Panitumumab

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Panitumumab
Identyfikacja
Inne nazwy i oznaczenia ABX-EGF, Vectibix
numer CAS 339177-26-3
Klasyfikacja medyczna
ATC L01XC08

Panitumumab (INN: Panitumumab, ABX-EGF, Vectibix ATC L01X C08) — ludzkie przeciwciało monoklonalne IgG2, wytwarzane z użyciem linii komórkowej ssaków za pomocą techniki rekombinacji DNA. Stosowany w monoterapii raka jelita grubego z przerzutami wykazującego ekspresję receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR, ang. Epidermal Growth Factor Receptor) i genu KRAS bez mutacji (typ dziki), po niepowodzeniu leczenia schematami chemioterapii zawierającymi fluoropirymidynę, oksaliplatynę i irynotekan.

Mechanizm działania[edytuj | edytuj kod]

Panitumumab jest rekombinowanym w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG2, wykazującym duże powinowactwo i specyficzność wobec ludzkiego EGFR. EGFR to glikoproteina transbłonowa należąca do podgrupy receptorowych kinaz tyrozynowych typu 1 obejmujących EGFR (HER1/c-ErbB-1), HER2, HER3 i HER4. EGFR stymuluje wzrost komórek normalnej tkanki nabłonkowej, w tym skóry i mieszków włosowych, i podlega ekspresji na wielu komórkach nowotworowych. Panitumumab wiąże się z domeną wiążącą ligand EGFR i hamuje autofosforylację receptora wywoływaną przez wszystkie znane ligandy EGFR. Wiązanie panitumumabu do EGFR prowadzi do internalizacji receptora, zahamowania wzrostu komórek, indukcji apoptozy oraz zmniejszonej produkcji interleukiny 8 i czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego. Gen KRAS (ang. Kirsten rat sarkoma 2 viral oncogene homolog) koduje małe białko wiążące GTP zaangażowane w przetwarzanie sygnału. Różnorodność bodźców, w tym bodźce z EGFR aktywują KRAS, który z w następstwie pobudza inne białka wewnątrzkoórkowe, które przyczyniają się do proliferacji komórki, jej przeżycia i angiogenezy. Aktywne mutacje genu KRAS występują często w różnych ludzkich nowotworach i zaangażowane są zarówno w onkogenezę, jak i w progresję raka[1].

Częste działania niepożądane[edytuj | edytuj kod]

U prawie wszystkich pacjentów (około 90%) leczonych panitumumabem występują reakcje skórne, będące farmakologicznym efektem działania inhibitorów receptora nabłonkowego czynnika wzrostu[2][3][4].

Warunkowe dopuszczenie do obrotu[edytuj | edytuj kod]

Lek ten został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą dopuszczenia warunkowego. Oznacza to, że oczekiwane są dalsze dane na temat tego produktu, w szczególności dane potwierdzające działanie u pacjentów bez mutacji genu KRAS, które obecnie jest wykazane na podstawie analizy retrospektywnej. Oczekiwane są także dalsze dane dotyczące wpływu panitumumabu w połączeniu z chemioterapią na przeżycie wolne od progresji u chorych bez mutacji genu KRAS. Badania oceniające ten wpływ trwają obecnie. Europejska Agencja Leków (EMA) i FDA dokona każdego roku przeglądu nowych informacji o produkcie i, w razie konieczności, nastąpi aktualizacja Charakterystyki Produktu Leczniczego[5].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. G. Jonderko, K. Jonderko, T. Gołab. [Effect of calcitonin on gastric emptying after isotope-labeled solid meal in patients with stomach ulcer]. „Pol Arch Med Wewn”. 84 (6), s. 357-62, Dec 1990. PMID: 2092324. 
  2. JB. Korman, DB. Ward, JC. Maize. Papulopustular eruption associated with panitumumab.. „Arch Dermatol”. 146 (8), s. 926-7, Aug 2010. DOI: 10.1001/archdermatol.2010.170. PMID: 20713838. 
  3. M. Fakih, M. Vincent. Adverse events associated with anti-EGFR therapies for the treatment of metastatic colorectal cancer.. „Curr Oncol”. 17 Suppl 1, s. S18-30, Jul 2010. PMID: 20680104. 
  4. J. Ouwerkerk, C. Boers-Doets. Best practices in the management of toxicities related to anti-EGFR agents for metastatic colorectal cancer.. „Eur J Oncol Nurs”. 14 (4), s. 337-49, Sep 2010. DOI: 10.1016/j.ejon.2010.03.004. PMID: 20580896. 
  5. M. Goozner. FDA increases focus on postmarketing studies.. „J Natl Cancer Inst”. 102 (17), s. 1302-4, Sep 2010. DOI: 10.1093/jnci/djq350. PMID: 20739650. 

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • AL. Nelson, E. Dhimolea, JM. Reichert. Development trends for human monoclonal antibody therapeutics.. „Nat Rev Drug Discov”. 9 (10), s. 767-74, Oct 2010. DOI: 10.1038/nrd3229. PMID: 20811384. 
  • B. Markman, J. Capdevila, E. Elez, J. Tabernero. New trends in epidermal growth factor receptor-directed monoclonal antibodies.. „Immunotherapy”. 1 (6), s. 965-82, Nov 2009. DOI: 10.2217/imt.09.66. PMID: 20635913. 
  • GM. Keating. Spotlight on panitumumab in metastatic colorectal cancer.. „BioDrugs”. 24 (4), s. 275-8, Aug 2010. DOI: 10.2165/11205460-000000000-00000. PMID: 20623992. 
  • H. Komatsu. [Antibody therapy in cancer]. „Nippon Rinsho”. 68 (6), s. 1085-93, Jun 2010. PMID: 20535960. 

Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.