Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Forum Młodych Lewiatan (Forum Młodych Konfederacji Lewiatan) – ogólnopolska organizacja non-profit zrzeszająca ludzi młodych, którzy realizują ideę budowania społeczeństwa obywatelskiego przez propagowanie przedsiębiorczości i społecznego zaangażowania młodzieży.

Historia organizacji[edytuj | edytuj kod]

Forum Młodych zostało powołane decyzją Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dnia 24 listopada 2004. Jest ono samodzielną jednostką organizacyjną, wyodrębnioną w ramach struktur PKPP Lewiatan. Początkowo organizacja działała tylko w Warszawie. Obecnie Forum Młodych PKPP Lewiatan jest organizacją o charakterze ogólnopolskim, tworzoną przez osoby z największych ośrodków akademickich w kraju. Założycielem i pierwszym przewodniczącym organizacji był Krzysztof Witkowski. W latach 2014–2016 Przewodniczącym Forum Młodych Lewiatan był Adam Kądziela.

Misja organizacji[edytuj | edytuj kod]

Statutową misją Forum Młodych Lewiatan jest promowanie przedsiębiorczego stylu życia wśród młodych ludzi oraz działanie na rzecz zwiększenia udziału młodzieży w życiu publicznym. Organizacja zachęca do podejmowania działalności gospodarczej, a także pomaga w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających spełnianie funkcji społecznych i zawodowych. Swoją misję Forum Młodych realizuje przez:

 1. prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzanie analiz, raportów i opinii, będących diagnozą sytuacji ludzi młodych oraz zawierających propozycje rozwiązań w obszarach: społecznym, politycznym i gospodarczym służących rozwojowi kraju,
 2. organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy,
 3. współpracę z organizacjami realizującymi zbliżone cele oraz pośredniczenie w kontaktach pomiędzy firmami, środowiskiem akademickim oraz organizacjami działającymi w trzecim sektorze.

Projekty Forum Młodych[edytuj | edytuj kod]

Projekt międzynarodowy[edytuj | edytuj kod]

 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – (właściwie Global Entrepreneurship Week) – to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, w 143 krajach świata, w tym w Polsce. Każdego listopada organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki. W 2013 roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce, koordynowany przez Forum Młodych Lewiatan, pokonał 143 krajów świata zajmując pierwsze miejsce w kategorii „Największa liczba partnerów”. Nagrodę za to niezwykłe osiągnięcie wręczono podczas trwającego w tym tygodniu Światowego Kongresu Przedsiębiorczości w Moskwie.

Projekty ogólnopolskie[edytuj | edytuj kod]

 • Licznik Długu Publicznego – Forum Młodych Lewiatan jest jednym z inicjatorów powstałej w 2010 roku Koalicji na rzecz Zmniejszenia Długu Publicznego w Polsce. Licznik podaje szacunkową wysokość państwowego długu publicznego na podstawie danych Ministerstwa Finansów, publikowanych z kwartalnym opóźnieniem, przeliczonych na każdy kolejny dzień roku. Podobne liczniki długu publicznego działają m.in. w Nowym Jorku i Berlinie. Koalicja na rzecz zmniejszenia długu publicznego w Polsce 28 września 2010 r. uruchomiła Licznik Długu Publicznego.
 • Young Business Travel – to kontynuacja „Przedsiębiorczego ucznia”, który będzie realizowany na terenie województwa Świętokrzyskiego w szkołach podstawowych. Kreowanie przedsiębiorczości od najmłodszych lat jest niezwykle potrzebne. Dzięki temu przedsiewzięciu uczestnicy będą mieli okazję do zdobycia praktycznej wiedzy, którą mogą wykorzystać w życiu codziennym jak i budowaniu swej przyszłości.
 • Talk about – comiesięczne wydarzenie skupiające przedstawicieli organizacji pozarządowych, studenckich oraz uczniowskich zainteresowanych rozwojem inicjatyw społecznych na terenie Warmii i Mazur. Celem talkabout jest integracja organizacji  młodzieżowych, dzielenie się wiedzą oraz  projektami mającymi wpływ na rozwój regionu Warmii i Mazur.
 • Szpilki w biznesie – projekt skierowany do młodych kobiet, które są na początku swej kariery zawodowej jak i do tych, które nadal szukają swojej ścieżki kariery.W naszym projekcie biorą udział młode, przedsiębiorcze kobiety. Podczas rozmowy z zaproszonymi gośćmi zostają poruszane tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w jaki sposób przekształcać pasję w dochodowy biznes oraz jak pogodzić życie prywatne z budowaniem kariery zawodowej.
 • Mentor Day – spotkania z olsztyńskimi przedsiębiorcami, które mają na celu pokazanie ich uczestnikom realiów prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 • Debaty i spotkania – Forum Młodych uczestniczy w formalnych i nieformalnych spotkaniach z przedstawicielami świata polityki i biznesu reprezentując interesy młodych ludzi i promując działalność organizacji. Okazją do spotkań są wydarzenia takie, jak Gala Nagród Lewiatana, Europejskie Forum Nowych Idei, Europejski Kongres Gospodarczy czy regionalne spotkania z polskimi przedsiębiorcami. Reprezentanci Forum są także zaangażowani w proces konsultacji dotyczących rządowych programów i wdrażania europejskich programów w Polsce. Członkowie Forum, na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, regularnie biorą udział w spotkaniach z wybitnymi osobistościami w ramach cyklu debat „Idee Nowego Wieku”. W czerwcu 2013 r. reprezentanci Forum wzięli udział w spotkaniu z Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Panem Henri Malosse, które odbyło się w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, gdzie przedstawili diagnozę problemów młodych ludzi na rynku pracy i możliwe sposoby wypracowywania rozwiązań.

Oddziały regionalne Forum Młodych PKPP Lewiatan[edytuj | edytuj kod]

Organizacja obecna jest w największych ośrodkach akademickich w Polsce. W projektach ogólnopolskich uczestniczą oddziały regionalne, których jest dokładnie tyle ile województw w Polsce. Są to następujące oddziały:

 • Kujawsko-pomorski
 • Lubelski
 • Mazowiecki
 • Świętokrzyski
 • Warmińsko-mazurski

Współpraca międzynarodowa[edytuj | edytuj kod]

Forum Młodych nawiązuje również współpracę z podobnymi organizacjami działającymi za granicą. Dotychczasowa współpraca zagraniczna:

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]