Przejdź do zawartości

Głosiciel

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Świadkowie Jehowy głoszą od domu do domu (w Portugalii)...
... na ulicy (na Ukrainie)...
... z publikacjami religijnymi na ulicy (we Włoszech)...
...na bezpłatnych kursach biblijnych

Głosiciel – kaznodzieja Świadków Jehowy, ochrzczony lub nieochrzczony członek zboru, który nieodpłatnie głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym[1][2]. Odnosi się do osobistego oraz publicznego udziału w stosowaniu się do polecenia Jezusa Chrystusa, aby głosić „dobrą nowinę o Królestwie” ludziom „na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom” (Mt 24:14; 28:19)[3].

Według oficjalnych danych Świadków Jehowy w 2023 roku w całym świecie działalność kaznodziejską prowadziło 8 816 562 głosicieli[4] należących do 118 177 zborów w 239 krajach i terytoriach (w Polsce 116 307 głosicieli w 1267 zborach)[5][6].

Głosiciel musi spełniać określone wymagania, dotyczące zagadnień religijnych (organizacyjnych), biblijnych (doktrynalnych) i moralnych[7][8]. Każdy głosiciel może mieć przydzielony teren do służby kaznodziejskiej, na którym powinien dotrzeć do jak największej liczby jego mieszkańców[a][9][10]. Przydzielony teren może po jakimś czasie wymienić. Głosiciel, wyruszając do służby (przeważnie razem z drugim głosicielem[11]), zwykle kieruję uwagę na „podstawowe prawdy z Biblii”[12] oraz rozpowszechnia nieodpłatnie czasopisma „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, „Przebudźcie się!” i inne publikacje Świadków Jehowy oraz Biblie, zaprasza na zebrania do miejscowej Sali Królestwa, na kongres[13], na doroczną uroczystość Wieczerzy Pańskiej[14], bierze udział w specjalnych kampaniach informacyjnych[15][16][17], wyświetla krótkie filmy lub proponuje skorzystanie z bezpłatnego interaktywnego kursu biblijnego[18] w określonym celu[19].

Głosiciel dobrowolnie składa comiesięczne sprawozdanie ze służby kaznodziejskiej, w którym tylko potwierdza, że w danym miesiącu brał udział w jakiejkolwiek dziedzinie służby oraz podaje ilość prowadzonych z osobami zainteresowanymi tzw. bezpłatnych kursów biblijnych[b][20][21].

Nie ma limitu na czas przeznaczony na służbę w danym miesiącu. Jednakże ochrzczeni głosiciele mogą zadeklarować, iż w danym miesiącu lub w dłuższym okresie przeznaczą określoną ilość czasu na głoszenie, pełniąc służbę w charakterze tzw. pionierów[22]: pionierów pomocniczych lub pionierów stałych (tzw. pionierzy pełnoczasowi)[23][a].

Głosiciele nie otrzymują wynagrodzenia za udział w działalności oraz nie są zatrudniani przez zbór ani żadną osobę prawną powiązaną ze Świadkami Jehowy. Określenie to nie jest stosowane jako tytuł czy zwrot honorowy[8]

Historia[edytuj | edytuj kod]

W lipcu i sierpniu 1881 roku w „Strażnicy” opublikowano artykuł pod tytułem Czy głosisz? Oparte m.in. na Ewangelii Mateusza 24:14; 28:19–20 oraz Dziejach Apostolskich 1:8 rozważania wskazywały, że głównym zadaniem ówczesnych Badaczy Pisma Świętego powinno być głoszenie Dobrej Nowiny. Od roku 1881 zaczęto bezpłatnie rozpowszechniać swoje publikacje. Na kongresie w 1892 roku w Allegheny w Stanach Zjednoczonych około 400 osób z 20 amerykańskich stanów oraz z kanadyjskiej prowincji Manitoba – oprócz pięciu dni intensywnego studium Biblii – uczestniczyło w dwudniowym szkoleniu dla tzw. kolporterów (dawna nazwa pionierów), którzy rozprowadzali publikacje religijne – głównie „Strażnicę” oraz Biblie.

Jeszcze przed rokiem 1903 zachęcano wyznawców, aby starali się wręczać publikacje każdej napotkanej osobie. W kilku aglomeracjach amerykańskich odwiedzono każde mieszkanie w promieniu 15 km od centrum. Część wyznawców usługiwała w charakterze kolporterów. Od 1914 roku rozpoczęto zapraszanie na projekcje filmu Fotodrama stworzenia.

Od roku 1919 podkreślano, że w działalności kaznodziejskiej powinien brać udział każdy chrześcijanin[24]. Na kongresie w 1919 roku powiedziano: Misją chrześcijanina na ziemi (...) jest głoszenie orędzia o sprawiedliwym Królestwie Pana, które zapewni błogosławieństwa całemu wzdychającemu stworzeniu[25]. W artykule Służba jest rzeczą ważną w „Strażnicy” z 15 sierpnia 1922 roku (wydanie polskie z 1 października) wyjaśniono, jak ważne jest, by „czynnie dostarczać drukowane poselstwo ludowi i tłumaczyć mu przy drzwiach, dając świadectwo, że królestwo niebieskie jest tuż przed nami.” Podkreślono to również na kongresie w 1922 roku[24]. Pomimo tego tylko część Badaczy Pisma Świętego głosiła od domu do domu – w roku 1922 co tydzień składało sprawozdanie z głoszenia 2712 osób. Wielu nie chciało głosić, traktując to zajęcie jako uwłaczające ich godności; niektórzy krytykowali tę metodę ewangelizacji. Z czasem, gdy dalej podkreślano wagę głoszenia, sporo z nich odłączyło się od głównej grupy Badaczy Pisma Świętego[26].

W 1926 roku najwyższa liczba głosicieli wyniosła 5937. W roku 1927 głosiciele zostali zachęceni do tego, by co niedziela poświęcać czas na działalność kaznodziejską. Od razu pojawiły się przeszkody. Wielu wyznawców w Stanach Zjednoczonych za to aresztowano. Pomimo tego rok później w Stanach Zjednoczonych nastąpił 53% wzrost ich liczby[27].

W następnych dziesięcioleciach w służbie do domu do domu brało udział coraz więcej głosicieli[26]. W latach 1928–1932 dwa razy w roku organizowano tydzień wzmożonej aktywności, w którym pionierzy mieli osiągnąć cel 40 godzin spędzonych w służbie ewangelizacyjnej[28]. W latach 30. XX wieku organizowano tzw. kampanie dywizjonowe, podczas których głosiciele z okolicznych zborów zjeżdżali się, by opracować teren. W 1932 roku wprowadzono karty świadectwa, a w 1934 roku zaczęto korzystać w działalności ewangelizacyjnej ze specjalnie zaprojektowanych do tego celu gramofonów i płyt z nagranymi kazaniami (92 różnych wykładów)[27][24].

W 1936 roku głosiciele po raz pierwszy zaczęli używać na szeroką skalę plakatów informacyjnych, które noszono głównie w dzielnicach handlowych.

Pierwszych pionierów specjalnych Towarzystwo Strażnica zaczęło wysyłać w 1937 roku. Ich zadanie polegało na odtwarzaniu w progach mieszkań wykładów biblijnych z płyt gramofonowych oraz na ponownym odwiedzaniu ludzi i prowadzeniu z nimi rozmów biblijnych. Na początku pionierzy specjalni skupiali się na dużych miastach, gdzie istniały już zbory Świadków Jehowy. Kilka lat później zaczęto kierować pionierów na tereny, gdzie Świadkowie Jehowy nie prowadzili działalności kaznodziejskiej. W 1939 roku trzystu pionierów specjalnych odtworzyło 4,5 minutowe przemówienie biblijne ponad pół miliona razy, dzięki czemu wysłuchało go przeszło milion osób. To zachęciło innych głosicieli do używania gramofonów i w rezultacie na ponad 47 000 urządzeń odtwarzano 92 różne wykłady biblijne[24]. Wtedy też rozpoczęto rozpowszechnianie czasopisma „Pociecha” (obecnie: „Przebudźcie się!”). W styczniu 1939 roku wszyscy głosiciele zostali zachęceni, aby każdego miesiąca na służbę poświęcali 60 godzin[28]. W lutym 1942 roku do szkolenia głosicieli wprowadzono Zaawansowany Kurs Służby Kaznodziejskiej[29][24]. (późniejsza: teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej; obecnie część „zebrania w tygodniu” pod nazwą „Chrześcijańskie życie i służba”).

W 1943 roku otwarto Biblijną Szkołę Strażnicy – Gilead[29][30].

Na początku lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych 28% ówczesnych Świadków Jehowy „ograniczało swoją działalność do rozpowszechniania ulotek i stania z czasopismami na ulicy. Ponad 40% uczestniczyło w służbie kaznodziejskiej nieregularnie, a nawet nie wyruszało do niej przez całe miesiące”. Dlatego w roku 1953 na międzynarodowym kongresie pod hasłem „Społeczeństwo Nowego Świata” w Nowym Jorku ówczesny prezes Towarzystwa Strażnica, Nathan H. Knorr, oznajmił, że jednym z głównych zadań wszystkich chrześcijańskich nadzorców jest pomaganie każdemu Świadkowi, by regularnie uczestniczył w służbie od domu do domu. Dla realizacji tego celu uruchomiono ogólnoświatowy program szkoleniowy. Dzięki temu zwłaszcza osoby, które nie głosiły od domu do domu, otrzymywały wskazówki, jak z obcymi ludźmi rozmawiać przy drzwiach na podstawie Biblii i wyjaśniać kwestie najczęściej poruszane przez mieszkańców. W rezultacie tego programu w ciągu dziesięciu lat liczba głosicieli na świecie wzrosła o 100%, liczba dokonywanych tzw. odwiedzin ponownych – o 126%, a liczba studiów biblijnych – o 150%[26].

W 1963 roku osiągnięto pierwszy milion głosicieli, 11 lat później liczba ta się podwoiła. W 1977 roku wprowadzono dla pełnoczasowych głosicieli Kurs Służby Pionierskiej.

W 1985 roku przekroczono liczbę 3 milionów głosicieli, pięć lat później – 4 milionów. W 1996 roku na całym świecie działało już ich 5 milionów. W 2000 roku przekroczono liczbę 6 milionów. W 2008 roku przekroczono liczbę 7 milionów, a w 2014 – 8 milionów. Latem 2013 roku wdrożono ogólnoświatowy program świadczenia publicznego na terenie poszczególnych zborów oraz na terenie wielkomiejskim z pomocą wózków z bezpłatną literaturą biblijną (pierwszy pilotażowy program wprowadzono w 2001 roku Francji oraz w listopadzie 2011 roku na nowojorskim Manhattanie)[31][32][24].

W związku z pandemią COVID-19 od 14 marca 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku działalność od domu do domu była zawieszona (prowadzona była tylko listownie, telefonicznie i w formie elektronicznej, a od 31 maja 2022 roku wznowiono publiczną działalność ewangelizacyjną)[a][33]. W 2023 roku na całym świecie działało przeszło 8,8 miliona głosicieli w 239 krajach i terytoriach[26][34][6].

Służba pełnoczasowa[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Pionier (Świadkowie Jehowy).
 • Pionier pomocniczy – deklaruje poświęcenie minimum 30 godzin w miesiącu na służbę kaznodziejską[c][35]. Największą ich liczbę osiągnięto w kwietniu 2011 roku – 2 657 377[d], w Polsce było wówczas 45 028 pionierów pomocniczych. Na świecie w 2023 roku było przeciętnie w każdym miesiącu 738 457 pionierów pomocniczych[36][6] (w Polsce, w 2016 – 6225[37]).
 • Pionier (inaczej: pionier stały) – poświęca na służbę minimum 600 godzin w roku (przeciętnie co najmniej 50 godzin miesięcznie)[35]; deklaruje pełnienie takiej służby co najmniej przez jeden rok. Po roku takiej służby pionier stały może skorzystać ze specjalnego szkolenia – Kursu Służby Pionierskiej. Doświadczeni pionierzy w wieku od 23 do 65 lat, po dwóch latach służby pionierskiej oraz gotowi działać na przydzielonych im terenach, mogą skorzystać z dwumiesięcznego Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa[38]. Na świecie w 2023 roku było przeciętnie 1 570 906 pionierów stałych (w Polsce – 11 323[39][6]).
 • Pionier specjalny – na służbę przeznacza 100 godzin w miesiącu[35][40]. W Polsce w 2011 roku było 241 pionierów specjalnych. Na świecie w 1992 roku było ponad 14 500 pionierów specjalnych, w roku 2015 przeszło 55 tysięcy[41], a w 2023 roku ponad 27 tysięcy[42].
 • Misjonarz terenowy – na służbę przeznacza 100 godzin w miesiącu; zamianowany przez Komitet Służby Ciała Kierowniczego, a teren do działalności wyznacza mu Komitet Oddziału[35]. Nowo mianowany misjonarz terenowy jest obecnie absolwentem Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa, wybranym spośród tymczasowych pionierów specjalnych, który otrzymuje przydział terenu działalności na 3 lata. Po tym czasie jeśli chce dalej kontynuować służbę, Komitet Służby Biura Oddziału rozpatruje taką prośbę[43] (misjonarzami są również absolwenci Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead[44][40]). W 2021 roku na całym świecie działało 3090 misjonarzy terenowych. Zostali przydzielani do zborów, w których są potrzeby związane z głoszeniem. Dodatkowo 1001 misjonarzy terenowych usługiwało w charakterze nadzorców obwodów i ich żon[45].

Statystyki[edytuj | edytuj kod]

Liczba głosicieli Świadków Jehowy oraz obecnych na Pamiątce od roku 1944
Najwyższa liczba głosicieli Świadków Jehowy na świecie od roku 1945
Liczebność głosicieli Świadków Jehowy na świecie:

      – dokładna liczebność nie jest podawana

      – mniej niż 1000 głosicieli

      – od 1000 do 9999 głosicieli

      – od 10 000 do 99 999 głosicieli

      – od 100 000 do 499 999 głosicieli

      – powyżej 500 000 głosicieli

Świadkowie Jehowy podają następujące dane statystyczne[e][39]:

Rok służbowy Najwyższa liczba głosicieli
na świecie[e][6]
Liczba obecnych na Pamiątce
1881 100
1890 400
1914 6000 18 243
1950 373 430 511 203
1960 916 332 1 519 821
1961 965 169 1 553 909
1962 989 192 1 639 681
1963 1 040 836 1 693 752
1964 1 075 523 1 809 476
1965 1 109 806 1 933 089
1966 1 118 665 1 971 107
1967 1 160 604 2 195 612
1968 1 221 504 2 493 519
1969 1 336 112 2 719 860
1970 1 483 430 3 226 168
1971 1 590 793 3 453 542
1972 1 596 442 3 662 407
1973 1 758 429 3 994 924
1974 2 021 432 4 550 457
1975 2 179 256 4 925 643
1976 2 248 390 4 972 571
1982 2 477 608 5 987 893
1983 2 652 323 6 252 787
1984 2 842 531 7 418 974
1985 3 024 131 7 792 109
1986 3 229 022 8 160 597
1987 3 395 612 8 965 221
1988 3 592 654 9 201 071
1989 3 787 188 9 479 064
1990 4 017 213 9 950 058
1991 4 278 820 10 650 158
1992 4 472 787 11 431 171
1993 4 709 889 11 865 765
1994 4 914 094 12 288 917
1995 5 199 895 13 147 201
1996 5 413 769 12 921 933
1997 5 599 931 14 322 226
1998 5 888 650 13 896 312
1999 5 912 492 14 088 751
2000 6 035 564 14 872 086
2001 6 117 666 15 374 986
2002 6 304 645 15 597 746
2003 6 429 351 16 097 622
2004 6 513 132 16 760 607
2005 6 613 829 16 383 333
2006 6 741 444 16 675 113
2007 6 957 854 17 672 443
2008 7 102 994 17 790 631
2009 7 313 173 18 168 323
2010 7 508 050 18 706 895
2011 7 659 019 19 374 737
2012 7 782 346 19 013 343
2013 7 965 954 19 241 252
2014 8 201 545 19 950 019
2015 8 220 105 19 862 783
2016 8 340 847 20 085 142
2017 8 457 107 20 175 477
2018 8 579 909 20 329 317
2019 8 683 117 20 919 041
2020 8 695 808 17 844 773
2021 8 686 980 21 367 603
2022 8 699 048 19 721 672
2023 8 816 562 20 461 767[6]

Szkolenia dla głosicieli[edytuj | edytuj kod]

Oprócz wymienionych szkoleń dla pionierów, wszyscy głosiciele korzystają z cotygodniowych „zebrań w tygodniu” pod nazwą Chrześcijańskie życie i służba oraz ze zbiórek do służby polowej[46] i innych zebrań. Aktualne wskazówki dotyczące służby kaznodziejskiej zamieszczane są w dwumiesięczniku „Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań”[a][47][48][49][48][50].

Formy głoszenia[edytuj | edytuj kod]

Głoszenie oficjalne[edytuj | edytuj kod]

Obejmuje głoszenie od domu do domu, podtrzymywanie zainteresowania u osoby napotkanej w takiej działalności, oraz świadczenie publiczne (np. przy wózku z literaturą biblijną, na ulicy, parkingu)[47].

 • od domu do domu – podstawowa działalność kaznodziejska Świadków Jehowy, polegająca na odwiedzaniu wszystkich domów (mieszkań) na wyznaczonym do służby kaznodziejskiej terenie osobistym[a][51][52][53][11];
 • świadczenie publiczne – może obejmować świadczenie przy wózku z literaturą biblijną, głoszenie na terenach handlowych, na ulicy, w parku, na parkingu albo w innych miejscach, w których można spotkać ludzi[52][54][55][53] (obejmuje też specjalne świadczenie w ośrodkach penitencjarnych i więzieniach przez specjalnie przygotowanych kaznodziejów[56][57] (np. w Polsce ponad 700 takich głosicieli odwiedza prawie 170 takich miejsc)[58]);
 • kursy biblijne – prowadzenie tematycznego bezpłatnego interaktywnego kursu biblijnego[19][59][53] (osobiście w domu lub w innym miejscu, przez telefon lub internet)[60], m.in. na podstawie podręcznika Już zawsze ciesz się życiem![61] – w roku 2023 na świecie prowadzono przeciętnie 7 281 212 takich kursów[36][6] (w Polsce w 2022 roku – 27 664, najwięcej w marcu 2014 roku – 56 367[62]).

Głoszenie nieoficjalne[edytuj | edytuj kod]

Obejmuje wykorzystanie okazji do dania świadectwa, która pojawiła się w trakcie zwykłej rozmowy. Może chodzić o podzielenie się myślą z Biblii z kimś w pracy, w szkole, z sąsiadami, w transporcie publicznym albo gdzieś indziej podczas wykonywania codziennych zajęć[47][63][53] (w tym przez telefon, komunikatory internetowe[64][65], listy, maile[66][53]).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

 • Liczba głosicieli Świadków Jehowy w poszczególnych krajach:

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e W związku z pandemią COVID-19 od 14 marca 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku działalność głoszenia od domu do domu była zawieszona (do osób zainteresowanych prowadzona była tylko listownie, telefonicznie i w formie elektronicznej; od 31 maja 2022 roku wznowiono publiczną działalność ewangelizacyjną). W związku z tym do 28 lutego 2023 roku zawieszono wymagania godzinowe dla pionierów pełnoczasowych (stałych, specjalnych i misjonarzy). Zebrania zborowe, zbiórki do służby organizowane są w formie „hybrydowej” (z osobistym udziałem obecnych w Sali Królestwa lub poprzez wideokonferencję), a do końca 2022 roku Kurs Służby Pionierskiej odbywał się w formie wideokonferencji.
 2. Misjonarze, nadzorcy obwodów i ich żony, pionierzy specjalni, pionierzy stali i pionierzy pomocniczy w sprawozdaniach dodatkowo podają liczbę godzin poświęconych w służbie.
 3. Obniżenie wymagań godzinowych dla pionierów pomocniczych do 15 godzin miesięcznie obowiązuje w marcu i kwietniu oraz w miesiącu wizyty nadzorcy obwodu w zborze lub w innych terminach podanych przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy.
 4. Ten najwyższy miesięczny wynik liczbowy został osiągnięty w związku z obniżeniem wymagań czasowych obowiązującym w kwietniu 2011 roku. Osoby zgłaszające się do tej służby w owym miesiącu mogły bowiem zadeklarować poświęcenie na głoszenie 30 lub 50 godzin (Rocznik Świadków Jehowy 2012, wyd. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, s. 7).
 5. a b Liczba głosicieli podana w tabeli jest sumą najwyższych liczb głosicieli w poszczególnych krajach i terytoriach, osiągniętych w ciągu 12 miesięcy roku służbowego (od września do sierpnia). Dotyczy zarówno ochrzczonych członków Świadków Jehowy, jak i nieochrzczonych zainteresowanych, którzy w danym roku oficjalnie rozpowszechniali nauki tego wyznania (Ilu Świadków Jehowy jest na całym świecie?).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Watchtower, Czy u Świadków Jehowy kobiety są kaznodziejami? [online], jw.org, 31 sierpnia 2014 [dostęp 2014-05-25].
 2. Watchtower, Nasza ogólnoświatowa kampania głoszenia [online], jw.org [dostęp 2015-09-02].
 3. Słownik pojęć; służba kaznodziejska [online], jw.org, 2023.
 4. Watchtower, Dane liczbowe [online], jw.org, 2022.
 5. Watchtower, Ilu Świadków Jehowy jest na całym świecie? [online], jw.org, 10 stycznia 2023 [dostęp 2023-01-10].
 6. a b c d e f g Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2023 [online], jw.org [dostęp 2023-01-10].
 7. Czy jestem gotowy?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! – interaktywny kurs biblijny [online], 2021.
 8. a b Słownik pojęć; głosiciel [online], jw.org, 2023.
 9. Bądź „gorliwy w szlachetnych uczynkach”!, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 czerwca 2009, s. 11–15, ISSN 1234-1150.
 10. Jak dzielić się z innymi dobrą nowiną?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! – interaktywny kurs biblijny [online], 2021, s. 91.
 11. a b Jezus wysyła 70 uczniów, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 1 marca 1998, s. 30, 31, ISSN 1234-1150.
 12. Prawdy, o których lubimy rozmawiać, [w:] Kochaj ludzi — pozyskuj uczniów, Towarzystwo Strażnica, 2023.
 13. Rozpoczyna się seria międzynarodowych kongresów Świadków Jehowy [online], jw.org, 15 maja 2014 [dostęp 2014-09-09].
 14. Świadkowie Jehowy rozpoczynają ogólnoświatową kampanię zapraszania na Pamiątkę śmierci Chrystusa [online], jw.org, marzec 2018 [dostęp 2019-04-29].
 15. Kampania upowszechniania serwisu jw.org [online], jw.org, 1 sierpnia 2014 [dostęp 2014-09-09].
 16. Kampania w obronie dobrego imienia, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Watchtower, 1 maja 2011, s. 20, 21, ISSN 1234-1150.
 17. Dobra nowina o Królestwie Bożym dociera do ludzi na całym świecie — kampania we wrześniu 2023 roku [online], jw.org, 29 listopada 2023 [dostęp 2023-12-05].
 18. Dlaczego warto studiować Biblię? [online], jw.org [dostęp 2014-09-09].
 19. a b Zaczynamy studiować Biblię, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! – interaktywny kurs biblijny, Towarzystwo Strażnica, 2021, s. 3.
  *Jak wygląda kurs biblijny? [online]
  *Jak wygląda kurs biblijny proponowany przez Świadków Jehowy? [online], jw.org.
 20. Pytania czytelników: Jak należy rozumieć dane zamieszczane w sprawozdaniu rocznym?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 sierpnia 2011, s. 22, ISSN 1234-1150.
 21. Samuel Herd: Okazywanie miłości Jehowie — obecnie [online], jw.org [dostęp 2023-11-07].
 22. Kto to jest pionier?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018, s. 16.
 23. Słownik pojęć: Pionier [online], jw.org, 2023.
 24. a b c d e f Watchtower, 100 lat głoszenia o Królestwie [online], jw.org, 1 lutego 2023 [dostęp 2023-02-23].
 25. Rozgłaszajcie wieść o Królu i Królestwie! (1919-1941), [w:] Watchtower, Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 76, ISBN 83-903551-0-8.
 26. a b c d Służba od domu do domu – dlaczego jest dziś tak ważna?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 lipca 2008, s. 3–7, ISSN 1234-1150.
 27. a b Głoszenie publicznie i od domu do domu, [w:] Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 555–574.
 28. a b Watchtower, Historia sprawozdań ze służby [online], jw.org, 3 listopada 2023 [dostęp 2023-11-15].
 29. a b Nieustanne ogłaszanie dobrej nowiny (1942-1975), [w:] Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 94.
 30. Czy Świadkowie Jehowy prowadzą działalność misjonarską? [online], jw.org [dostęp 2014-09-09].
 31. Watchtower, Świadczenie z wózkiem przynosi efekty na całym świecie [online], jw.org, 1 lipca 2017 [dostęp 2022-11-20].
 32. Watchtower, Ponad 165 000 wózków z publikacjami biblijnymi [online], jw.org [dostęp 2022-11-20].
 33. Świadkowie Jehowy wznawiają głoszenie od domu do domu [online], jw.org, 14 września 2022 [dostęp 2022-09-23].
 34. Indeks: Głosiciele, [w:] Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego [online].
 35. a b c d Watchtower, Sprawozdanie Ciała Kierowniczego nr 1/2023 [online], jw.org, 6 stycznia 2023 [dostęp 2023-01-06].
 36. a b Watchtower, Wiadomości, Towarzystwo Strażnica, 16 grudnia 2023.
 37. Watchtower, Rocznik Świadków Jehowy 2017, Towarzystwo Strażnica, 2016, s. 184, 185.
 38. Z jakich szkoleń mogą korzystać pionierzy?, [w:] Kto dzisiaj wykonuje spełnia wolę Jehowy?, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2018.
 39. a b Sprawozdanie z działalności w poszczególnych krajach w 2023 roku [online], jw.org [dostęp 2024-01-17].
 40. a b Watchtower, Pamiętajmy o sługach pełnoczasowych, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXV, Towarzystwo Strażnica, 15 września 2014, s. 30, ISSN 1234-1150.
 41. JW Broadcasting – styczeń 2016 [online], jw.org, 4 stycznia 2016 [dostęp 2016-01-04].
 42. Watchtower, Osiągnięcia organizacji – cenna praca pionierów specjalnych [online], jw.org, 18 kwietnia 2023 [dostęp 2023-04-18].
 43. Watchtower, Misjonarze terenowi – pracownicy na żniwach [online], jw.org, 17 listopada 2020 [dostęp 2020-11-17].
 44. Watchtower, Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy, Towarzystwo Strażnica, 2020, s. 110.
 45. Misjonarze posyłani ‛do najdalszych miejsc na ziemi’ [online], jw.org, 1 czerwca 2021 [dostęp 2021-06-01].
 46. Co zrobić, żeby zbiórki do służby były praktyczne?, „Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań”, grudzień 2021, s. 7.
 47. a b c Wskazówki dotyczące zebrania chrześcijańskiego życia i służby, Towarzystwo Strażnica, 2023.
 48. a b Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań, Towarzystwo Strażnica, 2023.
 49. Rocznik Świadków Jehowy 2017, Towarzystwo Strażnica, 2016, s. 19–23.
 50. Kochaj ludzi – pozyskuj uczniów, Towarzystwo Strażnica, 2023.
 51. Dlaczego Świadkowie Jehowy głoszą od domu do domu? [online], jw.org [dostęp 2017-02-25].
 52. a b Jak jest głoszona dobra nowina?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! – interaktywny kurs biblijny, Towarzystwo Strażnica, 2021, s. 87.
 53. a b c d e Okaż wdzięczność za dwa największe dowody miłości, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, kwiecień 1987, s. 15–20.
 54. Watchtower, Świadkowie Jehowy udostępniali oparte na Biblii publikacje na olimpiadzie i paraolimpiadzie w roku 2018 [online], jw.org, 7 maja 2018 [dostęp 2018-05-08].
 55. Watchtower, Wózki z literaturą „na świadectwo wszystkim narodom” [online], jw.org, 1 kwietnia 2022 [dostęp 2023-04-03].
 56. ‛Ogłaszanie jeńcom uwolnienia’, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 grudnia 2005, s. 9–12, ISSN 1234-1150.
 57. Udzielanie pomocy więźniom [online], jw.org [dostęp 2014-09-09].
 58. Wkrótce przestępczości „już nie będzie”, „Przebudźcie się!”, 8 lutego 2008, s. 9–12, ISSN 1234-1169.
 59. Watchtower, Jak wygląda kurs biblijny proponowany przez Świadków Jehowy? [online], jw.org [dostęp 2022-12-12].
 60. Jak wygląda kurs biblijny? [online], jw.org [dostęp 2022-10-12].
 61. Jak wygląda kurs biblijny proponowany przez Świadków Jehowy? [online], jw.org [dostęp 2021-07-28].
 62. Ciekawe osiągnięcia w służbie, „Nasza Służba Królestwa”, sierpień 2014, s. 4.
 63. Jak jest zorganizowana nasza działalność ewangelizacyjna?, „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, jw.org, 2018, s. 15.
 64. W trakcie pandemii głosiciele na całym świecie wykorzystują różne metody rozgłaszania dobrej nowiny [online], jw.org, 26 marca 2020 [dostęp 2020-04-01].
 65. Sprawozdanie dotyczące pandemii koronawirusa [online], jw.org, 19 marca 2020 [dostęp 2020-03-21].
 66. Świadkowie Jehowy w Polsce, Pisanie listów, „Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej”, Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas E.V.: Świadkowie Jehowy w Polsce, Selters/Taunus, [Nadarzyn], 2013, s. 71–73, ISBN 83-86930-57-8.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]