Obiekt liniowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Obiekty liniowe
droga: Autostrada A4
linia kolejowa: nr 276
wodociąg: Glen Lochay, Perthshire, Szkocja
kanał wodny: Kanał Powodziowy we Wrocławiu
gazociąg: przerzut przez Odrę we Wrocławiu
ciepłociąg: umieszczony na Moście Pomorskim Południowym
rurociąg: Alaska
linia elektroenergetyczna: Montreal, Quebec
wał przeciwpowodziowy: nad Wisłą w Łomiankach

Obiekt liniowyobiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość[1].

Pojęcie obiektu budowlanego zostało zdefiniowane w Prawie budowlanym[1]. Wyodrębnienie tej grupy obiektów budowlanych jako odrębnego pojęcia zostało dokonane celem sprecyzowania pewnych specyficznych zapisów w przepisach prawa dotyczących tylko tej grupy, np. w kwestii pewnych procedur prawno–administracyjnych[a], braku obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej[b] itp. Zaliczenie obiektu liniowego do grupy obiektów budowlanych dokonane jest w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego[c], a jego definicja znajduje się w art. 3 pkt 3a tej ustawy. Definicja ta oprócz zwartego wyżej określenia, że jest to obiekt, którego charakterystycznym parametrem jest długość, zawiera także wyliczenie podstawowych obiektów liniowych. Są to[1][2]:

Pojęcie obiektu liniowego stosowane jest nie tylko w samej ustawie Prawo budowlane, ale również w przepisach wykonawczych wydanych z odpowiedniej delegacji ustawowej zawartej w tymże prawie[1]. Przykładowo rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, posługując się tym pojęciem, odnosi pewne specyficzne wymogi co do zakresu i formy projektu budowlanego dla obiektu liniowego, wynikające z jego specyfiki[3].

Obiekty liniowe mogą stać się barierą ekologiczną, powodując fragmentację siedlisk[4]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Np. art. 5a ust. 1 Prawa budowlanego.
  2. Art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego.
  3. W art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego znajduje się definicja obiektu budowlanego, zawierającego wyliczenie podstawowych obiektów budowlanych, w którym uwzględniono obiekt liniowy.
  4. Obiektem budowlanym, liniowym, jest sama kanalizacja kablowa, ale kable w niej zainstalowane nie stanowią ani obiektu budowlanego, ani jego części, ani urządzenia budowlanego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c d Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).
  2. Co to jest obiekt liniowy. „Inwestycje sektora publicznego”. nr 1 (1), s. 8, listopad 2010. Wrocław: www.inwestycjesp.pl – Presscom sp. z o.o.. ISSN 2082-0445. (pol.). 
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679).
  4. Krzysztof Klimaszewski, Szlaki komunikacyjne i inne bariery antropogeniczne a funkcjonowanie populacji zwierząt [pdf], „Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science”, 50, 2011, s. 19–28.