Startup Poland

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Startup Poland
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 2015
Rodzaj stowarzyszenia fundacja
Prezes Julia Krysztofiak-Szopa
Nr KRS 0000550889
Data rejestracji 24 kwietnia 2015
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Startup Poland
Startup Poland
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Startup Poland
Startup Poland
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Startup Poland
Startup Poland
Ziemia52°13′04″N 21°00′58″E/52,217792 21,016178
Strona internetowa

Startup Poland – polska organizacja pozarządowa, której celem jest budowanie świadomości potencjału start-upów w środowisku administracji publicznej[1] oraz uczestniczenie w procesach legislacyjnych jako głos społeczności polskich start-upów[2].

Organizację założyła grupa przedsiębiorców, prawników, pracowników naukowych oraz inwestorów. Od października 2016 roku prezesem Fundacji jest Julia Krysztofiak-Szopa[3].

Cel Fundacji[edytuj | edytuj kod]

Celami Startup Poland jest identyfikacja i likwidacja barier systemowych w polskim prawie i administracji, które ograniczają szybki wzrost i rozwój młodych firm, a także promowanie regulacji i rekomendowanie działań stymulujących przedsiębiorczość technologiczną. Działania te mają pomóc stworzyć w Polsce otoczenie legislacyjne i administracyjne wspierające rozwój innowacyjnych przedsięwzięć o światowym zasięgu, co z kolei ma przyczynić się do przyspieszenia wzrostu PKB poprzez tworzenie miejsc pracy i zahamowanie procesu drenażu talentów (emigracji najzdolniejszych obywateli)[2].

Fundacja działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości technologicznej i rozwoju infrastruktury finansowania start-upów. Reprezentuje także interesy przedsiębiorców technologicznych w dialogu z polską administracją publiczną, instytucjami Unii Europejskiej, a także korporacjami i środowiskiem akademickim.

Postulaty programowe[edytuj | edytuj kod]

Główne bariery i wyzwania stojące przed polskimi start-upami Fundacja przedstawiła w deklaracji programowej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 22 kwietnia 2015. Są to:[4][5]

 • promowanie kultury inwestowania w start-upy poprzez stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu silnych rynkowych przedsięwzięć;
 • prowadzenie konsultacji z sektorem publicznym na temat zmian prawnych wspierających rozwój ekosystemu start-upowego, czego efektem będzie wybór najbardziej przydatnych i skalowalnych projektów;
 • udostępnienie obywatelom większej ilości danych gromadzonych w urzędach publicznych;
 • stworzenie w polskiej administracji stanowiska Chief Technology Officera, czyli pełnomocnika ds. innowacji technologicznych na szczeblu rządowym i samorządowym, osoby decydującej o kierunku zastosowania nowoczesnych technologii;
 • zwiększenie atrakcyjności polskiej gospodarki dla przedsiębiorców i specjalistów spoza Unii Europejskiej poprzez stworzenie prostego i przejrzystego systemu przyznawania wiz;
 • wprowadzenie w szkołach lekcji przedsiębiorczości, prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli, przy wsparciu praktyków;
 • wprowadzenie skutecznych zachęt do tworzenia programów edukujących przedsiębiorców technologicznych, prowadzonych przez fundusze venture capital oraz lokalne środowiska.
 • opracowanie prostych procedur przekazywania środków publicznych oraz lepszego mechanizmu dystrybuowania środków finansowych z Unii Europejskiej dla inwestorów, którzy oferują wsparcie nie tylko finansowe, ale także merytoryczne.
 • wprowadzenie korzystnych mechanizmów podatkowych – zmian w przepisach spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, na wzór obligacji zamiennej (convertible debt), oraz umożliwienie stosowania option pool w spółce z o.o. i w spółce akcyjnej – form prawnych dopasowanych do prowadzenia sprzedaży ich udziałów w ramach equity crowdfundingu – co znacznie zwiększyłoby zainteresowanie aniołów biznesu inwestycjami w młode, innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce.
 • stworzenie systemu wsparcia i procedur dla inwestujących w start-upy – w formie katalogu usług udostępnianych poprzez API, stosowanego we wszystkich urzędach, na każdym szczeblu administracji.

Historia Fundacji[edytuj | edytuj kod]

Do stworzenia organizacji integrującej i reprezentującej interesy młodego dynamicznego biznesu w Polsce przyczyniła się grupa kilkudziesięciu przedsiębiorców z szybko rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw technologicznych.

Powołanie koalicji zainicjowali Borys Musielak, twórca serwisu Filmaster i centrum coworkingowego Reaktor, oraz Michał Juda i Jan Stasz, założyciele platformy sprzedażowej dla projektantów Showroom[6]. Poparło ich 150 twórców start-upów. W Radzie Fundacji zasiedli m.in. pionier polskiego internetu Piotr Wilam oraz organizator wydarzeń Startup Weekend Konrad Latkowski, natomiast w Radzie Programowej – m.in. mentorzy Rafał Brzoska i Michał Brański[7]. Deklaracja programowa Fundacji została przedstawiona w listopadzie 2014[8][4]. W kwietniu 2015 pierwszą prezes Fundacji została Eliza Kruczkowska[9]. W październiku 2016 zastąpiła ją Julia Krysztofiak-Szopa[3].

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

Raport Polskie startupy[edytuj | edytuj kod]

Od 2015 roku Startup Poland wydaje doroczny raport o stanie polskiej sceny start-upowej – mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach tworzących branżę cyfrową w Polsce[10][11]. W raporcie są publikowane wyniki przeprowadzonych wspólnie z Politechniką Warszawską badań wpływu branży cyfrowej na gospodarkę oraz kierunki i tempo rozwoju branży cyfrowej. Publikacja omawia modele biznesowe realizowane przez startupy, wymienia popularne źródła kapitału w firmach oraz przedstawia poziom zatrudnienia i zakres działalności eksportowej[12].

Raport stanowi prezentację największego badania polskiej sceny start-upowej, pokazującego dynamikę zachodzących na niej zmian: w zatrudnieniu, źródłach kapitału i sprzedaży usług za granicę[13]. W 2016 roku badanie zostało rozszerzone o dane z Czech, Słowacji i Węgier[14][15]. W edycji raportu z 2017 roku skupiono się na eksporcie i finansowaniu w startupach[16][17]. Od 2016 roku raport ma swoją premierę na Forum Ekonomicznym w Krynicy[18].

Start-up Handbook[edytuj | edytuj kod]

Przewodnik po problematyce prawnej, z którą spotykają się osoby prowadzące start-up oraz zamierzające założyć działalność gospodarczą. Wydany w październiku 2015, był pierwszym na polskim rynku kompletnym opracowaniem prawnych aspektów funkcjonowania start-upów, wynikających z dużej liczby obowiązujących przepisów oraz różnorodności i innowacyjnego charakteru realizowanych projektów[19].

Polityki wizowe dla startupów[edytuj | edytuj kod]

W czerwcu 2016, w analizie programów wizowych dla start-upów działających na świecie, Startup Poland zaapelowała o stworzenie strategii przyciągania do Polski technologicznych talentów. Podkreślając, że w kontekście zbyt małej podaży specjalistów na rynku może stać się kluczową barierą dla rozwoju firm technologicznych w Polsce[20].

Visegrad Startup Report[edytuj | edytuj kod]

W czerwcu 2017 Fundacja opublikowała pierwszy tego rodzaju zbiór danych dotyczących ekosystemów start-upowych krajów Grupy Wyszehradzkiej, w którym wraz z partnerami merytorycznymi wyróżnia czynniki przyciągające start-upy i inwestorów do regionu Grupy Wyszehradzkiej, pod kątem rozwoju przedsiębiorczości start-upowej[21].

Projekty Fundacji[edytuj | edytuj kod]

Rzecznictwo publiczne[edytuj | edytuj kod]

Startup Poland apelowała za przyjęciem ustawy o wspieraniu innowacyjności, której projekt został zaproponowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego[22], a która została podpisana przez Andrzeja Dudę 16 października 2015 roku[23].

W grudniu 2015 przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w konsultacjach Komisji Europejskiej na temat jednolitego rynku cyfrowego[24].

W lutym 2016, na wniosek Ministerstwa Rozwoju, Fundacja zajęła stanowisko na temat projektu dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych[25].

W marcu 2016 Fundacja zaopiniowała przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju założenia programu Start in Poland[26].

Od marca 2016 Startup Poland jest zaangażowana w proces wypracowania nowej formy prawnej dla start-upów, stworzonej w ramach nowej Konstytucji Biznesu (części Planu Morawieckiego), z ułatwieniami dla innowacyjnych przedsiębiorstw[27][28]. W konsultacjach ze start-upami wybrano nazwę „prosta spółka akcyjna”[29]. Od lipca 2016 Fundacja uczestniczy z Ministerstwem Rozwoju w pre-konsultacjach dotyczących Zarysu koncepcji prostej spółki akcyjnej[30], co zaowocowało obszernym stanowiskiem Fundacji[31][32].

W maju 2016 Startup Poland wsparła Komisję Europejską przy konsultacjach ze środowiskiem przedsiębiorców i start-upów na temat pomysłów na rozwój ekosystemu w Europie[33]. Natomiast od marca do lipca 2016 Fundacja prowadziła polskie konsultacje w ramach stworzenia programu Start-up Initiative, poprawiającego warunki dla rozwoju europejskich startupów i szybko rozwijających się przedsiębiorstw[34].

W listopadzie 2016 Startup Poland przedstawiła stanowisko w prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultacjach propozycji Komisji Europejskiej dotyczących reformy prawa autorskiego, opowiadając się za likwidacją geoblokowania, a także przeciwko text and data mining na podstawie licencji[35].

W marcu 2017 na Parlamentarnej Komisji do Spraw Europejskich Fundacja postulowała weto wobec groźnych dla startupów zapisów w dyrektywie o prawie autorskim[36]. W czerwcu 2017 Fundacja zaproponowała zmiany do ustawy o wspieraniu innowacyjności[37].

W listopadzie 2017 Startup Poland w koalicji z Konfederacją Lewiatan zgłosiła uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego[38].

Startupy w Pałacu[edytuj | edytuj kod]

Fundacja zorganizowała trzy konferencje z udziałem polskich start-upów w Pałacu Prezydenckim – prezentacje projektów biznesowych przed prezydentem Andrzejem Dudą, ambasadorami, przedstawicielami spółek Skarbu Państwa, venture capital i aniołami biznesu[39]. Pierwsze w historii tego typu wydarzenia w Polsce z udziałem urzędującej głowy państwa odbyły się 13 września 2016[40], 14 marca 2017[41][42] oraz 4 października 2017. Start-upy uczestniczące w wydarzeniach brały następnie udział w zagranicznych misjach gospodarczych prezydenta, m.in. w Szwecji, Szwajcarii i Izraelu[43].

Współpraca międzynarodowa[edytuj | edytuj kod]

Od 2016 roku Startup Poland współpracuje z organizacją Allied for Startups działającą w Brukseli na rzecz usuwania barier i tworzenia rozwiązań prawnych, optymalnych dla rozwoju startupów w Europie[44].

We wrześniu 2016 Fundacja, wraz z 15 innymi organizacjami non-profit z całej Europy, zainaugurowała w Brukseli powstanie organizacji European Startup Network, łączącej europejskie ekosystemy startupowe. Jej celem jest wspieranie działań Komisji Europejskiej w zakresie budowania jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej z poszanowaniem lokalnej odrębności rynkowej, środowiska regulacyjnego oraz kultury przedsiębiorczości[45].

W grudniu 2016 Fundacja przeprowadziła program Startup Poland Global przygotowujący polskie start-upy do ekspansji zagranicznej[46].

Lokalni ambasadorzy[edytuj | edytuj kod]

Lokalni ambasadorzy Startup Poland to wolontariusze pracujący na rzecz miejskich środowisk startupowych, we współpracy z uczelniami i inwestorami kapitałowymi. Utrzymują relacje z lokalnymi z samorządami, przy przygotowywaniu programów wsparcia, a także informując lokalne media o sukcesach startupów z regionu[47]. Od września 2017 ambasadorzy są organizatorami odbywających się w całej Polsce spotkań lokalnych społeczności startupowych Startup Poland Camp[48].

Nagrody i wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

W maju 2017, z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Fundacja otrzymała flagę państwową z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja pozarządowa zasłużona w działalności na rzecz środowisk polonijnych[49].

W październiku 2017, w konkursie Orzeł Innowacji Startup, organizowanym przez redakcję „Rzeczpospolitej”, Startup Poland otrzymała nagrodę w kategorii „Mecenas Startupów”[50].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Strona Główna, Startup Poland [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 2. a b Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski! Deklaracja Programowa, Fundacja Startup Poland, grudzień 2015.
 3. a b Julia Krysztofiak-Szopa nową prezes Startup Poland, „Startup Poland”, 1 września 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 4. a b Polscy start-upowcy chcą zmian, Forbes.pl, 22 kwietnia 2015 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 5. Deklaracja programowa Fundacji Startup Poland. Czy młodzi przedsiębiorcy zmienią polską gospodarkę?, „INNPoland.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 6. Startup Poland – głos społeczności polskich start-upów, Forbes.pl, 27 listopada 2014 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 7. Startup Poland powalczy o los młodych firm, „pb.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 8. Start.up.press – Fundacja STARTUP POLAND, „strefabiznesu.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 9. Start-upy pod parasolem fundacji, „pb.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 10. Zaczynamy badanie polskich startupów, „Startup Poland”, 9 czerwca 2015 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 11. Polskie startupy bez tajemnic. Fundacja Startup Poland publikuje pierwszy raport o młodych przedsiębiorcach nad Wisłą, „INNPoland.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 12. Raport „Polskie startupy 2015”, „Startup Poland”, 6 października 2015 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 13. Polskie Startupy 2016: startupy zatrudniają i zarabiają na siebie, „Startup Poland”, 7 września 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 14. 3… 2…. 1…. START! Ruszyło największe badanie polskich startupów!, „Startup Poland”, 4 lipca 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 15. Ponad 2600 startupów, niemal połowa to eksporterzy. Oto najnowszy raport Startup Poland, „Business Insider”, 7 września 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 16. Start-upy ciężko pracują na sukces, „pb.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 17. 10 najważniejszych faktów o polskich startupach [RAPORT], „Business Insider”, 5 września 2017 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 18. Wielka Premiera Raportu Polskie Startupy 2017 już 5 września na Forum Ekonomicznym w Krynicy!, „Startup Poland”, 31 sierpnia 2017 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 19. Start-up handbook, „Startup Poland”, 27 października 2015 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 20. Polska powinna zawalczyć o startupowców. Ostatni dzwonek, „Startup Poland”, 7 czerwca 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 21. Pierwsze dane o ekosystemach startupowych krajów Grupy Wyszehradzkiej! Najnowszy raport od Startup Poland, „Startup Poland”, 21 czerwca 2017 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 22. Innowacyjność w ręku Prezydenta, „Startup Poland”, 15 października 2015 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 23. Prezydent podpisał ustawę! Mamy sukces!, „Startup Poland”, 19 października 2015 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 24. Startup Poland uczestniczył w konsultacjach Komisji Europejskiej na temat Jednolitego Rynku Cyfrowego, „Startup Poland”, 2 stycznia 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 25. Stanowisko na temat projektu Dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych, „Startup Poland”, 8 lutego 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 26. Startup Poland przekazał Ministerstwu Rozwoju uwagi do programu „Start in Poland”, „Startup Poland”, 10 marca 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 27. Sugester i Startup Poland pomogą stworzyć nowę formę prawną dla startupów, „Startup Poland”, 17 marca 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 28. Start-upowcy do ankiet!, „pb.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 29. Startupowcy wybrali nową spółkę – ma być prosto i tanio, „Startup Poland”, 1 kwietnia 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 30. PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA: konsultacje Ministerstwa Rozwoju dotyczące koncepcji spółki, „Startup Poland”, 5 lipca 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 31. Prosta Spółka Akcyjna ma być prosta!, „Startup Poland”, 1 sierpnia 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 32. Jaka będzie Prosta Spółka Akcyjna?, „MamStartup.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 33. Komisja Europejska prosi o Twoje zdanie!, „Startup Poland”, 30 maja 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 34. Podsumowanie polskich konsultacji w ramach „Start-up Initiative”, „Startup Poland”, 29 lipca 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 35. Nowe prawo autorskie UE powinno bardziej uwzględniać interes startupów, „Startup Poland”, 3 listopada 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 36. Tym prawem wykurzymy startupy z Europy! Walczymy o zmianę dyrektywy o prawie autorskim, „Startup Poland”, 8 marca 2017 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 37. Druga ustawa o wspieraniu innowacyjności: mamy wydłużenie zwolnienia z podatku dochodowego dla spółek podwyższonego ryzyka. Jest lepiej, Startup Poland dodaje „ale”, „Startup Poland”, 14 czerwca 2017 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 38. Wątpliwości w związku z ustawą o jawności życia publicznego, „Startup Poland”, 7 listopada 2017 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 39. Startupy w Pałacu: pierwszy pitch startupów w Sali Kolumnowej już 13 września, „Startup Poland”, 5 sierpnia 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 40. Startupy wymagają pomocy ze strony państwa. Dolina Krzemowa też z niej korzystała, „Business Insider”, 13 września 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 41. 10 startupów w Pałacu Prezydenckim. Zgłoszenia do jutra – MamBiznes.pl, „MamBiznes.pl”, 14 lutego 2017 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 42. Start-upy ponownie zagościły w Pałacu Prezydenckim, „pb.pl” [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 43. Startupy w Pałacu GLOBALNIE! Tym razem startupy spotkają się z polskimi i zagranicznymi inwestorami, „Startup Poland”, 22 czerwca 2017 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 44. Pokażmy im! Nominujemy polskie startupy, „Startup Poland”, 5 maja 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 45. Startup Poland wśród założycieli European Startup Network, „Startup Poland”, 8 września 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 46. Masz apetyt na zagraniczne rynki? Dołącz do Startup Poland Global, „Startup Poland”, 29 września 2016 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 47. Szukamy ambasadorów w Twoim mieście!, „Startup Poland”, 17 czerwca 2015 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 48. Nadchodzą Startup Poland Campy! Sprawdź, czy szukają Cię w Twoim mieście, „Startup Poland”, 19 września 2017 [dostęp 2018-03-13] (pol.).
 49. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Ordery i odznaczenia / Odznaczenia dla zasłużonych w działalności na rzecz środowisk polonijnych, www.prezydent.pl [dostęp 2018-03-14] (pol.).
 50. Orzeł Innowacji, orzelinnowacjistartup.rp.pl [dostęp 2018-03-14].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]