Wikiprojekt:GLAM/Projekty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
GLAM
Galerie • Biblioteki • Archiwa • Muzea
Warsztaty w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, 2015

Stowarzyszenie Wikimedia Polska współpracuje z polskimi muzeami, archiwami
i innymi instytucjami kultury i dziedzictwa. Wspólnie prowadzimy różnorodne projekty, których efektem jest wzbogacenie biblioteki mediów Wikimedia Commons o reprodukcje dzieł sztuki, materiały archiwalne, filmy czy nagrania audio.

Instytucje kultury udostępniają swoje zbiory znajdujące się w domenie publicznej lub przekazują do Wikimedia Commons wybrane materiały na wolnych licencjach. Wszystkie te materiały mogą być ponownie wykorzystywane przez wszystkich użytkowników Internetu – do ilustrowania Wikipedii, tworzeniu materiałów edukacyjnych, utworów artystycznych lub nawet komercyjnie.

Poniżej znajdziesz listę instytucji, z jakimi współpracują nasi wolontariusze, i realizowanych projektów. Każdy może przyłączyć się do zespołu. Zapraszamy!

Archiwa[edytuj | edytuj kod]

Archiwum Główne Akt Dawnych[edytuj | edytuj kod]

Patent szlachecki wystawiony przez marszalka guberni wołyńskiej, Archiwum Główne Akt Dawnych

28 czerwca 2012 roku Archiwum Główne Akt Dawnych – we współpracy ze Stowarzyszeniem Archivum Patriae i Stowarzyszeniem Wikimedia Polska – rozpoczęło udostępnianie zeskanowanych kopii historycznych dokumentów i manuskryptów. Archiwum jest najstarszym polskim archiwum publicznym, działającym już ponad 200 lat i jednym z trzech centralnych archiwów państwowych. Współpraca z AGAD rozpoczęła się w 2012 roku. Obecnie w Wikimedia Commons znajduje się około 2260 obiektów z kolekcji Archiwum Głównego Akt Dawnych, które należą do domeny publicznej. Są to skany historycznych dokumentów, map i manuskryptów pochodzących z okresów od Polski piastowskiej aż do XX w., w tym m.in. umów międzynarodowych (np. pokój polsko-krzyżacki z 1411), dokumentów administracyjnych (akty lokowania miejscowości), pieczęci i zdobniczych detali umieszczonych na dokumentach.

Skany dokumentów są wykonywane przez członków Stowarzyszenia Archivum Patriae. Główną ideą stojącą za pracą AGAD i Stowarzyszenia Archivum Patriae jest umożliwienie, by udostępnione historyczne dokumenty były jak najszerzej wykorzystywane w projektach Wikimedia i poza nimi.

Archiwum Państwowe w Łodzi[edytuj | edytuj kod]

Bronisław Wilkoszewski, Widoki Łodzi, APŁ

Archiwum Państwowe w Łodzi to instytucja państwowa zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych z Łodzi i regionu. W archiwum APŁ znajdują się m.in. dokumenty dotyczące zasłużonych mieszkańców Łodzi oraz archiwalne przedwojenne fotografie miasta. Archiwum rozpoczęło współpracę z Wikipedią w styczniu 2015 roku. Pracownicy Archiwum przeszli szkolenie podstaw edytowania oraz ładowania plików do Wikimedia Commons; podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy APŁ a Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Skany przygotowywane są przez pracownię digitalizacji Archiwum Państwowego w Łodzi i ładowane do Wikimedia Commons przez pracowników Archiwum. Archiwum Państwowe w Łodzi udostępnia skany na zasadach CC0 1.0. Efektem współpracy jest załadowanie prawie 140 dokumentów znajdujących się w domenie publicznej. Wśród nich znajduje się zbiór fotografii Włodzimierza Pfeiffera – polskiego księgarza, esperantysty, fotografa i miłośnika Łodzi.

Archiwum Państwowe w Poznaniu[edytuj | edytuj kod]

10 lipca 2014 r., Archiwum Państwowe w Poznaniu i Stowarzyszenie Wikimedia Polska podpisały porozumienie o współpracy, na mocy którego w projekcie Wikimedia Commons zostały umieszczane pliki zawierające zeskanowane obrazy materiałów archiwalnych z poznańskiego Archiwum.

Archiwum to jest instytucją państwową, która zajmuje się archiwaliami z Poznania i regionu.

Celem współpracy są rozwój i wzbogacanie polskich otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępniane w sposób otwarty i gwarantujący odbiorcom swobodę wykorzystywania utworu, dostępu do dzieła oraz użytkowania zawartych w nim informacji, możliwość redystrybucji i dystrybucji utworów zależnych.

Skany przygotowane zostały przez Pracownię Reprograficzną Archiwum Państwowego w Poznaniu i są dodawane ręcznie przez pracowników Archiwum. Od strony technicznej skany są wysokiej jakości (właściwe oddanie barw, bez zniekształceń geometrycznych, neutralne światło dzienne) oraz są w stosunkowo wysokiej rozdzielczości. Archiwum Państwowe w Poznaniu udostępniło skany na zasadach CC0 1.0. Do opisania skanów wykorzystywany jest szablon, który zawiera informację o ich pochodzeniu z zasobów Archiwum Państwowego.

Archiwum udostępniło prawie 700 skanów historycznych dokumentów, zdjęć, map i rękopisów. Skany przygotowane zostały przez Pracownię Reprograficzną Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Udostępnione zasoby w 2015 roku stały się przedmiotem konkursu „Odkurz dokument! APP w Wikipedii”. Inicjatywa miała na celu zachęcanie do ilustrowania artykułów w Wikipedii multimediami uzyskanymi od APP, a także do tworzenia nowych, brakujących w Wikipedii treści związanych tematycznie z materiałami pochodzącymi z tego Archiwum. Artykuły dotyczyły przeważnie historii Polski, Poznania, osób i miejsc, których dotyczą dokumenty z Archiwum.

Narodowe Archiwum Cyfrowe[edytuj | edytuj kod]

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dokonuje dekoracji oficerów

Narodowe Archiwum Cyfrowe to drugie z trzech centralnych archiwów państwowych. Pełni również funkcję Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych. Współpraca z NAC rozpoczęła się w 2017 roku. Już ponad 10 tysięcy fotografii zostało udostępnionych w zasobach Wikimedia Commons. Dostępne zdjęcia należą do domeny publicznej; pochodzą one z okresu XX-lecia międzywojennego i II wojny światowej. Jedną z kolekcji są zdjęcia autorstwa Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego z lat 1919-1939, które stanowią wyjątkowy dokument międzywojennej Polski. NAC zaprasza do wspólnego rozwijania haseł Wikipedii związanych z historycznymi osobami i wydarzeniami widocznymi na zdjęciach udostępnionych w bibliotece mediów Wikimedia Commons.

Wszystkie udostępnione zdjęcia – kilka tysięcy fotografii – pochodzą z archiwum NAC i są dostępne dla użytkowników Internetu w Polsce i za granicą. Można je wykorzystać do ilustrowania Wikipedii, a także pobierać i legalnie wykorzystywać do innych twórczych celów.

Obecnie wszystkie dostępne zdjęcia należą do domeny publicznej. Oznacza to, że każdy może je zgodnie z prawem wykorzystywać w dowolnym celu, na przykład w broszurach, skryptach i publikacjach akademickich, w prasie, w Internecie, pracach plastycznych. Naszym celem jest także wzbogacenie Wikipedii o ciekawe artykuły na temat wybranych postaci, wydarzeń i zagadnień.

Pierwszym zbiorem, jaki udostępniony został w Wikimedia Commons, jest obszerna kolekcja fotografii, których autorem jest Narcyz Witczak-Witaczyński z lat 1919-1939. Kolekcja ta stanowi wyjątkowy dokument międzywojennej Polski.

Archiwa społeczne i Ośrodek KARTA[edytuj | edytuj kod]

Obrady jury Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze (1965)

Ośrodek Karta oraz inne archiwa społeczne m.in. Fundacja Ważka, Fundacja Przestrzeń Kobiet udostępniają zbiory informacji, fotografii i dokumentów z historii najnowszej i przemian życia społecznego Polski. Fundacja Ośrodka KARTA stawia sobie za cel dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Jest wydawcą kwartalnika Karta, prowadzi działalność wystawienniczą i edukacyjną. Przy współpracy z Wikimedia Polska od 2017 roku prowadzi akcję Archiwa społeczne w Wikipedii.

Od kwietnia 2017 udostępniono kilkaset dokumentów, fotografii archiwalnych i współczesnych do biblioteki mediów Wikimedia Commons (zobacz zbiory mediów z projektu). W ramach projektu powstają nowe artykuły i udostępnione są ilustracje dotyczące znanych postaci życia kulturalnego, sportowego, polityków, działaczy społecznych, materiały na temat historii lokalnej wsi, miast, miasteczek, dzielnic, z dziedziny historii fotografii (np. XIX-wieczne fotografie z atelier), o historii kościołów i cmentarzy, klubów sportowych, kolejnictwa, czy o historii lokalnego życia społecznego (np. Ochotniczych Straży Pożarnych, Strzeleckich Bractw Kurkowych, Kół Gospodyń Wiejskich).

Jednym z zmierzeń wspólnych działań jest angażowanie innych archiwów społecznych działających w Polsce. W ten sposób przyłączyły się Archiwum Historii Kobiet, Fundacja im. Zofii Rydet, Fundacja Ważka, Stowarzyszenie Przyjaźni PS i Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie.

Biblioteki[edytuj | edytuj kod]

Biblioteka Narodowa[edytuj | edytuj kod]

Pocztówka wielkanocna z 1900 roku

Dzięki współpracy Biblioteki Narodowej z Wikimediami hasła poświęcone polskiej literaturze i historii, biogramy pisarzy, poetów, naukowców i innych wybitnych Polaków są uzupełniane o przypisy bibliograficzne, odniesienia do literatury przedmiotu oraz linki do książek znajdujących się w zbiorach cyfrowej biblioteki Polona. Wszystko to oznacza, że wszyscy czytelnicy Wikipedii mają dostęp do pełniejszych, rzetelnych informacji i dalszych źródeł wiedzy w Internecie.

Pracownicy Biblioteki Narodowej pracują wspólnie ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska nad uzupełnianiem artykułów w Wikipedii związanych z historią kultury, literatury i piśmiennictwa polskiego, a także kolekcji i zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej. Dzięki temu czytelnicy Wikipedii mają również okazję obejrzeć rysunki, szkice, obrazy, archiwalne fotografie i inne ilustracje w artykułach.

W ramach projektu dodano nie tylko kilkaset przypisów oraz linków do materiałów źródłowych, ale również liczne, nowe ilustracje z kolekcji i zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej, która digitalizuje i udostępnienia polskie dziedzictwo narodowe w ramach projektu Patrimonium. Dzięki temu czytelnicy Wikipedii mają również okazję obejrzeć rysunki, szkice, obrazy, archiwalne fotografie i inne ilustracje w artykułach.

W ramach współpracy GLAM Biblioteka Narodowa przyjęła Wikipedystę-rezydenta Wojciecha Szczęsnego. Więcej na ten temat w zakładce Wikipedysta-rezydent. Dzięki tej współpracy co Wikimedia Commons zostało załadowanych ponad 5 tysięcy grafik.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego[edytuj | edytuj kod]

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska na początku 2019 roku w ramach projektów GLAM. Celem podjętych działań jest upowszechnienie wartościowych materiałów znajdujących się w zasobach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej szerszemu gronu odbiorców za pośrednictwem repozytorium plików Wikimedia Commons.

Jak dotąd udostępniono ponad 5 tysięcy grafik, które pochodzą z wirtualnej kolekcji „Warszawa w ilustracji prasowej XIX wieku” zawierającej materiały graficzne wydawane w latach 1801-1904 w takich czasopismach jak Przyjaciel Ludu, czy też Tygodnik Ilustrowany. Ilustracje znajdujące się w kolekcji często mają unikatowy charakter, nie były wcześniej, ani później nigdzie publikowane. Stanowią bogaty i ważny materiał do badań nad XIX-wieczną Warszawą i jej mieszkańcami.

W ramach tej współpracy Maciej Brencz wykonał automatyczny uploader plików z repozytorium Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej do Wikimedia Commons, dzięki czemu załadowane pliki są dużo szybciej kategoryzowane.

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego[edytuj | edytuj kod]

od 2018 roku współtworzy regionalny GLAM współpracując z innymi wrocławskimi instytucjami kultury takimi jak Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Współpraca między instytucjami kultury odbywa się w zakresie udostępniania zasobów kultury i tworzenia nowych, powszechnie dostępnych cyfrowych treści, głównie w oparciu o wykorzystanie możliwości jakie stwarza technologia cyfrowa i teleinformatyczna. Podejmowane działania są koordynowane w utworzonym w tym celu Wikiprojekcie. W ramach współpracy z Biblioteką Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego z Wikimedia Polska w ramach projektów GLAM do zasobów Wikimedia Commons trafiło prawie 450 stron atlasu miast świata Civitates orbis terrarum – wydanym w Kolonii w latach 1572-1618 przez Georga Brauna i Fransa Hogenberga. Są to dwa tomy De praecipuis totius universi urbibus. Liber secundus oraz Urbium praecipuarum totius mundi. Liber quartus. Ponadto udostępniono atlas Contrafactur und Beschreibung von den vornembsten Stetten der Welt. Liber tertius.

Muzea[edytuj | edytuj kod]

Muzeum Architektury we Wrocławiu[edytuj | edytuj kod]

Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu[edytuj | edytuj kod]

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN[edytuj | edytuj kod]

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie we współpracy z Muzeum w Chorzowie[edytuj | edytuj kod]

Muzeum Miasta Łodzi[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza Wystawa Przemysłowa w m. Łodzi 1895 roku

Muzeum Miasta Łodzi udostępniło swoje zbiory w bibliotece mediów Wikimedia Commons. Blisko 900 plików cyfrowych pochodzi z kolekcji Muzeum i jest dostępnych dla użytkowników Internetu w Polsce i za granicą. Udostępnione przez Muzeum zdigitalizowane zdjęcia pozwolą wszystkim zainteresowanym ilustrować Wikipedię. Większość fotografii należy do domeny publicznej (prawa autorskie do nich wygasły), część została udostępniona przez Muzeum na wolnej licencji. Oznacza to, że każdy może je zgodnie z prawem wykorzystywać w dowolnym celu, na przykład w broszurach, skryptach i publikacjach akademickich, w prasie, w Internecie, pracach plastycznych czy kolażach. Chodzi zatem nie tylko o udostępnianie kolekcji Muzeum w internecie – ale przede wszystkim o to, aby te historyczne zdjęcia zyskały nowe życie w cyfrowym obiegu. Dzięki umieszczeniu kolekcji w Wikimedia Commons wszyscy możemy z nich legalnie korzystać do twórczych celów! Naszym celem jest także wzbogacenie Wikipedii o ciekawe artykuły na temat wybranych zabytków, postaci i zagadnień związanych z Łodzią.

MMŁ przekazało kolekcję ponad 200 fotografii wykonanych pod koniec XIX i na początku XX wieku w zakładach fotograficznych Łodzi. Znajdują się wśród nich zdjęcia wykonane przez Bronisława Wilkoszewskiego, który 19 lutego 1888 roku założył zakład fotograficzny. Fotografie pochodzą z dwóch albumów: Widoki miasta Łodzi i Pierwsza Wystawa Przemysłowa w m. Łodzi 1895 r., a także z kolekcji fotografii portretowych wykonanych w jego atelier. Fotografie Wilkoszewskiego przybliżają nam obraz dawnej Łodzi – kamienice, budynki, ulice i place oraz samych łodzian. Prezentowane zdjęcia znajdują się w kolekcji Muzeum Miasta Łodzi oraz m.in. Archiwum Państwowego w Łodzi.

Dzięki MMŁ na Commons znalazło się również ponad 180 fotografii autorstwa Ignacego Płażewskiego, które przedstawiają Łódź w latach 50. i 60. XX wieku. Na zdjęciach Ignacego Płażewskiego uwiecznione zostały m.in. miejskie ulice i podwórka, budynki użyteczności publicznej, architektura z czasów Polski Ludowej, wygląd Starego i Nowego Rynku, łódzkie świątynie, fabryki, parki i kawiarnie. Zdjęcia Płażewskiego stanowią swoistą opowieść o Łodzi powojennej przedstawiając obiektywny, realistyczny obraz miasta i jego mieszkańców.


Muzeum Narodowe w Warszawie[edytuj | edytuj kod]

Władysław Czachórski – Dama w liliowej sukni z kwiatami
Zbiory MNW w Wikipedii

Muzeum Narodowe w Warszawie udostępnia najbardziej wartościowe dzieła sztuki polskiej, europejskiej i światowej. Już prawie 700 reprodukcji i fotografii dzieł sztuki z Muzeum Narodowego jest już w bibliotece mediów Wikimedia Commons (zobacz stronę z opisem kolekcji). Są wśród nich najbardziej znane obrazy polskich malarzy, takie, jak Bitwa pod Grunwaldem, czy Babie Lato – a także bardzo ciekawe dzieła twórców nieco mniej znanych (i, jak dotąd, tylko skrótowo opisanych w artykułach Wikipedii), jak Plac Opery w Paryżu Ludwika de Laveaux.

Część udostępnionych przez Muzeum Narodowe dzieł była już wcześniej obecna w Wikimedia Commons – często jednak jakość dostępnych wcześniej kopii (rozdzielczość, detal, kolory) była niższa. Pliki zostały zdigitalizowane przez specjalistów Muzeum Narodowego i można podziwiać fakturę obrazu i kolory np. autoportretu Stanisława Wyspiańskiego. Udostępnione przez MNW materiały są dostępne dla odbiorców na całym świecie i są wykorzystywane do ilustrowania artykułów we wszystkich wersjach językowych Wikipedii.

Mistrzowie Pastelu

W 2016 roku MNW udostępniło kilkadziesiąt reprodukcji polskich i zagranicznych pasteli z wystawy "Od Marteau do Witkacego. Mistrzowie pastelu", które można znaleźć w kategorii "Mistrzowie pastelu" w Wikimedia Commons. Powstało też kilkanaście nowych artykułów w Wikipedii: zobacz listę artykułów.

Faras w Wikipedii

Faras w Wikipedii to wspólny projekt MNW i stowarzyszenia Wikimedia Polska, mający na celu wzbogacenie Wikipedii o zagadnienia związane z Galerią Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego.

Tematem projektu są wykopaliska w Faras i udział w nich polskich archeologów, dokonane odkrycia, malowidła prezentowane w MNW, dzieje tych terenów, chrześcijaństwo nubijskie, wreszcie historia i współczesność samej Galerii. W projekcie powstało kilkadziesiąt obszernych artykułów na temat Galerii, jej historii i zbiorów, ilustrowanych fotografiami udostępnionymi przez MNW oraz archiwalnymi fotografiami prof. Michałowskiego i innych naukowców.

Wikipedysta rezydent

Projekty w Muzeum Narodowym w Warszawie są realizowane z pomocą wikipedysty-rezydenta (Wikipedian in Residence) – osoby pełniącej funkcję łącznika pomiędzy społecznością Wikipedii a pracownikami instytucji kultury i pomagającej w otwartym udostępnianiu dóbr kultury. Projekty MNW koordynuje wikipedystka rezydentka Maria Drozdek – Gytha.

Muzeum Powstania Warszawskiego[edytuj | edytuj kod]

13 stycznia 2015 roku było gospodarzem wydarzania zorganizowanego z okazji Dnia Domeny Publicznej. Spotkanie miało na celu podkreślenie znaczenia istnienia Domeny Publicznej dla rozwijania kultury polskiej oraz zaprezentowanie kreatywnych projektów organizowanych na bazie zasobów z Domeny. Jednym z głównych tematów było wykorzystanie twórczości z czasu Powstania Warszawskiego oraz kwestie udostępniania zbiorów z archiwum Muzeum. Z okazji wydarzenia Muzeum Powstania Warszawskiego umożliwiło wikipedystom fotografowanie wszystkich eksponatów i sal. Sfotografowano wiele interesujących eksponatów Muzeum, które można zobaczyć w Wikimedia Commons.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie[edytuj | edytuj kod]

Spotkanie grupy MSN WIKI – wizyta w magazynach

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie udostępnia wybór unikalnych dzieł sztuki współczesnej ze swojej kolekcji. Muzeum udostępnia wybrane zbiory w sposób otwarty – pozwoli to użytkownikom Internetu i czytelnikom Wikipedii dokładnie obejrzeć i wykorzystać fotografie i reprodukcje dzieł sztuki gromadzonych przez lata przez MSN. Dzięki dostępnym w Wikipedii fotografiom i nowym artykułom wszyscy będą mieli okazję lepiej poznać polską sztukę współczesną.

Sztuka współczesna jest najmniej dostępna w Internecie. Jest to poważna przeszkoda w popularyzacji sztuki. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z Wikimedia Polska wspólnie próbują przełamywać tę barierę. Prace z kolekcji Muzeum będą teraz dostępne w wysokiej rozdzielczości w Wikimedia Commons. Głównym celem otwartego udostępniania wybranych eksponatów z kolekcji MSN jest edukacja oraz szersze niż dotychczas udostępnienie cyfrowych zasobów Muzeum. W zgodzie ze współczesnymi tendencjami, Muzeum pragnie ułatwić odbiorcom dostęp do fotografii prac z kolekcji muzealnej, ich opisów, not bibliograficznych, jak również umożliwić dalsze ich wykorzystanie. MSN prezentuje swoje bogate zbiory na swojej stronie internetowej, jednak dla odbiorców w kraju i na świecie to Wikimedia są często pierwszym źródłem informacji. Na początku 2018 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęło współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i udostępniło pierwsze 100 obiektów cyfrowych.

Na początku 2018 roku rozpoczęło współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, dając możliwość obejrzenia i twórczego wykorzystania dzieł gromadzonych przez lata przez Muzeum oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej sztuki współczesnej, która jest w Internecie najmniej dostępna. Chcąc przyczynić się do popularyzacji sztuki współczesnej Muzeum udostępniło 100 obiektów fotografii i reprodukcji dzieł sztuki.

Wśród udostępnionych dzieł znajdziemy prace wybitnych artystów – takich jak Paweł Althamer, Mirosław Bałka, Teresa Murak, Wilhelm Sasnal, Artur Żmijewski, Paulina Ołowska. W zbiorze znajduje się również jedna z ostatnich prac Zbigniewa Libery "Wyjście ludzi z miast", w której artysta snuje futurystyczną wizję, opierając się na literackim motywie opuszczonych przez ludzi metropolii. Pracownicy Muzeum wraz z wolontariuszami w trakcie zorganizowanych warsztatów, nie tylko zilustrowali artykuły w Wikipedii zdjęciami prac wybitnych artystów, ale również uzupełnili treści w Wikipedii na temat polskiej sztuki współczesnej, jej twórców, dzieł i wystaw.

Muzeum Współczesne Wrocław[edytuj | edytuj kod]

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku[edytuj | edytuj kod]

Model drobnicowca typu B-54, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku udostępnia swoje zbiory w bibliotece mediów Wikimedia Commons i jest otwarte na wolontariuszy zainteresowanych tematyką morską. Naszym wspólnym celem jest wzbogacenie treści Wikipedii o artykuły na temat polskiej historii morskiej, archeologii i edukacji morskiej dostępne dla czytelników w Polsce i za granicą. Chcemy przybliżyć szerszemu gronu odbiorców działalność i zbiory Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i jego oddziałów.

Wikipedysta rezydent to aktywny redaktor Wikipedii, którego zadaniem jest łączenie muzeum ze społecznością zainteresowanych wolontariuszy, którzy w czasie wolnym redagują treści Wikipedii. Rezydent odpowiada również na pytania pracowników Muzeum i ułatwia udostępnianie w Wikipedii edukacyjnych treści. W Narodowym Muzeum Morskim taką rolę pełni Andrzej Ciastek. Dzięki jego pracy w bibliotece mediów Wikimedia Commons znalazło się już ponad 150 fotografii prezentujących ekspozycję w oddziałach NMM: Centrum Konserwacji Wraków Statków oraz Muzeum Rybołówstwa w Helu.

dzięki współpracy z Wikipedystą Rezydentem, w bibliotece mediów Wikimedia Commons udostępniło 300 fotografii prezentujących ekspozycję Centrum Konserwacji Wraków Statków (kategoria Shipwreck Conservation Centre in Tczew) oraz Muzeum Rybołówstwa w Helu (kategoria Museum of Fishery in Hel). Z kolekcji zdigitalizowanych zbiorów Muzeum pochodzą profesjonalne fotografie modeli statków, elementów wyposażenia i sprzętu, zabytków historii naturalnej oraz reprodukcje sztuki marynistycznej. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku jest instytucją otwartą na odbiorców i udostępnia zdigitalizowane zbiory na licencji CC BY-SA, co pozwala na ich ponowne wykorzystanie


Międzynarodowe instytucje kultury[edytuj | edytuj kod]

Europejskie Centrum Solidarności[edytuj | edytuj kod]

Europejskie Centrum Solidarności, wystawa stała

Europejskie Centrum Solidarności powstało w 2007, jego siedziba znajduje się w miejscu, gdzie narodziła się Solidarność, jeden z największych pokojowych ruchów społecznych w XX wieku. ECS to nowoczesna instytucja kultury, która utrwala pamięć o zwycięstwie Solidarności. Sercem placówki jest muzeum, które upamiętnia rewolucję Solidarności i upadek komunizmu w Europie. W zbiorach ECS znajduje się m.in.: poczta Solidarności, kolekcja plakatów, a także ubiory, pamiątki osobiste, obiekty dokumentujące działalność opozycji, obiekty sztuki z lat 80. związane z ruchem kultury niezależnej, 45 000 zdjęć (głównie z lat 1980–1989) dokumentujących dzieje opozycji demokratycznej w Polsce.

Europejskie Centrum Solidarności rozpoczęło współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska wiosną 2015 roku; w sierpniu 2015 roku ECS i Wikimedia Polska podpisały porozumienie o współpracy. Pierwsza kolekcja mediów udostępniona przez Europejskie Centrum Solidarności to zbiór 35 fotografii wykonanych podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku.

ECS uwolniło zbiory fotograficzne ponad 120 fotografii wykonanych w 1980 roku podczas strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Obecnie znajdują się one na wolnych licencjach do wykorzystania w artykułach Wikipedii, materiałach informacyjnych i edukacyjnych. Działanie Europejskiego Centrum Solidarności jest częścią obchodów Święta Wolności i Solidarności, odbywającego się w Gdańsku 1–11 czerwca 2019.

Część fotografii przedstawia wydarzenia z wiecu wyborczego kandydatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Placu Grunwaldzkim w Gdyni 1989 roku. Na jednej z fotografii widać działaczy „Solidarności” w drodze na zakończenie obrad Okrągłego Stołu. Inne zdjęcie ukazuje Lecha Wałęsę w trakcie wiecu przedwyborczego pod kościołem św. Brygidy w Gdańsku.

Część udostępnionych fotografii przedstawia gdańskie targowiska i giełdy w latach 90. Zostały one prezentowane na wystawie czasowej "Wolny rynek. Wystawa fotografii Jacka Awakumowskiego (1957-1999) ze zbiorów ECS". Ekspozycja miała miejsce w siedzibie ECS w Gdańsku w 2015 roku.

Instytut Adama Mickiewicza[edytuj | edytuj kod]

współpracuje ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska w ramach projektu "Upiór" dotyczącego postaci z polskiej demonologii ludowej. Celem projektu jest stworzenie podstaw do wykorzystania potencjału tkwiącego w polskojęzycznych źródłach dotyczących mitologii słowiańskiej. Wierzenia ludowe to wciąż niedoceniany element polskiej kultury.

Uczestnicy projekty prowadzą kwerendę biblioteczną w celu stworzenia bibliografii i syntetycznych opisów tradycyjnych wierzeń oraz legendarnych postaci opisanych w klasyce polskiej etnografii (prace Oskara Kolberga, Zygmunta Glogera), a także materiałach publikowanych w prasie fachowej (np. „Wisła” i „Lud”). Na bazie zebranych źródeł powstają artykuły takie jak Upiór, Zmora czy Boginka, które są ilustrowane grafikami pozyskanymi z zasobów cyfrowych Polony.

Instytut Goethego[edytuj | edytuj kod]

wraz z Wikimedią Polską zrealizował projekt "Eurostorie – Europejskie Historie". Projekt był częścią międzynarodowego przedsięwzięcia "Heirlooms. European Stories". Współpraca z Instytutem została podjęta z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Celem projektu była prezentacja informacji i historii o wspólnych europejskich korzeniach, a także o tym jak wiele europejskich elementów można znaleźć w dziedzictwie kulturowym takich krajów jak Estonia, Portugalia i Serbia. Międzynarodowym hasłem przewodnim projektu jest: Sharing heritage: where the past meets the future.

W siedzibie Goethe-Institut w Warszawie odbyły się dwa spotkania: szkolenie edytowania Wikipedii oraz maraton edytowania haseł Wikipedii. Oba wydarzenia miały miejsce w drugiej połowie 2018 roku. Ich efektem są uzupełnione artykuły w polskiej, angielskiej i niemieckiej Wikipedii w zakresie haseł na temat obiektów, miejsc i zagadnień, które ilustrują wspólne europejskie dziedzictwo kultury.

Regionalne instytucje kultury[edytuj | edytuj kod]

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach[edytuj | edytuj kod]

Wielki piec w hucie "Pokój" w Rudzie Śląskiej, lata 20. XX wieku

Strona RIK w Katowicach to robocza strona w Wikipedii, która służy koordynowaniu projektów Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach i innych organizacji z regionu związanych z uzupełnianiem i rozwijaniem artykułów w Wikipedii na temat zabytków w regionie; zbiorów, historii i działalności lokalnych instytucji kultury, w tym RIK w Katowicach oraz industrialnej historii i obyczajów Śląska. Współpraca Wikpedystów z RIK rozpoczęła się wiosną 2017 roku.

Projekt związany z dokumentowaniem dziedzictwa hutniczego

Głównym obszarem zainteresowania uczestników współpracy jest projekt 'Ślady ognia' – do którego serdecznie zapraszamy zarówno lokalne instytucje, jak i wolontariuszy i pasjonatów!

Współpracę prowadzi wikipedystka EwkaC.


„Ślady ognia” to interdyscyplinarny program Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, działu Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, poświęcony dziedzictwu hutniczemu województwa śląskiego. Podążając „Śladem ognia” podejmujemy próbę ocalenia, interpretacji i popularyzacji tematyki hutniczej. Hutnictwo i związane z nim górnictwo rud stanowi najstarszą bazę późniejszego wielkiego górnośląskiego przemysłu. Przez ponad dwieście lat współdziałanie hut i kopalń, metali i węgla stymulowało rozwój technologiczny największej europejskiej industrii, zmieniając nieodwracalnie lokalną wyobraźnię, pejzaż cywilizacyjny, kulturowy, społeczny i przyrodniczy.

współpracę z Wikimedią rozpoczął wiosną 2017 roku. Jej efektem są artykuły dotyczące industrialnej historii, zabytków i obyczajów Śląska. Dodatkowo Regionalny Instytut Kultury w Katowicach zamieścił już ponad 500 plików ilustrujących kulturę regionu. Chcąc przedstawić regionalnym instytucjom kultury korzyści jakie daje udostępnienie zdigitalizowanych zbiorów na wolnych licencjach, RIK zorganizował konferencję Konferencja GLAM – dziedzictwo w sieci, która odbyła się w maju 2019 roku, a jej efektem są kolejne współprace w ramach projektów GLAM.

Jednym z realizowanych przez instytucję projektów są "Ślady ognia". Uczestnicy projektu podjęli próbę popularyzacji tematyki związanej z dziedzictwem hutniczym województwa śląskiego poprzez rozbudowywanie artykułów znajdujących się z kategorii Huty w województwie śląskim. Artykuły związane z projektem są pisane również podczas Piątków z Wikipedią. Są to otwarte warsztaty dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się edytować największą internetową encyklopedię świata. Spotkania odbywają się od stycznia 2018 roku w każdy trzeci piątek miesiąca w siedzibie RIK.


Małopolski Instytut Kultury[edytuj | edytuj kod]

Dom Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie – witraż; detal.
Archiwum Małopolskiego Instytutu Kultury

Małopolski Instytut Kultury podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska w grudniu 2014 roku. Współpraca będzie obejmować udostępnianie i kategoryzację zdjęć dokumentujących Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – cykliczne wydarzenie, którego celem jest szeroka prezentacja różnorodnych obiektów zabytkowych: klasztorów, kościołów, regionalnych muzeów czy obiektów architektonicznych (są to często obiekty niedostępne na co dzień dla zwiedzających). Planowane jest udostępnienie w repozytorium Commons fotografii eksponatów muzealnych z projektu Wirtualne Muzea Małopolski oraz współpraca w Krakowie przy nowych edycjach Małopolskich Dni Dziedzictwa.

Obecnie w repozytorium Wikimedia Commons dostępnych jest 1500 fotografii z archiwum Małopolskiego Instytutu Kultury; nowe materiały zostaną udostępnione wiosną 2015 roku.


Etnologia i Antropologia Kulturowa[edytuj | edytuj kod]

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM[edytuj | edytuj kod]

Karawana; Algieria, 1976. Archiwum im. Józefa Burszty

Instytut został założony w 1919 roku i jako placówka naukowo-dydaktyczna specjalizuje się w historii etnologii, badaniach regionalnych i studiach folklorystycznych. W 2014 roku Instytut stworzył internetową bazę danych – Archiwum Cyfrowe Józefa Burszty – zawierające dokumentacje z badań terenowych, fotografie przedstawiające regionalne zwyczaje i stroje, festiwale i wydarzenia folklorystyczne, przedmioty codziennego użytku, artefakty, przedmioty symboliczne, rzemiosło i architekturę obszarów wiejskich.

W marcu 2015 roku Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazał do zasobów Wikimedia Commons wszystkie materiały należące do Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty – obszerne archiwum fotografii wykonywanych podczas badań etnograficznych prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Celem powstania cyfrowego archiwum jest zachęcenie do ponownego wykorzystania dokumentacji etnograficznej stworzonej i zgromadzonej przez naukowców i badaczy. Cały zasób zdigitalizowanych zbiorów, prawie ośmiu tysięcy zdjęć, znalazł się w Wikimedia Commons. Archiwum zawiera zdjęcia dokumentujące zwyczaje, przedmioty, rzemiosło ludowe oraz miejsca odwiedzane przez etnografów – w Polsce i za granicą. W maju 2015 roku pliki z archiwum, dostępne na licencjach CC BY-SA, zostały załadowane do Wikimedia Commons. W ramach porozumienia z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, kolejne partie digitalizowanych zdjęć będą również udostępniane użytkownikom serwisów Wikimedia.

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego[edytuj | edytuj kod]

jest jednym z partnerów projektu EtnoWiki, koncentrującego się na zadaniach związanych z tworzeniem, korygowaniem, uzupełnianiem i tłumaczeniem na język polski haseł związanych z antropologią kulturową, etnologią i etnografią. W Katedrze odbywają się zajęcia "#EtnoWiki – między cyberantropologią a digitalizacją wiedzy antropologicznej", na których studenci piszą artykuły w Wikipedii na temat interesującego ich obszaru badawczego z zakresu programowego studiów.

Katedra sfinansowała także Międzynarodową Konferencję Naukową "Ethnology Without Borders", skierowaną do osób, które w swojej pracy badawczej wykorzystują nowe technologie, obserwują społeczności wirtualne i działają interdyscyplinarnie w cyfrowych kontekstach. W ramach konferencji przewidziano kilkugodzinne warsztaty z edytowania Wikipedii.

Jednym ze współorganizatorów konferencji było Stowarzyszenie Etnologia Wrocławska, które przy współpracy z Wikimedią Polską we wrześniu 2018 roku z okazji 17 urodzin polskiej Wikipedii zorganizowało EtnoWiki spacer po wrocławskim Brochowie. Efekty spaceru w postaci 140 zdjęć znajdują się w zasobach Commons.

Współpraca z Absolwentem KEiAK UWr Kamilem Pietrowiakiem w ramach projektu Wikipedia bez barier. Kamil stworzył listę artykułów, wokół których skupia się akcja #Wikipediabezbarier. Kamil Pietrowiak jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie etnologii, badaczem jakościowym, a także autorem książki “Świat po omacku. Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności”, która stanowi wielostronny opis życia osób niewidomych, w tym w szczególności niewidzących od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie[edytuj | edytuj kod]

Rok obrzędowy z Wikipedią: uczestniczka projektu nagrywa film w Nowej Wsi Reszelskiej

Od lutego do listopada 2015 roku realizowaliśmy projekt Rok obrzędowy z Wikipedią polegający na dokumentowaniu obrzędów ludowych z terenów Polski przez grupę specjalistów z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie we współpracy z wikipedystami. Wikipedyści przeszli szkolenie podstaw etnograficznych badań terenowych oraz pogłębili wiedzę na temat sposobów opisu obrzędów i obiektów; pracownicy Muzeum przeszli szkolenie edytowania Wikipedii, ładowania zasobów graficznych do Wikimedia Commons oraz poznali najważniejsze zasady Wikipedii.

Główną część projektu stanowiły wspólne badania terenowe w polskich miejscowościach nad wybranymi obrzędami, o których dotąd brakowało haseł w Wikipedii. Powstały nowe artykuły o obrzędach takich, jak Śmiergust, Siwki Wielkanocne czy Siuda Baba. Członkowie zespołu udokumentowali wybrane obrzędy, a następnie wprowadzili informacje o lokalnych tradycjach do Wikipedii wraz z materiałem ilustracyjnym oraz przypisami do sprawdzonych źródeł. Rezultaty projektu to 7 utworzonych lub znacznie rozszerzonych haseł o polskich obrzędach ludowych, ilustrowanych fotografiami i filmami wideo; 7 rozszerzonych artykułów o odwiedzonych miejscowościach oraz około 1000 obiektów (materiałów audio, foto i wideo) w Wikimedia Commons. Powstała również publikacja zawierająca artykuły, wywiady terenowe, relacje z wyjazdów i scenariusz lekcji z Wikipedią.

we współpracy z Wikimedią Polską i wolontariuszami zrealizowało dwa projekty. Pierwszy z nich – "Rok obrzędowy z Wikipedią" koncentrował jego uczestników wokół pisania artykułów w Wikipedii na temat najciekawszych polskich zwyczajów ludowych, które zilustrowano fotografiami, nagraniami audio oraz materiałami audiowizualnymi zarejestrowanymi przez zespół.

Etnografowie przeprowadzili szereg rozmów z mieszkańcami siedmiu odwiedzonych miejscowości. Wywiady te stanowią fragmenty filmów udostępnionych w cyfrowej bibliotece Wikimedia Commons. Na podstawie wykonanych zdjęć, napisanych artykułów oraz przeprowadzonych wywiadów została wydana książka o polskich obrzędach ludowych. Projekt został współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Celem drugiego projektu "Etnografia Karpat" było zebranie bibliografii, materiałów źródłowych, zdjęć i materiałów audiowizualnych na temat autentycznego folkloru regionu, udostępnienie go na Wikimedia Commons, oraz wykorzystanie go do ilustrowania opracowywanych artykułów na Wikipedii (w języku angielskim i odpowiednich językach lokalnych). Główny nacisk położony był na strój regionalny, muzea regionalne, sztukę ludową, rzemiosło oraz regionalną architekturę.

Materiał zbierało kilka zespołów złożonych z wikipedystek/wikipedystów i etnografek/etnografów, którzy odwiedzili rejon karpacki w pięciu krajach. Projekt został wsparty finansowo przez Wikimedia Foundation.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze[edytuj | edytuj kod]

w lipcu 2019 roku podpisało z Wikimedią Polską Porozumienie. W efekcie do zasobów Wikimedia Commons zostaną dołączone materiały, które zostały skrupulatnie zdigitalizowane w ramach projektu „Materiały etnograficzne z archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, realizowanego w latach 2017-2019. Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”. Zdigitalizowane zbiory, które znajdują się w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego są systematycznie ładowane do zasobów Wikimedia Commons, gdzie obecnie znajduje się 299 plików z polskimi strojami ludowymi ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Sztuka, teatr i filozofia[edytuj | edytuj kod]

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego[edytuj | edytuj kod]

jest współorganizatorem projektu Wikiplaton. Celem projektu jest koordynacja działań związanych z uzupełnieniem w przestrzeni Wikipedii wiedzy z zakresu filozofii, koncentrując się wokół platonizmu i dialogów Platona. Treści zawarte w Wikipedii przeistoczą się w źródło nie tylko aktualne i rzetelne, ale też zawierające treści trudno dostępne nawet dla znawcy dziedziny. Dzięki projektowi wiedza na temat platonizmu za pośrednictwem Wikipedii trafi do szerokiego grona odbiorców.

Projekt jest realizowany w ramach trzeciej edycji "Akademii Platońskiej" (23-30 września 2019), której celem jest propagowanie platonizmu, a zarazem próba jego rekonstrukcji. Organizatorem „Akademii Platońskiej” jest Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz jego pracownicy: Andrzej Serafin (inicjator projektu) i Paweł Sznajder. „Akademię” objął Patronatem kwartalnik „Kronos”.

Kolektyw Kariatyda[edytuj | edytuj kod]

Kolektyw Kariatyda to nieformalna grupa wikipedystek zainteresowanych sztuką. Powstała we Wrocławiu na przełomie 2018 i 2019 roku, w związku z organizacją edytonu (maratonu edycyjnego) poświęconego artystkom.

Nazwa kolektywu związana jest z wywodzącym się z terminologii historii sztuki terminem kariatyda – podporą architektoniczną w formie postaci kobiecej, na której głowie opiera się dźwigany element. W ramach projektu powstał pierwszy numer "Kariatyda zinu", zatytułowany "Brawo, girls". Pomysł na jego wykonanie zrodził się na potrzeby edytonu Art+Feminism.

Działania kolektywu wpisują się w międzynarodową inicjatywę Art and Feminism – odbywające się od 2014 roku spotkania i warsztaty edytowania Wikipedii są skierowane na treści dotyczące kobiet, w szczególności artystek, i ich twórczości. Jednym z głównych celów projektu jest wyrównywanie dysproporcji w Wikipedii, którą redaguje znacznie więcej mężczyzn niż kobiet.

Instytut im. Jerzego Grotowskiego[edytuj | edytuj kod]

w ramach współpracy zawiązanej w lutym 2019 roku z Wikimedią Polską realizuje Wikiprojekt, którego celem jest uzupełnianie i udoskonalanie haseł związanych z działalnością Instytutu oraz twórczością Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium. Misją Instytutu jako miejskiej instytucji kultury jest realizacja przedsięwzięć artystycznych i badawczych, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego oraz dokumentują i upowszechniają wiedzę o jego dokonaniach.

Jednym z priorytetów współpracy jest tworzenie, poszerzanie i ulepszanie przez pracowników Instytutu im. Jerzego Grotowskiego artykułów w Wikipedii; działania na rzecz popularyzacji dorobku Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium i upowszechniania wiedzy specjalistycznej z zakresu teatru; demokratyzacja wiedzy specjalistycznej w przestrzeni uważanej za elitarną – realizacja idei powszechności i wspólnotowości wiedzy.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki[edytuj | edytuj kod]

Zachęta – budynek, fot. rdrozd; zdjęcie wykonane podczas wikispotkania

Zachęta jest jedną z najbardziej cenionych polskich instytucji sztuki współczesnej. Głównym celem galerii jest prezentacja i wspieranie przede wszystkim polskiej sztuki współczesnej i artystów. Dzięki licznym wystawom czasowym znanych, zagranicznych artystów galeria zyskała również międzynarodową pozycję. Polskie określenie „zachęta” odnosi się do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych założonego w Warszawie w 1860 roku.

Działania podejmowane w ramach współpracy zaowocowały wspólną konferencją na temat otwartego dziedzictwa kulturowego, OpenGLAM 2013, a także stopniowe udostępnianie w Wikimedia Commons dokumentacji wystaw, katalogów, fotografii artystów, które znajdują się w kategorii Zachęta National Gallery of Art.

Zachęta – wejście na piętro. Fot. rdrozd
OpenGlam 2013
17 stycznia 2015 odbyło się spotkanie Zachęta do Wikipedii poświęcone fotografowaniu gmachu i wnętrz Zachęty oraz uzupełnianiu artykułów związanych z Galerią, wystawami i artystami w Galerii. Początkujący mogli skorzystać z pomocy bardziej doświadczonych wikipedystów; pracownicy Galerii udzielali informacji na temat historii Zachęty, wystaw i artystów. Podczas wikispotkania wykonane zostały zdjęcia gmachu, sal wystawowych oraz aktualnych wystaw; są one obecnie ładowane do Wikimedia Commons.

W 2014 współpraca Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki i Stowarzyszenia Wikimedia Polska zakłada ładowanie do Wikimedia Commons zasobów Galerii dostępnych na otwartych licencjach. Galeria dąży też do podpisywania z artystami umów umożliwiających udostępnianie reprodukcji dzieł sztuki na otwartych licencjach Creative Commons. Do Wikimedia Commons będą ładowane w pierwszej kolejności reprodukcje wybranych dzieł sztuki współczesnej z kolekcji Zachęty; następnie: dokumentacja wystaw w Galerii ze szczególnym uwzględnieniem fotografii/portretów artystów; katalogi i teksty towarzyszące wystawom, audiodeskrypcje budynku, nagrania spotkań z twórcami w Galerii oraz filmy o działalności Zachęty.

W październiku 2013 roku w Zachęcie odbyła się pionierska konferencja „openGLAM 2013. Otwarte zasoby kultury” – pierwsza w Polsce konferencja dotycząca otwartości w sektorze kultury i idei open GLAM – nowego sposobu myślenia o misji instytucji kultury i sposobach korzystania z jej zasobów.

Głównym celem wydarzenia była prezentacja zagadnień otwartości w instytucjach kultury i przykładów dobrych praktyk, dyskusja nad zaletami otwartości i stawianymi przez nią wyzwaniami, a także kwestiami związanymi z prawem autorskim. Była to też okazja do spotkania osób doświadczonych we wdrażaniu inicjatyw otwartościowych z osobami i instytucjami, które zamierzają realizować tego rodzaju projekty.

Przedstawiciele międzynarodowych organizacji zbudowanych w oparciu o wolny model dostępu do treści – Europeany i Wikimediów – w swoich wystąpieniach zarysowali szerszy kontekst inicjatyw openGLAM podejmowanych w Europie i zaprezentowali szereg przykładów współpracy z instytucjami dziedzictwa na bazie wolnych zasobów. Różnorodność przedstawionych projektów pokazuje ogromny twórczy potencjał współpracy pomiędzy instytucjami kultury a Wikipedystami – jednak pierwszym krokiem do wspólnego działania jest zrozumienie specyfiki i sposobu działania Wikipedii.

Konferencję zorganizowali: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Wikimedia Polska i Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. Projekt zainicjowała i koordynowała Julia Maria Koszewska.

Zamki[edytuj | edytuj kod]

Zamek Królewski na Wawelu[edytuj | edytuj kod]

Spotkanie na Wawelu z rezydentem.
Wikiprojekt Zamek Królewski na Wawelu powstał dzięki podpisaniu Porozumienia o współpracę Stowarzyszenia Wikimedia Polska z Zamkiem.

W trakcie szkolenia udostępniliśmy Obraz "Wawel" Edwarda Dwurnika. Jest to pierwsza digitalizacja załadowana do Wikimedia Commons w ramach wikiprojektu GLAM przez pracowników Zamku Królewskiego na Wawelu. Projekt powstał, aby skoncentrować się na zadaniach związanych z Wawelem.

Celem współpracy jest udostępnianie materiałów będących w kolekcjach Wawelu za pośrednictwem Wikimedia Commons. Dotychczasowe zasoby można znaleźć w commons:Wawel. Obecnie media udostępnione przez Zamek Królewski na Wawelu będą znajdować się w kategorii Media contributed by the the Wawel Royal Castle. Pracownicy Zamku będą udostępniać swoje zbiory przez konto w Wikimedia Commons: The Wawel Royal Castle Upload.

Chcemy, żeby udostępniane zasoby Wawelu miały wysoką jakość techniczną i merytoryczną, w szczególności wysoką jakość poprawności i obszerności opisów tych zasobów. Współpraca z Zamkiem ma być modelowym przykładem współpracy wpływającej na rozwój i poszerzanie wysokiej jakości polskich, otwartych zasobów edukacyjnych, które mają być udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność poznawania i wykorzystywania dzieła.

Z czasem strona wikiprojektu zawierać będzie coraz więcej sugestii i zaleceń dotyczących tematu, aby pomóc w pracy innym wikipedystom i wikipedystkom, którzy zechcą przyłączyć się do projektu. Szukamy wolontariuszy z Krakowa i okolic chętnych do cyklicznej współpracy z pracownikami Zamku Królewskiego na Wawelu.  

Centra[edytuj | edytuj kod]

Centrum Cyfrowe[edytuj | edytuj kod]

prowadzi Pracownię Otwierania Kultury – lab technologiczny, który gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów doświadczeń, programistów i ekspertów, wspólnie projektujących innowacje oparte na zdigitalizowanych zasobach kultury.

Integralnym elementem procesu jest współpraca z Wikimedią Polską, w ramach której w Centrum Cyfrowym z okazji obchodów Dnia Domeny Publicznej w styczniu 2019 roku odbył się warsztat prowadzony przez artystkę Zuzannę Dolegę. Jego uczestnicy wykorzystywali udostępnione w Wikimedia Commons cyfrowe pliki graficzne pochodzące z instytucji kultury (m.in. z Narodowego Archiwum Cyfrowego) do tworzenia własnych kolaży i remiksów artystycznych.

Prowadząca warsztat udostępniła kilkanaście własnych remiksów w Wikimedia Commons. Cykl prac nazwała Miesz(k)ając (w) przeszłości. Powstały one m.in. na bazie fotografii Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego, udostępnionych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe w Wikimedia Commons. Prace Zuzanny to świetny przykład ponownego wykorzystania domeny publicznej w twórczości artystycznej.

Drugi warsztat został organizowany w ramach projektu "Poużywaj sobie! Kolekcje warszawskich instytucji kultury w sieci". Jego uczestnicy poznali zasoby dzieł w sieci, aby móc z nich skorzystać do swoich celów. Do tytułowych warszawskich instytucji kultury, których kolekcje zostały uwzględnione w projekcie należą: Archiwum Historii Mówionej działający przy Domu Spotkań z Historią, Muzeum Warszawy, Żydowski Instytut Historyczny, Biblioteka m.st. Warszawy przy Koszykowej, a także instytucje ogólnopolskie z siedzibą w Warszawie – Muzeum Narodowe, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Biblioteka Narodowa.

Centrum Nauki Kopernik[edytuj | edytuj kod]

w styczniu 2019 roku podpisało Porozumienie ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Centrum Nauki Kopernik jest instytucją kultury, której celem jest możliwie najszersze upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności ułatwienie zrozumienia natury otaczających nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi. Współpraca Centrum ze Stowarzyszeniem polega na rozbudowie haseł z listy utworzonej przez CNK oraz udostępnianiu plików graficznych za pośrednictwem Wikimedia Commons.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT[edytuj | edytuj kod]

Urzędy[edytuj | edytuj kod]

Kancelaria Prezydenta RP[edytuj | edytuj kod]

Senat Rzeczypospolitej Polskiej[edytuj | edytuj kod]

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, fot. Michał Józefaciuk
Wizyta Księcia i Księżnej Luksemburga w Senacie. Z archiwum Senatu RP

17 maja 2013 Kancelaria Senatu i Stowarzyszenie Wikimedia Polska nawiązały współpracę, która pozwala nam dzielić się z globalną społecznością Wikimediów zdjęciami wykonywanymi przez fotografów Kancelarii. Początek tego projektu był dość niecodzienny. Nasza współpraca rozpoczęła się bowiem od prośby o usunięcie z Wikimediów niektórych plików wgranych na podstawie niedoprecyzowanej zgody Kancelarii Senatu uzyskanej drogą elektroniczną w 2007 roku. Kłopotliwe było także to, że na stronie internetowej Senatu były publikowane zdjęcia, których wykonanie zostało zlecone przez Kancelarię, a także fotografie innych instytucji i organizacji.

Obecna współpraca pozwala nam na umieszczanie w Wikimedia Commons zdjęć, które otrzymujemy partiami z Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu. Autorstwo i źródło pochodzenia każdej fotografii są wcześniej dokładnie sprawdzane. Większość zdjęć otrzymujemy i wgrywamy w najwyższej rozdzielczości – dokładniej takiej, w jakiej zostały wykonane przez autora zdjęcia. To sprawia, że użytkownicy projektów Wikimedia mogą często korzystać ze zdjęć wyższej jakości niż te, które są publikowane na stronie internetowej Senatu.

Pierwsza partia zdjęć została wgrana 25 maja 2013. Składała się z 83 zdjęć senatorów VIII kadencji Senatu (2011–2015). We wrześniu dodaliśmy zdjęcia 85 senatorów VII kadencji. Systematycznie wprowadzamy kolejne partie zdjęć. Są wśród nich fotografie senatorów oraz innych polskich polityków, wysokich urzędników państwowych, pracowników nauki, zdjęcia wykonywane podczas konferencji organizowanych przez Senat, wizyt zagranicznych polityków w Sejmie i Senacie, a także wizyt Marszałka Senatu i senatorów w innych krajach.


Inne[edytuj | edytuj kod]

Nauka o klimacie[edytuj | edytuj kod]