Ciało Kierownicze Świadków Jehowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Świadkowie Jehowy
 PortalKategoria

Ciało Kierownicze – niewielka grupa starszych, czyli nadzorców Świadków Jehowy, sprawujących nadzór nad całą ich organizacją religijną. Nadzoruje ogólnoświatową działalność ewangelizacyjną, prowadzoną przez głosicieli zorganizowanych w zbory oraz redagowanie i wydawanie publikacji religijnych Świadków Jehowy. Członkowie Ciała Kierowniczego mieszkają w domu BetelBiurze Głównym Świadków Jehowy w Warwick w Stanach Zjednoczonych (do sierpnia 2016 roku w nowojorskim Brooklynie)[1][2].

Członkowie Ciała Kierowniczego należą do tzw. „klasy pomazańców” (uważani są przez współwyznawców za namaszczonych duchem świętym), których łącznie żyje na świecie jeszcze około 15 tysięcy[3]. Ciało Kierownicze utożsamiane jest z „niewolnikiem wiernym i roztropnym” (określenie z Mt 24:45, według NW). „Niewolnik” ów to: „niewielka grupa braci namaszczonych duchem świętym, która usługuje w Biurze Głównym podczas obecności Chrystusa i ma bezpośredni udział w przygotowywaniu i rozdzielaniu pokarmu duchowego”[4][5][6][7]. Do roku 1971 z Ciałem Kierowniczym utożsamiano zarząd Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego — Strażnica[8].

Wstęp i historia[edytuj]

Ciało Kierownicze stanowi grupa mężczyzn (ich liczba nie jest ściśle określona), rekrutujących się spośród uznawanych za „namaszczonych” i wybranych do współrządzenia w niebie wraz z Chrystusem po Armagedonie. Co roku następuje zmiana przewodniczącego zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Głównymi zadaniami Ciała Kierowniczego jest regulowanie spraw administracyjnych oraz bezpośrednie funkcje wykonawcze. W jego kompetencjach leży wyjaśnianie oraz publiczne ogłaszanie „obecnego rozumienia” (współczesnych interpretacji) słów zawartych w Biblii. Wykładnie Ciała ogłaszane są w publikacjach i uznawane za oficjalne stanowisko Świadków Jehowy w naukach, jakie głoszą, a każda publikacja wydawana przez Towarzystwo Strażnica jest zatwierdzana przez to grono[2].

W kompetencjach Ciała Kierowniczego leży też powoływanie na wyższe stanowiska we wspólnocie oraz udzielanie porad oraz odpowiedzi na pytania zadane przez lokalne wspólnoty. Całe to grono spotyka się raz w tygodniu, najczęściej w środę rano[9][10]. Do roku 1971 członkami Ciała Kierowniczego byli wyłącznie członkowie siedmioosobowego Zarządu Towarzystwa Strażnica. Wtedy to prezes Nathan H. Knorr rozszerzył skład Ciała Kierowniczego o dodatkowe 4 osoby nie należące do Zarządu.

1 stycznia 1976 roku Ciało Kierownicze przejęło prawie wszystkie uprawnienia i kompetencje zarządu i prezesa Towarzystwa Strażnica. Utworzono 6 komitetów (Koordynatorów, Personalny, Wydawniczy, Służby, Nauczania i Redakcyjny), które zastąpiły w funkcjach administracyjnych poprzednie, podlegające wcześniej urzędowi prezesa. Wtedy też prezes Towarzystwa przestał być stałym przewodniczącym Ciała Kierowniczego i wprowadzono kadencyjność tej funkcji. Od 1992 roku na pomocników (30 – w 2016 roku[2].) komitetów Ciało Kierownicze mianuje dojrzałych chrześcijańskich nadzorców wywodzących się z klasy „drugich owiec” (mający nadzieje życia wiecznego w raju na ziemi), którzy pomagają komitetom w wywiązywaniu się z ich zadań[11]. Obecni prezesi Towarzystwa Strażnica: Robert Ciranko (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania) i Leon Weaver Jr. (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.) nie są członkami tego organu. Don A. Adams jest pomocnikiem Komitetu Wydawniczego, a Leon Weaver pomocnikiem Komitetu Służby[1].

Liczba członków Ciała Kierowniczego wynosi zwykle około 10–12 mężczyzn, choć w całej historii ich liczba wahała się pomiędzy 7 a 18 (pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku). W 2016 roku w Ciele Kierowniczym zasiada 8 osób, spośród których tylko Gerrit Lösch sprawuje funkcję 22 lata.

W telewizji internetowej „JW Broadcasting”, każdego miesiąca nadawany jest specjalny program prowadzony przez któregoś członka Ciała Kierowniczego lub pomocnika współpracującego z jednym z komitetów Ciała Kierowniczego[12]. Począwszy od grudnia 2015 roku program telewizji „JW Broadcasting” (seria „Ze studia”) jest prowadzony w nowej formule. Gospodarzem programu jest na zmianę w cyklu miesięcznym członek Ciała Kierowniczego i wybrany pomocnik współpracujący z Ciałem Kierowniczym. Do listopada 2015 roku gospodarzami byli w każdej audycji tylko członkowie Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy lub prowadzili program wraz z pomocnikiem współpracującym z Ciałem Kierowniczym[13].

Relacje wiernych z „niewolnikiem wiernym i roztropnym”[edytuj]

Świadkowie Jehowy wierzą, że Ciało Kierownicze jest powołane jako pośrednik między Jezusem Chrystusem a nienamaszczonymi Świadkami. Są oni zobowiązani do okazywania szacunku „niewolnikowi” gdyż w ten sposób jest to postrzegane jako okazywanie szacunku samemu Jezusowi Chrystusowi. Członkowie organizacji uważają również za swój obowiązek trzymać się jego wskazówek, a sami uważają, że zaszczytem jest ich wspieranie[14]. Pozostali pomazańcy nie wchodzący w skład Ciała Kierowniczego podlegają takim samym zasadom co „wielka rzesza” (nienamaszczeni wyznawcy) podlegając również zwierzchności starszych zboru[15].

Głównym celem „niewolnika” jest przekazywanie nauk biblijnych wiernym i zainteresowanym, bez którego pośrednictwa nie byliby w stanie ich poznać, a także które zatraciliby gdyby odeszli z organizacji i czytali tylko Biblię[16][14].

Członkowie[edytuj]

Obecni członkowie[edytuj]

Samuel F. Herd (z lewej) przemawia na kongresie międzynarodowymCzuwajcie!” w Poznaniu w 2009 roku

Członkami Ciała Kierowniczego są[17][18] (w kolejności alfabetycznej):

 • Samuel F. Herd (ur. 1935) – od 2 października 1999 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Rozpoczął służbę pionierską w 1958 roku (w małej społeczności w Arkansas), a w latach 1965–1997 usługiwał w obwodzie i okręgu. Następnie wraz z żoną Glorią zostali członkami rodziny Betel w USA, gdzie pracował w Dziale Służby. Wspomagał także prace w Komitecie Służby. Jest Afroamerykaninem[19].
 • Geoffrey Jackson (ur. 1955 w Australii) – od 1 września 2005 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Jako Świadek Jehowy został ochrzczony w 1968 roku. Służbę pionierską rozpoczął w lutym 1971 roku na Tasmanii. W czerwcu 1974 roku poślubił Jeannette (Jenny), z którą w latach 1979–2003 prowadził misje na wyspach Tuvalu, Samoa i Fidżi. Ponieważ nie było żadnego słownika języka tuvalu, wspólnie z żoną zaczął go tworzyć, opublikowali też podręcznik do gramatyki tego języka[20]. Od kwietnia 2003 roku wraz z żoną podjął pracę w Betel, gdzie zajęli się przekładem publikacji biblijnych. Wkrótce potem Geoffrey Jackson został przyjęty w skład Komitetu Nauczania[19][21].
 • Stephen M. Lett (ur. 1949) – od 2 października 1999 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Rozpoczął służbę pionierską w grudniu 1966 roku a w latach 1967–1971 był członkiem rodziny Betel w USA. W październiku 1971 roku ożenił się i razem z żoną Susan rozpoczęli specjalną służbę pionierską. W latach 1979–1998 działał jako nadzorca obwodu. Od kwietnia 1998 roku razem z żoną ponownie podjął pracę w Betel. Pracuje w Komitecie Służby, wspomagał także prace w Komitecie Nauczania[19].
 • Gerrit Lösch (ur. 14 września 1941 w Austrii) – od 1 lipca 1994 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Jako Świadek Jehowy został ochrzczony w 1959 roku[22]. Pionierem został 1 listopada 1961 roku, a w latach 1963–1976 był nadzorcą okręgu i obwodu w Austrii. W latach 1965–1966 uczęszczał do 41 klasy Szkoły Gilead. W 1967 roku wziął ślub. W 1976 roku został powołany do Betel w Wiedniu, gdzie pozostał przez 14 lat. W latach 1993–1994 pracował w Komitecie Służby Ciała Kierowniczego w Brooklynie. Uchodzi za znawcę problematyki europejskiej w Ciele Kierowniczym (włada językiem niemieckim, angielskim, hiszpańskim, rumuńskim i włoskim).
 • William Malenfant (ur.  ? ) - od 1 października 2016 jest członkiem Ciała Kierowniczego.
 • Anthony Morris (ur. 1950) – od 1 września 2005 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Jako Świadek Jehowy został ochrzczony na kongresie „Imię Boże” w lipcu 1971 roku[23]. Służbę pionierską rozpoczął w 1971 w USA, a w grudniu tego samego roku poślubił Susan, z którą razem prowadzili działalność pionierską do 1975 roku, kiedy urodził się im syn – Jesse. Po przerwie spowodowanej wychowywaniem Jessiego i drugiego syna – Paula, powrócili do służby pionierskiej w 1979 roku. Ich synowie zostali zaproszeni do służby w Betel, gdy skończyli 19 lat, a Anthony (który w międzyczasie pełnił funkcję nadzorcy obwodu) i Susan dołączyli do nich 1 sierpnia 2002 roku. W Betel pracował w Dziale Służby a następnie został przyjęty w skład Komitetu Służby[19].
 • Mark Sanderson (ur. 1965) – od 5 września 2012 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Służbę pionierską rozpoczął w 1983 roku w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan. Od 1997 roku usługiwał w kanadyjskim, od roku 2000 w amerykańskim, a od 2008 roku filipińskim Betel. Od 2010 roku współpracował z Komitetem Służby Ciała Kierowniczego[24][18].
 • David H. Splane (ur. 1944) – od 2 października 1999 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Od września 1963 roku pracował jako pionier. Następnie należał do 42 klasy Szkoły Gilead, by po jej ukończeniu zostać misjonarzem w Senegalu. Później przez 19 lat był nadzorcą obwodu w Kanadzie, a w 1990 roku przeniósł się wraz z żoną Lindą do Brooklynu, gdzie rozpoczął pracę w Komitecie Redakcyjnym i Komitecie Służby tamtejszego Betel. W 1998 roku powołano go na stanowisko pomocnika w Komitecie Redakcyjnym[25]. Włada językiem angielskim i hiszpańskim[26].

Byli członkowie[edytuj]

Lista zmarłych członków. W nawiasach podano lata usługiwania w Ciele Kierowniczym. Lista członków Ciała Kierowniczego do 1971 roku jest tożsama z listą członków 7-osobowego zarządu Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego „Strażnica” w Pensylwanii z wyłączeniem Haydena Covingtona, który nie uznawał siebie za namaszczonego duchem świętym.

Członkowie Ciała Kierowniczego, którzy zrezygnowali

Komitety[edytuj]

Ciało Kierownicze deleguje wiele swych uprawnień na 6 stałych komitetów[40][41]. Koordynatorami komitetów są członkowie Ciała Kierowniczego. Komitety te to:

Zobacz też[edytuj]

Uwagi

 1. Raymond Franz zrezygnował z funkcji członka Ciała Kierowniczego 22 maja 1980 roku, a według niego samego – 5 listopada 1981 roku zrezygnował z członkostwa w korporacji Towarzystwa Strażnica, w grudniu 1981 roku został wykluczony ze względu na utrzymywanie kontaktów z byłym Świadkiem Peterem Gregersonem

Przypisy

 1. a b Watchtower: Czym jest Ciało Kierownicze Świadków Jehowy?. jw.org, 2015-05. [dostęp 2015-05-27].
 2. a b c Watchtower: Samuel Herd: Być niewolnikiem Jehowy to niezwykły zaszczyt (Mat. 24:45). tv.jw.org, 2016-08-22. [dostęp 2016-08-22].
 3. Rocznik Świadków Jehowy 2016. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 177.
 4. Sprawozdanie ze zgromadzenia statutowego 2012, www.jw.org
 5. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy15 lipca 2013 ss. 20–25, Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym?
 6. Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?, Kim jest „niewolnik wierny i roztropny”?, 2014
 7. Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?, Jak funkcjonuje Ciało Kierownicze?, 2014
 8. Watchtower. Ciało Kierownicze a korporacja prawna — na czym polega różnica. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXII, s. 28–31, 15 stycznia 2001. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150. 
 9. Rocznik Świadków Jehowy 2014. Nowy Jork: Towarzystwa Strażnica, 2014, s. 5.
 10. Watchtower: David Splane: Decyzje „niewolnika wiernego i roztropnego” (Mat. 24:45). tv.jw.org, 2016-08-01. [dostęp 2016-08-17].
 11. Watchtower. „Zawsze ceńcie takich ludzi”. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXXVI, s. 3, 15 października 2015. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150. 
 12. Watchtower: Sprawozdanie ze zgromadzenia statutowego w 2014 roku. Sto lat rządów Królestwa!. jw.org. [dostęp 2015-05-14].
 13. JW Broadcasting – listopad 2015. tv.jw.org, 2015-11-02. [dostęp 2015-11-05].
 14. a b Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy1 kwietnia 2007, s. 24 Pokornie współpracujmy z troskliwymi pasterzami
 15. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy15 czerwca 2009, ss. 20–24, Wierny szafarz i jego Ciało Kierownicze
 16. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, nr 13/1982, ss. 26, 27, Służenie Jehowie „ramię przy ramieniu”
 17. Watchtower: Guy H. Pierce, Member of the Governing Body of Jehovah’s Witnesses, Dies (ang.). jw.org, 2014-03-20. [dostęp 2014-03-20].
 18. a b Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy15 lipca 2013, s. 26, Nowy członek Ciała Kierowniczego
 19. a b c d Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy15 marca 2006, Nowi członkowie Ciała Kierowniczego
 20. „Powinno wszystkim przysporzyć radości”. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 grudnia 2000. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150. 
 21. Watchtower. „Niech się weselą mnogie wyspy”. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXXVI, s. 3–8, 15 sierpnia 2015. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150. 
 22. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy15 lipca 2014, ss. 17–22 Straciłem tatę — zyskałem Ojca
 23. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy15 maja 2015, ss. 3–8 Pamiętanie o mojej pierwszej miłości pomaga mi trwać
 24. Ciekawe migawki z zakończenia nauki przez 134 klasę Szkoły Gilead, (www.jw.org)
 25. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy1 stycznia 2000, s. 29 Nowi członkowie Ciała Kierowniczego
 26. Rocznik Świadków Jehowy 2012. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2012, s. 32.
 27. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy15 października 2007 s. 31, Radość z powodu „zwycięstwa z Barankiem”
 28. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”: nr 21 1987 s. 26]
 29. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy15 maja 2011 s. 6, Wspaniały nadzorca i drogi przyjaciel
 30. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” nr 18 1977 s. 20, Wytrwały, wciąż rozradowany uczestnik dobrego dzieła]
 31. Zmarł Guy Pierce, członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. jw.org, 2014-03-20. [dostęp 2014-08-26].
 32. Watchtower. ‛Znał drogę’. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXXV, s. 3, 15 grudnia 2014. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150. 
 33. Śladami pielgrzymów. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXXIII, s. 31, 15 sierpnia 2012. Watchtower. ISSN 1234-1150. 
 34. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy15 września 2006, s. 31 ‛Miał upodobanie w prawie Jehowy’
 35. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy1 stycznia 2007 s. 8 Człowiek, który kochał życie i ludzi
 36. Rocznik Świadków Jehowy 1980, s. 257 (ang.)
 37. Nasza Służba Królestwa” nr 8, 1980 s. 2 (wyd. ang.)
 38. Franz Raymond, Kryzys Sumienia, 2007 ss. 409–431
 39. M. James Penton: Apocalypse delayed: the story of Jehovah's Witnesses. Toronto: University of Toronto Press, 1997, s. 393. ISBN 0-8020-7973-3.
 40. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy15 maja 2008, s. 29 Jak jest zorganizowane Ciało Kierownicze
 41. Królestwo Boże panuje!. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2014, s. 130, 131.
 42. Watchtower: 19 000 lotów w prezencie. jw.org, 2015-07-13. [dostęp 2015-07-13].
 43. Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy? s. 26; 2014
 44. Watchtower: Ogólnoświatowa działalność wydawnicza, dzięki której ludzie uczą się o Bogu. jw.org, 2014-04-03. [dostęp 2014-04-03].
 45. Watchtower: Filmy w setkach języków. jw.org. [dostęp 2015-05-14].
 46. Watchtower: Biura Tłumaczeń pomagają w rozgłaszaniu orędzia o Królestwie. tv.jw.org, 2015-06-12. [dostęp 2015-06-12].
 47. Watchtower. Ocalić klejnoty przeszłości. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXXIII, s. 31, 32, 15 grudnia 2012. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150. 
 48. Wycieczka po Dziale Plastycznym. tv.jw.org, 2016-09-05. [dostęp 2016-09-05].

Linki zewnętrzne[edytuj]