Sala Królestwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Świadkowie Jehowy
 PortalKategoria

Sala Królestwa – miejsce zebrań i lokalny ośrodek życia religijnego członków Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy. Sala Królestwa jest obiektem użyteczności religijnej, służącym biblijnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez Świadków Jehowy oraz wielbieniu Boga Jehowy. Choć pierwsze takie obiekty zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku, ich nazwę nadał w roku 1935 drugi prezes Towarzystwa Strażnica Joseph Franklin Rutherford.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pierwotnie Świadkowie Jehowy (Badacze Pisma Świętego) spotykali się w domach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych lub wynajętych salach wykładowych. Z czasem zaczęto budować proste budynki lub adaptować pomieszczenia na sale, które zapewniały stałą możliwość organizowania zebrań zborowych. Jeden z pierwszych specjalnie wybudowanych w tym celu obiektów powstał w Mount Lookout w Wirginii Zachodniej w USA w roku 1890 i był nazywany kościołem „Nowego Światła”. Był on używany jeszcze w latach 20. XX wieku. Do lat 30. XX wieku obiekty budowane i remontowane a potem używane do celów religijnych nie były nazywane[1]. Pierwszy budynek nazwany „Salą Królestwa” powstał w roku 1935 na Hawajach. Nazwę zaproponował ówczesny prezes Towarzystwa Strażnica Joseph Franklin Rutherford, który nawiązał w ten sposób do „głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym” (Mt 24:14). Na większą skalę własne sale zaczęto budować dopiero w latach 50. XX wieku.

W Polsce jednym z pierwszych budynków służących jako sala zebrań był dom w Krakowie na Podgórzu przy ul. Kącik 5 specjalnie zakupiony na ten cel około roku 1920 przez Badacza Pisma Świętego z Mielca o nazwisku Winiarz[2]. Po II wojnie pierwszą Salę Królestwa mogącą pomieścić 60 osób zbudowano w Poznaniu pod koniec 1945 roku. Liczne Sale Królestwa pojawiły się w latach 1946–1949, gdy Świadkowie Jehowy cieszyli się względną swobodą działalności. Były to najczęściej budynki adaptowane na Sale Królestwa[3]. W okresie represji zbierali się w warunkach konspiracyjnych w mieszkaniach prywatnych. Dopiero w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, gdy sprzeciw władz komunistycznych nieco zelżał, zaczęły powstawać pierwsze nieoficjalne Sale Królestwa (do roku 1989 Świadkowie Jehowy, pomimo dużej swobody w latach 80., nadal byli organizacją uznawaną przez państwo za nielegalną). Były to najczęściej wyremontowane pomieszczenia, formalnie traktowane jako budynki gospodarcze (np. warsztaty lub też pomieszczenia gospodarcze) czy też po prostu pomieszczenia mieszkalne. Po legalizacji w 1989 roku i dużym wzroście liczby wyznawców na początku lat 90. XX wieku zaczęły powstawać nowe Sale Królestwa, spełniające wymogi budynków użyteczności publicznej oraz wszelkie standardy bezpieczeństwa. Od połowy lat 90. XX wieku we wznoszeniu sal zbory były wspierane przez „Regionalne Komitety Budowlane”, a obecnie przez „Lokalny Dział Projektowo-Budowlany”, co zwiększa tempo budowy i obniża koszty.

Zdecydowana większość z 1350 zborów Świadków Jehowy w Polsce spotyka się we własnych Salach Królestwa. Na całym świecie przeszło 115 000 zborów Świadków Jehowy spotyka się w Salach Królestwa.

Korzystanie z Sal Królestwa[edytuj | edytuj kod]

Zbór Świadków Jehowy (liczący 50–300 głosicieli) w Sali Królestwa zazwyczaj spotyka się dwa razy w tygodniu. Czasem z jednej takiej sali korzysta wspólnie kilka zborów, które zbierają się w różne dni tygodnia. Na zebraniach zborowych przedstawiany jest program oparty na Piśmie Świętym, a omówiony na podstawie literatury Towarzystwa Strażnica złożony z wykładów, referatów, pokazów, scenek i wywiadów (np. zebrania Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej, zebrania służby). Część punktów programu omawiana jest z udziałem obecnych, poprzez udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania przez zgłaszających się do wypowiedzi na temat przedstawiony w publikacji oraz w Biblii. Co tydzień w ten sposób omawia się materiał opublikowany w czasopiśmie „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. Zebranie studium Strażnicy zwykle rozpoczyna się i kończy pieśnią religijną oraz krótką modlitwą do Boga Jehowy. Podobnie przeprowadza się zborowe studium Biblii, korzysta się z materiału z książki lub broszury wydanej przez Towarzystwo Strażnica[4][5].

Niekiedy w Sali Królestwa przeprowadza się dodatkowe kursy (np. Kurs Służby Pionierskiej czy Kurs Służby Królestwa), szkolenia i inne spotkania związane z działalnością Świadków Jehowy (np. zbiórki do służby polowej). W uroczystych momentach życia wspólnoty (niekiedy ślub, pogrzeb) zbór spotyka się w sali, aby wysłuchać okolicznościowego wykładu biblijnego. Sala Królestwa jest też miejscem składowania literatury biblijnej, tu można też bezpłatnie otrzymać Biblię, czasopisma „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” i „Przebudźcie się!” oraz inne aktualne publikacje wyznania.

W Sali Królestwa nie wolno prowadzić działalności komercyjnej ani wykorzystywać jej do czyichkolwiek celów prywatnych. Jest to obiekt użyteczności religijnej, służący biblijnej działalności edukacyjnej oraz wielbieniu Boga Jehowy.

Wygląd[edytuj | edytuj kod]

Tekst roczny w Sali Królestwa (na zdjęciu po portugalsku)

Sale Królestwa są to zazwyczaj proste budynki, zbudowane w czynie społecznym przez Świadków Jehowy. Ich główną część stanowi sala wykładowa (audytorium), gdzie odbywają się zebrania zborowe. Sale nie są świątyniami ani kościołami w tym znaczeniu co zazwyczaj w innych religiach[6], nie wyróżniają się spośród miejscowych obiektów elementami architektonicznymi (wieżą, krzyżem[7], ołtarzem, witrażami itp.). Najczęściej na zewnątrz budynku znajduje się tabliczka z napisem Sala Królestwa Świadków Jehowy. Przy obiekcie zwykle znajduje się parking.

Główna sala wypełniona jest rzędami krzeseł (od 100 do 300 miejsc siedzących[8]), zwróconymi w kierunku podium, na którym stoi mównica oraz stolik do przedstawiania scenek. Na ścianie umieszczona jest tablica z tekstem zaczerpniętym z Biblii (taki sam ustalany na całym świecie, zmieniany co rok). W Sali Królestwa zwykle z tyłu znajduje się też stolik ze sprzętem nagłaśniającym, projektor multimedialny, a także tablice ogłoszeń zboru, mapa opracowywanego terenu głoszenia zboru oraz dwie skrzynki na datki finansowe umieszczone w stałym miejscu. Obok głównej sali wykładowej w obiekcie znajduje się niewielka biblioteka (z publikacjami Świadków Jehowy i różnymi przekładami Biblii), pokój narad, druga klasa Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej, szatnia i toalety. O wystroju estetycznym Sali Królestwa (kolory, kwiaty itp.) decydują poszczególne zbory, biorąc pod uwagę miejscowe zwyczaje. Do niedawna na niektórych takich salach obok wejścia umieszczano jedno z logo Towarzystwa Strażnica, lecz w 2009 roku poinformowano głosicieli, że Świadkowie Jehowy, jak również poszczególne zbory, nie powinni się posługiwać żadnymi graficznymi symbolami prawnymi Towarzystwa, a dotychczasowe znajdujące się w Salach Królestwa powinny zostać usunięte[9]. Od 2013 roku instaluje się logo „JW.ORG” – reklamujące oficjalną stronę internetową Świadków Jehowy.

Czasem w większych miastach zamiast pojedynczych sal buduje się kompleksy złożone z dwóch lub więcej sal, z których korzysta kilka lub nawet kilkanaście zborów. W niektórych wypadkach Sale Królestwa organizuje się w wykupionych w tym celu pomieszczeniach w obiektach biurowych.

Budowa, finansowanie, własność[edytuj | edytuj kod]

Budowa Sali Królestwa przez nieopłacanych ochotników w Bristol

Nadzór nad budową Sal Królestwa na całym świecie sprawuje „Ogólnoświatowy Dział Projektowo-Budowlany”, który ma siedzibę w Biurze Głównym Świadków Jehowy. Nadzór nad nim sprawuje Komitet Wydawniczy Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Dział ten koordynuje pracę czterech „Regionalnych Działów Projektowo-Budowlanych” działających przy Biurach Oddziałów w Australii, Niemczech, RPA i USA. Natomiast działający przy każdym z 90 Biur Oddziałów „Lokalny Dział Projektowo-Budowlany” ma za zadanie nadzorowanie przedsięwzięć budowlano-remontowych. Do pomocy w tym celu ma pełnoczasowych sług budowlanych oraz współpracujących ochotników ze zborów[10][11].

Każdy zbór Świadków Jehowy (lub kilka zborów) utrzymuje Salę Królestwa we własnym zakresie. W tym celu członkowie zboru składają dobrowolne darowizny finansowe najczęściej wrzucając pieniądze do skrzynki oznaczonej napisem „dobrowolne datki na potrzeby zboru” umieszczonej w stałym miejscu. Po zakończeniu zebrania miejscowi Świadkowie Jehowy sprzątają, a w razie wynikających potrzeb wykonują też nieodpłatnie inne prace związane z utrzymaniem sal w należytym porządku[12].

W celu wspierania powstawania nowych sal w połowie lat 90. XX w. powstały „Regionalne Komitety Budowlane” (RKB) oraz „Brygady Budowniczych Sal Królestwa”, które zapewniały zborom wsparcie logistyczne oraz fachową pomoc. „Regionalne Komitety Budowlane” – ponad 400 na świecie (w tym 132 w USA a w Polsce 10[13]), organizowały specjalistyczne ekipy budowlane, złożone z wolontariuszy, które w weekendy pracowały przy budowie sal. Obecnie budowa typowej sali trwa około ośmiu tygodni, niektóre powstają metodą szybkościową w ciągu dwóch dni (nie licząc okresu przygotowania inwestycji)[14][15].

Większość prac wykonują nieopłacani ochotnicy, co obniża koszty. Przy decyzjach budowlanych bierze się pod uwagę funkcjonalność i trwałość przyszłej Sali Królestwa[16].

Praca ochotników wykorzystywana jest również w razie wyłonienia się innych potrzeb – głównie w przypadku klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych. Organizuję się wówczas akcje remontowe Sal Królestwa i domów współwyznawców, które ucierpiały w takich zdarzeniach[17] (np. w Polsce po powodzi w 1997[18] i w 2010, w Stanach Zjednoczonych po huraganie Katrina w ciągu 2 lat odbudowali ponad 90 Sal Królestwa i 5500 domów[19] oraz po trzęsieniu ziemi na Haiti w 2010 wybudowali 1500 domów[20]).

W latach 1999-2014 w samych tylko krajach uboższych wybudowano około 30 000 Sal Królestwa, średnio 5 dziennie[21][22]. Na przykład w Malawi dzięki temu programowi do września 2010 roku wzniesiono 1000 Sal Królestwa[23]. W najbliższym okresie czasu na całym świecie planuje się wybudować około 14 000 Sal Królestwa (w tym w samych tylko Stanach Zjednoczonych około 1600) – 3000 rocznie. Wprowadzane są też uproszczenia w planach Sal Królestwa, by przyspieszyć ich budowę i zaoszczędzić środki finansowe[21][24][25].

„Lokalny Dział Projektowo-Budowlany” organizuje współpracujących ochotników (okresowych) oraz ochotników budowlanych działających również w innych krajach (dawniej „Międzynarodowe Brygady Budowlane”)[26][16][27]. Ochotnicy budowlani – słudzy pełnoczasowi – są szkoleni do wznoszenia Sal Królestwa i pomagają przy ich budowie a także wyjeżdżają na budowy do innych krajów, by pomagać głównie przy budowie Biur Oddziałów, Sal Zgromadzeń, Sal Królestwa i placówek dla tłumaczy publikacji Świadków Jehowy (do 2017 roku planuje się wybudować 170 nowych Biur Tłumaczeń[21])[28][29].

Finansowanie budowy Sal Królestwa pochodzi z dobrowolnych datków, między innymi wrzucanych do skrzynki na „dobrowolne datki na potrzeby zboru” umieszczonej w stałym miejscu w Sali Królestwa. Datki te co miesiąc są przekazywane do ogólnoświatowej puli umożliwiającej budowę Sal Królestwa, Sal Zgromadzeń i innych obiektów, tam gdzie są one potrzebne[30][16].

Sale Królestwa w Polsce w chwili rozpoczęcia inwestycji są własnością związku wyznaniowego „Świadkowie Jehowy w Polsce”.

Sala Królestwa w sztuce[edytuj | edytuj kod]

 • Van Morrison w dzieciństwie uczęszczał ze swoją matką Violet na zebrania do Sali Królestwa, dlatego też jeden z jego utworów z roku 1978 na płycie Wavelength nosi tytuł Kingdom Hall („Sala Królestwa”)[31].

Przypisy

 1. Watchtower: Królestwo Boże panuje!. Selters/Taunus: Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 202, 203.
 2. Watchtower: Rocznik Świadków Jehowy: 1994. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1994, s. 182.
 3. Watchtower: Rocznik Świadków Jehowy: 1994. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1994, s. 213.
 4. Co się dzieje w Sali Królestwa?. jw.org.
 5. Zebrania zborowe Świadków Jehowy (pol.). jw.org. [dostęp 2015-09-08].
 6. Dlaczego Świadkowie Jehowy nie nazywają miejsca swoich spotkań kościołem?. jw.org.
 7. Dlaczego Świadkowie Jehowy nie czczą krzyża?. jw.org.
 8. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 1 maja 2010, s. 31, Co to jest Sala Królestwa?
 9. Nasza Służba Królestwa”, kwiecień 2009, s. 4, Skrzynka pytań
 10. Rocznik Świadków Jehowy 2015. New York: Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 16-18.
 11. LDC: Designing Future Kingdom Halls (ang.). tv.jw.org. [dostęp 2015-05-14].
 12. Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?, lekcja 26 Jak każdy z nas może troszczyć się o Salę Królestwa?
 13. Ola Braciszewska: Świadkowie Jehowy odbudowują dom w Malanowie. turek.naszemiasto.pl, 2012-02-01. [dostęp 2015-09-09].
 14. Budowa Szybkościowa Sokółka, Flisak Studio Video, 1994
 15. Rocznik Świadków Jehowy 2000 ss. 105, 106
 16. a b c Świadkowie Jehowy — budowanie bez granic. jw.org, 2014-10-20.
 17. Przebudźcie się!”, 8 sierpnia 2003, ss. 10-15, Coś, czego nie zdołał zmieść żaden żywioł
 18. Przebudźcie się!”, 8 października 1998, s. 10, Kiedy już nic nie zakłóci bezpieczeństwa
 19. „Przebudźcie się!”, czerwiec 2006, ss. 14-17, Warto było usłuchać ostrzeżeń
 20. „Przebudźcie się!”, grudzień 2010, s. 17, Trzęsienie ziemi na Haiti — wiara i miłość w działaniu
 21. a b c Watchtower: JW Broadcasting – maj 2015 (17-20 min.) (pol.). tv.jw.org, 2015-05-04. [dostęp 2015-08-30].
 22. Królestwo Boże panuje!. Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 204. (pol.)
 23. „Przebudźcie się!”, maj 2012, ss. 23-25, Milowy krok w Malawi — 1000 Sal Królestwa!
 24. Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?, lekcja 25 Sale Królestwa — dlaczego i jak je budujemy?
 25. Sprawozdanie ze zgromadzenia statutowego. jw.org, 2012-11-09.
 26. Pracują bez zapłaty — na własne życzenie (pol.). jw.org. [dostęp 2014-09-30].
 27. Budowa Sal Królestwa na odległych terenach. jw.org.
 28. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy15 września 2014 s. 30 Dziedziny służby pełnoczasowej
 29. Watchtower: Biura Tłumaczeń pomagają w rozgłaszaniu orędzia o Królestwie (pol.). tv.jw.org. [dostęp 2015-06-12].
 30. Już tysiąc Sal Królestwa — i ciągle ich przybywa. jw.org.
 31. Van Morrison (salon.com) (ang.)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]