Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ten artykuł dotyczy teorii prawdopodobieństwa. Zobacz też: inne znaczenia tego wyrazu.
Definicja intuicyjna
Odpowiednik transformaty Fouriera dla miar probabilistycznych, rozkładów prawdopodobieństwa i zmiennych losowych.

Funkcją charakterystyczną rozkładu prawdopodobieństwa \mu\; nazywa się funkcję \varphi: \mathbb R \to \mathbb C zadaną wzorem

\varphi(t) = \int\limits_{\mathbb R} e^{its} \mu(s)\text{d}s.

Jeżeli X:\Omega \to \mathbb R jest zmienną losową, a \mu_X\; jest jej rozkładem, to jej funkcja charakterystyczna może być zapisana jako

\varphi_X(t) = \int\limits_{\mathbb R} e^{its} \mu_X(s)\text{d}s = \mathbb Ee^{itX}

gdzie \mathbb E to wartość oczekiwana.

Funkcja charakterystyczna, podobnie jak dystrybuanta, koduje pełną informację o rozkładzie. Jest ona dobrze określona (istnieje dla każdego rozkładu). Dla rozkładów ciągłych jest to transformata Fouriera funkcji gęstości prawdopodobieństwa:

\varphi_X(t) = \int\limits_{-\infty}^\infty e^{itx}f(x)dx\;

stąd można ją uznać za uogólnienie transformaty Fouriera na dowolne rozkłady.

Dla rozkładów dyskretnych o masie prawdopodobieństwa skupionej w punktach x_1,x_2,\dots,x_n:

\varphi_X(t)=\sum\limits_{i=1}^n \operatorname{pmf}(x_i)e^{itx_i}

Własności[edytuj]

Funkcja charakterystyczna funkcji liniowej aX + b\; zmiennej losowej X\; wyraża się za pomocą funkcji charakterystycznej zmiennej losowej X\; według następującego wzoru:

\varphi_{aX + b}(t) = \varphi_X(at) e^{itb}.

Przykłady[edytuj]

Niżej podano funkcje charakterystyczne \varphi_X(t) znanych rozkładów \mu_X. Zawsze n, k \in \mathbb N, a, b, m, p, t, x, \lambda, \sigma \in \mathbb R, przy czym p, \lambda > 0 oraz A \subseteq \mathbb R. Symbol \mathbf 1_{A}(x) oznacza indykator zbioru A.

Nazwa Oznaczenie Rozkład Funkcja charakterystyczna
jednopunktowy \delta_{a} \operatorname{pmf}(a) = 1 e^{ait}
dwupunktowy \operatorname{pmf}(a) = p = 1 - \operatorname{pmf}(b) pe^{ait} + (1-p)e^{bit}
Poissona \mathrm{Pois}(\lambda) \operatorname{pmf}(k) = \tfrac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} e^{\lambda(e^{it} - 1)}
dwumianowy \mathrm{Binom}(n, p) \operatorname{pmf}(k) = \tbinom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} (1-p + pe^{it})^n \!
geometryczny \mathrm{Geom}(n, p) \operatorname{pmf}(k) = p(1-p)^{k - 1} \tfrac{pe^{it}}{1-(1-p)e^{it}}
jednostajny (na odcinku) \mathrm{U}(a, b) f(x) = \tfrac{1}{b - a} \mathbf 1_{[a, b]}(x) \tfrac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}
wykładniczy \mathrm{Exp}(\lambda) f(x) = \lambda e^{-\lambda x}\; \tfrac{\lambda}{\lambda - it}
normalny standardowy \mathrm{N}(0, 1) f(x) = \tfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\tfrac{x^2}{2}} e^{-\tfrac{t^2}{2}}
normalny \mathrm{N}(m, \sigma^2) f_X(x) = \tfrac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\tfrac{(x - m)^2}{2\sigma^2}} e^{mit - \tfrac{(\sigma t)^2}{2}}

Momenty[edytuj]

Z funkcji charakterystycznej \varphi_X da się wyznaczyć momenty zmiennej losowej X. Istnieje też częściowe odwrócenie tego twierdzenia dla momentów parzystych.

Twierdzenie 
Jeżeli istnieje n-ty moment zmiennej losowej X, tzn. \mathbb E|X|^n < \infty, to istnieje również n-ta pochodna funkcji charakterystycznej \varphi_X, co więcej jest ona jednostajnie ciągła, oraz zachodzi
i^n{\mathbb E}X^n = \varphi_X^{(n)}(0).

Dzięki temu wzór Taylora funkcji charakterystycznej wygląda następująco: jeżeli \mathbb E|X|^n < \infty, to

\varphi_X(t) = \sum_{k=0}^{n} \tfrac{(it)^{k}}{k!} \mathbb{E}X^{k} + \mathrm{o}(t^{n}).
Twierdzenie 
Jeżeli istnieje n-ta pochodna funkcji charakterystycznej zmiennej losowej, gdzie n = 2k oraz k \in {\mathbb Z}, to istnieje n-ty moment tej zmiennej losowej.

Rozkłady[edytuj]

Kryterium określającego kiedy funkcja \varphi: \mathbb R \to \mathbb C jest funkcją charakterystyczną pewnego rozkładu prawdopodobieństwa dostarcza twierdzenie Bochnera. Innym jest kryterium Pólya.

Funkcja charakterystyczna determinuje rozkład, tzn. jeśli \mu, \nu są rozkładami prawdopodobieństwa na \mathbb{R}, to jeśli mają one równe funkcje charakterystyczne, czyli \varphi_\mu(t) = \varphi_\nu(t) \quad \forall_{t \in \mathbb{R}}, to \mu = \nu.

Ponieważ ciąg (X_n)_{n \in {\mathbb N}} jest zbieżny według rozkładu, jeżeli

{\mathbb E}f(X_n) \to {\mathbb E}f(X), dla dowolnej funkcji f ciągłej i ograniczonej,

w szczególności dla f(x) = e^{itx} (ciągłej i ograniczonej co do modułu przez 1), to

{\mathbb E}e^{itX_n} \to {\mathbb E}e^{itX} \iff \varphi_{X_n}(t) \to \varphi_X(t) \quad \forall_{t \in {\mathbb R}},

a więc zbieżność według rozkładu zmiennych losowych pociąga zbieżność punktową ich funkcji charakterystycznych. Twierdzenie Lévy'ego-Craméra jest nietrywialnym odwróceniem tego wyniku.

Dystrybuanta i gęstość[edytuj]

Z tożsamości Parsevala wynika wzór na dystrybuantę F rozkładu o funkcji charakterystycznej \varphi. Jeżeli punkt u jest punktem ciągłości, to

F(u) = \lim_{a \to \infty} \int\limits_{-\infty}^{u} \left(\frac{1}{2\pi} \int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{-ist} \varphi(s) e^{-s^2/2a^2} ds\right) dt.

Odwrotna transformacja Fouriera umożliwia wyznaczenie gęstości: jeżeli \varphi jest całkowalna, to rozkład ten ma ograniczoną i ciągłą gęstość f daną wzorem

f(x) = \frac{1}{2\pi} \int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{-isx} \varphi(s) ds.

Tożsamość Plancherela mówi, iż jeżeli rozkład ma gęstość f i funkcję charakterystyczną \varphi, to |\varphi|^2 jest całkowalna wtedy i tylko wtedy, gdy f^2 jest całkowalna. Wtedy też

\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int\limits_{-\infty}^{\infty} |\varphi(t)|^2 dt.

Niezależne zmienne losowe[edytuj]

Funkcje charakterystyczne są szczególnie użyteczne do badania zmiennych będących funkcjami niezależnych zmiennych losowych. Jeżeli X_1, \dots, X_n jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, a

S_n = a_1 X_1 + \dots + a_n X_n,

gdzie a_i \in {\mathbb C}, to funkcja charakterystyczna S_n dana jest wzorem

\varphi_{S_n}(t) = \varphi_{X_1}(a_1 t) \dots \varphi_{X_n}(a_n t).

W szczególności \varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t), co wynika wprost z definicji funkcji charakterystycznych (pierwsza i czwarta równość), własności funkcji wykładniczej (druga równość) i niezależności zmiennych losowych (trzecia równość):

\varphi_{X+Y}(t) = {\mathbb E}e^{it(X+Y)} = {\mathbb E}\left(e^{itX}e^{itY}\right) = {\mathbb E}e^{itX} {\mathbb E}e^{itY} = \varphi_X(t) \varphi_Y(t).

Rozkłady wielowymiarowe[edytuj]

Jeżeli \mathbf t = (t_1, t_2, \dots, t_n)^\top \in \mathbb{R}^n, zaś \mathbf X = (X_1, X_2, \dots, X_n)^\top \in \mathbb{R}^n jest wektorem losowym, a przez \mathbf{tX} rozumie się ich iloczyn skalarny, to funkcję charakterystyczną wektora \mathbf X definiuje się analogicznie wzorem

\varphi_{\mathbf X}(\mathbf t) = \mathbb Ee^{i\mathbf{tX}}.

lub w zapisie macierzowym

\varphi_{\mathbf X}(\mathbf t) = \mathbb Ee^{i{\mathbf t}^\top \mathbf{X}},

gdzie {}^\top oznacza transpozycję (oba wektory są kolumnowe).

Funkcja charakterystyczna przekształcenia afinicznego \mathbf{AX} + \mathbf{b} wyraża się przez \varphi_{\mathbf X} wzorem postaci:

\varphi_{\mathbf{AX} + \mathbf{b}}(\mathbf{t}) = \varphi_X(\mathbf{A^\top t}) e^{i\mathbf{t^\top b}},

gdzie \mathbf{A} jest przekształceniem liniowym (macierzą), zaś \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n.

Zmienne losowe X_1, \dots, X_nniezależne wtedy i tylko wtedy, gdy

\varphi_{\mathbf X}(\mathbf t) = \varphi_{X_1}(t_1) \dots \varphi_{X_n}(t_n).

Zgodnie z twierdzeniem Craméra-Wolda ciąg wektorów losowych \mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots zbiega według rozkładu do wektora \mathbf{X} wtedy i tylko wtedy, gdy \mathbf{tX}_n zbiega według rozkładu do \mathbf{tX} dla każdego \mathbf{t} \in \mathbb{R}^n.

Zobacz też[edytuj]

Bibliografia[edytuj]