Premier Hiszpanii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przewodniczący Rządu Hiszpanii
Presidente del Gobierno de España
Ilustracja
Obecny
Obecny Przewodniczący Rządu Hiszpanii
Stanowisko
Państwo

 Hiszpania

Data utworzenia

1834, 1978 (w obecnej formie)

Pierwszy

Francisco Martínez de la Rosa, Adolfo Suárez

Obecny

Pedro Sánchez

Obecny od

1 czerwca 2018

Siedziba

Palacio de la Moncloa w Madrycie

Strona internetowa
Hiszpania
Godło Hiszpanii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Hiszpanii

Przewodniczący Rządu Hiszpanii (hiszp. Presidente del Gobierno de España) – tytuł szefa rządu hiszpańskiego. Wybierany jest przez Kongres Deputowanych – izbę niższą Kortezów; po inwestyturze otrzymuje nominację od króla, przed którym składa przysięgę lub obietnicę.

Jego pozycja oparta jest o artykuły od 97 do 116 obowiązującej Konstytucji. Jego głównym zadaniem jest kierowanie pracami rządu i koordynacja pracy jego członków. W czasie sprawowania funkcji Przewodniczącego Rządu nie może prowadzić żadnej działalności zawodowej ani przedsiębiorczej.

Od 1977 oficjalną rezydencją Przewodniczącego Rządu jest Pałac Moncloa (Palacio de la Moncloa) w Madrycie.

Tytuł[edytuj | edytuj kod]

Szefowie hiszpańskich rządów używali od 1700 do 1833 tytułu Secretario de Estado en España (Sekretarz Stanu Hiszpanii), a później Presidente del Consejo de Ministros de España (Przewodniczący Rady Ministrów Hiszpanii). Dziś używa się tytułu: Presidente del Gobierno de España (Przewodniczący Rządu Hiszpanii).

Powołanie szefa rządu[edytuj | edytuj kod]

Inwestytura[edytuj | edytuj kod]

Wyboru Przewodniczącego Rządu nie dokonują obywatele w powszechnym głosowaniu. Po wyborach król przeprowadza konsultacje z udziałem przedstawicieli partii, które weszły do parlamentu, a następnie proponuje Kortezom kandydata na stanowisko Przewodniczącego. Zwyczajowo kandydatem zostaje lider partii lub koalicji, która zdobyła większość głosów w Kongresie Deputowanych, nie jest to jednak zapisane w żadnej ustawie.

Kandydat zaproponowany przez króla występuje w Kongresie Deputowanych, prezentując program rządu, który zamierza sformować i prosząc jednocześnie o wotum zaufania.

Jeśli Kongres Deputowanych udzieli kandydatowi bezwzględną większością głosów swojego poparcia, monarcha mianuje go Przewodniczącym. W przypadku nieuzyskania bezwzględnej większości, ponowne głosowanie nad tym samym programem Rządu odbywa się 48 godzin później. W drugim głosowaniu wystarcza większość zwykła.

Pozostali członkowie Rządu są mianowani (oraz odwoływani) przez króla na wniosek Przewodniczącego.

Zaprzysiężenie[edytuj | edytuj kod]

Po uzyskaniu od Kongresu Deputowanych wotum zaufania, nowy Przewodniczący odbiera od króla nominację na specjalnej uroczystości odbywającej się tradycyjnie w Salonie Audiencji prywatnej rezydencji królewskiej - Pałacu Zarzuela (Palacio de la Zarzuela). Oprócz monarchy konieczna jest również obecność Najwyższego Notariusza Królestwa, czyli Ministra Sprawiedliwości.

Tekst przysięgi jest następujący:

Przysięgam wiernie i lojalnie wobec Króla wykonywać obowiązki Przewodniczącego Rządu, przestrzegać i pilnować przestrzegania Konstytucji jako najwyższego prawa Kraju oraz zachować w tajemnicy treść obrad Rady Ministrów.

W miejsce słowa Przysięgam można użyć słowa Obiecuję; reszta tekstu pozostaje wtedy bez zmian.

Odpowiedzialność karna[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący i inni członkowie Rządu ponoszą odpowiedzialność karną wyłącznie przed Izbą Drugą (Karną) Sądu Najwyższego (Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo). W przypadku oskarżenia o zdradę stanu lub inne przestępstwo przeciw bezpieczeństwu państwa popełnione w związku z wykonywanymi funkcjami, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności jedynie na wniosek minimum 88 z 350 deputowanych i za zgodą większości bezwzględnej.

Wotum zaufania[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący Rządu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Ministrów, może przedłożyć wniosek o udzielenie wotum zaufania dla programu Rządu lub dla konkretnego założenia politycznego. Kongres Deputowanych udziela wotum zaufania zwykłą większością głosów.

Wykres czasowy[edytuj | edytuj kod]

Pedro SánchezMariano RajoyJosé Luis Rodríguez ZapateroJosé María AznarFelipe GonzálezLeopoldo Calvo-SoteloFrancisco Laína GarcíaAdolfo Suárez

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]