Warbus

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Warbus
Ilustracja
Autobus na linii miejskiej w Gdańsku
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa

Warbus sp. z o.o – prywatna spółka transportowa z siedzibą w Warszawie, obsługująca linie miejskie w Lublinie[1] i Sopocie, gminne linie autobusowe łączące gminę Miękinia z Wrocławiem oraz w Obornikach w Wielkopolsce, w Nowej Soli w Lubuskiem oraz w Lesznowoli pod Warszawą, a wcześniej także w gminach Murowana Goślina i Ełk oraz przewozy na liniach hipermarketowych w Warszawie. Firma powstała w 2000 roku, początkowo pod nazwą Marinavet Industries. Z powodu bezprawnego działania ZTM Lublin (2017r.) doszło do problemów finansowych spółki Warbus oraz wypowiedzenia umowy ZTM Lublin. Spółka jest w restrukturyzacji. Obecnie spółka prowadzi sprawy sądowe przeciwko ZTM Lublin celem uzyskania należnych środków oraz stosownego odszkodowania.

Oddział w Warszawie[edytuj | edytuj kod]

Firma Warbus w Warszawie rozpoczęła działalność od obsługi Centrum Handlowego Reduta, później także CH Wola Park, CH BlueCity i Galerii Mokotów. W 2006 przedsiębiorstwo wygrało przetarg na obsługę komunikacji w podwarszawskiej gminie Lesznowola (linie L1, L2, L3, L4 i L5). W roku 2007 ostatnia z linii hipermarketowych (CH Reduta) została przejęta przez Mobilis.

Oddział w Poznaniu (nieaktualne)[edytuj | edytuj kod]

W 2007 roku firma Warbus wygrała przetarg na obsługę komunikacji miejskiej w gminie Murowana Goślina. Od 1.09.2008 przejęła obsługę linii 341 (111) (RONDO ŚRÓDKA - PRZEBĘDOWO) i 348 (188) (OS. SOBIESKIEGO - PRZEBĘDOWO) od MPK Poznań. W tym celu zakupiono 4 sztuki fabrycznie nowych autobusów Solaris Urbino 12 oraz 2 sztuki używanych autobusów MAN NU313.

Od 1.09.2008 w związku z nową polityką numeracji linii wprowadzoną przez UM Poznań linie 111 i 188 zmieniły numerację na 341 i 348. Trasy linii pozostały bez zmian. Obsługę tych linii firma Warbus zakończyła 31.12.2014, oddając linię 348 MPK Poznań, a linię 341 - spółce Transkom.

Od 1.01.2009 do 31.12.2012 firma obsługiwała linie wewnątrzgminne: 390, 395 i 399.

Od 10.09.2010 spółka Warbus rozpoczęła przewozy na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu na linii mikrobusowej 121. Linia ta została zawieszona z dniem 1.01.2012.

Od 2.11.2011 firma obsługuje komunikacje w mieście i gminie Oborniki

Typ autobusu Liczba Rok produkcji Dostawa
Cacciamali Thesi City 1 2004 2011
Solaris Urbino 12 4 2007 2007
MAN NL 202 1 1996 2012
MAN NU 313 2 1998 2007
MAN NG 272 1 1993 2011
МАZ 203 2 2008 2008
Kapena Daily C50 7 2011 2011
VDL Procity 7 2007 2013

Oddział w Gdańsku (nieaktualne)[edytuj | edytuj kod]

Od dnia 01.01.2009 r. spółka Warbus rozpoczęła przewozy na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku na liniach 117, 122, 126, 143 (wspólnie z ZKM Gdańsk) i 171 (wspólnie z PKM Gdynia), a przejściowo również na liniach 166 (wspólnie z PKS Gdańsk) czy T6. 23 grudnia 2017 firma faktycznie zaprzestała świadczenia usług przewozowych na terenie Gdańska.

Od dnia 01.03.2010 r. spółka Warbus rozpoczęła przewozy na zlecenie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Jeden autobus jeździ na liniach 177 i 187.

Typ autobusu Liczba Rok produkcji Dostawa
Solaris Urbino 18 7 2008/2009 2009
Solaris Urbino 12 1 2011 2011
Solbus Solcity 12 9 2008/2009 2009
MAN NL 202 3 1996 2012
MAZ 203 3 2008 2009
AMZ City Smile 3 2012 2013

Oddział w Elblągu (nieaktualne)[edytuj | edytuj kod]

Od dnia 01.02.2014 r. spółka Warbus rozpoczęła przewozy na zlecenie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu na liniach 10, 11, 13, 17, 30, 31. 18.07.2019 r. firma zaprzestała obsługi linii w Elblągu ze względu na utratę płynności finansowej.

Typ autobusu

Liczba

Rok produkcji

Dostawa

MAZ 206

8 2007/2009 2014

Iveco Crossway 10.8LE

10 2014/2015 2014
MAZ 203 2 2008 2014

Oddział we Wrocławiu[edytuj | edytuj kod]

Od 4 września 2016 roku przewoźnik świadczy usługi we Wrocławiu na podstawie umowy z miastem. Obsługuje linie miejskie i podmiejskie do gminy Miękinia[2]. Trasy obsługiwane przez Warbus łączą pętle tramwajowo-autobusową w dzielnicy Leśnica z zachodnimi osiedlami miasta, m.in. Ratyń, Jerzmanowo (117), Żar (137) czy Maślice (123) oraz w miejscowowsciach Brzezina i Gałów[3]. Trasy obsługuje 12 niskowejściowych pojazdow Iveco Crossway 10,8 LE.

Typ autobusu Liczba Rok producji Dostawa
Iveco Crossway 10.8LE 12 2016 2016

25 października 2018 r. na skutek niewypłacenia wynagrodzeń na czas, wrocławscy kierowcy spółki podjęli strajk, na skutek którego część autobusów nie wyjechała w trasy[3].

Oddział w Lublinie (nieaktualne)[edytuj | edytuj kod]

Od 15 grudnia 2016 roku Warbus rozpoczął obsługę linii na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie 11 standardowymi oraz 22 przegubowymi Mercedesami Conecto. Nie obsługuje stałego pakietu linii - Warbus w Lublinie pojawia się na różnych liniach miejskich oraz podmiejskich, przy 10 wozach standardowych i 20 wozach przegubowych w ruchu. O bezprawne działanie ZTM Lublin, oskarża firma Warbus. O próbę wyłudzenia bezprawnie siedmiu milionów złotych oskarża firmę Warbus, ZTM Lublin. W związku z zaistniałą sytuacją doszło do problemów finansowych spółki Warbus oraz wypowiedzenia umowy ZTM Lublin .

Obecnie spółka prowadzi sprawy sądowe przeciwko ZTM Lublin celem uzyskania należnych środków oraz stosownego odszkodowania. Sprawa sądowa jest w toku.


Powody wypowiedzenia umowy ZTM Lublin przez Warbus (materiały prasowe).

Należy podkreślić, iż wypowiedzenie mogło być w każdej chwili cofnięte jeśli ZTM Lublin zacząłby przestrzegać umowy w zakresie waloryzacji stawki za przewozy, bowiem to właśnie nieprzestrzeganie Umowy w tym zakresie było bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia przez naszą Spółkę umowy z ZTM Lublin. W tym miejscu należy w kilku słowach opisać przyczynę wypowiedzenia.

1. W dniu 19 lipca 2016 roku Spółka Warbus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "Warbus") zawarła z Gminą Lublin reprezentowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (dalej także "ZTM Lublin") umowę na świadczenie przez Warbus usług przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego nr 88/ZTM/2016 ("Umowa").

2. Zgodnie z zapisami Umowy świadczenie usług przewozowych Spółka rozpoczęła w dniu 15 grudnia 2016 roku. Usługi były i są świadczone 33 fabrycznie nowymi Autobusami marki Mercedes-Benz (22 autobusy przegubowe marki Mercedes-Benz Conecto G oraz 11 autobusów standardowych marki Mercedes-Benz Conecto).

3. Umowa w § 14 przewidywała kwartalną waloryzację stawki za wozokilometr.

4. Pierwsza waloryzacja miała miejsce po pierwszym kwartale 2017 roku (nowe stawki za wzkm obowiązywały od dnia 01 kwietnia 2017 roku) i przebiegła bez żadnych zakłóceń, a Strony Umowy zawarły stosowny Aneks do Umowy w którym określono nowe stawki za wzkm.

5. Problemy rozpoczęły się na początku lipca 2017 roku gdy Spółka otrzymała od ZTM Lublin propozycję nowych stawek po kolejnej waloryzacji. Otóż okazało się, iż ZTM Lublin bez żadnych podstaw faktycznych i prawnych, wbrew jasnym i klarownym postanowieniom Umowy w sposób jednostronny zmienił zasady naliczania waloryzacji. Postanowił, iż każdorazowo waloryzowana ma być pierwotna stawka za wzkm złożona w ofercie, a nie ostatnio obowiązująca stawka jak stanowi § 14 ustęp 1 Umowy. Należy podkreślić, iż pierwotna stawka została już skutecznie zmieniona Aneksem z kwietnia 2017 roku i nie była już w żaden sposób obwiązującą.

To tak jakby waloryzacji emerytur zawsze dokonywać w oparciu o pierwszą wysokość przyznanej emerytury, a nie o ostatnio obowiązującą.

6. Przyjęty przez ZTM Lublin sposób waloryzacji, który był sprzeczny z zapisami Umowy, był skrajnie niekorzystny dla Spółki, bowiem w bardzo istotny sposób zaniżał stawki za wzkm jakie spółka otrzymywała w kolejnych okresach obowiązywania Umowy.Obecnie niedopłata ZTM Lublin na rzecz Spółki z tytułu nieprawidłowej waloryzacji stawki przekracza już kwotę siedmiu milionów złotych.

7. Z takim obrotem sprawy Spółka nie mogła zgodzić się i już na początku lipca 2017 roku zwróciła uwagę ZTM Lublin na nieprawidłową i sprzeczną z postanowieniami Umowy waloryzację dokonywaną przez ZTM Lublin.

8. Niestety przez następny okres ZTM Lublin nie przejawiał dobrej woli polubownego załatwienia sporu w zakresie waloryzacji pomimo wielu prób podejmowanych ze strony spólki .

9. W tym stanie rzeczy w styczniu 2019 roku spółka wezwała ZTM Lublin do zapłaty niedopłaconej kwoty z tytułu nieprawidłowej waloryzacji i po upływie terminu w dniu 28 lutego 2019 roku Umowę wypowiedziała z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłnął w dniu 31 sierpnia 2019 roku.

10. Na dzień dzisiejszy niezapłacone Spółce należności z tytułu nieprawidłowej waloryzacji przekraczają kwotę 7 milionów złotych. Niezależnie od powyższego spółka będzie dochodzić od Gminy Lublin także rekompensaty innych szkód związanych z wypowiedzeniem Umowy z winy Gminy Lublin.

11. Podsumowując należy wskazać, iż działania ZTM Lublin zmusiły Spółkę do wypowiedzenia Umowy,oraz spowodowały gigantyczne konsekwencję powodujące wstrzymanie przewozów również w innych miastach.

Typ autobusu Liczba Rok producji Dostawa
Mercedes Conecto LF 11 2016 2016
Mercedes Conecto G LF 22 2016 2016

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. warbus.pl
  2. Warbus wygrywa we Wrocławiu. W: infobus.pl [on-line]. 2016-05-27. [dostęp 2018-11-06].
  3. a b Strajk w firmie Warbus obsługującej linie między Miękinią a Wrocławiem. W: wroclaw.pl [on-line]. 2018-10-25. [dostęp 2018-11-06].