Parkuj i Jedź w Warszawie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Parkingi P+R w Warszawie

Parkuj i Jedź w Warszawie – system parkingów strategicznych „parkuj i jedź” zlokalizowany w Warszawie. Był on rozważany od 1995, w 1999 pojawiły się pierwsze ustalenia go dotyczące, a w 2004 rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu. Rok później na drodze przetargów wybrano wykonawców pierwszych trzech obiektów, których budowę rozpoczęto w 2006. Ostatecznie system został uruchomiony w 2007.

W 2022 roku w skład systemu wchodziło 16 parkingów z 4,6 tys. miejsc postojowych dla samochodów i prawie tysiącem dla rowerów[1]. Obiekty ulokowane są przy węzłach komunikacyjnych w peryferyjnych dzielnicach miasta i po zostawieniu na nich pojazdu pozwalają na kontynuację podróży środkami komunikacji miejskiej.

Zarządcą obiektów jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Plany i przygotowania do realizacji projektu[edytuj | edytuj kod]

W 1995 uchwalona została „Polityka transportowa dla m.st. Warszawy”, w której system parkingów strategicznych Parkuj i Jedź uznano za jedno z narzędzi do ograniczenia ruchu samochodów osobowych w centrum miasta przy priorytecie dla transportu publicznego[2]. 25 października 1999 Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę nr XVI/145/99 w sprawie ustaleń wiążących warszawskie gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustaleń dla systemu parkingów strategicznych P+R. W dokumencie samorządy zobowiązano do uwzględnienia w planach miejsc, w których mogłyby powstać parkingi przesiadkowe, a następnie miejsca te określono w „Planie Zagospodarowania m.st. Warszawy”. 15 marca 2002, wraz ze zmianą ustroju Warszawy polegającą na przekształceniu warszawskich gmin w dzielnice, dokument zmienił nazwę na „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”. Wytypowano w nim 30 lokalizacji dla parkingów, a także m.in. zapisano informacje o zagospodarowaniu poszczególnych działek i ich stanie prawnym[3].

W czerwcu 2004 ówczesny zastępca prezydenta Warszawy Sławomir Skrzypek zdecydował, że realizacją przedsięwzięcia Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride), a po jej zakończeniu również eksploatacją obiektów, będzie zajmować się Zarząd Transportu Miejskiego. Po tych ustaleniach podmiot rozpoczął przygotowania i zdecydował, że w I etapie inwestycji zostaną wybudowane cztery parkingi: Metro Młociny, Metro Marymont, Metro Wilanowska i Połczyńska. W związku z rozpoczęciem budowy odcinka bielańskiego linii M1 warszawskiego metra oraz planami wybudowania przy stacji końcowej Młociny węzła przesiadkowego, wykonanie parkingu Metro Młociny powierzono Metru Warszawskiemu[3].

Budowa pierwszych parkingów i inauguracja systemu[edytuj | edytuj kod]

P+R Metro Marymont – pierwszy obiekt tego typu w Polsce powstały w 2007

Dla trzech parkingów I etapu inwestycji wybrano formułę „zaprojektuj i wybuduj”, w której do zadań zwycięzcy przetargu miały należeć zaprojektowanie parkingu, uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu oraz jego wykonanie. Niespełna rok po decyzji o realizacji zadania ogłoszono pierwsze trzy przetargi. Ze względu na zbyt wysokie ceny oferentów unieważnione zostało postępowanie dotyczące parkingu Połczyńska. Drugi przetarg ogłoszony w połowie maja 2005 również zakończył się unieważnieniem i dopiero trzeci konkurs ogłoszony w lipcu 2005 wyłonił wykonawcę obiektu[3].

W maju 2005 podpisano umowę z przedsiębiorstwem Mostostal Warszawa na realizację parkingu Metro Wilanowska, w czerwcu umowę z PeBeKa Lubin na budowę parkingu Metro Marymont, a we wrześniu zawarto umowę z konsorcjum składającym się z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa z Warszawy i przedsiębiorstwa Azet na parking Połczyńska. Budowę trzech obiektów rozpoczęto w 2006[3]. 18 maja 2006 uchwałą Rady Warszawy do statutu ZTM wprowadzono realizację zadań związanych z zarządzaniem i eksploatacją parkingów P+R[4].

11 kwietnia 2007 miało miejsce uroczyste otwarcie parkingu P+R Metro Marymont[5]. Był to pierwszy tego typu obiekt w Warszawie i w Polsce[3]. 23 maja 2007 jako drugi został uruchomiony parking P+R Połczyńska[4]. Przez pierwsze miesiące funkcjonowania systemu korzystanie z parkingów było darmowe. Regulamin wprowadzający opłaty za parkowanie wszedł w życie na początku września 2007[3].

2 stycznia 2008 uruchomiono trzeci parking P+R Wilanowska, a 25 października 2008 ostatni parking I etapu – Metro Młociny. Dwa lata później obiekt ten został rozbudowany o parking Metro Młociny. Obydwie inwestycje na Młocinach otrzymały częściową refundację w ramach dofinansowania budowy bielańskiego odcinka linii metra M1[4].

Rozbudowa systemu[edytuj | edytuj kod]

P+R Metro Stokłosy w 2009
P+R Aleja Krakowska otwarty w 2011

W latach 2006–2007, przed oddaniem do użytku pierwszego parkingu przy stacji metra Marymont, ZTM rozpoczął prace przygotowawcze do II etapu budowy systemu. Z lokalizacji zapisanych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” z 2002, które zweryfikowano pod kątem usytuowania, optymalnej liczby miejsc oraz możliwości przesiadki do środków transportu zbiorowego, wstępnie wytypowano 8 lokalizacji: Aleja Krakowska, Metro Kabaty, Metro Ursynów, Górczewska, Rembertów SKM, Wawer SKM, Falenica SKM i Żerań PKP. W lipcu 2006 ZTM otrzymał analizę budowy i wielkości nowych obiektów w wybranych miejscach wykonaną w ramach pracy doktorskiej przez Andrzeja Szaratę z Politechniki Krakowskiej. W trakcie przygotowań uzyskano również decyzje o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla większości parkingów, jednak procedury związane z wydawaniem decyzji trwały aż do 2011 ze względu na protesty mieszkańców Falenicy i osiedla Górczewska, przeciągające się procedury administracyjne w przypadku parkingu Aleja Krakowska oraz brak prawa do dysponowania terenem należącym do PKP w przypadku parkingu Żerań PKP. By nie opóźniać realizacji projektu, ZTM wytypował dodatkowe 3 lokalizacje: Ursus Niedźwiadek, Metro Stokłosy i Wesoła SKM[3].

22 czerwca 2009 władze Warszawy podpisały z władzami województwa mazowieckiego umowę w sprawie unijnego dofinansowania budowy 8 obiektów P+R. W chwili podpisania dokumentu obejmowała ona 4 parkingi istniejące (Metro Marymont, Metro Wilanowska, Anin SKM i Metro Ursynów), 1 wybudowany i gotowy do uruchomienia (Aleja Krakowska), 2 budowane (Wawer SKM i Ursus Niedźwiadek) oraz 1 projektowany (Rembertów SKM)[6].

Realizacja planowanych parkingów Rembertów SKM i Wesoła SKM oddalała się w czasie. Przeciw budowie parkingu przy stacji kolejowej Warszawa Rembertów protestowali mieszkańcy. Ponadto terenu, na którym miałby powstać obiekt, nie chciał opuścić poprzedni najemca, z którym PKP jako właściciel rozwiązało umowę najmu. Skierowanie tej sprawy do sądu wstrzymało zakup terenu przez miasto. Co więcej, zlokalizowanie obiektu po drugiej stronie torów skutkowałoby korzystniejszym dojazdem do niego z Rembertowa, Wesołej, Zielonki, Ząbek, Kobyłki i Sulejówka, jednak terenu tego również nie udało się pozyskać od kolei. Przez obszar, na którym miałby powstać parking Wesoła SKM natomiast, według decyzji środowiskowej o rozbudowie Warszawskiego Węzła Komunikacyjnego, miał przebiegać jeden z dwóch dodatkowych torów dobudowanych na linii kolejowej biegnącej przez przystanek Warszawa Wesoła. W przyszłości skutkowałoby to koniecznością rozebrania obiektu, dlatego ZTM rozwiązał umowę z projektantem parkingu. W związku z powyższym pod koniec 2012 zdecydowano, że zamiast realizacji dwóch wymienionych parkingów zostanie powiększony istniejący obiekt P+R Metro Stokłosy[7].

Ostatecznie budowę 6 parkingów w ramach II etapu zakończono 1 kwietnia 2015 wraz z otwarciem po rozbudowie parkingu Metro Stokłosy[8]. W etapie tym powstały obiekty: Metro Stokłosy, Anin SKM, Metro Ursynów, Aleja Krakowska, Wawer SKM, Ursus Niedźwiadek. Dofinansowanie uzyskane na mocy umowy z 2009 objęło: Metro Marymont i Metro Wilanowska z I etapu oraz Anin SKM, Metro Ursynów, Aleja Krakowska, Wawer SKM i Ursus Niedźwiadek z II etapu, a także rozbudowę obiektu Metro Stokłosy[4].

Pod koniec 2016 P+R Aleja Krakowska, jako pierwszy parking w warszawskim systemie P+R, otrzymał niebiesko-zielone neony w miejscu dotychczasowych napisów. Wówczas zapowiedziano, że w 2017 podobne rozwiązania zostaną zamontowane także na pozostałych wielopoziomowych parkingach P+R[9].

W połowie stycznia 2017 ZTM podpisał umowę na zaprojektowanie i realizację parkingu P+R Metro Młociny III[10].

Parkingi wynajmowane[edytuj | edytuj kod]

CH Wileńska w trakcie budowy metra

15 października 2011[4], po rozpoczęciu budowy stacji metra Dworzec Wileński, w Centrum Handlowym Wileńska uruchomiono parking P+R CH Wileńska. Obiekt zlokalizowany na poziomie -1 parkingu centrum handlowego miał 265 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 5 dla kierowców niepełnosprawnych, a także 5 miejsc na rowery[11]. Początkowo parking miał być czynny do końca 2014, gdyż wprowadzono wtedy docelową organizację ruchu[12]. Ostatecznie ze względu na przedłużające się odbiory centralnego odcinka linii metra M2 funkcjonowanie obiektu przedłużono najpierw do 14 lutego 2015[13], a następnie do końca marca[11].

W lutym 2012 ZTM Warszawa uruchomił 13. wówczas parking w systemie nazwany P+R Metro Imielin. Obiekt został usytuowany na tyłach Multikina zlokalizowanego w pobliżu stacji metra Imielin i przed rozpoczęciem eksploatacji wyremontowany przez właściciela[14]. Został on jednak wyłączony z systemu P+R dnia 1 stycznia 2021 roku[15].

15 lutego 2015, w związku z pożarem mostu Łazienkowskiego, operator Stadionu Narodowego uruchomił na jego błoniach tymczasowy parking P+R Stadion Narodowy. Obiekt zlokalizowano na terenie pomiędzy al. Zieleniecką, a stacją Warszawa Stadion. Na jego terenie znalazło się 1500 miejsc parkingowych, a za korzystanie z nich nie pobierano opłat[16]. Niedługo potem parking ograniczono do 110 miejsc przy nasypie kolejowym, a miejsca do nich przyległe można było wykorzystywać w przypadku zajęcia wszystkich miejsc podstawowych[17]. Pod koniec 2015 nazwę parkingu zmieniono na P+R Warszawa Stadion[18][19].

Parkingi tymczasowe podczas Euro 2012[edytuj | edytuj kod]

30 stycznia 2012 otwarto pierwszy parking P+R z myślą o nadchodzącym wówczas Euro 2012. Obiekt zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej początkowo mógł pomieścić 100 samochodów osobowych, w tym 4 prowadzone przez osoby niepełnosprawne i służył dojeżdżającym z północnej części miasta. Zakładano jednak, że będzie to największy parking tymczasowy podczas mistrzostw otwarty przez cały czas trwania rozgrywek, gdyż istniała możliwość szybkiego powiększenia obiektu do 700 miejsc, a docelowo miał on liczyć 7000 miejsc[20].

W czerwcu 2012 w dni meczowe ZTM uruchamiał 11 tymczasowych parkingów P+R, z których 2 były przeznaczone wyłącznie dla autokarów. Ponadto w wybranych godzinach przed rozpoczęciem i po zakończeniu rozgrywek na trasach łączących te parkingi ze stadionem jeździły autobusy specjalnych linii z literą P w oznaczeniu[21].

Parking Lokalizacja Liczba miejsc Linie dowozowe
P1 ul. Jagiellońska 71-79 3800 0 P-1 (pętla), P-5, P-6 [21][22]
P2 ul. Jagiellońska 69 670 0 P-1 (pętla), P-5, P-6 [21][23]
P3 ul. Jagiellońska 88 760 0 P-1 (pętla), P-5, P-6 [21][24]
P4 ul. Jagiellońska 0 ? P-1 (pętla), P-5, P-6 [21]
P5 ul. Marywilska 44 2000 0 P-5 (pętla) [21][25]
P6 ul. Wóycickiego 14 500 0 P-6 (pętla) [21][26]
P7 ul. Poznańska 98, Bronisze 1700 0 P-7 (pętla) [21][27]
P8 Al. Jerozolimskie 179 470 0 P-8 (przystanek końcowy) [21][28]
P9 Puławska 266 2600 0 P-9 (pętla) [21][29]
P10 ul. 1 Praskiego Pułku 89 2600 0 P-10 (pętla) [21][30]
P11 ul. Wydawnicza / ul. Szpotańskiego 0 ? P-10 [21]

Plany[edytuj | edytuj kod]

Przystanek w Woli Grzybowskiej, w okolicach którego miałby powstać parking P+R

Przygotowania do III etapu rozwoju systemu P+R w Warszawie rozpoczęto podczas realizacji etapu II.

Na początku 2011 planowano, że etap III zostanie zrealizowany w latach 2014–2018 i w jego skład wejdzie 8 parkingów o łącznej liczbie miejsc parkingowych wynoszącej ponad 2000: Winnica, Jeziorki, Kabaty, Falenica, Żerań, Górczewska, Dawidy i Aleje Jerozolimskie[31].

Pod koniec 2012, gdy zrezygnowano z realizacji parkingów Rembertów SKM i Wesoła SKM, ZTM brał pod uwagę trzy lokalizacje obiektów przy przystankach kolejowych: na terenie Białołęki przy przystankach Warszawa Żerań i Warszawa Płudy oraz na Ursynowie przy przystanku Warszawa Jeziorki[7].

Na początku 2015 w ramach III etapu planowano wybudowanie obiektów: Żerań PKP, Płudy, Jeziorki, Wola Grzybowska oraz ponownie Rembertów i Wesoła. Ponadto istniała wówczas koncepcja, by w ramach osobnego zadania wykonać parking w rejonie skrzyżowania ul. Światowida z ul. Modlińską na Białołęce[4]. W połowie września 2015 miasto nabyło grunt pod budowę tego parkingu[32].

W lipcu 2020 podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu przy stacji Warszawa Jeziorki[33]. Parking oddano do użytkowania w listopadzie 2022 roku[34].

Cele[edytuj | edytuj kod]

Projekt ma na celu:

 • zmniejszenie wielkości ruchu samochodowego w centrum oraz na trasach dojazdowych do centrum Warszawy,
 • zmniejszenie inwestycji drogowych i parkingowych w centrum oraz potrzeb dotyczących powierzchni komunikacyjnych,
 • zmniejszenie negatywnych oddziaływań indywidualnego ruchu drogowego na zabudowę miejską i środowisko, emisji spalin i hałasu,
 • zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego oraz ułatwienie im dostępu do centrum[4].

Zasady korzystania[edytuj | edytuj kod]

Parkingi są publiczne i niestrzeżone. Obiekty, jeśli zarządca nie zdecydował inaczej, są czynne 7 dni w tygodniu od godz. 4:30 do godz. 2:30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez pozostałą część doby ma miejsce nocna przerwa konserwacyjna[35].

Jednorazowa opłata za wynajem miejsca parkingowego jest uiszczana przy wyjeździe z obiektu i wynosi 100 zł. Z opłaty tej są zwolnione osoby, które w chwili wyjazdu z parkingu przedstawią ważny bilet ZTM co najmniej dobowy, bilet seniora, bilet dla dzieci z rodzin z trójką dzieci bądź dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów warszawską komunikacją miejską. Pozostawienie pojazdu w godzinach zamknięcia parkingu wiąże się z naliczeniem kary umownej w wysokości 100 zł[36].

Parkingi[edytuj | edytuj kod]

Parkingi P+R zarządzane przez ZTM (stan na 31 grudnia 2015)
Nazwa Dzielnica Data
uruchomienia
Etap Właściciel Dofinansowanie
UE
Liczba miejsc Przesiadki
autobus tramwaj metro SKM
P+R Metro Marymont Żoliborz 11 kwietnia 2007 I ZTM Tak 391 4 28 Tak Tak M1 Nie [37][4][38]
P+R Połczyńska Bemowo 23 maja 2007 I ZTM Nie 488 12 20 Tak Tak Nie Nie [39][4][38]
P+R Metro Wilanowska Mokotów 2 stycznia 2008 I ZTM Tak 275 5 30 Tak Tak M1 Nie [40][4][38]
P+R Metro Młociny Bielany 25 października 2008 I ZTM Tak 986 24 86 Tak Tak M1 Nie [41][4][38]
P+R Metro Stokłosy Ursynów 5 stycznia 2009
1 kwietnia 2015 (po przebudowie)
II ZTM Tak 387 6 20 Tak Nie M1 Nie [8][4][38]
P+R Anin SKM Wawer 16 listopada 2009 II ZTM Tak 80 3 100 Tak Nie Nie S1 [42][4][38]
P+R Metro Ursynów Ursynów 11 grudnia 2009 II ZTM Tak 159 7 100 Tak Nie M1 Nie [43][4][38]
P+R Metro Młociny II Bielany 5 października 2010 I ZTM Tak 72 0 0 Tak Tak M1 Nie [44][4][38]
P+R Aleja Krakowska Włochy 28 sierpnia 2011 II ZTM Tak 404 11 100 Tak Tak Nie Nie [45][4][38]
P+R Wawer SKM Wawer 31 stycznia 2012 II ZTM Tak 145 4 144 Tak Nie Nie S1 [46][4][38]
P+R Ursus Niedźwiadek Ursus 28 maja 2012 II ZTM Tak 337 8 24 Tak Nie Nie S1 [47][4][38]
P+R Metro Wawrzyszew Bielany 7 stycznia 2014 II ZTM Nie 78 2 0 Tak Nie M1 Nie [48][4][38]
P+R Warszawa Stadion Praga-Południe 15 lutego 2015 II PL.2012+ Nie 110 0 0 Tak Tak M2 S1, S2, S9 [49][4][38][16]
Razem 14 parkingów o łącznej liczbie miejsc: 4148 86 652

Galeria[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. 5 lat „Parkuj i Jedź”. [w:] Urząd m.st. Warszawy [on-line]. um.warszawa.pl, 11 kwietnia 2022. [dostęp 2023-01-09].
 2. Monika Rybczyńska-Ejchorszt: System strategicznych parkingów „Parkuj i Jedź”. transport.um.warszawa.pl, 2014-07-25. [dostęp 2021-01-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-01-19)]. (pol.).
 3. a b c d e f g Zanim wbito pierwszą łopatę. „iZTM”. 9 (44) – wrzesień 2011, s. 12–15. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego. [zarchiwizowane z adresu 2016-03-05]. (pol.). 
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Zarząd Transportu Miejskiego: Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride). silesia.org.pl. [dostęp 2015-12-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)]. (pol.).
 5. Miasto Stołeczne Warszawa: Pierwszy parking „parkuj i jedź” otwarty. um.warszawa.pl, 2007-04-11. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 6. Unia dofinansuje parkingi. „iZTM”. 7 (42) – lipiec 2011, s. 4. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego. (pol.). 
 7. a b Problemy z terenem blokują budowę parkingów. „iZTM”. 12 (59) – grudzień 2012, s. 8. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego. [zarchiwizowane z adresu 2016-03-05]. (pol.). 
 8. a b Zarząd Transportu Miejskiego: 400 nowych miejsc na P+R Metro Stokłosy. ztm.waw.pl, 2015-03-31. [dostęp 2015-12-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)]. (pol.).
 9. Zarząd Transportu Miejskiego: Neony rozjaśniły parking P+R. ztm.waw.pl, 2016-12-30. [dostęp 2017-01-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-02-02)]. (pol.).
 10. Zarząd Transportu Miejskiego: Budujemy parking na Młocinach. ztm.waw.pl, 2017-01-19. [dostęp 2017-01-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-02-02)]. (pol.).
 11. a b Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R CH Wileńska do końca marca. ztm.waw.pl, 2015-02-13. [dostęp 2015-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-12-29)]. (pol.).
 12. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R CH Wileńska tylko do końca roku. ztm.waw.pl, 2014-12-05. [dostęp 2015-12-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-12-31)]. (pol.).
 13. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R CH Wileńska do połowy lutego. ztm.waw.pl, 2014-12-24. [dostęp 2015-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-12-29)]. (pol.).
 14. Zaparkuj w Multikinie. „iZTM”. 2 (49) – luty 2012, s. 6. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego. (pol.). 
 15. ZTM Warszawa: Parking P+R METRO IMIELIN. wtp.waw.pl. (pol.).
 16. a b Stadion Narodowy: Specjalny parking przed Narodowym. stadionnarodowy.org.pl, 2015-02-15. [dostęp 2015-12-28]. (pol.).
 17. Zarząd Transportu Miejskiego: Mniej miejsc przy P+R Stadion Narodowy. ztm.waw.pl, 2015-04-10. [dostęp 2015-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-12-29)]. (pol.).
 18. Zarząd Transportu Miejskiego: Komunikacja miejska 1 listopada – relacja na żywo. ztm.waw.pl, 2015-11-01. [dostęp 2015-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-12-29)]. (pol.).
 19. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R Warszawa Stadion podczas Zimowego Narodowego. ztm.waw.pl, 2015-12-07. [dostęp 2015-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)]. (pol.).
 20. Z myślą o Euro 2012. „iZTM”. 2 (49) – luty 2012, s. 5. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego. [zarchiwizowane z adresu 2015-05-02]. (pol.). 
 21. a b c d e f g h i j k l Linie P, jak Parkuj i Jedź. „iZTM”. 6 (53) – czerwiec 2012, s. 27–29. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego. [zarchiwizowane z adresu 2015-05-02]. (pol.). 
 22. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 1. ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)]. (pol.).
 23. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 2. ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-17)]. (pol.).
 24. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 3. ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)]. (pol.).
 25. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 5. ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-17)]. (pol.).
 26. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 6. ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)]. (pol.).
 27. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 7. ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)]. (pol.).
 28. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 8. ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)]. (pol.).
 29. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 9. ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-17)]. (pol.).
 30. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 10. ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (206-03-05)]. (pol.).
 31. Leszek Cisło: Rola systemu Park & Ride w Warszawie. ikku.pl, 2011-03-17. [dostęp 2015-12-28]. (pol.).
 32. Magdalena Łań: Zmiany w Wieloletniej Perspektywie Finansowej. um.warszawa.pl, 2015-09-17. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 33. Zbudujemy P+R Warszawa Jeziorki. [w:] Urząd m.st. Warszawy [on-line]. um.warszawa.pl, 10 lipca 2020. [dostęp 2020-07-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-07-12)].
 34. Parking P+R Warszawa Jeziorki [online] [dostęp 2024-01-30].
 35. Zarząd Transportu Miejskiego: Regulamin parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie. ztm.waw.pl. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 36. Zarząd Transportu Miejskiego: Parkingi Parkuj i Jedź. ztm.waw.pl. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 37. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Metro Marymont. ztm.waw.pl. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 38. a b c d e f g h i j k l m Zarząd Transportu Miejskiego: Informator statystyczny – Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa. ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)]. (pol.).
 39. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Połczyńska. ztm.waw.pl. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 40. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Metro Wilanowska. ztm.waw.pl. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 41. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Metro Młociny. ztm.waw.pl. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 42. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Anin SKM. ztm.waw.pl. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 43. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Metro Ursynów. ztm.waw.pl. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 44. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Metro Młociny II. ztm.waw.pl. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 45. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Al. Krakowska. ztm.waw.pl. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 46. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Wawer SKM. ztm.waw.pl. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 47. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Ursus Niedźwiadek. ztm.waw.pl. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 48. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Metro Wawrzyszew. ztm.waw.pl. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).
 49. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Warszawa Stadion. ztm.waw.pl. [dostęp 2021-01-15]. (pol.).