Bessarion

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Bessarion
Βησσαρίων ο Τραπεζούντιος
Kardynał biskup
tytularny łaciński patriarcha Konstantynopola
Ilustracja
Portret autorstwa Justusa z Gandawy (ok. 1476)
Kraj działania

Państwo Kościelne

Data i miejsce urodzenia

2 stycznia 1408
Trebizond

Data i miejsce śmierci

18 listopada 1472
Rawenna

Miejsce pochówku

Bazylika świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie

Dziekan kolegium kardynalskiego
Okres sprawowania

13 grudnia 1464–18 listopada 1472

Patriarcha Konstantynopola
Okres sprawowania

15 maja 1463–18 listopada 1472

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Inkardynacja

bazylianie

Śluby zakonne

1424

Diakonat

1425

Prezbiterat

1430

Nominacja biskupia

1437

Sakra biskupia

11 listopada 1437

Wybór patriarchy

15 maja 1463

Kreacja kardynalska

18 grudnia 1439
Eugeniusz IV

Kościół tytularny

SS. XII Apostoli (8 stycznia 1440)
Biskup Sabiny (5 marca 1449)
Biskup Tusculum (23 kwietnia 1449)
Biskup Sabiny (14 października 1468)

Bessarion OSBM (ur. 2 stycznia 1408[1], zm. 18 listopada 1472) – grecki duchowny, kardynał, bazylianin, filozof bizantyński. Na chrzcie nadano mu prawdopodobnie imię Basilios, natomiast przypisywanie mu imienia chrzestnego Jan jest według części źródeł błędem[2].

Życie[edytuj | edytuj kod]

Urodził się w Trebizondzie, najprawdopodobniej w roku 1408[1]. W 1424 roku wstąpił do monasteru, przyjmując imię zakonne Bessarion. W 1430 roku przyjął święcenia kapłańskie. Studiował w Konstantynopolu u Jerzego Gemista-Pletona. W 1437 roku został prawosławnym metropolitą Nicei. Był zwolennikiem unii z Kościołem rzymskokatolickim. W latach 1438-1439 uczestniczył w pracach soboru w Ferrarze i Florencji. Jako przedstawiciel Kościoła Wschodniego podpisał dekret unii florenckiej. W grudniu 1439 papież Eugeniusz IV mianował go kardynałem prezbiterem SS. XII Apostoli; od tego czasu przeszedł na służbę w kurii papieskiej. Po przybyciu do Włoch przeprowadził zewnętrzną i wewnętrzną reformę włoskich oo. bazylianów i otoczył ich opieką[3]. Pełnił wiele funkcji kościelnych, m.in. był protektorem kilku zakonów, tytularnym arcybiskupem Teb (od 1440), arcybiskupem Manfredonii i archimandrytą Sycylii (1447-49), tytularnym patriarchą Jerozolimy (21 października 1449 – 13 marca 1458), legatem w Bolonii, Romanii i Marchii Ankońskiej (1450-55), administratorem apostolskim diecezji Mazzara (1449-58) i Pampeluna (1458-62), opatem komendatoryjnym Grottaferrata (od 1462) i kilkakrotnie kamerlingiem św. Kolegium Kardynałów. 5 marca 1449 awansował do rangi kardynała biskupa, otrzymując kolejno diecezje podmiejskie Sabina, Tusculum (23 kwietnia 1449) i ponownie Sabina (14 października 1468), zachowując dotychczasowy tytuł prezbiterialny. Przyczynił się w znacznym stopniu do rozkwitu nauk humanistycznych i renesansu we Włoszech. Jego biblioteka liczyła kilkaset manuskryptów; osobiście przetłumaczył szereg prac greckich autorów na łacinę, m.in. Platona. Wspierał ideę krucjaty przeciwko Turkom w celu odzyskania Konstantynopola, kilkakrotnie służył jako legat papieski dla zjednania władców europejskich dla tej idei[4]. Bezskutecznie próbował przekonać cara Iwana III do unii z Kościołem katolickim. Po śmierci kardynała Izydora w kwietniu 1463 Bessarion otrzymał tytuł łacińskiego patriarchy Konstantynopola. Na kolejnych konklawe w 1455, 1458, 1464 i 1471 był poważnym kandydatem do tronu papieskiego, nigdy jednak nie uzyskał tej godności. Sprawował też funkcję dziekana św. Kolegium Kardynałów. Zmarł w opactwie św. Jana Ewangelisty w Rawennie podczas powrotu z nieudanej legacji we Francji i Burgundii w wieku 64 lat[1].

Twórczość[edytuj | edytuj kod]

Epistolae et orationes, 1471

Z okresu prac soborowych pochodzi szereg traktatów Bessariona na temat teoretycznych i praktyczncyh aspektów unii Kościołów: O jedności (Dogmatikòs logòs e perí henòseos), oparty na wywodach teologicznych, odpowiedź na 4 sylogizmy Maksyma Planudesa, obrona Epigrapháj Jana Bekkosa przed atakami Palamasa (De processione Spiritus Sancti contra Palamam pro Becco)[3][5]. Mianowany łacińskim patriarchą Konstantynopola w 1463 roku ogłosił Encyclica ad Graecos (Encyklikę do Greków), w której wzywał swoich rodaków do zjednoczenia z Kościołem rzymskim[3].

Upamiętnił się przede wszystkim jako mecenas i uczony humanista. Wszechstronnie wykształcony, dążył do zespolenia tradycji klasycznych z chrześcijańskimi. W Rzymie skupił wokół siebie grono uczonych, w tzw. "Akademii Bessariona", ośrodku humanistów rzymskich. Przetłumaczył z języka greckiego na łacinę między innymi Metafizykę Arystotelesa i Memorabilia Ksenofonta. W sławnym dziele skierowanym przeciw Jerzemu z Trapezuntu In calumniatorem Platonis (wyd. L. Monter, 1927), podjął się obrony Platona, stając się jedną z ważnych postaci renesansowego platonizmu. Nie pojmował jednak platonizmu jako zupełnej alternatywy dla filozofii Arystotelesa, dążył raczej do rewizji późnych, krańcowych interpretacji jego myśli i do uzgodnienia obydwu filozofów. Pod wpływem Bessariona w Akademii Florenckiej utrwaliło się przekonanie, że jedyną właściwą apologią chrześcijaństwa jest taka jego obrona, która by się opierała na uzgodnieniu Platona z Arystotelesem w duchu Plotyna. Drobne szkice i pisemka polemiczno-apologetyczne: Adversus Plethonem in Aristotelem de substantia; De erroribus interpretis legum Platonis (Roma 1469); De natura et arte contra Georgium Trapezuntium; Quod natura consulto agit. Bessarion poświęcił sporo energii dla zabezpieczenia greckiej spuścizny piśmienniczej. Własną bibliotekę, zawierającą największy na owe czasy w Europie zbiór rękopisów greckich, przekazał w 1468 roku dla miasta Wenecji. Stała się ona początkiem Biblioteca Nazionale Marciana. W skład owej kolekcji wchodziło 482 greckich i 264 łacińskich rękopisów[6].

Dzieła Bessariona zostały wydane u Migne'a, PG 161, 137-746[3].

Bessarion jest bohaterem powieści Anielski Bessarion autorstwa Andrzeja Pawłowskiego[7].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Jacquilyne E. Martin: Bessarion: Cardinal Bessarion, mystical theology and spiritual union between East and West, University of Manitoba 2000, s. 46-47.
 2. por. Zofia Włodek, Bessarion, W: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1976; Bessarion: A Biographical Profile. [zarchiwizowane z tego adresu].
 3. a b c d Zofia Włodek: Bessarion. W: Encyklopedia katolicka. T. 2. s. 329.
 4. The life and work of Bessarion. [dostęp 2013-02-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-18)].
 5. O. Jurewicz: Historia literatury bizantyńskiej. s. 292.
 6. Emblem of Cardinal Bessarion. [dostęp 2013-02-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-19)].
 7. Anielski Bessarion, www.marszalek.com.pl [dostęp 2017-11-22].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Marian Ciszewski, Kardynała Bessariona. In calumniatorem Platonis—geneza, cele i adresaci, "Roczniki Filozoficzne" 25 (1977), z. 1, 89–109.
 • Marian Ciszewski, W poszukiwaniu idei przewodniej działalności i twórczości kardynała Bessariona, "Zeszyty Naukowe KUL" 20 (1977), z. 2, 47–62.
 • Marian Ciszewski, Dusza ludzka i jej nieśmiertelność w poglądach Jana Bazylego Bessariona, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 31 (1986), s. 55–78.
 • Marian Ciszewski, Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa, Lublin: KUL 1990.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]