Giedyminowicze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Słupy Giedymina herb rodu Giedyminowiczów.

Giedyminowicze – dynastia władców litewskich wywodząca się od wielkiego księcia Giedymina. Jej gałęzią była dynastia Jagiellonów, a także wiele polskich, litewskich i ruskich rodów książęcych.

Przedstawiciele dynastii Giedyminowiczów[edytuj]

Dowmunt
~ NN
├─>Butygejd
└─>Butywid (Pukuwer) (zm. 1296), wielki książę litewski od 1292
 ~ NN
 ├─>Witenes (zm. 1315), wielki książę litewski od 1296
 └─>Giedymin (ok. 1275 - 1341), wielki książę litewski od 1316
  ~ Jewna (zm. 1344), księżniczka połocka
  ├─>Narymunt Gleb (1300 - 1348) książę połocki
  │ ~ Maria Tokhtai
  │ ├─>Michał, zob. Pińscy
  │ └─>Aleksander (1338 - 1386)
  │   ~ Helena
  │   └─>Patrycy (zm. 1388), zob. Golicynowie, Kurakinowie
  ├─>Olgierd (ok. 1296 - 1377), wielki książę litewski od 1345
  │ ~ nieznana z imienia żona (być może Maria vel Anna, księżniczka witebska)
  │ ├─>Fiodor (zm. między 1394 a 1400), książę ratneński
  │ │ ~ NN
  │ │ └─>Sanguszko (zm. 1454), zob. Sanguszkowie
  │ ├─>Andrzej Garbaty (1319 - 1399), książę połocki
  │ │ ~ NN
  │ │ └─>Fiodor (zm. 1387), zob. Połubińscy
  │ ├─>nieznany z imienia syn (zm. 1353)
  │ ├─>Dymitr Starszy (1320 - 1399), książę briański, trubecki, drucki
  │ │ ~ Anna
  │ │ └─>Michał Trubecki
  │ ├─>Włodzimierz (zm. 1398), książę kijowski
  │ │ ~ NN
  │ │ ├─>Aleksander Słucki (zm. 1454), zob. Olelkowicze-Słuccy
  │ │ └─>Iwan Bielski, zob. Bielscy
  │ ├─>nieznana z imienia córka (zm. 1370 lub później)
  │ │ ~ kniaź Iwan Nowosilski
  │ ├─>Agrypina Maria (zm. 1393)
  │ │ ~ Borys (zm. 1394), książę horodecki i nowogrodzki
  │ ~ Julianna (w lub po 1320 - 1392), księżniczka twerska
  │ ├─>Jagiełło Władysław (ok. 1351 - 1434), król Polski od 1386, wielki książę litewski 1377 - 1381, 1382 - 1401
  │ ├─>Skirgiełło (1354 - 1397), książę trocki, połocki i kijowski
  │ ├─>Korybut Dymitr (zm. 1404), książę nowogrodzko-siewierski
  │ │ ~ Anastazja, księżniczka riazańska
  │ │ └─>Fiodor (zm. 1442), domniemany protoplasta kniaziów Nieświckich i innych domów książęcych idących od nich  
  │ ├─>Lingwen Szymon (zm. 1431), książę mścisławski
  │ │ ~ Maria (zm. 1399), córka Dymitra Dońskiego
  │ │ └─>Jerzy Mścisławski, zob. Mścisławscy
  │ ├─>Korygiełło Kazimierz (zm. 1390)
  │ ├─>Wigunt Aleksander (zm. 1392), książę kiernowski
  │ │ ~ Jadwiga (ur. 1367), córka Władysława Opolczyka
  │ ├─>Świdrygiełło (ok. 1370 - 1452), wielki książę litewski 1430 - 1432
  │ ├─>Joanna (Kenna, zm. 1368)
  │ │ ~ Kazimierz IV (1351 - 1377), książę słupski
  │ ├─>Helena (zm. 1438)
  │ │ ~ Włodzimierz Chrobry (1353 - 1410), książę ruski
  │ ├─>Maria
  │ │ ~ Dawid, książę horodecki
  │ ├─>Wilheida Katarzyna (zm. 1422)
  │ │ ~ Jan II (zm. 1416), książę meklemburski
  │ ├─>Aleksandra (zm. 1434)
  │ │ ~ Siemowit IV (1352 - 1426)
  │ └─>Jadwiga (zm. 1407)
  │   ~ Jan III (1366 - 1405), książę oświęcimski
  ├─>Maria (zm. 1349)
  │ ~ Dymitr Groźnooki (1299 - 1326), książę włodzimierski i twerski
  ├─>Koriat Michał (zm. 1362), książę nowogródzki 1341 - 1347
  │ ~ NN
  │ └─>Konstanty (zm. 1390)
  │   ~ NN
  │   └─>Wasyl Czartoryski (1390 - 1416), zob. Czartoryscy
  ├─>Jawnuta (zm. 1366), wielki książę litewski 1341 - 1345
  │ ~ NN
  │ └─>Michał Zasławski (zm. 1399), zob. Zasławscy-Mścisławscy
  ├─>Kiejstut (1297 - 1382), książę trocki, wielki książę litewski od 1381
  │ ~ Biruta (zm. 1382)
  │ ├─>Witold (1352 - 1430) wielki książę litewski od 1401
  │ ├─>Towtiwił Konrad (zm. 1390)
  │ ├─>Zygmunt Korybut (zm. 1440) wielki książę litewski od 1432
  │ ├─>Maria Milusza (zm. 1404)
  │ ├─>Danuta Anna (1362 - 1448)
  │ │ ~ Janusz I Starszy (1346 - 1429), książę mazowiecki
  │ └─>Ryngałła Anna (zm. 1433)
  │   ~ Henryk mazowiecki (1366 - 1393)
  │   ~ Aleksander Dobry (zm. 1432), hospodar mołdawski
  ├─>Aldona Anna (1309 - 1339)
  │ ~ Kazimierz III Wielki (1310 - 1370), król Polski od 1333
  ├─>Lubart Dymitr (zm. 1384), książę włodzimierski i łucki)
  ├─>Monwid (ur. ok. 1313/1315, zm. 1348) książę kiernowski
  ├─>Damilla Elżbieta (zm. 1364)
  │ ~ Wacław (1293 - 1336), książę płocki od 1313
  ├─>Eufemia (zm. 1342), księżna halicka
  │ ~ Bolesław Jerzy II (ok. 1310 - 1340) książę halicko-włodzimierski
  └─>Augusta Anastazja (zm. 1345)
    ~ Siemion Dumny (1316 - 1353) wielki książę moskiewski

Wielcy książęta Litwy[edytuj]

 • 1292-1296 Pukuwer
 • 1296-1315 Witenes (syn)
 • 1316-1341 Giedymin (brat)
 • 1341-1345 Jewnut Iwan (syn)
 • 1345-1377 Olgierd (brat)
 • 1377-1401 Władysław Jagiełło (syn)
 • 1401-1430 Witold Aleksander (syn Kiejstuta)
 • 1430-1432 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)
 • 1432-1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)
 • 1440-1492 Kazimierz (syn Władysława Jagiełły)
 • 1492-1505 Aleksander (syn)
 • 1506-1548 Zygmunt Stary (brat)
 • 1522-1572 Zygmunt August (syn)

Książęta Kiernowa i Słonima[edytuj]

 • do 1342 Monwid (syn Giedymina)

Książęta Trok[edytuj]

 • 1337-1382 Kiejstut (syn Giedymina)
 • 1382-1397 Skirgiełło Iwan (syn Olgierda)
 • 1397-1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

Książęta na Zasławiu[edytuj]

 • do 1366 Jewnut Iwan (syn Giedymina)
 • 1386-1399 Michał (syn)
 • 1399-poł.XVw. Jerzy (syn)

Książęta Nowogródka[edytuj]

 • do 1348 Narybut Gleb (syn Giedymina)
 • 1348-1358 Koriat Michał (brat)
 • 1358-1362 Wojdat (syn Kiejstuta)
 • 1362-1390 Towtiwił Konrad (brat)
 • od 1384 Jerzy (syn Wojdata)

Książęta Podola[edytuj]

 • do 1374 Jerzy (syn Koriata Michała)
 • 1375-1380 Aleksander (syn)
 • 1385-1390 Konstanty (syn Koriata Michała)
 • 1392-1393 Fiodor (brat)
 • 1400-1402 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta na Munkaczu[edytuj]

 • 1360-1416 Fiodor (syn Koriata Michała)

Książęta Włodzimierza[edytuj]

 • 1379-1384 Lubat Dymitr (syn Giedymina)
 • 1384-1431 Fiodor (syn)

Książęta Łucka[edytuj]

 • 1379-1384 Lubat Dymitr (syn Giedymina)
 • 1384-1431Fiodor (syn)
 • 1437 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta na Żydaczowie[edytuj]

 • 1400-1431 Fiodor (syn Lubarta Dymitra)

Książęta Pińska[edytuj]

 • od 1342 Michał (syn Narymuta Gleba)
 • 1355-koniec XIV w. Wasyl (syn)
 • 1471-1501 Maria Gasztołdówna (żona Siemiona księcia Słucka i Kopyla)
 • 1488-1495 Wasyl (syn)
 • 1501-1518 Aleksandra (Olena) (siostra)

Książęta Bełzu[edytuj]

 • 1390-1392 Aleksander (syn Narymuta Gleba)

Książęta Możeccy[edytuj]

 • 1383-1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

Książęta Starodubowscy[edytuj]

 • do 1387 Patrycy (syn Narymuta Gleba)
 • 1388-1407 Aleksander (syn)
 • 1372-1399 Dymitr (syn Olgierda)
 • 1406-1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

Książęta na Korcu[edytuj]

 • od 1407 Aleksander Korecki (syn Patrycego)

Książęta Połocka[edytuj]

 • ok. 1326 Wojn (syn Pukuwera)
 • 1342-1387Andrzej (syn Olgierda)
 • 1387-1397 Skirgiełło Iwan (brat)

Książęta Pskowa[edytuj]

 • 1342 Andrzej (syn Olgierda)
 • 1378 Andrzej (ponownie)
 • 1389-1399 Michał (syn)
 • 1389-1399 Siemion (brat)
 • 1399-1437 Iwan (brat)
 • 1439-1442 Aleksander (syn)

Książęta Briańska[edytuj]

 • 1372-1399 Dymitr (syn Olgierda)

Książęta Triubiczewa[edytuj]

 • 1372-1399 Dymitr (syn Olgierda)

Książęta na Czartorysku[edytuj]

 • do 1390 Konstanty Czartoryski (syn Olgierda)
 • ok. 1393 Wasyl (syn)

Książęta Kopyla[edytuj]

 • 1395-1398 Włodzimierz (syn Olgierda)
 • 1398-1454 Aleksander (Olelko) (syn)
 • 1454-1481 Michał Olelkowicz (syn)
 • 1481-1505 Siemion (syn)

Książęta Słucka[edytuj]

 • 1395-1398 Włodzimierz (syn Olgierda)
 • 1398-1454 Aleksander (Olelko) (syn)
 • 1454-1481 Michał Olelkowicz (syn)
 • 1481-1505 Siemion (syn)
 • 1505-1542 Jerzy (syn)

Książęta na Ratnie, Kowlu, Lubomli i Wiżwie[edytuj]

 • 1387-1394 Fiodor (syn Olgierda)
 • 1433-1443 Sanguszko (syn Fiodora)
 • 1443-1454 Sanguszko (syn Fiodora)

Książęta Kijowa[edytuj]

 • 1362-1395 Włodzimierz (syn Olgierda)
 • 1395-1397 Skirgiełło Iwan (brat)
 • 1441-1454 Aleksander (Olelko) (syn Włodzimierza)
 • 1454-1474 Siemion (syn)

Książęta Mścisławia[edytuj]

 • 1377- 1431 Lingwerli Szymon (syn Olgierda)
 • 1422-1456 Jerzy (syn)
 • 1443-1483 Iwan (syn)
 • 1483-1529 Jawnutowicze Zasławscy
 • 1529-1567 Zygmunt August (syn Zygmunta I Starego króla Polski)

Książęta Nowogrodu Siewierskiego[edytuj]

 • 1386-1393 Korybut Dymitr (syn Olgierda)

Książęta Kiernowa[edytuj]

 • do 1392 Wigunt Aleksander (syn Olgierda)

Książęta Czernihowa[edytuj]

 • 1419-1430 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta Kobrynia[edytuj]

 • 1387-1417 Roman (syn Fiodora księcia na Ratnie)
 • 1412-1416 Hurko (brat)
 • 1431-1455 Siemion (syn Romana)
 • 1465-1487 Iwan (syn)

Książęta na Białej[edytuj]

 • do 1446 Iwan (syn Włodzimierza)
 • do 1522 Siemion (syn)

Książęta na Ainie, Słoweńsku, Mohilnie, Kamieńcu, Łohojsku, Połonnym[edytuj]

 • do 1457 Andrzej (syn Włodzimierza)

Bibliografia[edytuj]

 • W. Dworzaczek, Genealogia, cz.2: Tablice, Warszawa 1959, tabl.13,15-16
 • J Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy, Warszawa 1895.
 • J. Wolff, Ród Giedymina, Kraków 1886.

Linki zewnętrzne[edytuj]