Moment bezwładności

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Moment bezwładności (masy) – miara bezwładności ciała w ruchu obrotowym względem określonej, ustalonej osi obrotu[1].

Wymiarem fizycznym momentu bezwładności jest masa razy długość². Jednostką miary momentu bezwładności w układzie SI jest kg·m².

Moment bezwładności odgrywa analogiczną rolę w dynamice ruchu obrotowego jak masa w dynamice ruchu postępowego. W ruchu postępowym masa, oznaczana wyraża bezwładność, czyli „opór” stawiany przez ciało podczas przyspieszania lub hamowania, zatem pojawia się w równaniach dynamiki jako współczynnik proporcjonalności pomiędzy działającą siłą i uzyskanym przyspieszeniem pędem i prędkością oraz (w połówce) pomiędzy energią kinetyczną i kwadratem prędkości:

Podobnie w ruchu obrotowym (przy ustalonej osi obrotu) moment bezwładności wyraża opór stawiany przez ciało przy zmianie prędkości obrotowej, i występuje jako współczynnik proporcjonalności pomiędzy napędzającym momentem siły i uzyskanym w jego wyniku przyspieszeniem kątowym momentem pędu i prędkością kątową oraz (w połówce) pomiędzy energią kinetyczną i kwadratem prędkości kątowej:

Moment bezwładności zależy od rozkładu masy względem osi obrotu ciała, zatem dla tego samego ciała wartość momentu bezwładności zależy od wyboru osi obrotu. Dla konkretnej osi moment bezwładności jest skalarem, zaś w uogólniony sposób moment bezwładności ciała dla dowolnego kierunku osi obrotu, przechodzącej przez środek masy, wyraża się jako tensor.

Moment bezwładności jako skalar[edytuj | edytuj kod]

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Energia kinetyczna E punktu materialnego o masie m poruszającego się z prędkością v określa wzór:

Jeżeli punkt ten porusza się po okręgu, wówczas jego energię można wyrazić w wielkościach fizycznych opisujących ruch obrotowy:

Z powyższego wynika, że moment bezwładności punktu materialnego jest iloczynem jego masy i kwadratu odległości od osi obrotu:

gdzie:

– masa punktu,
– odległość punktu od osi obrotu,
– prędkość kątowa.

Moment bezwładności ciała składającego się z punktów materialnych jest sumą momentów bezwładności wszystkich tych punktów względem obranej osi obrotu:

Moment bezwładności ciała zależy od wyboru osi obrotu, od kształtu ciała i od rozmieszczenia masy w ciele. Moment bezwładności ma wymiar Zwykle mierzy się go w kg·m².

Dla ciał o ciągłym rozkładzie masy sumowanie we wzorze na moment bezwładności przechodzi w całkowanie. Niech ciało będzie podzielone na nieskończenie małe elementy o masach oraz niech oznacza odległość każdego takiego elementu od osi obrotu. W takim przypadku moment bezwładności określa wzór:

gdzie całkowanie odbywa się po masie ciała, albo po objętości

Za pomocą momentu bezwładności bryły sztywnej, obracającej się względem pewnej osi z prędkością kątową względem tej osi, można wyrazić energię kinetyczną tej bryły

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Momenty bezwładności przykładowych brył

Rura cylindryczna[edytuj | edytuj kod]

Dla rury cylindrycznej o zewnętrznym promieniu i wewnętrznym obracającej się dookoła swej osi. Elementem masy jest powłoka cylindryczna o promieniu grubości długości i gęstości materiału (gęstość jest jednakowa dla całej bryły), to:

  • masa elementu:
  • objętość elementu:

skąd wynika, że

gdzie jest objętością cylindrycznej powłoki o masie

Moment bezwładności cylindra względem osi wynosi:

Całkowita masa cylindra równa się iloczynowi gęstości i objętości

czyli:

Moment bezwładności rury cylindrycznej lub pierścienia o masie wewnętrznym promieniu oraz zewnętrznym wynosi:

względem osi cylindra.

Walec[edytuj | edytuj kod]

Walec można traktować jak rurę, w której promień wewnętrzny równa się 0, czyli zatem:

gdzie jest promieniem pełnego walca o masie

Cienkościenna rura[edytuj | edytuj kod]

Cienkościenną rurę można potraktować jako cylinder z nieskończenie cienką ścianką, czyli zatem

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Moment bezwładności, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-07-23].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]