Praktyki religijne Świadków Jehowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Praktyki religijne Świadków Jehowy – ogół indywidualnych i zbiorowych działań, uznawanych za elementy wielbienia Jehowy Boga w religii Świadków Jehowy[1].

Świadkowie Jehowy uważają, że wszelkie wierzenia i praktyki religijne chrześcijan powinny być oparte na Piśmie Świętym; nie mogą być one wytworem ludzkiego umysłu, opierać się na tradycji sprzecznej z Biblią lub na ludzkiej filozofii[2]. Ich zdaniem oddawanie czci Bogu stanowi najważniejszą powinność każdego człowieka, a praktyki religijne są uznane przez Boga tylko wtedy, gdy wypływają ze szczerych pobudek i są zgodne z wymaganiami zawartymi w Biblii[3]. Uważają, że religia musi wpływać na codzienne życie człowieka[4]. Praktykowanie religii nie jest dla nich tylko jednym z elementów życia, ale drogą życiową, tzn. zasadom wiary podporządkowane mają być wszystkie sprawy nie tylko związane z oddawaniem czci Bogu, ale też życie codzienne[5].

Praktyki religijne[edytuj | edytuj kod]

Chrzest nowych członków – przez całkowite zanurzenie w wodzie – podczas kongresu (Polska, 2008)[a]

Chrzest[edytuj | edytuj kod]

 • Przyjmują chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie[6][7] jako symbol oddania się Bogu osoby dojrzałej[8][9]; nie praktykują chrztu niemowląt[9][6][10].
 • Oczekują od kandydatów do chrztu, że przed tym publicznym obrzędem osoba zdecydowana na przyłączenie się do Świadków Jehowy wcześniej zdobędzie podstawową wiedzę biblijną, dostosuje swoje życie do zasad biblijnych oraz odda się Jehowie Bogu na służbę w osobistej modlitwie[8][11].
 • Zwykle kandydat do chrztu przez jakiś czas przed chrztem jest wdrażany do pełnienia służby w dziele ewangelizacji jako tzw. nieochrzczony głosiciel[8].
 • Nie posiadają tzw. formuły chrztu, czyli nie ma podczas tego aktu żadnych wygłaszanych słów (przed chrztem padają tylko odpowiedzi na dwa pytania)[12][9].
 • Nie pobierają opłat za udzielenie chrztu[13].
Głoszenie od domu do domu (Portugalia)

Ewangelizacja[edytuj | edytuj kod]

 • Prowadzą na całym świecie nieodpłatną publiczną działalność kaznodziejską[a], głosząc dobrą nowinę o Królestwie Bożym[14] jako niepłatni ochotnicy – głosiciele[15], z których część podejmuje się dobrowolnej służby w charakterze pionierów pomocniczych lub służby pełnoczasowej (pionierów stałych[16], misjonarzy, nadzorców obwodu) lub też wolontariatu w Biurach Oddziałów, zwanych też „Betel”. Na świecie spośród prawie 8,7 miliona głosicieli, ponad 1,4 miliona to pionierzy pełnoczasowi (w Polsce około 10,2 tysiąca spośród 115 tysięcy głosicieli) (dane z roku 2022)[17][18]. Uważają, że głoszenie[19] czyli obwieszczanie dobrej nowiny o Królestwie Bożym jest dziś najważniejszą działalnością prowadzoną na ziemi (Obj. 14:6, 7), przyczynia się do uświęcania imienia Jehowy Boga (Mt. 6:9), orędzie to odmienia życie ludzi i może prowadzić do ich wybawienia[20]. Dlatego każdy z nich jako głosiciel ma za zadanie nieodpłatnie uczestniczyć w działalności kaznodziejskiej[21].
 • Swych nauk opartych na Biblii nauczają głównie przez głoszenie oficjalne obejmujące głoszenie od domu do domu, a także publiczne na ulicach, parkingach i w innych miejscach publicznych (w tym z wózkami z publikacjami biblijnymi) oraz przez tzw. głoszenie nieoficjalne – krewnym i znajomym (także przez telefon, komunikatory internetowe, e-mail oraz listownie) oraz innym przygodnie spotykanym osobom[22]. Prowadzą też tematyczny bezpłatny interaktywny kurs biblijny[23]. W działalności tej szeroko wykorzystują publikacje w formie drukowanej i elektronicznej, ale także filmy wideo, nagrania audio, telewizję internetową JW Broadcasting[24] oraz oficjalną stronę internetową: jw.org[25], która zawiera informacje w przeszło 1080 językach. Pod względem liczby wersji językowych jest ona największym serwisem internetowym na świecie[26]. Umożliwia m.in. czytanie, słuchanie oraz pobieranie (w postaci plików) całej Biblii i różnych publikacji Świadków Jehowy[27].
 • W celu objęcia działalnością kaznodziejską całego globu w 1943 roku Towarzystwo Strażnica otworzyło szkołę kształcącą misjonarzy (Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead). Obecnie na pięciomiesięcznym szkoleniu kształceni są w niej także nadzorcy obwodu i pracownicy Biur Oddziałów[28][15]. Do września 2023 roku szkołę tę ukończyło około 9 tysięcy studentów w 154 klasach[29][30][31].

Małżeństwo[edytuj | edytuj kod]

 • Zaręczyny, narzeczeństwo: Świadkowie Jehowy zaręczyny traktują jako poważne zobowiązanie, którego następstwem ma być zawarcie małżeństwa – trwałego związku kobiety i mężczyzny[32][33][34]. Kategorycznie wystrzegają się mieszkania pod jednym dachem z osobą niebędącą jeszcze partnerem małżeńskim; wystrzegają się życia w konkubinacie, a przedmałżeńskie kontakty seksualne uznają za grzech rozpusty[35][36][32].
 • Ślub: Wyznawcy pragnący się pobrać muszą spełnić pewne wymagania prawne, aby móc zawrzeć legalny związek w danym kraju[32]. Ceremonii złożenia przysięgi małżeńskiej[37] przewodniczy urzędnik urzędu stanu cywilnego (w Polsce; w innych krajach jego odpowiednik) lub w niektórych krajach upoważniony kaznodzieja[38][37].
  • Okolicznościowe przemówienie może odbyć się w miejscowej Sali Królestwa[a] – za zgodą miejscowych starszych zboru; na ogół zapraszana jest cała wspólnota zboru i inni goście[39]. Wygłaszane 30 minutowe przemówienie pt. Małżeństwo godne uznania w oczach Bożych kieruje uwagę na praktyczne rady zawarte w Biblii, dotyczące życia rodzinnego[37].
  • Nie pobiera się opłat za przeprowadzenie ceremonii ślubnej w Sali Królestwa[13][38].
  • W zależności od decyzji nowożeńców może być zorganizowane przyjęcie weselne[40]. Odpowiedzialność za przebieg całej uroczystości ślubnej spoczywa przede wszystkim na panu młodym[37].
  • Niektóre zwyczaje ślubne nie są w ogóle praktykowane, m.in. polterabend, tłuczenie kieliszków na szczęście, okrzyki gości gorzko gorzko, oczepiny, sypanie ryżem albo jego substytutami, toasty[41][38].
 • Zalecone jest pobieranie się tylko ze współwyznawcą[42].
 • Świadkowie Jehowy wystrzegają się rozwodów[43][32]. Uznają, że według Biblii małżeństwo rozwiązuje śmierć współmałżonka. Za jedyny powód do rozwodu, umożliwiającego później zawarcie kolejnego małżeństwa, uznają cudzołóstwo jednej ze stron (Mt 19:9)[44], tzn. wszystkie niedozwolone stosunki płciowe poza obrębem małżeństwa zawartego zgodnie z Biblią. Obejmuje to cudzołóstwo, prostytucję i stosunki seksualne między osobami w stanie wolnym, jak również seks oralny i analny oraz pieszczenie narządów płciowych kogoś, z kim się nie jest związanym węzłem małżeńskim. Niewierność drugiej strony, daje stronie wiernej prawo do decyzji o rozwodzie i późniejszej możliwości zawarcia kolejnego małżeństwa[45].
 • Nie praktykuje się odnawiania przysięgi małżeńskiej[37].
 • Obchodzenie rocznic ślubu jest kwestią pozostawioną osobistej decyzji[38][46].
 • Świadkowie Jehowy uważają, że małżeństwo ma stanowić święty, trwały związek – dar od Jehowy Boga[47], pozwalający kobiecie i mężczyźnie wzajemnie się wspierać[32][48], w którym można znaleźć miłość i bliskość oraz który pozwala stworzyć odpowiednie warunki do wychowywania dzieci[49]. Mąż jest odpowiedzialny za duchową[50], emocjonalną i materialną pomyślność małżeństwa i rodziny[51]. Wystrzegają się słów i czynów rujnujących małżeństwo oraz zdecydowanie potępiają wszystko co mogłoby przyczynić się do zdrady[52].
Świadkowie Jehowy poza zebraniami zborowymi studiują Biblię osobiście oraz w gronie rodzinnym (tzw. wielbienie Boga w gronie rodzinnym). Oprócz tego codziennie analizują fragment Biblii na podstawie broszury Codzienne badanie Pism

Modlitwa[edytuj | edytuj kod]

 • Modlą się wyłącznie do Boga Jehowy w imię Jezusa Chrystusa[53] – uznając jego władzę[54][55][54][56], utożsamiając się z jego uczniami i złożoną przez niego ofiarę, dzięki której mogą przystępować do Jehowy Boga. W ten sposób okazują wdzięczność za wszystko, co Jezus zrobił, aby móc zaprzyjaźnić się z Jehową[57].
 • Nie modlą się do Jezusa[58]. Nie kierują modlitw także do świętych, Marii czy też do aniołów[56][59][60].
 • Nie recytują modlitw z pamięci, ani nie odczytują z np. modlitewnika[61]. Regularnie modlą się swoimi słowami, szczerze z serca, zgodnie ze wzorem modlitwy „Ojcze nasz[62][63]. Mogą się modlić o każdą sprawę zgodną z wymaganiami Boga podanymi w Biblii oraz wspominać o swoich prywatnych sprawach[64], wierząc, że Bóg może pomóc[65].
 • Modlą się osobiście oraz publicznie np. w gronie rodzinnym, przed spożywaniem posiłków[66], na zebraniach zborowych i większych zgromadzeniach (wówczas w imieniu obecnych modli się na głos wyznaczony wcześniej ochrzczony mężczyzna)[67][63].
 • Każdą modlitwę kończą słowem amen[53][68].

Osobiste i rodzinne studium Biblii[edytuj | edytuj kod]

 • Biblię studiują indywidualnie (tzw. osobiste studium Biblii) i w gronie rodzinnym (tzw. wielbienie Boga w gronie rodzinnym)[69]. Oprócz tego codziennie analizują fragment Biblii na podstawie broszury Codzienne badanie Pism[70] oraz rozmyślają nad tym, czego dowiedzieli się z czytania Biblii[1][71].

Pogrzeb[edytuj | edytuj kod]

 • Pochówek odbywa się w sposób zgodny z miejscowym prawem i zwyczajami (niekolidującymi z wierzeniami Świadków Jehowy)[72][73]; może być stosowana kremacja[74].
 • Uroczystości pogrzebowe wyznawców nie zawierają rytuałów i obrzędów w intencji zmarłych. Okolicznościowe 30 minutowe przemówienie może odbyć się w miejscowej Sali Królestwa[a], w zakładzie pogrzebowym, w domu zmarłego lub przy grobie. Starszy zboru krótko przypomina historię życia zmarłego, jego udział w działalności zboru oraz jego nadzieję na zmartwychwstanie, którą żywił. Celem takiej uroczystości jest wywyższenie Jehowy jako Boga miłości i miłosierdzia, a jednocześnie pocieszenie osób pogrążonych w smutku oraz przypomnienie, co Biblia mówi o śmierci i nadziei zmartwychwstania. W czasie uroczystości zwykle śpiewa się jedną lub kilka pieśni religijnych, a kończy modlitwą do Boga[72][75][73].
 • Świadkowie Jehowy nie wierzą w nieśmiertelność duszy, dlatego też odrzucają wszelkie praktyki wynikające z tego poglądu. Nie oddają czci duchom zmarłych oraz wystrzegają się wszelkich ceremonii, urządzanych z myślą o zjednaniu przychylności zmarłych przodków, w tym świętowania, gdy pogrzeb kończy się stypą. Wystrzegają się m.in. nocnego czuwania przy zwłokach, składania ofiar płynnych, przemawiania do zmarłych i kierowania do nich próśb, organizowania uroczystych rocznic pogrzebu, noszenia żałoby oraz innych zwyczajów wynikających z wiary w nieśmiertelność duszy (np. Wszystkich Świętych, Zaduszki itp.)[75][76][77][72][73].
 • Nie pobierają opłat za przeprowadzenie uroczystości pogrzebowych[72][13].

Święta[edytuj | edytuj kod]

 • Obchodzą doroczną uroczystość Wieczerzy Pańskiej (Pamiątka)[78] wiosną, w dniu odpowiadającym 14 nisan według kalendarza hebrajskiego, wieczorem po zachodzie słońca[79][80]. Wygłoszone wtedy zostaje okolicznościowe przemówienie o tematyce biblijnej, podkreślające rolę Jezusa Chrystusa w zamierzeniu Bożym co do ludzkości, w szczególności znaczenie jego ofiarnej śmierci jako okupu złożonego dla wybawienia z niewoli grzechu i śmierci[81]. Następnie podawany jest obecnym chleb pieczony bez zakwasu i czerwone wino, które spożywają wyłącznie osoby uważające się za wybrane do przyszłych władz Królestwa Bożego w niebie[82][80]. Świadkowie Jehowy uważają, że celem obchodzenia Wieczerzy Pańskiej jest upamiętnienie Jezusa oraz wyrażenie wdzięczności za ofiarę, jaką złożył za ludzi. Ta doroczna uroczystość nie jest żadnym sakramentem ani obrzędem religijnym, w wyniku którego dostępuje się łaski czy przebaczenia grzechów. Trwa około godziny[83].
 • Odrzucają tradycyjne rytuały, święta, wywodzące się z kultury ludowej bądź obchodzone indywidualnie – jak urodziny czy imieniny – czy ustanowione święta państwowe oraz święta religijne, jeśli te naruszają przykazania lub zasady biblijne, np. związane lub wywodzące się z niezgodnych ich zdaniem z Biblią poglądów i praktyk religijnych, stanowią element kultu państwa lub nadmiernej czci oddawanej ludziom[84][77][85].
Sala Królestwa w Kłodzku
Zebranie Świadków Jehowy w Sali Królestwa (Portugalia)

Zebrania zborowe[edytuj | edytuj kod]

 • Cotygodniowe zebrania zborowe: Świadkowie Jehowy we wszystkich swych zborach organizują cotygodniowe zebrania[86][87]. Odbywają się one dwa razy w tygodniu w obiektach nazywanych „Salami Królestwa[88]. W związku z pandemią COVID-19 przeprowadzane są również w formie „hybrydowej” (wszyscy uczestnicy w Sali Królestwa i odbierający program transmitowany przez wideokonferencje mogą brać czynny udział w punktach i dyskusjach)[a][89]. Wstęp na te zebrania jest wolny, nie przeprowadza się zbiórek pieniędzy. Aktualny program zebrań – identyczny program przedstawiany we wszystkich zborach na świecie – jest zamieszczony online na oficjalnej stronie internetowej jw.org, w Bibliotece Internetowej Strażnicy, w darmowych aplikacjach na urządzenia cyfrowe JW Library i JW Library Sign Language oraz w wybranych publikacjach. Zebranie w weekend (wykład publiczny i studium Strażnicy). W innym dniu tygodnia odbywa się drugie zebranie – zebranie w tygodniu o nazwie Chrześcijańskie życie i służba. Podczas nich modlą się, studiują Pismo Święte, śpiewają pieśni, dają wyraz swojej wierze oraz wzajemnie się zachęcają[1][90]. W wyjątkowych sytuacjach z programu zebrań można skorzystać poprzez serwis internetowy jw.org oraz inne komunikatory internetowe (w tym w formie „hybrydowej” przez wideokonferencje)[a][91]. Krótka charakterystyka tych dwóch zebrań[92]:
  • Zebranie w weekend odbywa się najczęściej w niedzielę i składa się z dwóch części:
   • Wykład publiczny – 30-minutowe przemówienie publiczne o tematyce biblijnej. Mówcą może być starszy zboru lub sługa pomocniczy. Omawia on z podium określony wcześniej temat biblijny, kierując uwagę na wersety z Pisma Świętego, które obecni śledzą we własnych egzemplarzach Biblii. Wykłady publiczne mają urozmaiconą tematykę (szkice, prawie 200 tematów, dostarcza Ciało Kierownicze). Omawiają nauki i proroctwa biblijne, zasady i rady dotyczące życia rodzinnego, małżeńskiego, problemów młodzieży i zasad moralnych. Celem tych przemówień jest kierowanie uwagi obecnych na nauki chrześcijcijańskie i zachęcanie ich do tego, żeby wytrwale pełnili służbę na rzecz Królestwa Bożego. Po jego zakończeniu następuje studium Strażnicy.
   • Studium Strażnicy – godzinne zebranie, na którym omawia się artykuły specjalnie przygotowane na to studium zborowe, zawarte w czasopiśmie „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. Artykuły do studium mają różnorodną tematykę: omawiają zagadnienia biblijne oraz rady przydatne w życiu chrześcijańskim. Lektor odczytuje akapity z podręcznika, a prowadzący – wyznaczony starszy zboru – zadaje zamieszczone w czasopiśmie pytanie, na które obecni dobrowolnie udzielają odpowiedzi. W czasie dyskusji odczytuje się również wersety biblijne. Artykuły do studium na dany tydzień są identyczne i rozważane są w tym samym tygodniu w przeszło 119 tysiącach zborów na całym świecie.
  • Zebranie w tygodniu o nazwie Chrześcijańskie życie i służba rozpoczyna się pieśnią i modlitwą oraz krótkimi uwagami wstępnymi przewodniczącego zebrania. Następnie zaczyna się pierwsza z trzech części zebrania:
   • Skarby ze Słowa Bożego – 25-minutowa pierwsza część zebrania, której celem jest lepsze zrozumienie Słowa Bożego. Na początku zostaje wygłoszone 10-minutowe przemówienie oparte na fragmencie Biblii przewidzianym na dany tydzień, przy użyciu pomocy wizualnych zamieszczonych w dwumiesięczniku „Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań” oraz krótkich filmów, przybliżających tło i kontekst relacji biblijnych. Punkt wskazuje na ich praktyczne zastosowanie. Następny 10-minutowy punkt „Wyszukujmy duchowe skarby” omawia za pomocą pytań i odpowiedzi z udziałem obecnych, myśli zawarte w przeczytanym fragmencie Biblii. Część kończy się 4-minutowym odczytaniem fragmentu Biblii przez wyznaczonego wcześniej mężczyznę.
   • Ulepszajmy swoją służbę – druga, 15-minutowa część zebrania składa się z 2–4 krótkich zadań ćwiczebnych przydzielonych wcześniej uczestnikom (dotyczących rozpoczynania rozmowy, podtrzymywania zainteresowania, pozyskiwania uczniów, wyjaśnianiu swoich wierzeń). Co jakiś czas w programie przewidziano punkt z udziałem obecnych (przedstawia go starszy lub sługa pomocniczy) oraz wyświetlaniu krótkich filmów instruktażowych. Celem tej części zebrania jest przygotowanie do służby kaznodziejskiej oraz pomoc w skutecznym głoszeniu dobrej nowiny i nauczaniu.
   • Chrześcijański tryb życia – ostatnia, 45-minutowa część rozpoczyna się pieśnią, następnie w jednym lub w dwóch punktach programu omawia się praktyczne zastosowanie Biblii w życiu codziennym oraz omawianie potrzeb zboru – różne tematy i zagadnienia o treści przydatnej dla członków zborów. Po nim następuje 30-minutowe „zborowe studium Biblii”, na którym omawia się Biblię na podstawie określonego podręcznika wydanego przez Towarzystwo Strażnica. Lektor odczytuje akapity z podręcznika, a prowadzący – na ogół co tydzień inny, wyznaczony starszy zboru (lub sługa pomocniczy) – zadaje zamieszczone w publikacji pytanie, na które obecni dobrowolnie udzielają odpowiedzi. W czasie dyskusji odczytuje się również wersety biblijne. Celem tej części zebrania jest nauka stosowania zasad biblijnych w życiu codziennym. Przed końcową pieśnią i modlitwą przeprowadza się krótką powtórkę myśli poruszonych w trakcie całego zebrania, a także zapowiada się, co będzie omawiane w następnym tygodniu. Zebranie trwa godzinę i 45 minut[93][94][95][96]. Celem tej części zebrania jest pokazanie obecnym, jak stosować w życiu zasady biblijne[97]. Program tego zebrania ma na celu pomóc Świadkom Jehowy w ulepszaniu służby dla Boga[15].
 • Zbiórka do służby polowej – krótkie zebranie zborowe, na którym przygotowuje się głosicieli i pionierów do głoszenia dobrej nowiny (ewangelizacji)[98]. Organizowanie zbiórek ma na celu prowadzenie ewangelizacji w sposób uporządkowany i skuteczny[99]. Zbiórki organizowane są w zależności od potrzeb i miejscowych warunków, w Sali Królestwa lub w innych dogodnych miejscach (w wyjątkowych sytuacjach w formie „hybrydowej” przez wideokonferencję). Na zbiórce omawia się rady biblijne, podaje się wskazówki, jak sobie radzić w typowych sytuacjach podczas służby kaznodziejskiej, albo rozważa inne rady z periodyku „Chrześcijańskie życie i służba”. Następnie dokonuje się podziału grupy oraz wyznacza teren do pracy. Zebranie kończy modlitwa do Boga Jehowy. Spotkania te trwają od 5 do 7 minut, a jeśli odbywają się po zebraniu zborowym – jeszcze krócej[98][100]. Przewodniczy im zwykle jeden ze starszych zboru lub sług pomocniczych[99].
Zgromadzenie w Sali Zgromadzeń (Centrum Kongresowe Świadków Jehowy w Sosnowcu)[a]
Doroczny kongres na stadionie (Turyn, Włochy 2009)[a]

Zgromadzenia (kongresy)[edytuj | edytuj kod]

Trzy razy do roku Świadkowie Jehowy uczestniczą w masowych spotkaniach zwanych zgromadzeniami (kongresami)[87][101]. Organizowanie są zwykle na dużych obiektach, takich jak stadiony, hale sportowe, a także coraz częściej we własnych obiektach, specjalnie w tym celu budowanych – Salach Zgromadzeń[a]. Program ma na celu wzmocnienie obecnych pod względem duchowym[15]. Rodzaje zgromadzeń:

 • Kongresy regionalne, specjalne lub międzynarodowe – odbywające się co roku latem, zwykle 3-dniowe kongresy na stadionach, w wynajętych halach lub we własnych Salach Zgromadzeń. Kongresy gromadzą zwykle wiele tysięcy osób. Przed tymi kongresami przeprowadzana jest kampania zapraszania na nie osób postronnych. Na kongresy międzynarodowe lub specjalne zapraszani są licznie delegaci z innych krajów[102].
 • Zgromadzenia obwodowe – jednodniowe zjazdy głosicieli z danego obwodu, organizowane dwa razy w roku we własnych Salach Zgromadzeń lub w innych obiektach.

Charakterystyczne zabronione formy kultu[edytuj | edytuj kod]

Kult obrazów[edytuj | edytuj kod]

Kult państwa[edytuj | edytuj kod]

 • Nie oddają czci symbolom państwowym, sztandarom, hymnom, flagom itp., choć darzą je stosownym szacunkiem[105]. W sprawach swoich obowiązków obywatelskich (np. podatki) starają się postępować zgodnie z zasadą istnienia rządów tylko dlatego, że pozwala na to Bóg (zasada z listu do Rzymian 13:1, „Niech każdy będzie podporządkowany władzom zwierzchnim, bo wszelka władza jest od Boga. I to właśnie za Jego zgodą istniejące władze zajmują swoje względne pozycje”) i zawsze z uwzględnieniem nadrzędności władzy Boga (zasada z Dziejów Apostolskich 5:29 „Przede wszystkim musimy być posłuszni Bogu, a nie ludziom.”)[106].

Współpraca międzywyznaniowa[edytuj | edytuj kod]

Wystrzegają się współpracy międzywyznaniowej i nie biorą udziału w ruchach ekumenicznych, uważając, że inne religie i wyznania zostały zwiedzione przez Szatana. Ich zdaniem chrześcijaństwo zdradziło Boga i Biblię, a inne religie również nie cieszą się Bożym uznaniem. Ogół religii utożsamiają z „wielką prostytutką” „Babilonem Wielkim”[107] z biblijnej Księgi Apokalipsy i uważają, iż spotka go kara ze strony Boga[108].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i W związku z pandemią COVID-19 od 14 marca 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku działalność od domu do domu była zawieszona (prowadzona była listownie, telefonicznie, w formie elektronicznej, od 31 maja 2022 roku wznowiono publiczną działalność ewangelizacyjną). W związku z tym do 28 lutego 2023 roku zawieszono wymagania godzinowe dla pionierów pełnoczasowych (stałych, specjalnych i misjonarzy), a do 31 grudnia 2022 roku szkolenia i kursy (oprócz Kursu Służby Pionierskiej i Kursu dla Starszych do końca 2022 roku przeprowadzanych w formie wideokonferencji). Od marca 2020 roku zebrania zborowe odbywały się wyłącznie w formie wideokonferencji, a od 1 kwietnia 2022 roku odbywają się ponownie w Sali Królestwa oraz w formie „hybrydowej” (wszyscy uczestnicy w Sali Królestwa i odbierający program transmitowany przez wideokonferencje mogą brać czynny udział w punktach i dyskusjach). Do 31 grudnia 2022 roku wstrzymano organizowanie kongresów regionalnych, specjalnych i zgromadzeń obwodowych z osobistym udziałem obecnych. Ich program został zamieszczony w oficjalnym serwisie internetowym jw.org (w marcu 2021 roku Świadkowie Jehowy przygotowali nową stronę internetową do transmisji na żywo programu zgromadzeń obwodowych (z udziałem nadzorcy obwodu) — JW Stream–Studio). Od marca 2020 roku zbory zaczęły wykorzystywać aplikacje do wideokonferencji, na przykład Zoom. Ciało Kierownicze podjęło decyzję o przeznaczeniu środków pochodzących z dobrowolnych datków na zakup kont Zoom dla ponad 65 000 zborów w przeszło 170 krajach. Natomiast w 21 krajach afrykańskich gdzie dostęp do internetu jest utrudniony lub bardzo kosztowny zebrania zborowe transmitowano przez stacje radiowe i telewizyjne, z których skorzystało ponad 1,2 miliona głosicieli, miało to miejsce również w niektórych krajach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Watchtower, W co wierzą Świadkowie Jehowy?, jw.org.
 2. Czy potrafisz „odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe”?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, jw.org, 1 sierpnia 2001, s. 7–12.
 3. Jehowa błogosławi czystej religii, [w:] Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości [online], jw.org, 2000, s. 390–402.
 4. Watchtower, Czy trzeba należeć do jakiejś zorganizowanej religii?, jw.org.
 5. Watchtower, Skąd się wzięła nazwa Świadkowie Jehowy?, jw.org.
  *Watchtower, Rzymian 12:2 — „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu”, jw.org.
  *Watchtower, Jak znaleźć religię prawdziwą?, jw.org.
 6. a b Watchtower, Czym jest chrzest?, jw.org.
 7. Czy jesteś gotowy, żeby przyjąć chrzest?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], 2021.
  *Baptysteria — niemi świadkowie zaniechanej praktyki religijnej, „Przebudźcie się!”, jw.org, wrzesień 2007, s. 12–14.
 8. a b c Czy mam oddać życieBogu i zostać ochrzczony?, [w:] Czego nas uczy Biblia [online], jw.org, 2018, s. 185–196.
 9. a b c Kto może zostać ochrzczony?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, jw.org, 1 kwietnia 2006, s. 26–30.
 10. Chrzest — cel, do którego warto zmierzać!, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny, Towarzystwo Strażnica, 2021, s. 95.
 11. Co trzeba zrobić, żeby zostać Świadkiem Jehowy?, jw.org, 12 maja 2016.
  *Czy jestem gotowy?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], 2021.
 12. Czy jesteś gotowy do chrztu?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, jw.org, marzec 2020, s. 11–15.
 13. a b c Jak Jehowa zapewnia powodzenie swemu dziełu, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 grudnia 1990, s. 24, ISSN 1234-1150.
 14. Watchtower, Nasza ogólnoświatowa kampania głoszenia, jw.org [dostęp 2015-09-02].
  *W co wierzą Świadkowie Jehowy?, „Przebudźcie się!”, Towarzystwo Strażnica, sierpień 2010, s. 8, 9, ISSN 1234-1169.
  *Jak jest głoszona dobra nowina?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny, Towarzystwo Strażnica, 2021, s. 87.
 15. a b c d Słownik pojęć, jw.org, 2023.
 16. Kto to jest pionier?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018, s. 16.
 17. Watchtower, Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie 2022, Towarzystwo Strażnica, 2022, s. 2.
 18. Ilu Świadków Jehowy jest na całym świecie?, jw.org [dostęp 2023-01-10].
 19. Głosiciel, głoszenie, wolumin 1; Wnikliwe poznawanie Pism, Towarzystwo Strażnica, 2006, s. 694–698, ISBN 83-86930-84-5.
 20. Watchtower, „Stale bacz na usługiwanie, które przyjąłeś w Panu”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 stycznia 2008, s. 4–8.
 21. Watchtower, ‛Upewniajcie się co do rzeczy ważniejszych’, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 kwietnia 2013, s. 22–26.
 22. Jak jest zorganizowana nasza działalność ewangelizacyjna?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018, s. 15.
 23. Watchtower, Zaczynamy studiować Biblię, jw.org [dostęp 2021-04-02].
  *Jak wygląda kurs biblijny?, jw.org [dostęp 2021-04-02].
  *Jak wygląda kurs biblijny proponowany przez Świadków Jehowy?, jw.org [dostęp 2021-07-28].
 24. JW Broadcasting, jw.org, 6 października 2014.
 25. Co można znaleźć w naszym serwisie internetowym?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018, s. 31.
  *Nasz oficjalny serwis internetowy..., „Nasza Służba Królestwa”, grudzień 2012, s. 3–6, ISSN 1234-4559.
  *Gdzie szukać odpowiedzi na ważne pytania życiowe?, jw.org.
 26. Kampania upowszechniania serwisu jw.org, jw.org, 1 sierpnia 2014.
 27. Serwis jw.org – narzędzie do szerzenia prawdy biblijnej, jw.org, 24 lipca 2014.
  *Ogólnoświatowa kampania informowania o serwisie jw.org, jw.org, 23 marca 2015.
 28. Teokratyczne szkolenia wyrazem miłości Jehowy, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 15 września 2012, s. 13–17.
 29. Watchtower, JW Broadcasting — grudzień 2023: Zakończenie nauki przez 154 klasę Szkoły Gilead, jw.org, 4 grudnia 2023.
  *Watchtower, Wyjątkowa uroczystość zakończenia nauki w Szkole Gilead, jw.org, 20 marca 2020 [dostęp 2020-03-20].
 30. Watchtower, JW Broadcasting – grudzień 2019: Zakończenie nauki 147 klasy Szkoły Gilead, jw.org, 2 grudnia 2019 [dostęp 2019-12-02].
 31. Watchtower, JW Broadcasting — grudzień 2021: Zakończenie nauki przez 150 klasę Szkoły Gilead, jw.org, 6 grudnia 2021.
 32. a b c d e Watchtower, Co Biblia mówi o małżeństwie?, jw.org.
 33. Pytania czytelników. Jak poważnie chrześcijanie powinni traktować zaręczyny?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 kwietnia 1999, s. 30.
 34. Jaki jest pogląd Boga na małżeństwo?, jw.org [dostęp 2023-03-02].
 35. Watchtower, Co Biblia mówi o życiu ze sobą przed ślubem?, jw.org, 13 stycznia 2020 [dostęp 2020-01-13].
  *Watchtower, Czy Świadkom Jehowy wolno umawiać się na randki?, jw.org, 6 sierpnia 2015 [dostęp 2015-08-06].
  *Płeć (życie płciowe), [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], jw.org, s. 239, 240.
 36. Watchtower, Czy biblijne normy dobra i zła mają dziś jakąkolwiek wartość?, jw.org [dostęp 2021-06-29].
  *Co Biblia mówi na temat seksu?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], 2021.
  *Co Biblia mówi o stanie wolnym i małżeństwie?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], 2021.
 37. a b c d e Zaślubiny godne uznania w oczach Boga i ludzi, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 października 2006, s. 19–22, ISSN 1234-1150.
  *Żyjcie zgodnie z waszą przysięgą małżeńską!, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 marca 1996, s. 18–23, ISSN 1234-1150.
 38. a b c d Jak wygląda ślub Świadków Jehowy?, jw.org [dostęp 2020-06-22].
 39. Radosny i godny dzień zaślubin, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 15 października 2006, s. 28–31.
 40. Czy wszystkie święta i uroczystości podobają się Bogu?, Zawsze bądź blisko Jehowy, Watchtower, 2019, s. 180, 181.
 41. Ślub, Zawsze bądź blisko Jehowy, Watchtower, 2019, s. 251.
  *Święta i zwyczaje, które nie podobają się Bogu, [w:] Trwajcie w miłości Bożej [online], jw.org, s. 153, 154.
 42. *Znajduj radość w małżeństwie, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 15 marca 2008, s. 7–11.
  *Mądrze dobieraj towarzystwo w dniach ostatnich, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, jw.org, sierpień 2015, s. 24–28.
 43. Watchtower, Jaki jest pogląd Świadków Jehowy na rozwód?, jw.org [dostęp 2017-06-02].
 44. Małżeństwo, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], jw.org, s. 159–165.
 45. *Szanuj to, co „Bóg połączył”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, grudzień 2028, s. 10–14.
  *Separacja, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], 2021.
  *Dzięki czemu twoja rodzina będzie szczęśliwa? (część 1), [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], 2021.
  *Pytania czytelników, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, kwiecień 2022, s. 30, 31, ISSN 1234-1150.
 46. Pytania czytelników: Czy wypada chrześcijanom obchodzić rocznicę ślubu?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1972, s. 24.
  *Pytania czytelników: Dlaczego więc obchodzi się kolejne rocznice ślubu, a nie świętuje się urodzin?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 października 1998, s. 30, 31.
 47. Małżeństwo – dar od Boga, [w:] Zawsze bądź blisko Jehowy [online], jw.org, s. 110–120.
 48. Małżeństwo, [w:] Wnikliwe poznawanie Pism [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1247–1252 (tom I).
  *Szanuj małżeństwo – dar od Boga, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 stycznia 2011, s. 13–17, ISSN 1234-1150.
 49. Czy Biblia nie sugeruje, że szczęśliwym można być tylko w małżeństwie?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 października 2010, s. 25, ISSN 1234-1150.
 50. Służcie Jehowie całą rodziną, [w:] Twoja rodzina może być szczęśliwa [online], Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 29–31.
 51. Recepta na udane małżeństwo, [w:] Twoja rodzina może być szczęśliwa [online], Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 3–5.
 52. Watchtower, Co Biblia mówi o pornografii? Czy cyberseks jest zły, jw.org [dostęp 2016-09-02].
  *Watchtower, Czy pornografia to grzech przeciwko Bogu?, jw.org.
  *Po ślubie, [w:] Zawsze bądź blisko Jehowy [online], Towarzystwo Strażnica, 2019, s. 147–158.
 53. a b Modlitwa — wyjątkowy zaszczyt, [w:] Czego nas uczy Biblia? [online], jw.org, s. 174–184.
 54. a b Dlaczego trzeba się modlić w imię Jezusa?, jw.org.
 55. Dlaczego należy się modlić w imię Jezusa?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwa [online], jw.org, luty 2008, s. 11–14.
 56. a b Kim są aniołowie?, jw.org.
 57. Modlitwy, które Bóg wysłuchuje, [w:] Przebudźcie się! [online], jw.org, 8 września 2002, s. 26, 27.
  *Towarzystwo Strażnica, Jaki jest Jezus?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], jw.org, 2021, s. 71.
 58. Czy powinniśmy modlić się do Jezusa?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, styczeń 2015, s. 14, 15.
 59. Czy modlić się do świętych, jw.org.
 60. Czy należy modlić się do „świętych”?, [w:] Przebudźcie się! [online], jw.org, 8 listopada 2010, s. 20, 21.
 61. Czyje modlitwy Bóg wysłuchuje?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], 15 stycznia 1990, s. 5.
 62. Jak się modlić? Czy powtarzanie Modlitwy Pańskiej to najlepszy sposób?, jw.org.
  *O co się modlić?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], 1 października 2010, s. 7, 8.
  *Towarzystwo Strażnica, Modlitwa przybliża nas do Boga, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], jw.org, 2021, s. 9.
 63. a b Ceń dar modlitwy, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, jw.org, lipiec 2022, s. 20, ISSN 1234-1169.
 64. O co mogę się modlić?, jw.org.
  *Z jakich dwóch przyczyn Bóg nie wysłuchuje niektórych modlitw?, jw.org.
 65. Czy Bóg mi pomoże, gdy się pomodlę?, jw.org.
  *Dlaczego się modlić? Czy Bóg mi odpowie?, jw.org.
  *Jak można zbliżyć się do Boga?, [w:] Bóg ma dla nas dobrą nowinę! [online], jw.org, s. 24, 25.
 66. Błogosławieństwo, [w:] Wnikliwe poznawanie Pism [online], 2006, s. 245.
 67. Zbliż się do Boga przez modlitwę, [w:] Czego naprawdę uczy Biblia [online], jw.org, s. 164–173.
  *Co mówią o tobie twoje modlitwy?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], 15 listopada 2009, s. 5.
 68. Czy o tym wiedziałeś?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], 1 czerwca 2009, s. 27.
  *Watchtower, Słowniczek biblijny: Amen, [w:] Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata [online], Towarzystwo Strażnica, 2018, s. 1756.
 69. Czym jest rodzinne wielbienie Boga?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018, s. 13.
  *Czy znajdujesz czas na studium Biblii?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 15 października 2009, s. 32.
  *Dzięki czemu twoja rodzina będzie szczęśliwa? (część 2), [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], 2021.
 70. Wykupujmy czas na czytanie i studium, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, jw.org, 1 października 2000, s. 18–23.
 71. Towarzystwo Strażnica, Jak odnieść najwięcej korzyści z poznawania Biblii?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], jw.org, 2021, s. 45.
  *Czy cenisz korzyści z broszury Codzienne badanie Pism?, „Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań”, jw.org, luty 2020, s. 7.
 72. a b c d Watchtower, Jak Świadkowie Jehowy zapatrują się na pogrzeby?, jw.org.
 73. a b c Chrześcijańskie pogrzeby – godne, skromne i akceptowane przez Boga, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 15 lutego 2009, s. 29–32.
 74. Biblijny punkt widzenia. Co sądzić o kremacji?, [w:] Przebudźcie się! [online], jw.org, 8 marca 2009, s. 10, 11.
  *Watchtower, Co Biblia mówi o kremacji?, jw.org.
 75. a b Stroń od zwyczajów, które nie podobają się Bogu, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 1 stycznia 2005, s. 27–30.
 76. Czyściec, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], jw.org, s. 66–68.
  *Msza, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], jw.org, s. 185.
 77. a b Święta, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], jw.org, s. 358.
 78. Wieczerza Pańska — uroczystość, która przysparza chwały Bogu, [w:] Czego naprawdę uczy Biblia [online], jw.org, s. 206–208.
 79. Od sederu do zbawienia, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 lutego 1990, s. 13–15, ISSN 1234-1150.
 80. a b „Czyńcie to na moją pamiątkę”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 grudnia 2013, s. 22–26, ISSN 1234-1150.
 81. Przemówienie podczas Pamiątki w roku 2020, jw.org, 1 kwietnia 2020 [dostęp 2020-04-01].
 82. ‛Należyte osądzenie siebie’ — w okresie Pamiątki, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 lutego 1990, s. 15–20, ISSN 1234-1150.
 83. Watchtower, Dlaczego Świadkowie Jehowy obchodzą Wieczerzę Pańską inaczej niż pozostałe religie?, jw.org, 16 listopada 2015 [dostęp 2015-11-16].
 84. Czy obchodzić święta?, [w:] Czego naprawdę uczy Biblia [online], jw.org, s. 222, 223.
  *Watchtower, Dlaczego Świadkowie Jehowy nie obchodzą pewnych świąt?, jw.org, 12 grudnia 2018 [dostęp 2018-12-12].
  *Czy wszystkie święta podobają się Bogu?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], 2021.
 85. Watchtower, Dlaczego Świadkowie Jehowy nie obchodzą Bożego Narodzenia?, jw.org [dostęp 2022-12-19].
 86. Towarzystwo Strażnica, Jaką korzyść możesz odnieść z zebrań Świadków Jehowy?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], jw.org, 2021, s. 41.
  *Jak wyglądają nasze zebrania?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], 2018, s. 10.
 87. a b George D. Chryssides, The A to Z of Jehovah's Witnesses, Plymouth: Scarecrow Press, Inc., 2008, lxx, ISBN 978-0-8108-6891-5 (ang.).
 88. Watchtower, Zebrania zborowe Świadków Jehowy, jw.org.
 89. Świadkowie Jehowy wznawiają zebrania z osobistym udziałem obecnych, jw.org, 4 kwietnia 2022 [dostęp 2022-04-11].
 90. Dlaczego warto przychodzić na nasze zebrania?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018, s. 8.
  *Dlaczego powinniśmy korzystać z zebrań?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, kwiecień 2016, s. 18–22.
 91. Sprawozdanie dotyczące pandemii koronawirusa, jw.org, 19 marca 2020 [dostęp 2020-03-21].
 92. Co się dzieje w Sali Królestwa?, jw.org.
  *Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy, Towarzystwo Strażnica, 2020, s. 59–70.
 93. Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań, Watchtower.
 94. Watchtower, Zebranie chrześcijańskiego życia i służby, jw.org, 3 listopada 2015 [dostęp 2015-12-20].
 95. Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy, Towarzystwo Strażnica, 2018, s. 59.
 96. Jak przygotowywać się do zebrań?, „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, 2018, s. 12.
  *Program zgromadzenia statutowego w roku 2015: Część 1 – Chrześcijańskie życie i służba, jw.org, 5 listopada 2015 [dostęp 2016-06-21].
  *Rocznik Świadków Jehowy 2017, Towarzystwo Strażnica, 2016, s. 19–23.
 97. Szkolenie poddanych Królestwa, [w:] Królestwo Boże panuje! [online], jw.org, 2014, s. 188.
  *Wskazówki dotyczące zebrań chrześcijańskiego życia i służby, jw.org, 2023.
  *Kochaj ludzi — pozyskuj uczniów, jw.org, 2023.
 98. a b Co zrobić, żeby zbiórki do służby były praktyczne?, „Chrześcijańskie życie i służba — program zebrań”, grudzień 2021, s. 7.
 99. a b Zbiórki do służby polowej, „Nasza Służba Królestwa”, sierpień 2009, s. 6, 7, ISSN 1234-4559.
 100. Zbiórki do służby polowej, które osiągają swój cel, „Nasza Służba Królestwa”, marzec 2015, s. 3–6.
 101. Watchtower, Dlaczego przychodzimy na zgromadzenia?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018.
 102. Watchtower, Nasze kongresy międzynarodowe, jw.org [dostęp 2021-06-07].
  *Watchtower, Nasze coroczne kongresy, jw.org [dostęp 2022-05-02].
  *Watchtower, Jak wyglądają kongresy Świadków Jehowy?, jw.org [dostęp 2022-05-02].
 103. *Watchtower, Oddawanie czci wizerunkom — co o tym mówi Biblia?, jw.org [dostęp 2022-04-20].
  *Obrazy, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], jw.org, s. 209–213.
  *Watchtower, Czy kult wizerunków jest właściwy?, jw.org [dostęp 2019-12-10].
 104. *Watchtower, Czy modlić się do świętych?, jw.org.
  *Święci, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], jw.org, s. 253–357.
 105. *Watchtower, Dlaczego Świadkowie Jehowy z szacunkiem odmawiają brania udziału w uroczystościach patriotycznych?, jw.org [dostęp 2022-08-01].
  *Oddawanie honorów fladze, udział w wyborach i służba cywilna, [w:] Trwajcie w miłości Bożej [online], jw.org, s. 212–215.
 106. *Co to znaczy być neutralnym?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], 2021.
  *Neutralność, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], jw.org, s. 192–198.
 107. Watchtower, „Sprawię, że przestaniesz uprawiać prostytucję”, [w:] Czyste wielbienie Jehowy — nareszcie przywrócone! [online], s. 163, 164.
 108. *Jaki jest pogląd biblijny na współpracę międzywyznaniową?, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], jw.org, s. 290, 291.
  *Babilon Wielki, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], jw.org, s. 34–38.
  *Watchtower, Czy Świadkowie Jehowy nawiązują współpracę międzywyznaniową?, jw.org.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]