Publikacje Świadków Jehowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Świadkowie Jehowy drukują Biblię i swoje publikacje we własnych drukarniach w przeszło 1080 językach używanych w 239 krajach
Świadkowie Jehowy udostępniają swoje publikacje nieodpłatnie – także w miejscach publicznych

Świadkowie Jehowy swoją doktrynę upowszechniają nieodpłatnie głównie za pomocą Biblii i opartych na niej książek, czasopism, broszur, traktatów (ulotek informacyjnych) oraz środków multimedialnych i strony internetowej jw.org[1].

Wydawnictwa Świadków Jehowy są publikowane w wersji drukowanej oraz online w przeszło 1080 językach[a][2][b], w tym w 105 językach migowych, a w przeszło 50 językach także w wydaniach brajlowskich lub w innych wersjach dla niewidomych i niedowidzących[3][4]. W serwisie jw.org są udostępnione do bezpłatnego pobrania w różnych formatach. Są dostępne również w takich językach, w których nie wydano przedtem żadnej innej publikacji[5][6][7]. Serwis jw.org jest przetłumaczony na najwyższą liczbę języków spośród wszystkich serwisów internetowych świata[2][8].

Celem wydawania tych publikacji jest pomoc w zrozumieniu Biblii i zwrócenie uwagi na jej praktyczną wartość w życiu[9][10].

Wszystkie publikacje Świadków Jehowy są redagowane w języku angielskim przez Komitet Redakcyjny Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, a następnie tłumaczone na inne języki[1]. Ciało Kierownicze sprawuje również nadzór nad tłumaczeniem publikacji, czym zajmują się zespoły liczące ponad 6000 tłumaczy i personelu pomocniczego[11][12]. Zespoły tłumaczy pracują w Biurach Oddziału oraz w ponad 400 Biurach Tłumaczeń w ponad 150 krajach, które funkcjonują tam, gdzie jest używany dany język[13]. Następnie publikacje są drukowane w 9 własnych drukarniach położonych w Ameryce Północnej oraz Południowej, Afryce, Azji i Europie[14][c].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Oficyna wydawnicza Świadków Jehowy – Towarzystwa Strażnica – rozpoczęła regularne wydawanie swoich publikacji w 1881. Jednak już dwa lata wcześniej Charles Taze Russell rozpoczął wydawanie czasopisma „Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence” („Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa”), czasopismo, które z czasem, jako „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, stało się najbardziej rozpowszechnionym czasopismem religijnym na świecie[16][17]. W 1880 przygotowano do druku pierwszy z całej serii traktatów, mających rozbudzić w ludziach zainteresowanie tematyką biblijną. W 1890 ukazała się nakładem Towarzystwa Strażnica pierwsza Biblia. W 1900 nabyto prawa do drukowania innych przekładów Biblii.

Początkowo publikacje wydawano jedynie w języku angielskim, później również w innych. Od 1912 wydawane są również publikacje dla niewidomych[3][18]. W 19 językach publikacje Towarzystwa Strażnica są wydawane brajlem[4]. W 1914 zrealizowano pierwszy 8-godzinny film „Fotodrama stworzenia”, który w tym samym roku obejrzało ponad 9 mln widzów w różnych częściach świata.

Pod koniec 1918 wydano dokończoną po śmierci C.T. Russella książkę pt. „Dokonana tajemnica”. Ponieważ zawierała ona szereg bardzo krytycznych uwag wobec kleru chrześcijaństwa, została zakazana w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Wzrastał też podsycany przez duchowieństwo sprzeciw wobec tego wyznania. W wyniku ostrej krytyki kleru zawartej w tej, jak i w innych książkach, począwszy od 1918 Europę i Amerykę Północną objęła fala ataków na wyznawców. 7 maja tego samego roku decyzją władz federalnych Stanów Zjednoczonych J.F. Rutherford i siedmiu jego współpracowników zostało aresztowanych i osadzonych w więzieniu federalnym w Atlancie w stanie Georgia. Więzieni członkowie Towarzystwa Strażnica zostali zwolnieni 25 marca 1919. W tym samym roku rozpoczęto wydawanie czasopisma The Golden Age („Złoty Wiek”, obecnie znane jako „Przebudźcie się!”).

Od 1920 publikacje są drukowane w ich własnych drukarniach na świecie, w których pracują wolontariusze.

W 1934 zaczęto korzystać w działalności kaznodziejskiej ze specjalnie zaprojektowanych gramofonów i płyt z nagranymi publikacjami, tzw. kazaniami (92 różnych wykładów)[19].

W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu publikacje te – z narażaniem życia – były przemycane do obozów koncentracyjnych, łagrów i więzień, często w formie zminiaturyzowanej lub jako mikrofilmy.

W różnych okresach były one w wielu krajach (a w kilku nadal są) zakazane przez władze, dlatego też Świadkowie Jehowy drukowali je w podziemiu (w latach 1950–1989 również w Polsce).

Po 1945 nastąpił znaczny wzrost nakładu i skala rozpowszechniania ich publikacji co spowodowało duże zmiany technologiczne i organizacyjne w procesie produkcji.

W 1950 rozpoczęto wydawanie Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata, a w następnych latach filmów, przezroczy, kaset magnetofonowych, płyt CD i DVD. W latach 50. XX w. zaczęto wydawać publikacje wielobarwne, z większą ilością ilustracji, a w latach 70. XX w. w technice offsetowej. Pod koniec lat 50. XX w. rozpoczęto publikowanie wydawnictw do nauki czytania i pisana w krajach, w których panuje analfabetyzm. Od 1960 wydawane są zaproszenia na Pamiątkę. W latach 70. XX w. skonstruowano system wielojęzycznego fotoskładu MEPS. W latach 90. XX w. rozpoczęto wydawanie publikacji w językach migowych, a następnie w formie elektronicznej (również w Internecie jako audiobooki).

Wiele publikacji osiąga nakład ponad 100 mln egz., w kilkuset językach. Niektóre są umieszczone w Księdze rekordów Guinnessa (Rekordy wydawnicze). Są one wydawane w ramach ogólnoświatowej działalności edukacyjnej, wspieranej dobrowolnymi datkami. Świadkowie Jehowy korzystają z nich w czasie działalności kaznodziejskiej, rozpowszechniając je nieodpłatnie w 240 krajach i terytoriach zależnych (liczba według podziału terytorialnego, jaki stosują w swych sprawozdaniach rocznych). Na ogół co miesiąc skupiają się na rozpowszechnianiu jednej lub kilku wybranych publikacji. Ich treść omawiają też na swoich spotkaniach religijnych – zwykle za pomocą pytań i odpowiedzi.

Tylko w ciągu minionej dekady łączny nakład wszystkich publikacji Świadków Jehowy wyniósł ponad 20 miliardów egzemplarzy. Każdego roku wydają ich prawie półtora miliarda egzemplarzy[20], a w samym tylko roku 2015 – 4,5 miliarda[21]. Ich publikacje i filmy otrzymały liczne nagrody i dyplomy uznania na wystawach, festiwalach, konkursach oraz od stowarzyszeń pozarządowych i rządów kilku krajów[22][23][24] (które korzystają z nich w programach edukacyjno-szkoleniowych[25]).

Historia w Polsce[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz więcej w artykule Świadkowie Jehowy w Polsce, w sekcji Historia.
 Zobacz więcej w artykule Przebudźcie się!, w sekcji Historia czasopisma w Polsce.

Co najmniej od 1904 wydaje się publikacje w języku polskim, najpierw były to traktaty i ulotki. W latach 1907–1909 wydano szereg innych publikacji (m.in. skrócone wydanie pierwszego tomu Wykładów Pisma Świętego). W 1915 regularnie, co miesiąc, była wydawana „Strażnica” po polsku (od stycznia 1919 ukazywała się dwa razy w miesiącu). W 1921 wydano po polsku nowy śpiewnik. Treść dyskusji podjętej i przegranej przez teologów jezuickich 10 sierpnia 1922 w Krakowie została wydana w formie broszury pt. „Bitwa na niebie” w nakładzie 10 000 egzemplarzy, nie licząc późniejszych dodruków. W latach 20. XX w. wyświetlano film Fotodrama stworzenia w różnych miastach i choć starano się wynajmować jak największe sale to jednak ze względu na dużą ilość chętnych do obejrzenia filmu projekcje trzeba było kilkakrotnie powtarzać. Biletem wejścia na projekcje były publikacje Towarzystwa Strażnica, które rozprowadzano przed wejściem na salę kinową. Od 1925 po polsku zaczęło się ukazywać regularnie czasopismo „Złoty Wiek”. Do 1933 czasopismo to było drukowane w Szwajcarii i sprowadzane do Polski. Przez krótki czas „Złoty Wiek” był dostępny również w sprzedaży w kioskach ulicznych wraz z prasą światową i szeroko reklamowany na ulicach Warszawy i Łodzi[26]. W 1929 dwóch arcybiskupów wystosowało petycję, wnoszącą o zakaz wydawania czasopisma „Złoty Wiek” w języku polskim. 24 października 1929 cofnięto debit pocztowy na jego sprowadzanie ze Szwajcarii[27]. 22 stycznia 1930 ponownie zezwolono na sprowadzenie czasopisma i rozsyłanie go pocztą[28]. Gdy w 1933 uniemożliwiono sprowadzanie „Złotego Wieku” ze Szwajcarii, zaczęto drukować czasopismo w Łodzi. Kilkakrotnie jednak zmieniano wydawców, gdyż strona kościelna wywierała na nich presję by zaprzestali wydawania pisma. Po licznych konfiskatach czasopisma zarządzonych przez urząd cenzury doszło do zakazu publikacji „Złotego Wieku”. Po wniesionej apelacji wydawano „Złoty Wiek” aż do czasu wydania decyzji o nieodwołalnym zakazie wydawania czasopisma. Augustyn Raczek odpowiedzialny za wydawanie „Złotego Wieku” został skazany na 15 miesięcy więzienia. Ostatni jego numer ukazał się 1 września 1936. Jednak w miejsce tego czasopisma 1 października 1936 zaczęto w Warszawie wydawać czasopismo pod tytułem „Nowy Dzień”. Miało ono taki sam charakter jak „Złoty Wiek”. Ukazywało się ono do samego wybuchu II wojny światowej[29]. Redaktorem nowego czasopisma został Ludwik Kinicki[30]. W 1937 zakazano wydawania „Strażnicy”, którą zaczęto wydawać nieoficjalnie[31]. W okresie II wojny światowej „Strażnica” była powielana lub przepisywana ręcznie i rozprowadzana konspiracyjnie z zachowaniem najwyższej ostrożności ponieważ w niektórych wypadkach za posiadanie zaledwie jednego egzemplarza czasopisma groziło umieszczenie w obozie koncentracyjnym[32]. Artykuły ze „Strażnicy” przewożono konspiracyjnie najczęściej z Niemiec. Miały postać listów (rękopisów). Następnie je tłumaczono. Matryce woskowe „Strażnicy” przygotowywano w Warszawie, a odpowiedzialni za poszczególne strefy dbali o ich powielenie również w innych częściach kraju (oprócz Warszawy, m.in. w Lublinie, Krakowie, Lwowie). W grudniu 1942 hitlerowcy odkryli warszawską drukarnię, a jej pracowników: Stefana Milewskiego i Jana Gontkiewicza, wysłano do obozu koncentracyjnego Majdanek, a następnie do obozu Buchenwald. Po nich nadzorowaniem działalności i powielaniem publikacji na tym obszarze zajmował się Ludwik Kinicki – aresztowany w 1944, zmarł pod koniec tego roku w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. W niektórych obozach w porze ciszy nocnej Świadkowie Jehowy powielali literaturą biblijną, W KL Stutthof była tłumaczona przez Wilhelma Scheidera okazyjnie przemycaną do obozu. Na początku 1946 wysłano do Polski całe kartony Biblii, a nieco później 7500 egzemplarzy książek „Prawda was wyswobodzi” oraz 250 tysięcy egzemplarzy broszury „Religia zbiera wicher”.

20 lipca 1950 cofnięto debit pocztowy oraz zakazano rozpowszechniania czasopisma „Strażnica” (zob. czasopisma pozbawione debitu komunikacyjnego w PRL)[33]. 3 czerwca 1955 zakazano rozpowszechniania wszelkich wydawnictw Świadków Jehowy niezależnie od miejsca i daty wykonania[34]. W czasie zakazu, tajne miejsca produkcji literatury nazywano „piekarniami”. Nadzór nad drukarniami sprawowali nadzorcy okręgów[35]. Urządzano je w ustronnych miejscach, którymi często były stodoły, piwnice czy strychy. Osoby, które zostały przyłapane na tej działalności, trafiały do więzień[36]. Pod koniec lat 50. XX w. zastosowano fotograficzne zmniejszanie rozmiaru stron, a w 1956 offsetowe powielacze typu rotaprint. W 1960 rozpoczęto w podziemiu również druk i oprawę książek[37]. W latach 50. XX w. nakład powielanych czasopism wynosił około 30 tysięcy, w latach 80. XX w. wzrósł do 800 tysięcy egzemplarzy. W Polsce funkcjonowało około 10 takich drukarni, w każdej z nich pracowało 7–8 osób. Pomimo trwającego jeszcze zakazu działalności w 1983 pozwolono polskim Świadkom Jehowy sprowadzić ze Stanów Zjednoczonych dziesiątki tysięcy egzemplarzy literatury biblijnej – pierwszą publikacją była w 1984 książka „Mój zbiór opowieści biblijnych” w nakładzie 60 tysięcy egzemplarzy. W 1985 sprowadzono książkę „Będziesz mógł żyć w raju na ziemi” oraz broszury „Oto wszystko nowe czynię” i „Imię Boże”. W kolejnych latach zaczęto regularnie sprowadzać duże ilości publikacji biblijnych z Biura Oddziału w Niemczech. Aby ułatwić import publikacji i uprościć związane z tym procedury, Świadkowie Jehowy zarejestrowali 12 lutego 1985 spółkę pod nazwą „Strażnica – Wydawnictwo Wyznania Świadków Jehowy w Polsce”[38]. W połowie 1988 oficjalnie zezwolono na regularne sprowadzanie czterobarwnych czasopism: półmiesięcznika „Strażnica” i miesięcznika „Przebudźcie się!”. W kraju działało około 84,5 tysiąca głosicieli[39]. W lipcu 1994 wydano w języku polskim Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata (Nowy Testament), a w czerwcu 1997 cała Biblię – Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. W sierpniu 2018 wydano zrewidowana edycje Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata opartej na wydaniu angielskim z 2013[40]. Do sierpnia 2018 Przekład Nowego Świata w języku polskim w różnych formatach opublikowano w nakładzie 1 828 521 egzemplarzy[41]. Od lutego 2020 w języku polskim rozpoczęto udostępniać poszczególne księgi biblijne w wersji do studium[42]. W październiku 2014 Świadkowie Jehowy po raz pierwszy w Polsce brali udział w targach książki – „Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie”, prezentując i udostępniając swoje bezpłatne publikacje biblijne[43]. Prezentowali je również na krakowskich targach w 2015[44] i w 2016 w „20. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie”[45], w latach 2017-2019 w „Wrocławskich Targach Dobrych Książek”[46] oraz w 2023 na „Poznańskich Targach Książki”[47].

W 2004 wydano pierwszą publikację w polskim języku migowym. W grudniu 2017 wydanie Ewangelii według Mateusza w tym języku[48] (do 2021 udostępniono kolejne księgi biblijne, do Księgi Objawienia)[49]. 19 czerwca 2022 wydano Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata w polskim języku migowym[50], jako pierwszy Nowy Testament w tym języku w Polsce[51]. W lipcu 2014 oprócz już działającej oficjalnej strony internetowej Świadków Jehowy jw.org w języku polskim, uruchomiono ją również w polskim języku migowym[52]. Od listopada 2015 w polskim języku migowym dostępna jest „Strażnica”[53]. Od lutego 2014 w polskim alfabecie Braille’a dostępna jest „Strażnica”, a od lipca 2014 rozpoczęto wydawanie kolejnych publikacji Świadków Jehowy w tym alfabecie. W 2015 wydano pierwsze publikacje Świadków Jehowy w języku kaszubskim[54], po śląsku (w gwarze cieszyńskiej)[55] oraz w dialekcie języka romskiego, używanym przez polskich Romów (Polska Roma)[56].

Czasopisma[edytuj | edytuj kod]

Wszystkie czasopisma oprócz wydań papierowych, są dostępne też w formie elektronicznej: online[57] (HTML, PDF, EPUB, MOBI, RTF, BRL) oraz wersji wizualnych (DVD) w językach migowych i wersji offline. Dostępne są także w darmowych aplikacjach dla urządzeń cyfrowych JW Library oraz JW Library Sign Language.

 • Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy – miesięcznik publikowany od 1879. Ukazuje się w 413 językach (wydania specjalne w ponad 780 językach[58]) i jest wydawanym w największym nakładzie w świecie (przeciętny nakład wydania do rozpowszechniania 24 400 000 egzemplarzy)[d]. Rocznik „Strażnicy” zawiera 15 numerów w dwóch wydaniach: wydanie „do rozpowszechniania” ukazujące się trzy razy w roku i „Strażnica” (wydanie do studium), która ukazuje się jako miesięcznik. „Strażnica” koncentruje się na tematach związanych z religią.
 • Przebudźcie się! – czasopismo ukazujące się trzy razy w roku, o charakterze religijno-popularnonaukowym. Jest drugim czasopismem, po „Strażnicy Zwiastującej Królestwo Jehowy”, pod względem nakładu czasopismem w świecie, osiągając przeciętny nakład 12 787 000 egzemplarzy. „Przebudźcie się!” jest wydawane w 252 językach[d].
 • Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań – dwumiesięcznik (od stycznia 2016 do grudnia 2020 jako 8-stronicowy miesięcznik) dla Świadków Jehowy, wydawany w przeszło 320 językach (w tym w 25 j. migowych). Zawiera wskazówki, ujednolicające i ulepszające ich działalność kaznodziejską. Omawia aktualne wskazówki i nauki związane głównie z głoszeniem dobrej nowiny, ale także z innymi dziedzinami służby kaznodziejskiej. Podaje program zebrania Chrześcijańskie życie i służba na dwa miesiące wraz z omawianymi podczas nich materiałami wizualnymi[59]. 16–stronicowy periodyk dostępny też w formie elektronicznej: online[60] (HTML, PDF, EPUB, MOBI, RTF, BRL) oraz wersje wizualne (DVD) w językach migowych i wersji offline. Dostępny jest także w darmowych aplikacjach dla urządzeń cyfrowych JW Library oraz JW Library Sign Language.
 • Nasza Służba Królestwa – miesięcznik dla Świadków Jehowy, wydawany w latach 1956–2015. Wcześniej ukazywały się periodyki o podobnej tematyce – „Biuletyn” (wydawany w latach 1919–1935), „Instruktor” (1935–1936), „Informator” (1936–1956)[61]. Od stycznia 2016 „Naszą Służbę Królestwa” zastąpił miesięcznik Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań[62].

Biblie[edytuj | edytuj kod]

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, ukazało się do tej pory w nakładzie ponad 250 milionów egzemplarzy w przeszło 280 językach
Różne edycje Przekładu Nowego Świata (wydanie dużym drukiem, kieszonkowe, standardowe), The Emphatic Diaglott, Przekład Międzywierszowy Królestwa oraz American Standard Version)

Świadkowie Jehowy dużą wagę przywiązują do Pisma Świętego; publikowali wiele jego przekładów[63][64], wieloma posługiwali się także w argumentacji głoszonych przez siebie nauk (w Polsce posługiwali się najczęściej katolicką Biblią Tysiąclecia wyd. 1., 2. i 3., pomijając księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu, zawierającą w Starym Testamencie imię Boże Jahwe oraz Biblią warszawską). Wraz z wydaniem w 1997 w j. polskim własnego przekładu Biblii, Przekładu Nowego Świata, stał się on dominującym tłumaczeniem używanym na zebraniach religijnych i podczas działalności kaznodziejskiej.

W serwisie jw.org oprócz Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata (w ponad 280 językach) udostępniają także 12 innych przekładów biblijnych w 7 językach, a w darmowej aplikacji JW Library setki przekładów w ponad 350 językach.

Przekłady wydane nakładem Towarzystwa Strażnica (większość pozycji wydana na zasadzie wykupu licencji):

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – dokonany przez Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata, wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Dokonano go bezpośrednio z j. hebrajskiego, aramejskiego i greckiego na współczesny j. angielski. Wydania w innych językach oparte są na przekładzie angielskim, z uwzględnieniem języków oryginału. Dotychczasowy nakład – ponad 250 milionów egz. w przeszło 280 językach w całości lub w częściach[65]. Wydany w j. angielskim w latach 1950–1960 (rewizje: 1961, 1970, 1971, 1984, 2013), wydanie polskie w 1994 (Chrześcijańskie Pisma Greckie) w 1997 – cała Biblia, wersja zrewidowana – 2018. Dostępne są wydania odbite dużym drukiem, standardowe, kieszonkowe, do studium[66], z przypisami, w wersjach audio (kasety magnetofonowe, CD, pliki MP3, EPUB, MOBI), w j. migowych (VHS, DVD), wydane jako programy komputerowe (dyskietki 3 1/2”, CD, MP3, DVD), online (wersja audio i tekstowa) oraz alfabetem Braille’a. Od 2013 przekład ten dostępny jest w darmowych aplikacjach dla urządzeń cyfrowych JW Library oraz JW Library Sign Language.
  • Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata – tzw. Nowy Testament w Przekładzie Nowego Świata wydane w j. ang. w 1950, a w j. polskim w 1994.
  • Biblia – Ewangelia według Mateusza – przedruk Ewangelii Mateusza z Przekładu Nowego Świata, wydany w jęz. japońskim w 2013. W przeciwieństwie do większości publikacji Świadków Jehowy w j. japońskim publikacja ta ma pionowy układ znaków, jest przeznaczona dla Japończyków, którzy dotychczas mieli niewielką styczność z Pismem Świętym[67].
 • The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) – angielskojęz. z 1969, na każdej stronie lewa szpalta zawiera tekst grecki The New Testament in the Original Greek opracowany przez B.F. Westcotta i F.J.A. Horta, pod którym umieszczono linia w linię dosłowne tłumaczenie na j. angielski. W wąskiej prawej szpalcie znajduje się tekst Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata, w 1985 wydano zrewidowaną edycję. Od 2013 przekład ten dostępny jest w darmowej aplikacji dla urządzeń cyfrowych JW Library oraz w Bibliotece Internetowej Strażnicy.
 • Biblia magdeburska (niem. Magdeburger Bibel) – pierwszy przekład Biblii opracowany przez Świadków Jehowy i wydany w latach 1934–1935 przez niemiecki Oddział Towarzystwa Strażnica. Nazwa pochodzi od miejsca wydania, w Magdeburgu mieściło się Biuro Oddziału i drukarnia Towarzystwa Strażnica. Biblia magdeburska nie jest kompilacją innych przekładów, wydanych wcześniej w języku niemieckim lecz samodzielnym tłumaczeniem, pierwszym przekładem dokonanym przez Świadków Jehowy. W tekście wielokrotnie zawiera ona imię Boże w formie „Jehovas”. Była drukowana i oprawiana w trakcie zakazu działalności Świadków Jehowy w Niemczech, a do dystrybucji trafiła tylko niewielka część wydrukowanego nakładu[68].
 • „New Testament” Josepha B. Rotherhmana, wyd. II z 1864 (The New Testament Newly Translated and Critically Emphasised) – angielskojęz. przekład Josepha B. Rotherhama wydany w 1890. Tow. Strażnica uzyskało zgodę na opublikowanie w Stanach Zjednoczonych drugiego wydania tego przekładu Nowego Testamentu. Dostępny jest w darmowej aplikacji dla urządzeń cyfrowych JW Library oraz online na jw.org[69].
 • Biblia paralelna Holmana – z pomocami do berejskiego badania Pisma Świętego (ang. Holman Linear Parallel Edition) – angielskojęz. Tow. Strażnica w 1902 nabyło prawo do jego wydawania i rozpowszechniania. Zawiera materiał pomocniczy opracowany przez Tow. Strażnica. Wydanie zawiera dwa przekłady – w miejscach, gdzie występują różnice, pod tekstem Biblii króla Jakuba zamieszczono brzmienie ze zrewidowanej wersji tego tłumaczenia (Revised Version). Na szerokich marginesach podano odsyłacze do publikacji Tow. Strażnica. W aneksie zamieszczono zarówno skorowidz przedmiotowy, jak i skorowidz do serii zatytułowanej Brzask Tysiąclecia (znane potem pod nazwą Wykłady Pisma Świętego), a także do dwóch broszur oraz do „Strażnicy” z lat 1879–1901.
 • Biblia berejska, (inne nazwy Biblia Towarzystwa Strażnica, Biblia króla Jakuba z pomocami do badań berejskich) – angielskojęz. w opracowaniu Tow. Strażnica z 1907, dołączono do niej dodatek z objaśnieniem wersetów biblijnych oraz odsyłacze do publikacji Tow. Strażnica.
 • The Emphatic Diaglott – angielskojęz. Nowy Testament (Chrześcijańskie Pisma Greckie) opracowany w 1864 przez tłumacza Biblii Benjamina Wilsona. Zamieścił on w nim tekst grecki Griesbacha (wydanie z lat 1796–1806) oraz międzywierszowy dosłowny przekład na j. angielski, a w prawej szpalcie własne tłumaczenie. Tow. Strażnica w 1902 zakupione formy drukowe otrzymało w darze wraz z prawem do wyłącznego wydawania i dystrybucji. Następny nakład udostępniono w 1903. W grudniu 1926 wydano go po raz drugi (tym razem druk odbywał się we własnej drukarni). Do 1993 wydrukowano 427 924 egz.
 • Biblia króla Jakuba – angielskojęz. z przypisami na marginesie oraz z konkordancją w opracowaniu Tow. Strażnica z 1942. Drukowano ją na maszynie rotacyjnej zwojowej, czego nie podjął się wcześniej żaden inny wydawca Biblii. Wydrukowano ogółem prawie 2 mln egz.[70] Dostępny jest w darmowej aplikacji dla urządzeń cyfrowych JW Library oraz online na jw.org.
 • American Standard Version (Biblia w amerykańskim przekładzie standardowym) – angielskojęz. opublikowany w 1901 nakładem firmy Thomas Nelson & Sons. W 1944 Tow. Strażnica otrzymało prawa do wydawania i opublikowało go w nakładzie 1 039 482 egz. (1992). Charakteryzuje się m.in. tym, iż oddaje imię Boże w formie Jehowa (ang. Jehovah) w 6823 miejscach. Wydanie z 1944 zawiera na końcu rozszerzoną Konkordancję słów, nazw i wyrażeń biblijnych. W 1958 opublikowano wersję w formacie kieszonkowym. Dostępny jest w darmowej aplikacji dla urządzeń cyfrowych JW Library oraz online na jw.org
 • The Bible in Living English (Biblia w żywej angielszczyźnie) – angielskojęz. w tłumaczeniu Stevena T. Byingtona. W 1957 Tow. Strażnica otrzymało prawa do wydawania go, a opublikowany został w 1972. Charakteryzuje się tym, iż oddaje imię Boże w formie Jehowa. Dostępny jest w darmowej aplikacji dla urządzeń cyfrowych JW Library oraz online na jw.org.
 • Biblia Makaregow języku rosyjskim, dokonany przez archimandrytę Makarego i Gierasima Pietrowicza Pawskiego. Wydany przez Tow. Strażnica w 1997. Wykorzystywany przez rosyjskojęz. Świadków Jehowy. Nakład blisko 300 tys. egz.[71] Dostępny jest w darmowej aplikacji dla urządzeń cyfrowych JW Library oraz online na jw.org.

Książki[edytuj | edytuj kod]

 • Wersety biblijne przydatne dla chrześcijanina (ang. Scriptures for Christian Living) – 130 s., 2023, zatwierdzonych ponad 300 jęz., też wyd. online, (JW Library – JWL; Internetowa Biblioteka Strażnicy – IBS; EBUP, MOBI, PDF, HTLM, audiobook, video; Watchtower LibraryWL), także w j. migowych i w alfabecie Braille’a (również w polskim); zawiera wersety biblijne na ponad 100 tematów; podzielona na 7 kategorii.
 • Już zawsze ciesz się życiem! – interaktywny kurs biblijny (ang. Enjoy Life Forever! – An Interactive Bible Course) – 256 s., 2021, ponad 600 kolor. ilustr., też wyd. online, (JWL;IBS; EBUP, MOBI, PDF, HTLM, audiobook, video; WL), także w j. migowych i w alfabecie Braille’a (również w polskim); zawiera ponad 200 filmów, 840 linków i 62 kodów QR[72], zatwierdzonych 710 jęz., 60 lekcji, pomoc do studiowania Biblii, z której Świadkowie Jehowy korzystają przy prowadzeniu bezpłatnego interaktywnego kursu biblijnego w 240 krajach[73][74]. Zastąpił podręczniki Czego nas uczy Biblia? i Zawsze bądź przy Jehowie!. Elektroniczna wersja książki zawiera linki do ponad 200 filmów. Tytuł oparty jest na wersecie z Ps 22:26. Każda lekcja podzielona jest na 3 części (1. Pytania i kluczowe wersety; 2. Wniknij w temat; 3. Sprawdź czy pamiętasz). Od czerwca 2021 używana też w czasie zebrania Chrześcijańskie życie i służba – w części Ulepszajmy swą służbę, a od kwietnia 2022 do października 2023 analizowana na zebraniach zborowych (w punkcie Zborowe studium Biblii).
 • Czyste wielbienie Jehowy – nareszcie przywrócone! (ang. Pure Worship of Jehovah– Restored At Last!) – 240 s., 2018, pol. 2019, kolor. ilustr, ok. 100 jęz., online[75], też elektr. (JWL; IBS; EBUP, MOBI, PDF, HTLM, audiobook, video; WL), także w j. migowych i w alfabecie Braille’a (również w polskim); w wydaniu dużym drukiem. 22 rozdz. (każdy rozdział w wersji elektr. zawiera krótki 2–3 min. film wprowadzający), omawia proroctwa z Ks. Ezechiela. Od listopada 2020 do kwietnia 2022 była analizowana na zebraniach zborowych.
 • Zawsze bądź blisko Jehowy (ang. How to Remain in God's Love) – 256 s., 2017, pol. 2019, kolor. ilustr. (ISBN 83-86930-95-0), ponad 130 jęz., też wyd. brajl. (również w polskim); online[76] (HTML, PDF) i elektr. – CD (WL); IBS; JWL, audiobook oraz w wyd. dużym drukiem). Do 2021 roku był to drugi (uzupełniający) podręcznik do omówienia z osobami, które chcą zostać ochrzczonymi Świadkami Jehowy. Zrewidowana uproszczona wersja książki Trwajcie w miłości Bożej.
 • Uczymy się z Biblii (ang. Lessons You Can Learn From the Bible) – 256 s., 2017, kolor. ilustr., ok. 100 jęz. (też wyd. brajl. (również w polskim); online[77] (JWL, WL, IBS, HTML, MP3, PDF, audiobook); j. migowych. Specjalny podręcznik dla dzieci, zawiera 103 opowieści biblijnych w 14 częściach, ułożonych chronologicznie. Po każdej opowieści podano wersety biblijne, na których zostały oparte.
 • Czego nas uczy Biblia? (ang. What Can the Bible Teach Us?) – 224 s., 2015 (pol. 2018), kolorowo ilustrowana, ponad 370 jęz. też w wers. elektr., online[78] (JWL; EBUP, MOBI, PDF, HTLM;WL, audiobook, IBS), także w j. migowych i w alfabecie Braille’a (również w polskim); 19 rozdz., uproszczona wersja podręcznika Czego naprawdę uczy Biblia?; z której do 2021 roku Świadkowie Jehowy korzystali przy prowadzeniu studiów biblijnych w 240 krajach. Zastąpiony został podręcznikiem Już zawsze ciesz się życiem! – interaktywny kurs biblijny. Do maja 2021 używany też w czasie zebrania Chrześcijańskie życie i służba – w części Ulepszajmy swą służbę. Nakład 61 mln egz.
 • Jezus – droga, prawda, życie (ang. Jesus – The Way, the Truth, the Life) – 320 s., 2015 (pol. 2017), kolor. ilustr., mapy, tabele; ponad 80 jęz, też wyd. elektr., online (JWL, WL, IBS, EBUP, MOBI, PDF, HTLM, audiobook), online[79], także w wyd. dużym drukiem, w j. migowych i w alfabecie Braille’a (również w polskim). Zawiera 6 części, 139 rozdz., a końcu każdego z nich podano wersety biblijne, na których jest oparty oraz pytania powtórkowe. Ukazano każdy opisany w czterech ewangeliach szczegół ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, łącznie z jego przemówieniami, przypowieściami i cudami. Wydarzenia przedstawiono w porządku chronologicznym. Jest zrewidowaną wersją książki Największy ze wszystkich ludzi. W latach 2018–2020 była analizowana na zebraniach zborowych.
 • Królestwo Boże panuje! (ang. God's Kingdom Rules!) – 240 s., 2014, kolor. ilustr., przeszło 130 jęz. też w wyd. elektr. (WL, JWL, (EBUP, MOBI, PDF, HTLM, audiobook); IBS), online[80], oraz w wydaniu dużym drukiem. Zawiera 22 rozdziały w których opisano historię działalności Świadków Jehowy. W latach 2017–2018 była analizowana na zebraniach zborowych.
 • „Dokładnie pełnij swoją służbę” (2 Tymoteusza 4:5) (ang. „Fully Accomplish Your Ministry” – 2 Timothy 4:5) – 160 s., 2014 (zrew. 2018; 2021), też wyd. elektr., aktualny podręcznik dla pionierów, omawiany na Kursie Służby Pionierskiej. Zawiera 18 lekcji.
 • Naśladujmy ich wiarę (ang. Imitate Their Faith) – 208 s., 2013, kolor. ilustr., przeszło 130 jęz., też w wyd. elektr., online[81] (WL, JWL (EBUP, MOBI, PDF, HTLM, audiobook); IBS) oraz wyd. dużym drukiem; jęz. mig. 23 rozdz. opisuje 14 wiernych postaci biblijnych. W latach 2015–2016 analizowana na zebraniach zborowych.
 • „Paście trzodę Bożą” (1 Piotra 5:2) (ang. „Shepherding the Flock of God” – 1 Peter 5:2) – 272 s., 2010, zrew. 2018 i 2021, aktualny podręcznik dla starszych zboru, wyd. dużym drukiem, także wyd. elektr. Tytuł to tekst biblijny z 1 Listu Piotra 5:2. 12 gł. rozdz. omawia zagadnienia organizacyjne, dotyczące funkcjonowania zboru oraz postępowanie starszych w różnych kwestiach wyłaniających się w lokalnym zborze. Podręcznik ten jest również omawiany na specjalnym szkoleniu dla starszych zboru – Kursie Służby Królestwa.
 • Jeremiasz przekazuje nam słowo od Boga (ang. God’s Word for Us Through Jeremiah) – 192 s., kolor. ilustr., 2010, 110 jęz. (też wyd. elektron. (WL; JWL; IBS) online[82], (EPUB, PDF, audiobook)), wyd. dużym drukiem i w alfabecie Braille’a. W 15 rozdz. „podręcznik ma pomóc przeanalizować Księgę Jeremiasza i Lamentacje oraz wyciągnąć z nich praktyczne wnioski dla siebie”. W 2013 analizowana była na zebraniach zborowych. ISBN 978-83-61557-15-9.
 • „Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym” (ang. „Bearing Thorought Witness” About God’s Kingdom) – 224 s., kolor. ilustr., 2009, zrew.: 2023; przeszło 110 jęz. (też wyd. brajl. wyd. dużym drukiem, w j. migowych; elektron. – CD (WL); CD; MP3; online[83] (EPUB, PDF, HTML, AAC); IBS; JWL; duży druk.), (ISBN 978-83-61557-01-2). Składa się z 8 części, każda omawia fragment Dz.Ap. i 28 rozdz., które – według Wydawcy – „pokazują, jaka nauka płynie z opisanych zdarzeń i jak możemy osobiście zastosować to, czego się dowiedzieliśmy”. Ponad 120 ilustr., mapy i ramki z dodatkowymi informacjami dotyczącymi miejsc, sytuacji, zwyczajów oraz postaci biblijnych i historycznych. W 2011 i 2012 oraz od października 2023 analizowana na zebraniach zborowych.
 • „Trwajcie w miłości Bożej” – (ang. „Keep Yourselves in God’s Love”) – 224 s., 2008, kolor. ilustr. (ISBN 83-86930-95-0), 122 jęz. (też wyd. brajl.; online[84] (HTML, PDF, audio) i elektr. – CD (WL); IBS; JWL). Do 2019 roku był to drugi (uzupełniający) podręcznik do omówienia z osobami, które chcą zostać ochrzczonymi Świadkami Jehowy, zastąpiony został podręcznikiem Zawsze bądź blisko Jehowy.
 • „Bądź moim naśladowcą” (ang. „Come Be My Follower”) – 192 s. (30 kolor. ilustr.), 2007, 66 jęz. (też wyd. elektron. – CD, MP3, PDF, (WL); online[85]; IBS). ISBN 83-86930-90-X. Tytuł zaczerpnięty został ze słów Jezusa Chrystusa (Mr 10:21) „Chodź, bądź moim naśladowcą”. Zdaniem wydawców ma „pogłębić miłość do Syna Bożego i do jego niebiańskiego Ojca”. Opisuje przymioty, orędzie i gorliwość w działalności ewangelizacyjnej Jezusa. 3 część., 18 rozdz. z pytaniami u dołu strony. Na końcu każdego rozdz. umieszczono w ramce 4 pytania podsumowujące, opatrzone nagłówkiem „Jak możesz naśladować Jezusa?”. W 2010 analizowana była na zebraniach zborowych.
 • Stale pamiętaj o dniu Jehowy (ang. Live With Jehovah’s Day in Mind) – 192 s., kolor. ilustr., 2006, 80 jęz. też w wyd. elektron. – MP3, CD, PDF (WL); online[86]; IBS, JWL, audiobook oraz dużym druk. (ISBN 83-86930-86-1). 14 rozdz., 4 części. Omawia księgi tzw. „małych proroków” – od Ozeasza do Malachiasza. Każdy rozdz. podzielony jest na mniejsze fragmenty, w których zamieszczono pytania powtórkowe, a dodatkowo w dwóch ramkach w każdym rozdz. podano pytania powtórkowe, ułatwiające zapamiętywanie materiału, przemyślenie przeczytanego fragmentu, zastanowienie się nad jego wartością i zastosowaniem – wraz z odsyłaczami do wersetów biblijnych. W 2008 analizowana była na zebraniach zborowych.
 • Czego naprawdę uczy Biblia? (ang. What Does the Bible Really Teach?) – 224 s., 2005, zrew. 2014, 294 jęz., nakład 299 000 000 egz., też wyd: 15 brajlowskich; 10 j. migowego (VHS, CD); audio (CD); elektron. – CD (WL); duży druk; online[87] (audiobook; w PDF; EPUB, MOBI, HTML); IBS; JWL. 19 rozdz i dodatek. Była to podstawowa pomoc do studiowania Biblii, z której Świadkowie Jehowy korzystają przy prowadzeniu studiów biblijnych. W 2019 została zastąpiona podręcznikiem Czego nas uczy Biblia?. Do 2018 była też używana w czasie zebrania Chrześcijańskie życie i służba – w części Ulepszajmy swą służbę (ISBN 83-86930-79-9)[88].
 • Zorganizowani do spełniania woli Jehowy (ang. Organized to Do Jehovah’s Will) – 224 s., 2005, zrew.: 2015, 2020; 120 jęz., online[89] (HTML, PDF), JWL; 17 rozdz., przeznaczona jest dla głosicieli Świadków Jehowy, przedstawia podstawowe informacje o strukturze organizacyjnej wyznania. Dodatek zawiera pytania do omówienia z kandydatami na nieochrzczonych głosicieli zborowych oraz z kandydatami do chrztu. ISBN 83-86930-78-0 (wyd. z 2005).
 • Ucz się od Wielkiego Nauczyciela (ang. Learn From the Great Teacher) – 256 s., 2003, 141 jęz. (też wyd. brajlem; CD; kasety magnet.; MP3; elektron. – CD (WL)); online[90]; IBS; nakład ponad 65 mln egz. 48 rozdz., ponad 230 kolor. ilustr. z odpowiednimi pytaniami pobudzającymi do rozmowy. Według wydawców „jest ona oparta na biblijnych naukach Jezusa Chrystusa. Omawia również zagrożenia, z którymi mogą zetknąć się dzieci”. Zachęca je do wypowiadania się i wyrażenia własnego zdania. Na końcu każdego rozdz. podano źródła biblijne, na których oparto rozważania. ISBN 83-86930-63-2.
 • Zbliż się do Jehowy (ang. Draw Close to Jehovah) – 320 s., 2002, zrew. 2013, 104 jęz. (też wyd. brajl., na kas. magnetof.; CD; dużym druk.; online[91] (PDF, EPUB, MOBI, MP3); elektron. – CD (WL)); IBS; JWL. ISBN 83-86930-55-1, 4 części, jak piszą wydawcy omawiające cztery główne przymioty Jehowy: miłość, sprawiedliwość, mądrość i moc. Każda zaczyna się ogólnym opisem danej cechy, a następnie kilka rozdz. omawia jak Bóg przejawia różne jej aspekty. Są też rozdz. poświęcone przykładowi Jezusa w tej dziedzinie i jak można odzwierciedlać te cechy we własnym życiu. W latach 2004–2005 i 2014–2015 analizowana na zebraniach zborowych.
Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej – jeden z podręczników do 2018 używanych podczas zebrania Chrześcijańskie życie i służba (poprzednio w Szkole Teokratycznej)
 • Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu (ang. Worship the Only True God) – 192 s., 2002, 158 jęz. (też wyd. brajl.; dużym druk.; elektron. – CD (WL)); IBS; online[92] (HTML, PDF); nakład 23 970 207 egz. ISBN 83-86930-56-X. Zdaniem wydawców – „ma pobudzić do głębszego studiowania Biblii oraz zawartych tam rad i zasad, a także zastosowanie ich w konkretnych sytuacjach życia codziennego”. 21 rozdz., w których podano teksty biblijne oraz zamieszczono pytania do analizy.
 • Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej (ang. Benefit From Theocratic Ministry School Education) – 288 s., 2002, do 2018 podręcznik używany był w czasie zebrania Chrześcijańskie życie i służba (do 2015 w Szkole Teokratycznej), (od 2019 zastąpiony broszurą Ulepszaj umiejętność czytania i nauczania); 104 jęz. (też wyd. elektron. – CD (WL)); online[93]; IBS, JWL. ISBN 83-86930-57-8. 22 rozdz., 53 lekcje.
 • Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości (ang. Isaiah’s Prophecy – Light for All Mankind) – dwutomowa (każda po 416 s.) (t. I, 2000 r. – ISBN 83-86930-38-1; t. II, 2001 – ISBN 83-86930-46-2). 60 jęz. (w tym 5 wyd. brajl.; dużym druk.; elektron. – CD (WL)); IBS, online[94][95](HTML, PDF). Omawiają werset po wersecie biblijną Ks. Izajasza wraz ze wskazaniem jej użyteczności dla Świadków Jehowy w obecnych czasach.
 • Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! (ang. Pay Attention to Daniel’s Prophecy!) – 320 s., 1999, 72 jęz. (też wyd. brajl.; dużym druk.; elektron. – CD (WL), online[96] (HTML, PDF)). ISBN 83-86930-32-2. Omawia werset po wersecie Ks. Daniela, w której znajdują się dwa wątki – narracyjny i proroczy. Przedstawia w skrócie historię mocarstw światowych. Według wydawców uwypukla również użyteczność tej księgi w naszych czasach. 18 rozdz., w których do mniejszych fragmentów tekstu zamieszczono pytania. Na końcu każdego rozdz. znajduje się ramka z pytaniami do zagadnień, omówionych w danym fragm. książki. Zawiera ponad 120 kolor. ilustr., wykresy, mapy i dodatki.
 • Czy istnieje Stwórca, który się o ciebie troszczy? (ang. Is There a Creator Who Cares About You?) – 192 s., 1998, 50 jęz. (też wyd. brajlem; elektron. – CD (WL), online[97] (HTML, PDF)). W 2000 opublikowano pytania do jej studium. 50 ilustr., wykresy, tabele. W 11 rozdz. zamieszczono specjalne dodatki. Podejmuje kwestie: naukowe, archeologiczne i biblijne. Wypowiedzi uczonych, archeologów, naukowców, lekarzy i pisarzy biblijnych. W dwóch rozdz. streszcza również po kolei wszystkie księgi biblijne.
 • „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” (ang. „All Scripture Is Inspired of God and Beneficial”) – 352 s., 1963 (zrew. 1990, pol. 1998), 58 jęz. (też wyd. brajl.; elektr. – CD (WL), online[98]). ISBN 83-86930-17-9. Cz. I. Zawiera omówienie treści ksiąg biblijnych od Rodzaju do Objawienia wraz z komentarzem w sekcji: Dlaczego pożyteczna. W cz. II. omówiono studia o natchnionych Pismach i ich pochodzeniu, wraz z tabelami, mapami i ilustracjami. Do 2013 używana w Szkole Teokratycznej przy rozpoczynaniu omawiania kolejnej księgi biblijnej.
 • Tajemnica szczęścia rodzinnego (ang. The Secret of Family Happiness) – 192 s., 1996, 116 jęz. (też wyd. j. mig.; na kas. magnetof.; VHS; online[99] (PDF, EPUB, MOBI); elektron. – CD (WL) i MP3). Kolor. ilustr., 16 rozdz. zawiera biblijne rady dotyczące rodziny. Jak zapewniają wydawcy, „zachęca do bliższego zbadania, jak Biblia może pomóc współczesnej rodzinie 'wyprostować' ścieżki i radzić sobie z presją i kłopotami”. Każdy rozdz. jest podzielony na mniejsze fragmenty, do których zadano pytania. Na końcu (w ramce) podano zasady biblijne omówione w danym rozdz.
Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego – zawierająca historię Świadków Jehowy
„Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę”
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism – podręcznik dla głosicieli
Pytania młodych ludzi – praktyczne odpowiedzi
Wnikliwe poznawanie Pism – leksykon biblijny
 • Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego (ang. Knowledge That Leads to Everlasting Life) – 192 s., 1995, 167 jęz. (też wyd. brajl.; j. mig. – VHS; audio – kas. magnetof.; dużym druk.; elektron. – CD (WL), online[100]), nakład 100 944 355 egz. ISBN 83-903551-1-6. Ilustr. podręcznik został wydany z myślą o prowadzeniu przez głosicieli Świadków Jehowy na jego podstawie tzw. studiach biblijnych i Świadkowie Jehowy czynili to za jego pomocą do 2005. 19 rozdz. omawia podstawowe nauki Biblii, które głoszą Świadkowie Jehowy. Każdy rozdz. podzielony jest na krótsze fragmenty, do których zamieszczono pytania, na końcu każdego z rozdziałów zamieszczono ramkę Sprawdź, co już wiesz wraz z dodatkowymi pytaniami. Wersety biblijne przytoczono z 7 różnych przekładów biblijnych.
 • Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego (ang. Jehovah’s Witnesses – Proclaimers of God’s Kingdom) – 752 s. leksykon opisujący historię Świadków Jehowy; 1993 (pol. 1995), 28 jęz. (też wyd. elektron. – CD (WL), online[101] (HTML)). Jest ilustr. za pomocą ponad 1000 zdjęć z 96 krajów. Zamieszczono w niej wykresy, mapy i tabele, związane z omawianymi zagadnieniami. 7 gł. części, 33 rozdz. ISBN 83-903551-0-8.
 • Wspaniały finał Objawienia bliski! (ang. Revelation - Its Grand Climax At Hand!) – 320 s., kolor. ilustr., 1988 (pol. 1993), zrew. 2006; 72 jęz. (też w wyd. brajl.; j. mig.; duży druk.; elektron. – CD (WL), online[102] (HTML)). 44 rozdz. omawia werset po wersecie całą Ks. Objawienia. Tekst wzbogacono materiałami poglądowymi, takimi jak: ilustr. (ponad 170), mapami, tabelami i streszczeniami, co zdaniem wydawcy ma pomóc czytelnikom dokładnie zrozumieć tę ostatnią księgę biblijną. Komentowane wersety wyróżniono tłustym drukiem. Jest ona kontynuacją wcześniejszych pozycji omawiających Apokalipsę.
 • Jaśniejcie jako źródła światła na świecie (ang. „Shining as Illuminators in the World”) – 256 s., 1977, wyd. zrew. 1992, 2005. Nieaktualny już podręcznik dla pionierów do 2013, omawiany był na Kursie Służby Pionierskiej. Zawiera 20 lekcji i materiał dodatkowy.
 • Język migowy – 336 s., 1992, przeznaczona do nauki brazylijskiego j. mig., ujednolicono w niej znaki migowe używane przez niesłyszących Świadków Jehowy w Brazylii.
 • Największy ze wszystkich ludzi (ang. The Greatest Man Who Ever Lived) – 448 s., 1991, 96 jęz. (też wyd. brajl.; j. mig. – VHS, DVD; audio – kas. magnetof.; elektron. – CD (WL); online[103] (PDF, EPUB, MP3)), nakład: 36,25 mln egz. (2008). Ponad 400 kolor. ilustr. oraz mapy. Podzielona została na wstęp i 133 rozdz. Na końcu każdego z nich podano wersety biblijne, na których jest oparty oraz pytania powtórkowe. Ukazano każdy opisany w czterech ewangeliach szczegół ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, łącznie z jego przemówieniami, przypowieściami i cudami. Wydarzenia przedstawiono w porządku chronologicznym. Jak przyznają sami wydawcy, celem jej wydania było „poznawanie życia i służby Chrystusa”. Zawarto materiał opublikowany w 149 kolejnych wydaniach „Strażnicy” (1.04.1985–1.06.1991).
 • „Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę” (ang. „Pay Attention to Yourselves and to All the Flock”) – 158 s., 1991, nieaktualny już podręcznik dla starszych zboru. Omawia zagadnienia organizacyjne dotyczące funkcjonowania zboru oraz postępowanie starszych w różnych kwestiach wyłaniających się w lokalnym zborze. Był również omawiany na Kursie Służby Królestwa.
 • Prowadzenie rozmów na podstawie Pism (ang. Reasoning From the Scriptures) – 448 s., 1991, zrew. 2001, też online[104], podręcznik dla głosicieli. Zawierający tematy biblijne i doktrynalne. Używany w czasie działalności kaznodziejskiej.
 • Człowiek poszukuje Boga (ang. Mankind’s Search for God) – 384 s., 1990 (pol. 1994), 35 jęz., nakład: 45,04 mln egz. (też wyd. elektron. – CD (WL), online[105]). Ponad 160 ilustr. i zdjęć oraz wiele map, wykresów i dodatków. 24 rozdz., w których zamieszczono szereg pytań do odpowiedzi. W skrócie przedstawia historię powstania religii i wierzeń. Opisuje je na podstawie głównych religii świata. Na wyklejkach publikacji zamieszczono mapy, ukazujące rozmieszczenie religii na świecie.
 • Biblia – słowo Boże czy ludzkie? (ang. The Bible – God’s Word or Man’s?) – 192 s., 1989 (pol. 1992), 58 jęz. (też wyd. brajlem; elektron. – CD (WL), online[106]). Przedstawia fakty historyczne, naukowe, archeologiczne i prorocze na autentyczność relacji biblijnych. 14 rozdz., ok. 60 ilustr. oraz odsyłacze do materiałów źródłowych.
 • Pytania młodych ludzi – praktyczne odpowiedzi (ang. Questions Young People Ask. Answers That Work): 320 s., też online, w każdym z 2 tomów. Odpowiada na pytania młodzieży w oparciu o zasady i rady biblijne. Napisano ją – jak sami wydawcy zauważają – „po przeprowadzeniu rozmów z setkami młodych ludzi z całego świata”. Na jej podstawie zrealizowano dwa filmy z serii „Młodzi ludzie pytają: Jak znaleźć prawdziwych przyjaciół?” i „Jak pokierować swoim życiem?”. W Zambii w 1989, w państwowym radiu, rozpoczęto nadawanie programu Młodzi ludzie pytają, zaczerpniętego z tych publikacji.
  • Tom 1: 1989 (pol. 1994), 85 jęz. (też w wyd. brajl.; elektr. – CD (WL)),; IBS; nakład: 48,39 mln egz. ISBN 83-86930-34-9, online[107]. 320 s., 39 rozdz. i 10 części. Materiał zaczerpnięto z ponad 100 art. ukazujących się od 1982 w „Przebudźcie się!” w cyklu Młodzi ludzie pytają. Każdy rozdz. kończy tabela z pytaniami do omówienia.
  • Tom 1 (zrew.): 2011, 65 jęz., ponad 18,4 mln egz., online[108], ISBN 978-83-61557-22-7. 320 s., 39 rozdz., 7 części: Rodzina, Twoja tożsamość, W szkole i poza szkołą, Seks, moralność, miłość, Nałogi, Czas wolny, Wielbienie Boga i dodatek: Pytania rodziców. Materiał zaczerpnięto z art. ukazujących się w latach 2004–2011 w „Przebudźcie się!” w cyklu Młodzi ludzie pytają. Wydanie, zostało całkowicie zrewidowane pod kątem współczesnych problemów. Każdy rozdz. kończy tabela z pytaniami do omówienia i ramka do zapisania informacji wykorzystywanymi w praktyce. Według wydawców ma ona m.in. „pomagać w utrzymaniu dobrego kontaktu z rodzicami”.
  • Tom 2: 2008, 65 jęz., online[109], ISBN 83-86930-96-9 s. 320, 38 rozdz., 9 części. Wymaga od młodego czytelnika zaangażowania. W wielu miejscach zachęca do zapisania własnych uwag na różne tematy. Każdy rozdz. kończy tabela Zastanów się z pytaniami do omówienia, oraz tabeli Czy wiesz, że...; Plan działania! – ramka do zapisania informacji wykorzystywanymi w praktyce.
 • Wnikliwe poznawanie Pism (ang. Insight on the Scriptures) – 2-tom. leksykon biblijny (po 1276 s.), 1989 (pol. 2006), 2015 zrew., 14 jęz. (też wyd. elektron. – dyskietki i CD (WL)); IBS; JWL. ISBN 83-86930-84-5, online[110]. Zawiera po 1280 dwuszpaltowych str. w każdym tomie. Hasła biblijne ułożone są alfabetycznie. Znajduje się w nim ponad 3000 haseł dotyczących postaci biblijnych, 97 narodów i plemion, ponad tysiąc haseł poświęconych geografii, 95 roślinom i 111 zwierzętom wymienionym w Biblii. Zawiera 128 kolor. s. 50 dodatków tematycznych, kilkaset map, planów, ilustracji i innych pomocy wizualnych, w tym skorowidzu. Hasła podano wielkimi literami, główne śródtytuły pogrubiono, podano transkrypcję wyrazów występujących w oryginałach i objaśniono ich dosłowne znaczenie. Hasła zawierają też odsyłacze do wersetów biblijnych. Jeden z podręczników używanych w latach 2014–2015 w Szkole Teokratycznej.
 • Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo? (ang. True Peace and Security – How Can You Find It?) – 192 s. 1986 (pol. 1988), 69 jęz., nakład: ponad 40 mln egz., też w wyd. elektr. – CD (WL), online[111]. Celem jej opublikowania – jak piszą wydawcy – „jest przeświadczenie, że już wkrótce prawdziwy pokój i bezpieczeństwo zapanują na całym świecie”.
 • Powszechne bezpieczeństwo pod panowaniem „Księcia Pokoju” (ang. Worldwide Security Under the „Prince of Peace”) – 192 s., 1986, 25 jęz. (pol. – brak; też wyd. elektron. – CD (WL), online[112]). Tytuł tej ilustr. książki oparty jest na Iz 9:6, 7. 22 rozdz. wraz z pytaniami do treści.
 • Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie? (ang. Life – How Did It Get Here?' By Evolution or by Creation?) – 256 s., 1985 (pol. 1989), 36 jęz., nakład: ponad 36 mln egz. (też wyd. elektron. – CD (WL), online[113]). Ok. 170 ilustr., 20 rozdz., omawia naukowe, przyrodnicze, astronomiczne, medyczne, archeologiczne, geograficzne i prorocze aspekty autentyczności biblijnego sprawozdania o stwarzaniu i pochodzeniu życia. Każdy rozdz. podzielony jest na mniejsze fragmenty, do których zamieszczono pytania do analizy. Jak sami wydawcy podkreślają: jest przeznaczona dla osób wierzących w ewolucję; wierzących w stwarzanie; lub nie bardzo wiedzących w co wierzyć. Przedmiotem gruntownych rozważań jest w niej kwestia, jak powstało życie i jakie to ma znaczenie dla przyszłości.
 • Zorganizowani do pełnienia naszej służby (ang. Organized to Accomplish Our Ministry) – 224 s., 1983 (pol. 1985) (zrew. 1989, pol. 1990), 55 jęz. (też wyd. brajl.), przeznaczona dla Świadków Jehowy, zawierała aktualne wytyczne organizacyjne do 2005.
 • Ocaleć, by żyć na nowej ziemi (ang. Survival Into a New Earth) – 192 s., kolorowo ilustrowana, 1984, 41 jęz. (pol. – brak), nakład: 15,1 mln egz., 24 rozdz. wraz z pytaniami.
 • Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu (ang. United in Worship of the Only True God) – 192 s., ilustr., 1983 (pol. 1984, aktualna wersja 4-barwna – 1989; też wyd. brajl.; elektr. – CD (WL), online[114]). 24 rozdz., w których zamieszczono do poszczególnych fragmentów pytania, zamieszczono też w ramce pytania do powtórki. Jak przyznają wydawcy ma ułatwić poszerzenie i pogłębienie zrozumienia Słowa Bożego oraz pełniejsze stosowanie go w życiu. Omawia aspekty życia przez pryzmat nauk i rad biblijnych. Do 2000 była dodatkowym podręcznikiem dla osób, które chciały zostać Świadkami Jehowy.
 • Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (ang. You Can Live Forever in Paradise on Earth) – 256 s., 1982 (pol. 1984) (zrew. 1989), 132 jęz. (też wyd. brajl.; j. migowych – VHS; audio na kas. magnetof.; elektr. – CD (WL); online[115], mały i duży format). Nakład: ponad 85 mln egz. Ok. 150 ilustracji. Została wydana z myślą o prowadzeniu przez Świadków Jehowy na jej podstawie tzw. studiów biblijnych (do 1995). 30 rozdz. omawia podstawowe nauki Biblii, które głoszą Świadkowie Jehowy. Każdy rozdz. podzielony jest na krótsze fragmenty, do których zamieszczono pytania. ISBN 83-903551-1-6.
 • Mój zbiór opowieści biblijnych (ang. My Book of Bible Stories, pol. 1981; ang. 1978; zrew. 2005) – 256 s., ok. 120 kolor. ilustr., 217 jęz. Online[116] (HTML, MP3, PDF, audio); j. migowych – VHS; audio na kas. magnetof.; elektr. – CD. Specjalny podręcznik dla dzieci, zawiera 116 opowieści biblijnych, ułożonych chronologicznie. Po każdej opowieści podano wersety biblijne, na których zostały oparte.
 • Pismo Braille’a – 324 s. (port.), 1980, podręcznik do nauki brajla, w j. portugalskim.
 • Jak znaleźć prawdziwe szczęście (ang. Happiness – How to Find It) – 192 s., 1980 (pol. 1984), nakład 12,5 mln egz., 24 jęz. (też wyd. elektr. – CD (WL), online[117]). Ponad 50 ilustr. i 20 rozdz. Do każdego z nich przewidziano kilka pytań do dyskusji. W tekście podano wersety biblijne na które się powołano. Zdaniem wydawców, opublikowano ją w celu udostępnienia najcenniejszych informacji potrzebnych do znalezienia prawdziwego szczęścia.
 • Historia Świadków Jehowy w Austrii (niem. Geschichte der Zeugen Jehovas in Österreich) – 80 s., niem., 1980 zrew. 1989, przedstawia działalność austriackich Świadków Jehowy.
 • Komentarz do Listu Jakuba (ang. Commentary on the Letter of James) – 224 s., 1979, pierwsze edycja została wydana w nakładzie 1 mln egz. Omawia List Jakuba i opisuje na jego podstawie praktyczne strony życia chrześcijańskiego.
 • Obierz najlepszą drogę życiową (ang. Choosing the Best Way of Life) – 192 s., 1979, też online[118]. Komentarz do 1 i 2 Pt.
 • Droga do szczęścia w życiu rodzinnym (ang. Making Your Family Life Happy) – 192 s., 1978 (pol. 1983), w 61 jęz. (też wyd. elektr. – CD (WL), online[119]). Nakład: ponad 18 mln egz. 14 rozdz., na które składają się krótsze fragmenty tekstu, do których zadano pytania. Zdaniem wydawców ma wykazać, że wszystko przemawia za tym, aby wierzyć w powodzenie związku rodzinnego. Kieruje ona uwagę czytelnika na biblijne źródło rad.
 • Twoja młodość – korzystaj z niej jak najlepiej (ang. Your Youth – Getting the Best Out of It) – 192 s., 1976 (ang.) (pol. 1979), w 41 jęz. (też wyd. elektr. – CD (WL), online[120]). Nakład ponad 21 mln egz. 24 rozdz., do których zamieszczono szereg pytań. Odpowiada na pytania młodzieży w oparciu o zasady i rady biblijne. Wydano ją – jak sami wydawcy zauważają – aby była pomocą w znajdowaniu możliwości rozwiązywania problemów młodzieży.
 • Dobra nowina, która cię uszczęśliwi (ang. Good News – To Make You Happy) – 192 s., 1976, też online[121]. Od wydawców: „Wiarygodne dowody wskazują, że w niedługim czasie, nastaną czasy, kiedy nadzieja i radość, wraz ze spokojem ducha i serca zapanują na świecie”.
 • Duch święty – siła wspierająca bliski nowy porządek! (ang. Holy Spirit – The Force Behind the Coming New Order!) – 192 s, 1976, też online[122]. 9 rozdz. Omawia temat ducha świętego.
 • Wybawienie ludzkości z ogólnoświatowej udręki jest bliskie! (ang. Man’s Salvation out of World Distress at Hand) – 382 s., 1975, też online[123]. 9 rozdz. Omawia kwestię wybawienia ludzi w świetle proroctw biblijnych.
Czy na tym życiu wszystko się kończy?
Szczegółowa konkordancja do Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata
 • Czy na tym życiu wszystko się kończy? (ang. Is This Life All There Is?) – 192 s., 1974, 21 rozdz., (pol. - brak) też online[124]. Omawia kwestie śmierci i zmartwychwstania.
 • „Wieczyste zamierzenie” Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka (ang. God’s „Eternal Purpose” Now Triumphing for Man’s Good) – 192 s., 1974 (pol. 1978) (też wyd. elektr. – CD (WL), online[125]). 15 rozdz. Tytuł z Ef 3:11. Dedykowano Bogu, który przyszedł człowiekowi z pomocą przez powzięcie „wieczystego zamierzenia” związanego z osobą Mesjasza.
 • Prawdziwy pokój i bezpieczeństwo – skąd? (ang. True Peace and Security – From What Source?) – 192 s., 1973 (pol. - brak), też online[126]. 19 rozdz. zawierają krótsze fragmenty, w których zamieszczone są wersety biblijne i do których opublikowano pytania.
 • Przybliżyło się tysiącletnie Królestwo Boże (ang. God’s Kingdom of a Thousand Years Has Approached) – 412 s., 1973 (pol. - brak), też online[127], 22 rozdz. Analiza 24 i 25 rozdz. Ew. Mateusza.
 • Szczegółowa konkordancja do Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata (ang. Comprehensive Concordance of the New World Translation of the Holy Scriptures) – 1472 s., 1973. 16 640 haseł ułożonych alfabetycznie i ponad 349 200 odnośników do wersetów biblijnych.
 • Raj przywrócony ludzkości za sprawą Teokracji! (ang. Paradise Restored to Mankind – By Theocracy!) – 416 s., 1972 (pol. - brak), też online[128], 28 rozdz. Na str. tytułowej określona jako „Rzut oka na spełnienie się proroctw Aggeusza i Zachariasza o przywróceniu, oglądanych z perspektywy dwudziestego wieku”.
 • Organizacja powołana do ogłaszania królestwa i pozyskiwania uczniów (ang. Organization for Kingdom Preaching and Disciple-Making) – 192 s., 1972, omawiająca sprawy dot. zagadnień organizacyjnych Świadków Jehowy i ich działalności kaznodziejskiej.
 • „Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa” – Jak? (ang. „The Nations Shall Know That I Am Jehovah” – How?) – 280 s., 1971 (ang.) (pol. 1974) (też wyd. elektr. – CD (WL), online[129]). Dedykowana jest uświęcaniu imienia Bożego wśród „ludzi dobrej woli” Bożej ze wszystkich narodów. Tytuł oparty jest na wersecie z Ez 36:23 i 39:7. Omówiono w niej m.in. tę księgę biblijną.
 • Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi (ang. Listening to the Great Teacher) – 192 s., 1971 (pol. 1989), 70 jęz. (też wyd. kas. magnetof.; elektr. – CD (WL), online[130]). Nakład ponad 30 mln egz. Przeznaczona dla najmłodszych. „Głównym jej zadaniem jest wpojenie dzieciom wzniosłych norm moralnych podanych w Biblii”. Opisuje ona biblijne rady i przykłady Jezusa Chrystusa.
 • Poradnik dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej (ang. Theocratic Ministry School Guidebook) – 192 s., 1971, wznow. 1990., też online[131]. Do 2005 podręcznik Szkoły Teokratycznej. 38 lekcje zawierające cechy przemawiania i nauczania, nad którymi uczestnik zajęć szkoły miał pracować oraz informacje dotyczące przygotowywania się, osobistego studium Biblii, umiejętności skutecznego prowadzenia publicznych rozmów.
 • „Wtedy dokona się tajemnica Boża” (ang. „Then Is Finished the Mystery of God”) – 384 s., 1969, 24 rozdz. Omawia pierwsze 13 rozdziałów Ks. Objawienia[132].
 • Pomoc do zrozumienia Biblii (ang. Aid to Bible Understanding; cz. I. – 1969, 544 s.; całość – 1971, 1696 s. (pol. - brak), też online[133] – leksykon biblijny do wnikliwej analizy Biblii, zawierający 4200 haseł.
 • Czy Biblia jest rzeczywiście Słowem Bożym? (ang. Is the Bible Really the Word of God?) – 192 s., ang. 1969, pol. 1973; wznow. 1979; też wyd. elektr. – CD (WL), online[134], ilustr. 14 rozdz., omawia historyczne, naukowe, archeologiczne, geograficzne i prorocze aspekty autentyczności Biblii i natchnienia przez Boga.
 • Prawda, która prowadzi do życia wiecznego (ang. The Truth That Leads to Eternal Life) – 192 s., 1968, zrew. 1981 (ang), 120 jęz., nakład 107 300 000 egz., też online[135], wymieniona w Księdze rekordów Guinnessa pod hasłem Rekordy wydawnicze, w latach 1968–1982 podręcznik do studiów biblijnych.
 • „Sprawy, w których u Boga kłamstwo jest niemożliwe” (ang. „Things in Which It Is Impossible for God to Lie”) – 276 s. (ang. 1965, pol. 1967), 15 jęz., nakład ponad 10 mln egz., ilustr. Tytuł oparty na biblijnym wersecie z Hbr 6:17, 18. „Dedykowano ją „Bogu Prawdy” i wydano na pożytek poszukiwaczy życiodajnej prawdy ze wszystkich narodów.” Podzielona jest na 22 rozdz. i dodatkowe tabele oraz mapy. W każdym rozdz. opublikowano szereg wersetów biblijnych i pytań do analizy[136].
 • „Słowo Twoje jest pochodnią dla nóg moich” (ang. „Your Word Is a Lamp to My Foot”) – 148 s., 1967. Tytuł z Psalmu 119:105. 11 rozdz., które podzielono na mniejsze fragmenty i umieszczono pytania powtórkowe i wersety biblijne, zaczerpnięte z 10 przekładów biblijnych. Materiał z pierwszego rozdz. był w latach 60.–80. XX w. analizowany z kandydatami do chrztu i poruszał sprawy organizacyjne wyznania.
 • Życie wieczne w wolności synów Bożych (ang. Life Everlasting – In Freedom of the Sons of God) – 272 s., ang. – 1966, pol. – 1970). Tytuł zaczerpnięto z Rz 8:20, 21. Ilustrowana książka zawiera 14 rozdz., w których zamieszczono pytania powtórkowe i wersety biblijne. Zamieszczono w niej również mapy m.in. okolic Morza Śródziemnego i Palestyny w I w. n.e. Na końcu znajduje się Skorowidz przedmiotowy i Skorowidz przytoczonych wersetów biblijnych, zaczerpniętych z 12 przekładów biblijnych[137].
 • „Upewniajcie się o wszystkich rzeczach: mocno trzymajcie się tego, co szlachetne” (ang. „Make Sure of All Things; Hold Fast to What Is Fine”) – 324 s., 1965 (ang.). Główne tematy biblijne ułożone są w porządku alfabetycznym, a wersety zacytowano w całości.
 • „Upadł Babilon Wielki!” Panuje Królestwo Boże (ang. „Babylon the Great Has Fallen!” God’s Kingdom Rules!) – 704 s., 1963, 31 rozdz. Omawia 9 ostatnich rozdziałów Księgi Objawienia. Opisuje też historię religii świata[138].
 • „Niech będzie uświęcone twoje imię” (ang. „Let Your Name Be Sanctified”) – 378 s., 1961, 20 rozdz. oraz dodatki, mapy, wykresy. Motto oparte jest na Mt 6:9 „Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię.” Wydana została „w celu zwrócenia szczególnej uwagi na imię Boże – Jehowa[139].
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1930–1960 (ang. Watch Tower Publications Index 1930-1960) – 1136 s., 1961, skorowidz zawierający odnośniki do publikacji Świadków Jehowy haseł ułożonych alfabetycznych oraz zamieszczonych w nich wersetów biblijnych.
 • Kurs Służby Królestwa (ang. Kingdom Ministry School Course) – 220 s., 1960, ówczesny podręcznik dla starszych zboru.
 • Świadkowie Jehowy w zamierzeniu Bożym (ang. Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose) – 322 s., 1959, 36 rozdz. oraz dodatki. Przedstawia historię Świadków Jehowy, ich strukturę organizacyjną i ówczesny rozwój ich działalności na świecie[140].
 • „Bądź wola Twoja na ziemi” (ang. „Your Will Be on Earth”) – 352 s., 1958, pol. 1961 i 1964. Ilustr. książkę „dedykowano miłującemu człowieka Stwórcy, który ustanowił nad ziemią doskonały, sprawiedliwy rząd”. Tytuł to cytat z Mt 6:9,10. Wersety biblijne zamieszczone w niej pochodzą z 10 różnych przekładów biblijnych. 15 rozdz., w których zamieszczono szereg pytań do analizy. Zawiera również tabele, mapy i skorowidze. Szczegółowy nacisk położono na objaśnienie biblijnej Ks. Daniela[141].
 • Od raju utraconego do raju odzyskanego (ang. From Paradise Lost To Paradise Regained) – 256 s., ang. – 1958; pol. – 1960, ilustr. (ponad 100 ilustr.) podręcznik do studium z dziećmi, 30 rozdz[142]. Motto: „Zaprawdę powiadam ci dziś: Będziesz ze mną w raju” (Łk 23:43).
 • Wytyczne dla biur oddziałów Towarzystwa (ang. Branch Office Procedure of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania) – 158 s., 1958.
 • Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej (ang. Qualified to Be Ministers) – 98 s., 1955.
 • Możesz przeżyć Armagedon i wejść do Bożego nowego świata (ang. You may Survive Armageddon Into God’s New World) – 380 s., 25 lipca 1955, motto publikacji oparte jest na cytacie z Sof 2:2,3 Zanim na was przyjdzie dzień gniewu Jehowy – szukajcie Jehowy, zapewne będziecie mogli zostać ukryci w dniu gniewu Jehowy'„'. 23 rozdz. oraz wykaz 42 proroctw ziemskich spadkobierców „Nowego Świata”[143].
 • „Upewniajcie się o wszystkich rzeczach” (ang. „Make Sure Of All Things”) – 418 s., 1953. Zawiera uporządkowane alfabetycznie hasła biblijne (doktrynalne) tego wyznania pomocne do prowadzenia rozmów w działalności kaznodziejskiej[144].
 • „Nowe niebiosa i nowa ziemia” (ang. „New Heavens and New Earth”) – 284 s., 1953, 22 rozdz. Według wydawcy pomaga zrozumieć wydarzenia dzisiejszego dnia w świetle Pism świętych. Tytuł oparty jest na wersetach z Iz 66:22 i 2 Pi 3:19[145].
 • Co religia uczyniła dla ludzkości (ang. What Has Religion Done For Mankind?) – 344 s., 1951, 1961, 27 rozdz. Motto: „Nie ma bowiem drzewa wybornego, które by wydawało owoc zgniły; nie ma też drzewa spróchniałego, które by wydawało owoc wyborny. Bo każde drzewo poznaje się po jego owocu.” (Łk 6:43,44). Według wydawcy książka ta „opisuje wiele rodzajów religii (...) ukazując pochodzenie religii fałszywych i pokazuje jak pomóc ludziom wydostać się z nich”[146].
 • „To znaczy życie wieczne” (ang. „This Means Everlasting Life”) – 320 s., ang. – 1950; pol. – 1956 [147]. Ta ilustr. książka „dedykowana jest niesekciarskiemu wychowaniu wszystkich ludzi dobrej woli zgodnie z wymaganiach dotyczącymi życia wiecznego w sprawiedliwym, bliskim już nowym świecie”. Tytuł to cytat z Jn 17:3. Wersety biblijne zamieszczone w niej pochodzą z 13 różnych przekładów biblijnych. 30 rozdz., w których zamieszczono szereg pytań do analizy.
 • Konkordancja do Biblii Świętej (oparta na przekładzie 'Version Moderna') (hiszp. 1946).
 • „Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego” (ang. „Equipped for Every Good Work”) – 448 s., 1946. Zdaniem wydawcy: „Książka zawiera krótką, lecz zrozumiałą zawartość Biblii, wyjaśniając jej pochodzenie, spisanie i zachowanie, jak również streszczenie każdej księgi biblijnej”. Zawiera również wykresy, tabele, mapy i spis wersetów biblijnych „o zasadniczych naukach bez komentarza”. Premiera książki odbyła się na kongresie pod hasłem „Weselące się narody” w Cleveland w Stanach Zjednoczonych (4–11.08.1946). Każdy z ok. 80 tys. osób, w tym 302 delegatów z 32 krajów ją otrzymał. Służyła za podręcznik w Szkole Teokratycznej do 1963[148][149].
 • Niech Bóg będzie prawdziwy (ang. „Let God Be True”) – 320 s., 1946, zrew. 1952, 56 jęz., nakład 18 400 000 egz. Podzielona została na sześć głównych części. W latach 1946–1968 Świadkowie Jehowy posługiwali się nią w czasie prowadzenia tzw. domowych studiów biblijnych, przyczyniło się to do wzrostu ich szeregów w tym okresie o ponad 900 tys. nowych głosicieli. 24 rozdz. (27 rozdz. – zrew.)[150][151][149].
 • Konkordancja biblijna (wyd. duń. 1945).
„Prawda was wyswobodzi”
 • Teokratyczna pomoc dla głosicieli Królestwa (ang. Theocratic Aid To Kingdom Publishers) – 370 s., 1945, zawiera 2 gł. rozdz. oraz 90 lekcji i tematów używanych wówczas w Szkole Teokratycznej i działalności kaznodziejskiej. Motto podręcznika zaczerpnięto z Mt 28:19, 20[152].
 • „Przybliżyło się Królestwo” (ang. „The Kingdom is at Hand”) – 390 s., 1944, 21 rozdz. omawiających sprawy Królestwa Bożego z pytaniami do studium.
 • „Prawda was wyswobodzi” (ang. „The Truth Shall Make You Free”) – 384 s., 1943. Tytuł to cytat z Jn 8:32: „I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (BW). Zdaniem wydawcy – „zawiera kolorowe ilustracje, które ilustrują historię siedmiu tysięcy lat – począwszy od stworzenia Ziemi, która została stworzona dla wolnych ludzi, prowadzi przez wykonanie cudownych zamiarów Bożych, aż do wygrania walki o wolność przez Rząd Nowego Świata; wiele tekstów Pisma Świętego (wszystkie podane w indeksie) i autentyczne fakty popierają tę prawdę; oraz wskazówki pouczające, w jaki sposób badać tę książkę”. 30 rozdz., w 1943 opublikowano do niej broszurę z pytaniami. W latach II wojny światowej i po jej zakończeniu Świadkowie Jehowy studiowali ją z ludźmi zainteresowanymi ich działalnością w czasie tzw. studiów biblijnych[153].
 • Nowy Świat (ang. The New World) – 372 s., 1942, 12 rozdz. Odpowiada na takie pytania: „Nowy Świat – Kto może stworzyć coś takiego? Co to będzie? Zgodnie z czym on nastąpi? Czy będzie odpowiadać wszystkim stworzeniom? Czy będzie trwać wiecznie?[154].
 • Konkordancja Nowego Świata do Biblii (wyd. ang. 1942).
 • Dzieci (ang. Children) – 384 s., 1941.
 • Religia (ang. Religion) – 378 s., 1940.
 • Zbawienie (ang. Salvation) – 378 s., 1939.
 • Krucjata przeciwko chrześcijaństwu (niem. Kreuzzug gegen das Christentum) – 1938 (niem., fran. i pol.) „opisująca cierpienia niemieckich Świadków Jehowy, którzy nie chcieli poprzeć nazizmuSzwajcarskie Biuro Oddziału w latach 1937-1938 zgromadzało materiały – m.in. raporty przemycane z obozów do Berna przez Świadków Jehowy przebywających jeszcze na wolności a zebrane i spisane przez Franza Zürchera.
 • Nieprzyjaciele (ang. Enemies) – 348 s., 1937.
 • Bogactwo (ang. Riches) – 334 s., 1936.
 • Jehowa (ang. Jehovah) – 382 s., 1934.
 • Przygotowanie (ang. Preparation) – 382 s., 1933. Omawia Ks. Zachariasza.
 • Ocalenie (ang. Preservation) – 360 s., 1932. Omawia księgę Estery i Rut.
 • Usprawiedliwienie (ang. Vindication) – 3 tomy po 340 s., 1931. Werset po wersecie omawia Ks. Ezechiela.
 • Światło (ang. Light) – 2 tomy po 364 s., 1930. Zawiera szczegółowy komentarz do Ks. Objawienia.
 • Życie (ang. Life) – 360 s., 1929. Przeznaczona głównie dla Żydów, omawiająca głównie Ks. Hi i mesjanistyczne orędzie. Szczególnie rozpowszechniana – na pocz. lat 30. XX w. – wśród mieszkańców Nowego Jorku, pochodzenia żydowskiego. Była kontynuacją wcześniejszych pozycji skierowanych do tej grupy osób.
Wyzwolenie
Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą!
Dokonana tajemnica
Stworzenie, czyli historyja biblijna w obrazach
Nowe Stworzenie
 • Proroctwo (ang. Prophecy) – 364 s., 1929, 12 rozdz. Motto: „Objaśnienie i oświetlenie licznych tajemnic Pisma Św. „Błyskawice Jehowy” i wydarzenia czasu teraźniejszego są kluczem do rzeczy skrytych i objawiają ludziom wiekuiste prawdy”.
 • Rząd (ang. Government) – 364 s., 1928, 11 rozdz. Motto: „Ja ustanowiłem mego króla na Syjonie, mojej świętej górze” (Ps 2:6). „Mówcie wśród narodów: „Jehowa został królem. A żyzna kraina zostaje utwierdzona, tak iż nic nią nie zachwieje. W prostolinijności będzie bronił sprawy ludów” (Ps 96:10). Od wydawców: (...) Jeśli pragniesz rządu, który zapewni ludziom pokój, dobrobyt i szczęście, ta książka będzie radością dla twego serca. Najbardziej kompletne dowody i argumenty na dobry rząd, ponieważ nieomylny Bóg zapisał tę obietnicę, która jest widoczna w świetle współczesnych spełnionych proroctw”[155][156].
 • Pojednanie (ang. Reconciliation) – 336 s., 1928, 12 rozdz. Motto: „Aby wiedziano, że ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią” (Ps 83:18). Według wydawców odpowiada na pytania: „Jakie jest pochodzenie człowieka? Jakie będzie przeznaczenie człowieka? Dlaczego jest tyle ubóstwa wśród ludzi? Co jest przyczyną choroby i śmierci? Jak możemy wiedzieć, że człowiek będzie doprowadzony do pełnej harmonii z Bogiem i korzystać z błogosławieństw życia wiecznego?[157].
 • Stworzenie (ang. Creation) – 366 s., 1927, 13 rozdz. Motto: „Stwórca niebios, Wspaniały, który je rozpina; Ten, który rozpościera ziemię i jej plon, Ten, który daje dech ludziom na niej i ducha tym, którzy po niej chodzą”. Od wydawcy: „Jehowa jest Stwórcą nieba i ziemi i Dawcą wszelkiego dobrego i doskonałego daru (...) Książka ta jest publikowana w celu umożliwienia ludziom poznania wielkiego Stwórcy i Jego dobroci wobec ludzi (...)„ (Iz 42:5, 6)[158].
 • Rocznik Świadków Jehowy (ang. Yearbook of Jehovah's Witnesses) – (pierwsze coroczne wydanie do 2017, 1927), zawierał aktualne sprawozdania z działalności na całym świecie[159][160]
 • Wyzwolenie (ang. Deliverence) – 336 s., 1926, należała do pierwszej publikacji z serii nowych książek J.F.Rutherforda.
 • Pociecha dla Żydów (ang. Comfort for the Jews) – 158 s., 1925. Wydana została głównie dla Żydów, omawiające aspekty i proroctwa biblijne odnoszące się do tej narodowości.
 • Droga do raju (ang. The Way to Paradise) – 256 s., 1924, 12 rozdz. Zawiera skrót informacji: stworzenie świata, ogród Eden, władca królestwa, przyszły raj. Przeznaczona głównie do nauki dzieci, które w tym czasie były wyrzucane ze szkół z powodu przynależności do tego wyznania. Zawiera przedmowę J. Rutherforda[161].
 • Rocznik Świadków Jehowy (ang. Yearbook of Jehovah's Witnesses) – (pierwsze coroczne wydanie do 2017, 1927), zawierał aktualne sprawozdania z działalności na całym świecie[159][162]
 • Harfa Boża (ang. The Harp of God) – 382 s., 1921, 36 jęz., nakład 5 800 000 egz., przeznaczona głównie dla początkujących zainteresowanych, pierwsza publikacja wydrukowana we własnej drukarni.
 • Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! (ang. Millions Now Living Will Never Die!) – 132 s., 1920. Zawiera materiał z wykładu pod tym tytułem odbył się na kongresie 24 lutego 1918 w Los Angeles i był wygłaszany na całym świecie do 1925.
 • Objawienie Jezusa Chrystusa – według tekstu synajskiego – (ang. The Revelaton of Jesus Christ - According to the Sinaitic Text), 200 s., 1918, zawiera tłumaczenie Ks. Objawienia wraz z tekstem kodeksu synajskiego i komentarzem.
 • Dokonana tajemnica (ang. The Finished Mystery) – 736 s., 1917, pod red. Claytona J. Woodwortha i George’a H. Fishera. Jest komentarzem do ksiąg: Ap, PnP i Ez. Miała być kontynuacją Wykładów Pisma Świętego, ich siódmym tomem zapowiadanym przez C.T. Russella, lecz nie ukończonym, z powodu jego śmierci w 1916.
 • Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem” z dodatkami „Cienie przybytku” – 508 s., 1915, tom V Wykładów Pisma Świętego wraz z broszurą Cienie przybytku.
 • Stworzenie, czyli historyja biblijna w obrazach (Fotodrama Stworzenia, scenariusz) – (ang. Scenario of the Photo-Drama of Creation) – 1914, scenariusz filmu, 400 ilustracji i zestaw krótkich lekcji, dotyczących spraw doktrynalnych, historycznych i naukowych. Widzowie otrzymywali darmowe egzemplarze.
 • Berejskie rozważania (pytania) do książki „Dzień pomsty (Walka Armagieddonu)” (1912).
 • Berejski podręcznik nauczycieli biblijnych (ang. Bible Student’s Manual) – 800 s., 1909, zawiera części: Komentarze do Biblii i Strażnicy; Wprowadzenie i pomoce naukowe; Szkice i indeks; Wyjaśnienie trudnych wersetów, wykaz dodanych wersetów w Nowym Testamencie; Chronologia Biblii i grupa szkiców; 104 ilustracji, że w 1914 skończy się czas pogan; Rewizja przekładu Elberfelder Bibel.
 • Boski plan wieków z dodatkiem Cienie przybytku (1908).
 • Boski plan wieków z dodatkiem Analiza zarzutów przeciwko nadziejom milenijnym (1907).
 • Niebiańska manna, czyli rozmyślania duchowe na każdy dzień w roku dla domowników wiary (ang. Daily Heavenly Manna for the Household of Faith) – pierwsze wydanie 1905), publikacja z wersetami biblijnymi na każdy dzień roku wraz z komentarzami.
 • Nowe stworzenie (ang. The New Creation, 1904) – tom VI Wykładów Pisma Świętego. „Książka podaje reguły i prawa biblijne porządku Kościoła i domu chrześcijańskiego. Przedstawia organizację Kościoła, z wyszczególnieniem roli sług. Omawia zakres niewiast w Kościele. Przybliża temat Wielkanocy. Odpowiada na pytanie: czy chrzest powinien dotyczyć niemowląt, czy dorosłych? Udziela licznych rad dla chrześcijańskich małżonków i rodziców. Dodatkowo obszernie ostrzega o niebezpieczeństwach czyhających na drodze chrześcijanina”.
 • Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem (ang. The At-one-ment Between God and Men, 1899) – tom V Wykładów Pisma Świętego. „Tematem tego tomu jest cena Okupu. Z tej właśnie doktryny, wszystkie inne pochodzą w związku naszego zbawienia. Zrozumienie ceny Okupu daje chrześcijaninowi możliwość rozróżniania Prawdy od błędu. Tak więc, dogmat o Trójcy nie jest prawdziwym. Tom ten przedstawia nam Autora Pojednania – Boga. Następnie poznajemy Pośrednika, Jezusa Chrystusa. Środek Pojednania to działanie Ducha Świętego. Dodatkowo przedstawione są tematy: czym jest człowiek – ciało, duch i dusza, czym są?
 • Walka Armagieddonu (ang. The Battle of Armageddon, 1897) – tom IV Wykładów Pisma Świętego. „Książka opisuje końcową epokę wieku Ewangelii. Jest to okres, który przynosi światu liczne błogosławieństwa, które stają się powodem starć, niezadowolenia, kłopotów i przyspieszają walkę pomiędzy Kapitałem a klasą robotniczą.
 • Przyjdź Królestwo Twoje (ang. Thy Kingdom Come, 1891) – tom III Wykładów Pisma Świętego. „Książka wskazuje na świadectwo prorocze i chronologię biblijną odnośnie ustanowienia Królestwa Chrystusowego na ziemi. Obszernie omawia prorokowane stosunki społeczne i kryzys mający nastąpić przed ustanowieniem Królestwa. Szczególne miejsce zajmuje omówienie proroctw Daniela. Książka zapowiada na podstawie proroctw czasowych Biblii, przywrócenie Izraela do łaski Bożej i powrót do Palestyny. Osobną część zajmuje omówienie wielkiej piramidy w Egipcie w kontekście Boskiego Planu wieków”.
 • Nadszedł czas (ang. The Time is at Hand, 1889), tom II Wykładów Pisma Świętego. „Biblijna egzaminacja chronologii i historii świata. Celem wydania tej książki jest porównanie świadectw biblijnych i wykazanie ich znaczenia. Zostają przedstawione proroctwa czasowe przy pierwszym przyjściu Chrystusa oraz dotyczące wtórego adwentu i końca czasu pogan. Obszernie został także omówiony temat sposobu wtórego przyjścia naszego Pana. Objawiony zostaje także Człowiek Grzechu”.
 • Boski plan wieków (ang. The Divine Plan of the Ages, 1886) – tom I Wykładów Pisma Świętego. „Wiesz że Bóg ma plan? Dlaczego Bóg dozwolił na zło i czy będzie ono wiecznie panować? Kiedy i jak Bóg ustanowi swoje Królestwo? Będzie ono w niebie czy na ziemi? Dowiesz się jak Bóg przez Wieki realizuje swój Plan Zbawienia i na jakim obecnie jest etapie?”.
 • Cienie Przybytku „Lepszych Ofiar” (ang. Tabernacle Shadows of the „Better Sacrifices”) – 128 s., 1881, podzielona na 8 rozdziałów. Wydania: 1909 – Pytania berejskie; 1899 zrew.; 1892 – traktat; ang., niem., fr., szw., gr., dun-norw.[163]
 • Pokarm dla myślących chrześcijan (ang. Food For Thinking Christians) – 166 s., 1881, 11 rozdz.: „Dlaczego zło zostało dozwolone?”, „Dlaczego nastąpi wtóre przyjście?”, „W jaki sposób Chrystus przyjdzie?”, „Dzień sądu”, „Chrystus Boży”, „Plan Wieków”, „Zmartwychwstanie”, „Wąska droga do życia, „Trzy wielkie przymierza”, „Objaśnienie niektórych wersetów często błędnie rozumianych”, „Obliczając koszty. Ile byście dali?”[164]. Wydawca wymienia w późniejszym czasie dlaczego było ważne jej wydanie: „1. szybkie i szerokie rozpowszechnienie 1,4 mln egz., 2. sposób jej finansowania, 3. wyrażony w niej nieznany wcześniej wśród chrześcijan pogląd o różnicy między „powołaniem Kościoła Wieku Ewangelii a łaską restytucji dla świata”. W VI cz. C.T. Russell zawarł opis do zamieszczonego w niej „Wykresu Planu Wieków”. W 1901 z woli autora nie była ona już więcej drukowana i została zastąpiona I tom. Wykładów Pisma Świętego.

Broszury[edytuj | edytuj kod]

 • Kochaj ludzi – pozyskuj uczniów (ang. Love People, Make Disciples) – 32 s., kolor. ilustr., 2023, (wyd. elektr., online, JWL, WL, PDF), 446 jęz. „W 3 częściach zawiera 12 lekcji z materiałami filmowymi, skupiającymi się na cechach, które powinni rozwijać głosiciele, by pozyskiwać uczniów. Oparta na relacjach biblijnych, jak Jezus i inny ewangelizatorzy przejawiali je w służbie”. Od stycznia 2024 roku wykorzystywana na zebraniu w tygodniu.
 • Mądrość zawarta w Ewangeliach (ang. Wisdom From the Gospels) – 8 s., polski – brak, 2022, (wyd. elektr., online, JWL, WL, PDF), zawiera przemówienie Jezusa tzw. Kazanie na Górze (rozdziały od 5 do 7 Ewangelii Mateusza). Według wydawcy „przedstawiono te nauki, aby pomóc ci skorzystać z mądrości Jezusa”. Przeznaczona głównie dla wyznawców religii niechrześcijańskich.
 • Już zawsze ciesz się życiem! – wprowadzenie do kursu biblijnego (ang. Enjoy Life Forever! – Introductory Bible Lessons) – 16 s., kolor. ilustr., 2020, zatwierdzono wydanie w 710 językach (wyd. elektr., online, JWL, WL też w j. migowym oraz wyd. brajl.)[74]; zawiera 3 pierwsze lekcje z podręcznika Już zawsze ciesz się życiem! – interaktywny kurs biblijny. Służy do zapoczątkowywania bezpłatnych interaktywnych kursów biblijnych.
 • Ulepszaj umiejętność czytania i nauczania (ang. Appy Yourself to Reading and Teaching) – 24 s., kolor. ilustr., 2018, ponad 350 jęz. (wyd. elektr., online, JWL, WL; też w j. migowym oraz wyd. brajl.); omawia 20 podstawowych lekcji czytania i nauczania, od 2019 wykorzystywana podczas zebrania Chrześcijańskie życie i służba.
 • Odpowiedzi na 10 pytań młodych ludzi (ang. Answers to 10 Questions Young People Ask) – 32 s., kolor. ilustr., 2016, 324 jęz. (wyd. elektr., online, JWL, WL; też w j. migowym oraz wyd. brajl.); 10 części, przeznaczona dla młodych osób.
 • Wróć do Jehowy (ang. Return to Jehovah) – 16 s., kolor. ilustr., 2015, 170 jęz., (wyd. elektr., online, JWL, WL), też w j. migowym, brajl.; 5 części, przeznaczona dla osób, które oddaliły się od zboru.
 • Klucze do sukcesu dla młodych ludzi (ang. Keys to Success for Young People) – 16 s., kolor. ilustr., 2015, jęz. tajski, laotański, (wyd. elektr., online; WL); 9 części, przeznaczona dla młodych osób.
 • Pomoc do studium Słowa Bożego (ang. A Study Guide for God's Word) – 64 s., kolor ilustr., 2014, 125 jęz. (też j. mig.; wyd. brajl.; wyd. elektr. i online); 19 części. Zawiera podręczne mapy i schematy biblijne. Przedruk dodatku ze zrewidowanego Przekładu Nowego Świata.
 • Poznaj Słowo Boże (ang. An Introduction to God's Word) – 32 s., kolor ilustr., 2014, 125 jęz., też w wyd. elekr., online, JWL, WL; 20 pytań i odpowiedzi biblijnych części. Zawiera ponad 100 cytatów biblijnych. Przedruk dodatku ze zrewidowanego Przekładu Nowego Świata.
 • Twoja rodzina może być szczęśliwa (ang. Your Family Can Be Happy) – 32 s., 130 jęz. (też j. migowe; wyd. elektr., online, JWL, WL); kolor ilustr., 2014, 9 części. Według wydawców kieruje uwagę na niezawodne zasady biblijne i podaje wypróbowane wskazówki.
 • Ucz swoje dzieci (ang. Teach Your Children) – 32 s., 130 jęz., kolor ilustr, 2014, (też wyd. elektr., online, JWL, WL); 14 rozdz. Przeznaczona dla dzieci, omawia postacie biblijne.
 • Jak możesz zapewnić sobie prawdziwe szczęście? (ang. How Can You Have a Happy Life?) – 32 s., kolor. ilustr., 2013, ponad 90 języków, też w wersji elektron. i online; 20 rozdz., przeznaczona dla judaistów.
 • Świadkowie Jehowy – akcje niesienia pomocy (po polsku brak)
 • Uczę się z Biblii (ang. My Bible Lessons) – 16 s., kolor. ilustr., 2013, ponad 200 jęz., też w wersji elektron. i online; 6 lekcji, według wydawców ma Wam ułatwić czytanie z dziećmi i prowadzenie z nim rozmów. ISBN 978-83-61557-34-0.
 • Bóg ma dla nas dobrą nowinę! (ang. Good News From God!) – 32 s., ponad 80 kolor. ilustr., 2012, ponad 400 jęz. (również j. migowe i wyd. brajl.), też w wersji elektron., online, JWL; 14 rozdz., według wydawców: Dzięki tej broszurze odkryjesz, ile radości może dawać czerpanie wiedzy bezpośrednio ze Słowa Bożego, Biblii. Odsyłacze zamieszczone na końcu każdego akapitu informują, gdzie w tej Księdze znajdziesz myśli, które ułatwią ci znalezienie odpowiedzi na pytania wyróżnione tłustą czcionką. Wersja online zawiera filmy Czy Bóg ma imię?, Co nas upewnia, że Biblia pochodzi od Boga?, Kto jest Autorem Biblii?, Dlaczego Jezus umarł?, Dlaczego Bóg stworzył ziemię?, Czym jest Królestwo Boże?, Co się dzieje z umarłymi?, Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia?, Czy Bóg akceptuje wszystkie religie?, Czy Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw?[165] ISBN 978-83-61557-28-9.
 • Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? (ang. Who Are Doing Jehovah’s Will Today?) – 32 s., ponad 90 kolor. ilustr., 2012, 2015; 2018, ponad 480 jęz., też w wersji elektron., JWL oraz na CD, w MP3 i online; 28 lekcji, omawia zagadnienia związane ze społecznością, działalnością i organizacją Świadków Jehowy. ISBN 978-83-61557-27-2.
 • 100 lat działalności w Korei (ang. 100 Years of Service in Korea) – 32 s., kol. ilustr, 2012, j. kor.; opisuje historię działalności w Korei.
 • Słuchaj Boga i żyj wiecznie (ang. Listen to God and Live Forever) – 32 s., kolor. ilustr. (ok. 90), 2011, ponad 700 jęz., 14 gł. rozdz., wydana też w j. migowych, brajl. i online. 80 odnośników do wers. biblijnych i krótkich komentarzy. Motto Bóg jest naszym kochającym Ojcem (1 Pt 5:6, 7) i „Słuchajcie, a pozostaniecie przy życiu” (Iz 55:3). ISBN 978-83-61557-19-7[166].
 • Słuchaj Boga (ang. Listen to God) – 32 s., kolor. ilustr. (ok. 90), 2011, ponad 610 jęz., ponad 42 mln egz., też online. Wersja uproszczona z samymi ilustr. i gł. wers. biblijnymi, ww. broszury. Motto Bóg jest naszym kochającym Ojcem (1 Pt 5:6, 7) i „Słuchajcie, a pozostaniecie przy życiu” (Iz 55:3). ISBN 978-83-61557-20-3[166].
 • Prawdziwa wiara – klucz do szczęśliwego życia (ang. Real Faith – Your Key to a Happy Life) – 32 s., kolor. ilustr., 2010, 83 jęz., elektr. – CD (WL) i online. 13 rozdz. Według wydawców ma na celu wzbudzić pragnienie poznania Biblii i zaufanie do tej Księgi oraz do Mesjasza. Przeznaczona jest dla muzułmanów.
 • Droga do pokoju i szczęścia (ang. The Pathway to Peace and Happiness) – 32 s., kolor. ilustr., 2010, 83 jęz., elektr. – CD (WL) i online. Przeznaczona dla buddystów. Zawiera 10 rozdz. i ok. 30 pytań do rozważań.
 • Czy życie zostało stworzone? (ang. Was Life Created?) – 32 s., kolor. ilustr., 2010, 80 jęz., elektr. – CD (WL) i online. 5 części (Żyjąca planeta, Kto wymyślił to pierwszy?, Ewolucja – mity i fakty, Nauka a Księga Rodzaju, Czy to ważne w co wierzysz?) omawia biblijną relację o stwarzaniu oraz opinie autorytetów naukowych. Ponad 60 kolor. ilustr., ponad 30 źródeł naukowych wraz z dokładną bibliografią. ISBN 978-83-61557-12-8.
 • Pochodzenie życia. Pięć pytań, które warto rozważyć (ang. The Orgin of Life – Five Questions Worth Asking) – 32 s., kolor. ilustr. (ponad 30 ilustr. i wykresów), 2010, 47 jęz., też wyd. brajl., elektr. – CD (WL) i online. 5 części: Skąd się wzięło życie?, Czy proste formy życia są naprawdę proste?, Skąd się wzięły instrukcje zapisane w DNA?, Czy wszystkie organizmy żywe mają wspólnego przodka?, Czy rozsądny człowiek może wierzyć Biblii?. Według wydawców zawiera analizę twierdzeń ewolucjonistów oraz szczegóły budowy komórki. Ponad 50 źródeł naukowych wraz z dokładną bibliografią. ISBN 978-83-61557-13-5.
 • Jakie orędzie zawiera Biblia? (ang. The Bible – What Is Its Message?) – 32 s., kolor. ilustr., 2009, 130 jęz., elektr. – CD (WL) i online. 26 części omawia pokrótce treść ks. biblijnych i pokazuje temat przewodni tej księgi. Świadkowie Jehowy na jej podstawie rozpoczynają prowadzenie tzw. studiów biblijnych. W listopadzie 2010 trwała ogólnoświatowa kampania nieodpłatnego jej rozpowszechniania. ISBN 978-83-61557-03-6.
 • Świadkowie Jehowy na Bliskim Wschodzie (ang. Jehovah’s Witnesses in The Middle East) – 16 s., kolor. ilustr., 2008, ar., przedstawiającą działalność tego wyznania w krajach bliskowschodnich.
 • Świadkowie Jehowy w Rosji – 16 s., kol. ilustr, ros., 2008, przedstawiająca ich działalność w tym kraju.
 • Świadkowie Jehowy w Tadżykistanie – 16 s., kol. ilustr, ros., 2008, przedstawiająca ich działalność w tym kraju.
 • Dzieje Świadków Jehowy w Islandii – 32 s., kol. ilustr. (isl.) 2006, zawiera historię działalności Świadków Jehowy w Islandii. W innych językach opublikowana w Roczniku Świadków Jehowy 2006.
 • 100 lat nowożytnej historii chrześcijańskich Świadków Jehowy w Grecji (ang. 100 – Year Modern History of Christian Jehovah’s Witnesses in Greece) – 32 s., kolor. ilustr. (grec.) 2005. Informacje dot. działalności Świadków Jehowy w Grecji w latach 1905–2005. Rozpowszechniano ją w tym kraju podczas specjalnej kampanii w październiku i listopadzie 2005. Na jej podstawie zrealizowano też film informacyjny pod tym samym tytułem, w j. greckim i angielskim.
 • Czuwajcie! (ang. Keep on the Watch!) – 32 s., kolor. ilustr., 2004, 140 jęz., też wyd. brajl., filmów (VHS, DVD) j. mig. – też w pol. j. mig., elektr. – CD (WL). 10 gł. rozdz. – zdaniem wydawcy – odpowiada na pytania zamieszczone na okładce: Czego wypatrywać?, Dlaczego zwłaszcza teraz? W rozdz. zamieszczono ponad 200 odsyłaczy do wers. biblijnych. W listopadzie 2004 w ramach ogólnoświatowej kampanii jej rozpowszechniania w Polsce udostępniono ponad milion egzemplarzy. ISBN 83-86930-71-3.
 • Dobra nowina dla ludzi ze wszystkich narodów (ang. Good News for People of All Nations ) – 2004, 2010 (zrew.), 45 jęz.; 3 edycje.: 96-, 64- (m.in. wyd. pol.) lub 32-s. wyd. Zawiera krótką informacje o działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy w wybranych jęz. (wyd. pol. w 61 jęz.). Wewnętrzna str. okładki przedstawia mapę świata, we wstępie podane są informacje jak się nią mają posługiwać głosiciele w rozmowach z obcokrajowcami, a w alfabetycznym spisie wymieniono języki z symbolami publikacji tego wyznania, pomocne w udostępnieniu ich osobom zainteresowanym w ich ojczystym języku. ISBN 83-86930-70-5.
 • Czy znalazłeś drogę do życia wiecznego? (ang. The Road to Everlasting Life – Have You Found It?) – 32 s., kolor. ilustr., 2002, 17 jęz – gł. jęz. afrykańskich, też online. Przeznaczona jest gł. dla mieszkańców Afryki. 9 rozdz., w których zamieszczono kilkadziesiąt pytań do omawianego zagadnienia, m.in. Czy wszystkie religie nauczają prawdy? Czy Bóg uznaje wszystkie religię? Odrzuć religię fałszywą, praktykuj prawdziwą. Omawia wierzenia i praktyki niektórych religii plemiennych oraz zwraca uwagę wyznawców islamu cytatami z Koranu. Opisuje też postacie biblijne (m.in. Jehowę Boga, Jezusa, aniołów, Szatana Diabła, Adama i Ewę, Hioba czy Mojżesza).
 • Świadkowie Jehowy w Niemczech. 100 lat niemieckiej centrali 1902–2002 (niem. Jehovas Zeugen in Deutschland. 100 Jahre Deutsche – Zentrale 1902-2002). 16 s., kolor. ilustr., 2002, opisuje historię niemieckiego Biura Oddziału.
 • Świadkowie Jehowy na Litwie (ang. Jehovah’s Witnesses in Lithuania) – 16 s., kolor. ilustr., 2002, zawiera skrótowy opis działalności Świadków Jehowy na Litwie.
 • Świadkowie Jehowy – Kim są? W co wierzą? (ang. Jehovah’s Witnesses – Who Are They? What Do They Believe?) – 32 s., kolor. ilustr., 2001, 89 jęz., też wyd. brajl., elektron – CD (WL), online. 8 rozdz. zawiera podstawowe informacje o religii Świadków Jehowy (historia, wierzenia, organizacja); zamieszczono w niej też odpowiedzi na „pytania często zadawane przez zainteresowanych”. Publikacja zastąpiona obecnie broszurą Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy? (w niektórych rejonach pozostały nakład jest dalej wykorzystywany). ISBN 83-86930-45-4.
 • Jak prowadzić szczęśliwe życie (ang. A Satisfying Life – How to Attain It) – 32 s., kolor. ilustr., 2001, 65 jęz., też wyd. brajl., w j. mig. (DVD), audio (CD, kas. magnetof.), elektron. – CD (WL). Zdaniem wydawcy przeznaczona jest dla osób, które nie wierzą w osobowego Stwórcę i nie uznają żadnych ksiąg spisanych pod Boskim natchnieniem. 9 rozdz. z pytaniami do analizy oraz wypowiedzi naukowców, historyków, archeologów i biblistów. ISBN 83-86930-51-9.
 • Jak wspierać finansowo ogólnoświatowe dzieło Królestwa? – (ang. Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide) (2000, zrew. 2004, 2010; pol. – brak), 32 s., opisuje możliwości wspierania finansowego działalności ewangelizacyjnej tego wyznania.
 • Możesz być przyjacielem Boga! (ang. You Can Be God’s Friend!) – 32 s., kolor. ilustr., 2000, 282 jęz., też wyd. brajl., filmów (VHS, DVD) j. mig. – też pol. j. mig., elektr. – CD (WL). 18 lekcji zawiera podstawowe informacje o wierzeniach Świadków Jehowy oraz wersety biblijne, na które najczęściej się powołują. Zdaniem wydawców jej celem jest zaspokojenie potrzeby, która pojawiła się w wielu częściach świata – chodzi mianowicie o przedstawienie wiedzy biblijnej w jeszcze prostszy sposób (...) dla ludzi niewykształconych lub mających problemy z czytaniem. ISBN 83-86930-40-3.
 • Dzieje Świadków Jehowy w Etiopii – 32 s., 2000 (amhar.), zawiera historię Świadków Jehowy w Etiopii.
 • 100 lat Świadków Jehowy na Węgrzech (węgr. Jehova Tanùi 100 ève Magyarországon) – 8 s., 1999, zawiera przegląd działalności węgierskich wyznawców.
 • Dzieci i odpowiedzialność rodzicielska – 16 s., niem., 1999, opisuje przykłady niemieckich rodzin tego wyznania.
 • Biblijna nazwa – 16 s., niderl., 1999, omawia nazwę tego wyznania.
 • Fioletowe trójkąty – zapomniane ofiary nazizmu – 32 s. niem., 1999, 2003, omawiająca działalność tego wyznania w okresie II wojny światowej, którego członkowie w hitlerowskich obozach koncentracyjnych nosili znak fioletowego trójkąta[167].
 • Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? (ang. What Happens to Us When We Die?) – 32 s., kolor. ilustr., 1998, 75 jęz., wyd. brajl., elektron. – CD (WL) i online. 11 rozdz. zawiera – zdaniem wydawcy – biblijne odpowiedzi na pytania „Czym jest naprawdę dusza?”, „Dlaczego umieramy?”, „Jaka jest nadzieja dla umarłych oraz dla żywych?”. Każdy rozdz. rozpoczyna się cytatem biblijnym, encyklopedycznym, pisarzy lub historyków; podzielony jest na fragmenty, do których zamieszczono pytania. Opisuje w skrócie „historię koncepcji nauki o nieśmiertelności duszy w religiach Wschodu, judaizmie, chrześcijaństwie i islamie” oraz „biblijne relacje o zmartwychwstaniu”. ISBN 83-86930-20-9.
 • Poddanie się kierownictwu Boga toruje drogę do raju (ang. The Guidance of God – Our Way to Paradise) – 32 s., kolor. ilustr., 1998, 72 jęz. (pol. – brak) i online. Przeznaczona gł. dla muzułmanów. Oprócz wers. biblijnych zawiera cytaty z Koranu i innych publikacji islamskich. 8 gł. tematów m.in. Najświętsze imię Boże, Co mówi Koran o raju i Adamie, Co mówi Chrystusie Koran, Co o Piśmie Świętym mówi Koran, Co mówi Bóg w Piśmie Świętym, a co chrześcijaństwo i judaizm.
 • Księga dla wszystkich ludzi (ang. A Book for All People) – 32 s., kolor. ilustr., 1997, 102 jęz., też wyd. brajl. elektr. – CD (WL). 11 rozdz., ok. 150 wers. bibl., ok. 80 źródeł i odsyłaczy do opracowań encykloped., archeolog. i naukowych. Zdaniem wydawcy omówiono w niej powody, dla których warto czytać Biblię. ISBN 83-86930-11-X.
 • Z misją w Afryce (ang. Mission in Africa) – 32 s., kolor. ilustr., 1997 (ang. i fr.). Dokumentuje pomoc humanitarną udzieloną w 1997 przez Świadków Jehowy z Belgii, Świadków Jehowy z Francji i współwyznawców w Szwajcarii uchodźcom w Demokratycznej Republice Konga (dawniejszy Zair) o łącznej wartości prawie miliona dolarów. Publikację rozpowszechniano głównie wśród urzędników i przedstawicieli środków masowego przekazu.
 • Świadkowie Jehowy w Beninie, korzystają z wolności udzielonej przez Boga (ang. Jehovah’s Witnesses in Benin – Enjoying The Freedom That God Gives) – 64 s., 1997, w j gun. Zawiera historię działalności Świadków Jehowy w Beninie.
 • Czego wymaga od nas Bóg?! (ang. What Does God Require of Us?) – 32 s., kolor. ilustr. (ok. 50), 1996, 2001 (zm. str. tytuł.), 300 jęz., też wyd. brajl., filmów (VHS, DVD) w j. mig. – też w pol. j. mig.; audio (CD, kas. magnet.), elektr. – CD (WL) i on-line. 16 lekcji zawiera podst. informacje o wierzeniach Świadków Jehowy. Zdaniem wydawców ma być pomocna w studiowaniu Biblii. Na początku każdej lekcji umieszczono pytania, na które odpowiada dany fragment broszury; w każdej lekcji podano wers. biblijne na poparcie argumentacji[168]. Jest ona przeznaczona dla osób wierzących w Boga i szanujących Biblię. Świadkowie Jehowy na jej podstawie prowadzą tzw. studia biblijne z osobami, które mają problemy z czytaniem lub w ogóle nie opanowali tej umiejętności. ISBN 83-86930-05-5.
 • Na czym polega sens życia (ang. What Is the Purpose Of Life? How Can You Find It?) – 32 s., kolor. ilustr., (1993, pol. 1995), 80 jęz., też wyd. brajl., elektr. – CD (WL). 8 rozdz., w których zamieszczono wers. biblijne oraz pytania do analizy. Zdaniem wydawcy, odpowiada na pytania: Gdzie szukać odpowiedzi?, Co na temat sensu życia wyjawia Biblia?, Jakie zamierzenie Boże wkrótce się urzeczywistni?. ISBN 83-903551-5-9.
 • Świadkowie Jehowy a wykształcenie (ang. Jehovah’s Witnesses and Education) – 32 s., kolor. ilustr., 1995 (zrew.: 2002, 2019), 68 jęz., też wyd. brajl., elektr. – CD (WL). 6 tematów: Co Świadkowie Jehowy sądzą o wykształceniu, Programy wychowawcze, Różnice religijne wyzwaniem, Zasady moralne zasługujące na szacunek, Rola rodziców, Zakończenie. Wydano ją po to, aby pomóc pedagogom lepiej zrozumieć uczniów będących Świadków Jehowy. ISBN 83-903551-2-4.
 • Jak znaleźć trwały pokój i szczęście? (ang. Lasting Peace and Happiness – How to Find Them) – 32 s., kolor. ilustr., 1995, 2009 (zrew.) (w j. ang., chiń., kurd., wiet. i wł.), też w audio na kas. magnetof. i online. Przeznaczona gł. dla Chińczyków i buddystów, opisuje Biblię, najważniejsze wydarzenia opisane w niej, powołując się na publikacje buddyjskie oraz działalność Świadków Jehowy.
 • Twoi sąsiedzi – Świadkowie Jehowy. Kim oni są? – 32 s., 1995 (niem.), 1996 (zrew.). Zawiera informacje i wyniki zaczerpnięte z ankiety przeprowadzonej w 1994, w której wzięło udział ok. 146 tys. niemieckich Świadków Jehowy. Dotyczyła ona m.in. ich przekroju wiekowego, sytuacji rodzinnej, wykształcenia, ilości przeznaczanego czasu na wypoczynek i działalność religijną. Wiele miejsca zajmuje sprawa pewnego dziecka urodzonego w 1991 z małą dziura w sercu i jego skutecznej operacji wykonanej bez przetaczania krwi, wbrew opinii niektórych mediów, przeinaczających ten fakt. W Niemczech rozpowszechniono ok. 1,8 mln egz.
 • Troska o rodzinę i postępowanie medyczne u Świadków Jehowy – 1995, zawiera informacje na tematy opieki zdrowotnej członków tego wyznania.
 • Jak rozwijać umiejętność przemawiania i nauczania – 16 s., 1995, jęz. w których nie opublikowano jeszcze podręcznika do Szkoły Teokratycznej.
 • Podstawowe nauki biblijne – 16 s., 1995, jęz. w których nie opublikowano jeszcze podręcznika do Prowadzenie rozmów na podstawie Pism.
 • Świadkowie Jehowy w Bułgarii – 32 s., 1995 (bułg.). Zdaniem wydawców ma ona stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Udostępniano ją głównie urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.
 • Gdy umrze ktoś bliski (ang. When Someone You Love Dies) – 32 s., kolorowo ilustr., 1994, 2000 (zrew.), 2005 (zmiana str. tytuł.), 112 jęz., też wyd. brajl., filmów (VHS, DVD) w j. mig.; audio (kas. magnet.); elektron. – CD (WL) i online. 5 rozdz. – zdaniem wydawcy – udziela pokrzepiające odpowiedzi zaczerpnięte z Pisma Świętego: Jaka jest nadzieja dla umarłych?, zawiera również dodatki np.: Fazy odczuwania smutku, Rozpacz matek, które poroniły lub urodziły martwe dzieci, Zespół nagłej śmierci niemowląt – jak stawić czoło rozpaczy, Kilka rad jak sobie radzić ze smutkiem, Jak pomóc dzieciom, gdy stracą kogoś bliskiego, Wersety, które niosą pokrzepienie. Ponad 100 odsyłaczy do wers. biblijnych, do każdego rozdz. zamieszczono kilka pytań do rozważenia. ISBN 83-86930-52-7.
 • Planowane darowizny na ogólnoświatową służbę dla Królestwa – ang., 1994, omawia możliwości wspierania dobrowolnymi datkami działalności tego wyznania.
 • Sala Zgromadzeń Świadków Jehowy – pierwsza w Norwegii – 8 s., norw., 1994, zawiera informacje o otwarciu pierwszej norweskiej Sali Zgromadzeń.
 • Świadkowie Jehowy w Austrii – 32 s., 1994 (niem.). Zdaniem wydawców ma stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Dostarczono ją głównie urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.
 • 100 lat Strażnicy (ang. Watchtower – 100 Years) – 1993.
 • Komitet Łączności ze Szpitalami. Postępowanie medyczne u Świadków Jehowy – 1993.
 • Świadkowie Jehowy w Czechach – 32 s., 1993 (czes.). Zdaniem wydawców ma ona stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Udostępniano ją gł. urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.
 • Świadkowie Jehowy na Węgrzech – 32 s., 1993 (zrew. 1996) (węg.). Zdaniem wydawców ma ona stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Udostępniano ją gł. urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.
 • Świadkowie Jehowy w Grecji – 32 s., 1993 (grec., duży i mały format). Zdaniem wydawców ma ona stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez tamtejszy kler prawosławny oraz uzyskanie większego zrozumienia wśród szczerze usposobionych przedstawicieli władz Grecji. Udostępniało ją ponad 200 Świadków Jehowy, uznanych oficjalnie za kaznodziejów oraz szereg prawników wraz z zestawem dokumentów, poświadczających, że prześladowanie Świadków Jehowy nie ma żadnych podstaw prawnych. Złożyli oni wizyty komendantom policji, burmistrzom, prokuratorom, bibliotekarzom i innym urzędnikom. Rozpowszechnili przeszło 1000 książek Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego i 1600 tych broszur.
 • Świadkowie Jehowy w Turcji (tr. Yehova’nın Şahitlerinin Türkiye’deki Tarihi) – 16 s., kolor. ilustr., 1993. Zawiera informacje dotyczące historii i kwestii prawnych działalności Świadków Jehowy w tym kraju. Istnieje też skrót informacji w niej zawartych w wersji online w j. tureckim i angielskim[169].
 • Dlaczego powinniśmy oddawać cześć Bogu w miłości i w prawdzie? (ang. Why Should We Worship God in Love and Truth) – 32 s., kolor. ilustr., 1993, 7 jęz. (ang., fr., gudż., hisz., hol., pendż. i wł.). Głównie dla hinduistów. 10 rozdz., opisuje święte pisma hinduskie, wierzenia, bóstwa i mitologię hinduską, zawiera też słownik pojęć hinduskich i bibliografię. Zwraca też uwagę na Biblię i studiowanie jej z pomocą Świadków Jehowy.
 • Czy nastanie kiedyś świat bez wojen? (ang. Will There Ever Be World Without War?) – 32 s., kolor. ilustr., 1992 w 24 jęz. (pol. – brak). Przeznaczona gł. dla wyznawców judaizmu. 6 gł. tematów, omawia: spełnianie proroctw biblijnych na starożytnym narodzie izraelskim; historię starożytnego Izraela, imię Boga (Jehowa); opisuje różnice dot. pojęcia duszy pomiędzy Pismami Hebrajskimi a naukami rabinicznymi; omawia sprawę Mesjasza; historię Holocaustu. Zawiera w większości wersety z Pism Hebrajskich.
 • Czy Bóg naprawdę się o nas troszczy? (ang. Does God Really Care About Us?) – 32 s., kol. 1992, w 85 jęz., też wyd. brajl., filmów (VHS i DVD) w j. mig., elektron. – CD (WL), 11 części, odpowiada na pytania dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia? ISBN 83-86930-00-4.
 • Świadkowie Jehowy budują metodą szybkościową – 16 s., szw., 1992, opisujące budowę Sal Królestwa w Szwecji, w ciągu weekendu.
 • Duchy zmarłych – czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją? (ang. Spiritis of the Dead – Can They Help You or Harm You? Do they Really Exist?) – 32 s., kolor. ilustr., 1991, 2005 (zrew.), 85 jęz., też wyd. brajl., filmów (VHS i DVD) w j. mig., elektron. – CD (WL) i online. 10 tematów. Zdaniem wydawców odpowiada za pomocą Biblii na pytania Czy istotnie zmarli żyją? A jeśli nie, to kto się podaje za duchy zmarłych?. ISBN 83-86930-85-3.
 • Jak rozpoczynać i prowadzić rozmowy biblijne (ang. How to Start and Continue Bible Discussions) – 16 s., 1991, 25 jęz., w których nie został wydany jeszcze podręcznik Prowadzenie rozmów na podstawie Pism. Zawiera Wstępy przydatne w służbie polowej i Jak reagować na wypowiedzi mające na celu przerwanie rozmowy – tematy zaczerpnięte z ww. publikacji przeznaczonej dla głosicieli.
 • Świadkowie Jehowy we Francji – ang., fr., 1991, opisuje działalność tego wyznania w tym kraju.
 • Dzieje Świadków Jehowy w Tajlandii – 32 s., taj., 1991, opisuje działalność tego wyznania w tym kraju.
 • Kto nam pomoże rozwiązać nasze problemy? (ang. Our Problems – Who Will Help Us Solve Them?) – 32 s., 1990 (pol.-brak), kol. ilustr.
 • Ciekawe szczegóły ze sprawozdania z różnych krajów opublikowane w Roczniku Świadków Jehowy na rok 1990 – 32 s., kolor. ilustr., pol. 1990, też elektron. – CD (WL). Zawiera informacje z pierwszej części niepublikowanego jeszcze w tym czasie po polsku Rocznika Świadków Jehowy na rok 1990. Zamieszczono w niej m.in. informacje o kongresie międzynarodowym „Prawdziwa pobożność”, który odbył się w 1989 w Polsce (Chorzów, Poznań i Warszawa).
 • Jak krew może ocalić twoje życie? (ang. How Can Blood Save Your Life?) – 32 s., kolor. ilustr., 1990, 70 jęz., też wyd. elektron. – CD (WL) i online. Według wydawców omawia moralne i medyczne aspekty użycia krwi, które są bezpośrednio związane z odpowiedzią na pytanie, jak można ocalić najcenniejsze dobro: swoje życie. Zawiera 4 gł. tematy: Krew – niezbędna do życia; Jak dalece bezpieczne są transfuzje krwi; Inne rozwiązania; Przysługuje Ci prawo wyboru; Krew, która naprawdę ratuje życie oraz dodatek dwóch art. z czasopism medycznych.
 • Świadkowie Jehowy a szkoła (ang. School and Jehovah’s Witnesses) – 32 s., kolor. ilustr., 1990, 58 jęz., też wyd. elektr. – CD (WL). 9 tematów. „Broszurę tę wydano po to, żeby ułatwić zrozumienie i współpracę między Świadkami Jehowy a władzami szkolnymi”. Wydawcy zapewniają, że chcieli przez tę broszurę zapoznać władze szkolne i nauczycieli z wierzeniami Świadków Jehowy, decydującymi o ich udziale w zajęciach szkolnych.
 • Czy wierzyć w Trójcę? (ang. Should You Believere in the Trinity?) – 32 s., kolor. ilustr., 1989, 90 jęz., też wyd. elektron. – CD (WL). 9 tematów. Według wydawców odpowiada na pytania Czym właściwie jest Trójca?, Czy naucza o niej Biblia?, Czy Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmocnym i wchodzi w skład Trójcy? ISBN 83-904630-9-1.
 • Luwr z Biblią w ręku – 16 s., ang., fr., 1988, kolor. ilustr., zawierająca eksponaty w Luwrze związane z Biblią.
 • Imię Boże, które pozostanie na zawsze (ang. The Diwine Name That Will Endure Forever) – 32 s., kolor. ilustr., 1987, 96 jęz., też wyd. brajl. elektron. – CD (WL). 7 rozdz., w których zamieszczono informacje o imieniu Bożym (Jehowa), w tym zdjęcia z jego imieniem w różnych przekładach Biblii, w rękopisach, w kościołach (w tym w Polsce) czy na monetach. Zdaniem wydawcy, omówiono w niej powody, dla których warto używać imienia Bożego. ISBN 83-86930-06-3.
 • Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na świecie (ang. Jehovah’s Witnesses – Unitedly Doing God’s Will Worldwide) – 32 s., kolor. ilustr., 1986 (pol.–1988), 79 jęz., też wyd. elektr. – CD (WL). 15 rozdz. zawiera podstawowe informacje o Świadkach Jehowy (historia i organizacja), do każdego rozdz. zadano kilka pytań powtórkowych. Jak sami wydawcy podkreślają, cel jej wydania umożliwienie (...), bliższego zapoznania się z działalnością Świadków Jehowy oraz z podejmowanymi przez nich staraniami, aby pomagać ludziom w pogłębianiu wiedzy biblijnej
Codziennie badanie Pism
 • Codzienne badanie Pism (ang. Examining the Scriptures Daily) – 122 s., coroczna publikacja. Pierwsze wydanie w 1986 (pol. – 1987), ponad 160 jęz., też wyd. brajl., j. mig., dużym druk., elektron. – CD (WL), online (PDF), JWL. Zawiera tzw. „teksty dzienne i komentarze”. Po wstępie i omówieniu myśli przewodniej na dany rok (wersetu biblijnego tzw. „tekstu rocznego” – zmieniającego się co rok), na każdy dzień w roku zamieszczono werset biblijny wraz z krótkim do niego komentarzem, zaczerpniętym z opublikowanych (rok wcześniej) artykułów w „Strażnicy”. Historia sięga 1905, kiedy to opublikowano książkę Niebiańska manna, czyli rozmyślania duchowe na każdy dzień w roku dla domowników wiary, w latach 1927–1985 teksty dzienne publikowane były w Roczniku (w Polsce w postaci broszury Teksty dzienne i komentarze).
 • Dobra nowina dla wszystkich narodów (ang. Good News for All Nations) – 64 s., 1983 (pol.–1995), 38 jęz. Zawiera krótką informacje o działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy w wybranych 61 jęz. We wstępie podane są informacje jak się nią mają posługiwać głosiciele w rozmowach z obcokrajowcami, a w spisie wymienione są języki, środkowa wkładka zawiera ilustr. ISBN 83-904630-0-8.
 • Czy możesz odnieść zwycięstwo nad śmiercią? (ang. Victory Over Death-Is It Possible for You?) – 32 s., kolor. ilustr., 1986, 10 jęz. (pol. – brak). Przeznaczona jest gł. dla hindusów. Opisuje przyczyny śmierci, grzech Adama i Ewy i odkupienie przez Jezusa Chrystusa. 48 fragmentów do których zamieszczono pytania. Zawiera cytaty z Biblii i publikacji hinduskich.
 • Rząd, który ustanowi raj (ang. The Government That Will Bring Paradise) – 32 s., kolorowo ilustr., 1985, 1993 (zrew.), 62 jęz. też wyd. brajl. (pol. – brak). Zawiera ponad 50 ilustr., do których podaną krótkie objaśnienie wers. biblijnych. Opisuje w skrócie historię biblijną od Adama i Ewy poprzez patriarchów do Jezusa Chrystusa, jego działalność na ziemi i zamierzenie co do przyszłości.
 • Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemi! (ang. Enjoy Life on Earth Forever!) – 32 s., kolor. ilustr., 1982 (pol. 1995), 359 jęz., nakład: ponad 155 mln egz., 76 ilustr. 10 gł. tematów z podanymi wers. biblijnymi. Przeznaczona jest – zdaniem wydawcy – dla osób, które słabo czytają, przedstawia nauki biblijne, głoszone przez Świadków Jehowy. ISBN 83-903551-6-7.
Czas na prawdziwe poddanie się woli Bożej
 • Wskazówki dla Działu Nagłośnienia na zgromadzeniach Towarzystwa Strażnica (wyd. ang., 1982).
 • Przykładaj się do czytania i pisania (ang. Apply Yourself to Reading and Writing) – 96 lub 64 s. kolor. ilustr., 1982, 123 jęz. (pol. – brak). Przeznaczona do nauki języka od podstaw. Korzysta się podczas specjalnego kursu czytania i pisana w krajach, gdzie panuje analfabetyzm, półanalfabetyzm lub gdzie przebywa wielu obcojęzycznych emigrantów[170].
 • Czas na prawdziwe poddanie się woli Bożej (ang. The Time for True Submission to God) – 64 s., 1982, 30 jęz. (pol. – brak). Gł. dla muzułmanów. Oprócz wers. biblijnych zawiera cytaty z Koranu i innych publikacji islamskich. 19 krótkich tematów, do których zamieszczono pytania. Zwraca uwagę na Boga, postacie biblijne (m.in.: Adam, Mojżesz, Jezus Chrystus), na monoteizm i Biblię.
 • W poszukiwaniu Ojca (ang. In Search of a Father) – 32 s., ilustr., 1982, 11 jęz. (pol. – brak). Głównie dla buddystów informuje m.in. o dziełach stwórczych Boga i Jego zamierzeniu wobec ludzi.
 • Od Kurukszety do Armagedonu – i twego ocalenia (ang. From Kurukshetra to Armageddon – And Your Survival) – 32 s., ilustr., 1982, 11 jęz. (pol. – brak). Gł. dla hinduistów, informuje m.in. o zamierzeniu Boga wobec ludzi. 52 fragmenty, do których zamieszczono pytania.
 • Odpowiedzi na 20 pytań dotyczących Świadków Jehowy – 32 s. (duń.), 1980. 20 najczęściej zadawanych pytań na temat organizacji i wierzeń Świadków Jehowy i odpowiedzi na podstawie Biblii.
 • Ścieżka prawdy Bożej wiodąca do wyzwolenia (ang. The Path of Divine Truth Leading to Liberation) – 32 s., ilustr., 1980, 12 jęz. (pol. – brak). Gł. dla hinduistów. 51 fragm. z pytaniami, omawia m.in. biblijną relację o pochodzeniu życia i początkową biblijną historię człowieka oraz biblijną nadzieję na przyszłość.
 • Czy niewidzialne duchy nam pomagają, czy raczej szkodzą? (ang. Unseen Spirits – Do They Help Us? Or Do They Harm Us?) – 32 s., 1978.
 • Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku (ang. Jehovah’s Witnesses in the Twentieth Century) – 32 s., kolor. ilustr., 1978, zrew. 1979 i w 1989, 76 jęz. (też wyd. elektr. – CD (WL)). 8 rozdz. zawiera podstawowe informacje o tym wyznaniu (historia, wierzenia, organizacja), zamieszczono tzw. „pytania często zadawane przez zainteresowanych”.
 • Świadkowie Jehowy a kwestia krwi (ang. Jehovah.s Witnesses and the Quuestion of Blood) – 32 s., 1977 (pol. 1979 i 1992). 11 rozdz. (Dlaczego Świadkowie Jehowy nie przyjmują krwi?, Krew jako lek, Czy nieprzyjęcie krwi jest samobójstwem?, Rola lekarza, Gdy chodzi o dzieci, Nierozsądne w świetle wiedzy medycznej?, Jak niebezpieczne są transfuzje krwi?, Leczenie alternatywne, Duże operacje bez transfuzji, Jak postąpisz?, Źródła (105 odnośników)).
 • Dlaczego Świadkowie Jehowy nie przyjmują transfuzji krwi? (ang. Blood Transfusfusion – Why Not for Jehovah’s Witnesses? – 32 s., 1977.
 • „Uważajcie na samych siebie i na całe stado” (ang. „Pay Attention to Yourelves and to All the Flock”) – (I cz., 1977, dla starszych zboru, wskazówki organizacyjne.
 • Biblijne tematy do rozmów (ang. Bible Topics for Discussion) – 32 s., 1977, 160 jęz. (110 jęz. dołączona obecnie jako dodatek do Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata), też wyd. elektron. – CD (WL)). Zawiera alfabetycznie (Armagedon–Życie) pogrupowane gł. tematy biblijne (hasła) z odnośnikami do wers. biblijnych.
 • „Jesteś Świadkiem Jehowy? Czy mogę o coś zapytać?” – szwedz., 1976, pytania dotyczące wierzeń i działalności tego wyznania w Szwecji.
 • Co ludzie chcą wiedzieć o Świadkach Jehowy? (fr. Questions que les gens se posent au sujet des Témoins de Jéhovah) – 32 s. (fr.) 1976. 37 najczęściej zadawanych pytań na temat organizacji i wierzeń Świadków Jehowy i odpowiedzi na podstawie Biblii.
 • Czy istnieje Bóg, który troszczy się o nas? (ang. Is there A God Who Cares?) – 32 s., ilustr., 1975 (pol.–1978), 65 jęz., też wyd. elektr – CD (WL). 41 fragm., w których zamieszczono wers. biblijne i pytania. Zdaniem wydawców odpowiada na pytania zamieszczone na okładce publikacji: Dlaczego Bóg dopuszcza zło? i Czy życie będzie kiedykolwiek wolne od zmartwień?.
 • Bezpieczna przyszłość – jak ją sobie zapewnić (ang. A Secure Future – How You Can Find It) – 32 s., ilustr., 1975 (pol.–1977), 65 jęz., też wyd. brajl. i elektr. – CD (WL). 47 fragm., w których zamieszczono wersety biblijne i pytania. Zdaniem wydawców broszura pozwoli poznać w jaki sposób sama Biblia jest w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące życia.
 • Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych – 78 s., tylko pol., 1975, też wyd. elektron. – CD (WL). Jest to przedruk artykułu o działalności wyznania do 1974 w Niemczech, opublikowany w Roczniku Świadków Jehowy na rok 1974 (niewydawany w tym czasie jeszcze po polsku). Opisuje historię niemieckich Świadków Jehowy od ich pojawienia się, poprzez lata I i II wojny światowej (ze szczególnym uwzględnieniem prześladowań za czasów hitleryzmu) i okres powojenny.
 • Jeden świat, jeden rząd pod zwierzchnictwem Boga (ang. One World, One Government, Under God’s Sovereignty) – 32 s., 1975.
 • Możesz prowadzić sensowne życie! (ang. There Is Much More to Life!) – 32 s., 1975.
 • Ludzkie plany zawodzą – Boskie zamierzenie uwieńczone sukcesem (ang. Human Plans Failing as God’s Purpose Succeeds) – 32 s., 1974.
 • Organizacja zgromadzeń (ang. Convention Organization) – 32 s., 1971, zawiera informacje dot. organizacji zgromadzeń tego wyznania.
 • Gdy nastąpi zderzenie czołowe wszystkich narodów z Bogiem (ang. When All Nations Collide, Head On, With God) – 32 s., 1971.
 • Uratowanie rodu ludzkiego za sprawą Królestwa Bożego (ang. Saving the Human Race – In the Kingdom Way) – 32 s., 1970.
 • Nadchodzące tysiąclecie pokoju (ang. The Approaching Peace of a Thousand Years) – 32 s., 1969.
 • Panowanie człowieka wkrótce ustąpi miejsca panowaniu Bożemu (ang. Man’s Rule About to Give Way to God’s Rule) – 32 s., 1968.
 • Dlaczego Bóg dopuszcza zło? – 32 s., wyd. hebr. 1967, przeznaczona gł. dla Żydów.
 • Ocalenie wielkiej rzeszy ludzi z Armagedonu (ang. Rescuing a Great Crowd of Mankind out of Armageddon) – 32 s., 1967.
 • Naucz się czytać i pisać (ang. Learn to Read and Write) – 32 s, 1966,
 • Świadkowie Jehowy (ang. Jehovah’s Witnesses) – 32 s., 1966, zawiera informacje o działalności i wierzeniach tego wyznania.
 • Co Królestwo Boże czyni od roku 1914? (ang. What Has God’s Kingdom Been Doing Since 1914) – 32 s., 1966.
 • Kurs Służby Królestwa – szkic programu i notatki – 32 s., 1966, ówczesny podręcznik dla starszych zboru.
 • Rząd światowy Księcia Pokoju (ang. World Government on the Shoulder of the Prince of Peace) – 32 s., 1965.
 • Jak znaleźć prawdę, która wyswobadza ludzi – 32 s., wietnam. 1964.
 • „Pokój ludziom dobrej woli” czy Armagedon (ang. „Peace Among Men of Good Will” or Armageddon – Which?”) – 32 s., 1964.
 • Gdy Bóg będzie Królem nad całą ziemią (ang. When God Is King Over All the Earth) – 32 s., 1963.
 • Żyć w nadziei na sprawiedliwy nowy świat (ang. Living in Hope of a Righteous New World) – 64 s., 1963.
 • Skuteczne przedstawianie dobrej nowiny – 32 s., 1962. Zawiera tematy: Podstawowe zalety dobrych kazań, Odpieranie zarzutów przy drzwiach i W co wierzą Świadkowie Jehowy, posługiwali się nią głosiciele w czasie rozmów z ludźmi na tematy biblijne i swoich wierzeń, w latach 60. i 70. XX w. Obecnie korzystają oni z publikacji: Prowadzenie rozmów na podstawie Pism lub Biblijne tematy do rozmów.
 • „Słowo” – kogo miał na myśli apostoł Jan? (ang. „The Word” – Who Is He? According to John) – 64 s., 1962.
 • Nabierzcie odwagi – Królestwo Boże jest blisko! (ang. Take Courage – God’s Kingdom Is at Hand!) – 32 s., 1962.
 • Gdy wszystkie narody zjednoczą się pod panowaniem Królestwa Bożego (ang. When All Nations Unite Under God’s Kingdom) – 32 s., 1961.
 • Krew, medycyna a prawo Boże (ang. Blood, Medicine and Law of God) – 32 s., 1961.
 • Świadkowie Jehowy a transfuzje krwi – fakty (ang. Jehovah’s Witnesses and Blood Tranfuzion – The Facts) – 32 s., 1960, tylko wyd. australijskie.
 • Bezpieczeństwo podczas „wojny wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” (ang. Security During „War of the Great Day of God the Almighty”) – 32 s., 1960.
 • Głoszenie i nauczanie w pokoju i jedności (ang. Preaching and Teaching in Peace and Unity) – 56 s., 1960, zawiera wskazówki organizacyjne dotyczące Świadków Jehowy i ich działalności w latach 60. XX w. Obecnie aktualne zrewidowane wskazówki zawiera książka Zorganizowani do spełniania woli Jehowy.
 • „Oto wszystko nowe czynię” (ang. Look! I Am Making All Things New”) – 32 s., kolor. ilustr., 1959, zrew. 1970, 1986 (pol.-1987), 88 jęz., też wyd. brajl., j. mig. (film); elektr. – CD (WL). Zdaniem wydawcy odpowiada ona na podstawie Biblii na pytania np.: Czym wyróżnia się Biblia?, Czego można dowiedzieć się o Bogu (...) o Jezusie Chrystusie, Dlaczego Bóg toleruje zło?, Dlaczego człowiek umiera?, Co się dzieje z umarłymi?, Gdzie i jak nastąpi zmartwychwstanie?, Jak można się przygotować do życia wiecznego w Raju?.
 • Gdy Bóg mówi wszystkim narodom pokój (ang. When God Speaks Peace to All Nations) – 32 s., 1959.
 • Naucz się czytać i pisać (ang. Learn to Read and Write) – 1958, 6 jęz. Przeznaczona do nauki języka od podstaw. Korzystano z niej podczas specjalnego kursu czytania i pisana w ramach Szkoły Kaznodziejskiej w krajach, gdzie panuje analfabetyzm. Zrewidowana treść znajduje się w broszurze Przykładaj się do czytania i pisania.
 • Królestwo Boże panuje – czy koniec świata jest bliski? (ang. God’s Kingdom Rules – Is the World’s End Near?) – 32 s., 1958 (pol.–1959), 68 jęz. Zawiera przemówienie wygłoszone 3 sierpnia 1958 na kongresie międzynarodowym „Wola Boża” do 253 922 obecnych, zaraz po jego zakończeniu bezpłatnie udostępniono 500 000 egz. Zawiera liczne wers. biblijne i podzielona jest na 53 fragm., do których zamieszczono pytania.
 • Uzdrowienie narodów zbliżyło się (ang. Healing of the Nations Has Drawn Near) – 32 s., 1957.
 • Wskazówki dotyczące publikowania wiadomości teokratycznych (ang. Manual of Theocratic News Service Information) – 16 s., 1956.
 • Zwycięstwo Królestwa Bożego nad światem bliskie (ang. World Conquest Soon – By God’s Kingdom) – 32 s., 1955.
 • Co Pismo Święte mówi o „życiu pozagrobowym”? (ang. What Do the Scriptures Say About „Survival After Death”?) – 32 s., 1955.
 • Kazanie wspólne w jedności (ang. Preaching Together in Unity) – 32 s., 1955.
 • Chrześcijaństwo czy chrystianizm? – które z nich jest „światłem świata”? (ang. Christendom or Christianity – Which One Is „the Light of the World”?) – 32 s., 1955.
 • Wykaz nieprzydzielonych terenów w Republice Federalnej Niemiec (niem. Nichtzugeteiltes Gebiet in der Bundesrepublik Deutschland) – 36 s., 1954, zawiera wykaz terenów, które w owym czasie nie były przedzielone żadnemu zborowi w RFN, na które powinni zdeklarować się przybyć głosiciele, by prowadzić tam regularną działalność.
 • Nieprzydzielone tereny w Stanach Zjednoczonych (ang. Unassigned Territory in the United States) – 64 s., 1954 i 1956, zawiera wykaz terenów, które w owym czasie nie były przedzielone żadnemu zborowi w Stanach Zjednoczonych, na które powinni zdeklarować się przybyć głosiciele, by prowadzić tam regularną działalność.
 • „Ta dobra nowina o Królestwie (ang. This Good News of the Kingdom”) – 32 s., 1954 (pol.–1955), 62 jęz., nakład: ponad 50 mln egz. Tytuł oparty jest na wersecie z Mt 24:14. Zawiera wers. biblijne i podzielona jest na 52 fragm., do których zamieszczono pytania. Opisuje niektóre wierzenia Świadków Jehowy.
 • Teokratyczna pomoc do nauki czytania dla Świadków Jehowy – 32 s., tylko wyd. niandża, 1954.
 • Podstawa wierzenia w nowy świat (ang. Basic for Belief in a New World) – 64 s., 1953.
 • Po Armagedonie – Boży nowy świat (ang. After Armageddon – God’s New World) – 32 s., 1953.
 • „Głoś słowo” (ang. „Preach the Word”) – 32 s., 1953.
 • Drogą Bożą jest miłość (ang. God’s Way Is Love) – 32 s., 1952 (pol.–1953), 62 jęz., nakład: 50 mln egz. Tytuł oparty jest na wersecie z 1J 4:16:Bóg jest miłość (Wujka). Zawiera liczne teksty biblijne zaczerpnięte z polskich (Biblia ks. Wujka, Nowy Testament w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego) i ang. (Douay-Rheims Version, Ronald A. Knox Version). 55 fragm., do których zamieszczono pytania, zawiera drukowaną wersję odczytu wygłoszonego na kongresach w 1952. Zdaniem wydawców pokazuje ona jak przekłady Słowa Bożego opisują cudowne dzieła Boże, które dowodzą, że 'drogą Bożą jest miłość', i pokazuje, jakie błogosławieństwa przygotowane są dla wiernych ludzi przez rozrządzenia Boże.
 • Wspólnie mieszkać w jedności (ang. Working Together in Unity) – 1952, zrew. 1993, informacje dla wolontariuszy w Domu Betel.
 • Czy religia sprosta kryzysowi świata? (ang. Will Religion Meet the World Crisis?) – 32 s., 1950 (pol. 1951), 62 jęz., nakład: ponad 50 mln egz. Zdaniem wydawcy zawiera biblijne odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje prawdziwa religia i czy ona zatryumfuje?.
 • Czy możesz na wieki szczęśliwie żyć na ziemi? (ang. Can You Live Forever in Happiness on Earth?) – 32 s., 1951 (pol.–1953), 62 jęz., nakład: 50 mln egz. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1950. Kieruje uwagę na Królestwo Jehowy Boga.
 • Obrona i prawne ugruntowanie dobrej nowiny (ang. Defending and Legally Establing the Goods News) – 1950, zawiera uaktualnione streszczenia rozpraw sądowych z udziałem Świadków Jehowy, oraz szczegółowo przedstawia biblijne uzasadnienie postępowania w danej sprawie.
 • Ewolucja przeciw nowemu światu (ang. Evolution Versus the New World) – 64 s., 1950.
 • Królestwo – nadzieja całej ludzkości (ang. The Kingdom Hope of All Mankind) – 32 s., 1949 (pol. 1951), 58 jęz., nakład: 50 mln egz. Zawiera przedruk odczytu kongresowego z 1949, pod tym samym tytułem. Oparte jest na biblijnym tekście przewodnim z Rz 8:24.
 • Rady dla Świadków Jehowy o organizacji teokratycznej (ang. Counsel on Theocratic Organization for Jehovah’s Witnesses) – 32 s., 1949.
 • Historia Strażnicy (ang. The Watchtower Story) – 16 s., 1948.
 • Nieprzemijający władca wszystkich narodów (ang. Permanent Governor of All Nations) – 32 s., 1948 (pol. 1949), 58 jęz. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1948, nakład: 50 mln egz. Kieruje uwagę na Jezusa Chrystusa jako Króla ustanowionego przez Jehowę Boga.
 • Radość dla wszystkiego ludu (ang. The Joy of All the People) – 32 s., 1947 (pol. 1949), 57 jęz. Zawiera przemówienia, które wygłosił Nathan H. Knorr podczas okołoziemskiej podróży, którą odbył w 1947.
 • „Książę Pokoju” (ang. „The Prince of Peace”) – 64 s., 1946.
 • „Weselcie się, narody” (ang. „Be Glad, Ye Nations”) – 64 s., 1946.
 • „Pokorni odziedziczą ziemię” (ang. „The Meek Inherit the Earth”) – 32 s., 1945.
 • „Wódz dla narodów” (ang. „The „Commander to the Peoples”) – 32 s., 1945.
 • Kampania przemówień publicznych – (ang. Amendments to Organization Instructions) – 1945, 1946 (pol. – brak).
 • Wskazówki organizacyjne dla głosicieli Królestwa (ang. Organization Instructions for the Kingdom Publisher) – 1945.
 • Uzupełnienie sprawozdania z teokratycznego zgromadzenia Świadków Jehowy pod hasłem „Zjednoczeni głosiciele” (dodatek do „Przebudźcie się!” 25.10,1944).
 • Religia zbiera wicher (ang. Religion Reaps the Whirlwind) – 64 s., 1944.
 • Jeden świat, jeden rząd (ang. One World, One Government) – 32 s., 1944.
 • Nadchodzące odrodzenie świata (ang. The Comming World Regeneration) – 32 s., 1944.
 • „Królestwo Boże jest bliskie!” (ang. „The Kingdom of God Is Nigh”) – 32 s., 1944.
 • Wolność w nowym świecie (ang. Freedom in the New World) – 32 s., 1943, 55 jęz. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1943, nakład: 50 mln egz. Kieruje uwagę na Królestwo Jehowy Boga.
 • Walka o wolność na domowym froncie (ang. Fighting for on the Home Front) – 32 s., 1943, 55 jęz. W podtytule zawiera tekst Miłośnicy wolności wrzuceni do lwów, zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1943, nakład: 50 mln egz. Opisuje prześladowania Świadków Jehowy w latach 30. i 40. XX w. i „wskazuje na trwałą wolność w Królestwie Jehowy Boga”.
 • Wolność wyznania (ang. Freedom of Worshipt) – 1943, każdy Świadek Jehowy otrzymał jej egzemplarz, którą dokładnie studiowano w zborach na zebraniach służby. Zawiera streszczenia rozpraw, oraz szczegółowo przedstawiała biblijne uzasadnienie takiego postępowania w danej sprawie.
 • Czy rozsądzisz między nami – wyd. duń. 1943.
 • Kurs Służby Teokratycznej (ang. Course in Theocratic Ministry) – 1943.
 • Sprawozdanie z teokratycznego zgromadzenia Świadków Jehowy pod hasłem „Wolny naród” – dodatek do „Przebudźcie się!” 24.11.1943.
 • Przedstawienie „tej ewangelii Królestwa” – 1943.
 • „Słowo Twoje jest prawdą” – wyd. kanadyj., 1943.
 • Świadkowie Jehowy – ich stanowisko (ang. Jehovah's Witnesses – Who Are They - What Is Their Work? ) – 32 s., 1942.
 • Nadzieja – dla zmarłych, dla ocalałych – w sprawiedliwym nowym świecie (ang. Hope for the Dead - For the Survivors) – 64 s., 1942.
 • Instrukcje organizacyjne (ang. Organization Instructions) – 32 s., 1942.
 • Pokój – czy może być trwały? (ang. Peace – Can It Last?) – 32 s., 1942.
 • W obronie sług Jehowy (ang. Jehovah’s Servants Defended) – 32 s., 1941, omawia ponad 50 spraw sądowych, które Świadkowie Jehowy wygrali, łącznie z innymi rozpatrywanymi wówczas przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Wyjaśniono, jak odnieść pożytek z tych precedensów prawnych.
 • Pociecha dla wszystkich pogrążonych w żałości (ang. Comfort All That Mourn) – 32 s., 1941.
 • Bóg i państwo (ang. God and the State) – 32 s., 1941.
 • Świadkowie Jehowy: Kim są? Na czym polega ich działalność? (ang. Jehovah’s Witnesses: Who Are They? What Is Their Work?) – 32 s., 1941.
 • Teokracja (ang. Theocracy) – 32 s., 1941.
 • Dlaczego usiłuje się zdusić orędzie Królestwa? – 32 s., 1941.
 • Spisek przeciw demokracji (ang. Conspiracy Against Democracy) – s. 32, 1940.
 • Koniec nazizmu (ang. End of Nazizm) – s. 32., 1940.
Broszura Sędzia Rutherford demaskuje piątą kolumnę
 • Sędzia Rutherford demaskuje piątą kolumnę (ang. Judge Rutherford Uncovers Fifth Colomn) – 64 s., 1940.
 • Uchodźcy (ang. Refugees) – 64 s., 1940.
 • Zadowoleni (ang. Satisfied) – 32 s., 1940.
 • Porządek rozprawy sądowej (ang. Order of Trial) – 1939, zawiera wskazówki dla Świadków Jehowy, która zaznajamiała ich z zasadniczymi procedurami prawnymi w ówczesnym okresie. Był to przedruk informacji pod tym samym tytułem zamieszczonymi w Roczniku Świadków Jehowy 1933.
 • Porady dla głosicieli Królestwa (ang. Advice for Kingdom Publishers) – 1939, zawiera wskazówki dla Świadków Jehowy, które miały ułatwić im walkę prawną przed ówczesnymi sądami.
 • Faszyzm czy wolność (ang. Fascism or Freedom) – 64 s., 1939.
 • Rząd i pokój (ang. Government and Peace) – 64 s., 1939.
 • Wolność głoszenia (ang. Liberty to Preach) – 64 s., 1939.
 • Neutralność (ang. Neutrality) – 64 s., 1939.
 • Spojrzyj faktom w oczy (ang. Face the Facts) – 64 s., 1938.
 • „Napełniajcie ziemię!” – 64 s., 1938.
 • Wolność czy rzymski katolicyzm? – 64 s., 1938.
 • Ostrzeżenie (ang. Warning) – 64 s., 1938.
 • Uleczenie (ang. Cure) – 64 s., 1938.
 • Sprawozdanie ze zgromadzenia Świadków Jehowy dla Północnego Zachodu – dodatek do „Pociechy” 13.7.1938.
 • Bezpieczeństwo (ang. Safety) – 64 s., 1937, 45 jęz. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w Columbus, w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych, 19 września 1937, wskazuje na biblijne wersety opisujące przyczyny braku bezpieczeństwa i trwałe bezpieczeństwo pod wodzą Chrystusa, sprawiedliwego Króla świata oraz specjalne oświadczenie powzięte na tym kongresie.
 • Pociecha (ang. Uncovered) – 64 s., 1937, 45 jęz. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresie w Paryżu 22 sierpnia 1937 i oświadczenie tam powzięte. Celem przemówienia jest pocieszanie ludzi miłujących sprawiedliwość.
 • Wzorcowe studium (ang. Model Study) – 1937 (Nr 1), 1939 (Nr 2), 1941 (Nr 3). Wydano, aby „pomóc ludziom należycie pojąć podstawowe zagadnienia biblijne i przeanalizować ich podstawy biblijne”. Używano ich na spotkaniach z zainteresowanymi wierzeniami Świadków Jehowy. Zawiera pytania i odpowiedzi oraz wspierające je wersety biblijne. Najpierw prowadzący odtwarzał z płyty gramofonowej (lub z kilku płyt) zapowiedziane wykłady, by wszyscy mogli wysłuchać całości wywodów. Potem następowała dyskusja na podstawie materiału z niej. Tego rodzaju studia początkowo organizowano tam, gdzie mogła się zebrać grupa zainteresowanych, potem zaczęto je prowadzić również w gronie rodziny oraz z pojedynczymi osobami.
 • Chrystianizm nie jest wolny w Lagrange, w stanie Georgia (ang. Christianity Is Not Free in Lagrange, Georgia) – 1937.
 • Armagedon (ang. Armageddon) – 64 s., 1937.
 • Odsłonięte (ang. Uncovered) – 64 s., 1937.
 • Are You Afraid of the Truth? – 2,630,000 Catholics, Protestants, Jews, and other Americans say, No! (Czy boisz się prawdy? – 2 630 000 katolików, protestantów, żydów i innych Amerykanów mówi: Nie!) – ok. 1937.
 • Przedstawienie orędzia Królestwa w twoim języku (ang. Introducing the Kingdom Message in Your Language) – 64 s., 1937.
 • Chrystianizm nie jest wolny w USA (ang. Christianity Is Not Free in USA) – 64 s., 1936.
 • Decyduj się: bogactwo czy zgubę, co wybierasz? (ang. Choosing, Riches or Ruin?) – 64 s., 1936.
 • Ochrona (ang. Protection) – 64 s., 1936.
 • Wszechświatowa wojna bliska (ang. Universal War Near) – 64 s., 1935.
 • Rząd – tajenie prawdy. Dlaczego? (ang. Government – Hiding the Truth, Why?) – 64 s., 1935, „Odczyt budzący wszechświatowe zainteresowanie, transmitowany przez radio do wszystkich części ziemi: Tajenie prawdy Dlaczego?”. Zawierająca przemówienie wygłoszone przez J. Rutherforda w Stanach Zjednoczonych.
 • Kto będzie rządził światem? (ang. Who Shall Rule the World?) – 32 s., 1935.
 • Lojalność (ang. Loyalty) – 32 s., 1935.
 • Instruktor dla głosicieli (1935, wyd. ang.).
 • Pełnomocnictwo – dodatek do „Strażnicy” 1.9.1935.
 • Aniołowie (ang. Angels) – 64 s., 1934.
 • Odbudowa świata (ang. World Recovery) – 64 s., 1934.
 • Dlaczego modlić się o pomyślność (ang. Why Pray for Prosperity) – 32 s., 1934.
 • Jego dzieła (ang. His Works) – 64 s., 1934.
 • Poza grobem (ang. Beyond the Grave) – 64 s., 1934.
 • Rozdział ludzi (ang. Favored People) – 64 s., 1934.
 • Sprawiedliwy władca (ang. Righteous Ruler) – 64 s., 1934.
 • Uprzywilejowany lud (ang. Favored People) – 64 s., 1934.
 • Jego pomsta (ang. His Vengeance) – 64 s., 1934.
 • Zwierzchnictwo (ang. Supremacy) – 64 s., 1934.
 • Informacja Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej: Do Wydziału Radiowego Szanownej Federalnej Komisji Łączności (wyd. ang. 1934).
 • W odpowiedzi: Do Wydziału Radiowego Szanownej Federalnej Komisji Łączności (ang. To the Honorable Federal Comunications Commission Brodcasting Division) – 1934.
 • Budowanie domu na kółkach (1934, wyd. ang.).
 • Nietolerancja (ang. Intolerance) – 64 s., 1933.
 • Praca z gramofonami (wyd. ang. 1933).
 • Przeprowadzanie zebrań z odtwarzanymi wykładami (wyd. ang. 1933).
 • Wskazówki dla kierowców samochodów (ang. Instructions or Car Drivers) – 1933.
 • Młodzież Jehowy (wyd. szwajc., 1933).
Kryzys z 1933 roku
 • Kryzys (ang. The Crisis) – 64 s., 1933, zawierająca trzy przemówienia radiowe wygłoszone przez J. Rutherforda w Stanach Zjednoczonych. W Szwajcarii rozpowszechniana była w szczególny sposób. Reklamujące ją ulotki zostały zrzucone na Berno, a głosiciele w tym samym czasie proponowali ją na ulicach przechodniom.
 • Ucieczka do Królestwa (ang. Espace to the Kingdom) – 64 s., 1933, nakład: ponad 140 mln egz. w 58 jęz. Zawiera trzy artykuły objaśnione przez J. Rutherforda: Ucieczka, Skutki „roku świętego” na pokój i dobrobyt i Błogosławieństwa Królestwa dla ludu. Według wydawców treść broszury dowodzi na podstawie Słowa Bożego ponad wszelką wątpliwość, że największa wojna wszech czasów szybko się zbliża, pokazane jest że tzw. 'rok święty' [1933] nie da żadnego schronienia, Królestwo Boże pod panowaniem Chrystusa nastało i objawia drogę ucieczki i błogosławieństwa dla wszystkich, którzy słuchają jego praw.
 • Co jest prawdą? (ang. What Is Truth?) – 64 s., 1932.
 • Czego ci potrzeba (ang. What You Need) – 64 s., 1932.
 • Domowe ognisko i szczęście (ang. Home and Happiness) – 64 s., 1932.
 • Klucze nieba (ang. Keys of Heaven) – 64 s., 1932.
 • Kto jest Bóg? (ang. Who Is God?) – 64 s., 1932.
 • Na tamtym świecie – 1932.
 • Przyczyna śmierci (ang. Cause of Death) – 64 s., 1932.
 • Ostatnia wojna (ang. The Final War) – 64 s., 1932.
 • Wesołe poselstwo (wyd. ang. 1932).
 • Wolność (ang. Liberty) – 64 s., 1932.
 • Zdrowie i życie (ang. Health and Life) – 64 s., 1932.
 • Dawanie świadectwa (ang. Good News) – 64 s., 1932.
 • Świadectwo (ang. A Testimony) – 64 s., 1931.
 • Niebo i czyściec (ang. Heaven and Purgatory) – 64 s., 1931.
 • Królestwo – nadzieja świata (ang. The Kingdom, the Hope of the World) – 64 s., 1931. Zawiera rezolucję o przyjęciu nowej nazwy „Świadkowie Jehowy” i była rozpowszechniana w trakcie ogólnoświatowej kampanii[171].
 • Prohibicja oraz Liga Narodów – pochodzi od Boga czy od Diabła? Co mówi Biblia? (ang. Prohhibition (and the) League of Nations-Born of God or the Devil, Which? The Bible Proof) – 64 s., 1930.
 • Co? Wojna czy pokój? (ang. War or Peace, Which?) – 64 s., 1930.
 • Zbrodnie i nieszczęścia – przyczyna, środki zaradcze (ang. Crimes and Calamities. The Cause. The Remedy) – 64 s., 1930.
 • Wolność głoszenia (ang. Liberty to Preach) – 64 s., 1929.
 • Sąd (ang. Judgment) – 64 s., 1929.
 • Uciemiężenie – kiedy się skończy? (ang. Oppression, When Will It End?) – 64 s., 1929.
 • Ta ewangelia o Królestwie musi być głoszona (ang. This Kingdom Gospel Must Be Preach) – 1929.
 • Pełnomocnictwo – dodatek do „Strażnicy” 15.9.1929.
 • Dobrobyt pewny (ang. Prosperity Sure) – 64 s., 1928.
 • Ostateczne dni (ang. The Last Days) – 64 s., 1928.
 • Przyjaciel ludzkości (ang. The Peoples Friend) – 64 s., 1928.
 • Zgromadzenie (zawiadomienie o zgromadzeniu) – dodatek do „Strażnicy” 15.5.1928.
 • Kwestionariusz dla delegatów na zgromadzenie (dotyczący kwater) – dodatek do „Strażnicy” 15.6.1928.
 • Prenumerata pisma „The Messenger” – dodatek do „Strażnicy” 1.7.1928.
 • Gdzie są umarli? (ang.Where Are the Dead?) – 64 s., 1927.
 • Wolność dla ludzi (ang. Freedom for the Peoples) – 64 s., 1927.
 • Sztandar dla ludzi (ang. The Standard for the People) – 64 s., 1926.
 • Obligacje budowlane – dodatek do „Strażnicy” 1.8.1926.
 • Pełnomocnictwo – dodatek do „Strażnicy” 15.8.1926.
 • Radiostacje Towarzystwa Strażnica, WORD i WBBR (wyd. ang. 1925, 1926).
 • Ogólne wytyczne dla redaktorów i korektorów (wyd. ang. 1925).
 • Pociecha dla ludzi (ang. Comfort for the People) – 64 s., 1925.
 • Powrót naszego Pana (ang. Our Lord’s Return) – 64 s., 1925.
 • Piekło. Czym ono jest? Kto w niem przebywa? Czy z niego można się wydostać? (ang. Hell – What Is It? Who Are There? Can They Get Out?) – 64 s., 1924.
 • Pożądany rząd (ang. A Desirable Government) – 64 s., 1924.
 • Prohibicja – dodatek do „Złotego Wieku” 10.9.1924.
 • Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo (ang. World Distress-Why?) – 64 s., 1923.
 • Jasny obraz chronologii od 560 p.n.e. do 530 p.n.e. – dodatek do „Strażnicy” 1.07.1923.
 • Pełnomocnictwo – dodatek do „Strażnicy” 15.9.1923.
 • Bitwa na niebie (1922).
 • Co Biblia mówi o piekle? (wyd. ang. 1921).
 • Co Biblia mówi o powrocie naszego Pana? (ang. The Bible on Our Lord's Return) – 1921.
 • Protest (1920).
 • „Udręka narodów”: przyczyna, ostrzeżenie, środek zaradczy. Bestia wyrusza na wojnę. Wspaniały finał – 64 s., 1920.
 • Czy żywi mogą rozmawiać z umarłymi? – (ang. Can the Living Talk With the Dead?) – 64 s., 1920.
 • Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą (ang. Millions Now Living Will Never Die) – 1920.
 • ABC Złotego Wieku (ang. The Golden Age ABC) – 32 s., ilustr., 1920, przeznaczona dla rodziców i zdaniem wydawcy służyła im do uczenia swych dzieci podstawowych zagadnień biblijnych i wszczepiania przymiotów chrześcijańskich. Oparta była na ukazującej się w owym czasie w czasopiśmie „Złoty Wiek” (obecnie „Przebudźcie się!”) rubryce Studium biblijne dla młodzieży, która zawierała pytania oraz wersety biblijne, w których można było znaleźć na nie odpowiedzi.
 • Katalog publikacji[172] (1920).
 • Posłaniec laodycejski (wyd. ang. 1919).
 • Informacja o publikacjach, które wstrzymano wskutek I wojny światowej (1918).
 • Odsiew w czasie żniwa (ang. Hervest Siftings) – część I (24 s.) i II, (8 s.), 1917.
 • Zasady obowiązujące w domu i biurze (ang. Home and Office Rules) – 1916.
 • Fotodrama Stworzenia (1914).
 • Nasza świątynia (wyd. ang. 1914).
 • Praktyczne rady dla nowych kolporterów (wyd. ang. 1914).
 • W ogrodzie Pana (wyd. ang. 1913).
 • Podróż C.T. Russella dookoła świata (1912).
 • Sprawozdanie z zagranicznej działalności misjonarskiej (1912).
 • Gdzie są umarli? Co Pismo Święte mówi o piekle? (1910).
 • Słodka dzika róża (wyd. ang. 1909).
 • Nadzieje Żydów (ang. Jewish Hopes) – 80 s., 1909.
 • Cudowna opowieść o Bożej miłości (wyd. ang. 1908).
 • Poradnik wykładowcy i skorowidz berejski (ang. Instructor’s Guide and Berean Index) – 1907.
 • Dobre nadzieje (1901).
 • Co jest prawdziwą ewangelią? Co Pismo Święte mówi o piekle? (1900 i 1901).
 • Paruzja naszego Pana Jezusa, jego objawienie i epifania (1898).
 • Zarys Boskiego planu wieków – trzy wykłady na podstawie wykresu „Plan wieków” (ang. Outlines of the Divine Plan of the Ages) – 64 s., 1896.
 • Nadzieja na inną sposobność (Poglądy dra Talmage’a wraz z komentarzem) (1896).
 • Nadzieja na inną sposobność (wyd. ang. 1896).
 • „Sprawy, o których mi pisałeś” (wyd. ang. 1895).
 • Dobre nadzieje (1895).
 • Zdemaskowanie spisku oraz odsiew w czasie żniwa (ang. A Conspiracy Exposed. Harvest Siftings) – 1894.
 • Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry. Głos Kościoła (wyd. ang. 1894).
 • Czego nas uczy obrazowy przybytek (ang. Tabernacle Shadows of the „Better Sacrifices”) – 104 s., 1890.
 • Zgromadzanie i odsiew w czasie żniwa (1890).
 • Szkice kazań (ang. Outlines of Sermons) – 32 s., pierwsze wyd. 1882, zrew. 1962. Zawiera alfabetycznie (Armagedon-Życie) pogrupowane główne tematy biblijne (hasła) z odnośnikami do wers. biblijnych.
 • Nauki przybytku (ang. The Tabernacle) – 96 s., 1881.
 • Pokarm dla myślących chrześcijan – (ang. Food For Thinking Christians) – 166 s., 1881, wydawca wymienia w późniejszym czasie dlaczego było ważne jej wydanie: 1. szybkie i szerokie rozpowszechnienie 1,4 mln egz., 2. sposób jej finansowania, 3. wyrażony w niej nieznany wcześniej wśród chrześcijan pogląd o różnicy między „powołaniem Kościoła Wieku Ewangelii a łaską restytucji dla świata”. W VI części C.T. Russell zawarł opis do zamieszczonego w niej „Wykresu Planu Wieków”.

Traktaty[edytuj | edytuj kod]

Kazalnica Ludowa (seria traktatów), nr 1 z lutego 1909

Pierwsze traktaty zostały wydane w 1881 dla podkreślenia, że nie chodzi o głoszenie żadnych nowych poglądów ani tworzenie nowej religii, tylko przywrócenie niezafałszowanych nauk Jezusa Chrystusa i jego apostołów, wydano wówczas serię pt. Traktaty Staroteologiczne[173]. W kolejnych latach bezpłatne Traktaty Badaczy Pisma Świętego ukazywały się regularnie pod wspólnym tytułem Kwartalniki Staroteologiczne (1892–1908). W roku 1909 po przeprowadzce Biura Głównego do Brooklynu zaczęto wydawać serie traktatów: Kazalnica Ludowa, Pismo dla Każdego i Miesięcznik Badaczy Pisma Świętego. Niektóre z nich miały ponad 100 stron. Nowa seria traktatów ukazała się w 1951. W 2013 zmieniono ich format, do roku 2018 w tym formacie wydrukowano ich około 5 miliardów egzemplarzy. Dostępne są w wersji elektronicznej, także w aplikacjach dla urządzeń cyfrowych JW Library, JW Library Sign Language oraz JW Language.

 • Czym jest Królestwo Boże? (2014),
 • Gdzie szukać odpowiedzi na ważne pytania życiowe? (2014),
 • Co jest kluczem do szczęścia w rodzinie? (2013),
 • Co przyniesie przyszłość? (2013),
 • Czy cierpienia kiedyś się skończą? (2013),
 • Czy umarli mogą ożyć? (2013),
 • Czy warto interesować się Biblią? (2013),
 • Kto naprawdę rządzi światem? (2013),
 • Podyktowana sumieniem odmowa służby wojskowej w Korei (kor., ang., 2013)[174],
 • Świadkowie Jehowy na Białorusi (ros., 2013),
 • Świadkowie Jehowy. 100 lat na Słowacji (słow. 2012),
 • Świadkowie Jehowy – upoważnieni i zobowiązani do głoszenia dobrej nowiny bliźnim (hind. 2012),
 • Historia się powtórzy? Pytanie do obywateli Rosji (ros., 2010),
 • Czy chciałbyś poznać prawdę? (2008),
 • Czy twoim życiem rządzi przeznaczenie? (chiń., 2007),
 • Kres religii fałszywej jest bliski! (2006),
 • Kres wszelkich cierpień już bliski! (2005),
 • Możesz zaufać Stwórcy (j. indiańskie 2005),
 • Młodzi – jak pokierujecie swym życiem? (2002),
 • Czy chciałbyś lepiej poznać Biblię? (2001),
 • Możesz na tym tylko zyskać! (czes., 2000),
 • Nowe tysiąclecie – co ci przyniesie przyszłość? (2000),
 • To może spotkać i Ciebie! (ros., 2000),
 • „Jesteście światłem świata” (hiszp., 2000),
 • Na co się zanosi we Francji? Czyżby schyłek wolności? (fr., 2000),
 • Francuzi, jesteście oszukiwani! (fr., ang., 1999),
 • Jak bardzo cenisz sobie życie? (mong., 1999),
 • Kim jest Jezus Chrystus? (1999),
 • Kim jest Jehowa? (1998),
 • Świadkowie Jehowy odpowiadają (serb., chorw., 1997),
 • Co powinieneś wiedzieć o Świadkach Jehowy (fr., nider., 1996),
 • Prześladowania religijne w Singapurze (ang., 1996),
 • Czy cierpienia kiedyś się skończą? (j. azjatyckie, 1996),
 • Czy piekło da się pogodzić ze sprawiedliwością Bożą? (1995),
 • Kim są Świadkowie Jehowy? (1995),
 • Dlaczego życie jest tak pełne problemów? (1995),
 • Czy naszym życiem rządzi przeznaczenie? A może jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem? (1994),
 • Prowadź szczęśliwe życie rodzinne (1992),
 • Kto naprawdę rządzi światem (1992),
 • Czy ten świat ocaleje? (1992, zrew. 2005),
 • Pociecha dla przygnębionych (1992),
 • Świadkowie Jehowy – społeczność chrześcijańska (arab., 1992),
 • Czy nadejdzie pokojowy świat? (1992),
 • Świadkowie Jehowy – w co wierzą? (1992),
 • Jak znaleźć drogę do raju? (1990),
 • Dlaczego zaufać Biblii? (1987),
 • Jaka jest nadzieja dla umarłych? (1987),
 • Dlaczego zaufać Biblii? (1987),
 • W co wierzą Świadkowie Jehowy? (1987),
 • Życie w pokojowym nowym świecie (1987),
 • Rwanda prześladuje chrześcijan (ang., fr., 1986),
 • Czy chciałbyś zrozumieć Biblię? (1968),
 • Czy wierzysz w ewolucję, czy w stwarzanie? (1968),
 • Życie w nowym porządku Bożym (1964),
 • Jak chrześcijaństwo zawiodło całą ludzkość? (1958),
 • Znak obecności Chrystusa (1953),
 • Jedyna nadzieja ludzkości na pokój (1953),
 • Która religia jest prawdziwa? (1953),
 • Czy wierzysz ewolucji czy Biblii? (1953),
 • Nadzieja dla umarłych (1952),
 • Boska tajemnica czy pogańskim mit? (1952),
 • Jaką wartość ma Biblia? (1952),
 • Życie w nowym świecie (1952),
 • Trójca – Boska tajemnica czy pogański mit? (1952),
 • Przebudźcie się ze snu! (1951),
 • Świadkowie Jehowy – komuniści czy chrześcijanie? (1951),
 • Ogień piekielny – prawda biblijna czy pogański straszak? (1951),
 • W co wierzą Świadkowie Jehowy? (1951),
 • Wyrazy ubolewania i protestu amerykańskich gospodarzy zgromadzenia wobec dyskryminacji religijnej Świadków Jehowy przybyłych z zagranicy (ang., 1950),
 • Zaciekła nienawiść Quebecu do Boga, Chrystusa i wolności hańbą dla całej Kanady (ang., fr. 1946),
 • Quebecu, zawiodłeś swych mieszkańców! (ang., fr., 1946),
 • Postawa Świadków Jehowy[175] (ang., 1942),
 • Ostrzeżenie dla miłujących wolność[176] (ang., 1942),
 • Rozdział ludzi (ang., 1940),
 • Trzeba położyć temu kres (ang., 1940),
 • Przestrzegający prawa (ang., 1940),
 • Zostaliście ostrzeżeni (ang., 1936),
 • „A gdzie dziewięciu?” (ang., 1928),
 • Świadectwo do władców świata (ang., 1926),
 • Poselstwo nadziei (ang., 1925),
 • Oskarżenie duchowieństwa (ang., 1924),
 • Herold (ang., 1924),
 • Ostrzeżenie dla wszystkich chrześcijan (ang., 1923),
 • Obwieszczenie: Wezwanie do przywódców świata (ang., 1922),
 • Bogacz w piekle (1919),
 • Katastrofy – dlaczego są dopuszczalne? (ang., 1919),
 • Chrześcijańska nauka (ang., 1919),
 • Pocieszające słowa życia (ang., 1919),
 • Co to jest dusza? (1919),
 • Demony zatruwają atmosferę ziemi (ang., 1919),
 • Czy wierzysz w zmartwychwstanie? (ang., 1919),
 • Czy wiesz? (ang., 1919),
 • Ziemia zostanie napełniona chwałą (ang., 1919),
 • Zgromadzenie klejnotów Pańskich (ang., 1919),
 • Złoty Wiek już u drzwi (ang., 1919),
 • Nadzieja na nieśmiertelność (ang., 1919),
 • Czy istnieje Bóg? (ang., 1919),
 • Czy dusza jest nieśmiertelna? (ang., 1919),
 • Radosna nowina dla chorych wskutek grzechu (ang., 1919),
 • Nasza chrześcijańska powinność (ang., 1919),
 • Przeznaczenie a wybranie (ang., 1919),
 • Spirytyzm to demonizm (ang., 1919),
 • Zmiażdżenie Szatana (ang., 1919),
 • Sprawa Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego[177] (ang., 1919),
 • Brzask nowej ery (ang., 1919),
 • Wolność ewangelii (ang., 1919),
 • Złodzieje w raju (ang., 1919),
 • Płaczcie całą noc (ang., 1919),
 • Gdzie są umarli? (ang., 1919),
 • Dlaczego Bóg dopuszcza zło? (ang., 1919),
 • Miesięcznik Badaczy Pisma Świętego – Upadek Babilonu[178] (ang., 1917),
 • Miesięcznik Badaczy Pisma Świętego (ang., 1913),
 • Pismo dla każdego (ang., 1911),
 • Kazalnica Ludowa (ang., 1909),
 • List otwarty do Adwentystów Dnia Siódmego (ang., 1908),
 • Czym jest dusza? (ang., 1908),
 • Zgromadzenie klejnotów Pańskich. Nadzieja na nieśmiertelność (ang., 1908),
 • Czy jesteś pełen nadziei, czy ją postradałeś? Siedem kobiet pragnie jednego męża. Świta poranek Tysiąclecia! Ofiara okupu za grzeszników gwarancją tysiącletniego wieku restytucji (ang., 1908),
 • Proroctwa o trzęsieniach ziemi. „Języki ognia”. „W Dniu Sądu”. Nieczystość ciała i ducha (ang., 1907),
 • Niesłychany dar Boży. Co zaduśćuczyniłoby Jezusowi za mękę jego duszy na Kalwarii? (ang., 1907),
 • Prawość sprzyja zdrowiu cielesnemu (ang., 1907),
 • Zagubiony klucz do wiedzy. Co zaduśćuczyniłoby Jezusowi za mękę jego duszy na Kalwarii? (ang., 1907),
 • Do piekła i z powrotem! Kto w nim przebywa. Wielkie więzienie czeka zagłada. Przymierze przypieczętowanie przysięgą. Sprzedanie pierworodztwa (ang., 1906),
 • Boski plan wieków dla zbawienia ludzi (ang., 1906),
 • Spirytyzm to demonizm! (ang., 1906),
 • Rosnący wpływ spirytyzmu (ang. 1905),
 • Studiuj, by zjednać sobie uznanie Boże. Chrześcijaństwo w poważnym niebezpieczeństwie. Powstrzymaj swój głos od płaczu. Nadzieja dla mnóstwa niewybranych (ang., 1905),
 • Rozradowani chrześcijanie. Boskie zamierzenie względem ludzkości (ang., 1905),
 • Słowo Twoje jest prawdą – odpowiedź na zarzuty Roberta Ingersolla przeciw chrystianizmowi (ang., 1905),
 • Analiza zarzutów przeciwko nadziejom i widokom milenijnym (ang., 1904),
 • Cienie przybytku „lepszych ofiar” (ang., 1904),
 • Czy wierzysz? (ang., nied., 1904),
 • Dlaczego jako ostatni witasz powracającego Króla? (ang., 1903),
 • Protestanci, przebudźcie się! (ang., 1903),
 • Boski plan wieków dla zbawienia ludzi. Dlaczego dopuszczono zło (ang., 1903),
 • Śmierć Chrystusa zapewniła człowiekowi możliwość dostąpienia życia wiecznego (ang., 1903),
 • List do Hebrajczyków (jidysz, 1902),
 • Czego Pismo uczy o katastrofach i dlaczego Bóg je dopuszcza (ang., 1902),
 • Czego Pismo uczy o czyśćcu (ang., 1902),
 • Nadzieja świata (ang., 1902),
 • Pokarm dla myślących chrześcijan. Powrót naszego Pana – jego cel i restytucja wszystkiego, o czym powiedziano (ang., 1901),
 • Pismo Święte wyraźnie uczy, że zapłatą za grzech jest śmierć, a nie wieczne męki (ang., 1901),
 • Badanie Biblii i potrzebne do tego pomoce (ang., 1901),
 • Co Pismo Święte mówi o piekle? (ang., 1901),
 • Co Pismo Święte mówi o powrocie naszego Pana – Jego paruzji, objawieniu i epifanii (ang., 1900),
 • Co jest prawdziwą ewangelią? (ang., niem., 1900),
 • Nadzieja na przyszłość dla pogan – czekajcie więc na Pana (ang., 1900),
 • Zgromadzanie klejnotów Pańskich (ang., 1899),
 • Cudowna opowieść z ilustracjami (ang., 1899),
 • Czym jest dusza? (szwed., 1899),
 • Dobry Pasterz i jego dwie trzody (ang., 1899),
 • Czym jest dusza? (ang., 1898),
 • Czy musimy porzucić nadzieję na Złoty Wiek? (ang., 1898),
 • Krzyże prawdziwe i fałszywe. Ukrzyżowani z Chrystusem (ang., 1898),
 • Biblia przeciw teorii ewolucji (ang., 1898),
 • Przebudź się, Jerozolimo, przebudź! (ang., 1897),
 • Czego Pismo Święte uczy o nadziei dla świata (Nadzieja dla wzdychającego stworzenia) (fr., 1897),
 • Jak czytasz? (ang., 1897),
 • Nadzieja na nieśmiertelność (ang., 1897),
 • Co Biblia mówi o spirytyzmie? (ang., 1897),
 • Co Pismo Święte mówi o piekle? (1896),
 • Traktaty Strażnicy (niem., nied., 1896),
 • Dlaczego jako ostatni witasz powracającego Króla? (ang., niem., szwedz., 1896),
 • Czy wiesz? (fr., norw., szwedz., 1896),
 • Jedyne imię – krytyka nowej ewangelii biskupa Fostera (ang., 1895),
 • Czekajcie na Pana (ang. 1895),
 • Pomoc dla Badaczy Pisma Świętego (zapowiedź Brzasku Tysiąclecia oraz deklaracja wystąpienia z kościoła) (ang., 1895),
 • Czy wiesz? (ang., 1894),
 • Badanie Biblii i potrzebne do tego pomoce(ang., 1893),
 • Czego Pismo uczy o czyśćcu? (ang., 1893),
 • Czy Chrystus umarł w imieniu ludzkości, czy w zamian za nią? (ang., 1893),
 • Kwartalniki Staroteologiczne (Traktaty Badaczy Pisma Świętego) (ang. Old Theology Quarterly (Bible Students' Tracts)), ang., (niektóre w niem, szwedz., norw., nid., fr.), seria traktatów wydawana w latach 1892–1909 (93 numerów),
 • Cienie przybytku „lepszych ofiar” (ang., 1892),
 • Boski plan wieków dla zbawienia ludzkości. Dlaczego dopuszczono zło,
 • „Słowo Twoje jest prawdą” – odpowiedź na zarzuty Roberta Ingersolla przeciw chrystianizmowi (ang., 1892),
 • Badanie Biblii i potrzebne do tego pomoce (ang., norw., szwedz., 1892),
 • Traktaty Strażnicy (norw., szwedz., 1892),
 • Cudowna opowieść z ilustracjami (ang., 1891),
 • Szeroki fundament prawdziwie chrześcijańskiej jedności. Gorliwie walczcie o wiarę raz daną świętym,
 • Przyjacielskie wskazówki do badania Biblii i pomoce badacza (ang., 1890),
 • Czego Pismo Święte uczy o nadziei dla świata (Nadzieja dla wzdychającego stworzenia) (ang. 1890),
 • Cudowna opowieść o mądrości, miłości i łasce Bożej (ang., 1890),
 • Traktaty Staroteologiczne (Traktaty Badaczy Pisma Świętego) (ang.The Old Theology (Bible Students’ Tracts)), 1889, seria traktatów
 • Czy Pismo Święte naucza, że zapłatą za grzech są wieczne męki? (ang., 1889),
 • Czego Pismo uczy o katastrofach i dlaczego Bóg je dopuszcza? (ang. 1889),
 • Protestanci, przebudźcie się! Gaśnie duch wielkiej Reformacji. Jak działa dziś kler? (ang., 1889) ,
 • Co dr Talmage sądzi o Tysiącleciu? (ang., 1889),
 • Traktat Arpa (ang., 1887),
 • Córka kaznodziei (ang., 1882),
 • Traktaty Strażnicy (Traktaty Badaczy Pisma Świętego) (ang Watch Tower Tracts (Bible Students’ Tracts)) – ang. 1881, seria traktatów
 • Traktat nr 6 (ang., 1881),
 • Dlaczego Bóg dopuszcza zło? (ang., 1881),
 • Wąska droga do życia (ang., 1881),
 • Traktat nr 3 (ang., 1881),
 • Traktat nr 2 (ang., 1881),
 • Traktat nr 1 (ang., 1881).

Wiadomości Królestwa[edytuj | edytuj kod]

Traktaty rozpowszechniane w czasie ogólnoświatowych specjalnych kampanii.

 • Czy umarli mogą ożyć? (2013) nr 38,
 • Kres religii fałszywej jest bliski! (2006) nr 37,
 • Nowe tysiąclecie – co ci przyniesie przyszłość? (2000) nr 36,
 • Czy wszyscy ludzie będą kiedyś wzajemnie się miłować? (1997) nr 35[179],
 • Dlaczego życie jest tak pełne problemów? (1995) nr 34,
 • Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie? (1985) nr 33,
 • Jedność i szczęście w rodzinie – jak to osiągnąć? (1983) nr 32,
 • Czy zbliża się ku nam Armagedon? (1982) nr 31,
 • Czy Ziemia stoi na krawędzi zagłady? (1981) nr 30,
 • Czy szczęśliwe życie jest naprawdę możliwe? (1981) nr 29,
 • Inflacja, choroby, przestępczość, wojny – czy kiedyś się skończą? (1980) nr 28,
 • Co się stało z miłością? (1979) nr 27,
 • Uwolnienie od kłopotów – czy to możliwe? (1978) nr 26,
 • Po co tu żyjemy? (1978) nr 25,
 • Rodzina – czy zdoła się ostać? (1977) nr 24,
 • Jeśli Bóg się o nas troszczy, to dlaczego jest tyle cierpień? (1976) nr 23,
 • Jak zostanie położony kres przestępczości i przemocy? (1976) nr 22,
 • Twoja przyszłość – niepewna czy bezpieczna? (1975) nr 21,
 • Czy rad byś słuchał dobrych wieści? (1975) nr 20,
 • Czy tylko tyle można oczekiwać od życia? (1974) nr 19,
 • Rządy Boga – jesteś za czy przeciw? (1974) nr 18,
 • Czy religia zdradziła Boga i człowieka? (1973) nr 17,
 • Czy upływa czas dany ludzkości? (1973) nr 16,
 • Ogólnoświatowy spisek przeciwko prawdzie (1946) nr 15,
 • Przezwyciężanie strachu przed tym, co czeka ziemię (ang. 1944) nr 14,
 • Wychowanie do życia w nowym świecie (1944) nr 13,
 • Ostatnia wojna zaprowadza wieczysty pokój (ang. 1943) nr 12,
 • Ludzie dziś mają prawo do dobrej nowiny (ang. 1942) nr 11,
 • Życie na nowej ziemi pod panowaniem nowych niebios (1942) nr 10,
 • Jakie stanowisko zajmuje Kościół Szkocji? (ang., Londyn 1941) nr 9,
 • Zwycięstwa odniesione w twojej obronie (ang. 1941) nr 9,
 • Jeśli projekt ustawy stanie się prawem (ang. 1941) nr 8,
 • Zadanie Jehowy dla Jego sług: Składać świadectwo przeciw wrogom chrystianizmu – papieskiemu Rzymowi, nazizmowi i faszyzmowi[180] (ang., Londyn 1941) nr 8,
 • Religianci knują intrygi, by zniszczyć chrześcijan[181] (ang., Londyn 1940) nr 7,
 • Czy potępiasz niesłychane zbrodnię, czy je tolerujesz? (ang. 1940) nr 7,
 • Kto da ci wolność? Religia czy chrystianizm? (ang., Londyn 1940) nr 6,
 • Czas ciemności – Izajasza 60:2 (ang., 1940) nr 6,
 • Czy religia może uchronić świat od katastrofy? (ang., 1939) nr 5,
 • Próba zerwania zgromadzenia w ogrodzie – fakty (ang., 1939) nr 4,
 • Szaleją dwie wielkie bitwy – upadek despotyzmu pewny. Szatańska strategia skazana na niepowodzenie. Narodziny antychrysta (ang. 1918) nr 3,
 • „Dokonana tajemnica” została zakazana? Duchowni przykładają ręce (ang. 1918) nr 2,
 • Nietolerancja religijna. Zwolennicy pastora Russella prześladowani za mówienie ludziom prawdy. Traktowanie Badaczy Pisma Świętego trąci średniowieczem (ang. 1918) nr 1.

Śpiewniki[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Pieśni Królestwa.
 • „Radośnie śpiewajmy Jehowie” – 2016, pol. 2017, 151 pieśni,
 • Śpiewajmy Jehowie – 2009, 135 pieśni,
 • Wysławiajcie Jehowę w pieśniach – 1984, pol. 1989, 225 pieśni,
 • „Śpiewajcie Jehowie przy akompaniamencie muzyki rozbrzmiewającej w waszych sercach” – 1966, 119 pieśni,
 • Pieśni na chwałę Jehowy – 1950, 91 pieśni z nutami,
 • Śpiewnik służby Królestwa – 1944, 62 pieśni z nutami,
 • Pieśni na chwałę Jehowy – (ang. Songs of Praise to Jehovah), 1928, 337 pieśni,
 • Hymny Królestwa – z nutami – (ang. Kingdom Hymns), 1925, zbiór 80 pieśni z nutami, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
 • Pieśni brzasku Tysiąclecia – z nutami – (ang. Hymns of the Millennial Dawn), śpiewnik z zapisem nutowym opublikowany w 1905, zawierający 333 pieśni, który wydany był pierwotnie bez nut w 1890. Ten zbiór wydano jeszcze w kilku innych językach w skróconej wersji),
 • Radosne pieśni Syjonu na wszystkie zebrania chrześcijańskie – 1900, kolekcja 82 pieśni, z których większość była autorstwa jednej osoby.
 • Hymny poranne – (ang. Hymns of the Morning (Zion’s Song of the Morning)), 1896, teksty 11 pieśni napisanych przez członków organizacji,
 • Poematy i hymny brzasku Tysiąclecia – (ang. Poems and Hymns of Millennial Dawn), 1890, 151 wierszy i 333 pieśni,
 • Pieśni Oblubienicy – (ang. Song of the Bride), 1879, zbiór 144 pieśni.

Sprawozdania ze zgromadzeń Świadków Jehowy[edytuj | edytuj kod]

 • Pokój na ziemi – 96 s., trzy sprawozdania, 1969,
 • Wiecznotrwała dobra nowina – dookoła świata – 192 s., 1963,
 • Zdjęcia ze zgromadzenia „Wiecznotrwała dobra nowina” – trasą wędrówki dookoła świata (1963),
 • Wola Boża (Nowy Jork, USA) – 112 s., 1958,
 • „Społeczeństwo nowego świata” (Nowy Jork, USA)[182] – 96 s., 1953,
 • Czyste wielbienie (Londyn, Anglia) – 32 s., 1951,
 • Rozrost Teokracji (Nowy Jork, USA) – 96 s., 1950,
 • Weselące się narody (Cleveland, Ohio, USA) – 108 s., sześć sprawozdań, 1946[149],
 • Zjednoczeni głosiciele (Buffalo, stan Nowy Jork, USA) – 40 s., 1944,
 • Wolny naród (z całego świata) – 32 s., 1943,
 • Nowy świat (z całego świata) – 32 s., 1942,
 • Sprawozdanie ze zgromadzenia (Saint Louis, Missouri) – 80 s., 1941,
 • Teokratyczne zgromadzenia (na całym świecie) – 64 s., 1940,
 • Walny zjazd (na całym świecie) – 64 s., 1940,
 • Walny zjazd (Nowy Jork) (The Messenger) – 32 s., 1939,
 • Sprawozdanie ze zgromadzenia dla Północnego Zachodu (Seattle, stan Waszyngton) – 32 s., 1938,
 • Zgromadzenie ogólnoświatowe, program transmitowany z Londynu w Anglii (The Messenger) – 64 s., 1938,
 • Międzynarodowe zgromadzenie Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica (Columbus, Ohio, USA)[183] (The Messenger) – 32 s., 3 części, 1931[171],
 • Walny Zjazd (Detroit, Michigan, USA) (The Messenger) – 40 s., 1928,
 • Zgromadzenie (Toronto, Ontario, Kanada) (The Messenger), Toronto – 40 s., 1927,
 • Zgromadzenie w Cedar Point – 40 s., 1922,
 • Walny Zjazd (Cedar Point) – 64 s., 1919,
 • Zgromadzenie (Pittsburg) – 64 s., 1919,
 • Zgromadzenie (Waszyngton) – 68 s., 1916,
 • Souvenir Notes of the Bible Students' Conventions – 332 s., 1916,
 • Zgromadzenie – 224 s., 1915,
 • Souvenir Notes of the Bible Students' Conventions – 180 s., 1915,
 • Souvenir Notes of the Bible Students' Conventions – 266 s., 1914,
 • Souvenir Notes of the Bible Students' Conventions – 392 s., 1913,
 • Souvenir Notes of the Bible Students' Conventions – 392 s., 1912,
 • Souvenir Notes of the Bible Students' Conventions – 312 s., 1911,
 • Zgromadzenie, Brooklyn – 300 s., 1910,
 • Zgromadzenie w Glasgow – 66 s., 1909,
 • Souvenir Notes of the Bible Students' Conventions – 256 s., 1909,
 • Zgromadzenie, Cincinnati, Ohio – 152 s., 1908,
 • Zgromadzenie (Annoto Bay, Jamajka) – 48 s., 1908,
 • Zgromadzenie (Nashville, Tennessee) – 144 s., 1908,
 • Zgromadzenie (Put-in-Bay, Ohio) – 168., 1908,
 • Zgromadzenie (Niagra Falls) – 96 s., 1907,
 • Zgromadzenie (Indianapolis, Indiana) – 78 s., 1907,
 • Zgromadzenie (Norfolk, Wirginia) – 116 s., 1907,
 • Zgromadzenie (Asbury Park, New Jersey) – 52 s., 1906,
 • Zgromadzenie (Manchester) – 54 s., 1906,
 • Zgromadzenie (St. Paul, Minnesota) – 56 s., 1906,
 • Zgromadzenie (Kingston, Jamajka) – 20 s., 1905,
 • Zgromadzenie (Niagra Falls) – 34 s., 1905,
 • Souvenir Notes from The Watch Tower Bible and Tract Society Convention – 34 s., 1905,
 • Zgromadzenie (St. Louis, Missouri) – 20 s., 1904,
 • Międzynarodowe Zgromadzenie – 20 s., 1903,
 • Międzynarodowe Zgromadzenie – 20 s., 1902,
 • Międzynarodowe Zgromadzenie – 20 s., 1901.

Filmy, wideokasety i DVD[edytuj | edytuj kod]

 • „Zdaj się na Jehowę” (ang. “Commit Your Way to Jehovah”)[184] – 73 min., 2-cz., 514 jęz., online, JWL oraz j. mig., 2023. „Film ukazuje, jak afrykańska rodzina radzi sobie z tymi wyzwaniami i uczy się cierpliwie czekać na Jehowę”.
 • Jehowa prowadzi nas drogą pokoju (ang. Jehovah Guides Us in the Way of Peace)[185] – 70 min., kostium., 2-cz., 514 jęz., online, JWL oraz j. mig., 2022. „Film ukazuje, jak Jehowa przez wieki prowadził swój lud i torował drogę do ustanowienia Królestwa Bożego. Odpowiada na pytania: Dlaczego możemy być pewni, że Jehowa zadba o swoich sług, którzy Mu ufają? oraz Dlaczego możemy być pewni, że trwały pokój jest na wyciągnięcie ręki?”.
 • Daniel: Historia wielkiej wiary! (ang. Daniel: A Lifetime of Faith) 110 min., kostium., 2-cz., 514 jęz., online, JWL oraz j. mig., 2021. „Film ukazujący, z jakimi pokusami, próbami i drwinami zetknął się Daniel”.
 • Nehemiasz: ’Radość od Jehowy jest waszą siłą’ (ang. Nehemiah: ’The Joy of Jehovah Is Your Stronghold’) – 77 min., kostium., 2-cz., 514 jęz., online, JWL oraz j. mig., 2020. „Przedstawia historię proroka Nehemiasza, który przewodzi w odbudowie murów Jerozolimy i przywróceniu czystego wielbienia Jehowy”.
 • Historia Jozjasza – kochaj Jehowę i miej nienawiść do zła (ang. The Story of Josiah: Love Jehovah; Hate What Is Bad) – 64 min., kostium., 170 jęz., online, JWL oraz j. mig., 2019. „Przedstawia historię proroka Jozjasza”.
 • Historia Jonasza – opowieść o odwadze i miłosierdziu (ang. The Story of Jonah – A Lesson in Courage and Mercy) – 45 min., kostium., 170 jęz., online, JWL oraz j. mig., 2018. „Przedstawia historię proroka Jonasza”.
 • Pamiętaj o żonie Lota (ang. Remember the Wife of Lot) – 90 min., fab., 170 jęz., online, JWL oraz j. mig., 2017. „Przedstawia historię rodziny, która uczy się chronić przed niebezpieczeństwami, o których mówił Jezus”.
 • „Bóg uczynił go zarówno Panem, jak i Chrystusem” (ang. ‘For a Certainty God Made Him Lord and Christ’) – 71 min., kostium., 2-cz., 170 jęz., online, JWL oraz j. mig., 2016. Przedstawia życie i służbę Jezusa, a według wydawców umacnia wiarę i przekonanie, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem i Królem w Królestwie Bożym.
 • „Jehowo, (...) w tobie pokładam ufność” (ang. “O Jehovah, ... I Trust in You”) – 52 min., fab., 170 jęz., online, JWL oraz j. mig., 2016. Historia król Ezechiasza podejmującego decyzje, kierowane wiarą i lojalnością.
 • „Nadzieja co do tego, czego nie widzimy ” (ang. “Hope for What We Do Not See”) – 48 min., fab., 170 jęz., online, JWL oraz j. mig., 2016. Przedstawia historię rodziny, która doświadczyła podobnych nieszczęść jak Hiob’.
 • Czym jest prawdziwa miłość? (ang. What Is True Love?) – 75 min., fabul., 115 jęz., także online, JWL oraz j. mig., 2015. Oparty na zasadach, które pomagają w wyborze partnera małżeńskiego i w okazywaniu prawdziwej miłości już po ślubie.
 • Królestwo Boże – 100 lat panowania (ang. The Kingdom – 100 Years and Counting) – 28 min., fabul., 90 jęz., online, JWL oraz j. mig., 2015. Przedstawia historię Świadków Jehowy od objęcia rządów Królestwa Bożego w 1914 oraz zawiera wywiady z długoletnimi Świadkami Jehowy.
 • Te słowa mają być w twoim sercu (ang. The Words...Must Be on Your Heart) – 69 min., 93 jęz., też j. migowy, online, JWL, 2014. Oparty na wersecie biblijnym z Pwt 6:6. Przedstawia historię rodziny, która jednoczy się duchowo i ożywia łączącą ich miłość.
 • Powrót syna marnotrawnego (ang. The Prodigal Returns) – 104 min., 90 jęz., też j. migowy, online, JWL, 2013. Oparta na przypowieści Jezusa historia współczesnego syna marnotrawnego.
 • ‛Dobra nowina dla każdego narodu, plemienia i języka’ (ang. ‘Good News To Every Nation, Tribe, and Tongue’) – 25 min., 120 jęz., też j. migowe, 2013, online, JWL. Przedstawia działalność tłumaczeniową publikacji biblijnych.
 • „Chodźmy dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu” (ang. „Walk by Faith, Not by Sight”) – 53 min., historyczny, kostiumowy; 75 jęz., też j. migowy, online, JWL, 2012. Armia rzymska przerywa oblężenie Jerozolimy. Dwie chrześcijańskie rodziny stoją wobec trudnych wyborów: posłuchanie Jezusa i zostawienie swojego dotychczasowego życia i wytrwanie przy tej decyzji.
 • Zostań przyjacielem Jehowy. Bądź posłuszny i szczęśliwy (ang. Become Jehovah’s Friend-Listen, Obey, and Be Blessed) – 15 min. animowany dla dzieci, pierwszy z serii, ponad 130 jęz., też pol. j. migowy, online, 2012. Lekcja 1. Bądź posłuszny rodzicom Lekcja 2. Bądź posłuszny Jehowie, Zaśpiewajmy razem. Pozostałe lekcje tylko online (3. Zawsze się módl, 4. Kradzież jest zła, 5. Chodźmy do służby, 6. Powiedz „proszę” i „dziękuję”, 7. Dawanie uszczęśliwia, 8. Dbaj o porządek i czystość, 9. Jehowa stworzył wszystko, 10. Bądź życzliwy i dziel się, 11. Wspaniałomyślnie przebaczaj, 12. Piotruś i Zosia w Betel, 13. Jehowa pomoże być ci odważnym, 14. Przygotuj swoją odpowiedź, 15. Uważnie słuchaj na zebraniach, 16. Głoś w języku obcym, 17. Chrońcie swoje dzieci, 18. Szanuj dom Jehowy; 19. Bądź szczodry, 20. Bądź prawdomówny, 21. Możesz być cierpliwy, 22. Jeden mężczyzna, jedna kobieta, 23. Imię Jehowa, 24. Cudowne dzieła Jehowy, 25. Zawieraj nowe przyjaźnie, 26. Okup, 27. Wyobrażaj sobie raj, 28. Bądź wytrwały mimo niesprawiedliwego traktowania, 29. Bądź pokorny, 30. Wytrwałość mimo straty kogoś bliskiego, 31. Dbaj o dom Jehowy, 32. Bądź dobrym głosicielem, 33. Sprawiaj radość Jehowie, 34. Pomagaj innym, 35. Mądrze korzystaj z czasu, 36. Rodzice karcą, bo nas kochają, 37. Bądź gotowy na poświęcenia, 38. Kochaj swojego bliźniego, 40. Jehowa przebacza oraz Filmy animowane, które poruszają serca najmłodszych i pieśni)[186].
 • Świadkowie Jehowy. Historia żywej wiary (ang. Jehovah’s Witnesses. Faith in Actions) – seria filmów dokumentalnych o historii działalności Świadków Jehowy; 63 jęz., też j. migowy, online, JWL.
  • Z ciemności ku światłości (ang. Out of Darkness). 62 min., część 1; 2010; historia działalności do 1942.
  • Niech zajaśnieje światło (ang. Let The Light Shine). 43 min., część 2; 2011; historia działalności z lat 1942–1970.
 • Cudowne dzieła stwórcze ukazują chwałę Boga (ang. The Wonders of Creation Reveal God’s Glory) – 32 min. (55 min. z dodatkami i zdjęciami) (2008; DVD 2009),; 41 jęz., też j. migowy. Ukazuje „dzieła stwórcze Jehowy Boga; zawiera też 20 min dodatki: Światło i kolor, Wzory, Woda i Życie zaprojektowane, oraz zdjęcia 18 galaktyk, mgławic i gromad gwiazd (2,40 min).
 • Czy chciałbyś poznać prawdę? – j. migowym (w tym w polskim j. migowym) (2008, DVD, online). Tłumaczenie traktatu o identycznym tytule wydanego w ponad 400 jęz. i rozpowszechnianego w 235 krajach jesienią 2008. Zdaniem wydawców odpowiada na podstawie Biblii na 6 podstawowych pytań: Czy Bóg naprawdę się o nas troszczy?, Czy wojny i cierpienia kiedyś się skończą?, Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?, Czy jest jakaś nadzieja dla umarłych?, Jak modlić się do Boga, żeby zostać wysłuchanym?, Jak prowadzić szczęśliwe życie?.
 • Kres religii fałszywej jest bliski! (ang. The End of False Religion Is Near!) – w amerykańskim i brazylijskim j. migowym (2007, DVD, online). Tłumaczenie traktatu nr 37 o identycznym tytule wydanego w ponad 400 jęz. i rozpowszechnionego na całym świecie w nakładzie prawie miliarda egz. Zdaniem wydawców odpowiada na pytania Jak rozpoznać religię fałszywą? Jaki będzie jej kres? Jak się to odbije na tobie? oraz Jak rozpoznać religię prawdziwą?
 • Budowanie Sal Królestwa przyczynia się do rozwoju prawdziwego wielbienia (ang. Building Kingdom Halls Advances True Worship) – 2006, DVD i online, 18 jęz. Ukazuje budowę kilku z przeszło 14 tys. Sal Królestwa realizowanych od 1997 przez wolontariuszy z Międzynarodowego Programu Budowlanego w krajach uboższych Ameryki Łacińskiej i Południowej, Afryki, Azji i Oceanii[187].
 • Świadkowie Jehowy – zorganizowani do głoszenia dobrej nowiny (ang. Jehovah’s Witnesses – Organized to Share the Good News) – 30 min. dokum. (2006; pol. 2007), 160 jęz. (też online oraz w j. migowych), JWL, online. Ukazuje obecną strukturę organizacyjną tego wyznania, m.in.: prowadzoną przez nich zorganizowaną ogólnoświatową działalność kaznodziejską, głosicieli, misjonarzy Szkoły Gilead, sposoby kierowania ich organizacją religijną, niektóre z Biur Oddziału, ich Komitety i pracujących tam wolontariuszy, wydawania przez nich publikacji. Wyjaśniono czym zajmują się np. grupy odwiedzające chorych, komitety łączności ze szpitalami, służba informacji o szpitalach, dział służby, dział zgromadzeń, szybkościowe budowy miejsc zgromadzeń religijnych, jak również niektóre z przeprowadzanych przez nich szkoleń. Przedstawiono m.in. organizację w ich Biurze Głównym, w ich największej drukarni, w Centrum Szkoleniowym, a także inne ich największe drukarnie oraz ich miejsca spotkań, ich budowę i prowadzone w nich zgromadzenia religijne, a także finansowanie ich działalności z dobrowolnych datków. Motto filmu zaczerpnięto z Mt 28:19 Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów.
 • Dawid – człowiek, który ufał Bogu (ang. David – Trusted in God) – 29 min. kostium.-anim., też online, JWL, (2005), 63 jęz. (także j. migowe). Ukazuje biblijną relację o królu Dawidzie, jego rodzinie, walce z Goliatem, problemem z Saulem, przyjaźni z Jonatanem i objęciem tronu królewskiego w Izraelu.
 • Młodzi ludzie pytają: Jak pokierować swoim życiem? (ang. Young People Ask – What Will I Do With My Life?) – 75 min. fabul. (2005), 33 jęz., też online, JWL. W pierwszej części (51 min.) pokazuje fabularyzowaną historię pewnego młodego człowieka. Stoi on przed wyborem drogi życiowej, jako sportowca. Ukazuje jego wewnętrzne zmagania i dążenia. W części drugiej (24 min.) przeprowadzono wywiady z młodymi Świadkami Jehowy z czterech krajów (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Brazylia) na temat ich życiowych wyborów, omawiając 5 zagadnień („Znaczenie studium osobistego”, „Różne formy świadczenia”, „Służba w Betel”, „Kurs Usługiwania”, „Szkoła Gilead”).
 • Dąż do celów, które przysparzają czci Bogu (ang. Purse Goals that Honor God) – 51 min., kostium., też online, JWL, (2005) (aktorzy posługujący się j. migowym – 46 min), 2007, 45 jęz. Ukazuje historię biblijnego Tymoteusza (jego ponad 20 letni okres życia do roku 67 n.e.).
 • Nieustraszenie dawali świadectwo na rzecz dobrej nowiny (ang. They Bore Thorough Witness to the Good News) – 45 min. kostium., w j. migowych (amerykańskim, francuskim, koreańskim i włoskim), też online, 2004. Zawiera dramat biblijny – aktorzy posługują się j. migowym – opisujący działalność apostoła Pawła i pierwszych chrześcijan.
 • Aż po krańce ziemi (ang. To the Ends of the Earth) – 42 min., dokum. (2004, DVD 2007, też online, JWL), 27 jęz. Omawia dokonania absolwentów Szkoły Gilead w pierwszym półwieczu swego istnienia. Studenci z pierwszej klasy tej uczelni (z 1943) opowiadają o początkach jej istnienia i prowadzonej działalności misjonarskiej. Ukazano również 95 klasę (z 1993) tej szkoły od pierwszego dnia nauki do rozdania dyplomów, oraz pokazano niektórych misjonarzy działających w terenie w różnych częściach świata[188].
 • Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy (ang. Warning Examples For Our Day) – 37 min., kostium., 2003, 37 jęz. też w j. migowych, online, JWL. Ekranizuje biblijną relację opisującą wydarzenia z Lb. Izraelici znajdując się u granic Ziemi Obiecanej na równinach moabskich, są podani próbie wierności wobec Boga. W filmie przedstawiono Jamina jako narratora tamtych wydarzeń.
 • Szanuj władzę Jehowy (ang. Respect Jehovah’s Authority) – 56 min. kostium., 2003, 36 jęz., też online, JWL. Ekranizuje relację opisującą wydarzenia z Lb z rozdz. od 13 do 16. Izraelici znajdując się u granic Ziemi Obiecanej stoją przed poważnym dylematem. Czy mają dalej popierać Mojżesza, czy wybrać sobie nowych przywódców i wracać do Egiptu? Ukazuje bunt znanego Lewity Koracha oraz Datana i Abirama i jego skutki.
 • Pozostań niezłomny w naszych czasach (ang. Stand Firm in Troublesome Times) – 45 min., kostium., w j. migowych (amerykańskim, francuskim i włoskim), też online, 2003. Zawiera dramat biblijny – aktorzy posługują się j. migowym – ukazujący pokrótce długoletnią działalność Jeremiasza – od jego młodości aż do zburzenia Jerozolimy, o którym gorliwie prorokował. Opisuje jak Jeremiasz uważał, że się nie nadaje do zleconego mu zadania, ale mimo sprzeciwu wypełnił je, a Bóg go ocalił (Jer 1:8, 18, 19).
 • Śmiało głośmy w obliczu sprzeciwu (ang. Boldly Witnessing Despite Opposition) – 40 min., kostium., w j. migowych (amerykańskim, francuskim i włoskim) i online, 2003. Zawiera dramat biblijny – aktorzy posługują się j. migowym – ukazujący życie i służbę naśladowców Jezusa w I w., opisaną od 2 do 7 rozdz. Dz Ap.
 • Wierni w obliczu prób – Świadkowie Jehowy w Związku Radzieckim (ang. Faithful Under Trials - Jehovah's Witnesses in the Soviet Union) – 54 min., 2003, 35 jęz., dokum. o operacji Północ, złożony z wypowiedzi niezależnych historyków oraz naocznych świadków wydarzeń. Premiera odbyła się w Moskwie, z okazji 50. lecia ukazanych wydarzeń. Emitowany w rosyjskich i ukraińskich stacjach telewizyjnych. W 2003 na festiwalu filmowym Telly Award zdobył brąz w kategorii – Historia/Biografia[189].
 • Chrońcie swoje dziecko (ang. Protect Your Children) – (2002), 23 jęz.. reklama społeczna pomagająca rodzicom chronić dzieci przed pedofilami.
 • Cała społeczność naszych braci (ang. Our Whole Association of Brothers) – 45 min., 2001, dokum., 150 jęz., też w j. migowych, online i JWL. Tytuł zaczerpnięto z 1 Pt 2:17: Miłujcie całą społeczność braci. Według realizatorów, udziela on krzepiącej odpowiedzi na pytanie: Czy w dzisiejszym świecie pełnym cynizmu i nienawiści rzeczywiście istnieje coś takiego jak prawdziwa społeczność braci?. W trzech części: 1. Świadczenie ramię przy ramieniu. Ukazano z jaką determinacją wyznawcy przemierzają samolotem Alaskę; odwiedzają port w Antwerpii; płyną przez Amazonkę, aby wszędzie tam podzielić się z ludźmi swoimi wierzeniami. 2. Niesienie pomocy potrzebującym. Pokazano ich pomoc humanitarną po trzęsieniu ziemi w japońskim Kobe. 3. Wielbienie Boga w jedności. Ukazano jak powstaje Sala królestwa w jednej z miejscowości w Ekwadorze, urządzanie zebrań religijnych w czasie oficjalnego zakazu ich działalności, oraz jedno ze zgromadzeń religijnych w Afryce.
 • Metody alternatywne wobec transfuzji W 2000 Dział Nagrań Dźwiękowych i Filmów Wideo Towarzystwa Strażnica przy pomocy Biur Oddziałów w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Belgii i w innych krajach, ukończyło realizacje serii filmu. Oparty jest na wypowiedziach wielu znanych ekspertów, omawia kwestie medyczne, prawne i etyczne związane z metodami alternatywnymi wobec transfuzji. Premiera (pierwszej części Strategie alternatywne wobec transfuzji – proste, skuteczne, bezpieczne) odbyła się w maju 2000 na konferencji medycznej w Genewie z udziałem ponad 300 europejskich specjalistów w zakresie tzw. bezkrwawej chirurgii. Półtoragodzinna seria filmu dokumentalnego składa się z trzech 30-minutowych części:
  • Strategie alternatywne wobec transfuzji – proste, skuteczne, bezpieczne (ang. Transfusion – Alternative Strategies Simple, Safe, Effective) – 30 min. pierwsza część (2000; pol. 2001), też online, JWL. Zdaniem realizatorów przeznaczona jest głównie dla lekarzy i studentów medycyny. Posłużono się w nim animacją komputerową, by zilustrować rolę różnych składników krwi. Omawia historię operacji chirurgicznych bez przetaczania krwi, program strategii alternatywnych, tzw. trzy filary strategii alternatywnych (tolerancja niedokrwistości, optymalizacja obrazu krwi i zminimalizowanie utraty krwi). Zawiera również wypowiedzi i wywiady lekarzy różnych specjalności i wykładowców medycyny z różnych krajów. Został nagrodzony na 34. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Wideo w Stanach Zjednoczonych. W dwóch kategoriach: Dokumentacja badań naukowych oraz Profesjonalizm i wartość edukacyjna zdobył drugie miejsce i został nagrodzony Srebrnym Ekranem. W trzeciej kategorii: Aktualności zajął pierwsze miejsce i otrzymał nagrodę Złotej Kamery. Od 20 do 22 maja 2011 w Moskwie na jubileuszowym 60. Międzynarodowym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Układu Sercowo-naczyniowego i Wewnątrznaczyniowego (ESCVS), lekarzom z 40 krajów udostępniono ponad pół tysiąca płyt DVD z tym filmem w czasie wystawy pod takim samym tytułem jak film.
  • Metody alternatywne wobec transfuzji w opiece zdrowotnej – uszanowanie potrzeb pacjenta (ang. Transfusion-Alternative Health Care – Meeting Patient Needs and Rights) – 30 min. druga część (2002; pol. 2003), też online, JWL. Zdaniem realizatorów „skierowana jest zwłaszcza do pracowników służby zdrowia, opieki społecznej oraz sądownictwa, a także dziennikarzy zajmujących się problematyką medyczną. Jak wskazuje tytuł, zajęto się w nim troską o zdrowie pacjenta przy jednoczesnym uwzględnieniu jego praw. Przy powstawaniu tej części serii pomagał 10 osobowy komitet naukowy profesorów medycyny, ordynatorów i doktorów medycyny z 6 krajów. Omawia problemy związane z leczeniem krwią, skomplikowane operacje bez transfuzji, niepotrzebne transfuzje i unikanie zagrożeń medycznych”.
  • Żadnej krwi – medycyna podejmuje wyzwanie (ang. No Blood – Medicine Meets the Challenge) – 30 min. trzecia część (2001; pol. 2003), też online, JWL. Zdaniem realizatorów – „przeznaczona jest głównie dla niefachowców z dziedziny medycyny. Przedstawia analizę przypadków oraz wywiady z wiodącymi specjalistami, niebędącymi Świadkami Jehowy – pracownikami ochrony zdrowia, prawnikami, lekarzami”.
Obecnie jest on dostępny w 34 językach. W latach 2001–2002 film ten pokazały sieci telewizyjne w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec 2001 w Wielkiej Brytanii Narodowa Służba Zdrowia (NBS) wysłała wideokasety tego filmu wszystkim hematologom i dyrektorom banków krwi. Wyświetlany jest również na licznych konferencjach i seminariach medycznych na świecie.
 • Młodzi ludzie pytają: Jak znaleźć prawdziwych przyjaciół? (ang. Young People Ask – How Can I Make Real Friends?) – 65 min., (1999), 46 jęz. oraz online i JWL. 1 część: Wypowiedzi młodych Świadków Jehowy ze Stanów Zjednoczonych, Włoch Francji i Hiszpanii. Podaje oparte na Biblii odpowiedzi na trzy pytania: Co może być przeszkodą w nawiązywaniu przyjaźni?, Jakie niebezpieczeństwa kryją się w złym towarzystwie? i Na czyjej przyjaźni powinno nam najbardziej zależeć?. Stylem przypomina artykuły z serii „Młodzi ludzie pytają” ukazujące się w „Przebudźcie się!”. 2 część: Film fabularny, współczesna historia pewnej młodej osoby, która szuka przyjaciół. Jak nadmieniają sami realizatorzy, jest to realistyczna historia, przypominająca biblijną relację o Dinie (Rdz, rozdział 24)[190].
 • Noe – człowiek, który chodził z Bogiem (ang. Noah – He Walked With God) – 25 min., kostium.-anim., (1997), 63 jęz. oraz online i JWL. Ukazuje biblijną relację o potopie, Noem i jego arce. Sceny plenerowe nagrywane były w Danii[191].
 • Zjednoczeni dzięki pouczeniom Bożym (ang. United by Divine Teaching) – 55 min., dokum., (1995), 31 jęz., online i JWL. Ukazuje kongresy międzynarodowe z 1993/1994, p.h. „Pouczani przez Boga” oraz przygotowania, migawki z programu oraz wizyty delegatów z innych krajów. Szczegółowo ukazano kongresy w Moskwie, Kijowie, Santiago, Bogocie, Nairobi, Johannesburgu, Manili oraz w Hongkongu. Jak sami realizatorzy podkreślają film ten pozwala odczuć niepowtarzalny klimat, każdego zgromadzenia i pokazuje jak społeczność Świadków Jehowy potrafi się wznieść ponad antagonizujące uprzedzenia[192].
 • Niezłomni w obliczu prześladowań – Świadkowie Jehowy a hitleryzm (ang. Jehovah’s Witnesses Stand Firm Against Nazi Assault) – 78 min., dokum., 31 jęz. Też 28 min. tzw. wersja dla szkół wraz ze specjalną broszurą pomocną do jej analizy; 57 min. wersja dla stacji tv (VHS, 1997; DVD 2008 oraz j. migowy). Premiera odbyła się 6 listopada 1996 w muzeum byłego obozu koncentracyjnego Ravensbrück w Niemczech. Złożony jest z wypowiedzi 34 osób – Świadków Jehowy, którzy przetrwali okres nazizmu, oraz 10 niezależnych historyków i religioznawców. W 1997 w Moskwie, odbyła się konferencja prasowa i rosyjska premiera filmu z udziałem 10 byłych więźniów z Rosji, Ukrainy i Niemiec. 28 lutego 1998 w 65. rocznicę wydania rozporządzenia w hitlerowskich Niemczech zakazującego działalności Świadków Jehowy w tym kraju, zorganizowano we Francji publiczne prezentacje filmu. Udostępniono ponad 7 mln zaproszeń na projekcję filmu. N.p. w Paryżu historycy i byli więźniowie obozów koncentracyjnych odpowiadali na pytania widzów, którzy przybyli w sumie w liczbie ok. 5000. 21 stycznia 2004 w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie odbyła się projekcja filmu. Wprowadzenie przedstawiła Teresa Wątor-Cichy z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, autorka książki pt. Więzieni za wiarę. Świadkowie Jehowy w KL Auschwitz[193].
 • Biblia – Księga faktów i proroctw (ang. The Bible – A Book of Fact and Prophecy) – dokum.-rel. (1992–2000), 33 jęz. Był wyświetlany w telewizjach różnych krajów, np. na początku 2002 pokazywany w jednej z ogólnokrajowych telewizji indyjskich w programie Home Shanti (Spokój w domu). W 2005 nagrano 28-min. wersję telewizyjną w języku angielskim. Seria składa się z trzech 40 min. części:
  • Biblia – dokładna historia, niezawodne proroctwa (ang. Accurate History, Realiable Prophecy) (1992, pol. 1995) – odpowiada m.in. na pytanie Czy Biblia jest dokładna i niezawodna? Jak powstała? Czy może nam pomóc radzić sobie ze współczesnymi problemami? Ukazuje miejsca gdzie powstała Biblia oraz eksponaty z nią związane. Omawia niektóre odkrycia archeologiczne, przybliża mocarstwa odgrywające ważną rolę w historii biblijnej. Opisuje życie mieszkańców starożytnych państw m.in. Egiptu, Asyrii, Babilonu. Realizatorzy zachęcają „do wyrobienia sobie własnej opinii na temat rzetelności i dokładności Biblii w świetle zapoznania się z autentycznymi dokumentami ludzi z tamtej epoki i z monumentami, które wznieśli, by pozostawić po sobie ślad w historii. Pomaga nabrać większego szacunku dla Biblii”.
  • Biblia – najstarsza księga współczesnego człowieka (ang. Mankind's Oldest Modern Book) (1993, pol. 1997) – przedstawia miejsca w krajach biblijnych, zabytki z muzeów. Odpowiada na pytanie dzięki czemu Biblia przetrwała do naszych czasów i stała się najbardziej tłumaczoną i rozpowszechnianą książką? Zawiera wypowiedzi osób, które opowiadają, jak Biblia pomaga im radzić sobie z różnymi problemami.
  • Biblia – jej siła oddziaływania (ang. Its Power in Your Life) (1996, pol. 1997) – zdaniem realizatorów przedstawia praktyczną wartość Biblii we współczesnym świecie. Wywiady ukazują, z jaką mocą Biblia wywiera na życie korzystny wpływ.
 • Fioletowe trójkąty (ang. Purple triangles) – 25 min., dokum, (1991), 32 jęz. Przedstawia historię niemieckiej rodziny Kusserow, Świadków Jehowy, jej niezłomną postawę, relacje z życia, więzienie za odmowę odbywania służby wojskowej w okresie hitleryzmu.
 • Świadkowie Jehowy – organizacja godna swej nazwy (ang. Jehovah’s Witnesses – The Organization Behind the Name) – 55 min., dokum. (1990; pol. 1992), 41 jęz. Ukazuje religijne struktury organizacyjne tego wyznania m.in.: prowadzoną przez nich działalność kaznodziejską, sposoby kierowania ich organizacją religijną, wydawania przez nich publikacji oraz ich miejsca spotkań. Dokładnie pokazano ich Biuro Główne oraz Farmy Towarzystwa Strażnica. Emitowany był w telewizjach, np. w 5 stacjach w Dominikanie w 1994, w państwowej telewizji w Wybrzeżu Kości Słoniowej w 1998 oraz w 2000 w Gujanie Francuskiej[194].
Afisz Fotodramy stworzenia – pierwszego filmu Towarzystwa Strażnica z 1914 roku
 • Społeczeństwo Nowego Świata w działaniu (ang. The New World Society in Action)[195] – 76 min. dokum. (1954; wyd. VHS 1995), też online, 19 jęz. Ukazuje działalność kaznodziejską w różnych krajach, działalność wydawniczą, zgromadzenia oraz strukturę organizacyjną wyznania z lat 50. XX wieku. Film ten był wyświetlany publicznie na szeroką skalę w ponad 100 krajach. Jego premiera odbyła się w Nowym Jorku 3 kwietnia 1954 roku z udziałem ponad 1100 widzów, a w pierwszym roku wyświetlania obejrzało go w 75 krajach (w 177 kopiach) 1 290 745 osób.
 • Dramat Stworzenia – skrócona niem. wersja Fotodramy stworzenia (1928)[196],
 • Dramat Eureka – skrócona wersja Fotodramy stworzenia (1914),
 • Fotodrama Stworzenia (ang. Photo-Drama of Creation) – rel., (1912–1913), epicka prezentacja przedstawiająca obraz dziejów od stworzenia świata do zakończenia tysiącletniego panowania Chrystusa. Pierwsza na świecie ekranizacja zawierająca ruchomy film oraz kolorowe przezrocza zsynchronizowane z muzyką oraz nagraną narracją.

Inne filmy[edytuj | edytuj kod]

 • Filmy na JW.ORG[197]
  • Serie: Dzieci; Nastolatki; Rodzina; Programy i wydarzenia; Nasza działalność; Nasze zebrania i służba; Nasza organizacja; Betel; Filmy; Wideoklipy; Wywiady i doświadczenia; (także j. migowe, w tym pol. j. migowe),
 • Filmy na JW Broadcasting – filmy na życzenie w ok. 300 jęz. (w tym polski; j. migowe [w tym polski migowy]; dostępne też na JWL)[198],
 • Filmy wprowadzające księgi biblijne – seria filmów (online, w tym polski; j. migowe; dostępne też na JWL oraz JW Sign Language, (także j. migowe, też pol. j. migowy),
 • Adaptacje dźwiękowe Biblii (wersja audio-video) (online, JWL oraz JW Sing Language),
 • Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy (DVD, online, JW Sign Language; j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Nasza Służba Królestwa (DVD, online, JW Sign Language, j. migowy),
 • Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań (online, JW Sign Language, j. migowy),
 • „Noe – posłuszny dzięki wierze” (online, 2021, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • „Jehowa napełnił ich radością” (online, 2020, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Jehowa okazywał lojalną miłość (online, 2019, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • „Bądź odważny i silny i działaj”! (online, 2018, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Jehowa wybawia swoich sług (online, 2017, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Gdzie znaleźć pocieszenie? (online, 2016, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • „Kto jest po stronie Jehowy?” (DVD, online, JWL, 2016, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • „Bóg uczynił go zarówno Panem, jak i Chrystusem” (online, 2015, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Co nas upewnia, że Biblia pochodzi od Boga? (online, JWL, 2015),
 • Nie zawiodło ani jedno słowo (DVD, online, 2015, też j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Nie zostawiajcie miejsc Diabłu (DVD, online, 2015, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • „Po to na świat przyszedłem” (DVD, online, JWL, 2015, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Przypomnienia kongresowe (online, JWL, 2015),
 • ‛Chodźmy dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu’ (DVD, 2014, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Co przyniesie przyszłość? (DVD, 2014, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Co się dzieje w Sali Królestwa? (online, 2014, także j. migowe, też pol. j. migowy),
 • Czy Bóg ma imię? (online, JWL, 2014),
 • Czy warto interesować się Biblią? (DVD, 2014, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Czym jest Królestwo Boże? (DVD, 2014, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • ‛Idźcie, czyńcie uczniów, chrzcząc ich’ (DVD, online, 2014, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Jak wychować dziecko na odpowiedzialnego człowieka? (DVD, 2014, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Jak wygląda studium Biblii? (online, JWL, JW Language, 2014, także j. migowe, też pol. j. migowy),
 • Jehowa jest jedynym prawdziwym Bogiem (2014; DVD, online, 2015, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Jehowa wybawia swoich sług (online, JWL, JW Language, 2017, także j. migowe, też pol. j. migowy),
 • „Kto jest po stronie Jehowy?” (online, JWL, JW Language, 2017, także j. migowe, też pol. j. migowy),
 • Nie utrać „miłości, którą przejawiałeś pierwotnie” (DVD, 2014, j. migowy),
 • Poznaj Słowo Boże (DVD, 2014, j. migowy),
 • Przygotuj serce na nadchodzące próby (DVD, 2014, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Przyodziejcie się w uniżenie umysłu (DVD, 2014, j. migowy),
 • Twoja rodzina może być szczęśliwa (DVD, 2014, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Bądź wierny i pokonuj strach (Łukasza 5:1-11; Mateusza 14:23-34; 26:31-75) (2013; DVD, 2015 j. migowy też pol. j. migowy),
 • „Zważaj na zdumiewające dzieła Boże” (DVD, 2014, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Dlaczego warto studiować Biblię? (online, JWL, JW Library, 2013, dostępny w ok. 900 językach, też pol. j. migowy)[199],
 • Słuchaj i żyj wiecznie (DVD, 2012, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Umacniajmy swe serca, żeby niestrudzenie dawać świadectwo (Mateusza 27:32 do 28:15; Łukasza 24:8-53) (online, JWL, 2012; DVD, 2014 j. migowy też pol. j. migowy),
 • ‛Chodźmy dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu’ (DVD, 2011, j. migowy też pol. j. migowy),
 • Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata (DVD, 2011, j. migowy),
 • ‛Idźcie, czyńcie uczniów, chrzcząc ich’ (DVD, 2011, j. migowy też pol. j. migowy),
 • Młodzi – bądźcie roztropni i mądrzy (DVD, 2011, j. migowy też pol. j. migowy),
 • Jezus – skąd pochodził? Jak żył? Dlaczego umarł? (DVD, 2011, j. migowy, też pol. j migowy),
 • Podejmij decyzje w sprawie metod leczenia z użyciem krwi (DVD, 2011, j. migowy),
 • Prawdziwa historia, która wzbudza nadzieję (Rut 1:1 do 4:22) (online, JWL, 2011; DVD, 2012, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Trwajcie w miłości Bożej (DVD, 2010, j. migowy),
 • Jakie orędzie zawiera Biblia? (DVD, 2010, j. migowy, też pol. j.migowy 2012),
 • Nasza Służba Królestwa (DVD, 2010, j. migowy),
 • ‛Nie ustawaj, gdy koryguje cię Jehowa’! (Jonasza 1:4-15; 3:1-4:11) (2010; DVD, 2012, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Śpiewajmy Jehowie (DVD, 2010, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Komplet wykładów publicznych (DVD, 2009, j. migowy),
 • „Póki nie skonam, nie wyrzeknę się swej nieskazitelności!” (Hioba 1:1 do 2:10; Daniela 6:1-28) (online, JWL, 2009, też pol. j. migowy),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1997–2008 (DVD, 2009, j. migowy),
 • Ucz się od Wielkiego Nauczyciela (DVD, 2009, j. migowy),
 • Czuwajcie! (migowy, VHS, DVD, też pol. j. migowy, 2007),
 • Słowo Boże „jest żywe i oddziałuje z mocą” (Marka 4:35-5:43) (online, JWL, 2007, też pol. j. migowy),
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (j. migowy, DVD, 2006–2014),
 • Czego naprawdę uczy Biblia? (j. migowy, też pol. j. migowy VHS, DVD, 2006),
 • Mój zbiór opowieści biblijnych (j. migowy, VHS, DVD, też j. pol. migowy, 2006)
 • Czego wymaga od nas Bóg? (j. migowy, VHS, DVD, też pol. j. migowy, 2006),
 • Możesz być przyjacielem Boga! (j. migowy, DVD, też pol. j. migowy, 2006),
 • Czyjej władzy się podporządkujesz? (DVD, 2006, j. migowy),
 • Noe – człowiek, który chodził z Bogiem; Dawid – człowiek, który ufał Bogu (DVD, 2006, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Tajemnica szczęścia rodzinnego (DVD, 2006, j. migowy),
 • Jak prowadzić szczęśliwe życie (j. migowy, DVD, też pol. j. migowy, 2005),
 • 100 lat nowożytnej historii chrześcijańskich Świadków Jehowy w Grecji (wyd. ang., gr., 2005),
 • Dąż do celów, które przysparzają czci Bogu (DVD, 2005, j. migowy),
 • Gdy umrze ktoś bliski (DVD, 2005, j. migowy),
 • Nieustraszenie dawali dokładne świadectwo na rzecz dobrej nowiny (DVD, 2005, j. migowy),
 • Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu (DVD, 2005, j. migowy),
 • Wersety do książki „Jaśniejcie jako źródła światła na świecie” (DVD, 2005, j. migowy),
 • Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego (DVD, 2005, j. migowy),
 • Uczcie swoje dziecko (ang., film, 2003),
 • Kochajcie swoje dziecko (ang., film, 2003),
 • Wysławiajcie Jehowę w pieśniach (j. migowy, VHS, DVD, 2003),
 • Wspaniały finał Objawienia bliski! (j. migowy, DVD),
 • „Oto wszystko nowe czynię” (j. migowy, VHS),
 • Tajemnica szczęścia rodzinnego (j. migowy, VHS),
 • Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (j. migowy, VHS),
 • Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy (j. migowy, VHS, DVD, MP3, miesięcznik),
 • Podstawowe nauki biblijne (j. migowy, VHS, DVD),
 • Największy ze wszystkich ludzi (j. migowy, VHS, DVD),
 • Duchy zmarłych – Czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją? (j. migowy, VHS, DVD),
 • Gdy umrze ktoś bliski (j. migowy, VHS, DVD),
 • Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego (j.migowy, VHS, DVD),
 • Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu (j. migowy, DVD),
 • Nasi bracia Romowie (VHS, czes., 1995),
 • Bóg nie może kłamać (film, ang., 1966),
 • Dziedzictwo (film, ang.) (1966),
 • Ogłaszanie na całym świecie „wiecznotrwałej dobrej nowiny” (film, ang., 1964),
 • Międzynarodowe zgromadzenia Świadków Jehowy pod hasłem „Wola Boża” (film, ang., 1959),
 • Szczęśliwe Społeczeństwo Nowego Świata (film, ang., 1956).’

Przezrocza[edytuj | edytuj kod]

 • Pouczenia Boże odnoszą tryumf na całym świecie (1995),
 • Szczęśliwy lud wysławia Jehowę na zgromadzeniach w Europie Wschodniej (1991),
 • Entuzjastyczne wysławianie Jehowy na kongresach w Polsce (1991),
 • Tłumy nauczane przez Jehowę (1988),
 • Postęp na całym świecie pomimo prześladowań (1986),
 • Doprowadzenie wielu do sprawiedliwości w czasie końca (1985),
 • Co nam mówią ziemie biblijne? (1980),
 • Biblia – Księga dla naszego pokolenia (1979),
 • Przyjrzyjmy się z bliska kościołom (1978),
 • Czy istnieje Stwórca, który się o ciebie troszczy? (1977),
 • Bóg błogosławi poddanym swego Królestwa (1976),
 • Uwierz Jehowie, gdyż od tego zależy twoje życie! (1975),
 • Nasze niespokojne czasy i ich znaczenie (1974),
 • Zgromadzajmy się, albowiem zbliża się koniec! (1973),
 • Przyjrzyjmy się z bliska kościołom (1972),
 • Obwieszczanie dobrej nowiny po całej ziemi (1971),
 • Wizyta w głównej siedzibie Świadków Jehowy (1970),
 • Fotodrama Stworzenia (1914).

Płyty kompaktowe[edytuj | edytuj kod]

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – tekst na dyskietkach i w plikach audio (MP3) na płytach CD

CD[edytuj | edytuj kod]

 • Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy,
 • Przebudźcie się!,
 • Bądź moim naśladowcą,
 • Ceńmy nasze dziedzictwo duchowe (słuchowisko),
 • Czego naprawdę uczy Biblia?,
 • Czego wymaga od nas Bóg?,
 • Czynić to, co słuszne w oczach Jehowy (słuchowisko),
 • Dlaczego należy uznawać porządek teokratyczny? (słuchowisko),
 • Gorliwe spełnianie woli Bożej (słuchowisko),
 • Imię Jehowy ma być rozsławiane po całej ziemi (słuchowisko),
 • Jak prowadzić szczęśliwe życie,
 • Jehowa wyzwala tych, którzy wzywają Jego imienia (słuchowisko),
 • Jeremiasz przekazuje nam słowo od Boga
 • Jezus – droga, prawda, życie,
 • Królestwo Boże panuje!,
 • Melodie Królestwa (orkiestralne i fortepianowe),
 • Mój zbiór opowieści biblijnych,
 • Największy ze wszystkich ludzi,
 • Naznaczeni do ocalenia (słuchowisko),
 • Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy (słuchowisko),
 • Naśladujmy ich wiarę,
 • Rocznik Świadków Jehowy,
 • Rodziny, pielęgnujcie zwyczaj codziennego czytania Biblii! (słuchowisko),
 • Sądy Jehowy nad urągającymi prawu (słuchowisko),
 • „Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym”,
 • Stale pamiętaj o dniu Jehowy,
 • Szanuj władzę Jehowy (słuchowisko),
 • Śpiewajcie Jehowie (nagrania orkiestrowe, fortepianowe i wokalne),
 • Śpiewanie pieśni Królestwa (muzyczne nagranie wokalne),
 • Tajemnica szczęścia rodzinnego,
 • Trwajcie w miłości Bożej,
 • Twoja rodzina może być szczęśliwa,
 • Ucz się od Wielkiego Nauczyciela,
 • Ucz swoje dzieci,
 • Wysławiajcie Jehowę w pieśniach (fortepianowy podkład muzyczny),
 • Zachowaj niezłomną wiarę, nie odstępując od Jehowy (słuchowisko),
 • Zachowuj szczere oko (słuchowisko),
 • Zbliż się do Jehowy.

MP3, AAC (M4B)[edytuj | edytuj kod]

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata,
 • Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy,
 • Przebudźcie się!,
 • Dramaty biblijne,
 • Melodie Królestwa,
 • Śpiewajcie Jehowie (nagrania orkiestrowe, fortepianowe i wokalne),
 • Wysławiajcie Jehowę w pieśniach,
 • Bądź moim naśladowcą,
 • „Bądź odważny i silny i działaj”!,
 • Bóg ma dla nas dobrą nowinę,
 • Co jest kluczem do szczęścia w rodzinie?,
 • Co przyniesie przyszłość?,
 • Czego naprawdę uczy Biblia?,
 • Czy chciałbyś poznać prawdę?,
 • Czy cierpienia się kiedyś skończą?,
 • Czy warto interesować się Biblią?,
 • Czym jest Królestwo Boże?,
 • Gdy umrze ktoś bliski,
 • Gdzie szukać odpowiedzi na ważne pytania życiowe?,
 • Jak możesz zapewnić sobie prawdziwe szczęście?,
 • Jak prowadzić szczęśliwe życie?,
 • Jakie orędzie zawiera Biblia?,
 • Jeremiasz przekazuje nam słowo od Boga,
 • Jezus – droga, prawda, życie,
 • Królestwo Boże panuje!,
 • Kto dziś wykonuje wolę Jehowy?,
 • Kto naprawdę rządzi światem?,
 • Możesz zaufać Stwórcy,
 • Mój zbiór opowieści biblijnych,
 • Największy ze wszystkich ludzi,
 • Naśladujmy ich wiarę,
 • Rocznik Świadków Jehowy,
 • „Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym”,
 • Słuchaj Boga,
 • Słuchaj Boga i żyj,
 • Słuchowiska biblijne,
 • Stale pamiętaj o dniu Jehowy,
 • Tajemnica szczęścia rodzinnego,
 • Trwajcie w miłości Bożej,
 • Twoja rodzina może być szczęśliwa,
 • Ucz się od Wielkiego Nauczyciela,
 • Ucz swoje dzieci,
 • Zbliż się do Jehowy.

Kasety magnetofonowe[edytuj | edytuj kod]

 • Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy,
 • Przebudźcie się!,
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata,
 • Ceńmy nasze dziedzictwo duchowe (słuchowisko biblijne przedstawiające, jak przez całe życie Jakub cenił rzeczy święte),
 • Czego wymaga od nas Bóg?,
 • Czynić to, co słuszne w oczach Jehowy (słuchowisko biblijne ukazujące przykład, jaki dał król Jozjasz, który już jako chłopiec zdecydowanie postanowił służyć Jehowie),
 • Dlaczego należy uznawać porządek teokratyczny? (słuchowisko biblijne oparte na 6 i 7 rozdziale Ks. Sędziów),
 • Gdy umrze ktoś bliski,
 • Gorliwe spełnianie woli Bożej (słuchowisko biblijne przedstawiające w nim gorliwość, jaką Jehu pałał dla imienia Jehowy, i wyjaśniono, dlaczego powinniśmy się odznaczać podobną odwagą i zapałem w służbie dla Boga),
 • Imię Jehowy ma być rozsławiane po całej ziemi (słuchowisko biblijne przedstawiające Mojżesza, 10 plag egipskich i wyjście Izraelitów z Egiptu),
 • Jak prowadzić szczęśliwe życie,
 • Jak znaleźć trwały pokój i szczęście?,
 • Jehowa wyzwala tych, którzy wzywają Jego imienia (słuchowisko biblijne przedstawiające kilka wydarzeń z czasów Jozuego, m.in. zburzenie Jerycha i ocalenie Rachab),
 • Melodie Królestwa (orkiestrowe melodie),
 • Mój zbiór opowieści biblijnych,
 • Największy ze wszystkich ludzi,
 • Naznaczeni do ocalenia (słuchowisko z dramatu przedstawionego na kongresie w 1988, o powadze czasu w jakim żyjemy),
 • Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy (słuchowisko o próbie wierności Izraelitów na równinach moabskich),
 • Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi,
 • Rodziny, pielęgnujcie zwyczaj codziennego czytania Biblii! (słuchowisko biblijne oparte na relacji Daniela o trzech Hebrajczykach),
 • Sądy Jehowy nad urągającymi prawu (słuchowisko biblijne, w którym zestawiono osoby lekceważące prawo w czasach Noego oraz Lota z ludźmi żyjącymi dzisiaj),
 • Szanuj władzę Jehowy (słuchowisko biblijne o Korachu i jego rodzinie, ukazujące, jak w nieoczekiwany sposób może być wypróbowany nasza szacunek wobec Jehowy),
 • Śpiewanie pieśni Królestwa (muzyczne nagranie wokalne),
 • Tajemnica szczęścia rodzinnego,
 • Ucz się od Wielkiego Nauczyciela,
 • Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego,
 • Wysławiajcie Jehowę w pieśniach (fortepianowy podkład muzyczny),
 • Zachowaj niezłomną wiarę, nie odstępując od Jehowy (słuchowisko biblijne oparte na historii Mojżesza),
 • Zachowuj szczere oko (słuchowisko oparte na dramacie współczesnym przedstawionym na kongresie w 1997, które wskazuje, że należy koncentrować wzrok na Królestwie Bożym),
 • Zbliż się do Jehowy.
Rocznik Świadków Jehowy wydawany był corocznie 1922-2017, zawierał sprawozdania z działalności Świadków Jehowy i ich historię w poszczególnych krajach

Publikacje roczne[edytuj | edytuj kod]

 • Watchtower Library – program komputerowy,
 • Codzienne badanie Pism – też online i j. migowe, zawierają teksty biblijne na każdy dzień wraz z komentarzami,
 • Kalendarz Świadków Jehowy – 46 jęz. też online, kolorowy kalendarz wydawany corocznie od 1918 do 2016 (pol. od 1985), początkowo jako jednoroczny kalendarz ścienny, od 1929 zawierający jedną ilustrację z wydarzenia biblijnego, fotografie z krain biblijnych, przyrody lub z działalności Świadków Jehowy na kwartał, w latach 1960–1971 ilustracje te umieszczone były na każdy miesiąc, a od 1984 była umieszczona jedna ilustracja na dwa miesiące. Kalendarz zawierał biblijną myśl przewodnią na każdy rok tzw. tekst roczny, plan czytania Biblii w ramach zebrania Chrześcijańskie życie i służba (do roku 2015 – teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej) na każdy tydzień, zawierał zaznaczone jedyne święto obchodzone przez Świadków Jehowy – Pamiątkę śmierci Jezusa z dodatkowym czytaniem fragmentu Biblii na okres poprzedzający tę uroczystość[200],
 • Przewodnik po publikacjach Świadków Jehowy[201] (ang. Research Guide for Jehovah’s Witnesses) – 124 s., corocznie, ok. 180 jęz.[202] (w pol. i w pol. j. migowy tylko online), zawiera 20 głównych haseł wraz z odnośnikami do publikacji,
 • Oprawny tom czasopism Strażnica i Przebudźcie się!,
 • Oprawny tom Strażnicy
 • Oprawny tom Przebudźcie się!,
 • Plakietka kongresowa,
 • Rocznik Świadków Jehowy – zawierał sprawozdanie z działalności w danym roku, wydawane od 1922 do 2017 roku.
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica,
 • Zaproszenie na Pamiątkę,
 • Zaproszenie na kongres.

Skorowidze[edytuj | edytuj kod]

Skorowidze wydawane są obecnie w 48 językach. Pierwszy skorowidz wydany został w 1922. Publikacja zawiera alfabetyczny wykaz haseł z odnośnikami do publikacji Świadków Jehowy wraz ze skorowidzem wersetów biblijnych. W 2014 ukazał się po raz pierwszy coroczny Przewodnik po publikacjach Świadków Jehowy dostępny w ok. 180 językach.

 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica – większość języków corocznie oraz: 2001–2015, 2006–2010, 1997–2008 (DVD, 2009, j. migowy), 2001–2005, 2001–2003, 1986–2000, 1960–1990 (port., 1991), 1930–1985 (ang., duń., włos., 1986, zrew. 1990, zrew. 1994), 1945–1985 (niem., fiń., hol., norw., 1986), 1950–1985 (fran., hiszp., jap., szwedz., 1986), 1976–1980 (ang., 1981), 1971–1975 (ang., 1976), 1966–1970 (ang., 1971), 1961–1965 (ang., 1966), 1930–1960 (ang., 1961), 1895–1899 (ang. 1900), 1916 (ang.),
 • Skorowidz wersetów biblijnych objaśnionych w publikacjach w latach 1980–2000 – (rum., 2001), 1960–1989, 1986–1995 (ukr., 1996), 1986–1990 (serb., 1991), 1974–1990 (tur., 1991),
 • Skorowidz do reprintów Strażnicy 1879–1919 – (ang., 1922),
 • Skorowidz do Strażnicy 1895–1899 – (ang., 1900),
 • Skorowidz do Strażnicy Syjońskiej – (ang. 1902)
 • Przewodnik po publikacjach Świadków Jehowy – (2014–2017, także w j. migowych),

Publikacje wydane w alfabecie Braille’a[edytuj | edytuj kod]

Publikacje alfabetem Braille’a, Towarzystwo Strażnica publikuje od 1912[3]. Regularnie wychodzą w przeszło 50 głównych językach (również w polskim alfabecie Braille’a), w wersji papierowej i elektronicznej[3][4][203] dla ponad 13 tysięcy niewidomych głosicieli na świecie oraz dla innych osób[204]

 • Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata[205],
 • Odpowiedzi na 10 pytań młodych ludzi (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Bezpieczna przyszłość – jak ją sobie zapewnić,
 • Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi,
 • Biblia – słowo Boże czy ludzkie?,
 • Bóg ma dla nas dobrą nowinę! (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne,
 • Co jest kluczem do szczęścia w rodzinie?,
 • Co przyniesie przyszłość?,
 • Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?,
 • Codzienne badanie Pism (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Czego naprawdę uczy Biblia? (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Czego nas uczy Biblia? (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Czego wymaga od nas Bóg?,
 • Czuwajcie!,
 • Czy Biblia jest rzeczywiście Słowem Bożym?,
 • Czy Bóg naprawdę się o nas troszczy?,
 • Czy chciałbyś lepiej poznać Biblię?,
 • Czy chciałbyś poznać prawdę? (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Czy cierpienia kiedyś się skończą?,
 • Czy istnieje Bóg, który troszczy się o nas?,
 • Czy istnieje Stwórca, który się o ciebie troszczy?,
 • Czy masz nieśmiertelnego ducha?,
 • Czy na tym życiu wszystko się kończy?,
 • Czy ten świat ocaleje?,
 • Czy warto interesować się Biblią?,
 • Czy wierzyć w Trójce?,
 • Czy życie zostało stworzone?,
 • Czym jest Królestwo Boże? (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Czyste wielbienie Jehowy – nareszcie przywrócone! (również w polskim alfabecie Braille'a),
 • Dlaczego można zaufać Biblii?,
 • Droga do szczęścia w życiu rodzinnym,
 • Duch święty – siła wspierająca bliski nowy porządek,
 • Duchy zmarłych – Czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją?,
 • Gdy umrze ktoś bliski,
 • Gdzie szukać odpowiedzi na ważne pytania życiowe? (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Imię Boże, które pozostanie na zawsze,
 • Jak krew może ocalić twoje życie?,
 • Jak prowadzić szczęśliwe życie,
 • Jaka jest nadzieja dla umarłych?,
 • Jakie orędzie zawiera Biblia? (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Jeremiasz przekazuje nam słowo od Boga,
 • Jezus – droga, prawda i życie (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Już zawsze ciesz się życiem! – interaktywny kurs biblijny (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Już zawsze ciesz się życiem! – wprowadzenie do kursu biblijnego (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Kim jest Jehowa?,
 • Kim jest Jezus Chrystus?,
 • Królestwo Boże panuje! (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Księga dla wszystkich ludzi,
 • Kto naprawdę rządzi światem?,
 • Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy? (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Możesz być przyjacielem Boga!,
 • Możesz prowadzić sensowne życie!,
 • Na czym polega sens życia? Jak go odnaleźć?,
 • Największy ze wszystkich ludzi,
 • „Naśladujmy ich wiarę” (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Naucz się czytać brajlem,
 • Niech Bóg będzie prawdziwy,
 • Ocaleć, by żyć na nowej ziemi,
 • Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu,
 • Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej,
 • „Oto wszystko nowe czynię”,
 • Pilnie zważaj na proroctwa Daniela!,
 • Pismo Braille’a,
 • Pochodzenie życia. Pięć pytań, które warto rozważyć,
 • Pociecha dla przygnębionych,
 • Pomoc do studium Słowa Bożego (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Poznaj Słowo Boże (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Prawda, która prowadzi do życia wiecznego,
 • Prawdziwy pokój i bezpieczeństwo – skąd?,
 • Program Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej,
 • Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości (2 tomy),
 • Prowadź szczęśliwe życie rodzinne,
 • Pytania młodych ludzi – praktyczne odpowiedzi,
 • Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi,
 • Rocznik Świadków Jehowy,
 • „Radośnie śpiewajmy Jehowie” (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • „Radośnie śpiewajmy Jehowie” – zapis nutowy brajlem (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemi!,
 • Rząd, który ustanowi raj,
 • „Składaj dokładne świadectwo o Królestwie Bożym”,
 • Słuchaj Boga i żyj wiecznie (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Śpiewajmy Jehowie,
 • „Śpiewajcie Jehowie przy akompaniamencie muzyki rozbrzmiewającej w waszych sercach”,
 • Świadkowie Jehowy a wykształcenie,
 • Świadkowie Jehowy – Kim są? W co wierzą?,
 • Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na całym świecie,
 • „Ta dobra nowina o Królestwie”,
 • Teksty dzienne i komentarze,
 • „Trwajcie w miłości Bożej” (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Twoja rodzina może być szczęśliwa (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Ucz swoje dzieci (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Uczmy się z Biblii (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Ulepszaj umiejętność czytania i nauczania (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • W co wierzą Świadkowie Jehowy?,
 • Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego,
 • Wizytówka JW.ORG (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Wróć do Jehowy (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Wspaniały finał Objawienia bliski!,
 • Wysławiajcie Jehowę w pieśniach,
 • Zaproszenie na Pamiątkę (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Zaproszenie na Kongres (również w polskim alfabecie Braille’a),
 • Zbliż się do Jehowy,
 • Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu,
 • Zorganizowani do pełnienia naszej służby,
 • Zorganizowani do spełniania woli Jehowy,
 • Życie w nowym porządku Bożym,
 • Życie w pokojowym nowym świecie.

Publikacje w języku migowym[edytuj | edytuj kod]

Świadkowie Jehowy wydają regularnie publikacje w j. migowych od 1992[206] Obecnie są one dostępne na DVD w przeszło 100 językach migowych (w tym polskim[207]) również w darmowych aplikacjach na urządzenia cyfrowe – JW Language i JW Sign Language, dla ponad 24 tysięcy głosicieli oraz innych osób głuchoniemych[208].

 • Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy (w 44 j. migowych wyd. „do studium” i w 38 wyd. „do rozpowszechniania; w tym w obu w polskim[209]),
 • Przebudźcie się! (w 24 j. migowych, w tym w polskim),
 • „Bądź odważny i silny i działaj”!,
 • Bądź wierny i pokonuj strach,
 • Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi,
 • Biblia – dokładna historia, niezawodne proroctwa,
 • Bóg ma dla nas dobrą nowinę!,
 • „Bóg uczynił go zarówno Panem, jak i Chrystusem”,
 • Cała społeczność naszych braci,
 • ‛Chodźmy dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu’,
 • Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata,
 • Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań,
 • Codzienne badanie Pism,
 • Co jest kluczem do szczęścia w rodzinie?,
 • Co przyniesie przyszłość?,
 • Co się dzieje w Sali Królestwa?,
 • Czego naprawdę uczy Biblia?,
 • Czego wymaga od nas Bóg?,
 • Czuwajcie!,
 • Czy chciałbyś poznać prawdę?,
 • Czy cierpienia kiedyś się skończą?,
 • Czy korzystasz z tych DVD?,
 • Czy umarli mogą ożyć?,
 • Czy warto interesować się Biblią?,
 • Czyjej władzy się podporządkujesz?,
 • Czym jest Królestwo Jehowy,
 • Dawid czekał na Jehowę,
 • Dawid, który ufał Bogu,
 • Dąż do celów, które przysparzają czci Bogu,
 • ‛Dobra nowina dla każdego narodu, plemienia i języka’,
 • Duchy zmarłych – Czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją?,
 • Działalność,
 • Filmy na JW.ORG,
 • Filmy na JW Broadcasting,
 • Gdy umrze ktoś bliski,
 • Gdzie znaleźć pocieszenie?,
 • Historia Jonasza – opowieść o odwadze i miłosierdziu,
 • ‛Idźcie, czyńcie uczniów, chrzcząc ich’,
 • Jak prowadzić szczęśliwe życie,
 • Jak wychować dziecko na odpowiedzialnego człowieka,
 • Jak wygląda studium Biblii?,
 • Jakie orędzie zawiera Biblia?,
 • Jehowa jest jedynym prawdziwym Bogiem,
 • Jehowa prowadzi nas drogą pokoju ,
 • Jehowa wybawia swoich sług,
 • „Jehowo, (...) w tobie pokładam ufność”,
 • Jezus – skąd pochodził? Jak żył? Dlaczego umarł?,
 • Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny,
 • Już zawsze ciesz się życiem! — wprowadzenie do kursu biblijnego,
 • Kochaj ludzi – pozyskuj uczniów,
 • Komplet wykładów publicznych,
 • Kres religii fałszywej jest bliski!,
 • Królestwo Boże – 100 lat panowania,
 • Księga dla wszystkich ludzi,
 • Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?,
 • Kto naprawdę rządzi światem?,
 • Możesz być przyjacielem Boga!,
 • Młodzi – bądźcie roztropni i mądrzy,
 • Mój zbiór opowieści biblijnych,
 • „Nadzieja co do tego, czego nie widzimy”,
 • Nehemiasz: ’Radość od Jehowy jest waszą siłą’,
 • Największy ze wszystkich ludzi,
 • Nastolatki,
 • Nasza Służba Królestwa,
 • Naśladujmy ich wiarę,
 • Noe, który chodził z Bogiem,
 • Nie utrać „miłości, którą przejawiałeś pierwotnie”,
 • Nieustraszenie dawali świadectwo na rzecz dobrej nowiny,
 • Nie zawiodło ani jedno słowo,
 • Nie zostawiajcie miejsca Diabłu,
 • Ostatni tydzień ziemskiego życia Jezusa,
 • Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy,
 • „Oto wszystko nowe czynię”,
 • Pamiętaj o żonie Lota
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata,
 • Podejmij decyzje w sprawie metod leczenia z użyciem krwi,
 • Podstawowe nauki biblijne,
 • Pomoc dla młodzieży,
 • Poznaj Słowo Boże,
 • Pozostań niezłomny w ciężkich czasach,
 • Program kongresu,
 • Program zgromadzenia obwodowego,
 • Przedstawienia,
 • Przedstawienia – historie biblijne,
 • Przygotuj serce na nadchodzące próby,
 • Przyodziejcie się w uniżenie umysłu,
 • Radośnie śpiewajmy Jehowie”,
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica,
 • Słuchaj Boga i żyj wiecznie,
 • Śmiało głośmy w obliczu sprzeciwu,
 • Śpiewajmy Jehowie,
 • Świadkowie Jehowy – historia żywej wiary, część 1: Z ciemności ku światłu,
 • Świadkowie Jehowy – historia żywej wiary, część 2: Niech zajaśnieje światło,
 • Świadkowie Jehowy – organizacja godna swej nazwy,
 • Świadkowie Jehowy – zorganizowani do głoszenia dobrej nowiny,
 • Szanuj władzę Jehowy,
 • Tajemnica szczęścia rodzinnego,
 • Trwajcie w miłości Bożej,
 • Twoja rodzina może być szczęśliwa,
 • Umacniajmy swe serca, żeby niestrudzenie dawać świadectwo (Mateusza 27:32 do 28:15; Łukasza 24:8-53),
 • Wersety do książki „Jaśniejcie jako źródła światła na świecie”,
 • Wiadomości,
 • Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego,
 • Wróć do Jehowy,
 • Wspaniały finał Objawienia bliski!,
 • Wysławiajcie Jehowę w pieśniach,
 • Zaproszenie na kongres,
 • Zaproszenie na Pamiątkę,
 • Zaproszenie na zebranie,
 • „Zdaj się na Jehowę”,
 • Zostań przyjacielem Jehowy,
 • „Zważaj na zdumiewające dzieła Boże”.

Programy komputerowe[edytuj | edytuj kod]

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata z przypisami i Wnikliwe poznawanie Pism na dyskietkach
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (MP3),
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata z przypisami (9 dyskietek 3 1/2” i 5 1/4”),
 • Builder Assistants – program pomocny przy budowie Sal Królestwa,
 • Get Verse (dyskietki 3 1/2” i 5 1/4”),
 • MEPS – elektroniczny system wielojęzycznego fotoskładu,
 • IPS – zintegrowany system wielojęzycznego fotoskładu,
 • Wnikliwe poznawanie Pism (dyskietki 3 1/2”),
 • Watchtower Reader (CD ROM),
 • Watchtower Library (Biblioteka Strażnicy) (wyd. polskie corocznie od 2007) – online; DVD (poprzednio: CD), dostępny w 69 językach,
 • Watchtower Translation System – program dla tłumaczy,
 • HuB – program dla Biura Głównego i Biur Oddziałów[210].

Aplikacje mobilne[edytuj | edytuj kod]

Logo bezpłatnej aplikacji JW Library
 • JW Language (2014–2022) – bezpłatna aplikacja dla urządzeń cyfrowych, pomaga doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne w działalności kaznodziejskiej i zebraniach zborowych z osobami posługującymi się językiem obcym (ponad 4000 słów i zwrotów w każdym z 34 języków – w tym w j. polskim), zawiera również audiobooki wybranych publikacji i filmy w trybie offline[211],
 • JW Library (2013–2023) – bezpłatna aplikacja dla urządzeń cyfrowych, zapewnia dostęp do zrewidowanego Przekładu Nowego Świata i innych przekładów Biblii w 350 językach oraz innych publikacji biblijnych, audiobooków, słuchowisk, pieśni i filmów w ponad 1080 językach (w tym w j. polskim, polskim j. migowym, śląskim (cieszyński), kaszubskim i romani (Polska)) w trybie offline, pozwala na robieniu notatek[212]. Codziennie aplikacja JW Library jest otwierana na 8 milionach urządzeń, a każdego miesiąca – na ponad 15 milionach[213]. 31 marca 2021 roku Oktiabrskij Sąd Rejonowy w Petersburgu uznał, że aplikacja ma charakter ekstremistyczny, i zakazał jej używania na terytorium Federacji Rosyjskiej i Krymu[214],
 • JW Library Sign Language (2013–2023) – bezpłatna aplikacja umożliwiającą pobieranie filmów w 101 językach migowych (w tym polskim migowym) i oglądanie ich w trybie offline[215],
 • JW Event (2019) – bezpłatna aplikacja zawierająca informacje o kongresach międzynarodowych i specjalnych Świadków Jehowy.

Płyty gramofonowe[edytuj | edytuj kod]

Inne[edytuj | edytuj kod]

 • „Zobacz tę dobrą ziemię” (ang. „See the Good Land”) – atlas biblijny, 2003, 90 jęz. (też elektr. CD WL), 36 s., zawiera zdjęcia różnych współczesnych miejsc okolic opisanych w Biblii oraz wielobarwne mapy i plany, które mają na celu pogłębić znajomość geografii biblijnej. Tytuł zaczerpnięto z Pwt 3:25. ISBN 83-86930-62-4.
 • Świadkowie Jehowy – akcje niesienia pomocy (ang. Jehovah's Witnesses and Disaster Relief) – publikacja dla Komitetów Pomocy Doraźnej, przeznaczona do kontaktów z urzędnikami odpowiadających za zarządzanie kryzysowe w Stanach Zjednoczonych (2013),
 • Notatnik do książki „Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym” – 126 s., przeznaczony dla j. migowych,
 • Notatnik do studium „Strażnicy” (ang. Worksheets for the Watchtower Study Articles) – 20 s., miesięcznik, przeznaczony dla j. migowych,
 • Notatnik do „Życie i służba” (ang. Workbook for “Life and Ministry Meeting Workbook”) – 14 s., dwumiesięcznik, przeznaczony dla j. migowych,
 • Notatnik do „Już zawsze ciesz się życiem!” (ang. Workbook for “Enjoy Life Forever!”) – 132 s., przeznaczony dla j. migowych,
 • Dyspozycje i pełnomocnictwo w sprawie opieki zdrowotnej,
 • Karta identyfikacyjna,
 • Oświadczenie dla służby zdrowia,
 • Zaproszenie na zebranie (1946[217], 2008, zrew. 2014),
 • Zaproszenie na Pamiątkę,
 • Zaproszenie na kongres,
 • Komplet wykładów publicznych,
 • Komplet formularzy zborowych,
 • Wykaz publikacji Towarzystwa Strażnica (wyd. coroczne, do użytku wewn.),
 • Wskazówki dla Regionalnych Komitetów Budowlanych,
 • Wspólnie pracujmy bezpiecznie – zasady bezpieczeństwa dla ochotników RKB,
 • Poradnik dla misjonarzy,
 • Wizytówki z adresem serwisu jw.org (trzy rodzaje; również w wersji brajl.),
 • Plakietki,
 • Widokówki i foldery (np. budynki Betel, Biur Oddziału czy Sal Zgromadzeń),
 • Plakaty, tablice informacyjne i podświetlane tablice okienne (od 1936),
 • Karty świadectwa (1933),
 • Młodzież Jehowy (niem. 1933),
 • Kwestionariusz VDM (1916).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Do całkowitej liczby języków nie zalicza się podwójnie tych języków, które posługują się różnymi alfabetami (np. serbski (alfabet grażdanka) i serbski (alfabet łaciński) są liczone jako jeden język, chociaż serwis jw.org udostępniany jest w dwóch wersjach pisma j. serbskiego). (źródło).
 2. Świadkowie Jehowy wydają publikacje w przeszło 1080 językach, w tym w ponad 130 językach indiańskich używanych w Ameryce Łacińskiej (źródło).
 3. Główne drukarnie drukujące czasopisma, broszury, traktaty i oprawiające książki znajdują się w Brazylii, Japonii, Meksyku, Niemczech, Południowej Afryce i Stanach Zjednoczonych, a tylko drukujące czasopisma, broszury i traktaty także w Kanadzie, Kolumbii i Nigerii[15].
 4. a b Po wybuchu pandemii COVID-19 i wprowadzeniu zmian w działalności kaznodziejskiej związanych z ograniczeniami sanitarnymi oraz zwiększeniu udziału rozpowszechniania wydań elektronicznych na stronie jw.org oraz w bezpłatnej aplikacji mobilnej JW Library nakład drukowanego wydania „Strażnicy” oraz „Przebudźcie się!” znacząco został zmniejszony. Dlatego zmniejszono nakład „Strażnicy Zwiastującej Królestwo Jehowy” (z ponad 93,2 mln egz. do 24,4 mln egz.) oraz „Przebudźcie się!” (z ponad 93,3 mln egz. do prawie 12,8 mln egz).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Watchtower, Pokonywanie odwiecznej bariery, „Przebudźcie się!”, XCVII, Towarzystwo Strażnica, marzec 2016, s. 3–7, ISSN 1234-1169.
  *Filmy w setkach języków, jw.org [dostęp 2015-05-07].
 2. a b John Yunker, 1,000 languages: The world’s most multilingual website, Global by Design, 4 listopada 2019 (ang.).
 3. a b c d Kropki, które zmieniają życie, jw.org [dostęp 2021-10-01].
 4. a b c Watchtower, Życie bez wzroku, „Przebudźcie się!”, Watch Tower Bible and Tract Society, listopad 2015, s. 7, 8.
 5. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 1 lipca 2010, s. 24.
 6. Watchtower, Rocznik Świadków Jehowy 2016, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2016, s. 74.
 7. Świadkowie Jehowy i ich publikacje, jw.org, 2023.
 8. World’s most widely translated website, JW.ORG, features content in 1,000 languages, religionnews.com, 4 listopada 2019 [dostęp 2020-01-29] (ang.).
 9. Zalety publikacji Świadków Jehowy, jw.org [dostęp 2017-05-16].
 10. Jehovah’s Witnesses and Their Publications, jw.org [dostęp 2022-11-19] (ang.).
 11. Jak powstają nasze publikacje w różnych językach?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], 2018, s. 26, ISBN 978-83-61557-27-2.
 12. Działalność translatorska Świadków Jehowy omawiana na konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (Filipiny, 2021), jw.org, 26 kwietnia 2021 [dostęp 2021-04-29].
 13. Watchtower, Kolejny kamień milowy w działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy – serwis internetowy jw.org zawiera materiały w 1000 języków, jw.org [dostęp 2019-11-04].
  *Watchtower, Osiągnięcia organizacji – Biura Tłumaczeń: elastyczne i uproszczone rozwiązania, jw.org [dostęp 2021-02-25].
  *„Aż do najdalszego miejsca na ziemi”, [w:] ‛Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym’, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2014, s. 220.
 14. Watchtower, Dni otwarte na „skale”, jw.org, 24 lutego 2015 [dostęp 2015-02-16].
  *Watchtower, Farma, która karmi miliony, jw.org, 25 listopada 2013 [dostęp 2013-11-25].
 15. Watchtower, Sprawozdanie Komitetu Wydawniczego za rok 2018, jw.org [dostęp 2019-07-18].)
  *Pierwsze utworzono sto lat temu, t. LXXXI, Watch Tower Bible and Tract Society, 22 grudnia 2000, s. 17–19.
  *Watchtower, JW Broadcasting – January 2015, jw.org [dostęp 2015-01-06] (ang.).)
 16. „Czuwajcie”, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], wol.jw.org, 1 lutego 2005, s. 32, ISSN 1234-1150.
 17. „Ja jestem z wami”, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 15 sierpnia 2012, s. 3–7, ISSN 1234-1150.
 18. Watchtower, ‛Idźcie i czyńcie uczniów’, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXV, Towarzystwo Strażnica, 1 lipca 2004, s. 8–13, ISSN 1234-1150.
 19. Watchtower, 100 lat głoszenia o Królestwie, jw.org, 1 lutego 2023 [dostęp 2023-02-23].
 20. Studium Biblii dla każdego, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 1 kwietnia 2015, s. 4, ISSN 1234-1150.
 21. „Idźcie (...) i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów”, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, maj 2016, s. 8–12, ISSN 1234-1150.
 22. Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica] 1986–2020.
 23. Wykaz publikacji z ilustracjami (niem.).
 24. Watchtower, Estonia docenia „wielkie osiągnięcie”, jw.org, 12 października 2015 [dostęp 2015-10-12].
 25. Watchtower, Urzędnicy w Tajlandii wykorzystują publikacje Świadków Jehowy w pracy na rzecz społeczeństwa, jw.org, 31 stycznia 2017 [dostęp 2017-02-13].
  *Watchtower, Książka Mój zbiór trafia do szkoły, jw.org, 6 stycznia 2014 [dostęp 2017-02-13].
  *Watchtower, Publikacje Świadków Jehowy pomagają gwatemalskim szkołom w walce z przemocą, jw.org, 6 maja 2015 [dostęp 2015-05-25].
  *Watchtower, Pomaganie uczniom w Tajlandii, jw.org, 5 lutego 2015 [dostęp 2017-02-13].
  *Watchtower, Dyplom uznania, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, jw.org, 15 sierpnia 2001, s. 32, ISSN 1234-1150.
  *Watchtower, Policjanci i strażacy w Gwatemali odnoszą korzyść ze szkolenia opartego na Biblii, jw.org, 23 grudnia 2019 [dostęp 2019-12-23].
 26. Watchtower, Jehowa sprowadził was do Francji, żebyście poznali prawdę, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVI, Towarzystwo Strażnica, 15 sierpnia 2015, s. 31, 32, ISSN 1234-1150.
 27. M.P. z 1929 r. nr 258, poz. 604
  *Monitor Polski Nr 258, buwcd.buw.uw.edu.pl, 8 listopada 1929 [dostęp 2022-05-20].
 28. M.P. z 1930 r. nr 021, poz. 0038
 29. Rocznik Świadków Jehowy 1994 ↓, s. 198.
 30. Rocznik Świadków Jehowy 2002, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2002, s. 136, 137, ISBN 83-86930-54-3.
 31. Watchtower, Rocznik Świadków Jehowy 1994, jw.org.
 32. Marek T. Glogier, Przegląd czasopism polskich mniejszości religijnych w latach 1944-1990, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, XXXII/1, 1993, s. 89, ISSN 0137-2998.
  *Oral history interview with Anna Mielczarek, [w:] Holocaust Encyclopedia [online], encyclopedia.ushmm.org [dostęp 2022-05-20].
 33. M.P. z 1950 r. nr 83, poz. 986.
 34. Kamila Kamińska-Chełminiak, Cenzura w PRL 1944-1960, wdib.uw.edu.pl [dostęp 2021-04-21].
 35. Watchtower, Jehowa hojnie nagradza tych, którzy trzymają się Jego dróg, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 sierpnia 2005, s. 17, ISSN 1234-1150.
 36. Grzegorz Jasiński, Kościoły i wyznania niekatolickie w województwie olsztyńskim w 1965 i 1966 w świetle sprawozdania Służby Bezpieczeństwa, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2013, s. 274, ISSN 0023-3196.
 37. Watchtower, Przeżyłem próby wiary w Polsce, „Przebudźcie się!”, LXXXI, Towarzystwo Strażnica, 8 listopada 2000, s. 19–21, ISSN 1234-1169.
  *Niewinni Świadkowie, „Echo dnia (wyd. kieleckie)”, 31 stycznia 1996, s. 1, 2.
 38. Rocznik Świadków Jehowy 1994 ↓, s. 246.
 39. Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 1989, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 1 stycznia 1990, s. 22.
 40. Watchtower, Wydanie Przekładu Nowego Świata w języku baule oraz zrewidowanego Przekładu Nowego Świata w języku polskim, jw.org, 13 sierpnia 2018 [dostęp 2018-08-13].
 41. Watchtower, ‛Całkowicie wyposażeni do wszelkiego dobrego czynu’! Wydanie zrewidowanego Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata, jw.org, 20 sierpnia 2018 [dostęp 2022-05-20].
 42. Watchtower, Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wydanie do studium, jw.org [dostęp 2022-05-20].
 43. Targi w Krakowie, 18. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Lista wystawców, targi.krakow.pl [dostęp 2022-05-20].
 44. Targi w Krakowie, 19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Lista wystawców, targi.krakow.pl [dostęp 2022-05-20].
 45. Targi w Krakowie, 20. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Lista wystawców, event.targi.krakow.pl [dostęp 2022-05-22].
 46. Anna Ćwik, 26. Wrocławskie Targi Dobrych Książek, wbp.wroc.pl [dostęp 2022-05-20].
  *Wrocławski Dom Literatury, Lista wystawców – plan stoisk 28. WTDK 2019, domliteratury.wroc.pl [zarchiwizowane z adresu 2022-05-20].
 47. MTP, Poznańskie Targi Książki 2023, targiksiazki.pl [dostęp 2023-03-29].
 48. Watchtower, Biblia w języku używanym na co dzień. Wydanie Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata, jw.org, 18 grudnia 2017 [dostęp 2022-05-20].
 49. Watchtower, Biblia w Internecie, jw.org, 17 grudnia 2017 [dostęp 2022-05-20].
 50. Watchtower, Wydanie Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata w polskim języku migowym, jw.org, 27 czerwca 2022.
 51. Świadkowie Jehowy w Polsce w czerwcu wydali Nowy Testament w języku migowym, wnp.pl, 28 czerwca 2022.
 52. Watchtower, Oficjalna strona internetowa Świadków Jehowy w języku polskim, jw.org.
  *Watchtower, Oficjalna strona internetowa Świadków Jehowy w polskim języku migowym, jw.org.
 53. Watchtower, Czasopisma ''Strażnica'' i ''Przebudźcie się!'', jw.org, wrzesień 2015 [dostęp 2015-09-04].
 54. Watchtower, Publikacje Świadków Jehowy: kaszubski, jw.org [dostęp 2022-05-20].
 55. Watchtower, Publikacje Świadków Jehowy: śląski (Cieszyn), jw.org [dostęp 2022-05-20].
 56. Watchtower, Publikacje Świadków Jehowy: romani (Polska), jw.org [dostęp 2022-05-20].
 57. Czasopisma Strażnica i Przebudźcie się!, Watchtower [dostęp 2021-06-03].
 58. Świadkowie Jehowy od 1 września ruszają z ogólnoświatową kampanią: ”Czym jest Królestwo Boże”, tulublin.pl, 31 sierpnia 2023 [dostęp 2023-10-20].
 59. Zebranie chrześcijańskiego życia i służby, Watchtower, 3 listopada 2015 [dostęp 2015-12-28].
  *Rocznik Świadków Jehowy 2017, Towarzystwo Strażnica, 2016, s. 19–23.
 60. Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań, Watchtower [dostęp 2021-04-22].
 61. Nasza Służba Królestwa, Watchtower [dostęp 2021-04-22].
 62. Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy, Towarzystwo Strażnica, 2020, s. 63.
 63. Powierzono im tłumaczenie „świętych oświadczeń Bożych” (Rzymian 3:2), jw.org, 29 maja 2014.
 64. Bible translation now available in Lingala, jw-media.org, 3 lipca 2009 [dostęp 2013-06-07] [zarchiwizowane z adresu 2011-11-13] (ang.).
 65. Watchtower, Biblia w internecie, jw.org, 2022 [dostęp 2021-01-11].
  *Świadkowie Jehowy w roku 2020 wydali Biblię w 33 nowych językach!, roztocze.net, 3 lutego 2021.
  *Watchtower, Świadkowie Jehowy wydają Biblię w dwóch językach używanych w Mozambiku. Przekład Nowego Świata dostępny już w 200 językach, jw.org, 2 marca 2021 [dostęp 2021-03-03].
  *Watchtower, Sprawozdanie Ciała Kierowniczego nr 7/2023, jw.org, 20 października 2023 [dostęp 2023-10-20].
  *Watchtower, Czego dowiadujemy się z Biblii o jej Autorze, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, jw.org, luty 2023.
 66. Watchtower, Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wydanie do studium, jw.org [dostęp 2020-02-06].
 67. Watchtower, Niezwykły prezent dla Japończyków, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVI, Towarzystwo Strażnica, 15 lutego 2015, s. 3, 4, ISSN 1234-1150.
 68. Watchtower, Biblia magdeburska: Odnaleziony skarb, jw.org [dostęp 2023-08-24].
 69. Watchtower, The New Testament Newly Translated and Critically Emphasised, jw.org [dostęp 2021-07-02] (ang.).
 70. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, s. 607
 71. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy15 grudnia 1997 s. 27.
 72. Już zawsze ciesz się życiem! – interaktywny kurs biblijny.
 73. Watchtower, Jak wygląda kurs biblijny proponowany przez Świadków Jehowy?, jw.org.
 74. a b Nowy podręcznik do studiowania Biblii, 1 kwietnia 2022.
 75. Czyste wielbienie Jehowy – nareszcie przywrócone!
 76. Zawsze bądź blisko Jehowy.
 77. Uczymy się z Biblii.
 78. Czego nas uczy Biblia?
 79. Jezus – droga, prawda i życie.
 80. Królestwo Boże panuje!
 81. Naśladujmy ich wiarę.
 82. Jeremiasz przekazuje nam słowo od Boga.
 83. ‛Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym’.
 84. „Trwajcie w miłości Bożej”.
 85. „Bądź moim naśladowcą”.
 86. Stale pamiętaj o dniu Jehowy.
 87. Czego naprawdę uczy Biblia?
 88. Z wizytą w Azerbejdżanie, „Przebudźcie się!”, XCIV, Watch Tower Bible and Tract Society, lipiec 2013, s. 13, ISSN 1234-1169.
 89. Zorganizowani do spełniania woli Jehowy.
 90. Ucz się od Wielkiego Nauczyciela.
 91. Zbliż się do Jehowy.
 92. Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu.
 93. Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej.
 94. Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości, tom I.
 95. Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości, tom II.
 96. Pilnie zważaj na proroctwa Daniela!
 97. Czy istnieje Stwórca, który się o ciebie troszczy?
 98. „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne”.
 99. Tajemnica szczęścia rodzinnego.
 100. Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego.
 101. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego.
 102. Wspaniały finał Objawienia bliski!
 103. Największy ze wszystkich ludzi.
 104. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism.
 105. Człowiek poszukuje Boga.
 106. Biblia – słowo Boże czy ludzkie?
 107. Pytania młodych ludzi – praktyczne odpowiedzi.
 108. Pytania młodych ludzi – praktyczne odpowiedzi, tom 1.
 109. Pytania młodych ludzi – praktyczne odpowiedzi, tom 2.
 110. Wnikliwe poznawanie Pism.
 111. Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo?
 112. Worldwide Security Under the "Prince of Peace" (ang.).
 113. Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie?
 114. Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu.
 115. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi.
 116. Mój zbiór opowieści biblijnych.
 117. Jak znaleźć prawdziwe szczęście.
 118. Choosing the Best Way of Life (ang.).
 119. Droga do szczęścia w życiu rodzinnym.
 120. Twoja młodość – korzystaj z niej jak najlepiej.
 121. Good News—To Make You Happy (ang.).
 122. Holy Spirit—The Force Behind the Coming New Order! (ang.).
 123. Man's Salvation out of World Distress at Hand! (ang.).
 124. Is This Life All There Is? (ang.).
 125. „Wieczyste zamierzenie” Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka.
 126. True Peace and Security—From What Source? (ang.).
 127. God's Kingdom of a Thousand Years Has Approached (ang.).
 128. Paradise Restored to Mankind—By Theocracy! (ang.).
 129. „Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa” – jak?
 130. Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi.
 131. Poradnik dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej.
 132. Wtedy dokona się tajemnica Boża, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 133. Aid to Bible Understanding (ang.).
 134. Czy Biblia rzeczywiście jest Słowem Bożym?
 135. The Truth That Leads to Eternal Life (ang.).
 136. Sprawy, w których u Boga kłamstwo jest niemożliwe'', strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 137. Życie wieczne w wolności synów Bożych, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2012-02-20] (ang.).
 138. Upadł Babilon Wielki! Panuje Królestwo Boże, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 139. „Niech będzie uświęcone twoje twoje”, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 140. Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose (ang.)
 141. „Bądź wola Twoja na ziemi”, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 142. Od raju utraconego do raju odzyskanego'', strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 143. Możesz przeżyć Armagedon i wejść do Bożego nowego świata, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 144. „Upewniajcie się o wszystkich rzeczach”, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 145. „Nowe niebiosa i nowa ziemia”, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 146. ''Co religia uczyniła dla ludzkości'', strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 147. To znaczy życie wieczne, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 148. Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05]. (ang.)
 149. a b c Watchtower, 75. rocznica pierwszego dużego kongresu międzynarodowego, jw.org, 2 sierpnia 2021 [dostęp 2021-08-04].
 150. ''Niech Bóg będzie prawdziwy'', strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2013-01-14] (ang.).
 151. ''Niech Bóg będzie prawdziwy'' wersja zrew., strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 152. ''Teokratyczna pomoc dla głosicieli Królestwa'', strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 153. ''Prawda was wyswobodzi'', strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05]. (ang.)
 154. ''Nowy Świat'', strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 155. Rząd, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 156. Rząd, Łódź: Strażnica [dostęp 2021-04-25].
 157. Pojednanie, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 158. Stworzenie, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2012-04-21].
 159. a b Roczniki.
 160. Yearbooks (ang.).
 161. Droga do raju, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2008-06-26] (ang.).
 162. Yearbooks (ang.).
 163. Cienie Przybytku „Lepszych Ofiar”, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 164. Pokarm dla myślących chrześcijan, strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05] (ang.).
 165. Bóg ma dla nas dobrą nowinę!
 166. a b Watchtower: Broszura, która uczy za pomocą ilustracji. jw.org, 2014-01-27. [dostęp 2014-01-27].
 167. Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, V., Selters/Taunus, Purple Triangles “Forgotten Victims“ of the Nazi Regime A Remarkable Story of Resistance Guide to the History Exhibition, 1999 [zarchiwizowane z adresu 2016-09-15] (ang.).
 168. Czego wymaga od nas Bóg?
 169. Türkiye’de Yehova’nın Şahitleri (tur.).
 170. Watchtower, Kursy czytania i pisania pomagają ludziom na całym świecie, jw.org.
 171. a b Już od 90 lat z dumą nosimy nazwę „Świadkowie Jehowy”, jw.org, 23 lipca 2021.
 172. Catalogue. strictlygenteel.co.uk. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-27)]., www.strictlygenteel.co.uk (ang.)
 173. „Ja jestem z wami”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 sierpnia 2012, s. 3–7, ISSN 1234-1150.
 174. Conscientious Objection to Military Service in Korea [dostęp 2014-03-24] [zarchiwizowane z adresu 2014-03-24] (ang.).
 175. Jehovah's Witnesses – Their Position. strictlygenteel.co.uk. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-05)]., www.strictlygenteel.co.uk (ang.)
 176. Warning to Lovers Of Freedom. strictlygenteel.co.uk. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-05)]., www.strictlygenteel.co.uk (ang.)
 177. The Case Of The IBSA. strictlygenteel.co.uk. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-05)]., www.strictlygenteel.co.uk (ang.)
 178. The Bible Students Monthly 1917 – The Fall Of Babylon. strictlygenteel.co.uk. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-05)]., www.strictlygenteel.co.uk (ang.)
 179. Czy wszyscy ludzie będą kiedyś wzajemnie się miłować, Watchtower [zarchiwizowane z adresu 1999-04-22].
 180. Kingdom News No 8. strictlygenteel.co.uk. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-05)]., www.strictlygenteel.co.uk (ang.)
 181. Kingdom News No 7. strictlygenteel.co.uk. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-05)]., www.strictlygenteel.co.uk (ang.)
 182. 1953 Convention Report. strictlygenteel.co.uk. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-05)]., www.strictlygenteel.co.uk (ang.)
 183. 1931 Messenger. strictlygenteel.co.uk. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-15)]., www.strictlygenteel.co.uk (ang.)
 184. Watchtower, „Zdaj się na Jehowę”, jw.org.
 185. Watchtower, Jehowa prowadzi nas „drogą pokoju”, jw.org.
 186. Filmy animowane, które poruszają serca najmłodszych
 187. Building Kingdom Halls Advances True Worship, jw.org [zarchiwizowane z adresu 2017-09-14].
 188. Aż po krańce ziemi.
 189. „Wierni w obliczu prób”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXVI, Watch Tower Bible and Tract Society, 1 marca 2005, s. 8, 9, ISSN 1234-1150.
 190. Młodzi ludzie pytają: Jak znaleźć prawdziwych przyjaciół?
 191. Noe – człowiek, który chodził z Bogiem.
 192. Zjednoczeni dzięki pouczeniom Bożym.
 193. Informacja Fundacji Judaica.
 194. Świadkowie Jehowy – organizacja godna swej nazwy, Internet Movie Database (IMDb) (ang.).
 195. Watchtower, The New World Society in Action, tv.jw.org [dostęp 2015-12-16] (ang.).
 196. Watch Tower Bible and Tract Society, „Dramat stworzenia” — niezapomniana produkcja, jw.org, 29 listopada 2022.
 197. Filmy na jw.org
 198. JW Broadcasting (filmy)
 199. Watchtower, Filmy w setkach języków, jw.org, maj 2015 [dostęp 2015-10-13].
 200. Wykaz Kalendarzy Świadków Jehowy (niem.).
 201. Przewodnik po publikacjach Świadków Jehowy – wydanie z roku 2018.
 202. Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 19
 203. Rocznik Świadków Jehowy 2013, s. 20, 21.
 204. Osiągnięcia organizacji — zapewnianie pokarmu duchowego osobom niewidomym i niedowidzącym data = 2023-06-01, jw.org.
 205. Dwumetrowa Biblia jw.org
 206. Watchtower, Jehowa nie zapomina o głuchych, jw.org, 1 lipca 2022 [dostęp 2022-07-01].
 207. Publikacje, Watchtower [dostęp 2016-05-18]., polski j. migowy
 208. Watchtower, Bobby Dunbar: Rozwój wśród użytkowników języka migowego, jw.org, 4 kwietnia 2016 [dostęp 2016-04-04].
 209. Czasopisma Strażnica i Przebudźcie się!, Watchtower [dostęp 2015-08-18]., polski j. migowy
 210. Watchtower: Sprawozdanie Komitetu Koordynatorów za rok 2018. tv.jw.org. [dostęp 2019-08-20].
 211. Watchtower, JW Language, jw.org [dostęp 2022-09-25].
 212. Watchtower, JW Library, jw.org [dostęp 2022-10-12].
 213. Watchtower, Podręczna biblioteka, jw.org, 1 września 2021.
 214. Watchtower, Rosyjski sąd delegalizuje aplikację JW Library, jw.org, 2 kwietnia 2021 [dostęp 2021-04-08].
 215. Watchtower, JW Library Sign Language, jw.org [dostęp 2023-12-31].
 216. Audio Files. strictlygenteel.co.uk. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-05)]., www.strictlygenteel.co.uk (ang.)
 217. Zaproszenie na zebranie w Londynie (1946), strictlygenteel.co.uk [zarchiwizowane z adresu 2011-07-05].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]