Przejdź do zawartości

Szlak kajakowy im. Michała Kajki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Jezioro Lipińskie w Klusach
Jezioro Orzysz, widok ze Strzelnik
Muzeum Michała Kajki w Ogródku
Jezioro Kraksztyn w Ogródku
Jezioro Śniardwy, widok z Niedźwiedziego Rogu
Jezioro Tyrkło
Wnętrze kościoła w Okartowie, Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny
Jezioro Roś
Rzeka Pisa, widok z mostu na ul. Wojska Polskiego w Piszu
Mural upamiętniający Michała Kajkę – mazurskiego poetę ludowego, patrona szlaku kajakowego

Szlak kajakowy im. Michała Kajki (nazywany również Szlakiem Kajakowym Rzeki Orzyszy)[1] – jest jednym z bardziej interesujących kajakowych szlaków mazurskich[2][3][4]. Biegnie przez liczne jeziora mazurskie, nominowane przez fundację New7Wonders[5] do siedmiu cudów świata[6][7][8][9].

Opis szlaku[edytuj | edytuj kod]

Szlak wiedzie od Jeziora Zdedy (w powiecie ełckim), przez trzy niewielkie jeziora porośnięte roślinnością (Jezioro Lipińskie[10][11][12], Jezioro Kraksztyn[13][14][15] i Jezioro Rostki[16][17]), duże Jezioro Orzysz[18][19][20], dalej rzekę Orzyszę[21][22][23]. Następnie przez największe jezioro w Polsce – Jezioro Śniardwy[24][25]. Kolejnym punktem szlaku jest najdłuższy na Mazurach XIX-wieczny Kanał Jegliński do Pisza[26][27].

Jest to jeden z bardziej malowniczych i rzadziej uczęszczanych szlaków. Stanowi atrakcyjne połączenie jezior położonych w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Orzysz, Tyrkło[28][29][30] i Śniardwy[31][32][33].

Szlak nosi imię Michała Kajki[34][35][36][37], który w swojej twórczości podkreślał wyjątkowość ziemi mazurskiej i piękno jej przyrody[38]. W swoich utworach wskazywał na konieczność zachowania porządku na ziemi, któremu zagrażają zdobycze technologiczne i kulturowe, wprowadzane w Prusach przez Niemców, którzy zainicjowali proces unowocześniania Mazur i Warmii w XIX wieku[39][40].

Szlak liczy 58,4 km i należy do łatwych, z wyjątkiem pokonania wymagającego Jeziora Śniardwy. Dużą zaletą trasy są walory przyrodnicze: lasy, w tym głównie łęgi ze starodrzewiem, bogata roślinność wodna, liczne zwierzęta wodne, rzadkie ptaki przelatujące nad polami i w lasach. Szlak wiedzie w sąsiedztwie wzniesień, które w czasach prehistorycznych pełniły funkcję grodzisk, a potem umocnień w czasie I i II wojny światowej. Kanały i cieki wodne łączące jeziora bywają miejscami dość płytkie i w suche lata zarastają szuwarami, stając się trudne do przeprawy.

W ostatnich latach trwają zabiegi zmierzające do udrożnienia szlaku, polegające na usuwaniu trzcin z newralgicznych miejsc na trasie spływu.

Kluczowe punkty na szlaku[edytuj | edytuj kod]

Jezioro Zdedyrezerwat przyrody (od 2003 r.). Każdy spływ po tym jeziorze wymaga zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. W sąsiedztwie jezior występują obszary leśne z licznymi zabagnieniami oraz rzadkimi chronionymi gatunkami roślin i zwierząt. Najcenniejszymi zbiorowiskami są zbiorowiska mechowiskowe na kredzie jeziornej, na których wykształciła się żyzna młaka niskich turzyc Davalla, znaleźć tu można turzycę dwupienną i żółtą, storczyk kruszczyk błotny i rzadką bylinę dziewięciornik błotny[41][42].

Jezioro Lipińskiejezioro eutroficzne, o powierzchni 272,1 ha, łukowato zagięte o długości 5,5 km. Nazwa jeziora pochodzi od nieistniejącej już wsi Lipińskie w części południowej, bądź współcześnie przypisywana jest do leżącej na północy wsi Klusy. Przy gliniastych brzegach korzenie drzew rosnących przy linii jeziora są najczęściej odkryte przez falowanie. Gniazdują tutaj gatunki związane ze środowiskiem wodnym – bielik i kania czarna.

Klusy – niewielka wieś położona na przesmyku między jeziorami: Lipińskie, Kraksztyn i Druglin Duży[43][44][45].

Jezioro Kraksztyn – leży na wschód od Orzysza, między wioskami Ogródek i Klusy. Połączone jest wąskim przesmykiem z Jeziorem Lipińskim. Na ogół jest płytkie, bowiem średnia głębokość wynosi zaledwie 2,8 m. Maksymalna głębokość wynosi 8,4 m. Z jeziora można niewielkim ciekiem dostać się do Jezior Druglin Duży, którędy biegnie alternatywna droga „Szlaku im. Michała Kajki” wiodąca z Ełku. Z północnej części Jeziora Kraktszyn wypływa struga do Jeziora Kaleń.

Muzeum Michała Kajki – znajduje się na początku wsi Ogródek, na północnym brzegu Jeziora Kraksztyn. W muzeum można zwiedzić wystawę poświęconą życiu i twórczości Michała Kajki oraz społeczności mazurskiej. W latach 2013–2019 r. budynek muzeum i zabudowania gospodarcze przeszły gruntowny remont[46][47][48][49].

Ogródek – wieś przylegająca do Jeziora Kraksztyn. W miejscowości znajdują się stanowiska archeologiczne z epoki kamienia. Ogródek liczy obecnie ok. 200 mieszkańców i znajduje się tu budynek po dawnej szkole z lat 20. XX wieku, remiza strażacka. Na południowy zachód od wsi wznosi się Dziadowska Góra (Dziaduszka) 151 m n.p.m.[50][51][52]

Jezioro Kaleńskie – jezioro o powierzchni 7,53 ha. Jego maksymalna głębokość wynosi tylko 2,6 m, a średnie tylko 1,6 m.

Jezioro Rostki – położone obok wsi Rostki Skomackie, o powierzchni ok. 65,05 ha, jego kształt jest silnie wydłużony. Jego długość wynosi 2600 m, a szerokość 550 m. Jezioro jest jego maksymalna głębokość wynosi 20,1 m, przy głębokości średniej – 4,7 m.

Rostki Skomackie – wieś położona nad Jeziorem Rostki, 2 km od drogi Orzysz-Ełk[53].

Czarcia Struga – ciek wodny prowadzący z Jeziora Rostki prosto do Jeziora Orzysz, wzdłuż brzegów którego rosną szpalery drzew.

Kamieńskie – wieś założona została w 1524 r. nad Jeziorem Orzysz[54][55].

Jezioro Orzysz – jezioro o urozmaiconej linii brzegowej o powierzchni 1070 ha, zróżnicowanej głębokości (średnia 6,6 m; maksymalna – 36,0 m). Na jeziorze zlokalizowane jest 10 wysp o łącznej powierzchni 73,8 ha, m.in. wyspa Róż zwana tez Różany Ostrów (50 ha), Wysoki Ostrów (12 ha), Lasek (7 ha), Czykietówka, Wyspa Miłości. Do jeziora wpada Rzeźnicka Struga i Czartowska (Czarcia) Struga, a wypływa Orzysza[56][57]. W latach 18611867 przeprowadzono w okolicy Orzysza na wielką skalę prace melioracyjne (m.in. wykopano kanał Orzysz). W efekcie poziom jeziora obniżył się o 2,3 m. Wówczas też osuszono też Jeziora Czarne i Tulewo – w rejonie przylądka Ostrów odkryto ślady osady nawodnej Galindów. Trzy kilometry na północno-wschodnim brzegu Jeziora Orzysz znajduje się wieś Skomack Wielki, w której 27 września 1858 r. urodził się Michał Kajka[58]. W 1864 r. rozpoczął naukę w tamtejszej szkole elementarnej. Od 1868 r. naukę kontynuował w szkole jednoklasowej w Rostkach Skomackich[59].

Wyspa Róż – największa z wysp Jeziora Orzysz – o powierzchni około 50 ha.

Jezioro Wierzbińskie – położone jest między Orzyszem a Wierzbinami. Jego powierzchnia wynosi 104,4 ha, przy głębokości: średniej – 4,8 m i maksymalnej – 18,1 m. Posiada wydłużony kształt i jest oddzielone od jeziora Orzysz półwyspem Ameryka. Zlokalizowana była tam duża restauracjaWiesssHaus” i spory budynek klubu wioślarskiego[60].

Kanał Orzysz – w 1863 r. przeprowadzono prace hydrotechniczne, poszerzono naturalny ciek, zlikwidowano młyn w Orzyszu, przekopując Kanał Orzyski. Płynąc przez Orzysz[61] mija się kilka mostów o różnej konstrukcji oraz szpaler starych lip rosnących wzdłuż linii brzegowej. Przed budynkiem ośrodka zdrowia (będącym dawnym lazaretem z okresu I wojny światowej) – do kanału wpływa właściwa rzeka – Orzysza. Przed wykonaniem prac melioracyjnych w latach 18611867, rzeka w tym miejscu miała odwrotny bieg niż obecnie[62].

Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej[63] – znajduje się przed dwoma stalowymi mostami, z których pierwszy stanowi część ruchliwej trasy 16, a drugi jest przeprawa kolejową. Celem placówki jest upowszechnianie i pielęgnowanie historii Orzysza, leżącego nieopodal wielkiego poligonu wojskowego. Muzeum mieści w kamienicy z początku XX w.[64][65]

Mikosze – wieś założona w 1468 r.[66]

Grzegorze – niewielka osada, położona wśród łąk. W lutym 1361 r. oddział litewski pod dowództwem Kiejstuta i Olgierda podczas przeprawy przez Orzyszę pod Grzegorzami został rozbity przez załogę krzyżacką zamku w Okartowie. Miejsce to potem nazwano Brodem Kiejstutowym[67].

Jezioro Tyrkłojezioro eutroficzne, typu rynnowego, o długości 5 km i głębokości maksymalnej 29,2 m. W okresie wczesnośredniowiecznym znajdowała się granica pomiędzy terenami plemion Galindów a Jaćwingów (zachowały się ślady grodzisk i strażnic). W czasach krzyżackich powstał w Okartowie, nad brzegiem jeziora, niewielki zamek. Przez jezioro przepływa rzeka Orzysza, uchodząca do Jeziora Śniardwy.

Okartowomiejscowość położna na przesmyku między Jeziorami Śniardwy i Tyrkło[68][69]. To zdecydowało o powstaniu w tym miejscu osad pogańskich Prusów. Następnie w XII wieku Krzyżacy wznieśli w Okartowie zamek obronny. W tym miejscu przetrzymywano w 1361 r. wielkiego wodza litewskiego Kiejstuta-Patryka. W miejscu zamku zbudowano kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja, który gruntownie przebudowany istnieje do dnia dzisiejszego. Kościół to świątynia murowana z cegły na rzucie prostokąta bez wydzielonego prezbiterium. Całe wnętrze stanowi bogata i ciekawa polichromia roślinno-geometryczna i symboliczna, wkomponowana w prostokątne płytki malarskie[70].

Nowe Guty nad Jeziorem Śniardwy – wieś usytuowana jest na wysokim brzegu jeziora, ciągnie się na przestrzeni 2 km[71][72].

Szeroki Ostrów – jest największa wyspą na Jeziorze Śniardwy i największą śródlądową wyspą w Polsce. Strome brzegi są wyniesione do 10 metrów ponad poziom wody w jeziorze o powierzchni 100 ha[73].

Czarci Ostrów – był miejscem kultowym i grzebalnym pruskiego plemienia Galindów. Fryderyk II po rozbiorze Polski, planując zablokowanie wymiany towarów z południa do Bałtyku, wzniósł na szlakach wodnych nowe fortyfikacje m.in. Fort Lyck na Czarcim Ostrowiu[74][75].

Kanał Jegliński – najdłuższy kanał na Mazurach (5,2 km), połączenie Jeziora Roś z Jeziorem Śniardwy (Seksty)[76][77].

Jezioro Roś – zwane niegdyś Warszawskim, jest też największym zbiornikiem tego typu w Polsce o powierzchni 1888 ha, składa się z trzech rynien połączonych zakolami. Łączna długość wszystkich rynien wynosi 25 km. Jest ono stosunkowo głębokie, maksymalna głębokość 31,8 m, jednak w większości nie przekracza 15 m.

Pisa – jest rzeką łączącą Wielkie Jeziora Mazurskie z Narwią i dalej z Wisłą, a swój początek bierze w Jeziorze Roś. Pisa na całej długości wynoszącej prawie 87 km jest szlakiem żeglugowym. Szerokość rzeki wynosi około 20 m przy wypływie z Jeziora Roś do ponad 30 m przy ujściu do Narwi[78][79].

Park Miejski w Piszu, pomnik Melchiora Wańkowicza – w kwietniu 2011 roku, przypadającym w 75. rocznicę wydania powieści reportażowej „Na tropach Smętka”, piscy radni podjęli decyzję o ufundowaniu[80][81] pierwszego w Polsce pomnika Melchiora Wańkowicza[82][83]. Monument składa się z dwóch części, ulokowanych po obu stronach rzeki Pisy[84][85]. Na jednym brzegu znajduje się mierzące 2,5 metra wysokości przedstawienie Melchiora Wańkowicza, stojącego przy kajaku, wykonane z różowego granitu. Na przeciwległym brzegu Pisy, tuż przy bulwarze nadrzecznym umieszczono rzeźbę przedstawiającą książkę „Na tropach Smętka”. Obok znajduje się kamienna tablica z zaznaczoną trasą podróży z 1935 r. przez Prusy Wschodnie, którą odbył wraz z córką po Prusach Wschodnich. Autorem projektu pomnika jest zamieszkały w Nowych Gutach nad Śniardwami absolwent rzeźby – Andrzej Renes.

Ciekawostki[edytuj | edytuj kod]

 • W sierpniu 2012 r. szlak kajakowy im. Michała Kajki został wybrany przez internautów najpiękniejszym szlakiem kajakowym na Mazurach[86]. Uczestnicy konkursu zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania Mazurskie Morze mogli wybierać spośród czterech najpopularniejszych kajakowych tras[87][88].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Szlak wodny / kajakowy – Spływ kajakowy – rzeka Orzysza [online], mazury24.eu [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 2. Mazury: nowa trasa kajakowa na rzece Orzyszy [online], Onet Olsztyn, 7 kwietnia 2015 [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 3. Adam Gąsior, Nowy szlak kajakowy na Orzyszy [online], Wasza Turystyka, 8 kwietnia 2015 [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 4. Szlak Kajki i Pisa – mazurskie kajakowanie [online], Maciaszki, 5 sierpnia 2018 [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 5. DA/pap, Mazury wśród 7 cudów świata? [online], Newsweek, 27 stycznia 2009 [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 6. Szlak kajakowy im. Michała Kajki [online], mojemazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 7. Szlak kajakowy Łaźną Strugą – Informator – Wirtualny przewodnik po krainie EGO Ełk Gołdap Olecko Mazury [online], egoturystyka.pl [dostęp 2024-02-09].
 8. Kajakiem śladami mazurskiej historii i kultury [online], gazetaolsztynska.pl [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 9. BAJDARKA: Śladami Michała Kajki [online], BAJDARKA [dostęp 2024-02-09].
 10. Jezioro Lipińskie [online], mazury24.eu [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 11. Monografia jeziora Lipińskie [online], Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 12. Jezioro Lipińskie – Moje Mazury [online], mojemazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 13. Jezioro Kraksztyn [online], mazury24.eu [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 14. Jezioro Kraksztyn – Moje Mazury [online], mojemazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 15. Monografia jeziora Ogródek [online], Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 16. Monografia jeziora Rostki [online], Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 17. Jezioro Rostki – Moje Mazury [online], mojemazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 18. Kajaki Mazury – spływy kajakowe na Mazurach [online], Kajakowe Mazury [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 19. Szlak kajakowy – Wielkie Jeziora Mazurskie [online], wkw.wloclawek.pttk.pl [dostęp 2024-02-09].
 20. Szlak kajakowy Rzeki Orzyszy [online], CAMPER PARK ARIS, 11 lipca 2019 [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 21. Orzysz – Rzeka Orzysza. Atrakcje turystyczne Orzysza. Ciekawe miejsca Orzysza [online], polskaniezwykla.pl [dostęp 2024-02-09].
 22. Jezioro.com.pl – Warmia i Mazury – informacje, turystyka, przyroda [online], jezioro.com.pl [dostęp 2024-02-09].
 23. Niewybuchy pod mostem w Orzyszu. Trwa ewakuacja 700 mieszkańców [online], pap.pl [dostęp 2024-02-09].
 24. Szlak kajakowy – Michała Kajki (Orzysz) [online], wkw.wloclawek.pttk.pl [dostęp 2024-02-09].
 25. Szlaki Kajakowe na Mazurach – Mazury >> mazury.info.pl < Zapraszamy na Mazurskie wędrówki [online], mazury.info.pl [dostęp 2024-02-09].
 26. Mamy alternatywę dla Krutyni. Wykorzystajmy to! [online], piszanin.pl, 26 sierpnia 2023 [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 27. Szlak kajakowy Michała Kajki – co warto zobaczyć w pobliżu?, strona 1 | PolskieSzlaki.pl [online], polskieszlaki.pl [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 28. jezioro Tyrkło [online], mazury24.eu [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 29. Jezioro Tyrkło – Encyklopedia Warmii i Mazur [online], encyklopedia.warmia.mazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 30. Jezioro Tyrkło – Moje Mazury [online], mojemazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 31. Szlak kajakowy Michała Kajki [online], polskieszlaki.pl, 7 listopada 2014 [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 32. Szlak kajakowy Kajki – Informator – Wirtualny przewodnik po krainie EGO Ełk Gołdap Olecko Mazury [online], egoturystyka.pl [dostęp 2024-02-09].
 33. Orzysz – Rzeka Orzysza. Atrakcje turystyczne Orzysza. Ciekawe miejsca Orzysza [online], polskaniezwykla.pl [dostęp 2024-02-09].
 34. Kajka Michał, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2024-02-09].
 35. Michał Kajka – LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR [online], leksykonkultury.ceik.eu [dostęp 2024-02-09].
 36. Michał Kajka – Muzeum Michała Kajki [online] [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 37. 75. rocznica śmierci mazurskiego poety Michała Kajki [online], dzieje.pl [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 38. Michał Kajka – Poeci w piosence – Dawna Poezja Mazurska w Piosence [online], dawnapoezjamazurskawpiosence.pl [dostęp 2024-02-09].
 39. Michał Kajka – "obserwator spod Ełku" – Historia – polskieradio.pl [online], polskieradio.pl [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 40. Michał Kajka. Twardy Mazur z mądrym sercem [online], gazetaolsztynska.pl [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 41. Monografia jeziora Zdedy [online], Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 42. Rezerwat Jezioro Zdedy – Encyklopedia Warmii i Mazur [online], encyklopedia.warmia.mazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 43. Wyborcza.pl [online], olsztyn.wyborcza.pl [dostęp 2024-02-09].
 44. Klusy między jeziorami Kraksztyn i Lipińskie [online], mojemazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 45. Kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klusach – LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR [online], leksykonkultury.ceik.eu [dostęp 2024-02-09].
 46. Muzeum Michała Kajki – Magiczne miejsce w sercu Mazur [online] [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 47. Atrakcja turystyczna – Muzeum Michała Kajki [online], mazury24.eu [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 48. Muzeum Michała Kajki w Ogródku [online], Mazury i Warmia – noclegi, atrakcje i porady [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 49. Tomasz Kobylański, Urokliwe miejsce na Mazurach. Zaglądamy do Muzeum Michała Kajki [online], Magazyn WhiteMAD – moda, architektura, design w jednym miejscu, 21 czerwca 2022 [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 50. Ogródek – Encyklopedia Warmii i Mazur [online], encyklopedia.warmia.mazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 51. Aktualności – Urokliwe miejsce w sercu Mazur. Muzeum Michała Kajki w Ogródku [online], mazury24.eu [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 52. Ogródek: Muzeum Michała Kajki [online], mojemazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 53. Rostki Skomackie – Encyklopedia Warmii i Mazur [online], encyklopedia.warmia.mazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 54. Kamieńskie – Encyklopedia Warmii i Mazur [online], encyklopedia.warmia.mazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 55. Miejscowość – Kamieńskie [online], mazury24.eu [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 56. jezioro Orzysz [online], mazury24.eu [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 57. Jezioro Orzysz – Encyklopedia Warmii i Mazur [online], encyklopedia.warmia.mazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 58. Grafy, Skomack Wielki – poetycka wieś na Mazurach Garbatych [online], GRAFY W PODRÓŻY, 29 lipca 2022 [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 59. n, Jezioro Orzysz – jezioro z bogatą roślinnością [online], Ośrodek Wypoczynkowy Łabędzi Ostrów, 18 maja 2022 [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 60. Jezioro Wierzbińskie – Moje Mazury [online], mojemazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 61. Historia miejscowości | Wirtualny Sztetl [online], sztetl.org.pl [dostęp 2024-02-09].
 62. Z Ogródka Jordanowskiego będzie można wypłynąć kajakiem – Radio5 [online], 31 sierpnia 2021 [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 63. Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej [online], Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej [dostęp 2024-02-09].
 64. W Orzyszu powstanie przystań kajakowa [online], Radio Olsztyn [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 65. Z kajaka do muzeum. W Orzyszu powstanie przystań kajakowa [online], Radio Olsztyn [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 66. Jezioro Wierzbińskie – Moje Mazury [online], mojemazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 67. Grzegorze – Encyklopedia Warmii i Mazur [online], encyklopedia.warmia.mazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 68. Okartowo – Encyklopedia Warmii i Mazur [online], encyklopedia.warmia.mazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 69. Okartowo: wieś nad Śniardwami [online], mojemazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 70. Okartowo – Mazury Travel [online] [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 71. Miejscowość – Nowe Guty [online], mazury24.eu [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 72. Nowe Guty – Encyklopedia Warmii i Mazur [online], encyklopedia.warmia.mazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 73. Aktualności – Szeroki Ostrów – tajemnicze i opuszczone miejsce na Mazurach [online], mazury24.eu [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 74. Wyspa – Wyspa Czarci Ostrów [online], mazury24.eu [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 75. Legenda wyspy Czarci Ostrów – Informacja Turystyczna w Mrągowie [online], it.mragowo.pl [dostęp 2024-02-09].
 76. Atrakcja turystyczna – Kanał Jegliński [online], mazury24.eu [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 77. Kanał Jegliński – Mazury Travel [online] [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 78. Szlak kajakowy – rzeka Pisa [online], wkw.wloclawek.pttk.pl [dostęp 2024-02-09].
 79. Szlak kajakowy rzeki Pisy [online], Mazury i Warmia – noclegi, atrakcje i porady [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 80. Wirtualna Polska Media S.A, W Piszu powstanie pomnik Melchiora Wańkowicza [online], ksiazki.wp.pl, 29 kwietnia 2011 [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 81. W Piszu powstanie pomnik Melchiora Wańkowicza [online], dzieje.pl [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 82. Jaka przyszłość czeka pomnik Wańkowicza w Piszu? [online], trojka.polskieradio.pl [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 83. Pomnik Melchiora Wańkowicza w Piszu – Zdjęcie #514686 – Pisz [online], gazetaolsztynska.pl [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 84. Pisz – Pomnik Melchiora Wańkowicza. Atrakcje turystyczne Pisza. Ciekawe miejsca Pisza [online], polskaniezwykla.pl [dostęp 2024-02-09].
 85. Wańkowicz, Smętek i Kuwaka – odsłonięcie pomnika pisarza w Piszu [online], dzieje.pl [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 86. Szlak kajakowy im. Michała Kajki [online], mojemazury.pl [dostęp 2024-02-09].
 87. Szlak kajakowy im. Michała Kajki zdeklasował konkurentów [online], Wprost, 20 sierpnia 2012 [dostęp 2024-02-09] (pol.).
 88. Internauci wybrali najpiękniejszy mazurski szlak kajakowy [online], serwisy.gazetaprawna.pl, 20 sierpnia 2012 [dostęp 2024-02-09] (pol.).