Kalendarium historii Polski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Do wieku X[edytuj | edytuj kod]

 Osobne artykuły: prehistoriaprehistoria ziem polskich.

Wieki X-XII do roku 1138 (państwo pierwszych Piastów)[edytuj | edytuj kod]

Panowanie Mieszka I (ok. 960-992)[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Historia Polski (do 1138).
.

Wieki XII-XIV (czas rozbicia dzielnicowego)[edytuj | edytuj kod]

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Wieki XIV-XVI do roku 1572 (koniec rządów Piastów oraz czasy Andegawenów i Jagiellonów)[edytuj | edytuj kod]

Wieki XVI-XVIII (czasy królów elekcyjnych)[edytuj | edytuj kod]

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Lata 1795-1918 (okres zaborów)[edytuj | edytuj kod]

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Lata 1919-1939 (II Rzeczpospolita)[edytuj | edytuj kod]

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Lata 1939-1945 (II wojna światowa)[edytuj | edytuj kod]

Lata 1945-1989 (okres Polski Ludowej)[edytuj | edytuj kod]

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Od 1990 (początek nowej demokracji)[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Andrzej Buko: Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej: odkrycia, hipotezy, interpretacje. Warszawa: Wydawnictwo „Trio”, 2005, s. 231. ISBN 83-7436-023-2.
 2. N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski.
 3. a b H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1990.
 4. Praca zbiorowa: Ilustrowana kronika dziejów Polski. Poznań: Wydawnictwo Publicat, 2007, s. 6. ISBN 978-83-245-1478-6.
 5. a b Praca zbiorowa: Ilustrowana kronika dziejów Polski. Poznań: Wydawnictwo Publicat, 2007, s. 7. ISBN 978-83-245-1478-6.
 6. Kazimierz Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa 1992.
 7. Datacja tego wydarzenia nie jest jasna. Niektórzy historycy przyjmują, że do zajęcia Moraw mogło dojść jeszcze za rządów Bolesława Chrobrego – w latach 1018-1021 (za: D. Borawska Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej...).
 8. Nie jest jasne, w którym momencie Słowacja odpadła od Polski. W historiografii przyjmowane są przede wszystkim dwa możliwe przedziały czasowe: 1007-1009 i 1030-1031, z czego drugi przeważa w nowszych pracach (Labuda G.,Granice południowe Polski w X i XI wieku, czyli castrum Trecen w dokumentach biskupstwa wrocławskiego (1155, 1245) w Studia nad początkami państwa polskiego, tom II, s. 212-239). Spotkać można też daty 1018 i 1029.
 9. Za M. Gładysz Historia I. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum cz. 2, s. 61-62, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2003. Wykluczane przez innych historyków bądź ograniczane do zwierzchnictwa tytularnego.
 10. A. Supruniuk, Wojewoda płocki Abraham Socha. Przyczynek do genealogii Nałęczów mazowieckich, [w:] A. Supruniuk, Szkice o rycerstwie mazowieckim XIV/XV wieku, Toruń 2008, s. 7-8, ISBN 978-83-89376-69-5.
 11. a b M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 388.
 12. M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 389-393.
 13. a b c d M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 393.
 14. a b W. Konopczyński, Chronologia sejmów polskich, Kraków 1948, s. 15 (141).
 15. a b M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 395.
 16. W. Konopczyński, Chronologia sejmów polskich, Kraków 1948,s. 15 (141).
 17. a b M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 396.
 18. M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 397.
 19. M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 397.
 20. M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 397.
 21. M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 397.
 22. M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 399.
 23. M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 399.
 24. M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 399.
 25. M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 399.
 26. a b J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 160.
 27. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 12.
 28. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 161.
 29. E. Kozłowski, M. Wrzosek, Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984, s. 30-31.
 30. E. Kozłowski, M. Wrzosek, Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984, s. 31-32.
 31. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 161.
 32. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 161.
 33. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 161.
 34. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 161.
 35. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 161.
 36. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 161.
 37. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 161.
 38. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 162.
 39. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 161.
 40. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 29.
 41. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 164.
 42. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 164.
 43. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 164.
 44. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 165.
 45. a b c J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 41.
 46. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 165.
 47. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 165.
 48. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 165.
 49. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 165.
 50. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 166.
 51. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 166.
 52. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 166.
 53. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 51.
 54. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 53-54.
 55. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 52.
 56. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 166.
 57. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 58.
 58. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 61.
 59. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 61.
 60. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 63.
 61. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 167.
 62. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 167.
 63. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 71.
 64. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 167.
 65. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 167.
 66. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 72.
 67. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 70.
 68. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 168.
 69. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 168.
 70. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 169.
 71. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 72.
 72. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 72.
 73. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 169.
 74. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 170.
 75. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 170.
 76. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 170.
 77. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 170.
 78. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 171.
 79. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 86.
 80. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 87.
 81. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 171.
 82. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 237.
 83. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 95.
 84. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 93.
 85. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 95.
 86. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 97.
 87. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 98.
 88. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 172.
 89. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 172.
 90. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 173.
 91. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 105.
 92. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 173.
 93. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 173.
 94. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 173.
 95. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 173.
 96. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 173.
 97. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 126.
 98. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 174.
 99. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 174.
 100. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 174.
 101. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 174.
 102. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 109.
 103. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 127.
 104. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 111.
 105. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 109.
 106. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 126.
 107. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 127.
 108. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 109.
 109. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 114.
 110. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 116.
 111. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 135.
 112. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 114.
 113. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 109.
 114. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 145.
 115. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 146.
 116. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 181.
 117. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 148.
 118. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 156.
 119. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 158.
 120. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 157.
 121. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 157.
 122. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 158.
 123. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 161.
 124. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 162.
 125. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 162.
 126. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 162.
 127. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 165.
 128. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 165.
 129. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 196.
 130. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 200.
 131. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 200.
 132. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 201.
 133. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 215.
 134. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 215.
 135. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 216.
 136. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 216.
 137. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 256.
 138. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 257.
 139. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 257.
 140. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 258.
 141. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 258.
 142. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 259.
 143. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 259.
 144. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 260.
 145. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 260.
 146. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 260.
 147. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 260.
 148. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 260.
 149. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 261.
 150. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 261.
 151. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 261.
 152. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 261.
 153. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 262.
 154. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 262.
 155. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 262.
 156. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 262.
 157. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 263.
 158. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 263.
 159. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 263.
 160. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 263.
 161. Dz. Rozp. c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce z 1916 r., Cz. XV.
 162. Dz. Rozp. c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce z 1916 r., Cz. XVI.
 163. Dz. Rozp. c i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce z 1916 r., Cz. XVII.
 164. Dz. Rozp. dla Jeneralnego Gubernatorstwa Warszawskiego Nr 52, poz. 181.
 165. Rozporządzenie generalnego gubernatora warszawskiego oraz c. i k. generalnego gubernatora wojskowego z dnia 6 grudnia 1916 r. o tymczasowej Radzie Stanu w Królestwie Polskiem (Dz. Rozp. dla Jeneralnego Gubernatorstwa Warszawskiego Nr 55, poz. 210, Dz. Rozp. c i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce z 1916 r., Cz. XIX, poz. 120).
 166. Ustawa Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej z dnia 9 grudnia 1916 r. (Dz. Rozp. dla Jeneralnego Gubernatorstwa Warszawskiego Nr 57 z 13 grudnia 1916 r.), opublikowana również w Gazecie Sądowej Warszawskiej nr 10 z 10 marca 1917 r.
 167. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 267.
 168. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 267.
 169. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 268.
 170. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 268-269.
 171. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 269.
 172. Dz. Rozp. c. i k. Zarządu Wojskowego w Polsce z 1917 r., Cz. XIV.
 173. Dz. Rozp. c. i k. Zarządu Wojskowego w Polsce z 1917 r., Cz. XVI, poz. 75.
 174. Rozporządzenie z dnia 26-go września 1917 r., dotyczące szkolnictwa (Dz. Rozp. c i k. Zarządu Wojskowego Cz. XVIII, poz. 78).
 175. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 270.
 176. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 270.
 177. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 270.
 178. M. P. Nr 8 z 15 lutego 1918 r.
 179. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 271.
 180. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 271.
 181. Informacja w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 42 z 10 kwietnia 1918 r.
 182. M. P. Nr 161 z 28 września 1918 r.
 183. Orędzie Rady Regencyjnej do narodu polskiego z 7 października 1918 r. (Dz. U. z 1918 r. Nr 12, poz. 23).
 184. Dekret w przedmiocie objęcia przez Radę Regencyjną władzy zwierzchniej nad wojskiem z 12 października 1918 r. (Dz. U. z 1918 r. Nr 13, poz. 26).
 185. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 273.
 186. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 273.
 187. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 273.
 188. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 274.
 189. Andrzej Ajnenkiel: Z dziejów Tymczasowego Rządu Ludowego w Lublinie. W: „Kwartalnik Historyczny”, R. LXV, 1958, nr 4 [on-line]. Biblioteka Wirtualna, 1958. [dostęp 2011-12-09].
 190. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 275.
 191. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 275.
 192. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 275.
 193. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 278.
 194. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 279.
 195. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 282.
 196. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 283.
 197. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 283.
 198. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 285.
 199. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 285.
 200. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 287.
 201. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 289.
 202. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 291.
 203. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 292.
 204. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 292.
 205. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 294-295.
 206. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 297.
 207. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 296-297.
 208. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 298.
 209. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 299.
 210. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 299.
 211. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 300.
 212. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 300.
 213. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 300.
 214. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 300.
 215. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 304.
 216. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003, s. 559.
 217. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003, s. 559-560.
 218. Cz. Łuczak, Dzieje Polski 1939-1945. Kalendarium wydarzeń, Poznań 2007, s. 382.
 219. Cz. Łuczak, Dzieje Polski 1939-1945. Kalendarium wydarzeń, Poznań 2007, s. 393.
 220. Cz. Łuczak, Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Poznań 1993, s. 616.
 221. Cz. Łuczak, Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Poznań 1993, s. 616.
 222. A. L. Sowa, Historia Polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011, s. 27.
 223. A. Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Poznań 1998, s. 39.
 224. A. Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Poznań 1998, s. 42.
 225. A. Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Poznań 1998, s. 62.
 226. A. Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Poznań 1998, s. 131.
 227. a b A. Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Poznań 1998, s. 158.
 228. A. Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Poznań 1998, s. 158, 160.
 229. a b W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 412.
 230. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 417-418.
 231. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 421.
 232. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 428-429.
 233. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 435.
 234. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 435.
 235. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 438.
 236. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 438-439.
 237. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 449.
 238. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 461.
 239. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 456.
 240. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 458.
 241. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 481.
 242. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 484-485.
 243. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 488.
 244. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 489.
 245. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2007, s. 489.
 246. Sejm uchwalił zmiany w systemie emerytalnym. wnp.pl. [dostęp 2011-03-24].
 247. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników.
 248. Główny Urząd Statystyczny – Ludność w gminach. Stan w dniu 31 marca 2011 r.