Wybory samorządowe w Polsce w 2006 roku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wybory samorządowe w Polsce w 2006 roku
Państwo

 Polska

Rodzaj

wybory samorządowe

Data przeprowadzenia

12 listopada 2006 (I tura); 26 listopada 2006 (II tura)

Data zarządzenia

11 września 2006
przez: Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego[1]

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Koszt

118 077 466 zł[2]

Głosowanie
poprzednie:
wybory 2002
następne:
wybory 2010
Strona internetowa

Wybory samorządowe w Polsce w 2006 roku – zostały przeprowadzone 12 listopada (I tura). II tura (ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się 26 listopada.

Zarządzenie wyborów[edytuj | edytuj kod]

Wydając Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2006 r. nr 162, poz. 1149 – z dnia 12 września 2006 r.), premier zarządził wybory na dzień 12 listopada 2006.

Kalendarz wyborczy[edytuj | edytuj kod]

Kampania wyborcza
 • 11 września 2006 – premier Jarosław Kaczyński rozpisał wybory samorządowe na 12 listopada 2006, określając jednocześnie kalendarz wyborczy
 • 23 września 2006 – ostatni dzień terminowego rozplakatowania obwieszczeń o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym i siedzibach terytorialnych komisji wyborczych
 • 25 września 2006 – ostatni dzień zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przez partie polityczne, koalicyjne komitety wyborcze, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz wyborców
 • 25 września 2006 – ostatni dzień zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych
 • 28 września 2006 – ostatni dzień powołania przez komisarzy wyborczych terytorialnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) komisji wyborczych
 • 8 października 2006 – ostatni dzień na utworzenie obwodów głosowania
 • 13 października 2006 – ostatni dzień zgłaszania list kandydatów na radnych; terytorialne komisje wyborcze zarejestrowały ponad 250 tys. kandydatów
 • 13 października 2006 – ostatni dzień zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 • 18 października 2006 – ostatni dzień zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 • 18 października 2006 – ostatni dzień zgłaszania umów o utworzeniu grupy list kandydatów na radnych
 • 22 października 2006 – ostatni dzień rozplakatowania obwieszczenia o obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • 22 października 2006 – ostatni dzień do powołania obwodowych komisji wyborczych
 • 11 listopada 2006, godz. 00:00 – koniec kampanii wyborczej, początek ciszy wyborczej
 • 12 listopada 2006 – głosowanie
 • 26 listopada 2006 – II tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Regulacje prawne[edytuj | edytuj kod]

Wybory do rad gmin i powiatów oraz do sejmików wojewódzkich[edytuj | edytuj kod]

Zasady przeprowadzania wyborów do rad regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547, z późn. zm.).

Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast[edytuj | edytuj kod]

Wybory te są regulowane przez ustawę z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 r. nr 113, poz. 984, z późn. zm.).

Uczestnictwo w wyborach obywateli Unii Europejskiej innych niż obywatele RP[edytuj | edytuj kod]

Według dyrektywy Rady Unii Europejskiej 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, art. 1 pkt 3) po raz pierwszy prawo do głosu w wyborach do rad gmin (w Warszawie również dzielnic) oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast przysługuje również obywatelowi innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze działania gminy, oraz który został wpisany do prowadzonego w tej gminie stałego rejestru wyborców członkowskich Unii Europejskiej.

Numery list wyborczych[edytuj | edytuj kod]

Lista ogólnopolska[edytuj | edytuj kod]

Numer listy Komitet wyborczy Liczba radnych w skali kraju
1 Polskie Stronnictwo Ludowe 4840
2 Liga Polskich Rodzin 304
3 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 7
4 Prawo i Sprawiedliwość 4491
5 Platforma Obywatelska 2749
6 Lewica i Demokraci 1889
7 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1116

Wyniki wyborów[edytuj | edytuj kod]

Frekwencja[edytuj | edytuj kod]

12 listopada 26 listopada
Liczba obwodów 33 362 11 385
Liczba wyborców 29 877 983 14 643 543
Liczba kart wydanych 13 742 032 5 812 667
Frekwencja 45,99% 39,69%

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast[edytuj | edytuj kod]

Głos w Warszawie oddaje para prezydencka
Komitet wyborczy Liczba wybranych % wybranych
Polskie Stronnictwo Ludowe 253 10,28%
Prawo i Sprawiedliwość 77 3,13%
Platforma Obywatelska 46 1,87%
Lewica i Demokraci 42 1,71%
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 25 1,02%
Liga Polskich Rodzin 3 0,12%
Pozostałe 2014 81,87%
Suma 2460 100,00%

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza: Wykaz wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Głosowanie 12 listopada 2006 r. oraz 26 listopada 2006 r.

Sejmiki województw[edytuj | edytuj kod]

Koalicje w sejmikach

W wyborach do sejmików województw frekwencja wyniosła 45,91% uprawnionych do głosowania. Oddano 12,70% głosów nieważnych. Wszystkich głosów oddano łącznie 13 851 401[3].

Wyniki głosowania[edytuj | edytuj kod]

Wszystkie dane wyrażono w procentach.

Sejmik PO PiS LiD PSL SRP LPR KPEiR Regionalne
z mandat.
Inne
dolnośląski[4] 37,05 23,85 14,91 6,88 6,41 4,00 2,91 3,99
kujawsko-pomorski[5] 26,56 21,84 20,19 12,13 7,79 3,86 4,04 3,58
lubelski[6] 15,93 25,96 12,03 22,60 9,03 6,57 2,48 5,40
lubuski[7] 27,97 21,38 23,95 10,24 5,53 4,42 3,77 2,74
łódzki[8] 21,57 23,14 15,44 15,47 6,81 4,34 3,07 10,16
małopolski[9] 30,78 34,44 9,79 8,32 3,85 6,18 3,50 3,13
mazowiecki[10] 24,47 24,96 12,68 19,59 2,58 5,98 2,22 7,52
opolski[11] 23,99 19,03 12,95 9,55 4,40 3,36 2,86 17,301 6,56
podkarpacki[12] 15,76 37,14 9,95 19,61 5,30 6,12 2,55 3,56
podlaski[13] 18,67 29,18 13,16 12,84 7,16 4,83 2,60 11,56
pomorski[14] 43,94 23,88 10,50 5,75 5,79 3,60 3,83 2,71
śląski[15] 33,26 25,01 15,29 5,20 3,96 3,47 3,59 10,23
świętokrzyski[16] 13,06 21,76 15,26 22,48 8,13 3,80 2,35 9,252 3,91
warmińsko-mazurski[17] 26,85 20,15 15,09 16,67 8,70 3,57 1,97 5,64
wielkopolski[18] 29,34 20,22 18,22 13,32 4,91 3,88 3,14 6,97
zachodniopomorski[19] 33,36 20,82 18,45 9,51 7,56 4,71 2,43 3,16
Polska 27,18 25,08 14,25 13,24 5,64 4,74 2,59 0,66 6,41

Objaśnienia:
1 KW Mniejszość Niemiecka,
2 KWW Porozumienie Samorządowe W. Lubawski.

Podział mandatów[edytuj | edytuj kod]

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza [dostęp 18 czerwca 2015].

Sejmik PO PiS PSL LiD SRP LPR MN PS Razem
dolnośląski 16 10 3 4 3 36
kujawsko-pomorski 11 8 4 6 4 33
lubelski 6 11 8 3 4 1 33
lubuski 10 8 3 6 3 30
łódzki 10 12 6 4 4 36
małopolski 13 16 4 2 4 39
mazowiecki 17 14 12 4 4 51
opolski 8 8 3 4 7 30
podkarpacki 7 15 7 1 1 2 33
podlaski 7 11 5 3 4 30
pomorski 18 9 2 1 3 33
śląski 21 16 3 8 48
świętokrzyski 5 7 8 5 4 1 30
warmińsko-mazurski 10 6 7 3 4 30
wielkopolski 15 12 5 7 39
zachodniopomorski 12 7 3 5 3 30
Polska 186 170 83 66 37 11 7 1 561

Rady powiatów[edytuj | edytuj kod]

Komitet wyborczy Liczba mandatów % mandatów
Prawo i Sprawiedliwość 1242 19,76%
Polskie Stronnictwo Ludowe 867 13,80%
Platforma Obywatelska 779 12,40%
Lewica i Demokraci 468 7,45%
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 212 3,37%
Liga Polskich Rodzin 67 1,07%
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 2 0,03%
Pozostałe 2647 42,12%
Suma 6284 100,00%

Rady gmin[edytuj | edytuj kod]

Statystyka obejmuje dane na temat radnych gmin, radnych miast na prawach powiatu oraz radnych dzielnic Warszawy:

Komitet wyborczy Liczba mandatów % mandatów
Polskie Stronnictwo Ludowe 3890 9,74%
Prawo i Sprawiedliwość 3079 7,71%
Platforma Obywatelska 1784 4,47%
Lewica i Demokraci 1357 3,40%
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 867 2,17%
Liga Polskich Rodzin 236 0,59%
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 5 0,01%
Pozostałe 28 726 71,92%
Suma 39 944 100,00%

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 2006 r. nr 162, poz. 1149.
 2. Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. pkw.gov.pl. [dostęp 2016-07-21].
 3. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r..
 4. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2014-06-17].
 5. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 6. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 7. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 8. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 9. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 10. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 11. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 12. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 13. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 14. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 15. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 16. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 17. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 18. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 19. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]