Kalendarium historii Łodzi

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
1
Nowy Rynek (obecnie plac Wolności)
w XIX-wiecznej Łodzi
2
Plac Wolności (kwiecień 2006)

Kalendarium historii Łodzi – chronologiczne zestawienie wydarzeń z historii miasta, m.in. politycznych, gospodarczych, społecznych, administracyjnych, urbanistycznych, kulturalnych i sportowych, ukazujących przemiany, jakie dokonały się w Łodzi w ciągu stuleci, od średniowiecza do współczesności.

Spis treści

Kalendarium historii Łodzi[edytuj | edytuj kod]

Legenda[edytuj | edytuj kod]

 (A)  wydarzenia administracyjne
 (D)  wydarzenia dramatyczne (katastrofy, kataklizmy, zbrodnie, wojny)
 (G)  wydarzenia gospodarcze
 (H)  pozostałe wydarzenia historyczne
 (K)  wydarzenia kulturalne
 (L)  wydarzenia społeczne (dotyczące ludności lokalnej)
 (P)  wydarzenia polityczne
 (R)  wydarzenia religijne
 (S)  wydarzenia sportowe
 (T)  wydarzenia transportowe
 (U)  wydarzenia urbanistyczne

Uwaga:
Istnieje możliwość przeglądania określonego typu informacji poprzez użycie skrótu klawiaturowego Ctrl + F (wyszukaj). Wpisując w pasku wyszukiwania na przykład (S) przeglądamy w kalendarium – przy pomocy klawisza F3 – wydarzenia sportowe.

 Aktualnie trwa wdrażanie kategoryzacji wydarzeń.   Funkcjonalność wyszukiwania niepełna. 

Łódź rolnicza (do roku 1820)[edytuj | edytuj kod]

XI–XIII w.[edytuj | edytuj kod]

 • powstanie najstarszych wsi na obszarze obecnego miasta Łodzi, m.in. osady służebnej Łagiewniki, wsi Radogoszcz i wsi parafialnej Mileszki. Wieś Łodzia powstała przy komorze celnej w miejscu, gdzie handlowy szlak piotrkowsko-łęczycki przecinał rzeczkę, później nazwaną Łódką;

1242[edytuj | edytuj kod]

 • pierwsza wzmianka źródłowa o wsi Radogoszcz (obecnie część Łodzi);

1332[edytuj | edytuj kod]

1387[edytuj | edytuj kod]

1414[edytuj | edytuj kod]

 • wydanie (15 maja) przez kapitułę włocławską (właściciela Łodzi) przywileju lokacyjnego, uznającego mieszkańców wsi za mieszczan (postanowienie miało moc obowiązującą w zakresie spraw gospodarczych i prawno-społecznych, określających uposażenie, uprawnienia, powinności i posługi mieszkańców); jednocześnie zwrócenie się przez kapitułę do króla z prośbą o przywilej monarszy i uznanie Łodzi za miasto pod względem prawno-ustrojowym;

1423[edytuj | edytuj kod]

1471[edytuj | edytuj kod]

 • objęcie urzędu burmistrza Łodzi przez Jana Dąbrowskiego; był on pierwszym znanym z imienia i nazwiska burmistrzem Łodzi; funkcję pełnił do 1480 r. i ponownie w latach 1489–1503;

1496[edytuj | edytuj kod]

 • potwierdzenie przez króla Jana Olbrachta przywilejów królewskich dla Łodzi na odbywanie jarmarków i targów;

1534[edytuj | edytuj kod]

1535[edytuj | edytuj kod]

Herb Łodzi na pieczęci miejskiej z 1577 r.
(Sigillum opidi Lodzia 1577)
 • najstarsza znana pieczęć miejska na dokumencie;

1572[edytuj | edytuj kod]

 • wielki pożar strawił 41 domów, co stanowiło wówczas połowę zabudowy miasta;

1585[edytuj | edytuj kod]

 • zawarcie przez władze miejskie umowy z Maciejem Doczekałowiczem w sprawie budowy drewnianego ratusza;

1676[edytuj | edytuj kod]

1768[edytuj | edytuj kod]

1793[edytuj | edytuj kod]

1798[edytuj | edytuj kod]

 • sekularyzacja dóbr biskupstwa włocławskiego przez władze pruskie, a tym samym przejęcie majętności kościelnych (w tym Łodzi) przez państwo;

1806[edytuj | edytuj kod]

 • utworzenie (w czerwcu) łódzkiej gminy żydowskiej; wcześniej łódzcy Żydzi należeli do gminy lutomierskiej; wystarczyło zaledwie sto lat, by z 50 osób społeczność łódzkich Żydów urosła do drugiej w Europie i liczyła blisko ćwierć miliona ludzi;

1807[edytuj | edytuj kod]

1808[edytuj | edytuj kod]

1815[edytuj | edytuj kod]

1820[edytuj | edytuj kod]

Łódź przemysłowa (1821–1918)[edytuj | edytuj kod]

1821 • 1822 • 1823 • 1824 • 1825 • 1826 • 1827 • 1828 • 1829 • 1830 • 1831 • 1832 • 1833 • 1834 • 1835 • 1836 • 1837 • 1838 • 1839 • 1840 • 1841 • 1842 • 1843 • 1844 • 1845 • 1846 • 1847 • 1848 • 1849 • 1850 • 1851 • 1852 • 1853 • 1854 • 1855 • 1856 • 1857 • 1858 • 1859 • 1860 • 1861 • 1862 • 1863 • 1864 • 1865 • 1866 • 1867 • 1868 • 1869 • 1870 • 1871 • 1872 • 1873 • 1874 • 1875 • 1876 • 1877 • 1878 • 1879 • 1880 • 1881 • 1882 • 1883 • 1884 • 1885 • 1886 • 1887 • 1888 • 1889 • 1890 • 1891 • 1892 • 1893 • 1894 • 1895 • 1896 • 1897 • 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 | góra strony

1821[edytuj | edytuj kod]

Plan rozbudowy Łodzi (1823)
 • porozumienie zgierskie (30 marca) – układ zawarty w Zgierzu pomiędzy rządem a przybywającymi do kraju fabrykantami, nadający im liczne przywileje, podpisany przez komisarza Witkowskiego reprezentującego Komisję Przemysłową Województwa Mazowieckiego;
 • mianowanie pierwszego lekarza miejskiego – został nim chirurg II klasy Antoni Dąbrowski, który pełnił tę funkcję dwa lata;

1821–23[edytuj | edytuj kod]

1823[edytuj | edytuj kod]

 • zawarcie kontraktu (4 czerwca) na budowę farbiarni wełny przez Karla Gottlieba Sängera, pierwszego kolonistę, który przybył do Łodzi w celu budowy wielkiego przemysłu; po powstaniu listopadowym i śmierci Sängera w 1831 r. jego fabryka upadła;
 • sprowadzenie do Łodzi (jesienią) przez rząd Królestwa Polskiego pierwszych tkaczy z Grünbergu (Zielona Góra);
 • przemianowanie starego traktu piotrkowskiego (prowadzącego z Piotrkowa w kierunku Zgierza) na ulicę Piotrkowską; pierwsze tabliczki zostały zawieszone przez burmistrza Starego Miasta – Antoniego Czarkowskiego – na terenie dzisiejszej ul. Nowomiejskiej;

1824[edytuj | edytuj kod]

Dom Kopischa
(zdjęcie archiwalne)
 • wytyczenie osady tkackiej Łódka na południe od Nowego Miasta, wzdłuż ul. Piotrkowskiej;
 • zamieszkanie pierwszych osadników przy ul. Piotrkowskiej; na północnym odcinku ulicy, tj. od Rynku Nowego Miasta do ul. Cegielnianej (ob. między pl. Wolności a ul. Jaracza) – sukiennicy przybyli z Dolnego Śląska i z Wielkiego Księstwa Poznańskiego – zaś na południowym, od ul. Dzielnej do Górnego Rynku (ob. między ul. Narutowicza a pl. Reymonta) – tkacze lnu i bawełny, pochodzący z Dolnego Śląska, Czech, Prus i Saksonii; pierwsze drewniane domy tkaczy wzniesiono przy ul. Piotrkowskiej 248–268;
 • rozpoczęcie budowy (przez administrację rządową) zakładu płócienniczego – najstarszego, niezachowanego do dzisiaj, obiektu przemysłowego Łodzi – przy ulicy św. Emilii (ob. ul. ks. bpa Tymienieckiego), obejmującego bielnik, krochmalnię, suszarnię, folusz i magiel; w 1826 oddany do użytku, w 1828 stał się własnością pochodzącego z Kowar na Dolnym Śląsku Tytusa Kopischa; po gruntownej renowacji jeden z najlepiej zachowanych obiektów przemysłowych tego okresu w Polsce (znany jako bielnik Kopischa – błędnie, bo to inny obiekt mieszkalno-przemysłowy z 1829 r. – patrz niżej; właściwy bielnik, znajdujący się nieopodal, nie zachował się);
 • zgromadzenie założycielskie Cechu Płócienników (9 listopada); członkami cechu zostało 16 mistrzów i 17 czeladników; w 1828 r. liczył już 110 mistrzów, 30 czeladników i 10 uczniów;
 • powstanie Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego (Lodzer Bürger-Schützengilde), zwanego Bractwem Kurkowym (przyjmuje się, że strzelectwo było najstarszą dyscypliną sportową uprawianą w Łodzi); Towarzystwo działało w Łodzi do wybuchu I wojny światowej[1];

1825[edytuj | edytuj kod]

 • wizyta cara Aleksandra I; wyraził podczas niej wolę powiększenia nowej osady prządków i tkaczy;
 • założenie Cechu Sukienników;
 • powiększenie terenu miasta o tzw. osadę prządków;
 • zawarcie umowy z proboszczem łódzkim F. Zengtellerem, na której mocy posiadłość Księży Młyn przeszła w wieczystą dzierżawę przybyłego z Saksonii Krystiana Fryderyka Wendischa;
 • wzniesienie drewnianego budynku tkalni ręcznej na Księżym Młynie;
 • wydanie przez Namiestnika Królestwa Polskiego edyktu, wyznaczającego ludności żydowskiej specjalny rewir na Starym Mieście (zniesiony w 1862);

1827[edytuj | edytuj kod]

Ratusz w Łodzi (fot. Marek
i Ewa Wojciechowscy, 2005)

1828[edytuj | edytuj kod]

1829[edytuj | edytuj kod]

1830[edytuj | edytuj kod]

Muzeum farmacji
(maj 2015)
 • Łódź liczyła 4343 mieszkańców;
 • otwarcie (3 lutego) przez Karola Ketschena pierwszej apteki w Łodzi; mieściła się ona w domu murowanym, wzniesionym przez piwowara Antoniego Bittdorfa w Rynku Nowego Miasta 2 (ob. pl. Wolności 7), przeniesiona później na Rynek Nowego Miasta 7 (ob. pl. Wolności 2). W 2008 otwarto tutaj muzeum farmacji;
 • ostatni rok autonomii Królestwa Polskiego – dzięki niej i przychylności jej władz powstał w Łodzi przemysł włókienniczy. Niektórzy historycy twierdzą, że gdyby autonomia Królestwa trwała dłużej, Łódź byłaby rozbudowywana bardziej planowo w kolejnych latach;

1834[edytuj | edytuj kod]

1835[edytuj | edytuj kod]

1836[edytuj | edytuj kod]

 • utworzenie pierwszego stanowiska lekarza miejskiego;

1837[edytuj | edytuj kod]

Biała Fabryka
(czerwiec 2006)

1838[edytuj | edytuj kod]

 • pierwsze jatki rzeźniczo-piekarskie murowane w Rynku Nowego Miasta;

1839[edytuj | edytuj kod]

 • zainstalowanie w fabryce L. Geyera pierwszej w polskim przemyśle bawełnianym maszyny parowej o mocy 60 KM;
 • otwarcie pierwszej prywatnej szkoły elementarnej przy ul. Piotrkowskiej przez Mikołaja Olszewskiego;

1840[edytuj | edytuj kod]

Park Źródliska
(czerwiec 2006)
 • zatwierdzenie przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych projektu włączenia do Łodzi terenów leśnictw Łaznów i Pabianice;
 • wytyczenie Nowej Dzielnicy, ulokowanej na wschód od Nowego Miasta i Łódki, której najważniejszą arterią była ul. Główna (ob. al. Piłsudskiego); założenie na jej osi dużego centralnego placu, nazwanego ze względu na sąsiedztwo terenów podmokłych Wodnym Rynkiem (ob. pl. Zwycięstwa);
 • utworzenie w Nowej Dzielnicy pierwszego w Łodzi parku publicznego (o powierzchni ok. 2 ha), który dzięki właściwościom terenu otrzymał nazwę Źródliska (obecnie na jego terenie znajduje się m.in. Palmiarnia oraz zbiorowisko 45 okazów ok. 250-letnich dębów szypułkowych, stanowiące najcenniejszy zabytek przyrody na obszarze Łodzi);
 • narodziny komunikacji miejskiej – pojawienie się na ulicach pierwszych dorożek konnych (właściciel – Julian Czajkowski);

1841[edytuj | edytuj kod]

 • Łódź stała się stolicą okręgu i otrzymała prawa przysługujące miastom gubernialnym;
 • utworzenie urzędu prezydenta miasta – jako pierwszy sprawował tę funkcję (od 23 czerwca) dotychczasowy burmistrz od 10 sierpnia 1831 Karol Tangermann (do 1844 r., zmarł 12 sierpnia);
 • uruchomienie pierwszej publicznej studni – u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Nawrot;

1842[edytuj | edytuj kod]

 • zawarcie (13 czerwca) z władzami miasta kontraktu na założenie fabryki wyrobów włókienniczych przez Traugotta Grohmanna;

1843[edytuj | edytuj kod]

 • Łódź liczyła 15 764 mieszkańców;

1844[edytuj | edytuj kod]

 • prezydentem Łodzi został (od 23 sierpnia) Franciszek Traeger; funkcję pełnił do 6 grudnia 1862;

1845[edytuj | edytuj kod]

 • otwarcie pierwszej szkoły średniej (Powiatowa Szkoła Realna tzw. niemiecko-rosyjska); w 1856 przeniesiona do budynku przy Rynku Nowego Miasta, specjalnie wzniesionego dla potrzeb szkoły (obecnie gmach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi);
 • otwarcie pierwszej stałej strzelnicy w parku miejskim Źródliska; w kolejnych latach oddano tam również do użytku Dom Strzelców Tarczowych będący siedzibą Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego (budynek rozebrano w latach 30. XX wieku)[1];

1846[edytuj | edytuj kod]

 • otwarcie (1 stycznia) pierwszego szpitala miejskiego (im. św. Aleksandra) w Rynku Fabrycznym (ob. pl. Katedralny im. Jana Pawła II), wybudowanego w latach 1842–45 według znormalizowanego projektu Henryka Marconiego (z modyfikacjami Stanisława Balińskiego); dziś budynek zajmuje Wyższe Seminarium Duchowne;
 • powstanie z inicjatywy L. Geyera i A. Siebera Łódzkiego Męskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego (Lodzer Männer-Gesang-Verein);
 • udział łódzkiej produkcji tkackiej w całym przemyśle bawełnianym Królestwa Kongresowego wynosił 60,6%;

1848[edytuj | edytuj kod]

1850[edytuj | edytuj kod]

 • założenie Łódzkiego Stowarzyszenia Kupców, przekształconego później w Zgromadzenie Kupców m. Łodzi;

1851[edytuj | edytuj kod]

 • powstanie pierwszej w Łodzi Kasy Oszczędności;

1853[edytuj | edytuj kod]

Plan miasta Łodzi z 1853 r.

1854[edytuj | edytuj kod]

1855[edytuj | edytuj kod]

Stary Cmentarz,
grób Ludwika Grohmana
(1 listopada 2005)

1857[edytuj | edytuj kod]

 • Łódź liczyła 27 890 mieszkańców stałych (39 420 ogółem stałych i niestałych);

1858[edytuj | edytuj kod]

 • pierwsze zastosowanie węgla jako opału (dotąd nawet maszyny parowe opalane były drewnem lub torfem);
 • powstanie łódzkiej filii Banku Polskiego;

1859–60[edytuj | edytuj kod]

1861[edytuj | edytuj kod]

 • bunt tkaczy ręcznych (22–23 kwietnia), połączony z niszczeniem maszyn;
 • otwarcie (15 czerwca) przez Dominika Zonera pierwszego w mieście zakładu fotograficznego przy ul. Konstantynowskiej 3 (ob. ul. Legionów);

1862[edytuj | edytuj kod]

 • prezydentem Łodzi został (od 16 grudnia) Andrzej Rosicki; funkcję pełnił do 15 lutego 1865, kiedy to został usunięty przez władze rosyjskie za udzielanie pomocy uczestnikom powstania styczniowego;
 • zniesienie przez władze ograniczeń mieszkaniowych w stosunku do Żydów (dotychczas mogli zamieszkiwać jedynie wytyczony obszar Starego Miasta);

1863[edytuj | edytuj kod]

1864[edytuj | edytuj kod]

1865[edytuj | edytuj kod]

 • Łódź liczyła 32 427 mieszkańców stałych (40 121 ogółem stałych i niestałych);
 • prezydentem Łodzi został (od 15 lutego) Edmund Pohlens; funkcję pełnił do 27 grudnia 1869;
 • wybudowanie przez Jana Blocha w ciągu 3 miesięcy Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej (27 km) z Łodzi do Koluszek, gdzie połączyła się z linią Warszawsko-Wiedeńską; 18 listopada uruchomiono przewóz towarów;

1866[edytuj | edytuj kod]

 • otwarcie (1 czerwca) dla ruchu pasażerskiego linii kolejowej do Koluszek, zbudowanej w 1865 r.;

1867[edytuj | edytuj kod]

1869[edytuj | edytuj kod]

Dworzec Łódź Fabryczna, obecnie zamknięty na czas realizacji projektu Nowego Centrum Łodzi
wraz z podziemną stacją kolejową; widoczny gmach został wyburzony w czerwcu 2012 (fot. W. Pfeiffer, 1930)

1870[edytuj | edytuj kod]

1870–1900[edytuj | edytuj kod]

 • okres najintensywniejszej w dziejach Łodzi rozbudowy przemysłu;

1871[edytuj | edytuj kod]

1872[edytuj | edytuj kod]

Jeden z budynków fabrycznych Izraela Poznańskiego (fot. Marek
i Ewa Wojciechowscy, 2005)

1874[edytuj | edytuj kod]

1875[edytuj | edytuj kod]

Domy robotnicze na Księżym Młynie (maj 2005)

1876[edytuj | edytuj kod]

1877[edytuj | edytuj kod]

1878[edytuj | edytuj kod]

1879[edytuj | edytuj kod]

1880[edytuj | edytuj kod]

1881[edytuj | edytuj kod]

Karol Scheibler
(* 1820 † 1881)

1882[edytuj | edytuj kod]

1883[edytuj | edytuj kod]

 • zainstalowanie pierwszych w Łodzi telefonów („na korbkę”, tarcze numerowe wprowadzono w 1929); utworzenie napowietrznej sieci telefonicznej;

1884[edytuj | edytuj kod]

1885[edytuj | edytuj kod]

 • Łódź liczyła 55 134 mieszkańców stałych (108 450 ogółem stałych i niestałych);

1886[edytuj | edytuj kod]

 • powstanie pierwszej w Łodzi instytucji o charakterze naukowym – Łódzkiego Towarzystwa Lekarskiego;
 • założenie (w lipcu) Towarzystwa Cyklistów Łódzkich (wkrótce na wydzierżawionym placu ziemnym przy ul. Przejazd 5/7 urządzona została arena welocypedowa); do końca zaborów sekcje kolarskie działały w 11 łódzkich stowarzyszeniach sportowych[3];

1887[edytuj | edytuj kod]

Wielka Synagoga
przy ul. Spacerowej 2
(fot. W. Pfeiffer)

1888[edytuj | edytuj kod]

1890[edytuj | edytuj kod]

1891[edytuj | edytuj kod]

Lecznica „Pod koniem” (kwiecień 2007)

1892[edytuj | edytuj kod]

 • pierwszy na ziemiach polskich strajk powszechny – tzw. bunt łódzki (2–8 maja), brutalnie stłumiony przez wojsko i policję; w strajku wzięło udział około 60 000 robotników; w starciach zginęło według prasy od 40 do 200 osób, źródła oficjalne informowały o 6 zabitych i 300 rannych; aresztowanych zostało 348 strajkujących, a 82 przywódców buntu skazano na więzienie;

1893[edytuj | edytuj kod]

1895[edytuj | edytuj kod]

Budynek zboru adwentystów
przy ul. Kopcińskiego 67 (kwiecień 2012)

1896[edytuj | edytuj kod]

1897[edytuj | edytuj kod]

1898[edytuj | edytuj kod]

Tramwaje Herbrand
na ul. Piotrkowskiej
(przełom XIX/XX w.)

1899[edytuj | edytuj kod]

Izrael Poznański
(* 1833 † 1900)

1900[edytuj | edytuj kod]

1901[edytuj | edytuj kod]

Bazylika archikatedralna (kwiecień 2006)

1902[edytuj | edytuj kod]

1903[edytuj | edytuj kod]

Poczta Główna
(kwiecień 2007)

1904[edytuj | edytuj kod]

1905[edytuj | edytuj kod]

Juliusz Kunitzer
(* 1843 † 1905)

1905–07[edytuj | edytuj kod]

1906[edytuj | edytuj kod]

EC1 (zdjęcie archiwalne)

1907[edytuj | edytuj kod]

1908[edytuj | edytuj kod]

1909[edytuj | edytuj kod]

1910[edytuj | edytuj kod]

1911[edytuj | edytuj kod]

1912[edytuj | edytuj kod]

1913[edytuj | edytuj kod]

1914[edytuj | edytuj kod]

1914–18[edytuj | edytuj kod]

 • okupacja niemiecka (do 11 listopada 1918); wprowadzenie niemieckiego nazewnictwa ulic, dewastacja fabryk przez wojska niemieckie;

1915[edytuj | edytuj kod]

Park 3 Maja (czerwiec 2012)
 • krótki pobyt w Łodzi (8 lutego) cesarza niemieckiego Wilhelma II, który przybył z Berlina na inspekcję 9 Armii nacierającej w kierunku Warszawy;
 • premierowy koncert (17 lutego) Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej w Grosses Theater przy ul. Konstantynowskiej (wówczas Konstantiner Straße, ob. ul. Legionów), której założycielem i pierwszym dyrygentem był Tadeusz Mazurkiewicz; to druga po Filharmonii Narodowej najstarsza stała orkiestra w Polsce;
 • otwarcie (28 kwietnia) Pierwszego Miejskiego Zakładu Kąpielowego na rogu ulic Północnej i Wolborskiej (wówczas róg Nordstraße i Wolborzerstraße)[d]; władze Łodzi wprowadziły przymus kąpieli, by zapobiec rozwojowi epidemii tyfusu plamistego; także w kwietniu otwarto Miejską Kamerę Dezynfekcyjną przy ul. Łąkowej 27 (wówczas Wiesenstraße), a 14 maja – Pierwszy Miejski Dom Izolacyjny (na Rokiciu, później przeniesiony na ul. Łąkową 40, a od stycznia 1916 r. na ul. Zakątną 44 (wówczas Im Winkel, ob. ul. Pogonowskiego);
 • powiększenie (18 sierpnia) przez Niemców obszaru miasta o Bałuty (liczące ok. 100 tys. mieszkańców), Widzew, Radogoszcz, Żabieniec, Zarzew, Dąbrowę, Chojny i pozostałą część Rokicia. Obszar miasta powiększył się o 1922 ha, osiągając wielkość 5875 ha;
 • założenie parku 3 Maja (oddany do użytku publicznego w 1922);

1916[edytuj | edytuj kod]

 • otwarcie (15 lutego) Drugiego Miejskiego Domu Izolacyjnego przy ul. Karola 28 (wówczas Karlstraße, ob. ul. Żwirki) dla osób z otoczenia chorych na tyfus plamisty, ospę i drętwicę;
 • wizyta króla Saksonii Fryderyka Augusta III (15 lutego);
 • nadanie Łodzi (1 marca) statusu miasta powiatowego;
 • utworzenie (w październiku) Zivil Arbeiterbatallion 23, do którego wcielono pod przymusem ok. 2,5 tys. bezrobotnych; zostali oni wysłani do Prus Wschodnich, gdzie zimą budowali linię kolejową;

1917[edytuj | edytuj kod]

1918[edytuj | edytuj kod]

 • rozbrajanie Niemców, ostatni dzień okupacji miasta (11 listopada); Łódź po 125 latach niewoli stała się wolna od zaborców.
Rozpoczęcie rozbrajania patroli niemieckich przez mieszkańców Łodzi nastąpiło 11 listopada po południu. Największa potyczka miała miejsce na Nowym Rynku (ob. pl. Wolności), gdzie grupa polskich bojowników z różnych partii w drodze do koszar przy ul. Konstantynowskiej (ob. ul. Legionów) została niespodziewanie ostrzelana przez żołnierzy niemieckich. W czasie tej potyczki padły ofiary po obu stronach. Około godziny 22:00 zdobyto po szturmach dwa łódzkie dworce: Kaliski i Fabryczny. Polacy nie tylko odzyskali kontrolę nad węzłem komunikacyjnym, ale także przejęli znaczne zapasy broni. Zawarcie rozejmu pomiędzy stroną polską a niemiecką nastąpiło po północy – 12 listopada. Ostatni transport niemieckich żołnierzy opuścił Łódź 20 listopada[7];

Łódź w II Rzeczypospolitej (1918–1939)[edytuj | edytuj kod]

1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 | góra strony

1919[edytuj | edytuj kod]

 • pierwszym prezydentem Łodzi w II RP (od 27 marca) został Aleksy Rżewski; funkcję pełnił do 24 lipca 1923;
 • utworzenie (w sierpniu) województwa łódzkiego, ze stolicą w Łodzi;
 • wprowadzenie – jako pierwsze miasto w Polsce – powszechnego, bezpłatnego obowiązku nauczania w zakresie szkoły powszechnej;

1920[edytuj | edytuj kod]

Gmach szkoły powszechnej przy ul. Zagajnikowej 32,
ob. ul. Kopcińskiego 54
(fot. W. Pfeiffer, 1930)

1921[edytuj | edytuj kod]

1922[edytuj | edytuj kod]

1923[edytuj | edytuj kod]

„Express Wieczorny Ilustrowany” z 1936 r.
 • odsłonięcie (1 maja) w parku na Zdrowiu pomnika – kolumny rewolucjonistów – ku czci łódzkich robotników, którzy powstali zbrojnie i polegli podczas starć z wojskiem i policją carską w 1905 r. Kolumna zniszczona została przez niemieckich okupantów w 1939 r. Obecnie w tym miejscu znajduje się pomnik Czynu Rewolucyjnego, odsłonięty w 1975 r.
 • prezydentem Łodzi został (od 24 lipca) Marjan Cynarski; funkcję pełnił do 14 kwietnia 1927;
 • ukazanie się (2 sierpnia) pierwszego numeru „Expressu Wieczornego Ilustrowanego” (od 28 lutego 1946 „Express Ilustrowany”);
 • powstanie Fabryki Mydła i Kosmetyków „Hugo Güttel” przy ul. Wólczańskiej 17; od 1929 „Pixin”, od 1954 „Ewa”, a od 1971 „Pollena-Ewa”;

1924[edytuj | edytuj kod]

1925[edytuj | edytuj kod]

Port lotniczy Łódź
(czerwiec 2006)

1926[edytuj | edytuj kod]

1927[edytuj | edytuj kod]

1928[edytuj | edytuj kod]

1929[edytuj | edytuj kod]

1930[edytuj | edytuj kod]

1931[edytuj | edytuj kod]

Kolej obwodowa w Łodzi,
na trasie pomiędzy Łodzią Widzewem i Zgierzem
(styczeń 2004)

1932[edytuj | edytuj kod]

1933[edytuj | edytuj kod]

1934[edytuj | edytuj kod]

Hala i targowisko na Rynku Leonarda (fot. W. Pfeiffer, 1937)

1935[edytuj | edytuj kod]

Gmach łódzkiego oddziału YMCA (styczeń 2012)

1936[edytuj | edytuj kod]

1937[edytuj | edytuj kod]

1938[edytuj | edytuj kod]

1939[edytuj | edytuj kod]

Siedziba Radia Łódź (kwiecień 2006)

Łódź pod okupacją niemiecką (1939–1945)[edytuj | edytuj kod]

1939 • 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 | góra strony

1939[edytuj | edytuj kod]

Położenie jednostek Armii Łódź (29 sierpnia 1939)
 • zacięte walki Armii „Łódź” (1–6 września) w rejonie Łodzi (armię utworzono 23 marca; liczyła ok. 80 tys. żołnierzy).
 • bitwa pod Łodzią (6–8 września);
 • wkroczenie (8 września wieczorem) wojsk niemieckich do Łodzi i początek okupacji. Przez półtora miesiąca Łódź pełniła funkcję czasowego ośrodka niemieckiej administracji wojennej zajętymi terenami polskimi (m.in. druk rozporządzeń, gazet, itp.);
 • utworzenie i ustalenie granic Generalnego Gubernatorstwa (26 października) oraz włączenie (na skutek protestów łódzkich Niemców) Łodzi (niem. Lodsch) do III Rzeszy (9 listopada), w obrębie tzw. Kraju Warty (Wartheland);
 • spalenie (do 15 listopada) wszystkich większych łódzkich synagog, z wyjątkiem synagogi Wilker Shul, którą spalono w połowie 1940 r.;
 • stworzenie i zatwierdzenie przez Fredericha Übelhöra (10 grudnia) projektu budowy ściśle izolowanej, zamkniętej dzielnicy żydowskiej;

1940[edytuj | edytuj kod]

Przed wejściem
do Litzmannstadt Ghetto

1941[edytuj | edytuj kod]

 • uruchomienie (24 marca) pierwszej w dziejach Łodzi miejskiej linii autobusowej (zastąpiła zawieszoną linię tramwajową nr „1” na Doły, której część trasy znalazła się w granicach Litzmannstadt Ghetto). Linię oznaczono literą „A”, a kursowała na trasie: Pomorska/Wierzbowa – Sporna – Brzezińska (ob. Wojska Polskiego)/cmentarz Doły (wówczas: Fridericusstraße/Hochmeisterstraße – Landsknechtstraße – Sulzfelder Straße/Hauptfriedhof);
 • nadanie (2 lipca) zarządzeniem nadburmistrza Łodzi Wernera Ventzkiego nowego herbu miasta – podwójnej swastyki na granatowym tle, wzorowanej na znaku z urny odnalezionej w 1936 r. przez polskich archeologów w Białej k. Zgierza;
 • wydanie (21 października) przez Adolfa Hitlera dekretu w sprawie przebudowy Łodzi w oparciu o ustawę z 4 października 1937 o przekształcaniu miast niemieckich;
 • oddanie do użytku pętli tramwajowych przy ul. Pabianickiej (wówczas Breslauer Straße) oraz na Chojnach – obie przy linii kolei obwodowej; pętlę przy ul. Pabianickiej zlikwidowano 22 września 1980 z powodu przebudowy wiaduktu kolejowego i samej ulicy;

1942[edytuj | edytuj kod]

Stacja Radegast
(marzec 2006)
 • odjazd (18 stycznia) ze stacji Radegast pierwszego transportu Żydów z getta do obozu zagłady w Kulmhof. W ciągu czterech miesięcy, do 15 maja, z getta zostali wysłani na śmierć wszyscy pobierający zasiłki, więźniowie i handlarze, a zaraz po nich Żydzi zachodnioeuropejscy;
 • odjazd (we wrześniu) ze stacji Radegast licznych transportów z żydowskimi starcami i dziećmi do obozu zagłady w Kulmhof. Tzw. Wielka Szpera przekształciła dzielnicę żydowską w wielki obóz niewolniczej pracy dla hitlerowskiego państwa;
 • utworzenie (w listopadzie) obozu dla młodocianych (Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt) przy ul. Przemysłowej (wówczas Gewerbestraße) oraz jego filii w Dzierżąznej k. Zgierza;
 • oddanie do użytku (w listopadzie) pętli tramwajowej na Julianowie (została zlikwidowana 7 lipca 2007);

1943[edytuj | edytuj kod]

1944[edytuj | edytuj kod]

 • likwidacja getta w Łodzi – ostatni transport, wraz z przełożonym Starszeństwa Żydów Chaimem Rumkowskim i jego rodziną, odjechał 29 sierpnia 1944 do obozu zagłady w Auschwitz; getto przeżyło 877 osób;

1945[edytuj | edytuj kod]

Mauzoleum na Radogoszczu (kwiecień 2006)
 • podpalenie (w nocy z 17 na 18 stycznia) przez uciekających z Łodzi okupantów obozu – więzienia w dawnej fabryce Samuela Abbego na Radogoszczu; zginęło ok. 2 tys. więźniów (pogrzeb ofiar Radogoszcza odbył się 28 lutego 1945 na cmentarzu pod wezwaniem św. Rocha). Wyrazem pamięci ofiar było odsłonięcie Pomnika-Mauzoleum oraz „Iglicy” 9 września 1961. Na sarkofagu umieszczono napis: Tu spoczywamy zamordowani w przeddzień wolności. Imiona i ciała zabrał nam ogień, żyjemy tylko w waszej pamięci. Niech śmierć tak nieludzka nie powtórzy się więcej. 19 stycznia 1976 otwarto na terenie byłego więzienia Muzeum Martyrologii, które obecnie jest oddziałem Muzeum Tradycji Niepodległościowych;
 • zakończenie (19 stycznia) okupacji niemieckiej.
Wskutek terroru i wysiedleń w latach 1939–45 liczba ludności zmalała o ponad 350 tys. osób (52%), natomiast straty infrastruktury miejskiej były mniejsze niż np. w Poznaniu czy Warszawie (podczas całej wojny na Łódź spadły zaledwie dwie bomby). W 2006 r. z inicjatywy Urzędu Miasta Łodzi ukazał się Raport z oszacowania strat i szkód poniesionych przez miasto Łódź wskutek wybuchu i trwania II wojny światowej oraz wynikłych z organizacji i funkcjonowania Litzmannstadt Getto. Autorzy raportu (zespół ekonomistów i historyków, wśród nich starszy kustosz Archiwum Państwowego w ŁodziJulian Baranowski) zaprzeczyli powszechnemu przekonaniu, że Łódź nie poniosła znacznych strat w okresie II wojny światowej. Zwrócono uwagę na straty demograficzne – spadek liczby ludności o ponad 350 tys. osób – oraz szkody materialne poniesione przez mieszkańców miasta, urządzenia miejskie, łódzki przemysł i handel. Podsumowano także straty wynikające z funkcjonowania Litzmannstadt Ghetto (grabież mienia mieszkańców, ich niewolnicza praca). Zespół autorów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Łodzi oszacował straty wojenne Łodzi (po przeliczeniu na aktualną w czasie dokonywania wyliczeń wartość pieniądza) na 40 mld złotych.

Łódź w Polsce Ludowej (1945–1989)[edytuj | edytuj kod]

1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 | góra strony

1945[edytuj | edytuj kod]

Rektorat (maj 2005)
Rektorat (maj 2005)

1945-1948[edytuj | edytuj kod]

1946[edytuj | edytuj kod]

 • wysadzenie (11/12 lutego) Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej w parku im. księcia Józefa Poniatowskiego przez działaczy Korpusu Obrony Narodowej pod dowództwem Władysława Stanilewicza; pomnik został odbudowany i ponownie odsłonięty 7 listopada; w listopadzie 1991 został zdemontowany;
 • największa w dziejach Łodzi inkorporacja terenów podmiejskich (13 lutego), dzięki której powierzchnia miasta wzrosła prawie czterokrotnie (do 21 201 ha); przyłączono wówczas kilkadziesiąt osad i wsi, m.in. Brus, Chocianowice, Lublinek, Łagiewniki, Olechów, Radogoszcz, Retkinię, Smulsko oraz miasto Rudę Pabianicką[e][12];

1947[edytuj | edytuj kod]

Nowe hale targowe
na placu Barlickiego
(październik 2012)

1948[edytuj | edytuj kod]

Siedziba łódzkiej „Filmówki” (październik 2010)
Siedziba MPK – Łódź
przy ul. Tramwajowej 6 (kwiecień 2007)

1949[edytuj | edytuj kod]

1950[edytuj | edytuj kod]

Dawny dworzec autobusowy PKS na nieistniejącym
pl. Sałacińskiego (fot. Jerzy Kociatkiewicz, maj 2007)

1951[edytuj | edytuj kod]

Dawny dworzec tramwajów podmiejskich przy ul. Północnej (kwiecień 2008)

1952[edytuj | edytuj kod]

Park Staromiejski podczas 3. edycji Light Move Festival
(12 października 2013)

1953[edytuj | edytuj kod]

1954[edytuj | edytuj kod]

Łódzki Dom Kultury (październik 2012)

1955[edytuj | edytuj kod]

Pomnik „Ośka” upamiętniający pierwszą linię tramwajową na Retkinię
(lipiec 2007)

1956[edytuj | edytuj kod]

Obecna siedziba TVP Łódź przy ul. Narutowicza 13
(maj 2010)

1957[edytuj | edytuj kod]

 • zainstalowanie (w styczniu) pierwszych w Łodzi (i w Polsce) luster drogowych na skrzyżowaniach ulic Narutowicza z Sienkiewicza oraz Narutowicza z Kilińskiego;
 • otwarcie (2 lutego) izby wytrzeźwień przy ul. Deotymy 1 na Dąbrowie;
 • zainstalowanie (w marcu) pierwszej w Łodzi budki telefonicznej na pl. Wolności; kolejne 9 umieszczono w najruchliwszych punktach miasta;
 • powołanie (29 marca) Społecznego Komitetu Łódzkiej Gry Liczbowej „Kukułeczka”; wpływy z gry były przeznaczane na rozwój łódzkiego budownictwa mieszkaniowego i komunalnego. Komitet działał do 31 marca 1959, a dzień później w jego miejsce powstało Przedsiębiorstwo Państwowe Łódzka Gra Liczbowa „Kukułeczka”;
 • wprowadzenie (31 marca) zakazu palenia tytoniu w pojazdach łódzkiej komunikacji miejskiej;
 • po raz dziesiąty Łódź była (14 maja) miastem etapowym X Wyścigu Pokoju z Pragi przez Berlin do Warszawy; meta XI etapu Katowice – Łódź (215 km) znajdowała się po raz ósmy na stadionie ŁKS przy al. Unii (ob. al. Unii Lubelskiej) 2; zwyciężył reprezentant BelgiiLouis Proost (5:32:56); 15 maja kolarze wyruszyli z Łodzi do Warszawy;
Tramwaj typu 5N+5ND
na ul. Pomorskiej (maj 1991)
 • strajk łódzkich tramwajarzy (12–14 sierpnia) z żądaniami podwyżek płac i poprawy warunków bytowych; w lokalnej prasie został potępiony jako [...] bezrozumne, uparte i warcholskie dążenie jednostek, które zamierzają dezorganizować życie gospodarcze, paraliżować główne nerwy życia miasta, które decydując się na strajk – zdecydowały się na pogorszenie i tak już trudnej sytuacji gospodarczej miasta i kraju[20];
 • rozpoczęcie (3 września) eksploatacji pierwszych tramwajów typu 5N wyprodukowanych przez Chorzowską Wytwórnię Konstrukcji Stalowych; łącznie w latach 1957–62 do Łodzi sprowadzono 181 wagonów nowych oraz 29 używanych z innych miast; od 1974 r. rozpoczęto ich stopniowe wycofywanie, ostatni skład wyjechał na trasę (linii nr „43 bis”) 27 października 1991; większość wagonów serii 5N przejechała w Łodzi ponad 1,5 mln kilometrów, niektóre ponad 2 mln km;
 • oddanie do użytku (1 października) Łódzkiej Hali Sportowej przy ul. Worcella 21 (obecnie hala MOSiR przy ul. ks. hm. Skorupki 21), wzniesionej według projektu Włodzimierza Prochaski z Politechniki Gdańskiej;
 • powstanie Wydawnictwa Łódzkiego;

1958[edytuj | edytuj kod]

Pałac Oskara Kona – obecnie siedziba rektoratu „Filmówki” (czerwiec 2006)
 • elektryfikacja linii Łódź KaliskaŁódź ChojnyŁódź OlechówBedoń; próbny przejazd pociągu elektrycznego odbył się 31 stycznia;
 • powstanie (w kwietniu) Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej (z połączenia działającej od 1949 r. Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej z istniejącą od 1948 r. Państwową Wyższą Szkołą Filmową) – obecnie PWSFTViT im. Leona Schillera;
 • po raz jedenasty Łódź była (3 maja) miastem etapowym XI Wyścigu Pokoju z Warszawy przez Berlin do Pragi; meta II etapu Warszawa – Łódź (140 km) znajdowała się po raz dziewiąty na stadionie ŁKS przy al. Unii (ob. al. Unii Lubelskiej) 2; zwyciężył reprezentant ZSRRWiktor Kapitonow (3:56:44); 4 maja kolarze wyruszyli z Łodzi do Katowic;
 • utworzenie (19 maja) Wojskowej Akademii Medycznej;
 • zdobycie (26 października) przez piłkarzy ŁKS pierwszego dla Łodzi mistrzostwa Polski w piłce nożnej (kolejne w 1998 r.);
 • wmurowanie (8 listopada) aktu erekcyjnego pod budowę pierwszej w Łodzi Szkoły Tysiąclecia Państwa Polskiego przy ul. Pojezierskiej 45/51; szkołę otwarto 19 stycznia 1960;
 • początki systemu ciepłowniczego miasta – uruchomienie EC-2;
 • wprowadzenie do eksploatacji autobusów San H01B; łącznie do Łodzi dostarczono 87 pojazdów, ostatnie wycofano w 1967 r.;

1959[edytuj | edytuj kod]

Siedziba Muzeum Tradycji Niepodległościowych
przy ul. Gdańskiej 13
(wrzesień 2011)
 • włączenie (1 stycznia) w granice miasta osady Huty Aniołów z gromady Brużyca Wielka – obszar Łodzi powiększył się o 2,286 ha do 21 203 ha;
 • utworzenie (w styczniu) Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego z siedzibą w gmachu byłego więzienia carskiego przy ul. Gdańskiej 13 (obecnie Tradycji Niepodległościowych, z oddziałem na Radogoszczu); muzeum otwarto dla zwiedzających 16 października 1960;
 • oddanie do użytku (2 lutego) nowej pętli tramwajowej na ul. Limanowskiego przy ul. Grunwaldzkiej; istniała do 4 lipca 1965;
 • oddanie do eksploatacji (5 marca) gazociągu Górny Śląsk – Łódź oraz stacji redukcyjno-pomiarowej na Chojnach;
 • oficjalne otwarcie (10 maja) szpitala pediatrycznego przy ul. Spornej 36/50 (obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi);
 • po raz dwunasty Łódź była (15 maja) miastem etapowym XII Wyścigu Pokoju z Berlina przez Pragę do Warszawy; meta XII etapu Katowice – Łódź (167 km) znajdowała się po raz dziesiąty na stadionie ŁKS przy al. Unii (ob. al. Unii Lubelskiej) 2; zwyciężył reprezentant WłochRomeo Venturelli (4:24:32); 16 maja kolarze wyruszyli z Łodzi do Warszawy;
 • powstanie (18 maja) na Politechnice Łódzkiej Studenckiego Radia „Żak”;
 • reaktywowanie (27 listopada) Towarzystwa Przyjaciół Łodzi;
 • otwarcie (29 grudnia) największego w Polsce szpitala zakaźnego przy ul. Teresy 6 (obecnie Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego przy ul. Kniaziewicza 1/5);
 • wprowadzenie do eksploatacji pierwszych dziesięciu węgierskich autobusów Ikarus 620; łącznie w latach 1959–71 do Łodzi sprowadzono 258 pojazdów, a ich użytkowanie zakończono 30 czerwca 1978, pozostawiając jeszcze do końca roku kilkanaście jako rezerwę;
 • liczba mieszkańców Łodzi przekroczyła 700 000;

1960[edytuj | edytuj kod]

Podział na dzielnice
 • wprowadzenie (1 stycznia) nowego podziału Łodzi na pięć dzielnic: Bałuty, Górną, Polesie, Śródmieście i Widzew; w kolejnych latach powierzchnia poszczególnych dzielnic wielokrotnie ulegała zmianie, odbywało się to jednak nie kosztem dzielnicy sąsiedniej, ale podłódzkich miejscowości, które sukcesywnie włączano w obręb miasta; ostatnia duża zmiana miała miejsce 1 stycznia 1988 roku, kiedy to dość znacznie powiększono obszar dzielnicy Widzew i Górna; podział na dzielnice obowiązywał do 31 grudnia 1992, a od 1 stycznia 1993 został formalnie zniesiony;
 • utworzenie (1 stycznia) Muzeum Historii Włókiennictwa (obecnie Centralne Muzeum Włókiennictwa) w zabytkowym gmachu Białej Fabryki Ludwika Geyera; muzeum zostało otwarte dla zwiedzających 30 kwietnia 1961;
 • przedłużenie (1 stycznia) trasy tramwajowej wzdłuż al. Politechniki od ul. Świerczewskiego (ob. ul. Radwańska) do ul. Wróblewskiego; oddano też do użytku odcinek wzdłuż ulic Wólczańskiej i ks. Skargi od ul. Czerwonej do ul. Piotrkowskiej;
 • oddanie do użytku (16 kwietnia) trasy tramwajowej łączącej ul. Narutowicza z ul. Nowotki (ob. ul. Pomorska) wzdłuż ul. Konstytucyjnej;
 • likwidacja (19 kwietnia) trasy tramwajowej na ul. Sterlinga między ul. Nautowicza a ul. Nowotki (ob. ul. Pomorska);
 • wycofanie (1 maja) tramwajów z ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do ul. Żwirki; torowiska między pl. Wolności a al. Mickiewicza zostały usunięte dopiero w latach 1992–97 podczas remontu ulicy, zaś na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Żwirki stare torowisko usunięto w 2014 r., zastępując je nowym;
 • uruchomienie (1 maja) pierwszej nocnej linii autobusowej (oznaczonej literą „N”) na trasie pl. Niepodległości – Piotrkowska – pl. Wolności – Nowomiejska – ZgierskaBałucki Rynek; linię zlikwidowano 4 marca 1968, zastępując ją nową o numerze „151”;
 • po raz trzynasty Łódź była (8 maja) miastem etapowym XIII Wyścigu Pokoju z Pragi przez Warszawę do Berlina; meta VI etapu Katowice – Łódź (211 km) znajdowała się po raz jedenasty na stadionie ŁKS przy al. Unii (ob. al. Unii Lubelskiej) 2; zwyciężył reprezentant NRDEgon Adler (5:14:06); 9 maja kolarze wyruszyli z Łodzi do Warszawy;
 • oddanie do użytku (21 lipca) części osiedla mieszkaniowego im. Włady Bytomskiej (imię zniesiono 3 grudnia 1990) oraz stadionu Spółdzielczego Klubu Sportowego „Start” Łódź przy ul. Teresy (ob. ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus) 56/58; w tym samym dniu odsłonięto odbudowany pomnik Tadeusza Kościuszki;
 • nadanie Łodzi (14 października) Orderu Budowniczych Polski Ludowej;
 • Łódź liczyła 709 698 mieszkańców;

1961[edytuj | edytuj kod]

Zawody żużlowe
na stadionie „Orła” Łódź (sierpień 2007)
 • oddanie do użytku (21 stycznia) zajezdni autobusowej przy ul. Kraszewskiego (istniała do 2008 r.);
 • przedłużenie (21 lipca) trasy tramwajowej wzdłuż al. Politechniki od ul. Wróblewskiego do budowanego ronda Titowa (ob. rondo Lotników Lwowskich);
 • wmurowanie (21 lipca) aktu erekcyjnego pod budowę Łódzkiej Drukarni Dziełowej przy ul. Rewolucji 1905 r. 45, według projektu Jerzego Brandysiewicza; próbny rozruch przeprowadzono 22 lipca 1965, normalną działalność podjęła 17 stycznia 1966;
 • po raz siódmy Łódź była (30 lipca) miastem etapowym 18. Wyścigu Kolarskiego dookoła Polski (obecnie Tour de Pologne); meta VIII etapu Inowrocław – Łódź (193 km) znajdowała się po raz piąty na torze kolarskim w parku parku Helenów; zwyciężył Polak Józef Jochem (3:50:00); najlepszy z łodzian – Stanisław Świercz (ŁKS „Włókniarz”) – był na mecie 40. (4:00:56); w Łodzi wyścig się zakończył;
 • eksperymentalne wprowadzenie (po raz pierwszy w Polsce) na okres 31 lipca – 30 września samoobsługi w autobusach linii nr „57”; w 20 pojazdach zainstalowano pierwsze automatyczne kasowniki;
 • zainstalowanie (31 sierpnia) 40 nowych ulicznych lamp rtęciowych dających światło zbliżone do dziennego; 20 lamp założono na pl. Wolności, pozostałe – w rejonie skrzyżowania ulic Nautowicza i Sienkiewicza;
 • otwarcie nowych stadionów: WKS „Orzeł” Łódź przy ul. 22 Lipca (ob. ul. 6 Sierpnia) 71 oraz KS „Włókniarz” Łódź przy ul. Milionowej 12;
 • przyłączenie do Łodzi (31 grudnia) części wsi Starowa Góra; obszar miasta zwiększył się o 21,06 ha do 21 225 ha;
 • koncert Marina Mariniego w Hali Sportowej przy ul. Worcella (ob. ul. ks. Skorupki) 21;

1962[edytuj | edytuj kod]

Gmach Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego (kwiecień 2012)
 • wprowadzenie (2 stycznia) samoobsługi w tramwajach linii okólnej „O”; 1 lutego powrócono do obsługi konduktorskiej;
 • powstanie (w styczniu) w dawnej fabryce Karola Scheiblera kombinatu przemysłowego pod nazwą Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju (później „Uniontex”);
 • wmurowanie (30 kwietnia) aktu erekcyjnego pod budowę gmachu Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy ul. Kopcińskiego 16/18, znanego później jako „wieża Babel” (obecnie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne );
 • wmurowanie (9 czerwca) aktu erekcyjnego pod budowę nowego dwupiętrowego pawilonu „Motozbytu” przy ul. ks. Skargi;
 • oddanie do użytku (8 lipca) nowej pętli tramwajowej przy ul. Popioły w Rudzie Pabianickiej (zlikwidowano ją 24 lipca 1996);
 • wmurowanie (21 lipca) aktu erekcyjnego pod budowę Państwowego Domu Towarowego „Uniwersal ”przy pl. Niepodległości 4 (obecnie Centrum Handlowe Unicity); otwarty 30 września 1966, był w Łodzi pierwszym wielkim domem handlowym (powierzchnia ok. 10 000 m²) i pierwszym budynkiem z ruchomymi schodami;
 • ukończenie (w sierpniu) budowy ronda Titowa (ob. rondo Lotników Lwowskich);
 • otwarcie (17 września) pierwszego w Polsce Domu Sprzedaży Wysyłkowej przy ul. Limanowskiego 166, urządzonego na wzór lipskiego DSW;
 • sprowadzenie (4 października) pierwszych pięciu autobusów San H25B; później do Łodzi dostarczono ich jeszcze 14, ostatnie wycofano z ruchu w 1967;
 • uruchomienie Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej „Elta” przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 (obecnie ABB Elta Spółka z o.o.);

1963[edytuj | edytuj kod]

 • oddanie do użytku (7 stycznia) nowych pętli tramwajowych na ul. Szczecińskiej i na Dąbrowie przy linii kolei obwodowej;
 • oddanie do użytku (29 stycznia) nowej pętli tramwajowej na ul. Przybyszewskiego przy ul. Tatrzańskiej (istniała do 29 października 1978);
Dom Technika
(kwiecień 2007)
 • otwarcie (4 kwietnia) pierwszego w Łodzi samoobsługowego baru „Balaton” na 189 miejsc przy ul. Struga 6/10; na piętrze znajdowała się kawiarnia na 160 miejsc;
 • przedłużenie (1 maja) trasy tramwajowej wzdłuż ul. Zielonej od pl. 9 Maja (ob. pl. Hallera) do nowej pętli przy ul. Obrońców Stalingradu (ob. ul. Legionów); jednocześnie zlikwidowano pętlę na pl. 9 Maja (ob. pl. Hallera);
 • wmurowanie (20 lipca) aktu erekcyjnego pod budowę Domu Technika przy pl. Komuny Paryskiej 5a;
 • koncert Dalidy (w trzeciej dekadzie lipca) w Hali Sportowej przy ul. Worcella (ob. ul. ks. Skorupki) 21;
 • wprowadzenie do eksploatacji (27 lipca) na linii nr „9” pierwszego zmodernizowanego w Łodzi tramwaju 5N+5ND z automatycznie otwieranymi i zamykanymi drzwiami, miękkimi fotelami dla pasażerów, zamontowanym na stałe fotelem motorniczego i kierownicą zamiast tradycyjnej korby nastawnika, a także z głośnikami, przez które motorniczy mógł przekazywać informacje pasażerom. Był to jedyny taki skład – planowane 20 kolejnych nigdy nie powstało z uwagi na wysokie koszty i długi czas modernizacji; z ruchu został wycofany w 1978 r. W pierwszym kursie tramwaju uczestniczył minister gospodarki komunalnej Mieczysław Sroka;
 • wprowadzenie (8 października) sprzedaży okresowych biletów pracowniczych na konkretne linie, zwanych w Łodzi „migawkami”;
 • wizyta w Łodzi radzieckich kosmonautów Walentiny Tierieszkowej (24–26 października) i Walerija Bykowskiego(25–26 października);
 • sprowadzenie (16 listopada) pierwszych trzech autobusów Jelcz 272 MEX (pierwszy raz wyjechały na trasę linii „57” 1 stycznia 1964); do 1977 r. Łódź otrzymała łącznie ok. 640 pojazdów, ostatnie cztery wycofano 29 lutego 1984;
 • koncert Paula Anki (17 listopada) w Hali Sportowej przy ul. Worcella (ob. ul. ks. hm. Skorupki) 21;

1964[edytuj | edytuj kod]

Pętla tramwajowa
przy dworcu Łódź Żabieniec (wrzesień 2006)
 • oddanie do użytku (2 stycznia) po przebudowie pętli tramwajowej przy dworcu Łódź Żabieniec;
 • pierwsze obchody Dnia Włókniarza (19 kwietnia);
 • po raz czternasty Łódź była (10 maja) miastem etapowym XVII Wyścigu Pokoju z Warszawy przez Berlin do Pragi; meta II etapu – jazdy drużynowej na czas na trasie Sochaczew – Łódź (84 km) – znajdowała się po raz dwunasty na stadionie ŁKS przy al. Unii (ob. al. Unii Lubelskiej) 2; zwyciężyła drużyna NRD (1:59:49); 11 maja kolarze wyruszyli z Łodzi do Wrocławia;
 • otwarcie (17 lipca) nowego gmachu Teatru Muzycznego przy ul. Północnej 47/51, wybudowanego według projektu łódzkiego architekta Tadeusza Melchinkiewicza; na inaugurację wystawiono operetkę Ułani księcia Józefa Zygmunta Wiehlera;
 • oddanie do użytku (21 lipca) osiedla mieszkaniowego Wielkopolska;
 • wyłączenie z eksploatacji (1 sierpnia) ostatnich w mieście 102 latarni gazowych (dwie pozostawiono na pamiątkę przed gmachem Gazowni Łódzkiej przy ul. Targowej 18);
 • pierwsze Łódzkie Spotkania Teatralne (w grudniu);
 • przedłużenie trasy tramwajowej od ul. Dąbrowskiego do ul. Rzgowskiej wzdłuż ulic Kilińskiego i Broniewskiego;
 • rozpoczęcie budowy osiedla mieszkaniowego Teofilów (ukończone w 1977 r.);

1965[edytuj | edytuj kod]

EC-3 przy ul. Pojezierskiej 70 (grudzień 2008)

1966[edytuj | edytuj kod]

 • połączenie (14 kwietnia) trasą tramwajową ulic Zgierskiej i Łagiewnickiej wzdłuż ul. Dolnej; w czerwcu zdemontowano torowisko na ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Dolnej do Bałuckiego Rynku;
 • oddanie do użytku (1 maja) nowych pętli tramwajowych na ul. Bratysławskiej przy ul. Oszczepowej (ob. fragment al. ks. kard. Wyszyńskiego) i na ul. Biegunowej przy ul. Srebrzyńskiej (zlikwidowana 6 lipca 1992);
 • po raz piętnasty Łódź była (16 maja) miastem etapowym XIX Wyścigu Pokoju z Pragi przez Warszawę do Berlina; meta VII etapu Katowice – Łódź (205 km) znajdowała się po raz trzynasty na stadionie ŁKS przy al. Unii (ob. al. Unii Lubelskiej) 2; zwyciężył reprezentant NRDGünter Hoffmann (5:04:47);
 • otwarcie (14 lipca) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej przy al. Kościuszki 118, wyposażonego w komputer Odra 1003;

1967[edytuj | edytuj kod]

Teatr Wielki (maj 2005)
Kino „Bałtyk” (maj 2015)

1968[edytuj | edytuj kod]

1969[edytuj | edytuj kod]

 • przeprowadzenie (4 stycznia) w II Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej przy ul. Sterlinga 1/3 pierwszej próby przeszczepu serca 36-letniemu pacjentowi przez zespoły pod kierunkiem prof. dr. Jana Molla i doc. dr. Kazimierza A. Rybińskiego;
 • otwarcie (14 stycznia) kombinatu gastronomicznego „Europa” przy al. Kościuszki 118 (powierzchnia: 1600 m²; restauracja na 160 miejsc, kawiarnia na 60 miejsc, taras z 60 miejscami);
 • odjazd (24 marca) z dworca Łódź Fabryczna do ZSRR pierwszego łódzkiego Pociągu Przyjaźni. W ciągu 11 dni podróży 330 uczestników (działaczy społecznych i związkowych oraz przodowników pracy) zwiedziło Wilno, Rygę, Leningrad i Moskwę;
 • po raz szesnasty Łódź była (13 maja) miastem etapowym XXII Wyścigu Pokoju z Warszawy do Berlina; meta II etapu Warszawa – Łódź (164 km) znajdowała się po raz czternasty na stadionie ŁKS przy al. Unii (ob. al. Unii Lubelskiej) 2; zwyciężył Polak – Ryszard Szurkowski (3:40:32); 14 maja kolarze wyruszyli na trasę etapu jazdy indywidualnej na czas z Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego;
 • uruchomienie (26 maja) EC-3 przy ul. Pojezierskiej 70;
 • oficjalne otwarcie (30 maja) dworca PKS Łódź-Północ z 12 krytymi peronami przy ul. Smugowej 26/44;
 • wmurowanie (13 września) aktu erekcyjnego pod budowę pomnika Martyrologii Dzieci Polskich w parku im. „Promienistych” (ob. park im. Szarych Szeregów);
 • wprowadzenie do eksploatacji (14 listopada) pierwszego autobusu Ikarus 556; kolejne 28 pojazdów sprowadzono na początku 1971 r.; po mieście jeździły do połowy 1979 r. (ostatnie wycofano 30 czerwca);
 • otwarcie (23 listopada) nowego gmachu Wydziału Budownictwa Lądowego PŁ przy al. Politechniki 6, wybudowanego w czasie 18 miesięcy, według projektu Bolesława Kardaszewskiego i Zbigniewa Kossowskiego;
 • oddanie do użytku nowych Zakładów Obuwia Gumowego „Stomil” przy ul. Wersalskiej 47/75 (obecnie Fagum-Stomil S.A.);
 • oddanie do użytku skoczni narciarskiej na Rudzkiej Górze;

1970[edytuj | edytuj kod]

 • otwarcie (21 stycznia) Klubu-Piwnicy Oddziału Łódzkiego Związku Polskich Artystów Plastyków w kamienicy Pod Gutenbergiem przy ul. Piotrkowskiej 86, z wystrojem wnętrz autorstwa Andrzeja Pukaczewskiego, J. Bartczaka i Z. Kuligowskiego;
 • wprowadzenie do eksploatacji (8 czerwca) pięciu sprowadzonych w styczniu nowoczesnych tramwajów przegubowych 802N, wyprodukowanych przez zakłady „Konstal” w Chorzowie; jesienią dwa z nich przekazano do Bydgoszczy, ostatni z pozostałych wycofano z ruchu przed końcem 1983 r.;
 • oddanie do użytku (11 czerwca) nowej pętli tramwajowej na ul. Tuwima przy ul. Kopcińskiego; została zamknięta 12 lipca 1985;
 • oddanie do użytku (1 lipca) Ośrodka Sportów Wodnych – basenu Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia” przy ul. Bocznej (ob. ul. Sienkiewicza 175). Basen został zamknięty w 2005 r., w jego miejscu firma Ericpol zbudowała w latach 2013–14 biurowiec Ericpol Software Pool;
Wiadukt na ul. Kopcińskiego (czerwiec 2013)

1971[edytuj | edytuj kod]

 • oddanie do użytku (4 stycznia) nowej pętli tramwajowej na ul. Aleksandrowskiej przy ul. Chochoła;
 • strajki lutowe (10–15 lutego), głównie z żądaniami podwyżki płac wobec podniesienia cen żywności; zamieszki uliczne (15 lutego), stłumione przez milicjantów, członków ORMO i tzw. aktyw robotniczy, określone w prasie jako chuligańskie wybryki[23];
 • otwarcie (3 marca) Domu Handlowego „Teofil” przy ul. Aleksandrowskiej 38 (obecnie Centrum Handlowe „Teofil”);
 • przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi został (od 29 kwietnia) Jerzy Lorens; funkcję pełnił do 9 grudnia 1973 (potem – jako p.o. prezydenta miasta – do 16 grudnia 1973 i dalej – jako prezydent miasta i wojewoda – do 5 września 1978);
 • oddanie do użytku (30 kwietnia) nowej zajezdni autobusowej przy ul. Limanowskiego 147/149;
 • odsłonięcie (9 maja) pomnika Martyrologii Dzieci – autorstwa rzeźbiarki Jadwigi Janus i architekta Ludwika Mickiewicza; wzniesiony na skraju parku im. „Promienistych” (ob. park im. Szarych Szeregów), w kształcie pękniętego serca;
 • wielki pożar katedry pw. św. Stanisława Kostki (11 maja). Ogień pojawił się około godz. 18:20; gasiło go przez kilkanaście godzin 180 strażaków ze wszystkich łódzkich jednostek straży pożarnej, wykorzystano dwie 30-metrowe drabiny firmy Magirus, drabinę 20-metrową sprowadzoną z Piotrkowa Trybunalskiego i dwie 17-metrowe sprowadzone ze Zgierza i Pabianic; doszczętnie spłonął dach wraz z konstrukcją i organy, a wnętrze katedry zostało zalane wodą[24][25]. Katedrę po odbudowie otwarto ponownie 16 grudnia 1972;
 • zdobycie przez siatkarki „Startu” Łódź (po raz drugi) mistrzostwa Polski w piłce siatkowej kobiet;
 • rozpoczęcie (23 września) budowy stadionu Klubu Sportowego „Tęcza” przy ul. Karpackiej 61; otwarty 20 lipca 1973;
 • oddanie do użytku (21 listopada) nowej pętli tramwajowej na Helenówku;

1972[edytuj | edytuj kod]

SDH „Central” (maj 2005)

1973[edytuj | edytuj kod]

Szpital im. M. Kopernika (wrzesień 2007)
Tramwaj Konstal 803N
na pl. Niepodległości
(maj 1991)

1974[edytuj | edytuj kod]

 • pierwszy Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „Óć 1974” (16–17 marca), zorganizowany przez organizacje studenckie Politechniki Łódzkiej; z tego przeglądu narodził się rok później Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej „YAPA”;
 • oddanie do użytku (7 kwietnia) nowej pętli tramwajowej na ul. Skrajnej przy ul. Rudzkiej; zlikwidowana 24 lipca 1996;
 • rozpoczęcie (9 kwietnia) na ulicach Łodzi realizacji zdjęć plenerowych do filmu Ziemia obiecana w reż. Andrzeja Wajdy;
 • oddanie do użytku (29 kwietnia) nowego gmachu Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Sosnowej 9, z salą koncertową na 370 miejsc, wybudowanego według projektu K. Sosnowskiej;
 • otwarcie (4 maja) kawiarni „Pod Kurantem” przy pl. Wolności 7 (116 miejsc, w tym 20 na tarasie);
 • wmurowanie (11 maja) kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej Chojeńskiego Klubu Sportowego (wówczas ChKS „Komunalni”) przy ul. Kosynierów Gdyńskich 18;

1975[edytuj | edytuj kod]

Kombinat gastronomiczny „Kaskada” (kwiecień 2007)

1976[edytuj | edytuj kod]

 • wmurowanie (16 stycznia) aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Akademii Medycznej przy ul. Czechosłowackiej 8/10 / ul. Nowotki (ob. ul. Pomorska) 251 (obecnie Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego). Budowę zakończono 13 grudnia 2013, czyli po blisko 38 latach[26], zaś pierwszych pacjentów przyjęto na leczenie 1 kwietnia 2014[27];
 • otwarcie (19 stycznia) przy ul. Zgierskiej 147 Muzeum Martyrologii i Walki – filii Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego (obecnie Oddział Martyrologii i Walki „Radogoszcz” Muzeum Tradycji Niepodległościowych);
 • oficjalne otwarcie (2 lutego) Zakładów Aparatury Elektrycznej „Ema-Elester” przy ul. Lodowej 88 (obecnie Elester S.A.);
 • wprowadzenie do eksploatacji (14 lutego) autobusu Jelcz-Berliet PR110U; do 1992 r. (zakończenie eksploatacji) Łódź otrzymała łącznie 315 pojazdów;
 • rozpoczęcie (16 marca) budowy trasy W-Z (początek prac – na skrzyżowaniu dawnej ul. Mickiewicza z ul. Żeromskiego);
 • otwarcie (29 kwietnia) cukiernio-kawiarni „Hortex” przy ul. Piotrkowskiej 106/110 (obecnie cukiernio-kawiarnia „Hort-Cafe”);
 • otwarcie (19 czerwca) kąpieliska „Fala” przy al. Unii (ob. al. Unii Lubelskiej) 4 na Zdrowiu (m.in. 4 baseny, w tym jeden ze sztuczną falą); przeznaczone było dla 4000 osób i zajmowało 7 ha. W 1992 r. zostało zamknięte, a w jego miejscu powstał w latach 2005–08 Aquapark „Łódź – Fala”;
 • manifestacja na pl. Dąbrowskiego (26 czerwca), zorganizowana przez Komitet Łódzki PZPR w odpowiedzi na wydarzenia czerwcowe w Radomiu, Ursusie i Płocku; na wiecu pod hasłem „Robotnicza Łódź – z Wami towarzyszu Gierek” do zgromadzonych kilku tysięcy łodzian przemawiał m.in. I sekretarz KŁ PZPR Bolesław Koperski;
Hotel „Centrum”
(październik 2007)
 • wiece w łódzkich zakładach produkcyjnych (28 czerwca) – manifestacja poparcia polityki PZPR i rządu, a potępienie tych, którzy [...] ośmielili się wykorzystać fakt konsultacji narodowej do chuligańskich, warcholskich i niszczycielskich wystąpień[28].
 • zdobycie przez siatkarki ChKS Łódź mistrzostwa Polski w piłce siatkowej kobiet;
 • oficjalne otwarcie (18 sierpnia) przy ul. Kilińskiego 59/63 hotelu „Centrum” z 400 miejscami noclegowymi; działał do 26 czerwca 2014, w listopadzie rozpoczęto jego rozbiórkę, którą zakończono na początku lutego 2015;
 • uruchomienie produkcji (1 września) w nowych Zakładach Tkanin Obiciowych „Vera” przy ul. Siewnej 15; oficjalnie zakłady otwarto 17 stycznia 1977;
 • otwarcie (25 września) Spółdzielczego Domu Handlowego „Juventus” przy ul Głównej (ob. al. Piłsudskiego) 14, wybudowanego według projektu łódzkiego architekta Aleksandra Zwierki;
 • otwarcie nowej zajezdni autobusowej na Nowych Sadach;
 • liczba mieszkańców Łodzi przekroczyła 800 000;

1977[edytuj | edytuj kod]

 • dostarczenie (12 stycznia) pierwszych dwóch wagonów tramwajowych Konstal 805N, których prowadzenie odbywało się nie przy użyciu korb (jak w dotychczasowych tramwajach), lecz pedałów przyspieszenia i hamowania; do ruchu zostały wprowadzone 14 lutego 1978;
 • otwarcie (17 stycznia) nowego obiektu Zakładów Przemysłu Odzieżowego im. Adama Próchnika przy ul. Promińskiego (ob. al. marsz. Śmigłego-Rydza) 20, wybudowanego według projektu zespołu pod kierownictwem Leszka Durysa (architekt – Jerzy Kurmanowicz, główny konstruktor – Stefan Bubiak). Zakłady opuściły bydynek w 1999 r., w latach 2007–09 został on przebudowany przez firmę Mermaid Properties na biurowiec Cross Point;
 • uruchomienie produkcji (w styczniu) w nowym obiekcie Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Feniks” przy ul. Brzezińskiej 5/15; oficjalnie zakłady otwarto 21 lipca;
 • po raz osiemnasty Łódź była (9 maja) miastem etapowym XXX Wyścigu Pokoju z Warszawy przez Berlin do Pragi; meta II etapu Warszawa – Łódź (125 km) znajdowała się po raz szesnasty na stadionie ŁKS przy al. Unii (ob. al. Unii Lubelskiej) 2; zwyciężył reprezentant ZSRRAleksandr Awierin (2:46:39); 10 maja kolarze wyruszyli z Łodzi do Torunia;
 • uruchomienie (21 maja) pierwszego bezpośredniego międzynarodowego połączenia kolejowego z Łodzi do Berlina;
 • zdobycie przez siatkarki „Startu” Łódź (po raz piąty) mistrzostwa Polski w piłce siatkowej kobiet;
 • odjazd (1 września) ostatniej lokomotywy parowej z dworca Łódź Kaliska; odtąd trakcja parowa została w Łodzi zastąpiona spalinową i elektryczną;
 • uruchomienie (28 października) pierwszego turbozespołu w nowej elektrociepłowni EC-4 (ob. przy ul. Andrzejewskiej 5);
 • otwarcie (5 listopada) Domu Handlowego „Hermes” przy ul Głównej (ob. al. Piłsudskiego) 10, wybudowanego według projektu łódzkiego architekta Aleksandra Zwierki;
 • otwarcie (15 listopada) przy ul. Retkińskiej 106 pierwszego w Polsce krytego strzeżonego parkingu osiedlowego na 100 pojazdów, z myjnią;
 • otwarcie (w grudniu) pierwszego w Łodzi klubu nocnego – „Night-Clubu” w budynku Estrady Łódzkiej przy ul. Narutowicza 28;

1978[edytuj | edytuj kod]

Fragment trasy W-Z
(listopad 2007)
Trasa W-Z, widok w kierunku wschodnim (fot. Konrad Kłoszewski, marzec 2003)
 • oddanie do użytku (19 stycznia) górnej części dwupoziomowego węzła komunikacyjnego nowej trasy W-Z – skrzyżowania al. Mickiewicza z ulicami Żeromskiego i Łąkową;
 • oddanie do użytku (w styczniu) pierwszego 26-kondygnacyjnego wieżowca Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej – przy ul. Piotrkowskiej 182, o wysokości 76 m;
 • wprowadzenie do eksploatacji (14 lutego) tramwajów Konstal 805N; łącznie do Łodzi sprowadzono 27 pojazdów, wycofywano je od 1984 r., ostatni jeździł do końca 2000 r.;
 • otwarcie (10 kwietnia) nowoczesnego Centrum Przedsiębiorstwa Turystycznego „Łódź” przy pl. Wolności 10/11;
 • utworzenie łódzkiej siedziby Polskiej Akademii Nauk; inauguracja (8 czerwca) Wszechnicy PAN w sali obrad Rady Narodowej m. Łodzi;
 • oddanie do użytku (9 lipca) nowej pętli tramwajowej na ul. Marchlewskiego (ob. al. ks. kard. Wyszyńskiego) przy ul. Allende (ob. ul. ks. Popiełuszki);
 • prezydentem Łodzi i wojewodą został (od 6 września) Józef Niewiadomski; obie funkcje pełnił do 12 grudnia 1985;
 • odsłonięcie (21 października) pomnika Władysława Stanisława Reymonta na pl. Reymonta, wykonanego z brązu według projektu łódzkiego artysty rzeźbiarza Wacława Wołosewicza;
 • oddanie do użytku (29 października) nowej pętli tramwajowej na ul. Lodowej przy ul. Przybyszewskiego; w tym samym dniu zlikwidowano pętle tramwajowe na ul. Przybyszewskiego przy ul. Tatrzańskiej i przy linii kolei obwodowej;
 • otwarcie (12 grudnia) ruchu na trasie W-Z na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Wysokiej (3150 m). Budowa trasy trwała niespełna 21 miesięcy, kosztowała 800 mln złotych, a pracowało przy niej 21 przedsiębiorstw;
 • niespodziewany i gwałtowny atak zimy (29 grudnia 1978 – 8 stycznia 1979) – przez Łódź przetoczyła się fala śnieżyc, którym towarzyszył silny i porywisty wiatr. Temperatura powietrza 29 grudnia spadła w ciągu kilku godzin z 6 °C do –11 °C, nocami panował silny mróz (do –26 °C w dniu 5 stycznia 1979). W mieście wiatr usypał wysokie zaspy – ulice stały się nieprzejezdne, w dniach 31 grudnia 1978 i 1 stycznia 1979 prawie całkowicie została wstrzymana komunikacja miejska (w kolejnych dniach kursowała tylko głównymi, zastępczymi trasami); zawieszono do odwołania kursowanie wielu pociągów i autobusów PKS; do 7 stycznia przedłużone zostały ferie świąteczne w szkołach; z powodu unieruchomienia skutych lodem taśmociągów elektrociepłownia EC-4 przerwała na kilka dni ogrzewanie m.in. osiedli Widzew Wschód, części Dąbrowy i Zarzewa (temperatura w mieszkaniach spadła do 4 °C); do odblokowania ulic ze śniegu użyto pługów gąsienicowych i wirnikowych; władze miasta wezwały do pomocy w odśnieżaniu wojsko, Milicję Obywatelską, ORMO, załogi zakładów pracy i studentów[29][30][31];

1979[edytuj | edytuj kod]

Tramwaj Konstal 805Na
na ul. Kilińskiego mija nieistniejące dziś Zakłady Przemysłu Bawełnianego
im. Szymona Harnama
(maj 1991)
 • uruchomienie (12 stycznia) drugiej w Polsce centrali telefonicznej E-10 pozwalającej na automatyczne uzyskiwanie połączeń międzymiastowych;
 • uruchomienie (28 marca) na przejściu dla pieszych przez ul. Promińskiego (ob. al. marsz. Śmigłego-Rydza) przy ul. Zbaraskiej pierwszej w Łodzi sygnalizacji świetlnej uruchamianej przez pieszego przyciskiem;
 • oddanie do użytku (7 listopada) hali Klubu Sportowego „Tęcza” przy ul. Karpackiej 61;
 • powstanie awangardowej grupy artystycznej „Łódź Kaliska”;
 • wprowadzenie do eksploatacji nowych tramwajów Konstal 805Na; był to model sprowadzony do Łodzi w największej liczbie – do 1990 r. 439 wagonów; wiele z nich jeździ nadal, część została zmodernizowana;

1980[edytuj | edytuj kod]

 • przedłużenie (18 stycznia) trasy tramwajowej wzdłuż ul. Przybyszewskiego od ul. Lodowej do obecnego ronda Sybiraków i dalej, wzdłuż ul. Puszkina, do nowej pętli przy zbiegu z ul. Rokicińską;
 • pierwszy Ogólnopolski Przegląd Filmów Przyrodniczych o nagrodę im. Włodzimierza Puchalskiego (15–17 maja); obecnie Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego;
 • oddanie do użytku (w czerwcu) pierwszego bloku na osiedlu Chojny Zatorze;
 • liczne strajki w wielu łódzkich zakładach pracy (8–15 sierpnia); główne żądania strajkujących dotyczyły płac i organizacji pracy; prasa lokalna poinformowała o strajkach dopiero 15 sierpnia, nazywając je zakłóceniami w rytmie pracy i przerwami w pracy[32];
 • nasilenie strajków sierpniowych (26–31 sierpnia) o charakterze solidarnościowym; strajk pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – przez 6 dni mieszkańcy Łodzi byli pozbawieni komunikacji miejskiej (została wznowiona w nocy z 31 sierpnia na 1 września, po podpisaniu w Gdańsku porozumień sierpniowych);
 • pierwsze zebranie w Łodzi (22 września) przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z 70 zakładów i instytucji regionu łódzkiego; do 30 września w zakładach pracy i instytucjach powstały koła lub zakładowe organizacje NSZZ „Solidarność”;
 • pierwszy Festiwal Muzyki Rockowej „Rockowisko ’80” (27–29 listopada) w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Worcella (ob. ul. ks. Skorupki) 21;
 • wprowadzenie do eksploatacji pierwszych przegubowych autobusów Ikarus 280 produkcji węgierskiej firmy Ikarus Karosszeria; łącznie do 2002 r. do Łodzi sprowadzono 555 pojazdów, ostatni został wycofany z eksploatacji 18 września 2015;
 • Łódź liczyła 835 658 mieszkańców;

1981[edytuj | edytuj kod]

1982[edytuj | edytuj kod]

Pomnik Leona Schillera
(fot. Guillaume Speurt,
marzec 2012)

1983[edytuj | edytuj kod]

1984[edytuj | edytuj kod]

 • rozpoczęcie (7 lutego) budowy nowej zajezdni tramwajowej przy ul. Telefonicznej 30/44; ukończona w marcu 1986 r.;

1985[edytuj | edytuj kod]

 • duży pożar magazynu meblowego przy ul. Brukowej 4 (3 stycznia), należącego do Przedsiębiorstwa Handlu Artykułami Wyposażenia Mieszkań „Domar”. Ogień pojawił się tuż po godz. 13:00 na ostatnim, II piętrze; jego gaszenie (przez 36 jednostek straży pożarnej i 6 jednostek specjalnych) trwało ponad 12 godzin; doszczętnie spłonęły dach i II piętro magazynu oraz przechowywane tam meble; straty oszacowano wstępnie na 20–30 mln złotych[36][37];
 • fala silnych mrozów (4–21 stycznia) – średnie dobowe temperatury powietrza w Łodzi wahały się w tym okresie od –7,9 do –18,3 °C, zaś temperatury minimalne – od –11,2 do –23,1 °C; od 11 stycznia do odwołania zawieszono kursowanie niektórych pociągów z Łodzi, m.in. do Jasła, Suwałk i Terespola[38]; wystąpiły też duże zakłócenia w kursowaniu komunikacji miejskiej i podmiejskiej oraz liczne awarie sieci wodociągowej;
 • duży pożar lakierni Łódzkich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Skogar” przy ul. Traktorowej 128 (21 stycznia). Ogień pojawił się o godz. 11:00; jedna osoba została ranna, straty oszacowano wstępnie na kilka milionów złotych[39];
 • zdobycie (8 lutego) przez Grzegorza Filipowskiego, wychowanka Klubu Sportowego „Społem”, brązowego medalu na Mistrzostwach Europy w Łyżwiarstwie Figurowym w Göteborgu;
 • uruchomienie (31 marca) czterech podmiejskich nocnych linii autobusowych – nr „141” do Pabianic, nr „143” do Lutomierska, nr „144” do Aleksandrowa Łódzkiego i nr „146” do Ozorkowa; trzy zostały zlikwidowane 1 marca 1991, linia nr „144” – 31 marca 1991;
Siedziba Muzeum Kinematografii (wrzesień 2015)
 • VI Festiwal Muzyki Rockowej „Rockowisko ’85” (15–16 kwietnia) w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Worcella (ob. ul. ks. Skorupki) 21. Była to ostatnia edycja festiwalu;
 • otwarcie (10 maja) Muzeum Kinematografii z siedzibą w dawnym pałacu Karola Scheiblera przy pl. Zwycięstwa 1; inauguracyjną wystawę pt. Ziemia obiecana – rzeczywistość i legendy otworzył Andrzej Wajda;
 • wyłączenie (12 lipca) z eksploatacji trasy tramwajowej wzdłuż ulic Struga i Tuwima od ul. Gdańskiej do pętli przy ul. Kopcińskiego;
 • duży pożar magazynu Łódzkich Zakładów Papierniczych przy ul. Wareckiej 7 (21 lipca). Ogień pojawił się około południa w magazynie o powierzchni ponad 11 000 m², w którym znajdowało się 3300 bel papieru; gasiło go przez ponad 12 godzin 17 sekcji straży pożarnej; straty oszacowano wstępnie na około 50 mln złotych[40];
 • prezydentem Łodzi i wojewodą został (od 30 grudnia) Jarosław Pietrzyk; obie funkcje pełnił do 29 maja 1989;
 • początek spadku liczby mieszkańców – do 847 864 osób wobec 849 841 osób w roku 1984; trend spadkowy został przełamany tylko w 1988 roku, lecz przyczyną tego było przyłączenie do Łodzi dużych obszarów podmiejskich, razem z ich mieszkańcami;

1986[edytuj | edytuj kod]

1987[edytuj | edytuj kod]

Od lewej: Morten Sæther, Remig Stumpf i Anton Novosad na mecie XIII etapu XL Wyścigu Pokoju (fot. Jan Peter Kasper, 22 maja 1987)
 • po raz dwudziesty pierwszy Łódź była (22 maja) miastem etapowym XL Wyścigu Pokoju z Berlina przez Pragę do Warszawy; meta XIII etapu Oleśnica – Łódź (184 km) znajdowała się po raz drugi w al. Mickiewicza (ob. al. Piłsudskiego) przed SDH „Juventus”; zwyciężył reprezentant RFNRemig Stumpf (4:32:39); 23 maja kolarze wyruszyli z Łodzi do Warszawy;
 • wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II (13 czerwca) podczas III pielgrzymki do ojczyzny – msza święta na lotnisku Lublinek;
 • I Międzynarodowe Targi Odzieży, Tkanin, Dziewiarstwa i Wyrobów Skórzanych „Interfashion” (17–21 czerwca) w Hali Sportowej przy ul. Worcella (ob. ul. ks. Skorupki) 21;
 • pierwsze obchody Święta ulicy Piotrkowskiej (12–13 września);
 • inauguracja (2 listopada) działalności Teatru „Logos” przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – Kościele Środowisk Twórczych (od 1994 r. Rektoralnym) przy ul. Skłodowskiej-Curie 22; premierowym spektaklem były Zaduszki w reż. ks. Waldemara Sondki – dyrektora i kierownika duchowego teatru; do września 2015 teatr wystawił 50 premier;
 • oddanie do użytku (27 listopada) przebudowanego skrzyżowania ulic Inflanckiej, Julianowskiej, Łagiewnickiej i Warszawskiej (ob. rondo Powstańców 1863 roku);

1988[edytuj | edytuj kod]

1989[edytuj | edytuj kod]

Łódź w III Rzeczypospolitej (od roku 1989)[edytuj | edytuj kod]

1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 | góra strony

1989[edytuj | edytuj kod]

1990–2000[edytuj | edytuj kod]

 • stopniowy upadek większości łódzkich zakładów przemysłowych, zwłaszcza włókienniczych, wynikający ze zmiany realiów ekonomicznych i politycznych; gwałtowny wzrost bezrobocia w latach 1990–93 i głębokie zmiany w strukturze zatrudnienia mieszkańców Łodzi; w ciągu dekady zlikwidowano całkowicie 38 dużych przedsiębiorstw, z których tylko 14 sprzedano;

1990[edytuj | edytuj kod]

Pomnik Katyński
(lipiec 2011)

1991[edytuj | edytuj kod]

1992[edytuj | edytuj kod]

1993[edytuj | edytuj kod]

Święto Łodzi (maj 2010)
Fabryka Ferdynanda Goldnera, obecnie AHE (sierpień 2007)
 • zainicjowanie (w dniach 14–16 maja) Święta Łodzi; miało ono upamiętniać rocznicę nadania przywileju lokacyjnego przez kapitułę włocławską (15 maja 1414); podczas święta odbywają się koncerty, pokazy, wystawy, happeningi; od 2012 r. obchody święta przeniesiono na lipiec, wiążąc je z rocznicą nadania Łodzi praw miejskich przypadającą 29 lipca;
 • zlikwidowanie (1 czerwca) podmiejskiej linii tramwajowej nr „42” do Rzgowa; torowiska i infrastrukturę rozebrano częściowo w 1996 r., ostatecznie w latach 2011–12 podczas przebudowy ul. Rudzkiej;
 • zdobycie przez piłkarzy wodnych „Anilany” Łódź drugiego mistrzostwa Polski w piłce wodnej mężczyzn;
 • odsłonięcie (29 sierpnia) przy kościele Podwyższenia Świętego Krzyża u zbiegu ulic Sienkiewicza i Tuwima pomnika – Krzyża Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka (autorem i wykonawcą był architekt Bogusław Solski);
 • rozpoczęcie (9 września) prac nad pierwszą rewitalizacją ulicy Piotrkowskiej; jako pierwszy został ukończony odcinek między ul. Tuwima a al. Piłsudskiego; całość prac na odcinku od pl. Wolności do al. Piłsudskiego ukończono w 1997 r.;
 • otwarcie (3 października) nowego gmachu dworca Łódź Kaliska (stacja kolejowa), wybudowanego według projektu Rudolfa Lacherta; całości nowej infrastruktury we wschodniej części dworca nie ukończono do dziś;
 • utworzenie (w październiku) Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, największej w Łodzi i jednej z największych w Polsce uczelni niepaństwowych (w 2005 studiowało w niej około 23 tys. osób);
 • powstanie pierwszej komercyjnej stacji radiowej w Łodzi – Radia „Manhattan”; w 2000 r. wchłonięta przez sieć Radia „Eska”;
 • Łodzianinem Roku 1993 został Marek Markiewicz;
 • liczba bezrobotnych w Łodzi wynosiła 86 309 osób (stopa bezrobocia: 21,3%);

1994[edytuj | edytuj kod]

 • pierwsze Targi Budownictwa „Interbud ’94” (3–5 marca) w Hali Sportowej MOSiR przy ul. ks. Skorupki 21;
 • uruchomienie (30 marca) komunikacji dla osób niepełnosprawnych przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych działający przy spółce MPK – Łódź, dysponujący 11 specjalnie przystosowanymi mikrobusami marki Volkswagen;
 • uruchomienie (11 maja) łódzkiej rozlewni Coca-Coli przy ul. Traktorowej 139/141;
Centrum Handlowe „Saspol” (maj 2005)

1995[edytuj | edytuj kod]

Pomnik Dekalogu
(czerwiec 2006)

1996[edytuj | edytuj kod]

Marek Citko, strzelec pierwszej bramki dla Widzewa w fazie grupowej Ligi Mistrzów (fot. z września 2012)

1997[edytuj | edytuj kod]

1998[edytuj | edytuj kod]

Gwiazda Andrzeja Seweryna – pierwsza w łódzkiej Alei Gwiazd (czerwiec 2006)
Głaz na Starym Rynku upamiętniający nadanie Łodzi praw miejskich (kwiecień 2011)

1999[edytuj | edytuj kod]

2000[edytuj | edytuj kod]

Pomnik Jana Pawła II (październik 2012)
Galeria Wielkich Łodzianpomnik Artura Rubinsteina
(fot. Guillaume Speurt, marzec 2012)

2001[edytuj | edytuj kod]

 • rewolucja komunikacyjna – zlikwidowanie (1 stycznia) 10 linii tramwajowych, uruchomienie 2 nowych; zlikwidowanie ostatniej podmiejskiej linii autobusowej (nr „255” do Kalonki); zmiana tras 8 istniejących wcześniej linii tramwajowych; funkcjonowanie nowej sieci komunikacyjnej oparto o system przesiadkowy, zwiększając przy tym częstotliwość kursowania linii (kilka lat później rozpoczęto jednak zmniejszanie częstotliwości);
 • zlikwidowanie (1 lutego) ostatniej nocnej linii tramwajowej (nr „101” z Łodzi do Zgierza);
 • po raz dwudziesty trzeci Łódź była (11 maja) miastem etapowym LIV Wyścigu Pokoju z Łodzi przez Pilzno do Poczdamu, a po raz pierwszy odbył się w Łodzi start całego wyścigu; start honorowy miał miejsce na ul. Piotrkowskiej przy pasażu Schillera, zaś start ostry i meta I etapu (141,6 km) znajdowały się w al. Piłsudskiego przed SDH „Juventus”; wyścig odbywał się po pętli wytyczonej wokół Łodzi, z lotnymi finiszami w Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim i Konstantynowie Łódzkim; zwyciężył NiemiecUwe Peschel z ekipy Team Gerolsteiner (3:13:40); 12 maja kolarze wyruszyli z podłódzkich Pabianic do Częstochowy;
 • zatrzymanie (w czerwcu) przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego i tymczasowe aresztowanie Marka Czekalskiego, byłego prezydenta miasta, pod zarzutem przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za pomoc w przekwalifikowaniu terenu z budownictwa mieszkaniowego na handlowe i uzyskaniu zezwoleń na budowę tam Centrum Handlowego „M1” i hipermarketu sieci „Carrefour”; zatrzymanie miało miejsce na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi, w których M. Czekalski kandydował z 1. miejsca okręgowej listy kandydatów Unii Wolności do Sejmu; w lutym 2011 został prawomocnie uniewinniony[46][47];
 • piąta Parada Wolności „New Alcatraz Techno Festival 2001” (22 września);
 • prezydentem Łodzi został (od 7 listopada) Krzysztof Panas; funkcję pełnił do 19 czerwca 2002;
 • Łodzianinem Roku 2001 został ks. Piotr Turek;

2002[edytuj | edytuj kod]

2003[edytuj | edytuj kod]

Palmiarnia Łódzka
(lipiec 2006)

2004[edytuj | edytuj kod]

Kopiec pamięci w parku Ocalałych (wrzesień 2006)
Nowy budynek Filharmonii (wrzesień 2005)
Tor saneczkowy na Rudzkiej Górze (maj 2006)

2005[edytuj | edytuj kod]

Terminal 3 na Lublinku (marzec 2012)

2006[edytuj | edytuj kod]

Manufaktura w dniu otwarcia (17 maja 2006)

2007[edytuj | edytuj kod]

Cezary Grabarczyk,
w latach 2007–11
minister infrastruktury
(fot. z listopada 2007)

2008[edytuj | edytuj kod]

2009[edytuj | edytuj kod]

Hala widowiskowo-sportowa Atlas Arena (sierpień 2010)
Łódź Bajkowa – pomnik Misia Uszatka (fot. Guillaume Speurt, marzec 2012)

2010[edytuj | edytuj kod]

Dawna fabryka Karola Scheiblera na Księżym Młynie, obecnie zespół loftów
(maj 2010)

2011[edytuj | edytuj kod]

Dzwon archikatedralny (wrzesień 2011)
Łodzianie podczas „Pożegnania z Łodzią Fabryczną” (październik 2011)

2012[edytuj | edytuj kod]

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ
(marzec 2012)
Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska
podczas Konferencji w Łodzi
(czerwiec 2012)

2013[edytuj | edytuj kod]

Hotel „Tobaco”
(wrzesień 2014)
Budowa przystanku „Centrum” podczas przebudowy trasy W-Z (wrzesień 2015)

2014[edytuj | edytuj kod]

EC1 (lipiec 2013)
Nowe meble miejskie
na ul. Piotrkowskiej
(czerwiec 2013)
Woonerf – ul. 6 Sierpnia widziana z ul. Piotrkowskiej (czerwiec 2014)

2015[edytuj | edytuj kod]

Centrala firmy Ericpol (marzec 2015)
Budowa stadionu Widzewa (październik 2015)
Tablica pamiątkowa
o przyznaniu Łodzi statusu pomnika historii (luty 2015)

Zmiany statusu Łodzi[edytuj | edytuj kod]

Przynależność polityczno-administracyjna miasta Łodzi
Okres Państwo Zwierzchność Jednostka administracyjna Status miasta
XIV w. – 1414 Alex K Kingdom of Poland-flag.svg Królestwo Polskie ziemia łęczycka Wieś Łodzia
1414–1423 Alex K Kingdom of Poland-flag.svg Królestwo Polskie ziemia łęczycka Wieś Łodzia/Miasto Ostroga¹
1423–1569 Alex K Kingdom of Poland-flag.svg Królestwo Polskie ziemia łęczycka Miasto Łódź
1569–1793 Chorągiew królewska króla Zygmunta III Wazy.svg Rzeczpospolita Obojga Narodów województwo łęczyckie, powiat brzeziński Miasto Łódź
1793–1795 Flag of the Kingdom of Prussia (1750-1801).svg Królestwo Prus departament łęczycki/piotrkowski², powiat zgierski Miasto Łódź
1795–1807 Flag of the Kingdom of Prussia (1750-1801).svg Królestwo Prus departament warszawski, powiat zgierski Miasto Łódź
1807–1815 Grand Coat of Arms of Duchy of Warsaw.svg Księstwo Warszawskie I Cesarstwo Francuskie departament warszawski, powiat zgierski Miasto Łódź
1815–1816 Merchant ensign of Vistula ships of Congress Poland.svg Królestwo Polskie Imperium Rosyjskie departament warszawski, powiat zgierski Miasto Łódź
1816–1837 Merchant ensign of Vistula ships of Congress Poland.svg Królestwo Polskie Imperium Rosyjskie województwo mazowieckie, powiat zgierski Miasto Łódź
1837–1844 Merchant ensign of Vistula ships of Congress Poland.svg Królestwo Polskie Imperium Rosyjskie gubernia mazowiecka, powiat zgierski Miasto Łódź
1845–1867 Merchant ensign of Vistula ships of Congress Poland.svg Królestwo Polskie Imperium Rosyjskie gubernia warszawska, powiat łęczycki Miasto Łódź
1867–1916 Merchant ensign of Vistula ships of Congress Poland.svg Królestwo Polskie Imperium Rosyjskie gubernia piotrkowska, powiat łódzki Miasto Łódź
1916–1918 Flag of the German Empire.svg Królestwo Polskie II Rzesza Niemiecka, Austro-Węgry gubernia piotrkowska, powiat łódzki Miasto Łódź
1918–1939 Polska II Rzeczpospolita Polska województwo łódzkie Łódź (powiat grodzki)
1939–1940 III Rzesza III Rzesza Niemiecka okręg poznański/Kraj Warty³, rejencja kaliska Łódź (miasto wydzielone)
1940–1945 III Rzesza III Rzesza Niemiecka okręg Kraj Warty, rejencja Litzmannstadt Litzmannstadt (miasto wydzielone)
1945–1952 Polska Rzeczpospolita Polska (Polska Ludowa) województwo łódzkie Łódź (miasto wydzielone)
1952–1975 Polska Polska Rzeczpospolita Ludowa województwo łódzkie Łódź (miasto wydzielone)
1975–1989 Polska Polska Rzeczpospolita Ludowa województwo łódzkie Łódź (gmina miejska)
1989–1998 Polska III Rzeczpospolita Polska województwo łódzkie Łódź (gmina miejska)
od 1999 Polska III Rzeczpospolita Polska województwo łódzkie Łódź (miasto na prawach powiatu)


¹ Prawa miejskie nadane w 1414 r. przez kapitułę włocławską, miały moc jedynie w zakresie spraw gospodarczych i prawno-społecznych,
pod względem prawno-ustrojowym Łodzia/Ostroga była nadal wsią.
² 25 maja 1793 r. departament łęczycki przemianowano na departament piotrkowski.
³ W styczniu 1940 r. okręg poznański przemianowano na okręg Kraj Warty.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi

 1. Od 1 lipca 1975 do 30 grudnia 1980 ukazywał się pod narzuconym przez władze tytułem „Dziennik Popularny”.
 2. W źródłach spotykane także pod niepoprawną językowo nazwą „Theatre Optic Parisien”.
 3. Pierwszy oddział piechoty niemieckiej wkroczył do miasta już 20 sierpnia, lecz następnego dnia został wyparty przez wojska rosyjskie. Ponowna ofensywa niemiecka zakończyła się jedynie trzytygodniową okupacją Łodzi od 8 października.
 4. Ul. Wolborska dochodziła wówczas do ul. Północnej w miejscu wschodniego zakończenia obecnie istniejących peronów dawnej pętli tramwajów podmiejskich.
 5. W większości były to tereny włączone w granice Łodzi już wcześniej – 1 stycznia 1940 przez niemieckie władze okupacyjne, lecz uchwała Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 przywróciła przedwojenne granice miasta.
 6. W trosce o bezpieczeństwo zawodników komisja sędziowska tuż przed przyjazdem peletonu (a po samotnym finiszu Romana Siemińskiego na torze) przeniosła linię mety na pobliską ul. 19 Stycznia (ob. al. Anstadta).
 7. W ówczesnej prasie łódzkiej jezioro występuje pod nazwą Korbno.
 8. Wiele źródeł podaje, iż pierwszy marsz głodowy w Łodzi odbył się 25 lipca. Data ta nie znajduje jednak potwierdzenia w lokalnej prasie łódzkiej z tego okresu, w której wielokrotnie jest mowa wyłącznie o datach 27–30 lipca i o 27 lipca jako dacie pierwszego marszu. Ów błąd może wynikać z faktu, iż 25 lipca odbył się marsz głodowy w Kutnie.
 9. Do 88 minuty meczu RTS Widzew Łódź przegrywał 0:2.
 10. W 2003 r. prezydent miasta Jerzy Kropiwnicki zakazał organizacji imprezy. W przeprowadzonym w tej sprawie referendum łodzianie opowiedzieli się przeciwko zakazowi. W latach 2004–05 organizatorzy festiwalu rezygnowali z niego wobec zakazu ulicznego przemarszu uczestników.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e Anna Kotecka, Tomasz Walczak: Rekreacja w dawnej Łodzi. W: Portal Urzędu Miasta Łodzi. uml.lodz.pl > O mieście > Skarby Łodzi [on-line]. Urząd Miasta Łodzi, 2009-01-16. [dostęp 2015-10-12].
 2. Michał Domińczak: Bielnik Kopischa w świetle najnowszych ustaleń badawczych. W: Małgorzata Wróblewska-Markiewicz (red.): Sztuka w Łodzi 2 (materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniach 8–9 października 2001). Łódź: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2003, s. 40, seria: Sztuka w Łodzi. ISBN 83-88820-03-6.
 3. a b c Wojciech Pożarlik: Gdziekolwiek jesteś – pamiętaj skąd pochodzisz. Historia łódzkiego kolarstwa. lozkol.pl, 2011-10-06. [dostęp 2015-10-11].
 4. izj: Kupiec zgłosił się w ostatniej chwili. Łódzki Polmos sprzedany za dziewięć milionów złotych [ZDJĘCIA]. W: Portal „Expressu Ilustrowanego”. expressilustrowany.pl > Aktualności z Łodzi i regionu [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2013-04-16. [dostęp 2015-10-04].
 5. Jakub Wiewiórski. Pięć pokoleń – filmowa historia rodziny Kolskich. „Sto lat w kinie. Dodatek do «Gazety Wyborczej»”, s. 1, 2007-01-13-14. Warszawa: Agora S.A.. [dostęp 2015-10-04]. 
 6. Krzysztof Stefański: Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi. Łódź: Widzewska Oficyna Wydawnicza „ZORA”, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Oddział w Łodzi, 2000, s. 86–87, seria: Biblioteczka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi. ISBN 83-86699-45-0.
 7. Rafał Jaksa: Jak Feniks z popiołów (rozmowa z prof. Przemysławem Waingertnerem, historykiem z Katedry Historii Polski Najnowszej UŁ). W: Portal Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. lodzkie.eu > Dla Prasy > Wywiady [on-line]. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, 11 2008. [dostęp 2015-10-04].
 8. Czesław Brzoza: biogram nr 2109. W: Jacek M. Majchrowski (red. nauk.): Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1994, s. 556–557. ISBN 83-7066-569-1.
 9. Deutscher Volksverband. W: Christian Raitz von Frentz: A Lesson Forgotten. Minority Protection under the League of Nations. The Case of the German Minority in Poland, 1920–1934. Münster: LIT Verlag, 1999, s. 250–251. ISBN 3-8258-4472-2. (ang.)
 10. [bez autora]. Życie sportowe. Przygotowania i nagrody. Dla przyjęcia kolarzy Biegu Kolarskiego dookoła Polski. „Rozwój”. Rok XXXI (nr 255), s. 2, 1928-09-15. Inż. T. Czajewski (red. nacz.). Łódź: Inż T. Czajewski. [dostęp 2015-10-04]. 
 11. [bez autora]. Józef Kapiak pierwszy w Łodzi. „Głos Poranny”. Rok IX (nr 181), s. 7, 1937-07-04. Lucjan Lipiński (red. odp.). Łódź: Głos Poranny – Jan Urbach i S-ka. [dostęp 2015-10-04]. 
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1945 r. o zmianie granic miasta Łodzi (Dz. U. z 1946 r. Nr 4, poz. 35) [dostęp 2015-10-04].
 13. ł. Taksówka Nr 1 na ulicach Łodzi. Groźna konkurentka „dryndy” – 40 zł za kilometr – Pionier taksówkarzy łódzkich. „Dziennik Łódzki”. Rok II (nr 275 (462)), s. 11, 1946-10-06. Anatol Mikułko (red. nacz.). Łódź: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 14. [bez autora]. Podział nagród między zawodników na etapie Częstochowa – Łódź. „Dziennik Łódzki”. Rok III (nr 265 (815)), s. 4, 1947-09-27. Anatol Mikułko (red. nacz.). Łódź: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 15. [bez autora]. Nagrody dla zwycięzców i pozostałych uczestników Wyścigu Dookoła Polski. Łodzianie popisali się ofiarnością. „Dziennik Łódzki”. Rok IV (nr 181 (1087)), s. 6, 1948-07-03. Łódź: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 16. [bez autora]. Kto ponosi winę? Tragedia na jeziorze – 24 harcerki łódzkie utonęły w falach Korbna. „Dziennik Łódzki”. Rok IV (nr 198 (1104)), s. 3, 1948-07-20. Łódź: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-08]. 
 17. [bez autora]. Przed pogrzebem ofiar tragicznego wypadku na jeziorze. „Dziennik Łódzki”. Rok IV (nr 199 (1105)), s. 2–3, 1948-07-21. Łódź: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-08]. 
 18. O. Łódź manifestuje swe współczucie. 25-tysięczny tłum na pogrzebie ofiar wypadku w Korbnie. „Dziennik Łódzki”. Rok IV (nr 200 (1106)), s. 3, 1948-07-22. Łódź: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-08]. 
 19. Piotr Szyliński, Wojciech Sibilski (współpr.): Utonęły 22 harcerki. Reportaż o tragedii sprzed lat. W: Portal „Gazety Wyborczej”. wyborcza.pl > Łódź > Wiadomości [on-line]. Agora S.A., 2010-07-23. [dostęp 2015-10-08].
 20. F. B.. Naszym zdaniem. O strajku tramwajarzy. „Dziennik Łódzki”. Rok XIII (nr 191 (3337)), s. 2, 1968-03-21. Łódź: Wydawnictwo Prasowe „Prasa Łódzka”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 21. [bez autora]. Awanturników uspokojono. „Dziennik Łódzki”. Rok XXIII (nr 64 (6609)), s. 1, 1968-03-15. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 22. Wit.. Społeczeństwo Łodzi wyraża gorące poparcie dla kierownictwa KC PZPR i Władysława Gomułki. „Dziennik Łódzki”. Rok XXIII (nr 69 (6614)), s. 1, 5, 1968-03-21. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 23. [bez autora]. Chuligańskie wybryki. „Dziennik Łódzki”. Rok XXVII (nr 40 (7012)), s. 3, 1971-02-17. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 24. J. Potęga. Pożar łódzkiej katedry. „Dziennik Łódzki”. Rok XXVII (nr 11 (7083)), s. 1–2, 1971-05-12. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 25. J. Potęga. Po pożarze katedry. „Dziennik Łódzki”. Rok XXVII (nr 12 (7084)), s. 1, 3, 1971-05-13. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 26. Joanna Barczykowska: Budowa CKD w Łodzi zakończona po 38 latach [ZDJĘCIA]. W: Portal „Dziennika Łódzkiego”. dzienniklodzki.pl > Zdrowie [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2013-12-16. [dostęp 2015-10-04].
 27. Joanna Barczykowska: Pierwsi pacjenci na oddziałach nefrologii i diabetologii w CKD. W: Portal „Dziennika Łódzkiego”. dzienniklodzki.pl > Wiadomości [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2014-04-03. [dostęp 2015-10-04].
 28. er. Łodzianie zamanifestowali wolę twórczej pracy dla Ojczyzny. Rezolucja. „Dziennik Popularny”. Rok XXXII (nr 146 (8434)), s. 2, 1976-06-28. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 29. ms. Gwałtowny atak zimy. „Dziennik Popularny”. Rok XXXV (nr 1 (9177)), s. 3, 1979-01-02. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 30. j. kr.. Prace w EC IV nadal trwają. „Dziennik Popularny”. Rok XXXV (nr 2 (9178)), s. 3, 1979-01-03. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 31. j. kr.. Z frontu walki ze skutkami zimy. Życie miasta wraca do normy. „Dziennik Popularny”. Rok XXXV (nr 5 (9181)), s. 3, 1979-01-08. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch”. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 32. [bez autora]. Zakłócenia w rytmie pracy. „Dziennik Popularny”. Rok XXXVI (nr 176 (9644)), s. 1, 1980-08-15–17. Łódź: Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch” – Kombinat Wydawniczo-Kolportażowy w Łodzi. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 33. L. Rudnicki. Mimo wyjaśnień prezydenta. Będzie akcja protestacyjna. „Dziennik Łódzki”. Rok XXXVII (nr 145 (9896)), s. 1, 4, 1981-07-24–26. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-06]. 
 34. P. Skibicki. Kawalkada autobusów MPK z „głodem w szyldzie”. „Dziennik Łódzki”. Rok XXXVII (nr 147 (9898)), s. 2, 1981-07-28. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-06]. 
 35. Wojewódzki Komitet Obrony w Łodzi. Komunikat WKO w Łodzi. Ocena sytuacji społeczno-politycznej w województwie. Analiza wydarzeń z 26 bm. w rejonie zajezdni autobusowej przy ul. Kraszewskiego. „Dziennik Łódzki”. Rok XXXVIII (nr 134 (10128)), s. 2, 1982-08-30. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 36. K.K.. Pożar w magazynie mebli przy ulicy Brukowej. „Dziennik Łódzki”. Rok XLI (nr 3 (10798)), s. 1–2, 1985-01-04. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 37. W. M.. Na Brukowej ogień ugaszony. „Dziennik Łódzki”. Rok XLI (nr 4 (10799)), s. 1, 1985-01-05–06. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 38. PAP. Odwołanie kolejnych pociągów. „Dziennik Łódzki”. Rok XLI (nr 8 (10803)), s. 2, 1985-01-10. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 39. K.K.. Pożar w lakierni „Skogaru”. Kilka milionów strat. „Dziennik Łódzki”. Rok XLI (nr 18 (10813)), s. 6, 1985-01-22. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 40. W. M.. Papier płonął szybko. „Dziennik Łódzki”. Rok XLI (nr 171 (10966)), s. 6, 1985-07-25. Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-04]. 
 41. Uchwała nr XXVII/161/87 Rady Narodowej miasta Łodzi z dnia 29 czerwca 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Łodzi (M.P. z 1987 r. Nr 25, poz. 205).
 42. Andrzej Beck, Jacek Michalak. Z pawilonu „Chemii” zostały tylko zgliszcza. Wielki pożar w Łodzi. „Dziennik Łódzki”. Rok XLIV (właśc. XLV) (nr 280 (13097)), s. 1, 3, 1989-12-2–3. Henryk Walenda (red. nacz.). Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-09]. 
 43. ab. Po pożarze łódzkiej „Chemii”. Podpalał czy gasił?. „Dziennik Łódzki”. Rok XLIV (właśc. XLV) (nr 282 (13099)), s. 1, 3, 1989-12-05. Henryk Walenda (red. nacz.). Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-09]. 
 44. ab. Kto był w „Chemii” przed pożarem? Wizja lokalna na pogorzelisku. „Dziennik Łódzki”. Rok XLV (właśc. XLVI) (nr 5 (13022)), s. 2, 1990-01-6–7. Henryk Walenda (red. nacz.). Łódź: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe. ISSN 1898-3111. [dostęp 2015-10-09]. 
 45. [bez autora]: Łódź: pogrzeb Grzegorza Palki. W: Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej. system.ekai.pl [on-line]. KAI, 1996-07-18. [dostęp 2015-10-08].
 46. wp.: Łódź: były prezydent Marek Czekalski niewinny. W: Portal „Dziennika Łódzkiego”. dzienniklodzki.pl > Wiadomości [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2011-02-18. [dostęp 2015-10-08].
 47. amk: Czekalski niewinny, reszta walczy. Wyrok w poniedziałek. W: Portal „Gazety Wyborczej [on-line]. Agora S.A., 2012-05-10. [dostęp 2015-10-08].
 48. [bez autora]: Prezydent do Tuska: Życzę spełnienia obietnic. W: Portal „Dziennika”. dziennik.pl > Wiadomości > Kraj [on-line]. Infor Biznes Sp z o.o., 2007-11-16. [dostęp 2015-10-04].
 49. T.B.: Bruksela aprobuje przejęcie łódzkiej fabryki Della przez Tajwańczyków. W: Portal „Dziennika Gazety Prawnej”. gazetaprawna.pl > Biznes [on-line]. INFOR PL S.A., 2010-09-29. [dostęp 2015-10-04].
 50. ml, md, Ad.: Pogrzeb Marka Rosiaka: Cmentarz Stary (ZDJĘCIA). W: Portal „Dziennika Łódzkiego [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2010-10-28. [dostęp 2015-10-12].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Na górę strony