Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Rzeczypospolitej Polskiej
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ Protestantyzm
   └ Pentekostalizm
Ustrój kościelny

kongregacjonalny

Prądy teologiczne

Klasyczny pentekostalizm, Ruch wiary

Nurty pobożnościowe

Ewangelikalizm

Siedziba

Kielce,
ul. Sienkiewicza 3

Zwierzchnik
• tytuł zwierzchnika

pastor Andrzej Jeziernicki
prezbiter naczelny

Zasięg geograficzny

Rzeczpospolita Polska

Członkostwo

Alians Ewangeliczny w RP

Strona internetowa

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Rzeczypospolitej Polskiejchrześcijański wolny kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego, zorganizowany jako federacja niezależnych od siebie zborów o ustroju kongregacjonalnym. W jego łonie znajdują się zarówno klasyczne zbory zielonoświątkowe, jak również wspólnoty neocharyzmatyczne (np. Kościół „Spichlerz”). Kościół jest członkiem Aliansu Ewangelicznego w RP. Wpisany jest do rejestru Kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dziale A, pod nr 25[2]. Siedziba władz Kościoła znajduje się w Kielcach. Prezbiterem Naczelnym jest pastor Andrzej Jeziernicki. W 2020 roku Kościół zrzeszał 1511 wiernych (w tym 63 duchownych) w 53 zborach[1].

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Jest jednym z czterech wyznań powstałych po rozpadzie ZKE w 1988 roku. Jest wyznaniem chrześcijańskim o charakterze zielonoświątkowym funkcjonującym jako wspólnota autonomicznych zborów. Jako Kościół o charakterze ewangelicznym podkreśla znaczenie Pisma Świętego (Starego i Nowego Testamentu) jako najważniejszego autorytetu w kwestii wiary i życia. Członkami wspólnot stają się chrześcijanie, którzy świadomie przyjęli Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, czyli przeżyli nawrócenie oraz przyjęli chrzest wiary. Jako Kościół o charakterze zielonoświątkowym KChWE wierzy i praktykuje ponadnaturalne działanie Ducha Świętego jak mówienie innymi językami, uzdrawianie chorych, wypędzanie złych duchów, cuda i proroctwa itd. Kościół poprzez należące do niego wspólnoty uczestniczy w wypełnianiu wielkiego nakazu misyjnego przekazanego przez Jezusa swoim naśladowcom.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Początki kościoła sięgają okresu międzywojennego. W 1929 roku utworzono Związek Zborów Chrześcijan Wiary Ewangelicznej[3]. W 1937 roku kościół liczył 21 501 członków[4].

W czasach PRL-u kościół należał do ZKE. Po rozpadzie ZKE 86 zborów weszło w struktury Kościoła Zielonoświątkowego, jednak 18 zborów głównie z województwa lubelskiego, odmówiło wejścia w struktury KZ. W 1994 roku KChWE liczył 1750 wiernych, 28 duchownych, 5 domów modlitwy i 18 zborów. W 1999 liczył około 2000 wiernych skupionych w 25 zborach[5].

Zasady wiary[edytuj | edytuj kod]

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej wierzy w:

 • Nieomylność całego Pisma Świętego, jako Słowa Bożego natchnionego przez Ducha Świętego; Trójjedynego Boga – jako Ojca, Syna – Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego;
 • Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Panny;
 • Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele;
 • Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście;
 • Życie wieczne i wieczne potępienie;
 • Możliwość pojednania się z Bogiem przez wyznanie grzechów i przyjęcie uwolnienia z win przez krew Jezusa Chrystusa;
 • Przeżycie chrztu w Duchu Świętym i doświadczenie pełni Ducha i charyzmatów Ducha Świętego;
 • Uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Pana Jezusa.

Zbory Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej[edytuj | edytuj kod]

 • Zbór w Bytomiu
 • Zbór w Cieszynie
 • Zbór w Elblągu
 • KChWE I Zbór w Gdańsku
 • Zbór „Betezda” w Gdańsku
 • Zbór „Przebudzenie” w Gnieźnie
 • Zbór w Hrubieszowie
 • Wspólnota „Eklezja” w Janowie Lubelskim
 • Zbór „Siloah” w Jaworze
 • Zbór w Kartuzach
 • Zbór w Kielcach
 • Zbór „Betel” w Koninie
 • Zbór w Kozienicach
 • Zbór „Nowe Przymierze” w Krakowie
 • Zbór „Brama Nadziei” w Lublinie
 • Zbór w Łęcznej
 • Zbór w Łodzi
 • Zbór w Miasteczku Śląskim
 • Zbór w Pińczowie
 • Zbór w Puławach
 • Zbór w Radomiu
 • Zbór „Nowe Jeruzalem” w Radzyniu Podlaskim
 • Zbór „Dom Modlitwy” w Stalowej Woli
 • Zbór w Starachowicach
 • Centrum Chrześcijańskie Tchnienie Życia w Szczecinie
 • Zbór „Immanuel” w Szczecinie
 • Zbór GOSPEL FORUM w Szydłowcu
 • Zbór „Koinonia” w Świdniku
 • Zbór „Spichlerz” w Wałbrzychu
 • Zbór „Spichlerz” w Warszawie
 • Zbór w Warszawie
 • Zbór KChWE „Żydowska Mesjańska Wspólnota – Shalom” w Warszawie
 • Zbór KChWE KEZB w Warszawie
 • Wspólnota Ewangeliczna we Włoszczowie
 • Zbór w Wólce Tanewskiej
 • Zbór KChWE KEZB w Zamościu
 • Zbór w Zielonej Górze
 • Zbór w Żyrardowie
 • Zbór "Źródło" w Tarnowie

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d Dominik Rozkrut, Mały Rocznik Statystyczny Polski, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2021, s. 119, ISSN 1640-3630.
 2. Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. mswia.gov.pl. [dostęp 2015-09-04].
 3. Tomaszewski 2006 ↓, s. 142.
 4. Tomaszewski 2006 ↓, s. 144.
 5. Michał Tymiński: Kościół Zielonoświątkowy w Polsce. Wrocław: Misja „Życie”, 1999, s. 37. ISBN 83-911305-4-1.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]