Giedyminowicze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Giedyminowicze
Herb Giedyminowicze
Kraj Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Polska, Rosja
Tytuły Wielcy książęta litewscy, książęta
Założyciel Giedymin
Rok założenia ok. 1275
Gałęzie Jagiellonowie
Bielscy
Bujniccy
Buremscy
Chowańscy
Czartoryscy herbu Pogoń Litewska
Druccy
Golicynowie
Hurkowicze
Kobryńscy
Koreccy herbu Pogoń
Koriatowicze
Kroszyńscy
Kurakinowie
Kurcewicze
Mścisławscy
Olelkowicze-Słuccy
Pińscy
Połubińscy
Rużyńscy
Sanguszkowie herbu Pogoń Litewska
Stepańscy
Zasławscy-Mścisławscy
Słupy Giedymina herb rodu Giedyminowiczów.
Wschodnie ziemie unii polsko-litewskiej w XV wieku
Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie za Jagiełły i Witolda

Giedyminowicze – dynastia władców litewskich wywodząca się od wielkiego księcia Giedymina. Jej gałęzią była dynastia Jagiellonów, a także wiele polskich, litewskich i ruskich rodów książęcych.

Przedstawiciele dynastii Giedyminowiczów[edytuj | edytuj kod]

Dowmunt
~ NN
├─>Butygejd
└─>Butywid (Pukuwer) (zm. 1296), wielki książę litewski od 1292
 ~ NN
 ├─>Witenes (zm. 1315), wielki książę litewski od 1296
 └─>Giedymin (ok. 12751341), wielki książę litewski od 1316
  ~ Jewna (zm. 1344), księżniczka połocka
  ├─>Narymunt Gleb (13001348) książę połocki
  │ ~ Maria Tokhtai
  │ ├─>Michał, zob. Pińscy
  │ └─>Aleksander (13381386)
  │   ~ Helena
  │   └─>Patrycy (zm. 1388), zob. Golicynowie, Kurakinowie
  ├─>Olgierd (ok. 12961377), wielki książę litewski od 1345
  │ ~ nieznana z imienia żona (być może Maria vel Anna, księżniczka witebska)
  │ ├─>Fiodor (zm. między 1394 a 1400), książę ratneński
  │ │ ~ NN
  │ │ └─>Sanguszko (zm. 1454), zob. Sanguszkowie
  │ ├─>Andrzej Garbaty (13191399), książę połocki
  │ │ ~ NN
  │ │ └─>Fiodor (zm. 1387), zob. Połubińscy
  │ ├─>nieznany z imienia syn (zm. 1353)
  │ ├─>Dymitr Starszy (13201399), książę briański, trubecki, drucki
  │ │ ~ Anna
  │ │ └─>Michał Trubecki
  │ ├─>Włodzimierz (zm. 1398), książę kijowski
  │ │ ~ NN
  │ │ ├─>Aleksander Słucki (zm. 1454), zob. Olelkowicze-Słuccy
  │ │ └─>Iwan Bielski, zob. Bielscy
  │ ├─>nieznana z imienia córka (zm. 1370 lub później)
  │ │ ~ kniaź Iwan Nowosilski
  │ ├─>Agrypina Maria (zm. 1393)
  │ │ ~ Borys (zm. 1394), książę horodecki i nowogrodzki
  │ ~ Julianna (w lub po 13201392), księżniczka twerska
  │ ├─>Jagiełło Władysław (ok. 13511434), król Polski od 1386, wielki książę litewski 13771381, 13821401
  │ ├─>Skirgiełło (13541397), książę trocki, połocki i kijowski
  │ ├─>Korybut Dymitr (zm. 1404), książę nowogrodzko-siewierski
  │ │ ~ Anastazja, księżniczka riazańska
  │ │ └─>Fiodor (zm. 1442), domniemany protoplasta kniaziów Nieświckich i innych domów książęcych idących od nich
  │ ├─>Lingwen Szymon (zm. 1431), książę mścisławski
  │ │ ~ Maria (zm. 1399), córka Dymitra Dońskiego
  │ │ └─>Jerzy Mścisławski, zob. Mścisławscy
  │ ├─>Korygiełło Kazimierz (zm. 1390)
  │ ├─>Wigunt Aleksander (zm. 1392), książę kiernowski
  │ │ ~ Jadwiga (ur. 1367), córka Władysława Opolczyka
  │ ├─>Świdrygiełło (ok. 13701452), wielki książę litewski 14301432
  │ ├─>Joanna (Kenna, zm. 1368)
  │ │ ~ Kazimierz IV (13511377), książę słupski
  │ ├─>Helena (zm. 1438)
  │ │ ~ Włodzimierz Chrobry (13531410), książę ruski
  │ ├─>Maria
  │ │ ~ Dawid, książę horodecki
  │ ├─>Wilheida Katarzyna (zm. 1422)
  │ │ ~ Jan II (zm. 1416), książę meklemburski
  │ ├─>Aleksandra (zm. 1434)
  │ │ ~ Siemowit IV (13521426)
  │ └─>Jadwiga (zm. 1407)
  │   ~ Jan III (13661405), książę oświęcimski
  ├─>Maria (zm. 1349)
  │ ~ Dymitr Groźnooki (12991326), książę włodzimierski i twerski
  ├─>Koriat Michał (zm. 1362), książę nowogródzki 13411347
  │ ~ NN
  │ └─>Konstanty (zm. 1390)
  │   ~ NN
  │   └─>Wasyl Czartoryski (13901416), zob. Czartoryscy
  ├─>Jawnuta (zm. 1366), wielki książę litewski 13411345
  │ ~ NN
  │ └─>Michał Zasławski (zm. 1399), zob. Zasławscy-Mścisławscy
  ├─>Kiejstut (12971382), książę trocki, wielki książę litewski od 1381
  │ ~ Biruta (zm. 1382)
  │ ├─>Witold (13521430) wielki książę litewski od 1401
  │ ├─>Towtiwił Konrad (zm. 1390)
  │ ├─>Zygmunt Korybut (zm. 1440) wielki książę litewski od 1432
  │ ├─>Maria Milusza (zm. 1404)
  │ ├─>Danuta Anna (13621448)
  │ │ ~ Janusz I Starszy (13461429), książę mazowiecki
  │ └─>Ryngałła Anna (zm. 1433)
  │   ~ Henryk mazowiecki (13661393)
  │   ~ Aleksander Dobry (zm. 1432), hospodar mołdawski
  ├─>Aldona Anna (13091339)
  │ ~ Kazimierz III Wielki (13101370), król Polski od 1333
  ├─>Lubart Dymitr (zm. 1384), książę włodzimierski i łucki)
  ├─>Monwid (ur. ok. 1313/1315, zm. 1348) książę kiernowski
  ├─>Damilla Elżbieta (zm. 1364)
  │ ~ Wacław (12931336), książę płocki od 1313
  ├─>Eufemia (zm. 1342), księżna halicka
  │ ~ Bolesław Jerzy II (ok. 13101340) książę halicko-włodzimierski
  └─>Augusta Anastazja (zm. 1345)
    ~ Siemion Dumny (13161353) wielki książę moskiewski

Wielcy książęta Litwy[edytuj | edytuj kod]

w latach:

 • 1292-1296 Pukuwer
 • 1296-1315 Witenes /Vytenis/(syn Pukuwera)
 • 1316-1341 Giedymin (brat Witenesa)
 • 1341-1345 Jewnut(a) /Jaunutis/ Iwan (syn Giedymina)
 • 1345-1377 Olgierd /Algirdas/ (syn Giedymina)
 • 1381-1382 Kiejstut /Kestutis/ (syn Giedymina i brat Olgierda)
 • 1377-1401 Władysław Jagiełło /Jogaila/ (syn Olgierda)
 • 1401-1430 Witold Aleksander /Vytautas/(syn Kiejstuta)
 • 1430-1432 Świdrygiełło Bolesław / Szvidrigaila/(syn Olgierda)
 • 1432-1440 Zygmunt Korybut /Kaributas/ (syn Kiejstuta)
 • 1440-1492 Kazimierz ("Jagiellończyk" – syn Wł. Jagiełły)
 • 1492-1505 Aleksander (syn Kazimierza Jagiellończyka)
 • 1506-1548 Zygmunt Stary (brat Aleksandra)
 • 1522-1572 Zygmunt August (syn Zygmunta Starego)

Książęta Kiernowa i Słonima[edytuj | edytuj kod]

 • do 1342 Monwid (syn Giedymina)

Książęta Trok[edytuj | edytuj kod]

 • 1337-1382 Kiejstut /Kestutis/ (syn Giedymina)
 • 1382-1397 Skirgiełło/Skirgaila/ Iwan (syn Olgierda)
 • 1397-1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

Książęta na Zasławiu[edytuj | edytuj kod]

 • do 1366 Jewnut/Jaunutis/ Iwan (syn Giedymina)
 • 1386-1399 Michał (syn)
 • 1399-poł.XVw. Jerzy (syn)

Książęta Nowogródka[edytuj | edytuj kod]

 • do 1348 Narybut Gleb (syn Giedymina)
 • 1348-1358 Koriat Michał (brat)
 • 1358-1362 Wojdat/Vaidotas/ (syn Kiejstuta)
 • 1362-1390 Towtiwił /Tautvilas/ Konrad (brat)
 • od 1384 Jerzy (syn Wojdata)

Książęta Podola[edytuj | edytuj kod]

 • do 1374 Jerzy (syn Koriata Michała)
 • 1375-1380 Aleksander (syn)
 • 1385-1390 Konstanty (syn Koriata Michała)
 • 1392-1393 Fiodor (brat)
 • 1400-1402 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta na Munkaczu[edytuj | edytuj kod]

 • 1360-1416 Fiodor (syn Koriata Michała)

Książęta Włodzimierza[edytuj | edytuj kod]

 • 1379-1384 Lubart Dymitr (syn Giedymina)
 • 1384-1431 Fiodor (syn)

Książęta Łucka[edytuj | edytuj kod]

 • 1379-1384 Lubart Dymitr (syn Giedymina)
 • 1384-1431 Fiodor (syn)
 • 1437 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta na Żydaczowie[edytuj | edytuj kod]

 • 1400-1431 Fiodor (syn Lubarta Dymitra)

Książęta Pińska[edytuj | edytuj kod]

 • od 1342 Michał (syn Narymunta Gleba)
 • 1355-koniec XIV w. Wasyl (syn)
 • 1471-1501 Maria Gasztołdówna (żona Siemiona księcia Słucka i Kopyla)
 • 1488-1495 Wasyl (syn)
 • 1501-1518 Aleksandra (Olena) (siostra)

Książęta Bełzu[edytuj | edytuj kod]

 • 1390-1392 Aleksander (syn Narymunta Gleba)

Książęta Możeccy[edytuj | edytuj kod]

 • 1383-1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

Książęta Starodubowscy[edytuj | edytuj kod]

 • do 1387 Patrycy (syn Narymunta Gleba)
 • 1388-1407 Aleksander (syn)
 • 1372-1399 Dymitr (syn Olgierda)
 • 1406-1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

Książęta na Korcu[edytuj | edytuj kod]

 • od 1407 Aleksander Korecki (syn Patrycego)

Książęta Połocka[edytuj | edytuj kod]

 • ok. 1326 Wojn (syn Pukuwera)
 • 1342-1387 Andrzej (syn Olgierda)
 • 1387-1397 Skirgiełło Iwan (brat)

Książęta Pskowa[edytuj | edytuj kod]

 • 1342 Andrzej (syn Olgierda)
 • 1378 Andrzej (ponownie)
 • 1389-1399 Michał (syn)
 • 1389-1399 Siemion (brat)
 • 1399-1437 Iwan (brat)
 • 1439-1442 Aleksander (syn)

Książęta Briańska[edytuj | edytuj kod]

 • 1372-1399 Dymitr (syn Olgierda)

Książęta Triubiczewa[edytuj | edytuj kod]

 • 1372-1399 Dymitr (syn Olgierda)

Książęta na Czartorysku[edytuj | edytuj kod]

 • do 1390 Konstanty Czartoryski (syn Olgierda)
 • ok. 1393 Wasyl (syn)

Książęta Kopyla[edytuj | edytuj kod]

 • 1395-1398 Włodzimierz (syn Olgierda)
 • 1398-1454 Aleksander (Olelko) (syn)
 • 1454-1481 Michał Olelkowicz (syn)
 • 1481-1505 Siemion (syn)

Książęta Słucka[edytuj | edytuj kod]

 • 1395-1398 Włodzimierz (syn Olgierda)
 • 1398-1454 Aleksander (Olelko) (syn)
 • 1454-1481 Michał Olelkowicz (syn)
 • 1481-1505 Siemion (syn)
 • 1505-1542 Jerzy (syn)

Książęta na Ratnie, Kowlu, Lubomli i Wiżwie[edytuj | edytuj kod]

 • 1387-1394 Fiodor (syn Olgierda)
 • 1433-1443 Sanguszko (syn Fiodora)
 • 1443-1454 Sanguszko (syn Fiodora)

Książęta Kijowa[edytuj | edytuj kod]

 • 1362-1395 Włodzimierz (syn Olgierda)
 • 1395-1397 Skirgiełło Iwan (brat)
 • 1441-1454 Aleksander (Olelko) (syn Włodzimierza)
 • 1454-1474 Siemion (syn)

Książęta Mścisławia[edytuj | edytuj kod]

 • 1377- 1431 Lingwen Szymon (syn Olgierda)
 • 1422-1456 Jerzy (syn)
 • 1443-1483 Iwan (syn)
 • 1483-1529 Jawnutowicze Zasławscy
 • 1529-1567 Zygmunt August (syn Zygmunta I Starego króla Polski)

Książęta Nowogrodu Siewierskiego[edytuj | edytuj kod]

 • 1386-1393 Korybut Dymitr (syn Olgierda)

Książęta Kiernowa[edytuj | edytuj kod]

 • do 1392 Wigunt Aleksander (syn Olgierda)

Książęta Czernihowa[edytuj | edytuj kod]

 • 1419-1430 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta Kobrynia[edytuj | edytuj kod]

 • 1387-1417 Roman (syn Fiodora księcia na Ratnie)
 • 1412-1416 Hurko (brat)
 • 1431-1455 Siemion (syn Romana)
 • 1465-1487 Iwan (syn)

Książęta na Białej[edytuj | edytuj kod]

 • do 1446 Iwan (syn Włodzimierza)
 • do 1522 Siemion (syn)

Książęta na Ainie, Słoweńsku, Mohilnie, Kamieńcu, Łohojsku, Połonnym[edytuj | edytuj kod]

 • do 1457 Andrzej (syn Włodzimierza)

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • W. Dworzaczek, Genealogia, cz.2: Tablice, Warszawa 1959, tabl.13,15-16
 • J Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy, Warszawa 1895.
 • J. Wolff, Ród Giedymina, Kraków 1886.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]