Kościół Boży w Chrystusie (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kościół Boży w Chrystusie
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ Protestantyzm
   └ Pentekostalizm
Ustrój kościelny Kongregacjonalizm
Zwierzchnik
• tytuł zwierzchnika
Andrzej Nędzusiak
Prezbiter naczelny
Zasięg geograficzny Polska
Członkostwo Alians Ewangeliczny w RP
Strona internetowa
Pentekostalizm
Dream City Church worship2.jpg
 PortalKategoria

Kościół Boży w Chrystusiechrześcijański Kościół protestancki o charakterze neopentekostalnym. Działa na terenie Polski w oparciu o ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W 2017 roku Kościół liczył 4933 wiernych (w tym 161 duchownych) w 69 zborach[1].

Zasady wiary[edytuj | edytuj kod]

Zasady wiary Kościoła Bożego w Chrystusie są zbliżone do zasad przyjętych przez Kościół zielonoświątkowy i inne wspólnoty o podobnym charakterze. Podstawą wszelkiego działania oraz nauczania jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Szczególnie akcentowane jest nawiązanie osobistej, pełnej intymności relacji z Jezusem Chrystusem (nowe narodzenie) i wiarę w to, że Jezus daje darmo (nie za uczynki) przebaczenie grzechów i zbawienie każdemu, kto odwraca się od swojego grzechu i oddaje swoje życie w Boże ręce. Następstwem takiej decyzji powinna być zmiana sposobu życia: uwolnienie od nałogów, prawidłowe (wolne od złości i nienawiści) relacje z innymi ludźmi itd. Od swoich członków Kościół oczekuje przyjęcia świadomego chrztu w wodzie poprzez zanurzenie.

Historia w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Kościół wywodzi się z wydarzeń, które miały miejsce na kresach wschodnich przedwojennej Polski. Na terenie Pińska (leżącego obecnie na Białorusi) budował lokalny zbór pastor Bolesław Dawidow wraz z rodziną. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 zgodnie z zarządzeniem władz ZSRR przeniósł się razem z rodziną do Polski, gdzie włączył się w działalność nurtu zielonoświątkowego.

Prowadzona przez niego działalność uznawana była za nielegalną, a spotkania odbywały się w prywatnych mieszkaniach. Przez wiele lat swojej działalności pastor Bolesław Dawidow i jego rodzina byli przedmiotem inwigilacji i prześladowania ze strony peerelowskich służb bezpieczeństwa. Miały miejsce rewizje, zamykanie i pieczętowanie części pomieszczeń w mieszkaniu używanym na spotkania, aresztowanie i wiele temu podobnych działań. Władze podejrzewały go o wieloletnie przewożenie Biblii do ZSRR[2].

Działające w Polsce od 1910 wspólnoty zielonoświątkowe tworzyły kilka odrębnych nurtów. W latach 1947–1953 większość zielonoświątkowców znalazła się w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym (ZKE). Bolesław Dawidow wystąpił z ZKE w 1956 i od tego czasu działał niezależnie. W latach 60. powstał zbór warszawski. Przez pewien czas działano w ramach Kościoła Chrystusowego[3][4].

W 1981 roku działalność w Polsce rozpoczął amerykański pastor Frank Olszewski, który we Wrocławiu założył wspólnotę „Słowo Życia”. Olszewski był podejrzewany o działalność szpiegowską i z tego powodu inwigilowany przez SB i kontrwywiad. Nawiązał później współpracę z Bolesławem Dawidowem. Razem powołali do życia w 1988 roku Kościół Boży w Chrystusie[2].

27 lutego 1988 Kościół Boży w Chrystusie został oficjalnie zarejestrowany. Obecnie jest wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji dział A, pozycja 28[5]. Kościół Boży w Chrystusie jest również członkiem Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Po 2000 w Kościele Zielonoświątkowym zaistniał problem tzw. „ruchu wstawienników”. W ruchu zaangażowanych było kilka zborów – z Legnicy, Kalisza i Gorzowa Wielkopolskiego, a ich pastorzy stali się liderami ruchu. Władze kościoła zajęły negatywne stanowisko wobec tego ruchu i w rezultacie wiosną 2002 roku zbory z Legnicy, Kalisza i Gorzowa Wielkopolskiego podzieliły się, a ich pastorzy wraz z częścią zborowników weszli w struktury Kościoła Bożego w Chrystusie[6].

Podstawową wewnętrzną jednostką organizacyjną Kościoła jest zbór. Zbory Kościoła posiadają szeroką autonomię. Z tego względu do Kościoła przyłączają się rozmaite grupy charyzmatyczne, które nie mogą spełnić obowiązującego w Polsce kryterium rejestracyjnego (od 1998 wymagana jest liczba 100 wyznawców)[7].

Charakterystyka nabożeństw[edytuj | edytuj kod]

Bolesław Dawidow

Kościół Boży w Chrystusie mieści się w charyzmatycznym nurcie chrześcijaństwa. Za podstawowy cel swojej działalności uznaje ewangelizację, wierząc, że dzięki mocy Ducha Świętego ludzie mogą na co dzień doświadczać przeżyć podobnych do tych opisanych na kartach Nowego Testamentu. Nabożeństwa są otwarte i mogą w nich uczestniczyć osoby niebędące członkami Kościoła. Zwykle nabożeństwa rozpoczynane są „Uwielbieniem”. Jest to część nabożeństwa, w czasie której przez pieśni i modlitwy członkowie zboru oddają Bogu dziękczynienie i chwałę. W czasie uwielbienia można zaobserwować dużą spontaniczność w wyrażaniu swoich uczuć i manifestowaniu swoich przeżyć duchowych.

Występuje różnorodny stylowo śpiew, taniec, ekstatyczne przeżywanie, nierzadko glosolalia oraz inne dary charyzmatyczne (prorokowanie, modlitwa o uzdrowienie, wypędzanie demonów). Często w czasie trwania uwielbienia, sprawowana jest Wieczerza Pańska pod dwiema postaciami. Po uwielbieniu następuje zazwyczaj głoszenie Słowa Bożego. Zwykle nabożeństwa trwają ok. dwie godziny. Specyfika, styl i ułożenie segmentów nabożeństwa w zborach jest różne i zależy od duchowości i ustaleń lokalnej społeczności. Oprócz nabożeństwa niedzielnego, bardzo często organizowane jest jedno nabożeństwo w dzień powszedni, szereg spotkań grup domowych oraz ludzi zaangażowanych w różnorakie służby w zborze. Z okazji uroczystości ślubnych, chrztów i innych ważnych wydarzeń w życiu zboru organizowane są nabożeństwa okolicznościowe, których przebieg ustalany jest indywidualnie z zainteresowanymi. Liturgia nie jest normowana ścisłymi zasadami, jest kształtowana i uzgadniana przez osoby prowadzące nabożeństwo.

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Kościół Boży w Chrystusie stanowi federację autonomicznych zborów posiadających osobowość prawną. Na czele każdego zboru stoi pastor, który dobiera sobie współpracowników w postaci starszych i diakonów. Zasady wybierania pastora, starszych i diakonów regulowane są przez statut Kościoła.

W chwili obecnej Kościół liczy 59 zborów oraz 5 misji. Zbory rozsiane są po całym terytorium Polski, choć daje się zaobserwować, iż na wschodzie kraju jest ich mniej niż w pozostałych regionach.

Najwyższą władzą Kościoła jest zbierający się raz na 5 lat Synod. W czasie trwania Synodu podejmowane są uchwały mające znaczenie dla całego Kościoła. Organem posiadającym podobne uprawnienia ustawodawcze jest Kolegium Pastorów. Stanowi on ciało doradcze w sprawach duchowych a należą do niego wszyscy pastorzy zborów należących do Kościoła. Kolegium Pastorów zwoływane jest dwa razy w roku na dwudniowe spotkanie, podczas którego czas poświęcony jest na omówienie bieżących wydarzeń, poczynienie stosownych ustaleń oraz wspólną modlitwę. Na co dzień pracę Kościoła koordynuje Rada Kościoła wybierana przez Synod. W skład Rady wchodzi Prezbiter Naczelny, dwóch jego zastępców oraz dwóch członków Rady. Obecnie Prezbiterem naczelnym jest pastor Andrzej Nędzusiak. Kościół Boży w Chrystusie przyjął kongregacyjną strukturę działania. Głównym jej założeniem jest autonomia poszczególnych zborów i ich niezależność nie tylko od władzy państwowej (z zachowaniem obowiązującego prawa), lecz także od jakiejkolwiek kościelnej centrali.

Statystyki i rozwój liczebny[edytuj | edytuj kod]

W 1988, w chwili rejestracji kościół składał się z czterech zborów, w: Warszawie, Hajnówce, Olecku i Gołdapi. Jeszcze tego samego roku do kościoła przyłączyły się zbory we Wrocławiu i Szczecinie[8]. Kościół liczył wtedy około 400 osób. W 2000 roku kościół liczył 1656 osób w 28 zborach, 2011 roku kościół liczył 4140 osób skupionych w 63 zborach[4]. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku przynależność do Kościoła zadeklarowało 1350 osób[9].

Zbory Kościoła Bożego w Chrystusie[edytuj | edytuj kod]

Stan na 15 maja 2017r.[10] - kościół posiada 62 zbory oraz 12 placówek.

 • Zbór w Aleksandrowie Kujawskim, Chrześcijańska Wspólnota „Jezus Król”
 • Zbór w Białymstoku, Wspólnota Chrześcijańska „Słowo Życia”
 • Zbór w Bydgoszczy, Centrum Chrześcijańskie „Dobra Nowina”
 • Zbór w Bydgoszczy, „Dom Modlitwy”
 • Placówka w Chojnowie
 • Zbór w Choszcznie „Centrum Chrześcijańskie”
 • Zbór w Cieszynie, Kościół „Nowe Życie”
 • Zbór w Dąbrowie Górniczej
 • Zbór w Dębnie „Kościół Boży”
 • Zbór w Gdańsku „Droga Pana”
 • Placówka w Gdańsku, „Wspólnota Odkupionych Chrześcijan”
 • Zbór w Gdyni „Międzynarodowa Boża Armia”
 • Zbór w Gliwicach, Chrześcijańska wspólnota „Nowe Przymierze”
 • Zbór w Gnieźnie
 • Zbór w Gołdapi „Nowe Pokolenie”
 • Zbór w Gorzowie Wielkopolskim, Chrześcijańska Wspólnota „Górna Izba”
 • Zbór w Hajnówce
 • Zbór w Hrubieszowie, Centrum Chrześcijańskie „Rebeka”
 • Zbór w Jeleniej Górze „Zwycięstwo w Chrystusie”
 • Zbór w Kaliszu
 • Zbór w Knurowie „Nowe Życie”
 • Zbór w Kole „Hosanna”
 • Zbór w Koszalinie, Centrum Chrześcijańskie „Woda Życia”
 • Zbór w Krakowie „Chrystus Królem”
 • Zbór w Krakowie „Wspólnota Odkupionych Chrześcijan”
 • Zbór w Krapkowicach, Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus”
 • Zbór w Kuźni Raciborskiej, Kościół Inplus
 • Zbór w Legnicy „Anastasis”
 • Placówka w Lesznie
 • Zbór w Lubinie „Miłość Braterska”
 • Placówka w Łęknicy „Tchnienie Życia”
 • Placówka w Łomży, Wspólnota Chrześcijańska „Słowo Życia”
 • Zbór w Łodzi „Druga Szansa”
 • Zbór w Łodzi „Wspólnota Odkupionych Chrześcijan”
 • Zbór w Łodzi „Zwycięstwo”
 • Zbór w Łodzi „Zwycięstwo w Jezusie”
 • Zbór w Malborku „Syloe”
 • Zbór w Mieszkowicach
 • Zbór w Mońkach, Centrum Chrześcijańskie „Emmanuel”
 • Zbór w Mysłowicach „Dom Ojca”
 • Zbór w Nowej Soli „Nowe Pokolenie”
 • Zbór w Obornikach Wielkopolskich
 • Zbór w Olecku
 • Placówka w Olsztynie, Centrum Chrześcijańskie „Droga”
 • Zbór w Ostrowie Wielkopolskim, „Kościół Ewangelii i Apostolstwa”
 • Zbór w Piotrkowie Trybunalskim, Wspólnota „Jezus Żyje”
 • Zbór w Poznaniu „Effata”
 • Placówka w Poznaniu „Sól Ziemi”
 • Zbór w Rybniku, Chrześcijańska Społeczność „Winnica”
 • Zbór w Siedlcach, Chrześcijańska Wspólnota „Jozue”
 • Zbór w Skierniewicach „Agape”
 • Zbór w Słubicach „Dom Wolności”
 • Zbór w Słupsku, Centrum Chrześcijańskie „Rzeki Wody Żywej”
 • Zbór w Sochaczewie
 • Zbór w Strzelinie „Dom Pana”
 • Zbór w Szczecinie „Na Skale”
 • Zbór w Szczecinie „Źródło Życia”
 • Placówka w Szczecinie, Centrum Misyjne „Rama”
 • Placówka w Szczypiornie, Wspólnota „Betesda”
 • Zbór w Tomaszowie Mazowieckim „Bezpieczna Przystań”
 • Zbór w Warszawie „Dom Boży”
 • Zbór w Warszawie „Droga”
 • Zbór w Warszawie „Wspólnota Odkupionych Chrześcijan”
 • Zbór w Warszawie „Praga dla Chrystusa”
 • Placówka w Warszawie, Chrześcijańska Wspólnota „Dom Ojca”
 • Placówka w Warszawie „Warszawski Kościół Misyjny”
 • Zbór we Wrocławiu, Wspólnota Chrześcijańska „Nowa Studnia”
 • Zbór we Wrocławiu, Wspólnota Chrześcijańska „Betel”
 • Zbór we Wrocławiu „Słowo Życia”
 • Placówka we Wrocławiu „Zwycięstwo w Jezusie”
 • Zbór w Zakopanem
 • Zbór w Zielonej Górze, Chrześcijańska Wspólnota „Bez Ścian”
 • Zbór w Żarach
 • Zbór w Żyrardowie „Jezus Żyje”

Misje i Agendy[edytuj | edytuj kod]

 • Chrześcijańska Misja Pomocy Dzieciom w Warszawie[11]
 • Misja Pomocy Uzależnionym „Przemiana” w Kole
 • Misja Przyjaciół Dzieci w Kaliszu[12]
 • Misja „Pielgrzym” w Łodzi[13]
 • Ośrodek „Nowy Początek” w Warszawie[14]
 • Misja Kerygma w Warszawie[15]

Działacze[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d Dominik Rozkrut i inni, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018, Warszawa: GUS, 16 lipca 2018, s. 114, ISSN 1640-3630.i inni
 2. a b Michalak 2014 ↓, s. 274.
 3. Pasek 1992 ↓, s. 180.
 4. a b GUS 2013 ↓, s. 70.
 5. Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. mswia.gov.pl. [dostęp 2015-09-04].
 6. M. Kamiński: Kościół Zielonoświątkowy w Polsce w latach 1988-2008 : Studium historyczno-ustrojowe. Warszawa: Wydawnictwo Arka, 2012, s. 151. ISBN 978-83-905704-8-8.
 7. Pasek 2004 ↓, s. 17.
 8. KBWCh – Historia
 9. Ciecieląg 2016 ↓, s. 72.
 10. Zbory i placówki KBWCH
 11. Chrześcijańska Misja Pomocy Dzieciom w Warszawie
 12. Misja Przyjaciół Dzieci w Kaliszu
 13. Misja Pielgrzym w Łodzi
 14. Ośrodek Nowy Początek w warszawie
 15. Misja Kerygma w Warszawie

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]