Oczyszczalnia ścieków

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Oczyszczalnia ścieków dla Ostrowa Wlkp. w Rąbczynie

Oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych czyli do usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu.

Podział oczyszczalni[edytuj | edytuj kod]

Oczyszczalnie dzieli się na:

 • lokalne (służą do oczyszczania niewielkich ilości ścieków)
 • centralne (służą do oczyszczania dużych ilości ścieków)
 • grupowe (służą do oczyszczania ścieków zbieranych z określonego regionu)

Oczyszczalnie dzielimy na:

 • biologiczne – oczyszczanie odbywa się na drodze procesów biochemicznych, które mają na celu zmniejszenie ilości związków azotu, fosforu i zawiesin.
 • hydrobotaniczne – oczyszczalnia ścieków wykorzystująca rośliny pływające (np. rzęsę wodną) lub zakorzenione (np. trzcinę lub pałkę wodną) do oczyszczania ścieków, swobodnie pływające jak hiacynt, pistia, wywłócznik; układów tych nie stosuje się do dużych oczyszczalni ścieków ze względu na duże jednostkowe zapotrzebowanie powierzchni.
 • chemiczne – oczyszczanie ścieków zachodzi w wyniku stosowania środków chemicznych co wywołuje określone reakcje mające na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
 • mechaniczne – oczyszczalnia, w której oczyszczanie ścieków zachodzi jedynie w wyniku procesów fizycznych, takich jak rozdrabnianie, cedzenie, filtrowanie czy sedymentacja; często nazywana oczyszczalnią wstępną. Na tym etapie ze ścieku eliminuje się tłuszcze – przez wykorzystanie separatora tłuszczu i piasek przy wykorzystaniu piaskownika
Wybrane oczyszczalnie ścieków w Polsce
Oczyszczalnia ścieków w powiecie grudziądzkim
Biologiczna oczyszczalnia ścieków w Chmielniku
Oczyszczalnia ścieków w Bydgoszczy - Fordonie
Oczyszczalnia ścieków w Toruniu
Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu na Wilczaku


Metody oczyszczania ścieków[edytuj | edytuj kod]

Mechaniczne[edytuj | edytuj kod]

Oczyszczanie mechaniczne – piaskownik w oczyszczalni ścieków w Wieluniu.
Oczyszczanie chemiczne – flotator ciśnieniowy wraz ze stacją przygotowania flokulantu oraz flokulator rurowy

To tzw. I stopień oczyszczania. Procesy te mają na celu usunięcie ze ścieków ciał stałych pływających i grubych zawiesin mineralnych oraz organicznych. Polegają na rozdrabnianiu, cedzeniu, sedymentacji, flotacji, wypienianiu i odwirowaniu. Metody mechaniczne mogą zapewnić redukcję zawiesin w granicach 60-70%, BZT5 do 20%.

Urządzenia wykorzystywane w mechanicznym oczyszczaniu ścieków:

 1. kraty,
  1. ręczne,
  2. mechaniczne,
 2. sita,
 3. piaskowniki,
 4. osadniki,
 5. flotatory.

W większości oczyszczalni ścieków stopień mechanicznego oczyszczania ścieków nie może występować samodzielnie z uwagi na niewystarczający stopień oczyszczania ścieków. Wyjątek stanowią tutaj podczyszczalnie ścieków przemysłowych, oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków współpracujące z drenażem rozsączającym.

Biologiczne[edytuj | edytuj kod]

Podstawowym celem biologicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie ze ścieków biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń. Do prowadzenia procesów biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych wykorzystuje się populacje mikroorganizmów zawieszone w toni ścieków (metody osadu czynnego) lub mikroorganizmy tworzące utwierdzoną biomasę (złoża biologiczne).

Zanieczyszczenia organiczne podczas przemian biochemicznych są wykorzystywane przez mikroorganizmy jako pokarm przyczyniając się do przyrostu biomasy bakteryjnej. Pozostała część rozłożonych zanieczyszczeń uwalniania jest w warunkach tlenowych jako dwutlenek węgla i woda. W przypadku procesów beztlenowych produktami gazowymi rozkładu materii organicznej jest dwutlenek węgla oraz metan).

Nadmiar masy organicznej wytworzonej podczas rozkładu biologicznego zanieczyszczeń zawartych w ściekach oddzielana jest od strumienia ścieków w osadnikach wtórnych.

W technologii biologicznego oczyszczania ścieków wyróżnia się procesy prowadzone w warunkach:

Chemiczne[edytuj | edytuj kod]

To wspomaganie mechanicznego oczyszczania ścieków poprzez działanie koagulantów. Ścieki mieszane są z roztworem koagulantu, w wyniku czego wytwarzają się kłaczki wodorotlenku glinu lub żelaza, absorbujące zanieczyszczenia zawarte w ściekach i przyspieszające proces sedymentacji zawiesin w osadniku. Metody chemiczne stosuje się do usuwania ze ścieków (głównie przemysłowych) substancji nieulegających biologicznemu rozkładowi. Polegają one na koagulacji, sorpcji i chlorowaniu. Chlorowanie ma na celu unieszkodliwieniu bakterii chorobotwórczych i usunięcie przykrej woni ze ścieków.

Polska[edytuj | edytuj kod]

W Polsce w 2012 roku działało 3191 oczyszczalni, które obsługiwały 70% ludności. Oczyściły one 82% ścieków z sieci kanalizacyjnych[1].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. E-czytelnia, e-czytelnia.abrys.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).