Starszy zboru

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Starszy zboru (gr πρεσβυτερος, presbyteros) – urząd w niektórych chrześcijańskich kościołach i związkach wyznaniowych.

Protestantyzm[edytuj | edytuj kod]

Starszy metodystyczny błogosławi Wieczerzę Pańską

W wielu Kościołach protestanckich, niezależnie od urzędu pastora, istnieje także funkcja starszego zboru. Niektóre społeczności mają więcej niż jednego starszego, skupiając ich w radzie starszych. W większości denominacji starszymi zboru są osoby świeckie, choć np. w niektórych kościołach metodystycznych funkcję tę sprawują starsi duchowni. Niektóre wspólnoty ordynują na to stanowisko również kobiety.

W Polsce urząd starszych zboru występuje m.in. w:

Świadkowie Jehowy[edytuj | edytuj kod]

Świadkowie Jehowy
 PortalKategoria
Zebranie Świadków Jehowy prowadzone przez starszego zboru w Sali Królestwa (Portugalia)
Nadzorca podróżujący przemawia na kongresie (Sosnowiec, 2010)

Funkcja starszego zboru funkcjonuje w społecznościach badackich, takich jak: Świadkowie Jehowy, Świecki Ruch Misyjny „Epifania” czy Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego.

W zborach Świadków Jehowy starszym zboru, zwanym również nadzorcą zboru jest mężczyzna sprawujący nadzór nad zborem[1]. Biblijne kryteria wyboru: 1Tm 3:1-7, Tyt 1:5-9 także: Jk 3:13, 17, 18. W organizacji Świadków Jehowy funkcja starszego zboru odpowiada biblijnej funkcji prezbitera (gr. πρεσβυτερος, presbyteros). Nie ma ograniczeń co do liczebności starszych (nadzorców) w jednym zborze[2][3].

Starszy jest zalecany przez miejscowe grono starszych zboru, spośród sług pomocniczych usługujących w zborze. W trakcie wizyty w danym zborze nadzorca obwodu, po omówieniu zaleceń z miejscowym gronem starszych oraz po poznaniu kandydatów do zamianowania, mianuje ich na starszych i sług pomocniczych w danym zborze[4].

Starszy nie wyróżnia się spośród innych członków zboru, ani ubiorem ani tytułami. Nie otrzymuje żadnych gratyfikacji za sprawowanie tej funkcji[5]. Starszy przewodzi w działalności kaznodziejskiej zboru, naucza w nim oraz udziela pokrzepienia, rad oraz zachęt duchowych pozostałym członkom zboru[6].

Zadania[edytuj | edytuj kod]

W zborze starszym (nadzorcom) przydzielane są funkcje[7]:

 • koordynator grona starszych – prowadzi spotkania wszystkich (grona) starszych danego zboru, jest odpowiedzialny za harmonijną współpracę w tym gronie. Przydziela punkty starszym i sługom pomocniczym w programie zebrania służby. Przydziela prowadzących zebranie zborowego studium Biblii. Najczęściej też układa program (tzn. przydziela mówców do danego tematu i terminu) wykładów biblijnych wygłaszanych na zebraniach w miejscowej Sali Królestwa, zajmuje się lokalnymi sprawami organizacyjnymi zboru[8][9];
 • sekretarz – zajmuje się zapiskami zborowymi, na bieżąco informuje starszych o nadejściu ważnych listów do zboru, kompletuje sprawozdania miesięczne z działalności kaznodziejskiej miejscowych Świadków Jehowy;
 • nadzorca służby – planuje regularne wizyty w grupach służby, organizuje zbiórki do służby polowej, zajmuje się sprawami służby kaznodziejskiej zboru, sprawuje nadzór nad tymi sługami pomocniczymi, którzy opiekują się publikacjami i terenami do głoszenia na terenie zboru;

Tych trzech nadzorców tworzy miejscowy Zborowy Komitet Służby – wypełniają i podpisują różne formularze, np. zestawienia i zamówienia na publikacje Świadków Jehowy (otrzymują je od sług pomocniczych – sługi literatury i sługi czasopism), czuwają nad kontami zboru (dobrowolne datki ze skrzynek na Sali Królestwa). Rozważają prośby o udostępnienie Sali Królestwa na uroczystości ślubne i pogrzebowe członkom wspólnoty, przydzielają głosicieli do grup służby. Działają pod nadzorem wszystkich starszych zboru.

 • nadzorca grupy służby – opiekuje się przydzieloną mu grupą (10-15 głosicieli). Pomaga również w zbieraniu od głosicieli w danej grupie, comiesięcznych sprawozdań z działalności kaznodziejskiej przekazując je potem sekretarzowi zboru, organizuje grupowe zbiórki do służby polowej oraz dokonuje wizyt pasterskich z innym starszym lub sługą pomocniczym u osób należących do grupy, którą nadzoruje; nadzoruje grupowe sprzątanie Sali Królestwa po każdym zebraniu;
 • prowadzący studium Strażnicy – przewodniczy w tym cotygodniowym zebraniu, odbywającym się w Sali Królestwa;
 • nadzorca szkoły teokratycznej – prowadzi cotygodniowe zajęcia zebrania o nazwie teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej; opiekuje się również biblioteką zborową w Sali Królestwa[10].

Co tydzień różni starsi (oraz słudzy pomocniczy), przedstawiają punkty w programie zebrań zborowych, wygłaszają również publiczne wykłady biblijne, współpracują z pionierami i głosicielami w służbie kaznodziejskiej, starsi co tydzień na zmianę prowadzą zborowe studium Biblii.

Starsi również spotykają się z kandydatami na głosiciela zborowego czy kandydatami do chrztu omawiając z nimi podstawowe wymagania biblijne[11]. Odwiedzają poszczególnych członków na tzw.wizytach pasterskich, zachęcając ich i udzielając rad biblijnych[12]. W przypadku kiedy okaże się, że ochrzczony członek zboru postępuje wbrew zasadom biblijnym lub publicznie odejdzie od istotnej doktryny wiary, czy popełni jakiś grzech, a nie okaże szczerej skruchy i głębokiego żalu za swoje złe postępowanie, starsi zboru powołują spośród swego grona trzyosobowy Komitet Sądowniczy, który może go wykluczyć ze społeczności, a po pewnym czasie, gdy zmieni swe postępowanie ten sam komitet może go przywrócić do społeczności wyznawców[13][14].

Inne funkcje[edytuj | edytuj kod]

Starsi nadzorują również inne działy (funkcjonujące na zasadzie wolontariatu)[7]:

 • budowlany (Regionalne Komitety Budowlane, Brygady Budowniczych Sal Królestwa);
 • medyczny (Komitet Łączności ze Szpitalami, Grupy Odwiedzania Chorych);
 • humanitarny (Komitet Pomocy Doraźnej);
 • organizacyjny (Komitet Kongresu, Komitet Użytkowania Sali Królestwa, Komitet Użytkowania Sali Zgromadzeń i inne)

Szkolenia[edytuj | edytuj kod]

Starsi zboru biorą udział w przeznaczonych dla nich specjalnych szkoleniach:

 • Kurs Służby Królestwa ze specjalnym podręcznikiem „Paście trzodę Bożą” – organizowane przez Ciało Kierownicze dla nadzorców podróżujących, starszych zboru oraz osobne dla sług pomocniczych, wprowadzone 9 marca 1959 w South Lansing w USA, trwający wówczas miesiąc[17], obecnie przeprowadzane na całym świecie. W 1966 kurs skrócono do dwóch tygodni. W 1972 wydano nowy podręcznik – Kurs Służby Królestwa. Od 1977 wszyscy starsi zboru korzystają z 15-godzinnego szkolenia. Odtąd co kilka lat przeprowadza się je o różnej długości. Wydano pierwszą broszurę z serii Uważajcie na samych siebie i na całe stado. Od 1984 z kursu korzystają również – osobno – słudzy pomocniczy[18]. W 1991 wydano nowy podręcznik Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę, a w 2010 obecny. Ostatni taki kurs – dla starszych zboru oraz sług pomocniczych – miał miejsce na przełomie 2010/2011, a tylko dla starszych – pod koniec 2014 roku. Nie jest żadnym seminarium duchownym. Kładzie nacisk na obowiązki religijne w zborach, szkolenie do opiekowaniem się powierzoną im trzodą i wywiązywania z zadań organizacyjnych. Omawia się aktualną sytuację w zborach, widoczne tendencje oraz zaistniałe potrzeby[19];
 • Kurs dla Starszych – pięciodniowe, wprowadzone w 2008 w USA, w celu podniesienia duchowych kwalifikacji, od 2011 organizowany jest we wszystkich krajach (w Polsce do 2013 skorzystało z niego ponad 4370 starszych zboru)[19].
 • Niektórzy ze starszych zboru także w dodatkowych, m.in.: Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa. Nadzorcy podróżujący – oraz (jeśli są żonaci) ich małżonki – korzystają z specjalnego dwumiesięcznego Kursu dla Nadzorców Podróżujących i Ich Żon (w Polsce do marca 2014 odbyło się jedenaście takich kursów (klas))[20][21].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Jaka jest rola starszych zboru?. „Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?”, s. 18, 2014. 
 2. Nadzorca. „Wnikliwe poznawanie Pism tom 2”. s. 124, 125. 
 3. Starszy. „Wnikliwe poznawanie Pism tom 2”. s. 787-790. 
 4. a b Jak w poszczególnych zborach są mianowani starsi i słudzy pomocniczy?. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 28, 15 listopada 2014. 
 5. Watchtower: Czy Świadkowie Jehowy mają duchownych, którzy pobierają opłaty za swoje posługi? (pol.). jw.org. [dostęp 2014-08-31].
 6. Pasterze, naśladujcie Największych Pasterzy. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 26-30, 15 listopada 2013. 
 7. a b Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy. Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 37-49.
 8. Nasza Służba Królestwa” listopad 2008, s. 3
 9. Nasza Służba Królestwa” luty 1994, s. 1
 10. Jaką pomoc stanowi dla nas biblioteka w Sali Królestwa?. „Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?”, s. 30, 2014. 
 11. Dlaczego należy się ochrzcić?. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 13, 1 kwietnia 2002. 
 12. Chrześcijańscy starsi — ‛współpracownicy ku naszej radości’. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 29-31, 15 stycznia 2013. 
 13. Watchtower: Czy zrywacie wszelkie kontakty z byłymi członkami waszej religii? (pol.). jw.org. [dostęp 2014-09-01].
 14. „Pasterze odpowiadający memu sercu”. „Jeremiasz przekazuje nam słowo od Boga”, s. 128-139, 2014. 
 15. Jak pomagają nam nadzorcy obwodów?. „Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?”, s. 20, 2014. 
 16. Jak jest zorganizowana praca Biura Oddziału?. „Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?”, s. 25, 2014. 
 17. Czy jesteś przygotowany do ocalenia?. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 24, 15 maja 2006. 
 18. Rocznik Świadków Jehowy 2003. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2003, s. 16.
 19. a b Teokratyczne szkolenia wyrazem miłości Jehowy. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 13-17, 15 września 2012. 
 20. Nasza Służba Królestwa”, luty 2014, s. 4
 21. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy15 września 2012 s. 15