Wikiprojekt:GLAM/Projekty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
GLAM
Galerie • Biblioteki • Archiwa • Muzea
Warsztaty w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, 2015

Stowarzyszenie Wikimedia Polska współpracuje z polskimi muzeami, archiwami
i innymi instytucjami kultury i dziedzictwa. Wspólnie prowadzimy różnorodne projekty, których efektem jest wzbogacenie biblioteki mediów Wikimedia Commons o reprodukcje dzieł sztuki, materiały archiwalne, filmy czy nagrania audio.

Instytucje kultury udostępniają swoje zbiory znajdujące się w domenie publicznej lub przekazują do Wikimedia Commons wybrane materiały na wolnych licencjach. Wszystkie te materiały mogą być ponownie wykorzystywane przez wszystkich użytkowników Internetu – do ilustrowania Wikipedii, tworzeniu materiałów edukacyjnych, utworów artystycznych lub nawet komercyjnie.

Poniżej znajdziesz listę instytucji, z jakimi współpracują nasi wolontariusze, i realizowanych projektów. Każdy może przyłączyć się do zespołu. Zapraszamy!

Biblioteka Narodowa[edytuj | edytuj kod]

Pocztówka wielkanocna z 1900 roku

Dzięki współpracy Biblioteki Narodowej z Wikimediami hasła poświęcone polskiej literaturze i historii, biogramy pisarzy, poetów, naukowców i innych wybitnych Polaków są uzupełniane o przypisy bibliograficzne, odniesienia do literatury przedmiotu oraz linki do książek znajdujących się w zbiorach cyfrowej biblioteki Polona. Wszystko to oznacza, że wszyscy czytelnicy Wikipedii mają dostęp do pełniejszych, rzetelnych informacji i dalszych źródeł wiedzy w Internecie.

Pracownicy Biblioteki Narodowej pracują wspólnie ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska nad uzupełnianiem artykułów w Wikipedii związanych z historią kultury, literatury i piśmiennictwa polskiego, a także kolekcji i zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej. Dzięki temu czytelnicy Wikipedii mają również okazję obejrzeć rysunki, szkice, obrazy, archiwalne fotografie i inne ilustracje w artykułach.

W ramach projektu dodano już kilkaset przypisów oraz linków do materiałów źródłowych związanych z polską literaturą i historią, a także liczne nowe ilustracje – wybrane z nich prezentujemy na tej stronie. Uczestnicy projektu wykonali już ponad 500 edycji w Wikipedii – przypisy do źródeł, pozycje w bibliografii i linki do książek zostały dodane do ponad 230 artykułów!


Muzeum Miasta Łodzi[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza Wystawa Przemysłowa w m. Łodzi 1895 roku

Muzeum Miasta Łodzi udostępniło swoje zbiory w bibliotece mediów Wikimedia Commons. Blisko 900 plików cyfrowych pochodzi z kolekcji Muzeum i jest dostępnych dla użytkowników Internetu w Polsce i za granicą. Udostępnione przez Muzeum zdigitalizowane zdjęcia pozwolą wszystkim zainteresowanym ilustrować Wikipedię. Większość fotografii należy do domeny publicznej (prawa autorskie do nich wygasły), część została udostępniona przez Muzeum na wolnej licencji. Oznacza to, że każdy może je zgodnie z prawem wykorzystywać w dowolnym celu, na przykład w broszurach, skryptach i publikacjach akademickich, w prasie, w Internecie, pracach plastycznych czy kolażach. Chodzi zatem nie tylko o udostępnianie kolekcji Muzeum w internecie – ale przede wszystkim o to, aby te historyczne zdjęcia zyskały nowe życie w cyfrowym obiegu. Dzięki umieszczeniu kolekcji w Wikimedia Commons wszyscy możemy z nich legalnie korzystać do twórczych celów! Naszym celem jest także wzbogacenie Wikipedii o ciekawe artykuły na temat wybranych zabytków, postaci i zagadnień związanych z Łodzią.

MMŁ przekazało kolekcję ponad 200 fotografii wykonanych pod koniec XIX i na początku XX wieku w zakładach fotograficznych Łodzi. Znajdują się wśród nich zdjęcia wykonane przez Bronisława Wilkoszewskiego, który 19 lutego 1888 roku założył zakład fotograficzny. Fotografie pochodzą z dwóch albumów: Widoki miasta Łodzi i Pierwsza Wystawa Przemysłowa w m. Łodzi 1895 r., a także z kolekcji fotografii portretowych wykonanych w jego atelier. Fotografie Wilkoszewskiego przybliżają nam obraz dawnej Łodzi – kamienice, budynki, ulice i place oraz samych łodzian. Prezentowane zdjęcia znajdują się w kolekcji Muzeum Miasta Łodzi oraz m.in. Archiwum Państwowego w Łodzi.

Dzięki MMŁ na Commons znalazło się również ponad 180 fotografii autorstwa Ignacego Płażewskiego, które przedstawiają Łódź w latach 50. i 60. XX wieku. Na zdjęciach Ignacego Płażewskiego uwiecznione zostały m.in. miejskie ulice i podwórka, budynki użyteczności publicznej, architektura z czasów Polski Ludowej, wygląd Starego i Nowego Rynku, łódzkie świątynie, fabryki, parki i kawiarnie. Zdjęcia Płażewskiego stanowią swoistą opowieść o Łodzi powojennej przedstawiając obiektywny, realistyczny obraz miasta i jego mieszkańców.


Narodowe Archiwum Cyfrowe[edytuj | edytuj kod]

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dokonuje dekoracji oficerów

Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępnia swoje zbiory w bibliotece mediów Wikimedia Commons i zaprasza do wspólnego rozwijania haseł Wikipedii związanych z historycznymi osobami i wydarzeniami widocznymi na zdjęciach. Wszystkie udostępnione zdjęcia – kilka tysięcy fotografii – pochodzą z archiwum NAC i są dostępne dla użytkowników Internetu w Polsce i za granicą. Można je wykorzystać do ilustrowania Wikipedii, a także pobierać i legalnie wykorzystywać do innych twórczych celów.

Obecnie wszystkie dostępne zdjęcia należą do domeny publicznej. Oznacza to, że każdy może je zgodnie z prawem wykorzystywać w dowolnym celu, na przykład w broszurach, skryptach i publikacjach akademickich, w prasie, w Internecie, pracach plastycznych. Naszym celem jest także wzbogacenie Wikipedii o ciekawe artykuły na temat wybranych postaci, wydarzeń i zagadnień.

Pierwszym zbiorem, jaki udostępniony został w Wikimedia Commons, jest obszerna kolekcja fotografii, których autorem jest Narcyz Witczak-Witaczyński z lat 1919-1939. Kolekcja ta stanowi wyjątkowy dokument międzywojennej Polski.


Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie[edytuj | edytuj kod]

Spotkanie grupy MSN WIKI – wizyta w magazynach

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie udostępnia wybór unikalnych dzieł sztuki współczesnej ze swojej kolekcji. Muzeum udostępnia wybrane zbiory w sposób otwarty – pozwoli to użytkownikom Internetu i czytelnikom Wikipedii dokładnie obejrzeć i wykorzystać fotografie i reprodukcje dzieł sztuki gromadzonych przez lata przez MSN. Dzięki dostępnym w Wikipedii fotografiom i nowym artykułom wszyscy będą mieli okazję lepiej poznać polską sztukę współczesną.

Sztuka współczesna jest najmniej dostępna w Internecie. Jest to poważna przeszkoda w popularyzacji sztuki. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z Wikimedia Polska wspólnie próbują przełamywać tę barierę. Prace z kolekcji Muzeum będą teraz dostępne w wysokiej rozdzielczości w Wikimedia Commons. Głównym celem otwartego udostępniania wybranych eksponatów z kolekcji MSN jest edukacja oraz szersze niż dotychczas udostępnienie cyfrowych zasobów Muzeum. W zgodzie ze współczesnymi tendencjami, Muzeum pragnie ułatwić odbiorcom dostęp do fotografii prac z kolekcji muzealnej, ich opisów, not bibliograficznych, jak również umożliwić dalsze ich wykorzystanie. MSN prezentuje swoje bogate zbiory na swojej stronie internetowej, jednak dla odbiorców w kraju i na świecie to Wikimedia są często pierwszym źródłem informacji. Na początku 2018 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęło współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i udostępniło pierwsze 100 obiektów cyfrowych.


Regionalny Instytut Kultury w Katowicach[edytuj | edytuj kod]

Wielki piec w hucie "Pokój" w Rudzie Śląskiej, lata 20. XX wieku

Strona RIK w Katowicach to robocza strona w Wikipedii, która służy koordynowaniu projektów Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach i innych organizacji z regionu związanych z uzupełnianiem i rozwijaniem artykułów w Wikipedii na temat zabytków w regionie; zbiorów, historii i działalności lokalnych instytucji kultury, w tym RIK w Katowicach oraz industrialnej historii i obyczajów Śląska. Współpraca Wikpedystów z RIK rozpoczęła się wiosną 2017 roku.

Projekt związany z dokumentowaniem dziedzictwa hutniczego

Głównym obszarem zainteresowania uczestników współpracy jest projekt 'Ślady ognia' – do którego serdecznie zapraszamy zarówno lokalne instytucje, jak i wolontariuszy i pasjonatów!

Współpracę prowadzi wikipedystka EwkaC. Wszyscy, którzy chcą dołączyć do grupy chwilowo lub na stałe, są mile widziani: zapraszamy do zapisywania się w tabeli uczestników! Dotychczasowe rezultaty pracy i propozycje artykułów do rozbudowania można znaleźć w sekcjach poniżej.

„Ślady ognia” to interdyscyplinarny program Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, działu Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, poświęcony dziedzictwu hutniczemu województwa śląskiego. Podążając „Śladem ognia” podejmujemy próbę ocalenia, interpretacji i popularyzacji tematyki hutniczej. Hutnictwo i związane z nim górnictwo rud stanowi najstarszą bazę późniejszego wielkiego górnośląskiego przemysłu. Przez ponad dwieście lat współdziałanie hut i kopalń, metali i węgla stymulowało rozwój technologiczny największej europejskiej industrii, zmieniając nieodwracalnie lokalną wyobraźnię, pejzaż cywilizacyjny, kulturowy, społeczny i przyrodniczy.


Archiwa społeczne i Ośrodek KARTA[edytuj | edytuj kod]

Obrady jury Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze (1965)

Ośrodek Karta oraz inne archiwa społeczne m.in. Fundacja Ważka, Fundacja Przestrzeń Kobiet udostępniają zbiory informacji, fotografii i dokumentów z historii najnowszej i przemian życia społecznego Polski. Od kwietnia 2017 udostępniono kilkaset dokumentów, fotografii archiwalnych i współczesnych do biblioteki mediów Wikimedia Commons (zobacz zbiory mediów z projektu).

W ramach projektu powstają nowe artykuły i udostępnione są ilustracje dotyczące znanych postaci życia kulturalnego, sportowego, polityków, działaczy społecznych, materiały na temat historii lokalnej wsi, miast, miasteczek, dzielnic, z dziedziny historii fotografii (np. XIX-wieczne fotografie z atelier), o historii kościołów i cmentarzy, klubów sportowych, kolejnictwa, czy o historii lokalnego życia społecznego (np. Ochotniczych Straży Pożarnych, Strzeleckich Bractw Kurkowych, Kół Gospodyń Wiejskich).

Wikiprojekt jest częścią szerszego programu "Archiwa społeczne", a szczegółów można zasięgnąć na stronie Wikiprojektu GLAM/Archiwa społeczne w Wikipedii.

Muzeum Narodowe w Warszawie[edytuj | edytuj kod]

Władysław Czachórski – Dama w liliowej sukni z kwiatami

Muzeum Narodowe w Warszawie udostępnia najbardziej wartościowe dzieła sztuki polskiej, europejskiej i światowej. Już prawie 700 reprodukcji i fotografii dzieł sztuki z Muzeum Narodowego jest już w bibliotece mediów Wikimedia Commons (zobacz stronę z opisem kolekcji). Są wśród nich najbardziej znane obrazy polskich malarzy, takie, jak Bitwa pod Grunwaldem, czy Babie Lato – a także bardzo ciekawe dzieła twórców nieco mniej znanych (i, jak dotąd, tylko skrótowo opisanych w artykułach Wikipedii), jak Plac Opery w Paryżu Ludwika de Laveaux.

Część udostępnionych przez Muzeum Narodowe dzieł była już wcześniej obecna w Wikimedia Commons – często jednak jakość dostępnych wcześniej kopii (rozdzielczość, detal, kolory) była niższa. Pliki zostały zdigitalizowane przez specjalistów Muzeum Narodowego i można podziwiać fakturę obrazu i kolory np. autoportretu Stanisława Wyspiańskiego. Udostępnione przez MNW materiały są dostępne dla odbiorców na całym świecie i są wykorzystywane do ilustrowania artykułów we wszystkich wersjach językowych Wikipedii.

Mistrzowie Pastelu[edytuj | edytuj kod]

W 2016 roku MNW udostępniło kilkadziesiąt reprodukcji polskich i zagranicznych pasteli z wystawy "Od Marteau do Witkacego. Mistrzowie pastelu", które można znaleźć w kategorii "Mistrzowie pastelu" w Wikimedia Commons. Powstało też kilkanaście nowych artykułów w Wikipedii: zobacz listę artykułów.

Faras w Wikipedii[edytuj | edytuj kod]

Zbiory MNW w Wikipedii
Wikiwarsztat w MNW

Faras w Wikipedii to wspólny projekt MNW i stowarzyszenia Wikimedia Polska, mający na celu wzbogacenie Wikipedii o zagadnienia związane z Galerią Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego.

Tematem projektu są wykopaliska w Faras i udział w nich polskich archeologów, dokonane odkrycia, malowidła prezentowane w MNW, dzieje tych terenów, chrześcijaństwo nubijskie, wreszcie historia i współczesność samej Galerii. W projekcie powstało kilkadziesiąt obszernych artykułów na temat Galerii, jej historii i zbiorów, ilustrowanych fotografiami udostępnionymi przez MNW oraz archiwalnymi fotografiami prof. Michałowskiego i innych naukowców.

Wikipedysta rezydent[edytuj | edytuj kod]

Projekty w Muzeum Narodowym w Warszawie są realizowane z pomocą wikipedysty-rezydenta (Wikipedian in Residence) – osoby pełniącej funkcję łącznika pomiędzy społecznością Wikipedii a pracownikami instytucji kultury i pomagającej w otwartym udostępnianiu dóbr kultury. Projekty MNW koordynuje wikipedystka rezydentka Maria Drozdek – Gytha.

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki[edytuj | edytuj kod]

2015[edytuj | edytuj kod]

Zachęta – budynek, fot. rdrozd; zdjęcie wykonane podczas wikispotkania
Zachęta – wejście na piętro. Fot. rdrozd

17 stycznia 2015 odbyło się spotkanie Zachęta do Wikipedii poświęcone fotografowaniu gmachu i wnętrz Zachęty oraz uzupełnianiu artykułów związanych z Galerią, wystawami i artystami w Galerii. Początkujący mogli skorzystać z pomocy bardziej doświadczonych wikipedystów; pracownicy Galerii udzielali informacji na temat historii Zachęty, wystaw i artystów. Podczas wikispotkania wykonane zostały zdjęcia gmachu, sal wystawowych oraz aktualnych wystaw; są one obecnie ładowane do Wikimedia Commons.

2014[edytuj | edytuj kod]

Współpraca Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki i Stowarzyszenia Wikimedia Polska zakłada ładowanie do Wikimedia Commons zasobów Galerii dostępnych na otwartych licencjach. Galeria dąży też do podpisywania z artystami umów umożliwiających udostępnianie reprodukcji dzieł sztuki na otwartych licencjach Creative Commons.

Do Wikimedia Commons będą ładowane w pierwszej kolejności reprodukcje wybranych dzieł sztuki współczesnej z kolekcji Zachęty; następnie: dokumentacja wystaw w Galerii ze szczególnym uwzględnieniem fotografii/portretów artystów; katalogi i teksty towarzyszące wystawom, audiodeskrypcje budynku, nagrania spotkań z twórcami w Galerii oraz filmy o działalności Zachęty.

2013[edytuj | edytuj kod]

OpenGlam 2013
Projekt plakatu: Anna Piwowar

W październiku 2013 roku w Zachęcie odbyła się pionierska konferencja „openGLAM 2013. Otwarte zasoby kultury” – pierwsza w Polsce konferencja dotycząca otwartości w sektorze kultury i idei open GLAM – nowego sposobu myślenia o misji instytucji kultury i sposobach korzystania z jej zasobów.

Głównym celem wydarzenia była prezentacja zagadnień otwartości w instytucjach kultury i przykładów dobrych praktyk, dyskusja nad zaletami otwartości i stawianymi przez nią wyzwaniami, a także kwestiami związanymi z prawem autorskim. Była to też okazja do spotkania osób doświadczonych we wdrażaniu inicjatyw otwartościowych z osobami i instytucjami, które zamierzają realizować tego rodzaju projekty.

Przedstawiciele międzynarodowych organizacji zbudowanych w oparciu o wolny model dostępu do treści – Europeany i Wikimediów – w swoich wystąpieniach zarysowali szerszy kontekst inicjatyw openGLAM podejmowanych w Europie i zaprezentowali szereg przykładów współpracy z instytucjami dziedzictwa na bazie wolnych zasobów. Różnorodność przedstawionych projektów pokazuje ogromny twórczy potencjał współpracy pomiędzy instytucjami kultury a Wikipedystami – jednak pierwszym krokiem do wspólnego działania jest zrozumienie specyfiki i sposobu działania Wikipedii.

Kuba Dąbrowski, Film dokumentalny produkcji polskiej, kolekcja Zachęty

Konferencję zorganizowali: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Wikimedia Polska i Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. Projekt zainicjowała i koordynowała Julia Maria Koszewska.


Senat Rzeczypospolitej Polskiej[edytuj | edytuj kod]

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, fot. Michał Józefaciuk
Wizyta Księcia i Księżnej Luksemburga w Senacie. Z archiwum Senatu RP

17 maja 2013 Kancelaria Senatu i Stowarzyszenie Wikimedia Polska nawiązały współpracę, która pozwala nam dzielić się z globalną społecznością Wikimediów zdjęciami wykonywanymi przez fotografów Kancelarii. Początek tego projektu był dość niecodzienny. Nasza współpraca rozpoczęła się bowiem od prośby o usunięcie z Wikimediów niektórych plików wgranych na podstawie niedoprecyzowanej zgody Kancelarii Senatu uzyskanej drogą elektroniczną w 2007 roku. Kłopotliwe było także to, że na stronie internetowej Senatu były publikowane zdjęcia, których wykonanie zostało zlecone przez Kancelarię, a także fotografie innych instytucji i organizacji.

Obecna współpraca pozwala nam na umieszczanie w Wikimedia Commons zdjęć, które otrzymujemy partiami z Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu. Autorstwo i źródło pochodzenia każdej fotografii są wcześniej dokładnie sprawdzane. Większość zdjęć otrzymujemy i wgrywamy w najwyższej rozdzielczości – dokładniej takiej, w jakiej zostały wykonane przez autora zdjęcia. To sprawia, że użytkownicy projektów Wikimedia mogą często korzystać ze zdjęć wyższej jakości niż te, które są publikowane na stronie internetowej Senatu.

Pierwsza partia zdjęć została wgrana 25 maja 2013. Składała się z 83 zdjęć senatorów VIII kadencji Senatu (2011–2015). We wrześniu dodaliśmy zdjęcia 85 senatorów VII kadencji. Systematycznie wprowadzamy kolejne partie zdjęć. Są wśród nich fotografie senatorów oraz innych polskich polityków, wysokich urzędników państwowych, pracowników nauki, zdjęcia wykonywane podczas konferencji organizowanych przez Senat, wizyt zagranicznych polityków w Sejmie i Senacie, a także wizyt Marszałka Senatu i senatorów w innych krajach.


Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku[edytuj | edytuj kod]

Model drobnicowca typu B-54, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku udostępnia swoje zbiory w bibliotece mediów Wikimedia Commons i jest otwarte na wolontariuszy zainteresowanych tematyką morską. Naszym wspólnym celem jest wzbogacenie treści Wikipedii o artykuły na temat polskiej historii morskiej, archeologii i edukacji morskiej dostępne dla czytelników w Polsce i za granicą. Chcemy przybliżyć szerszemu gronu odbiorców działalność i zbiory Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i jego oddziałów.

Wikipedysta rezydent to aktywny redaktor Wikipedii, którego zadaniem jest łączenie muzeum ze społecznością zainteresowanych wolontariuszy, którzy w czasie wolnym redagują treści Wikipedii. Rezydent odpowiada również na pytania pracowników Muzeum i ułatwia udostępnianie w Wikipedii edukacyjnych treści. W Narodowym Muzeum Morskim taką rolę pełni Andrzej Ciastek. Dzięki jego pracy w bibliotece mediów Wikimedia Commons znalazło się już ponad 150 fotografii prezentujących ekspozycję w oddziałach NMM: Centrum Konserwacji Wraków Statków oraz Muzeum Rybołówstwa w Helu.


Archiwum Państwowe w Poznaniu[edytuj | edytuj kod]

10 lipca 2014 r., Archiwum Państwowe w Poznaniu i Stowarzyszenie Wikimedia Polska podpisały porozumienie o współpracy, na mocy którego w projekcie Wikimedia Commons będą umieszczane pliki zawierające zeskanowane obrazy materiałów archiwalnych z poznańskiego Archiwum. Celem współpracy są rozwój i wzbogacanie polskich otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępniane w sposób otwarty i gwarantujący odbiorcom swobodę wykorzystywania utworu, dostępu do dzieła oraz użytkowania zawartych w nim informacji, możliwość redystrybucji i dystrybucji utworów zależnych.

Skany przygotowane zostały przez Pracownię Reprograficzną Archiwum Państwowego w Poznaniu i są dodawane ręcznie przez pracowników Archiwum. Od strony technicznej skany są wysokiej jakości (właściwe oddanie barw, bez zniekształceń geometrycznych, neutralne światło dzienne) oraz są w stosunkowo wysokiej rozdzielczości. Archiwum Państwowe w Poznaniu udostępnia skany na zasadach CC0 1.0. Do opisania skanów wykorzystywany jest szablon, który zawiera informację o ich pochodzeniu z zasobów Archiwum Państwowego.


Archiwum Główne Akt Dawnych[edytuj | edytuj kod]

Patent szlachecki wystawiony przez marszalka guberni wołyńskiej, Archiwum Główne Akt Dawnych

28 czerwca 2012 roku Archiwum Główne Akt Dawnych – we współpracy ze Stowarzyszeniem Archivum Patriae i Stowarzyszeniem Wikimedia Polska – rozpoczęło udostępnianie zeskanowanych kopii historycznych dokumentów i manuskryptów. Do tej chwili do repozytorium Wikimedia Commons załadowano ponad 1200 obiektów.

Główną ideą stojącą za pracą AGAD i Stowarzyszenia Archivum Patriae jest umożliwienie, by udostępnione historyczne dokumenty były jak najszerzej wykorzystywane w projektach Wikimedia i poza nimi. Skany dokumentów są wykonywane przez członków Stowarzyszenia Archivum Patriae.


Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie[edytuj | edytuj kod]

Rok obrzędowy z Wikipedią: uczestniczka projektu nagrywa film w Nowej Wsi Reszelskiej

Od lutego do listopada 2015 roku realizowaliśmy projekt Rok obrzędowy z Wikipedią polegający na dokumentowaniu obrzędów ludowych z terenów Polski przez grupę specjalistów z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie we współpracy z wikipedystami. Wikipedyści przeszli szkolenie podstaw etnograficznych badań terenowych oraz pogłębili wiedzę na temat sposobów opisu obrzędów i obiektów; pracownicy Muzeum przeszli szkolenie edytowania Wikipedii, ładowania zasobów graficznych do Wikimedia Commons oraz poznali najważniejsze zasady Wikipedii.

Główną część projektu stanowiły wspólne badania terenowe w polskich miejscowościach nad wybranymi obrzędami, o których dotąd brakowało haseł w Wikipedii. Powstały nowe artykuły o obrzędach takich, jak Śmiergust, Siwki Wielkanocne czy Siuda Baba. Członkowie zespołu udokumentowali wybrane obrzędy, a następnie wprowadzili informacje o lokalnych tradycjach do Wikipedii wraz z materiałem ilustracyjnym oraz przypisami do sprawdzonych źródeł. Rezultaty projektu to 7 utworzonych lub znacznie rozszerzonych haseł o polskich obrzędach ludowych, ilustrowanych fotografiami i filmami wideo; 7 rozszerzonych artykułów o odwiedzonych miejscowościach oraz około 1000 obiektów (materiałów audio, foto i wideo) w Wikimedia Commons. Powstała również publikacja zawierająca artykuły, wywiady terenowe, relacje z wyjazdów i scenariusz lekcji z Wikipedią.


Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM[edytuj | edytuj kod]

Karawana; Algieria, 1976. Archiwum im. Józefa Burszty

W marcu 2015 roku Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazał do zasobów Wikimedia Commons wszystkie materiały należące do Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty – obszerne archiwum fotografii wykonywanych podczas badań etnograficznych prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

Archiwum zawiera zdjęcia dokumentujące zwyczaje, przedmioty, rzemiosło ludowe oraz miejsca odwiedzane przez etnografów – w Polsce i za granicą. W maju 2015 roku pliki z archiwum, dostępne na licencjach CC BY-SA, zostały załadowane do Wikimedia Commons. W ramach porozumienia z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, kolejne partie digitalizowanych zdjęć będą również udostępniane użytkownikom serwisów Wikimedia.


Archiwum Państwowe w Łodzi[edytuj | edytuj kod]

Bronisław Wilkoszewski, Widoki Łodzi, APŁ

Archiwum Państwowe w Łodzi rozpoczęło współpracę z Wikipedią w styczniu 2015 roku. Pracownicy Archiwum przeszli szkolenie podstaw edytowania oraz ładowania plików do Wikimedia Commons; podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy APŁ a Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Archiwum rozpoczyna proces identyfikacji zasobów, które można będzie udostępnić.

W archiwum APŁ znajdują się m.in. dokumenty dotyczące zasłużonych mieszkańców Łodzi oraz archiwalne przedwojenne fotografie miasta. Skany przygotowywane są przez pracownię digitalizacji Archiwum Państwowego w Łodzi i ładowane do Wikimedia Commons przez pracowników Archiwum. Archiwum Państwowe w Łodzi udostępnia skany na zasadach CC0 1.0.


Europejskie Centrum Solidarności[edytuj | edytuj kod]

Europejskie Centrum Solidarności, wystawa stała

Europejskie Centrum Solidarności powstało w 2007, jego siedziba znajduje się w miejscu, gdzie narodziła się Solidarność, jeden z największych pokojowych ruchów społecznych w XX wieku. ECS to nowoczesna instytucja kultury, która utrwala pamięć o zwycięstwie Solidarności. Sercem placówki jest muzeum, które upamiętnia rewolucję Solidarności i upadek komunizmu w Europie. W zbiorach ECS znajduje się m.in.: poczta Solidarności, kolekcja plakatów, a także ubiory, pamiątki osobiste, obiekty dokumentujące działalność opozycji, obiekty sztuki z lat 80. związane z ruchem kultury niezależnej, 45 000 zdjęć (głównie z lat 1980–1989) dokumentujących dzieje opozycji demokratycznej w Polsce.

Europejskie Centrum Solidarności rozpoczęło współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska wiosną 2015 roku; w sierpniu 2015 roku ECS i Wikimedia Polska podpisały porozumienie o współpracy. Pierwsza kolekcja mediów udostępniona przez Europejskie Centrum Solidarności to zbiór 35 fotografii wykonanych podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku.

Małopolski Instytut Kultury[edytuj | edytuj kod]

Dom Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie – witraż; detal.
Archiwum Małopolskiego Instytutu Kultury

Małopolski Instytut Kultury podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska w grudniu 2014 roku. Współpraca będzie obejmować udostępnianie i kategoryzację zdjęć dokumentujących Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – cykliczne wydarzenie, którego celem jest szeroka prezentacja różnorodnych obiektów zabytkowych: klasztorów, kościołów, regionalnych muzeów czy obiektów architektonicznych (są to często obiekty niedostępne na co dzień dla zwiedzających). Planowane jest udostępnienie w repozytorium Commons fotografii eksponatów muzealnych z projektu Wirtualne Muzea Małopolski oraz współpraca w Krakowie przy nowych edycjach Małopolskich Dni Dziedzictwa.

Obecnie w repozytorium Wikimedia Commons dostępnych jest 1500 fotografii z archiwum Małopolskiego Instytutu Kultury; nowe materiały zostaną udostępnione wiosną 2015 roku.


GLAM