Praktyki religijne Świadków Jehowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Świadkowie Jehowy
 PortalKategoria

Praktyki religijne Świadków Jehowy – ogół indywidualnych i zbiorowych działań, uznawanych za elementy wielbienia Boga w religii Świadków Jehowy[1].

Świadkowie Jehowy uważają, że wszelkie wierzenia i praktyki religijne chrześcijan powinny być oparte na Piśmie Świętym; nie mogą być one wytworem ludzkiego umysłu, opierać się na tradycji sprzecznej z Biblią lub na ludzkiej filozofii[2]. Ich zdaniem oddawanie czci Bogu stanowi najważniejszą powinność każdego człowieka, a praktyki religijne są uznane przez Boga tylko wtedy, gdy wypływają ze szczerych pobudek i są zgodne z wymaganiami zawartymi w Biblii[3].

Praktyki religijne[edytuj | edytuj kod]

Chrzest nowych członków – przez całkowite zanurzenie w wodzie – podczas kongresu (Polska).

Chrzest[edytuj | edytuj kod]

 • Przyjmują chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie[4][5] jako symbol oddania się Bogu osoby dojrzałej[6][7]; nie praktykują chrztu niemowląt[7].
 • Oczekują od kandydatów do chrztu, że przed tym publicznym obrzędem osoba zdecydowana na przyłączenie się do Świadków Jehowy wcześniej zdobędzie podstawową wiedzę biblijną, dostosuje swoje życie do zasad biblijnych oraz odda się Jehowie Bogu na służbę w osobistej modlitwie[6][8][9].
 • Zwykle kandydat do chrztu przez jakiś czas przed chrztem jest wdrażany do pełnienia służby w dziele ewangelizacji jako tzw. nieochrzczony głosiciel[6].
 • Nie posiadają tzw. formuły chrztu, czyli nie ma podczas tego aktu żadnych wygłaszanych słów (przed chrztem padają tylko odpowiedzi na dwa pytania)[7].
 • Nie pobierają opłat za udzielenie chrztu[10].
Głoszenie od domu do domu (Portugalia)

Ewangelizacja[edytuj | edytuj kod]

 • Prowadzą na całym świecie działalność kaznodziejską, głosząc dobrą nowinę o Królestwie Bożym[11][12] jako niepłatni ochotnicy – głosiciele, z których część podejmuje się służby w charakterze pionierów pomocniczych lub służby pełnoczasowej (pionierów stałych[13], misjonarzy, nadzorców obwodu) lub też pracy w Biurach Oddziałów, zwanych też „Betel”. Na świecie spośród ponad 8,5 miliona głosicieli, przeszło 1,2 miliona (w Polsce około 8,4 tysięcy) to pionierzy pełnoczasowi (dane z roku 2018)[14][15]. Uważają, że głoszenie[16] czyli obwieszczanie dobrej nowiny o Królestwie Bożym jest dziś najważniejszą działalnością prowadzoną na ziemi (Obj. 14:6, 7), przyczynia się do uświęcania imienia Jehowy Boga (Mt. 6:9), orędzie to odmienia życie ludzi i może prowadzić do ich wybawienia[17]. Dlatego każdy z nich jako głosiciel ma za zadanie nieodpłatnie uczestniczyć w działalności kaznodziejskiej[18].
 • Swych nauk opartych na Biblii nauczają głównie przez głoszenie od domu do domu, a także publiczne na ulicach i w innych miejscach publicznych (np. parkingi, porty) oraz przez tzw. głoszenie nieoficjalne – krewnym i znajomym oraz innym przygodnie spotykanym osobom[19]. W działalności tej szeroko wykorzystują publikacje w formie drukowanej, ale także filmy wideo, nagrania audio, telewizję internetową JW Broadcasting[20] oraz oficjalną stronę internetową: jw.org[21][22][23], która zawiera informacje w przeszło 980 językach. Pod względem liczby wersji językowych jest ona największym serwisem internetowym na świecie[24]. Umożliwia m.in. czytanie, słuchanie oraz pobieranie (w postaci plików) całej Biblii i różnych publikacji Świadków Jehowy[25][26].
 • W celu objęcia działalnością kaznodziejską całego globu w 1943 roku Towarzystwo Strażnica otworzyło szkołę kształcącą misjonarzy (Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead). Obecnie kształceni są w niej także nadzorcy obwodu i przyszli pracownicy Biur Oddziałów[27]. Do marca 2019 roku szkołę tę ukończyło okkoło 9 tysięcy studentów w 146 klasach[28]..

Małżeństwo[edytuj | edytuj kod]

 • Zaręczyny, narzeczeństwo: Świadkowie Jehowy zaręczyny traktują jako poważne zobowiązanie, którego następstwem ma być zawarcie małżeństwa – związku kobiety i mężczyzny. Kategorycznie wystrzegają się mieszkania pod jednym dachem z osobą niebędącą jeszcze partnerem małżeńskim, przedmałżeńskie kontakty seksualne uznając za grzech rozpusty[29][30].
 • Ślub: Wyznawcy pragnący się pobrać muszą spełnić pewne wymagania prawne, aby móc zawrzeć legalny związek w danym kraju. Ceremonii złożenia przysięgi małżeńskiej[31][32] przewodniczy urzędnik urzędu stanu cywilnego (w Polsce; w innych krajach jego odpowiednik) lub w niektórych krajach upoważniony kaznodzieja[31].
 • Okolicznościowe przemówienie może odbyć się w miejscowej Sali Królestwa – za zgodą miejscowych starszych zboru; na ogół zapraszana jest cała wspólnota zboru i inni goście[33]. Wygłaszane przemówienie pt. Małżeństwo godne uznania w oczach Bożych kieruje uwagę na praktyczne rady zawarte w Biblii, dotyczące życia rodzinnego[31].
 • Nie pobiera się opłat za przeprowadzenie ceremonii ślubnej w Sali Królestwa[10].
 • W zależności od decyzji nowożeńców może być zorganizowane przyjęcie weselne. Odpowiedzialność za przebieg całej uroczystości ślubnej spoczywa przede wszystkim na panu młodym[31].
 • Niektóre zwyczaje ślubne nie są w ogóle praktykowane, m.in. polterabend, tłuczenie kieliszków na szczęście, okrzyki gości gorzko gorzko, oczepiny, sypanie ryżem albo jego substytutami[34].
 • Zalecone jest pobieranie się tylko ze współwyznawcą[35].
 • Świadkowie Jehowy wystrzegają się rozwodów[36]. Uznają, że według Biblii małżeństwo rozwiązuje śmierć współmałżonka. Za jedyny powód do rozwodu, umożliwiającego później zawarcie kolejnego małżeństwa, uznają cudzołóstwo jednej ze stron[37].
 • Nie praktykuje się odnawiania przysięgi małżeńskiej[31].
 • Obchodzenie rocznic ślubu jest kwestią pozostawioną osobistej decyzji[38].

Świadkowie Jehowy uważają, że małżeństwo ma stanowić święty, trwały związek – dar od Jehowy Boga[39], pozwalający kobiecie i mężczyźnie wzajemnie się wspierać[40][41], w którym można znaleźć miłość i bliskość oraz który pozwala stworzyć odpowiednie warunki do wychowywania dzieci[42]. Mąż jest odpowiedzialny za duchową[43], emocjonalną i materialną pomyślność małżeństwa i rodziny[44]. Wystrzegają się słów i czynów rujnujących małżeństwo oraz zdecydowanie potępiają wszystko co mogłoby przyczynić się do zdrady[45][46].

Świadkowie Jehowy poza zebraniami zborowymi studiują Biblię osobiście oraz w gronie rodzinnym (tzw. wielbienie Boga w gronie rodzinnym). Oprócz tego codziennie analizują fragment Biblii na podstawie broszury Codzienne badanie Pism.

Modlitwa[edytuj | edytuj kod]

Osobiste i rodzinne studium Biblii[edytuj | edytuj kod]

 • Biblię studiują indywidualnie (tzw. osobiste studium Biblii) i w gronie rodzinnym (tzw. wielbienie Boga w gronie rodzinnym)[54][55]. Oprócz tego codziennie analizują fragment Biblii na podstawie broszury Codzienne badanie Pism[56] oraz rozmyślają nad tym, czego dowiedzieli się z Biblii[1].

Pogrzeb[edytuj | edytuj kod]

 • Pochówek odbywa się w sposób zgodny z miejscowym prawem i zwyczajami (niekolidującymi z wierzeniami Świadków Jehowy)[57][58]; może być stosowana kremacja[59].
 • Uroczystości pogrzebowe wyznawców nie zawierają rytuałów i obrzędów w intencji zmarłych. Okolicznościowe przemówienie może odbyć się w miejscowej Sali Królestwa, w zakładzie pogrzebowym, w domu zmarłego lub przy grobie. Starszy zboru krótko przypomina historię życia zmarłego, jego udział w działalności zboru oraz jego nadzieję na zmartwychwstanie, którą żywił. Celem takiej uroczystości jest pocieszenie w smutku najbliższych oraz przypomnienie, co Biblia mówi o śmierci i nadziei zmartwychwstania. W czasie uroczystości zwykle śpiewa się jedną lub kilka pieśni religijnych, a kończy modlitwą do Boga[57][60][58].
 • Ponieważ Świadkowie Jehowy nie wierzą w nieśmiertelność duszy, dlatego odrzucają wszelkie praktyki wynikające z tego poglądu. Nie oddają czci duchom zmarłych oraz wystrzegają się wszelkich ceremonii, urządzanych z myślą o zjednaniu przychylności zmarłych przodków, w tym świętowania, gdy pogrzeb kończy się stypą. Wystrzegają się m.in. nocnego czuwania przy zwłokach, składania ofiar płynnych, przemawiania do zmarłych i kierowania do nich próśb, organizowania uroczystych rocznic pogrzebu, noszenia żałoby oraz innych zwyczajów wynikających z wiary w nieśmiertelność duszy (np. Wszystkich Świętych, Zaduszki itp.)[60][61][62][57][58].
 • Nie pobierają opłat za przeprowadzenie uroczystości pogrzebowych[57][10].

Święta[edytuj | edytuj kod]

 • Obchodzą doroczną uroczystość Wieczerzy Pańskiej (Pamiątka)[63] wiosną, w dniu odpowiadającym 14 nisan według kalendarza hebrajskiego, wieczorem po zachodzie słońca[64][65]. Wygłoszone wtedy zostaje okolicznościowe przemówienie o tematyce biblijnej, podkreślające rolę Jezusa Chrystusa w zamierzeniu Bożym co do ludzkości, w szczególności znaczenie jego ofiarnej śmierci jako okupu złożonego dla wybawienia z niewoli grzechu i śmierci. Następnie podawany jest obecnym chleb pieczony bez zakwasu i czerwone wino, które spożywają wyłącznie osoby uważające się za wybrane do przyszłych władz Królestwa Bożego w niebie[66][65]. Świadkowie Jehowy uważają, że celem obchodzenia Wieczerzy Pańskiej jest upamiętnienie Jezusa oraz wyrażenie wdzięczności za ofiarę, jaką złożył za ludzi. Ta doroczna uroczystość nie jest żadnym sakramentem ani obrzędem religijnym, w wyniku którego dostępuje się łaski czy przebaczenia grzechów[67].
 • Odrzucają tradycyjne rytuały, święta, wywodzące się z kultury ludowej bądź obchodzone indywidualnie – jak urodziny czy imieniny – czy ustanowione święta państwowe oraz święta religijne, jeśli te naruszają przykazania lub zasady biblijne, np. związane lub wywodzące się z niezgodnych ich zdaniem z Biblią poglądów i praktyk religijnych, stanowią element kultu państwa lub nadmiernej czci oddawanej ludziom[68][69].
Zebranie Świadków Jehowy w Sali Królestwa (Portugalia).

Zebrania zborowe[edytuj | edytuj kod]

 • Cotygodniowe zebrania zborowe: Świadkowie Jehowy we wszystkich swych zborach organizują trzy cotygodniowe zebrania[70][71]. Odbywają się one dwa razy w tygodniu w obiektach nazywanych „Salami Królestwa”. Wstęp na te zebrania jest wolny, nie przeprowadza się zbiórek pieniędzy. Aktualny program zebrań – identyczny program przedstawiany we wszystkich zborach na świecie – jest zamieszczony online na oficjalnej stronie internetowej jw.org, w Bibliotece Internetowej Strażnicy, w darmowych aplikacjach na urządzenia cyfrowe JW Library i JW Library Sign Language oraz w wybranych publikacjach. Najczęściej w niedzielę odbywają się łącznie dwa zebrania: wykład biblijny i studium Strażnicyzebranie w weekend. W innym dniu tygodnia odbywa się trzecie zebranie – Chrześcijańskie życie i służbazebranie w tygodniu. Podczas nich modlą się, studiują Pismo Święte, śpiewają pieśni, dają wyraz swojej wierze oraz wzajemnie się zachęcają[1][72][73]. Krótka charakterystyka tych zebrań[74]:
 • Wykład biblijny – 30-minutowe przemówienie publiczne o tematyce biblijnej. Mówcą może być starszy zboru lub sługa pomocniczy. Omawia on z podium określony wcześniej temat biblijny, kierując uwagę na wersety z Pisma Świętego, które obecni śledzą we własnych egzemplarzach Biblii. Wykłady publiczne mają urozmaiconą tematykę (szkice, prawie 200 tematów, dostarcza Ciało Kierownicze). Omawiają nauki i proroctwa biblijne, zasady i rady dotyczące życia rodzinnego, małżeńskiego, problemów młodzieży i zasad moralnych. Po jego zakończeniu następuje studium Strażnicy.
 • Studium Strażnicy – godzinne zebranie, na którym omawia się artykuły specjalnie przygotowane na to studium zborowe, zawarte w czasopiśmie „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. Artykuły do studium mają różnorodną tematykę: omawiają zagadnienia biblijne oraz rady przydatne w życiu chrześcijańskim. Lektor odczytuje akapity z podręcznika, a prowadzący – wyznaczony starszy zboru – zadaje zamieszczone w czasopiśmie pytanie, na które obecni dobrowolnie udzielają odpowiedzi. W czasie dyskusji odczytuje się również wersety biblijne. Artykuły do studium na dany tydzień są identyczne i rozważane są w tym samym tygodniu w prawie 120 tysiącach zborów na całym świecie.
 • Chrześcijańskie życie i służba – zebranie składa się z trzech części. Rozpoczyna się pieśnią i modlitwą oraz krótkimi uwagami wstępnymi przewodniczącego zebrania. Następnie zaczyna się pierwsza część zebrania – Skarby ze Słowa Bożego, której celem jest lepsze zrozumienie Słowa Bożego. Na początku zostaje wygłoszone 10 minutowe przemówienie oparte na fragmencie Biblii przewidzianym na dany tydzień, przy użyciu pomocy wizualnych zamieszczonych w miesięczniku „Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań” oraz krótkich filmów, przybliżających tło i kontekst relacji biblijnych. Punkt wskazuje na ich praktyczne zastosowanie. Następny 8 minutowy punkt „Wyszukujmy duchowe skarby” omawia za pomocą pytań i odpowiedzi z udziałem obecnych, myśli zawarte w przeczytanym fragmencie Biblii. Część kończy się 4 minutowym odczytaniem fragmentu Biblii przez wyznaczonego wcześniej mężczyznę. Druga część Ulepszajmy swą służbę składa się z trzech zadań ćwiczebnych przydzielonych wcześniej uczestnikom lub wyświetla się krótkie filmy zawierające propozycje prowadzenia rozmowy w służbie kaznodziejskiej – nawiązywanie rozmowy, dokonywanie odwiedzin ponownych i prowadzenie studiów biblijnych. Celem tej części zebrania jest przygotowanie do służby kaznodziejskiej. Ostatnia część – Chrześcijański tryb życia rozpoczyna się pieśnią, następnie w jednym lub w dwóch punktach programu omawia się praktyczne zastosowanie Biblii w życiu codziennym oraz omawianie potrzeb zboru – różne tematy i zagadnienia o treści przydatnej dla członków zborów. Po nim następuje 30 minutowe „zborowe studium Biblii”, na którym omawia się Biblię na podstawie określonego podręcznika wydanego przez Towarzystwo Strażnica. Lektor odczytuje akapity z podręcznika, a prowadzący – na ogół co tydzień inny, wyznaczony starszy zboru (lub sługa pomocniczy) – zadaje zamieszczone w publikacji pytanie, na które obecni dobrowolnie udzielają odpowiedzi. W czasie dyskusji odczytuje się również wersety biblijne. Celem tej części zebrania jest nauka stosowania zasad biblijnych w życiu codziennym. Przed końcową pieśnią i modlitwą przeprowadza się krótką powtórkę myśli poruszonych w trakcie całego zebrania, a także zapowiada się, co będzie omawiane w następnym tygodniu. Zebranie trwa godzinę i 45 minut[75][76][77][78][79][80]. Celem zebrania jest pomoc w skutecznym głoszeniu dobrej nowiny i nauczaniu[81][82].
 • Zbiórka do służby polowej – krótkie zebranie zborowe, na którym przygotowuje się głosicieli i pionierów do głoszenia dobrej nowiny (ewangelizacji)[83]. Organizowanie zbiórek ma na celu prowadzenie ewangelizacji w sposób uporządkowany i skuteczny[84]. Zbiórki organizowane są w zależności od potrzeb i miejscowych warunków, w Sali Królestwa lub w innych dogodnych miejscach. Na zbiórce omawia się rady biblijne, podaje się wskazówki, jak sobie radzić w typowych sytuacjach podczas służby kaznodziejskiej, albo rozważa inne rady z biuletynu „Chrześcijańskie życie i służba”. Następnie dokonuje się podziału grupy oraz wyznacza teren do pracy. Zebranie kończy modlitwa do Boga Jehowy. Spotkania te trwają od 5 do 7 minut, a jeśli odbywają się po innym zebraniu zborowym – jeszcze krócej[85]. Przewodniczy im zwykle jeden ze starszych zboru lub sług pomocniczych[84].
Zgromadzenie w Sali Zgromadzeń (Centrum Kongresowe Świadków Jehowy w Sosnowcu).
Doroczny kongres na stadionie (Turyn, Włochy 2009)

Zgromadzenia[edytuj | edytuj kod]

Trzy razy do roku świadkowie Jehowy uczestniczą w masowych spotkaniach zwanych zgromadzeniami (kongresami)[70][86], organizowanych zwykle na dużych obiektach, takich jak stadiony, hale sportowe, a także coraz częściej we własnych obiektach, specjalnie w tym celu budowanych – Salach Zgromadzeń. Rodzaje zgromadzeń:

 • Kongresy regionalne lub międzynarodowe – odbywające się co roku, zwykle 3-dniowe kongresy na stadionach lub w wynajętych halach, rzadziej we własnych salach zgromadzeń. Gromadzą zwykle wiele tysięcy osób. Przed tymi kongresami przeprowadzana jest kampania zapraszania na nie osób postronnych. Na kongresy międzynarodowe lub specjalne zapraszani są licznie delegaci z innych krajów.
 • Zgromadzenia obwodowe – jednodniowe zjazdy głosicieli z danego obwodu, organizowane dwa razy w roku we własnych Salach Zgromadzeń lub w innych obiektach.

Charakterystyczne zabronione formy kultu[edytuj | edytuj kod]

Kult obrazów[edytuj | edytuj kod]

Kult państwa[edytuj | edytuj kod]

 • Nie oddają czci godłom państwowym, sztandarom, hymnom itp., choć darzą je stosownym szacunkiem[89]. W sprawach swoich obowiązków obywatelskich (np. podatki) starają się postępować zgodnie z zasadą z listu do Rzymian 13:1, iż „nie ma władzy, jak tylko za sprawą Boga; istniejące władze zajmują swe względne pozycje za sprawą Boga" i zawsze z uwzględnieniem nadrzędności władzy Boga (zasada z Dziejów Apostolskich 5:29 »Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom«)[90].

Współpraca międzywyznaniowa[edytuj | edytuj kod]

Wystrzegają się współpracy międzywyznaniowej i nie biorą udziału w ruchach ekumenicznych, uważając, że inne religie i wyznania zostały zwiedzione przez Szatana. Ich zdaniem chrześcijaństwo zdradziło Boga i Biblię, a inne religie również nie cieszą się Bożym uznaniem. Ogół religii utożsamiają z „nierządnicą Babilonem Wielkim” z biblijnej Księgi Apokalipsy i uważają, iż spotka go kara ze strony Boga[91][92][93].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c W co wierzą Świadkowie Jehowy?, Watchtower.
 2. Czy potrafisz „odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe”?. W: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1 sierpnia 2001. s. 7–12.
 3. Jehowa błogosławi czystej religii [w:] Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości [online], t. I, Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2000, s. 390–402.
 4. Czym jest chrzest?, Watchtower.
 5. Baptysteria — niemi świadkowie zaniechanej praktyki religijnej. W: Przebudźcie się! [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy, wrzesień 2007. s. 12–14.
 6. a b c Chrzest a twoja więź z Bogiem. W: Czego naprawdę uczy Biblia [on-line]. jw.org, 2005. s. 174–186.
 7. a b c Kto może zostać ochrzczony?. W: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1 kwietnia 2006. s. 26–30.
 8. Co trzeba zrobić, żeby zostać Świadkiem Jehowy?. jw.org, 2016-05-12.
 9. Czy mam oddać życie Bogu i zostać ochrzczony?. W: Czego nas uczy Biblia [on-line]. jw.org, 2018. s. 185–196.
 10. a b c Jak Jehowa zapewnia powodzenie swemu dziełu. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 24, 1 grudnia 1990. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150. 
 11. Watchtower: Nasza ogólnoświatowa kampania głoszenia. jw.org. [dostęp 2015-09-02].
 12. W co wierzą Świadkowie Jehowy?. „Przebudźcie się!”, s. 8, 9, sierpień 2010. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1169. 
 13. Kto to jest pionier?. W: Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy? [on-line]. jw.org, 2014. s. 16.
 14. Watchtower: Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie 2018. Towarzystwo Strażnica, 2018, s. 2.
 15. Ilu Świadków Jehowy jest na całym świecie?. jw.org. [dostęp 2018-01-11].
 16. Głosiciel, głoszenie [w:] Wnikliwe poznawanie Pism [online], t. 1, Towarzystwo Strażnica, 2006, s. 694–698, ISBN 83-86930-84-5.
 17. Watchtower. „Stale bacz na usługiwanie, które przyjąłeś w Panu”. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 4–8, 15 stycznia 2008. Towarzystwo Strażnica. 
 18. Watchtower. ‛Upewniajcie się co do rzeczy ważniejszych’. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 22–26, 15 kwietnia 2013. Towarzystwo Strażnica. 
 19. Jak jest zorganizowana nasza działalność ewangelizacyjna?. W: Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy? [on-line]. jw.org, 2014. s. 15.
 20. JW Broadcasting. tv.jw.org, 2014-10-06.
 21. Co można znaleźć na naszej stronie internetowej?. W: Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy? [on-line]. jw.org, 2014. s. 31.
 22. Nasz oficjalny serwis internetowy.... „Nasza Służba Królestwa”, s. 3–6, grudzień 2012. ISSN 1234-4559. 
 23. Gdzie szukać odpowiedzi na ważne pytania życiowe?. jw.org.
 24. Kampania upowszechniania serwisu jw.org. jw.org, 1 sierpnia 2014.
 25. Serwis jw.org – narzędzie do szerzenia prawdy biblijnej. jw.org, 2014-07-24.
 26. Ogólnoświatowa kampania informowania o serwisie jw.org. jw.org, 2015-03-23.
 27. Teokratyczne szkolenia wyrazem miłości Jehowy. W: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 września 2012. s. 13–17.
 28. Watchtower: JW Broadcasting – czerwiec 2019: Zakończenie nauki 146 klasy Szkoły Gilead. tv.jw.org, 2019-06-02. [dostęp 2019-07-22].
 29. Watchtower: Czy Świadkom Jehowy wolno umawiać się na randki?. jw.org, 2015-08-06. [dostęp 2015-08-06].
 30. Płeć (życie płciowe). W: Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy. s. 239, 240.
 31. a b c d e Zaślubiny godne uznania w oczach Boga i ludzi. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 19–22, 15 października 2006. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150. 
 32. Żyjcie zgodnie z waszą przysięgą małżeńską!. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 18–23, 1 marca 1996. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150. 
 33. Radosny i godny dzień zaślubin. W: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 października 2006. s. 28–31.
 34. Święta i zwyczaje, które nie podobają się Bogu. W: Trwajcie w miłości Bożej [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy. s. 153, 154.
 35. Znajduj radość w małżeństwie. W: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 marca 2008. s. 7–11.
 36. Watchtower: Jaki jest pogląd Świadków Jehowy na rozwód?. jw.org. [dostęp 2017-06-02].
 37. Małżeństwo. W: Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy. s. 159–165.
 38. Pytania czytelników: Czy wypada chrześcijanom obchodzić rocznicę ślubu?. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 24, nr 21/1972. Towarzystwo Strażnica. 
 39. Małżeństwo – dar od kochającego Boga. W: Trwajcie w miłości Bożej [on-line]. jw.org. s. 110–120.
 40. Małżeństwo. W: Wnikliwe poznawanie Pism [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy. s. 1247–1252 (tom I).
 41. Szanuj małżeństwo – dar od Boga. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 13–17, 15 stycznia 2010. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150. 
 42. Czy Biblia nie sugeruje, że szczęśliwym można być tylko w małżeństwie?. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 25, 1 października 2010. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150. 
 43. Służcie Jehowie całą rodziną. „Twoja rodzina może być szczęśliwa”, s. 29–31, 2014. Towarzystwo Strażnica. 
 44. Recepta na udane małżeństwo. „Twoja rodzina może być szczęśliwa”, s. 3–5, 2014. Towarzystwo Strażnica. 
 45. Watchtower: Co Biblia mówi o pornografii? Czy cyberseks jest zły?. jw.org. [dostęp 2016-09-02].
 46. „Małżeństwo niech będzie w poszanowaniu”. „„Trwajcie w miłości Bożej””, s. 121–132, 2014. Towarzystwo Strażnica. 
 47. Zbliż się do Boga przez modlitwę. W: Czego naprawdę uczy Biblia [on-line]. jw.org. s. 164–173.
 48. Dlaczego należy się modlić w imię Jezusa?. W: Strażnica Zwiastująca Królestwa [on-line]. jw.org, Luty 2008. s. 11–14.
 49. a b Kim są aniołowie?, Watchtower.
 50. Modlitwa – wyjątkowy zaszczyt. W: Czego uczy nas Biblia [on-line]. jw.org, 2018. s. 174–184.
 51. Czy powinniśmy modlić się do Jezusa?. W: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [on-line]. jw.org, Styczeń 2015. s. 14, 15.
 52. Czy należy modlić się do „świętych”?. W: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [on-line]. jw.org, 1 października 2010. s. 4, 5.
 53. Czy należy modlić się do „świętych”?. W: Przebudźcie się! [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy, 8 listopada 2010. s. 20, 21.
 54. Czym jest rodzinne wielbienie Boga?. W: Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy? [on-line]. jw.org, 2014. s. 13.
 55. Czy znajdujesz czas na studium Biblii?. W: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 października 2009. s. 32.
 56. Wykupujmy czas na czytanie i studium. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 18–23, 1 października 2000. Biblioteka Internetowa Strażnicy. 
 57. a b c d Jak Świadkowie Jehowy zapatrują się na pogrzeby?, Watchtower.
 58. a b c Chrześcijańskie pogrzeby – godne, skromne i akceptowane przez Boga. W: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 lutego 2009. s. 29–32.
 59. Biblijny punkt widzenia Co sądzić o kremacji?. W: Przebudźcie się! [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy, 8 marca 2009. s. 10, 11.
 60. a b Stroń od zwyczajów, które nie podobają się Bogu. W: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1 stycznia 2005. s. 27–30.
 61. Czyściec. W: Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy. s. 66–68.
 62. Msza. W: Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy. s. 185.
 63. Wieczerza Pańska — uroczystość, która przysparza chwały Bogu. W: Czego naprawdę uczy Biblia [on-line]. jw.org. s. 206–208.
 64. Od sederu do zbawienia. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 13–15, 15 lutego 1990. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150. 
 65. a b „Czyńcie to na moją pamiątkę”. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 22–26, 15 grudnia 2013. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150. 
 66. ‛Należyte osądzenie siebie’ — w okresie Pamiątki. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 15–20, 15 lutego 1990. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150. 
 67. Watchtower: Dlaczego Świadkowie Jehowy obchodzą Wieczerzę Pańską inaczej niż pozostałe religie?. jw.org, 2015-11-16. [dostęp 2015-11-16].
 68. Czy obchodzić święta?. W: Czego naprawdę uczy Biblia [on-line]. jw.org. s. 222, 223.
 69. Watchtower: Dlaczego Świadkowie Jehowy nie obchodzą pewnych świąt?. jw.org, 2018-12-12. [dostęp 2018-12-12].
 70. a b George D. Chryssides: The A to Z of Jehovah's Witnesses. Plymouth: Scarecrow Press, Inc., 2008, s. lxx. ISBN 978-0-8108-6891-5. (ang.)
 71. Jak wygląda program naszych zebrań?. „Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?”, s. 10, 2014. 
 72. Dlaczego warto przychodzić na nasze zebrania?. W: Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy? [on-line]. jw.org, 2014. s. 8.
 73. Dlaczego powinniśmy korzystać z zebrań?. W: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [on-line]. jw.org, kwiecień 2016. s. 18–22.
 74. Co się dzieje w Sali Królestwa?. jw.org.
 75. Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań, Watchtower.
 76. Zebranie chrześcijańskiego życia i służby, Watchtower, 3 listopada 2015 [dostęp 2015-12-20].
 77. Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy. Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 59.
 78. Jaki jest najlepszy sposób przygotowywania się do zebrań?. „Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?”, s. 12, 2014. 
 79. Program zgromadzenia statutowego w roku 2015: Część 1 – Chrześcijańskie życie i służba. tv.jw.org, 2015-11-05. [dostęp 2016-06-21].
 80. Rocznik Świadków Jehowy 2017. Towarzystwo Strażnica, 2016, s. 19–23.
 81. Szkolenie poddanych Królestwa. W: Królestwo Boże panuje! [on-line]. jw.org, 2014. s. 188.
 82. Wskazówki dotyczące zebrań chrześcijańskiego życia i służby. jw.org, 2018.
 83. Skrzynka pytań: Co należy omawiać na zbiórkach do służby polowej?. „Nasza Służba Królestwa”, s. 6, 7, wrzesień 2001. ISSN 1234-4559. 
 84. a b Zbiórki do służby polowej. „Nasza Służba Królestwa”, s. 6, 7, sierpień 2009. ISSN 1234-4559. 
 85. Zbiórki do służby polowej, które osiągają swój cel. „Nasza Służba Królestwa”, s. 3–6, marzec 2015. 
 86. Dlaczego przychodzimy na zgromadzenia?. „Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?”, 2018. Watch Tower Bible and Tract Society. 
 87. Obrazy. W: Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy. s. 209–213.
 88. Watchtower: Czy modlić się do świętych?. jw.org.
 89. Oddawanie honorów fladze, udział w wyborach i służba cywilna. W: Trwajcie w miłości Bożej [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy. s. 212–215.
 90. Neutralność. W: Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy. s. 192–198.
 91. Jaki jest pogląd biblijny na współpracę międzywyznaniową?. W: Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [on-line]. Biblioteka internetowa Strażnicy. s. 290, 291.
 92. Babilon Wielki. W: Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy. s. 34–38.
 93. Watchtower: Czy Świadkowie Jehowy nawiązują współpracę międzywyznaniową?. jw.org.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]