Przemysław Czarnek

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Przemysław Czarnek
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

11 czerwca 1977
Koło

Minister edukacji i nauki
Okres

od 19 października 2020

Przynależność polityczna

Prawo i Sprawiedliwość

Poprzednik

Dariusz Piontkowski, Wojciech Murdzek[a]

Wojewoda lubelski
Okres

od 8 grudnia 2015
do 11 listopada 2019

Przynależność polityczna

Prawo i Sprawiedliwość

Poprzednik

Wojciech Wilk

Następca

Lech Sprawka

Faksymile
Odznaczenia
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” Krzyż Oficerski Orderu „Za Zasługi dla Litwy”

Przemysław Czarnek (ur. 11 czerwca 1977 w Kole) – polski prawnik i polityk, nauczyciel akademicki. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wojewoda lubelski (2015–2019), poseł na Sejm IX kadencji (od 2019), minister edukacji i nauki w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego (od 2020).

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Wykształcenie, działalność naukowa i społeczna[edytuj | edytuj kod]

Dzieciństwo spędził w Goszczanowie. Jego matka była pielęgniarką, a ojciec kierowcą zawodowym[1]. W wieku 15 lat[1], po śmierci rodziców, trafił pod opiekę wuja, księdza profesora Jerzego Pałuckiego, wykładowcy KUL[2]. Zamieszkał w Lublinie, gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego, a w 2001 studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Podjął następnie studia doktoranckie na tym samym wydziale[3].

W 2006 uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt. Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej. Habilitował się również na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w 2015 w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę zatytułowaną Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej[4].

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa konstytucyjnego[5]. Jednym z recenzentów osiągnięć i aktywności naukowej Czarnka, gdy ubiegał się o habilitację, był Dariusz Dudek, który był promotorem zarówno jego pracy magisterskiej, jak i doktorskiej[6][7][8]. W 2012 ukazała się książka pod jego redakcją i Marka Dobrowolskiego pt. „Rodzina jako podmiot prawa”[9]. W jego dorobku do końca 2020 była jedna monografia (jego rozprawa habilitacyjna), kilkanaście artykułów zamieszczonych w recenzowanych czasopismach oraz recenzowanych rozdziałów w książkach, jak i kilka publikacji nierecenzowanych[8].

W 2003 został zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL[3]. Pracował także na Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu[5]. W 2020 objął stanowisko profesora uczelni na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, co było komentowane ze względu na jego brak realnej aktywności naukowej, jako że od 2014 roku nie opublikował on żadnego artykułu poddanego recenzji naukowej w czasopiśmie punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z wyjątkiem „Przeglądu Sejmowego”[10]. Krytykowana była także oficjalna strona Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdzie dane na temat dorobku naukowego w biogramie Przemysława Czarnka były wyższe niż rzeczywiście[11].

Jest członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lublinie. Pełni w nim funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej[12].

Działalność polityczna[edytuj | edytuj kod]

Przemysław Czarnek odbiera zaświadczenie o wyborze na posła IX kadencji Sejmu (2019)

W wyborach samorządowych w 2002 kandydował bez powodzenia do lubelskiej rady miejskiej[13].

8 grudnia 2015 został powołany na stanowisko wojewody lubelskiego[14]. W 2016 był jednym z organizatorów marszu blokującego manifestację Komitetu Obrony Demokracji[15].

W wyborach parlamentarnych w 2019 Przemysław Czarnek wystartował do Sejmu w okręgu nr 6 (Lublin) z drugiego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymał 87 343 głosy[16] i uzyskał wówczas mandat posła IX kadencji[17]. W związku z wyborem złożył rezygnację z funkcji wojewody lubelskiego[18], zakończył urzędowanie na tym stanowisku 11 listopada 2019[19].

28 czerwca 2022 został w strukturze PiS "opiekunem" województwa opolskiego, mając za zadanie pełnienie nadzoru nad jego rozwojem[20].

Minister edukacji i nauki[edytuj | edytuj kod]

19 października 2020 został powołany przez prezydenta RP na urząd ministra edukacji i ministra nauki[21] w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego[22]. Początkowo Czarnek miał zostać powołany 5 października, wraz z resztą składu rządu, jednak z powodu pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2 uroczystość jego zaprzysiężenia opóźniła się o prawie dwa tygodnie[23].

Przemysław Czarnek zapowiedział, że jako minister ograniczy podstawę programową, rozbuduje zarazem podstawę programową zwłaszcza o treści dotyczące Jana Pawła II i żołnierzy wyklętych, będzie zwalczał poglądy lewicowe i liberalne w edukacji, uzależni nabór w szkołach średnich bądź wyższych prócz osiągnięć szkolnych także od działalności w organizacjach katolickich bądź państwowych, wprowadzi nowe podręczniki[24] oraz przywróci obligatoryjny wybór między lekcjami religii a etyki (usuwając tym samym trzeci wariant umożliwiający uczniom nieuczęszczanie na żaden z tych przedmiotów)[25][26].

Debata wokół nominacji na stanowisko ministra[edytuj | edytuj kod]
Uczestnicy manifestacji przed Ministerstwem Edukacji Narodowej 4 października 2020 – na jednym z kartonów dokonano trawestacji tekstu utworu „Another Brick in the Wall” zespołu Pink Floyd

Jego nominacja na stanowisko ministra doprowadziła do protestów części młodzieży szkolnej, środowiska nauczycielskiego i naukowego oraz polityków partii opozycyjnych. Demonstracje oraz pikiety sprzeciwiające się jego desygnacji miały miejsce w pierwszych tygodniach października 2020 m.in. w Krakowie[27], Lublinie[28][29], Łodzi[30], Olsztynie[31], Warszawie[32][33] oraz Wrocławiu[34]. 5 października Forum Młodych Nowoczesnych zainicjowało ogólnopolską akcję „Czarny Tydzień”, w ramach której uczniowie, w geście protestu przeciwko nominacji Czarnka, przychodzili do szkół ubrani na czarno[35][36][37].

Krytycznie wobec wyznaczenia Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki odnieśli się: była minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas[38], była minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska, wicemarszałkowie Sejmu Włodzimierz Czarzasty i Piotr Zgorzelski, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, przedstawiciele partii opozycyjnych – przede wszystkim posłowie Lewicy i KO[39][40] oraz Młodzi Demokraci[41][42]. Swoje zaniepokojenie kandydaturą Przemysława Czarnka wyraziło w specjalnym oświadczeniu ponad 100 osób związanych z nauką i kulturą – w tym pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członkowie Polskiej Akademii Nauk, działacze organizacji pozarządowych, artyści, publicyści oraz intelektualiści[43][44] – a także Związek Nauczycielstwa Polskiego[45].

W odpowiedzi na kontrowersje wokół nominacji Przemysława Czarnka 56 naukowców – m.in. z KUL, UMCS, UMK, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Instytutu Historii PAN – wyraziło sprzeciw wobec krytyki Przemysława Czarnka oraz, podobnie jak Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, poparcie dla jego kandydatury[46][47][48].

Petycje w sprawie odwołania[edytuj | edytuj kod]

Po powołaniu Czarnka na urząd ministra edukacji i nauki przedstawiciele środowiska naukowego i akademickiego kilkukrotnie wystosowywali apele o odwołanie ministra[49][50][51]. Ponadto rozpoczęta została zbiórka podpisów pod petycją „Stop deMENtażowi edukacji”, której autorzy również domagali się odwołania Czarnka ze stanowiska szefa MEiN. Zebrano ponad 88 tys. podpisów, a petycja złożona została do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów[52][53]. W grudniu 2020 premier Mateusz Morawiecki poinformował, iż nie zamierza wystąpić do prezydenta z wnioskiem o odwołanie ministra[54].

Jako minister krytykowany za reformy przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego[55]. Wśród argumentów przeciw pojawia się zarzut zbyt duże skupienie się Ministra na kształtowaniu światopoglądów[55].

Połączenie ministerstw[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia 2021 został ministrem edukacji i nauki w wyniku połączenia oddzielnych do tej pory ministerstw: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa[21].

Korekty w wykazie punktowanych czasopism naukowych[edytuj | edytuj kod]

W lutym 2021 stał się przedmiotem krytyki, kiedy to kierowane przez niego Ministerstwo Nauki i Edukacji skorygowało wykaz punktowanych czasopism naukowych. Znalazły się tam m.in. lokalne tytuły publicystyczne, nierecenzowane, w tym teologiczne, którym przyznano taką samą liczbę punktów co renomowanym zagranicznym czasopismom. Poprzez zmiany w wykazie, Czarnek podwyższył punktację naukową czasopism w których publikował, w sumie o 200 punktów[56][57]. Zmiany w wykazie zostały skrytykowane przez Komitet Nauk Prawnych PAN, który określił je jako arbitralne i niezgodne z prawem[58] oraz Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego[59]. Zdumienie i zaniepokojenie zmianami w wykazie wyraziła również Komisja Ewaluacji Nauki[60]. 19 lutego 2021 minister, bez konsultacji z Komisją Ewaluacji Nauki, dopisał do listy kolejne 5 czasopism a podwyższył punktację 96 czasopismom[61].

Lex Czarnek[edytuj | edytuj kod]

Demonstracja przed Sejmem przeciwko lex Czarnek, 4 stycznia 2022.

Zaproponowane przez ministra zmiany w ustawie Prawo oświatowe, zakładające wzmocnienie roli kuratora oświaty (m.in. uzależniające od jego pozytywnej opinii możliwość prowadzenia zajęć dodatkowych w szkole przez stowarzyszenia i organizacje społeczne – dotychczas decyzyjność w tym aspekcie posiadała społeczność szkolna; nadające mu możliwość odwołania dyrektora placówki bez wypowiedzenia jeśli ten „uchyla się lub nie realizuje zaleceń wydanych przez kuratora” oraz wzmacniające jego nadzór nad placówkami niepublicznymi)[62][63], zyskały określenie lex Czarnek[64] i wzbudziły rozległe protesty organizacji oraz środowisk oświatowych, samorządowych, społecznych, rodzicielskich i uczniowskich (przeciwko projektowi opowiedzieli się m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego[65], Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty[66], Unia Metropolii Polskich[67] oraz Związek Miast Polskich[68]), które połączyły się w ruchu „Wolna Szkoła”[69]. Swój sprzeciw wobec zmian zaproponowanych przez ministra wyraziło także 15 z 18 nauczycieli nagrodzonych do 2021 tytułem Nauczyciela Roku[70], Rzecznik Praw Obywatelskich[71], Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego[72] i Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy[73]. W sondażu przeprowadzonym dla „Rzeczpospolitej” w dniach 18–19 stycznia 2022 57,4 proc. respondentów uznało, że po reformach wprowadzonych przez ministra Czarnka dojdzie do upolitycznienia szkoły, 15 proc. badanych nie podzieliło tej opinii[74].

13 stycznia Sejm przyjął nowelizację ustawy[75]. Senat odrzucił ustawę 4 lutego[76]. Sejm odrzucił senackie weto 9 lutego[77]. 2 marca prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę, jako przyczynę swojej decyzji podając konieczność zakończenia politycznych sporów w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę[78].

Odznaczenia i nagrody[edytuj | edytuj kod]

Jako wojewoda lubelski w 2017 odznaczony został Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”[79]. W 2019 znalazł się gronie 19 polskich polityków odznaczonych przez Prezydent Litwy Dalię Grybauskaitė za wkład w rozwijanie stosunków pomiędzy Litwą i Polską, poprawę współpracy politycznej, kulturalnej, gospodarczej i społecznej pomiędzy obu krajami – otrzymał Krzyż Oficerski Orderu „Za zasługi dla Litwy”[80]. W 2019 roku został odznaczony Orderem św. Marii Magdaleny[81].

Otrzymał honorowe obywatelstwa gminy Lipinki (2021)[82] i gminy Goszczanów (2021)[83]. Dostał nagrodę „Człowieka Roku” Klubów „Gazety Polskiej” za rok 2021[84].

Odbiór społeczny[edytuj | edytuj kod]

Według sondażu przeprowadzonego w październiku 2021 pracę Ministra źle oceniało 57% Polaków, w tym 44% zdecydowanie źle przy 30% sumie ocen dobrych – badanie przeprowadzone przez Ipsos dla Oko.Press[85]. Jako minister nie posiada również poparcia dla swoich propozycji reform w nauczycielskich organizacjach związkowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych i oświatowej „Solidarności”[21].

W styczniu 2022 otrzymał tytuł Dzbana Roku 2021 w internetowym konkursie zorganizowanym przez tygodnik NIE i blog Make Life Harder[86] (w finałowym głosowaniu internautów otrzymał 236 600 głosów[87][88]). Również w styczniu 2022 zdobył trzecie miejsce[89] w konkursie na Biologiczną Bzdurę Roku 2021, za wypowiedź, że rodzice to związek kobiety i mężczyzny i jest to sprawa „znana ludziom od miliardów lat”[90].

W styczniu 2022 grupa Big Cyc nagrała piosenkę krytykującą reformę edukacji przeprowadzaną za kadencji Przemysława Czarnka. Minister edukacji, w pewnym momencie teledysku do piosenki, został przedstawiony jako Adolf Hitler w koloratce, co miało uwypuklić zarzuty dot. fanatyzmu religijnego, który zdaniem wielu komentatorów politycznych ma reprezentować minister Czarnek[91].

Kontrowersje[edytuj | edytuj kod]

Protesty przeciwko Przemysławowi Czarnkowi
Demonstracja przed siedzibą MEiN pod hasłem „Czarnek, idź precz!”[92], 21 czerwca 2021
Uczestniczki manifestacji nauczycieli i pracowników oświaty przed MEN z hasłami krytykującymi ministra, 9 października 2021

Udział w manifestacji ONR[edytuj | edytuj kod]

W 2018 Przemysław Czarnek jako wojewoda lubelski wystąpił na manifestacji zorganizowanej przez Obóz Narodowo-Radykalny, organizacji określanej jako skrajnie nacjonalistyczna albo faszystowska[93][94][95].

Wypowiedzi na temat osób LGBT[edytuj | edytuj kod]

Różni politycy, publicystki i działacze społeczni określali wypowiedzi oraz prezentowane publicznie poglądy Przemysława Czarnka jako homofobiczne[34][96][97][98][99].

We wrześniu 2018 Przemysław Czarnek skomentował I Marsz Równości w Lublinie, stwierdzając m.in., że takie inicjatywy służą promocji „zboczeń, dewiacji, wynaturzeń”. W związku z tą wypowiedzią organizator marszu Bartosz Staszewski skierował wobec niego prywatny akt oskarżenia[100]. Ostatecznie sprawa zakończyła się umorzeniem w wyniku ugody zawartej między stronami[101]. W 2019 Czarnek stwierdził, że inicjatywy takie jak Marsz Równości powinny być zakazane[102], a w 2021 określił uczestników warszawskiej Parady Równości mianem osobników, „którzy nie zachowują się w sposób zgodny ze standardami i normalnie”[103][104].

W maju 2019, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny, Przemysław Czarnek uhonorował medalem i dyplomem samorządowców za „podjęte działania w celu ochrony instytucji rodziny przed zagrożeniami ze strony destrukcyjnych ideologii”, poprzez przyjęcie uchwał deklarujących, że jest to teren wolny od tzw. „ideologii LGBT”[105]. Wśród odznaczonych samorządów znalazły się Sejmik Województwa Lubelskiego, powiat świdnicki, powiat rycki, miasta Świdnik, Ostrów Lubelski, Urzędów, gminy Mełgiew, Zakrzówek, Wilkołaz, a także radni PiS oraz PSL[105]. Ówczesny radny sejmiku lubelskiego z Koalicji Obywatelskiej Jacek Bury złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa twierdząc, że Czarnek przyznając resortowe nagrody namawiał radnych do przyjmowania uchwał anty-LGBT, co nosiło znamiona korupcji. Śledczy Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe umorzyli śledztwo w tej sprawie, twierdząc, że czyn nie wyczerpuje znamion przestępstwa[106].

13 czerwca 2020, podczas kampanii w trakcie wyborów prezydenckich, kiedy to był członkiem sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, Przemysław Czarnek wziął udział w emitowanym na antenie TVP Info programie Studio Polska, w trakcie którego wywiązała się dyskusja na temat praw osób LGBT. Podczas audycji poseł, pokazując zdjęcie roznegliżowanego mężczyzny stojącego przed gejowskim barem[107], stwierdził że należy skończyć „słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości”, oraz że ludzie o nieheteroseksualnej orientacji nie są równi innym, według niego normalnym, ludziom[108][109][110]. W związku z tą wypowiedzią do KRRiT wpłynęły cztery indywidualne skargi dotyczące braku reakcji prowadzących program na te słowa, w tym jedna od Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który stwierdził, iż wypowiedź posła ma znamiona mowy nienawiści i narusza godność oraz prawa ludzi o innej niż heteroseksualna orientacji[111][112]. Dodatkowo Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiedział postawienie posła przed sądem, oskarżając go o zniesławienie[107], a poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Krawczyk złożył zawiadomienie do władz KUL o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego przez Czarnka[113]. Rzecznik prasowy uczelni wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym podkreślono, iż wypowiedź posła nie była związana z jego działalnością akademicką i nie może być utożsamiana ze stanowiskiem uczelni, ani jej władz[114]. Sam Przemysław Czarnek we własnym oświadczeniu stwierdził, iż jego wypowiedź była oderwana od kontekstu i manipulowana oraz wykorzystywana wbrew jego intencjom i poglądom, oraz że nie ma żadnego związku z jego pracą w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz jego pracownikami[114].

3 sierpnia 2020 Przemysław Czarnek na antenie Radia Maryja przyrównał ruchy LGBT do narodowego socjalizmu, nazwał akcje tych ruchów, jak zawieszenie w lipcu 2020 tęczowej flagi na pomniku Chrystusa przed bazyliką św. Krzyża w Warszawie, bluźnierstwem, a samą flagę określił jako neomarksistowską[115][116]. W październiku 2020 Jakub Urbanik pozwał Przemysława Czarnka za jego wypowiedzi dotyczące osób LGBT udzielone na antenie TVP Info i w Radiu Maryja, uznając je za homofobiczne i naruszające dobra osobiste oraz żądając publicznych przeprosin[117]. Wypowiedzi te były również powodem, dla którego w dniu 18 listopada 2020 Czarnek został ukarany naganą przez Komisję Etyki Poselskiej[118][119]. 23 listopada KRRiT poinformowała, iż nie stwierdziła naruszenia ustawy o radiofonii i telewizji przez Telewizję Polską, na antenie której miała miejsce emisja kontrowersyjnego odcinka programu Studio Polska z udziałem Przemysława Czarnka[120][121].

Wypowiedzi na temat społecznej roli kobiet[edytuj | edytuj kod]

W październiku 2019 kontrowersje wzbudziła wypowiedź Przemysława Czarnka, jaka padła podczas jego wykładu „O wpływie neomarksizmu na nauczanie o rodzinie”, wygłoszonego w trakcie Kongresu Ruchu Europa Christi, który odbywał się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Poseł stwierdził wtedy, iż podstawową funkcją rodziny jest prokreacja, a rolą kobiety powinno być rodzenie dzieci[122][123][124].

Życie prywatne[edytuj | edytuj kod]

Żonaty z Katarzyną, ma dwójkę dzieci – córkę Julię oraz syna Mateusza[125].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Dariusz Piontkowski zajmował stanowisko ministra edukacji narodowej, Wojciech Murdzek zajmował stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Przyszły minister edukacji i nauki pochodzi z Goszczanowa, naszemiasto.pl, 5 października 2020 [dostęp 2020-10-09] (pol.).
 2. Joanna Cieśla, Czarnek da nam szkołę. Skutki będziemy odczuwać przez lata, „Polityka”, 36 (3328), 31 sierpnia 2021, s. 12 (pol.).
 3. a b Oficjalnie: Nowy wojewoda lubelski – dr hab. Przemysław Czarnek z KUL, dziennikwschodni.pl, 8 grudnia 2015 [dostęp 2015-12-08].
 4. Czarnek ma nową posadę. Będzie nadzorował rozwój reaktorów jądrowych, Wprost, 23 sierpnia 2021 [dostęp 2022-01-05] (pol.).
 5. a b Dr hab. Przemysław Czarnek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-12-08].
 6. Przemysław Czarnek i jego „zadziwiające” deklaracje towarzyszące habilitacji, TOK FM [dostęp 2020-10-06] (pol.).
 7. Bogusław Markowski: Historia pewnej habilitacji. Przegląd, 19 października 2020. [dostęp 2020-11-01].
 8. a b Pracownicy: dr hab. Przemysław Czarnek prof. KUL. Dorobek. Katolicki Uniwersytet Lubelski. [dostęp 2021-01-02].
 9. Przemysław Czarnek, Marek Dobrowolski, Jacek Chaciński, Rodzina jako podmiot prawa, Zamość: GREENart Jacek Kardasz, 2012, ISBN 978-83-62033-19-5, OCLC 804360010 [dostęp 2021-01-15].
 10. Adam Leszczyński: Obrażał osoby LGBT. Za co poseł Czarnek został profesorem?. oko.press, 2020-09-11. [dostęp 2020-09-11].
 11. Adam Leszczyński: Cudowne rozmnożenie. Ministerstwo wielokrotnie powiększyło dorobek naukowy ministra Czarnka. oko.press, 2020-10-22. [dostęp 2021-01-08].
 12. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół W Lublinie. krs-pobierz.pl. [dostęp 2022-01-05].
 13. Wybory samorządowe 2002. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-05-27].
 14. Premier Beata Szydło powołała nowych wojewodów. mswia.gov.pl, 8 grudnia 2015. [dostęp 2015-12-08].
 15. Michał Jackowski: Jak młodzież z towarzystwa gimnastycznego próbowała zablokować marsz KOD-u. lublin.wyborcza.pl, 6 maja 2016. [dostęp 2021-01-22].
 16. Przemysław Czarnek, oko.press [dostęp 2022-01-05].
 17. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019. pkw.gov.pl. [dostęp 2019-10-14].
 18. Przemysław Czarnek złożył rezygnację. Premier powoła nowego wojewodę lubelskiego. dziennikwschodni.pl, 26 października 2019. [dostęp 2019-10-31].
 19. Premier odwołał ośmiu wojewodów. Zobacz listę nazwisk. dorzeczy.pl, 12 listopada 2019. [dostęp 2019-11-12].
 20. Zmiany w strukturach PiS. Stanowiska m.in. dla Szydło, Czarnka, Sasina i Terleckiego, Wprost, 28 czerwca 2022 [dostęp 2022-06-28] (pol.).
 21. a b c Rok z Czarnkiem. Według nauczycieli szef MEiN zasłużył na czerwoną kartkę, Głos Nauczycielski, 19 października 2021 [dostęp 2022-01-05] (pol.).
 22. Prezydent powołał Przemysława Czarnka na Ministra Edukacji i Nauki. prezydent.pl, 19 października 2020. [dostęp 2020-10-19].
 23. Przemysław Czarnek został powołany na ministra edukacji i nauki. interia.pl. [dostęp 2020-10-19].
 24. Joanna Cieśla, Czarnka wizja / Czego nauczy minister Czarnek, „Polityka”, 48 (3289), 27 listopada 2020, s. 26 (pol.).
 25. Przemysław Czarnek: Religia lub etyka. Nie będzie trzeciej opcji. rp.pl, 21 kwietnia 2021. [dostęp 2021-08-06].
 26. Czarnek: Kto nie będzie chciał chodzić na religię, będzie uczęszczał na etykę. gazetaprawna.pl, 13 lipca 2021. [dostęp 2021-08-06].
 27. Bartosz Dybała: Pikieta w Krakowie. Protestowali przeciwko nominacji Przemysława Czarnka na ministra edukacji narodowej [ZDJĘCIA]. dziennikpolski24.pl, 14 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 28. Sławomir Skomra: Młodzież z Lublina ostro o Czarnku: „powinien stanąć przed sądem”. dziennikwschodni.pl, 8 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 29. Piotr Staszczuk: Mieszkańcy Lublina protestowali przeciwko nominowaniu Przemysława Czarnka na ministra. centrum.fm, 15 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 30. Alicja Zboińska: Protest przeciwko nominacji Przemysława Czarnka na stanowisko ministra edukacji i nauki. dzienniklodzki.pl, 6 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 31. Publikacja w zamkniętym dostępie – wymagana rejestracja, też płatna, lub wykupienie subskrypcji Kasper Kalinowski: Protest w Olsztynie przeciwko nominacji Przemysława Czarnka na ministra edukacji. olsztyn.wyborcza.pl, 14 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 32. Anton Ambroziak: „Od Czarnka emanuje nienawiść”. Protest przeciwko nowemu ministrowi edukacji [RELACJA]. oko.press, 4 października 2020. [dostęp 2020-10-19].
 33. Michał Litorowicz: „Ministerstwo Transfobii i Homofobii Narodowej”. Protest przeciw nominacji Czarnka. metrowarszawa.gazeta.pl, 4 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 34. a b Wrocław. Przemysław Czarnek „ministrem homofobii”. Licealistka używa ostrych słów. Wirtualna Polska, 6 października 2020. [dostęp 2020-10-22].
 35. Natalia Jankowska: Czarny Tydzień w poznańskich szkołach. Młodzi Nowcześni protestują przeciwko nominacji Przemysława Czarnaka. poznan.tvp.pl, 5 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 36. Radosław Opas: Przemysław Czarnek w rządzie? Uczniowie protestują i organizują Czarny Tydzień. wiadomosci.wp.pl, 6 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 37. Młodzież przeciwko nowemu szefowi MEN. rp.pl, 5 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 38. Szumilas: Czarnek jest przeciwieństwem ministra, jakiego chcą nauczyciele. wiadomosci.onet.pl, 2 października 2020. [dostęp 2020-10-22].
 39. Leszek Rudziński: Przemysław Czarnek nowym ministrem edukacji i nauki. Komentarze polityków. polskatimes.pl, 1 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 40. Komentarze o możliwej nominacji Czarnka. „Smutno, strasznie, katastrofa”. Biedroń zapowiada interwencję. wiadomosci.gazeta.pl, 29 września 2020. [dostęp 2020-10-18].
 41. Młodzi Demokraci i Młodzi Nowocześni: “Czarnek w edukacji to koniec demokracji!”. rzeszow-news.pl, 5 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 42. Młodzieżówka PO przeciw nominacji Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki. radio.lublin.pl, 2 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 43. Nominacja Czarnka. Oświadczenie ludzi nauki i kultury. wp.pl, 5 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 44. Przemysław Czarnek będzie ministrem. Naukowcy, artyści i publicyści wydali oświadczenie. wiadomosci.onet.pl, 5 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 45. Stanowisko Prezydium ZG ZNP wobec kandydatury Przemysława Czarnka. znp.edu.pl, 6 października 2020. [dostęp 2020-10-22].
 46. Kilkudziesięciu naukowców we wspólnym oświadczeniu poparło nominację Przemysława Czarnka. pap.pl, 8 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 47. Sebastian Białach: Niedoszli politycy PiS popierają kandydaturę Przemysława Czarnka. wiadomosci.onet.pl, 12 października 2020. [dostęp 2020-10-18].
 48. Były protesty i manifestacje, a teraz jest list poparcia dla Przemysława Czarnka jako ministra. dziennikwschodni.pl, 11 października 2020. [dostęp 2021-03-02].
 49. Apel ponad 340 osób ze środowiska akademickiego o odwołanie ministra Czarnka. naukawpolsce.pap.pl, 6 listopada 2020. [dostęp 2021-06-30].
 50. Przybywa apeli o odwołanie Czarnka. Wzywają wykładowcy, badacze i nauczyciele. glos.pl, 6 listopada 2020. [dostęp 2021-06-30].
 51. Apel o odwołanie ministra edukacji i nauki, prof. KUL dr. hab. Przemysława Czarnka. knok.pan.pl, 4 listopada 2020. [dostęp 2021-06-30].
 52. Blisko 90 tys. podpisów pod petycją o odwołanie min. Przemysława Czarnka. tokfm.pl, 17 listopada 2020. [dostęp 2021-03-02].
 53. Przemysław Czarnek. Ponad 88 tys. podpisów pod petycją o odwołanie szefa MEN. wiadomosci.wp.pl, 17 listopada 2020. [dostęp 2021-03-02].
 54. Skany petycji – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. gov.pl. [dostęp 2021-03-02]. Cytat: „11 grudnia 2020 r. udzielono odpowiedzi informując, iż Prezes Rady Ministrów nie znajduje podstaw do odwołania Pana dr hab. Przemysława Czarnka z funkcji Ministra Edukacji i Nauki i nie planuje obecnie wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta RP w tej sprawie.”
 55. a b Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego o referacie Czarnka. „Nonszalancja, lekceważący ton, wpajanie światopoglądu”, Głos Nauczycielski, 1 grudnia 2020 [dostęp 2022-01-05] (pol.).
 56. Awantura na uczelniach. Minister Czarnek daje punkty czasopismom, w których publikował. wyborcza.pl, 12 lutego 2021. [dostęp 2021-02-16].
 57. Lub czasopisma… teologiczne, czyli dlaczego w nowej punktacji czasopism naukowych wygrywa KUL. oko.press, 12 lutego 2021. [dostęp 2021-02-16].
 58. Uchwała nr 01/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z dnia 15 lutego 2021 roku (dot. wykazu i punktacji czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). knp.pan.pl. [dostęp 2021-02-16].
 59. Senat UJ: Nowy wykaz czasopism przyjęto z naruszeniem prawa. uj.edu.pl, 24 lutego 2021. [dostęp 2021-02-25].
 60. Oświadczenie Komisji Ewaluacji Nauki z dnia 11 lutego br. w sprawie znowelizowanego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. forumakademickie.pl. [dostęp 2021-03-02].
 61. Prof. Kulczycki: Czarnek będzie ręcznie sterował nauką i rozdzielał pieniądze według uznania. oko.press. [dostęp 2021-03-17].
 62. Wzmocnienie roli kuratora oświaty – projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów. gov.pl, 15 listopada 2021. [dostęp 2022-01-07].
 63. Powrót “Lex Czarnek”. W Sejmie pierwsze czytanie projektu, a przed Sejmem – manifestacja. glos.pl, 3 stycznia 2022. [dostęp 2022-01-11].
 64. Karolina Słowik: „Lex Czarnek” w Sejmie. Nauczyciele: „Ministerstwo próbuje nas rozgrywać”. wyborcza.pl, 13 grudnia 2021. [dostęp 2022-01-07].
 65. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. znp.edu.pl, 18 sierpnia 2021. [dostęp 2022-01-07].
 66. Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) ws. rządowych założeń zmian w prawie oświatowym, owocujących centralizacją zarządzania oświatą, naruszeniem idei partycypacji obywatelskiej i pomocniczości państwa. oskko.edu.pl, 29 listopada 2021. [dostęp 2022-01-06].
 67. Michał Cyrankiewicz-Gortyński: Lex Czarnek z negatywną opinią samorządów na KWRiST. metropolie.pl, 7 września 2021. [dostęp 2022-01-06].
 68. Opinia prawna ws. projektu nowelizacji Prawa oświatowego (druk sejmowy 1812). miasta.pl, 4 grudnia 2021. [dostęp 2022-01-06].
 69. Wolna Szkoła. O nas. wolnaszkola.org. [dostęp 2022-01-07].
 70. Kamila Cieślik (oprac.): Nauczyciele Roku przeciwko „lex Czarnek”. „Nie chcemy szkoły opartej na strachu”. wiadomosci.gazeta.pl, 8 grudnia 2021. [dostęp 2022-01-07].
 71. Projekt MEiN daje nadmierne kompetencje kuratorom oświaty. Rzecznik: zaprzestać prac nad tymi zmianami. bip.brpo.gov.pl, 22 czerwca 2021. [dostęp 2022-01-07].
 72. Uchwała nr 193/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2021 r. dotycząca projektu ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. rgnisw.nauka.gov.pl, 21 września 2021. [dostęp 2022-01-11].
 73. List otwarty przewodniczącego Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy ws. lex Czarnek. glos.pl, 13 grudnia 2021. [dostęp 2022-01-05].
 74. Sondaż: Ponad połowa Polaków obawia się upolitycznienia szkoły przez Czarnka. rp.pl, 23 stycznia 2022. [dostęp 2022-03-17].
 75. Głosowanie nr 29 na 46. posiedzeniu Sejmu. sejm.gov.pl, 13 stycznia 2022. [dostęp 2022-01-13].
 76. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. senat.gov.pl, 4 lutego 2022. [dostęp 2022-02-10].
 77. Głosowanie nr 56 na 48. posiedzeniu Sejmu. sejm.gov.pl, 9 lutego 2022. [dostęp 2022-02-10].
 78. Prezydent wetuje nowelizację Prawa oświatowego. prezydent.pl, 2 marca 2022. [dostęp 2022-03-02].
 79. Postanowienie nr 13/OP/2017 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. edziennik.mswia.gov.pl, 2 czerwca 2017. [dostęp 2019-10-20].
 80. Wysokie odznaczenia Państwa Litewskiego dla polskich polityków. wilnoteka.lt, 22 lutego 2019. [dostęp 2020-10-20].
 81. Wojewoda z Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny, www.lublin.uw.gov.pl [dostęp 2022-08-30].
 82. Przemysław Czarnek odebrał honorowe obywatelstwo gminy Lipinki. radiokrakow.pl, 24 października 2021. [dostęp 2021-12-12].
 83. Minister Przemysław Czarnek Honorowym Obywatelem Goszczanowa. gov.pl, 11 listopada 2021. [dostęp 2021-12-12].
 84. Prof. Przemysław Czarnek Człowiekiem Roku 2021 Klubów „Gazety Polskiej”. czlowiekroku.gazetapolska.pl. [dostęp 2022-04-08].
 85. Czarnek - fatalny minister. Polacy źle go oceniają i chcą innej szkoły [SONDAŻ], oko.press [dostęp 2022-01-05].
 86. Paula Leśniewska: Czarnek zdobył tytuł „Dzbana Roku 2021”. tygodnikprzeglad.pl, 4 stycznia 2022. [dostęp 2022-01-05]. [zarchiwizowane z tego adresu].
 87. Mikołaj Piotrowski, Znamy zwycięzcę plebiscytu „Dzban Roku”. Walka w finale była bardzo zacięta, nowemedium.pl, 4 stycznia 2022 [dostęp 2022-01-05].
 88. Beata Senator, „Dzbanem Roku 2021” został Przemysław Czarnek! Wygrał o włos z Kają Godek!, styl.fm, 4 stycznia 2022 [dostęp 2022-01-05].
 89. Łukasz Sakowski, Biologiczna Bzdura Roku 2021 – WYNIKI, To Tylko Teoria, 10 stycznia 2022 [dostęp 2022-01-10] (pol.).
 90. Wpadka Przemysława Czarnka w TVP Info: to znane ludziom od miliardów lat | Wiadomości Radio ZET, wiadomosci.radiozet.pl, 1632 [dostęp 2022-01-10] (pol.).
 91. WPROST.pl, Przemysław Czarnek „bohaterem” piosenki. Minister ukazany jako... Hitler w koloratce, Wprost, 18 lutego 2022 [dostęp 2022-02-19] (pol.).
 92. Demonstracja przed ministerstwem. Protestujący: Czarnek, idź precz!. wiadomosci.onet.pl, 21 czerwca 2021. [dostęp 2021-08-14].
 93. Bartosz Goluch, Wojewoda lubelski na marszu ONR. "Tak PiS walczy z ultraprawicą", wiadomosci.wp.pl, 2 marca 2018 [dostęp 2022-04-24] (pol.).
 94. Wyborcza.pl, lublin.wyborcza.pl [dostęp 2022-04-24].
 95. Redakcja, Wojewoda na marszu ONR w Lublinie. "W atmosferę antypolskości wpisali się niektórzy włodarze" (ZDJĘCIA, WIDEO), Kurier Lubelski, 1 marca 2018 [dostęp 2022-04-24] (pol.).
 96. Oburzenie po słowach posła Czarnka. „Homofobiczna mowa nienawiści”. tvn24.pl, 14 czerwca 2020. [dostęp 2020-10-22].
 97. Przemysław Czarnek nazwany „homofobicznym świrem”. Jest reakcja przyszłego ministra: „będę się za nich modlił”. Wirtualna Polska, 30 września 2020. [dostęp 2020-10-22].
 98. Adam Leszczyński: Czarnek ministrem edukacji i nauki? Otwarta furtka dla homofobii, nacjonalizmu i antysemityzmu. OKO.press, 29 września 2020. [dostęp 2020-10-22].
 99. Renata Grochal: „Obawiam się najgorszego typu indoktrynacji”. Jakie będą rządy Przemysława Czarnka w ministerstwie edukacji i nauki?. Newsweek Polska, 11 października 2020. [dostęp 2020-10-22].
 100. Bartosz Goluch: Wojewoda lubelski stanie przed sądem. Znów za krytykę Marszu Równości. wp.pl, 7 lutego 2019. [dostęp 2019-03-07].
 101. Piotr Nowak: Koniec sporu sądowego między działaczem LGBT i wojewodą lubelskim. kurierlubelski.pl, 19 września 2019. [dostęp 2019-10-21].
 102. Czarnek: Należy zakazać „marszów równości”. Środowiskom LGBT zależy na wywoływaniu burd i mówieniu o dyskryminacji. wpolityce.pl, 22 lipca 2019. [dostęp 2021-06-24].
 103. Jakub Czermiński: Minister Czarnek: Polacy dokładnie wiedzą, kto jest normalny, a kto nie. rp.pl, 23 czerwca 2021. [dostęp 2021-06-24].
 104. Dominika Sitnicka: Logika Czarnka: uczestnicy parady nie mają takich praw jak ludzie normalni. oko.press, 23 czerwca 2021. [dostęp 2021-06-24].
 105. a b Wojewoda lubelski wręczył medale i dyplomy za walkę z ideologią LGBT, Spotted Lublin – Wiadomości Lublin, Wiadomości Lubelskie, 17 maja 2019 [dostęp 2021-01-09] (pol.).
 106. Alina Pospischil, Przemysław Czarnek korumpował samorządowców? Senator PO walczy, by prokuratura zaczęła ścigać posła PiS, Gazeta Wyborcza Lublin, 15 sierpnia 2020 [dostęp 2020-09-11].
 107. a b Sebastian Białach: Kolejne kłopoty Przemysława Czarnka. Poseł PiS stanie przed sądem za słowa o LGBT?. wiadomosci.onet.pl, 23 czerwca 2020. [dostęp 2020-09-29].
 108. Skandaliczne słowa posła PiS o LGBT. „Nie są równi ludziom normalnym”, 14 czerwca 2020 [dostęp 2020-09-20] [zarchiwizowane z adresu 2020-09-20].
 109. Vanessa Gera, Under fire over LGBT rights, Polish leader blames activist, „The Washington Post, ISSN 0190-8286 [dostęp 2020-10-05] [zarchiwizowane z adresu 2020-10-08], Cytat: [...] Przemyslaw Czarnek, who has said that LGBT people “are not equal to normal people.” (ang.).
 110. VANESSA GERA, Under fire over LGBT rights, Polish leader blames activist, AP NEWS, 5 października 2020 [dostęp 2020-10-05].
 111. Sprawę wypowiedzi posła Przemysława Czarnka w TVP powinna zbadać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. rpo.gov.pl, 16 czerwca 2020. [dostęp 2020-10-04].
 112. Skargi na TVP do KRRiT. Chodzi o wypowiedź posła Czarnka o społeczności LGBT. kultura.onet.pl, 16 czerwca 2020. [dostęp 2020-10-04].
 113. Paweł Puzio: Lubelski poseł chce wyrzucenia Przemysława Czarnka z KUL. Za słowa o LGBT. dziennikwschodni.pl, 15 czerwca 2020. [dostęp 2020-09-29].
 114. a b Oświadczenie w sprawie wypowiedzi dra hab. Przemysława Czarnka. kul.pl. [dostęp 2020-09-29].
 115. Czarnek: ideologia LGBT wyrasta z tego korzenia, co narodowy socjalizm hitlerowski. polsatnews.pl, 3 sierpnia 2020. [dostęp 2020-10-04].
 116. Prof. P. Czarnek: Ideologia LGBT pochodzi z tego samego korzenia, co niemiecki narodowy socjalizm hitlerowski. radiomaryja.pl, 3 sierpnia 2020. [dostęp 2020-10-04].
 117. Anna Wójcik: Czarnek pozwany za homofobiczne słowa w TVP i Radiu Maryja. Prawnik z UW domaga się przeprosin. OKO.press, 16 października 2020. [dostęp 2020-10-22].
 118. Przemysław Czarnek ukarany naganą przez komisję etyki. Chodzi o jego słowa ws. LGBT. polsatnews.pl, 18 listopada 2020. [dostęp 2020-11-18].
 119. Przemysław Malinowski: Przemysław Czarnek ukarany za słowa o LGBT. rp.pl, 18 listopada 2020. [dostęp 2020-11-18].
 120. Maciej Kozielski: Skandaliczne słowa Czarnka o osobach LGBT w TVP Info. KRRiT problemu nie widzi. press.pl, 23 listopada 2020. [dostęp 2020-12-04].
 121. Joanna Kobylańska: Przemysław Czarnek bezkarny? KRRiT nie dostrzega problemu w skandalicznej wypowiedzi o LGBT. kobieta.wp.pl, 23 listopada 2020. [dostęp 2020-12-04].
 122. „Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić?”. Wojewoda-poseł przypomina o „powołaniu kobiet”. tokfm.pl, 17 października 2019. [dostęp 2020-10-04].
 123. Joanna Zaremba: Kobiety mają rodzić a homoseksualizm to „sucha kałuża”. Skandaliczne słowa posła. wiadomosci.radiozet.pl, 17 października 2019. [dostęp 2020-10-04].
 124. Maria Lipińska, Wiktoria Beczek: Przemysław Czarnek tak widzi rolę kobiety: ma rodzić dzieci i czekać, aż niewierny mąż się nawróci. wiadomosci.gazeta.pl, 2 października 2020. [dostęp 2020-10-04].
 125. Życiorys. czarnek.pl. [dostęp 2020-10-18].