę formę prawną dla startupów, „Startup Poland”, 17 marca 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 31. Start-upowcy do ankiet!, „pb.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 32. Startupowcy wybrali nową spółkę – ma być prosto i tanio, „Startup Poland”, 1 kwietnia 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 33. PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA: konsultacje Ministerstwa Rozwoju dotyczące koncepcji spółki, „Startup Poland”, 5 lipca 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 34. Prosta Spółka Akcyjna ma być prosta!, „Startup Poland”, 1 sierpnia 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 35. Jaka będzie Prosta Spółka Akcyjna?, „MamStartup.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 36. Ruszyły konsultacje Prostej Spółki Akcyjnej [online], Startup Poland, 24 maja 2018 [dostęp 2019-06-06] [zarchiwizowane z adresu 2019-06-06] (pol.).
 37. Komisja Europejska prosi o Twoje zdanie!, „Startup Poland”, 30 maja 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 38. Podsumowanie polskich konsultacji w ramach „Start-up Initiative”, „Startup Poland”, 29 lipca 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 39. Nowe prawo autorskie UE powinno bardziej uwzględniać interes startupów, „Startup Poland”, 3 listopada 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 40. Tym prawem wykurzymy startupy z Europy! Walczymy o zmianę dyrektywy o prawie autorskim, „Startup Poland”, 8 marca 2017 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 41. Druga ustawa o wspieraniu innowacyjności: mamy wydłużenie zwolnienia z podatku dochodowego dla spółek podwyższonego ryzyka. Jest lepiej, Startup Poland dodaje „ale”, „Startup Poland”, 14 czerwca 2017 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 42. Wątpliwości w związku z ustawą o jawności życia publicznego, „Startup Poland”, 7 listopada 2017 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 43. Okrągły Stół Startupów – zabierzcie głos w sprawie ePrivacy [online], Startup Poland, 11 kwietnia 2018 [dostęp 2019-06-06] [zarchiwizowane z adresu 2019-06-06] (pol.).
 44. Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nie tylko dla odważnych [online], Startup Poland, 3 sierpnia 2018 [dostęp 2019-06-06] [zarchiwizowane z adresu 2019-06-06] (pol.).
 45. Reforma podatkowa 2019 po pierwszym czytaniu w Sejmie [online], Startup Poland, 19 października 2018 [dostęp 2019-06-06] [zarchiwizowane z adresu 2019-06-06] (pol.).
 46. Startupy w Pałacu: pierwszy pitch startupów w Sali Kolumnowej już 13 września, „Startup Poland”, 5 sierpnia 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2017-08-11] (pol.).
 47. Startupy wymagają pomocy ze strony państwa. Dolina Krzemowa też z niej korzystała, „Business Insider”, 13 września 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 48. 10 startupów w Pałacu Prezydenckim. Zgłoszenia do jutra – MamBiznes.pl, „MamBiznes.pl”, 14 lutego 2017 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 49. Start-upy ponownie zagościły w Pałacu Prezydenckim, „pb.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 50. Startupy w Pałacu GLOBALNIE! Tym razem startupy spotkają się z polskimi i zagranicznymi inwestorami, „Startup Poland”, 22 czerwca 2017 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 51. Pokażmy im! Nominujemy polskie startupy, „Startup Poland”, 5 maja 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 52. Startup Poland wśród założycieli European Startup Network, „Startup Poland”, 8 września 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 53. Masz apetyt na zagraniczne rynki? Dołącz do Startup Poland Global, „Startup Poland”, 29 września 2016 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 54. Szukamy ambasadorów w Twoim mieście!, „Startup Poland”, 17 czerwca 2015 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 55. Nadchodzą Startup Poland Campy! Sprawdź, czy szukają Cię w Twoim mieście, „Startup Poland”, 19 września 2017 [dostęp 2018-03-13] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-13] (pol.).
 56. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Ordery i odznaczenia / Odznaczenia dla zasłużonych w działalności na rzecz środowisk polonijnych [online], www.prezydent.pl [dostęp 2018-03-14] (pol.).
 57. Orzeł Innowacji [online], orzelinnowacjistartup.rp.pl [dostęp 2018-03-14] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-15].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]