Sługa pomocniczy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Sługa pomocniczy – w zborach Świadków Jehowy, brat[a] wspierający (pomocnik) starszych zboru w obowiązkach niezwiązanych z nauczaniem (odpowiednik diakona w innych wyznaniach chrześcijańskich)[1][2][3][4]. Kryteria wyboru: Biblia, 1 Tymoteusza 3:8–10, 12, 13. Nie ma ograniczeń co do liczebności sług pomocniczych w zborze. W trakcie wizyty[b] w danym zborze nadzorca obwodu, po omówieniu zaleceń z miejscowym gronem starszych oraz po poznaniu kandydatów do zamianowania – ochrzczonych mężczyzn – mianuje sług pomocniczych i starszych.

Słudzy pomocniczy zajmują się m.in.: zamawianiem i prowadzeniem rozdziału czasopism „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” i „Przebudźcie się!” oraz innych publikacji Towarzystwa Strażnica (sługa literatury); kartotekami terenów do służby kaznodziejskiej (sługa terenów); zapiskami finansowymi zboru (dobrowolnych datków) (sługa kont zborowych), obsługą nagłośnienia (audio-video) w Sali Królestwa[b], koordynowaniem prac związanych z porządkiem i czystością w Sali Królestwa i innymi pracami. Niektórzy z nich wygłaszają wykłady biblijne na zebraniach, przeprowadzają niektóre punkty programu na „zebraniu w tygodniu” (Chrześcijańskie życie i służba), są lektorami (odczytują poszczególne akapity z artykułów do studium) na „zebraniu w weekend” (na studium Strażnicy) oraz w punkcie „zebrania w tygodniu”: zborowe studium Biblii (w razie potrzeby mogą go również prowadzić). Mogą też przewodniczyć na „zebraniu w weekend” oraz prowadzić zbiórkę do służby polowej[b] oraz gdy jest mało starszych, mogą być zastępcami nadzorców grup służby kaznodziejskiej oraz sługami takich grup[5].

Nadzorca grupy służby kaznodziejskiej wspiera i szkoli sług pomocniczych w grupie, pomagając im ubiegać się o dalsze zadania w zborze oraz zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Sługa pomocniczy, który dobrze spełnia swe obowiązki i nabył kwalifikacji do usługiwania, może z czasem zostać starszym zboru. Sługa pomocniczy za swe usługiwanie nie pobiera żadnej gratyfikacji, ani też nie odróżnia się ubiorem od innych członków zboru. Nie są też zatrudnieni przez zbór ani żadną osobę prawną powiązaną ze Świadkami Jehowy. Określenie „sługa pomocniczy” nie jest stosowane jako tytuł czy zwrot honorowy[4].

Co jakiś czas korzystają z programu dla sług pomocniczych na Kursie Służby Królestwa oraz specjalnego programu podczas wizyty nadzorcy obwodu[b]. Sługa pomocniczy, który przestałby spełniać kryteria, traci funkcję.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Brat (bracia, siostry – forma jakiej używają wobec siebie Świadkowie Jehowy zgodnie z biblijnym nakazem Jezusa z Ewangelii Mateusza 23:8; określeń tych nie używa się w formie tytułu czy zwrotu honorowego (źródło).
  2. a b c d W związku z pandemią COVID-19 od marca 2020 roku publiczna działalność ewangelizacyjna oraz działalność od domu do domu była zawieszona (była prowadzona listownie, telefonicznie i w formie elektronicznej, 31 maja 2022 roku wznowiono działalność publiczną, a 1 września 2022 roku głoszenie od domu do domu). Do 31 grudnia 2022 roku zawieszono niektóre szkolenia m.in. Kursu Służby Królestwa. Od marca 2020 roku zebrania zborowe odbywały się wyłącznie w formie wideokonferencji, a od 1 kwietnia 2022 roku odbywają się ponownie w Sali Królestwa oraz w formie „hybrydowej” (wszyscy uczestnicy w Sali Królestwa i odbierający program transmitowany przez wideokonferencje mogą brać czynny udział w punktach i dyskusjach).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Watchtower, Słowniczek biblijny: Sługa pomocniczy, [w:] Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata [online], Towarzystwo Strażnica, 2018, s. 1774, 1775.
  2. Watchtower, Sługa, usługujący, [w:] Wnikliwe poznawanie Pism [online], Towarzystwo Strażnica, 2006, 763 (tom II).
  3. Watchtower, Słowniczek pojęć: Sługa pomocniczy, jw.org.
  4. a b Słownik pojęć, jw.org, 2023.
  5. Watchtower, Słudzy pomocniczy wykonują cenną pracę, [w:] Zorganizowani do spełniania woli Jehowy [online], Selters/Taunus: Towarzystwo Strażnica, 2019, s. 53–58.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]