Bolesław Leśmian

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Bolesław Leśmian
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

22 stycznia 1877
Warszawa

Data i miejsce śmierci

5 listopada 1937
Warszawa

Dziedzina sztuki

literatura piękna

podpis

Bolesław Leśmian (odsłuchaj), pierwotnie Bolesław Lesman (ur. 22 stycznia 1877[a] w Warszawie, zm. 5 listopada 1937 tamże)[1][2] – polski poeta i prozaik żydowskiego pochodzenia, czołowy przedstawiciel literatury dwudziestolecia międzywojennego, krytyk literacki.

Uznany za najbardziej nowatorską, najoryginalniejszą i najbardziej skrajną indywidualność twórczą literatury polskiej XX wieku[3][4][5], u której pośmiertnie dopatrywano się poetyckiego geniuszu[4]; za życia zaś określano epigonem Młodej Polski[5]. Twórca nowego typu ballady. Od jego nazwiska pochodzi termin określający specyficzną grupę neologizmówleśmianizmy. Autor baśni pisanych prozą oraz erotyków (m.in. W malinowym chruśniaku) silnie nacechowanych egzystencjalizmem oraz filozofią Henriego Bergsona.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Bolesław Leśmian
Grób Leśmiana na cmentarzu Powązkowskim (2008)

Urodził się w Warszawie, w zasymilowanej rodzinie inteligencji żydowskiej. Data urodzin poety jest przedmiotem sporów. Za oficjalną uważa się 22 stycznia 1877, widniejącą w (sporządzonym po dziesięciu latach od narodzin) odpisie metryki urodzenia. Leśmian podaje w jednym ze swoich listów rok 1878, natomiast rok 1879 widnieje na jego płycie nagrobnej.

Ojciec poety, Izaak Lesman, urodzony 4 grudnia 1847 w Warszawie, wywodził się z rodziny księgarskiej i również w dorosłym życiu wykonywał ten zawód; był synem Bernarda Lesmana i wnukiem Antoniego Eisenbauma. Matka, Emma (Estera) z domu Sunderland, urodzona 11 marca 1852 w Warszawie, jej rodzicami byli Rudolf Sunderland (1819-1880), właściciel fabryki w Iłży i Marianna z domu Wohl[6]. Lesmanowie mieli trójkę dzieci: Bolesława, Kazimierza i Aleksandrę.

Emma Lesmanowa zmarła na gruźlicę 1 sierpnia 1887 i została pochowana na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie[7]. 12 stycznia 1887 Izaak Lesman zmienił wyznanie na rzymskokatolickie, przyjął chrzest i zmienił imię na Józef. Świadkami przyjęcia chrztu byli: Maurycy Nowicki i Teofil Nowaczyński. Drugą żoną Leśmiana została Halina Dobrowolska.

Bolesław Leśmian młodość spędził w Kijowie. Ulegając presji ojca, ukończył tam prawo na Uniwersytecie Świętego Włodzimierza[8].

Od 1901 przebywał w Warszawie. Następnie udał się w podróż najpierw do Niemiec, a potem do Francji.

Pierwszą miłością Leśmiana była spokrewniona z nim malarka Celina Sunderland (jej ojciec Seweryn był bratem matki Leśmiana, a jej matka Gustawa była siostrą jego ojca, Józefa[6]). W Paryżu poznał i wiosną 1905 poślubił inną malarkę – Zofię Chylińską. W późniejszych latach emocjonalnie związany był z Dorą Lebenthal, dla której napisał cykl erotyków W malinowym chruśniaku. Znalazł się w kręgu modernizmu i poprzez swojego znajomego, Zenona Przesmyckiego, rozpoczął współpracę z pismem „Chimera”. Od 1911 współtworzył Teatr Artystyczny w Warszawie. W latach 1912–1914 przebywał we Francji.

Po I wojnie światowej, jesienią 1918, przeniósł się do Hrubieszowa, gdzie pracował jako rejent, a następnie – w 1922 – do Zamościa, gdzie miał własną kancelarię notarialną. W 1929 r. pomocnik w kancelarii Leśmiana zdefraudował dużą sumę pieniędzy (określaną różnie, od 30 do 200 tys. zł). Za pieniądze te odpowiedzialny był Leśmian i był zobowiązany je zwrócić, co było poważnym obciążeniem finansowym. Konieczna była sprzedaż biżuterii jego żony, a dodatkowo wspomogła go Dora Lebenthal, która w tym celu sprzedała swoje mieszkanie i gabinet lekarski wraz z wyposażeniem[9].

W roku 1933 został członkiem Polskiej Akademii Literatury. W 1935 przeniósł się wraz z rodziną (żoną i dwiema córkami) do Warszawy.

Zmarł 5 listopada 1937[10] w swoim mieszkaniu w kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 17 w Warszawie[11]. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim (kwatera 171-3-25)[12] w grobie siostry Aleksandry, zmarłej 20 czerwca 1921 w wieku 34 lat.

Leśmian był niski, miał około 155 cm wzrostu[13]. Był nałogowym palaczem – wypalał 75 papierosów dziennie[14].

Jego stryjecznym bratem był Jan Brzechwa, a wujem Antoni Lange, któremu zawdzięcza spolszczoną formę swojego nazwiska (inne źródła podają Franca Fiszera).

Wnuczką Bolesława Leśmiana (córką Wandy „Duni” Leśmianówny) jest brytyjska aktorka i piosenkarka Gillian Hills(inne języki), znana m.in. z takich filmów jak Powiększenie (1966, reż. Michelangelo Antonioni) oraz Mechaniczna pomarańcza (1971, reż. Stanley Kubrick).

Twórczość[edytuj | edytuj kod]

Autograf Leśmiana w tomiku „Łąka”

Choć życie Leśmiana przypada na XX-lecie międzywojenne, jego twórczość ucieka od wpływu historii, realizuje się raczej w wymiarach filozoficzno-metafizycznym i psychologicznym. Czerpał z twórczości baroku, romantyzmu, Młodej Polski. Wpływy romantyczne to przede wszystkim wszystko to, co mistyczne, duchowe, paranormalne; co głęboko powiązane z Naturą oraz Bogiem. Czerpał z dramatu romantycznego, stosował ironię, paradoksy, odświeżał i unowocześniał balladę.

W swej poezji wskrzesił świat fantastyczny; w tej ucieczce od rzeczywistości można doszukać się buntu szczególnie względem nudnego, stereotypowego mieszczaństwa. Leśmian, jako pasjonat Nietzschego, czuł niechęć do ludzi biernych, przeciętnych. Ideałem dlań był wolny i niezależny człowiek renesansu.

Często odwoływał się także do symbolizmu. Użycie symboli przywoływało często idee filozoficzne, przez co poezja Leśmiana uważana jest za poezję filozoficzną, szczególnie osadzona w filozofii Henriego Bergsona.

Niedoceniony przez epokę, odsunął się od społeczeństwa, a nawet stał się wobec niego agresywny. Jego frustracja odbijała się w niechęci do spraw zwykłych, codziennych, szarych. Uciekał więc w świat poezji, co zaowocowało serią Oddaleńcy. W wierszach tych podmiot zbiorowy staje się jakby głosem wszystkich rozgoryczonych ludzi, którzy przez swoją indywidualność, inność, wrażliwość, nie mogą się dostosować do jałowego mieszczańskiego życia.

Leśmian nie poprzestaje jednak na totalnej negacji – pokazuje też pewien ideał człowieka nazywanego człowiekiem pierwotnym. Człowiek prymitywny zaś posiadał – tak pożądane przez Leśmiana – cechy twórcze. Jego przemyślenia i życie determinowane były bezpośrednio przez żywioły i metafizykę. Jako głęboko związany z naturą intuicyjnie wsłuchiwał się w swoje wewnętrzne „ja”. W tej koncepcji powracają idee Bergsona, a także Giambattisty Vico.

Sen u Leśmiana jest jednym ze sposobów istnienia świata poetyckiego i sposobem na jego organizację, to forma kontaktu podmiotu lirycznego ze światem.

Problem Boga to dla Leśmiana próba oparcia swej wiary o któryś z wierzchołków trójkąta filozoficznego: Natura-Bóg-Człowiek. Można w twórczości Leśmiana wyróżnić dwie ścieżki: antropologiczną z problemem mitu religijnego i egzystencjalną. Ta pierwsza to szukanie podobieństwa między Bogiem i człowiekiem. Na ścieżce egzystencjalnej rozpatrywał skrzyżowanie antropologii z teizmem, przeciwstawiał życie ziemskie metafizyce. Bóg nie był już przedłużeniem człowieka, ale znajdował się w opozycji do niego, stosunki między nimi były pełne tragizmu i niepewności. Boskimi cechami obdarzył poeta Naturę – wszechpotężna, wszechwładna, wszechwieczna. Ujęcia panteistyczne są obecne w większości utworów traktujących o przyrodzie.

Poezję Leśmiana można śmiało nazwać poezją wezwania do miłości. Poeta spiera się z Bogiem, porusza kwestie egzystencjalne, by w końcu opowiedzieć się po stronie miłości i erotyki.

Leśmianowska metafizyka wiązała się z ludowością – i to właśnie w niej realizują się światopoglądowe kwestie powrotu do natury i pierwotności. Stanowi studium archetypu natury ludzkiej. Dla poety stworzenie pierwotnego, ludowego mikrokosmosu stało się próbą przedstawienia rozważań na temat stosunku natury i człowieka, jednostki i zbiorowości, sztuki i metafizyki.

Jego wiersze były melodyjne, a Leśmian przestrzegał surowych zasad konstrukcji sylabotonicznej.

Bolesław Leśmian jest twórcą wielu neologizmów[15].

W młodości Leśmian opublikował wiersze po rosyjsku[16]. Ryszard Matuszewski napisał:

„Już w latach 1906–1907 napisał [Leśmian] na przykład dwa cykle wierszy w języku rosyjskim, ogłaszając je w czołowych czasopismach rosyjskich symbolistów – Zołotoje Runo i Wjesy. ... Natomiast w 1905 w Paryżu zaprzyjaźnił się z Konstantym Balmontem, a poprzez niego z dużą paryską kolonią artystów Rosjan (D. Mereżkowski, Z. Gippius, A. Biełyj), ... rosyjskie wiersze Leśmiana zadziwiają nie tylko perfekcją językową, ale także i tym, że wykazują indywidualne cechy Leśmianowskiej poetyki w nie mniejszym stopniu niż pisane w owym czasie wiersze w języku polskim”[17].

Upamiętnienie[edytuj | edytuj kod]

Powstał film fabularny o życiu Bolesława Leśmiana zatytułowany Leśmian z 1990 w reżyserii Leszka Barona, w którym w rolę poety wcielił się aktor Piotr Bajor[18].

Z okazji 140. rocznicy urodzin Leśmiana w 2017 ogłoszono w Zamościu Rok Bolesława Leśmiana[19], z tej okazji rozpisano m.in. ogólnopolski konkurs leśmianowski, który wygrali młodzi poeci: Dawid Jung i Paweł Bień[20].

Patronuje wielu ulicom w Polsce[21].

Dzieła[edytuj | edytuj kod]

Leśmian w piosenkach[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Data oficjalna według odpisu z metryki i aktu chrztu (sporządzonego 10 lat po narodzinach poety). [Zob. Piotr Łopuszański, Leśmian, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000, ISBN 83-7023-810-6]. Sam poeta podawał często rok 1878, natomiast na płycie nagrobnej widnieje data 1879.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Leśmian Bolesław, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-06-21].
 2. Bolesław Leśmian (pierwotnie Lesman), www.biogramy.pl [dostęp 2020-08-21] [zarchiwizowane z adresu 2019-07-09].
 3. Jacek Kopciński, Przeszłość to dziś: literatura, język, kultura: III klasa liceum i technikum, Warszawa: Stentor, 2004, s. 68, ISBN 83-89315-25-4, ISBN 83-86018-88-7, OCLC 749894752.
 4. a b Włodzimierz Bolecki, Wstęp [w:] B. Leśmian, Zwiedzam wszechświat, Warszawa 2001, s. 5–6.
 5. a b Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000, s. 150.
 6. a b Adam Redzik: Seweryn Salomon Sunderland. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 45. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, 2008, s. 621-622.
 7. Grób Emmy Lesman w bazie danych nagrobków cmentarzy żydowskich w Polsce, Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich w Polsce, jewish.org.pl [dostęp: 16 czerwca 2015].
 8. Katarzyna Wajda Wszystkie kobiety Leśmiana.
 9. Leśmian – niedoceniany wielki poeta nicości, dzieje.pl [dostęp 2020-08-21].
 10. Zgon Bolesława Leśmiana. „Gazeta Lwowska”, s. 3, nr 254 z 7 listopada 1937. 
 11. Piotr Łopuszański. Śladami pisarzy. „Stolica”, s. 36, lipiec 2019. 
 12. Cmentarz Stare Powązki: Aleksandra Leśmianówna, [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [online] [dostęp 2019-12-19].
 13. Piotr Łopuszański, Zofia i Bolesław Leśmianowie, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005, s. 37, ISBN 83-08-03659-7, OCLC 69323933.
 14. Magda Umer, Kobiety Bolesława Leśmiana, „Moja Garbatka”, 1/2 (22/23), 2007–2008, s. 313–314 [zarchiwizowane z adresu 2016-03-05].
 15. Zob: Wojciech Dutka, Beata Gajewska, Anna Willman, Słownik ortograficzny z zasadami gramatyki, wyd. dowolne. Oraz: Leśmianizmy.
 16. Zob. m.in. Bolesław Leśmian, Pochmiel księżycowy (wiersze rosyjskie), w pol. wersji Jerzego Ficowskiego, Czytelnik, Warszawa 1987, ISBN 83-07-01674-6. Tyt. oryg.: Łunnoje pochmielje.
 17. Ryszard Matuszewski, Wstęp [do:] Bolesław Leśmian, Wybór poezji, wybrał i wstępem opatrzył R. Matuszewski, PIW, Warszawa 1987, ISBN 83-06-01572-X.
 18. Leśmian. filmpolski.pl. [dostęp 2017-10-12].
 19. Zamość, www.zamosc.pl [dostęp 2017-05-29] [zarchiwizowane z adresu 2017-06-23] (pol.).
 20. n, Wyniki Konkursu im. Bolesława Leśmiana 2017, zeszytypoetyckie.pl [dostęp 2017-05-29].
 21. Wszystkie wystąpienia ulicy Bolesława Leśmiana w Polsce, mapa.livecity.pl [dostęp 2023-09-08].
 22. B. Leśmian, Sad rozstajny, Warszawa 1912, polona.pl [dostęp 2018-03-29].
 23. B. Leśmian, Łąka, Warszawa 1920, polona.pl [dostęp 2018-03-29].
 24. B. Leśmian, Napój cienisty, Warszawa1936, polona.pl [dostęp 2018-03-29].
 25. B. Leśmian, Dziejba leśna, Warszawa 1938, polona.pl [dostęp 2018-03-29].
 26. Edgar Allan Poe, Opowieści nadzwyczajne, przekł. i słowo wstępne Bolesława Leśmiana, t. 1, Warszawa [1913], polona.pl [dostęp 2018-03-27].
 27. E.A. Poe, Opowieści nadzwyczajne, przekł. i słowo wstępne Bolesława Leśmiana. t. 2, Warszawa [1913], polona.pl [dostęp 2018-03-27].
 28. PaziMine, YouTube [dostęp 2017-02-04] (pol.).
 29. Zespół SUSZ, susz.eu [dostęp 2024-01-29].
 30. Więcej niż romans. SUSZ gra Leśmiana, pogodnesuwalki.pl, 24 lutego 2021 [dostęp 2024-01-29].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]