Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ Protestantyzm
   └ Pentekostalizm
Ustrój kościelny Kongregacjonalizm
Zasięg geograficzny Rzeczpospolita Polska
Członkostwo Alians Ewangeliczny w RP
Strona internetowa
Pentekostalizm
PhoenixFirst3.jpg
 PortalKategoria

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowachrześcijański kościół protestancki działający na terenie Polski, Prezbiterem naczelnym wspólnoty jest Tadeusz Krzok.

Nauczanie[edytuj | edytuj kod]

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa jest wyznaniem o charakterze ewangelicznym. Swoje wyznanie wiary opiera wyłącznie na treściach, wyjętych z Pisma Świętego. Ze względu na swoją genezę, Kościół ten przywiązuje dużą wagę do duchowej spuścizny szesnastowiecznej Reformacji, jako ruchu, który zapoczątkował odnowę chrześcijaństwa i powrót do apostolskich korzeni wiary.

Kościół przyjmuje[1]:

  • Biblię, jako jedyne, nieomylne i natchnione źródło wiary.
  • Boga w Trójcy Świętej Jedynego: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  • Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, jego służbę, śmierć, zmartwychwstanie w ciele, wniebowstąpienie i powtórne przyjście przy końcu świata.
  • Zbawienie, jako dar łaski Bożej dla grzeszników, udzielane niezależnie od uczynków na podstawie wiary poprzez akt odrodzenia z Ducha Świętego.
  • Chrzest osób w wieku dorosłym, na wyznanie wiary, dokonywany poprzez całkowite zanurzenie w wodzie.
  • Wieczerzę Pańską jako pamiątkę niepowtarzalnej ofiary Chrystusa pod symbolami chleba i wina.
  • Chrzest Duchem Świętym, aktualność wszystkich darów duchowych udzielonych Kościołowi w dniu pięćdziesiątnicy oraz ich przeżywanie.
  • Kościół, jako powszechną wspólnotę zbawionych osób, niezależnie od przynależności konfesyjnej.
  • Uzdrawianie chorych, mówienie językami, proroctwa etc.
  • Zmartwychwstanie wierzących i życie wieczne.

Na tle innych wspólnot pentekostalnych, Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa wyróżnia się promowaniem surowego i moralnego stylu życia, charakterystycznego dla Stanowczych Chrześcijan. Członkowie powstrzymują się od spożywania alkoholu (całkowita abstynencja), niemoralnych rozrywek (w tym wielu gatunków tańca) oraz przestrzegają czystości seksualnej (również wśród młodzieży). Przeciwstawiają się społecznej liberalizacji, kładąc mocny akcent na prowadzenie codziennego życia zgodnie z wyznawanymi wartościami. Budynki sakralne, określane mianem „Domów Modlitwy”, ozdabiane są wersetami z Pisma Świętego. Odrzucono święte obrazy i figury, uznając ich kult za bałwochwalczy.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Korzenie Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej sięgają początków XX wieku, kiedy to w łonie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Śląsku Cieszyńskim powstało religijne przebudzenie o charakterze zielonoświątkowym. Działalność zielonoświątkowców realizowana była przez stowarzyszenie zarejestrowane przez władze Monarchii Austro-Węgierskiej pod nazwą Związek Stanowczych Chrześcijan w roku 1910.

Po roku 1920 część stanowczych chrześcijan znalazła się w Czechosłowacji.

Ze względu na ograniczenia wolności religijnej w Czechosłowacji na przełomie 1961 i 1962 roku pojawiła się myśl o przesiedleniu się do Polski. Rząd czeki odnosił się niechętnie do inicjatywy[2]. Sprawa się odwlekała, a w ich gronie pojawili się „branhamowcy”[3].

W latach 19681972 spora grupa wyznawców z Zaolzia (teren Czechosłowacji) przesiedliła się i zamieszkała w trzech opuszczonych wioskach południowo-wschodniej Polski: Wola Piotrowa, Puławy i Wisłoczek. W Woli Piotrowej zamieszkało 34 rodzin, w Puławach 18 rodzin, a w Wisłoczku 16 rodzin. W każdej miejscowości powstał zbór. Powstałe wspólnoty rozpoczęły działalność i w styczniu 1981 r. zostały zarejestrowane przez ówczesne władze jako: Protestancka Wspólnota Regionu Bieszczadzkiego – Kościół Zielonoświątkowy. W 1988 r. Kościół przyjął obecną nazwę[4].

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa jest Kościołem działającym legalnie na terenie całej Polski, wpisanym do rejestru kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem 10[5].

Zbory Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej posiadają własne domy modlitwy, w których odbywają się nabożeństwa. Raz do roku organizowana jest Konferencja w Woli Piotrowej (wrzesień) oraz Zjazd Młodzieży w Puławach (lipiec). Kościół angażuje się w pracę misyjną oraz działalność charytatywną. Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa posiada 6 zborów i 2 placówki, łącznie zrzeszając ok. 500 wiernych.

Struktura[edytuj | edytuj kod]

W skład struktury Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej wchodzą zbory i placówki:

Zbory[edytuj | edytuj kod]

Placówki[edytuj | edytuj kod]

Dane teleadresowe[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]