Język malajski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
bahasa Melayu
بهاس ملايو
Obszar

Malezja, Brunei, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Indonezja i inne

Liczba mówiących

ok. 200–250 mln (2009)

Pismo/alfabet

łacińskie, arabskie (jawi)

Klasyfikacja genetyczna
Status oficjalny
język urzędowy  Malezja (zwany również malezyjskim)
 Indonezja (jako język indonezyjski)[1][2]
 Brunei
 Singapur
Organ regulujący Dewan Bahasa dan Pustaka
Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kody języka
ISO 639-1 ms
ISO 639-2 msa/may
ISO 639-3 msa
IETF ms
Glottolog indo1326, mala1546
Ethnologue msa
GOST 7.75–97 маз 420
BPS 0030 3
SIL MLI
Występowanie
Ilustracja
Rozprzestrzenienie odmian języka malajskiego
W Wikipedii
Zobacz też: język, języki świata
Wikipedia w języku malajskim
Słownik języka malajskiego
w Wikisłowniku
Ta strona zawiera symbole fonetyczne MAF. Bez właściwego wsparcia renderowania wyświetlane mogą być puste prostokąty lub inne symbole zamiast znaków Unikodu.

Język malajski (malajski bahasa Melayu, بهاس ملايو), czasem też „malajsko-indonezyjski”[a]język austronezyjski używany w różnych zakątkach Azji Południowo-Wschodniej. Jest rodzimym językiem Malajów zamieszkujących Półwysep Malajski, południową Tajlandię, Singapur oraz pewne regiony Sumatry i Borneo[3]. Stanowi także język wehikularny (lingua franca) w całym regionie Nusantary[4]. Jest językiem urzędowym Malezji i Brunei oraz jednym z czterech języków urzędowych Singapuru[1][5]. W Indonezji i Timorze Wschodnim jest znany jako język indonezyjski – w tym pierwszym kraju służy jako język urzędowy, a w drugim pełni funkcję języka roboczego[5][6]. Łącznie posługuje się nim szacunkowo 200–250 mln ludzi (2009)[7][8].

Język malajski używany w Malezji to bahasa Melayu („język malajski”) lub bahasa Malaysia („język malezyjski”)[b], natomiast w Singapurze i Brunei przyjęto jedynie nazwę bahasa Melayu[9]. Język malajski został ponadto zaadaptowany do roli języka urzędowego przez Indonezję w momencie uzyskania przez ten kraj niepodległości, a jego miejscowy wariant, czerpiący z malajskiej tradycji literackiej[10], otrzymał nazwę bahasa Indonesia (język indonezyjski)[11][12]. Indonezyjski jest najbardziej rozpowszechnioną odmianą malajskiego[13].

Malajski charakteryzuje się dużym stopniem dyglosji, tj. znacznym rozwarstwieniem ze względu na sferę użycia i idącą za tym silnie zarysowaną różnicą między językiem pisanym a mówionym (według jednego z badań większą niż np. w przypadku niemieckiego i japońskiego)[14]. Dialekty języka malajskiego cechują się różnym poziomem wzajemnej zrozumiałości[15]. Do rangi standardu została wyniesiona odmiana johor-riau, związana z tradycją piśmienniczą sułtanatu Johor-Riau. W Indonezji ta sama forma odegrała kluczową rolę w rozwoju języka indonezyjskiego[16].

Malezja i Indonezja dzielą w dużej mierze zbliżony (choć nie tożsamy) język standardowy[17], największe podziały lingwistyczne ujawniają się natomiast w przypadku potocznych i regionalnych odmian języka, które są silnie zróżnicowane wewnętrznie, podobnie jak np. języki słowiańskie czy odmiany języka arabskiego[18]. Z perspektywy typologii standardowy malajski (w tym indonezyjski) ma w dużej mierze charakter aglutynacyjny, lecz odmiany potoczne zbliżają się do typu izolującego (uproszczona morfosyntaktyka)[19].

W lingwistyce funkcjonuje pojęcie języków malajskich, które oprócz języka malajskiego obejmuje szereg innych blisko spokrewnionych języków austronezyjskich. Na gruncie językoznawstwa nie wypracowano precyzyjnego rozróżnienia między językami malajskimi (odrębnymi językami austronezyjskimi) a różnymi dialektami j. malajskiego właściwego[20][21]. Standard ISO 639-3 odnotowuje istnienie tzw. makrojęzyka malajskiego (kod: msa), w ramach którego grupuje szereg powiązanych języków malajskich[22].

W przeciwieństwie do wielu innych języków Azji Południowo-Wschodniej (choć zgodnie ze specyfiką języków austronezyjskich) malajski nie jest językiem tonalnym[23][24]. Jest zapisywany alfabetem łacińskim, który w znacznej mierze wyparł pismo arabskie[25].

Piśmiennictwo[edytuj | edytuj kod]

Inskrypcja z Kedukan Bukit na Sumatrze stanowi najstarszy zachowany tekst w języku staromalajskim.

Najstarsza znana kamienna inskrypcja w języku staromalajskim została znaleziona na wyspie Sumatra. Zapis sporządzono w wariancie pisma grantha zwanym pallava[26]. Pochodzi z VII wieku. Odkrycia tej inskrypcji dokonał w 1920 r. Holender M. Batenburg w Kedukan Bukit (region Sumatra Południowa), nad brzegiem Tatangu, dopływu rzeki Musi. Jest to niewielki kamień o rozmiarach 45 cm × 80 cm. Najstarszym zachowanym rękopisem w języku malajskim jest zaś Prawo Tanjung Tanah[27], tekst prawny przeznaczony dla ludu Minangkabau.

Do najstarszych zachowanych dokumentów malajskojęzycznych należą listy sułtana Abu Hayata(inne języki) z wyspy Ternate w archipelagu Moluków. Listy te sporządzono w latach 1521–1522 z zaadresowaniem do króla Portugalii. Język użyty w tych tekstach wykazuje znaczne wpływy obce, co świadczy o tym, że ich autor nie był rodowitym (ani w pełni biegłym) użytkownikiem języka malajskiego. Język ternate należy bowiem do rodziny zachodniopapuaskiej i nie jest spokrewniony z malajskim. W XVI wieku malajski był w użyciu jako język handlowy, ale nie służył w tym regionie jako język ojczysty[28][29].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Język malajski ma duże znaczenie jako lingua franca w regionie Azji Południowo-Wschodniej[30][31] i wywarł wpływ na różne języki Indonezji, Malezji, Brunei, Filipin i południowej Tajlandii[32]. Objął swoim zasięgiem region zwany Nusantarą, od Sumatry (na zachodzie) po wybrzeża zachodniej Nowej Gwinei (na wschodzie)[3]. Świadectwem jego historycznego prestiżu jest obecność pożyczek malajskich w tekstach starojawajskich, z których niektóre datowane są na wiek VIII n.e. W czasach przedkolonialnych pod dużym wpływem j. malajskiego znalazł się tagalog (tagalski), jeden z głównych języków Filipin. Pożyczki z j. malajskiego są obecne również w języku malgaskim. Wynika z tego, że przodkowie dzisiejszych Malgaszów znaleźli się w sferze wpływów malajskich bardzo wcześnie, bo jeszcze w I tysiącleciu n.e., zanim zdążyli dotrzeć do Afryki Wschodniej. Wskazuje to na ogromne, ugruntowane historycznie znaczenie j. malajskiego w roli źródła zapożyczeń i środka kontaktów międzyetnicznych[33]. W językach zachodniej Indonezji wpływy malajskiego dosięgnęły cech morfosyntaktyki, gdzie niejednokrotnie doszło do daleko idących zmian, rzutujących na typologię tych języków[34]. Malajski był wykorzystywany przez królestwo Śriwidźaja (VII–XI w.) na Sumatrze, a następnie przez państwa Bintan, Tumasik, Malakka, Johore i Riau[35].

Od XVI wieku źródłem informacji nt. języka malajskiego są m.in. klasyczne teksty malajskie – zbiór dawnych kronik, kodeksów i opowieści, sporządzonych w piśmie jawi, zmodyfikowanej wersji pisma arabskiego. Swój udział w rozwoju malajskiej tradycji literackiej miały ośrodki kulturowe takie jak Malakka i Johor-Riau. O ile język staromalajski cechował się obfitością pożyczek z sanskrytu, to w piśmiennictwie klasycznym zaczęły się pojawiać wpływy języka i filozofii arabskiej (np. słowa badan – „ciało”, dunia – „świat”, kabar – „wieści”, ilmu – „nauka”). Choć stosowany w nim język nie był jednolity (czerpał z różnych obszarów dialektalnych), to wypracował pewne konwencje stylistyczne i językowe, które odróżniały go od mówionych odmian języka malajskiego. Ugruntował się jako specyficzny styl literacki, o większym prestiżu niż ustne dialekty, a w czasach kolonialnych posłużył jako model dla oficjalnych form języka malajskiego[36].

Innym źródłem informacji lingwistycznych stały się spisy słów, opisy gramatyczne i zbiory tekstów opracowane przez wczesnych kolonistów. Najstarszą europejską listę słów sporządził w 1522 r. Włoch Antonio Pigafetta, uczestnik wyprawy Magellana. Słowa zostały zebrane na wyspie Ternate[37] (lub Tidore[38]) w Indonezji (archipelag Moluki, obecna prowincja Moluki Północne), co wskazuje na historyczną obecność języka malajskiego w tym zakątku świata[37]. W 1603 r. Fryderyk de Houtman wydał listę słów malajskich, malgaskich i holenderskich, wraz z materiałami do nauki malajskiego[39].

Z perspektywy socjolingwistyki istniało kilka form języka malajskiego, którymi posługiwano się przed przybyciem pierwszych Europejczyków. Do tych socjolektów zaliczają się: literacki język malajski, malajski bazarowy i dialekty tradycyjne. Malajski bazarowy (zwany również niskim) nie miał jednej specyfiki gramatycznej, charakteryzował się różnymi cechami, których użycie było zapewne uzależnione od pochodzenia ich użytkowników. Można jednak wyróżnić szereg cech, które wyróżniają go na tle pozostałych form języka malajskiego. Są nimi: uproszczona morfologia (szersze wykorzystanie czasowników posiłkowych), często uproszczona fonologia, użycie orang („człowiek”) jako wykładnika liczby mnogiej w zaimkach osobowych, tworzenie konstrukcji dzierżawczych przy użyciu łącznika punya i szyku possessor-possessum (określnik dzierżawczy występuje przed rzeczownikiem określanym), uboższy zasób przyimków. Tradycyjne, autochtoniczne dialekty języka malajskiego, które tworzą kolejną kategorię jego odmian, w mniejszym stopniu uległy wpływom języków obcych[40].

W XVI i XVII w. malajski znalazł się w strefie wpływów europejskich. Stał się językiem chrześcijaństwa, zwłaszcza we wschodniej części archipelagu indonezyjskiego. W tym samym czasie zaczął być zapisywany alfabetem łacińskim i zaczerpnął liczne elementy słownictwa portugalskiego i holenderskiego. Są to np. słowa sepatu – „but”, topi – „kapelusz”, tempo – „czas” (z portugalskiego); duit – „pieniądze”, jelek – „brzydki”, bak – „zbiornik” (wczesne pożyczki holenderskie)[41].

W Holenderskich Indiach Wschodnich język malajski był używany i promowany w szerokim zakresie domen życia publicznego. Pierwsze gazety w języku malajskim pojawiły się w Surabai (1856), a poza archipelagiem indonezyjskim – w Sri Lance (1869). W późniejszym okresie gazety indonezyjskie drukowano na Jawie i w Medanie. Na początku XX wieku dzieła lingwistyczne, które sporządził Charles Adriaan van Ophuijsen, przyczyniły się do standaryzacji języka malajskiego w Indonezji. Pisarz Raja Ali Haji stworzył gramatykę i słownik języka malajskiego, stał się także głównym informatorem podczas prac nad słownikiem malajsko-holenderskim. Polityka holenderskiego rządu kolonialnego, który stronił od popularyzacji języka niderlandzkiego, była oparta na idei, że liczba Indonezyjczyków władających holenderskim powinna pozostać niska. W związku z tym język ten znajdował się poza zasięgiem miejscowej ludności archipelagu, a większe znaczenie przypisywano malajskiemu[42].

Na pierwszą połowę XX wieku datuje się wzrost rozwoju technicznego i gospodarczego Indonezji, a także powstanie indonezyjskiego nacjonalizmu. W 1928 r. doszło do złożenia Przysięgi Młodzieży(inne języki) i afirmacji języka malajskiego (od tej chwili zwanego indonezyjskim) jako języka państwowego. W 1945 r. indonezyjski został wyniesiony do rangi języka narodowego. Język indonezyjski rozwija się do dziś i przejmuje elementy indonezyjskich języków regionalnych[43]. Niezależnie od tego na terenie Indonezji wciąż istnieją liczne dialekty i odmiany miejscowe[44], w tym szereg form uważanych za kreolskie (wywodzących się z handlowej odmiany malajskiego) – należą do nich np. malajski wyspy Ternate, malajski miasta Manado czy malajski amboński[45][46]. Przypuszczalnie stanowią pochodną jednej kontaktowej odmiany języka (Eastern Indonesia Trade Malay), która powstała w północnych Molukach lub w archipelagu Banda, a następnie rozprzestrzeniła się poza swój region pod wpływem znaczenia tych wysp w handlu korzennym[47]. Potoczne odmiany indonezyjskiego (silnie zróżnicowane) stopniowo wypierają inne języki kraju[18].

W Malezji przyjęcie malajskiego w roli języka narodowego okazało się znacznie trudniejsze niż w Indonezji. O ile językiem tym władało 80% mieszkańców kraju, to stosunkowo niewielka część ludności znała jego standardową formę (w komunikacji codziennej przeważały lokalne dialekty, często bardzo odrębne od języka literackiego, a ludność pochodzenia chińskiego i indyjskiego posługiwała się bazarową formą malajskiego). Jednocześnie malajski musiał konkurować z angielskim, który dominował w nauce, technice czy mediach; ponadto ten drugi był (i nadal jest) językiem o znaczeniu światowym[48]. Brak odpowiednich materiałów i wyrazów technicznych w języku narodowym stał się przeszkodą dla powodzenia edukacji wyższej, zarówno w Malezji, jak i Indonezji[49]. Wcześniejszy rozwój języka indonezyjskiego sprawił, że w standaryzacji malajskiego w Malezji znaczny udział miały modele indonezyjskie (w zakresie materiałów edukacyjnych, terminologii i tradycji literackiej)[50]. Sytuację językową w kraju dodatkowo komplikuje fakt obecności mniejszości chińskiej i mniej licznej indyjskiej[51].

Po odłączeniu się Singapuru od Federacji Malajskiej w 1965 r. malajski pozostał językiem narodowym. Statusem języka urzędowego objęto jednak cztery języki: angielski, malajski, mandaryński i tamilski. Singapur to kraj zróżnicowany etnicznie. Większość Singapurczyków jest pochodzenia chińskiego, a malajski stanowi język ojczysty dla 15% ludności kraju[52]. W Singapurze odnotowano wzrost użycia angielskiego wśród rodzin malajskich, na niekorzyść języka ojczystego[53]. Malajski (w odmianie standardowej) jest także językiem urzędowym Brunei Darussalam, jednakże dużą rolę w kraju odgrywa również język angielski. W roli lingua franca przyjął się natomiast odrębny, lokalny dialekt języka malajskiego[52][54]. W Timorze Wschodnim indonezyjski był wyłącznym językiem edukacji i w niepodległym kraju wciąż ma wysoką rangę społeczną[55].

Alfabet i wymowa[edytuj | edytuj kod]

Język malajski zapisuje się współcześnie pismem łacińskim. W przeszłości było znane pismo pochodzenia indyjskiego. Wraz z nadejściem islamu (XIV–XV w.) ukształtowała się lekko zmodyfikowana wersja pisma arabskiego, zwana jawi[56]. Pismo arabskie wciąż jest wykorzystywane, aczkolwiek w ograniczonym zakresie (w Malezji i Brunei)[25][56]. Poniższe zestawienie przedstawia wykaz różnic w malajskiej i polskiej wymowie poszczególnych liter alfabetu łacińskiego (litery pominięte są w obu językach wymawiane tak samo):

 • A może oznaczać samogłoskę centralną lub tylną (jak w polskim)
 • C = polskie „ć”
 • E może oznaczać samogłoskę półotwartą (jak w polskim) lub półprzymkniętą (jak w polskim między spółgłoskami miękkimi), może też oznaczać szwę [ə]
 • H jest głoską krtaniową jak w j. angielskim (w polskim miękkopodniebienną), bezdźwięczną; w wygłosie niewymawiane
 • J = polskie „dź”
 • Kh = polskie „ch”
 • Ng miękkopodniebienne jak w polskim słowie „ręka” ['rεŋka]
 • Ny = polskie „ń”
 • Q oznacza spółgłoskę języczkową (polskie „k” jest miękkopodniebienne)
 • R może oznaczać spółgłoskę drżącą (jak w polskim) lub uderzeniową (występuje w j. polskim przy mniej starannej wymowie)
 • Sy = polskie „ś”
 • V może oznaczać głoskę wargowo-zębową dźwięczną szczelinową (jak polskie „w”) lub wargowo-zębową dźwięczną półotwartą
 • W = polskie „ł”
 • Y = polskie „j”

Oprócz spół- i samogłosek występują też dyftongi.

Dyftongi w j. malajskim
Pisownia IPA
ai [aɪ̯, ai]
au [aʊ̯, au]
ua [ua]

W piśmie jawi ukazywała się niegdyś gazeta „Utusan Melayu”[56][57]. W sułtanacie Brunei pismo jawi jest promowane jako element tożsamości narodowej i istnieje wymóg jego użycia w przestrzeni publicznej (na znakach drogowych, tablicach reklamowych i szyldach)[58].

Różnice między malezyjskim a indonezyjskim[edytuj | edytuj kod]

Z punktu widzenia lingwistyki formy języka malajskiego używane w Singapurze, Brunei i Malezji oraz język narodowy Indonezji tworzą ten sam język[59]. Jego standardowe (literackie) formy są do siebie zbliżone[60] i wzajemnie zrozumiałe[15][61]. Dodatkowo różnice między standardem z Malezji a krajowymi odmianami z Brunei i Singapuru są wyjątkowo nieznaczne[60]. Malajski jest zatem wliczany w poczet języków policentrycznych, czyli takich, które mają więcej niż jedną odmianę narodową i standardową[62][63].

Różnice między odmianami standardowymi z Malezji i Indonezji dotyczą cech leksyki, wymowy i łączliwości morfologicznej[64]. W zakresie słownictwa indonezyjski odróżnia się większym zasobem zapożyczeń z jawajskiego oraz niderlandzkiego[c]. Przykładowo słowo „poczta” w Malezji to pejabat pos, a w Indonezji – kantor pos[65] (postkantoor po niderlandzku znaczy „poczta”). Jawajczycy stanowią największą grupę etniczną Indonezji, a język jawajski jest najbardziej istotnym spośród lokalnych źródeł wpływów[66]. Historycznie istniały również różnice w szacie ortograficznej obu standardów. We wczesnej ortografii indonezyjskiej dźwięk „u” był reprezentowany przez „oe”, tak jak w niderlandzkim, do momentu reformy w 1947 r.[67] Dźwięk „ć” w malezyjskim oddawany jest przez „c”, a w indonezyjskim do pocz. lat 70. XX w. był zapisywany jako „tj”. W 1972 roku wprowadzono reformę pisowni, która ujednoliciła sposób zapisu w Malezji i Indonezji[68][69]. W niepodległej Indonezji międzynarodowy angielski urósł do rangi najważniejszego języka obcego i kluczowego źródła innowacji językowych, wypierając w tej roli dotychczasowy niderlandzki[70][71].

Zjawisko wzajemnej zrozumiałości dotyczy przede wszystkim narodowych standardów, które znajdują zastosowanie w piśmiennictwie i oficjalnych sferach życia, choć nie funkcjonują w swobodnej praktyce językowej (zob. dyglosja). Dużo słabszym poziomem wzajemnej zrozumiałości charakteryzują się odmiany potoczne i regionalne[15][72], które są znacznie silniej zróżnicowane wewnętrznie niż standardy języka malajskiego[60]. Bariera językowa dotyczy chociażby konsumpcji mediów, co objawia się np. słabą zrozumiałością indonezyjskich seriali telewizyjnych dla odbiorców malezyjskich[73]. Istnieje tendencja do coraz silniejszego oddalania się indonezyjskiego od malajskiego z krajów ościennych. Przyczyniają się do tego kwestie tożsamości narodowej, współistnienie indonezyjskiego z licznymi językami etnicznymi oraz większa styczność z krajowymi środkami masowego przekazu[74]. Od momentu ustanowienia Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia(inne języki) w 1972 r. wysiłki na rzecz koordynacji rozwoju języka standardowego ograniczają się do harmonizacji aspektów ortografii i terminologii[75].

Indonezyjczycy zwykle podkreślają odrębność języka indonezyjskiego od odmian malajskiego z sąsiednich krajów[76]. W kontekście indonezyjskim nazwa „język malajski” określa jeden z języków regionalnych kraju, tj. rodzimy język ludności zamieszkującej Sumatrę i archipelag Riau[77].

Przykładowe różnice w słownictwie
polski malezyjski indonezyjski
marzec Mac (z ang. March)/bulan ketiga Maret (z niderl. Maart)
sierpień Ogos (z ang. August) Agustus (z niderl. Augustus)
bilet tiket (z ang. ticket) karcis (z niderl. kaartje) / tiket (z ang. ticket)
apteka farmasi (z ang. pharmacy) apotek (z niderl. apotheek)
telewizja televisyen televisi (z niderl. televisie)
uniwersytet universiti universitas (z niderl. universiteit)
samochód kereta mobil
mówić bercakap berbicara
sklep kedai toko
poniedziałek Isnin Senin
restauracja restoran rumah makan / restoran
toaleta tandas toilet / kamar kecil
miasto bandar kota
stolica ibu negara ibu kota

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. „Malajski” (ang. Malay, mal. bahasa Melayu) to rodzima nazwa języka, a termin „język indonezyjski” odnosi się do języka narodowego Indonezji (Tadmor 2005 ↓, s. 644; Tadmor 2009 ↓, s. 791). Dwuczłonowe terminy takie jak „malajsko-indonezyjski” (Malay-Indonesian) i „malajski/indonezyjski” (Malay/Indonesian) również są spotykane w literaturze (Tadmor 2005 ↓; Tadmor 2009 ↓; Gil 2020 ↓, s. 120). Czasem jako „malezyjski” (Malaysian) określa się język malajski przyjęty w Malezji (Tadmor 2009 ↓, s. 791).
 2. Nazwa „język malajski”, używana w Malezji, Singapurze i Brunei, ma charakter tradycyjny (Tadmor 2005 ↓, s. 645). Słowo „malajski” odnosi się do rdzennej ludności regionu – Malajów. Określenie „język malezyjski” podkreśla natomiast związek języka z krajem i tożsamością malezyjską (Laskowska 2013 ↓; Jacobson 1992 ↓, s. 209).
 3. Historycznie jawajski użyczył słownictwa wielu językom Azji Południowo-Wschodniej. Dawne zapożyczenia jawajskie w języku malajskim to np.: amuk („amok”), rata („równy, płaski”), patut („właściwy”). Wiele późniejszych zapożyczeń – np. sore („wieczór”), pintar („mądry, inteligentny”), bisa („móc, potrafić”), mesti („należy”) – to natomiast formy charakterystycznie indonezyjskie (Adelaar 1996 ↓, s. 703).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Omar 1992a ↓, s. 157.
 2. Rahman 2011 ↓, s. 123.
 3. a b Bakar 2020 ↓, s. 216.
 4. Sukirman Nurdjan, Firman, Mirnawati, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, Makassar: Penerbit Aksara TIMUR, 2016, s. 3, ISBN 978-602-73433-6-8 (indonez.).
 5. a b Rahman 2011 ↓, s. 123–124.
 6. Berlie 2008 ↓, s. 633. Cytat: „English and Indonesian (Malay) are only mentioned as ‘working languages’ in the Constitution of the Democratic Republic of East Timor (hereafter, the Constitution) (Part VII, Section 159)”
 7. Ulrich Kozok, How many people speak Indonesian [online], University of Hawaiʻi at Mānoa, 10 marca 2012 [dostęp 2020-02-15] [zarchiwizowane z adresu 2021-08-10], Cytat: „James T. Collins (Bahasa Sanskerta dan Bahasa Melayu, Jakarta: KPG 2009) gives a conservative estimate of approximately 200 million, and a maximum estimate of 250 million speakers of Malay (Collins 2009, p. 17)” (ang.).
 8. James T. Collins: Bahasa Sanskerta dan bahasa Melayu. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, École française d’Extrême-Orient, 2009, s. 17, seria: Naskah dan dokumen Nusantara 27. ISBN 978-979-9101-41-9. OCLC 370366995. (malajski).
 9. Omar 1992b ↓, s. 403.
 10. Bowden 2005 ↓, s. 137.
 11. Hoy-Kee 1971 ↓, s. 74.
 12. Derks 2008 ↓, s. 424.
 13. Tadmor 2007b ↓, s. 301.
 14. Nomoto i Shoho 2007 ↓, s. 366.
 15. a b c David 2007 ↓, s. 130.
 16. Sneddon 2003 ↓, s. 68–70.
 17. Vikør 1993 ↓, s. 279.
 18. a b Gil 2001 ↓, s. 86.
 19. Tadmor 2007b ↓, s. 308.
 20. Tadmor 2007a ↓, s. 198.
 21. Gil 2020 ↓, s. 163.
 22. msa. ISO 639-3. [dostęp 2020-06-20]. (ang.).
 23. David Joel Steinberg i inni, In Search of Southeast Asia, New York: Praeger Publishers, 1971, s. 415, OCLC 247713615 [dostęp 2022-03-28] (ang.).
 24. Ding 2005 ↓, s. 1118.
 25. a b Tadmor 2005 ↓, s. 646.
 26. Bahasa Melayu Kuno. Bahasa-malaysia-simple-fun.com, 2007-09-15. [dostęp 2010-12-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-26)]. (ang.).
 27. M. Ali Surakhman: Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu Tertua di Dunia. Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, 2017-10-23. (indonez.).
 28. Sneddon 2003 ↓, s. 62–63.
 29. Rafferty 1984 ↓, s. 253.
 30. Adelaar 2000 ↓, s. 228.
 31. Józef Keller: Zarys dziejów religii: Praca zbiorowa pod redakcja Komitetu. Iskry, 1968, s. 195. [dostęp 2021-08-09].
 32. Grimes 1996 ↓, s. 719.
 33. Adelaar 2000 ↓, s. 230.
 34. Adelaar 2006 ↓, s. 206–207.
 35. Grimes 1996 ↓, s. 720.
 36. Adelaar 2000 ↓, s. 230–231.
 37. a b Adelaar 2000 ↓, s. 231.
 38. Paauw 2009 ↓, s. 7.
 39. Adelaar 2000 ↓, s. 232.
 40. Adelaar 2000 ↓, s. 232–233.
 41. Adelaar 2000 ↓, s. 233–234.
 42. Adelaar 2000 ↓, s. 234–235.
 43. Adelaar 2000 ↓, s. 235–236.
 44. Riesberg i in. 2018 ↓, s. 390.
 45. Dardjowidjojo i in. 1993 ↓, s. 2.
 46. Adelaar 2005 ↓, s. 204.
 47. Paauw 2009 ↓, s. 237–238, 294, 298.
 48. Adelaar 2000 ↓, s. 239–240.
 49. Hoy-Kee 1971 ↓, s. 78.
 50. Cumming 1991 ↓, s. 16–18.
 51. Genzor 2015 ↓, s. 405.
 52. a b Adelaar 2000 ↓, s. 240.
 53. Bakar 2020 ↓, s. 225–226.
 54. Sneddon 2003 ↓, s. 13.
 55. Berlie 2008 ↓, s. 632–633, 635.
 56. a b c George Quinn: The Learner’s Dictionary of Today’s Indonesian. Abingdon–New York: Routledge, 2020, s. xii. DOI: 10.4324/9781003118046. ISBN 978-1-003-11804-6, ISBN 978-1-000-25184-5. ISBN 978-1-86448-543-1. OCLC 1176298356. (ang.).
 57. Ahmad Abd Hamid: Bagaimana Masa Depan & Nasib Tulisan Jawi. mStar, 2016-06-27. [dostęp 2023-09-11]. (malajski).
 58. Saxena 2016 ↓, s. 56.
 59. Dardjowidjojo i in. 1993 ↓, s. 2. Cytat: Belum lagi bahasa Malaysia dan bahasa Melayu di Singapura dan Brunei Darussalam yang, jika ditinjau dari sudut pandangan ilmu bahasa, merupakan bahasa yang sama juga dengan bahasa Indonesia.
 60. a b c Tadmor 2009 ↓, s. 791.
 61. Yong 2001 ↓, s. 279.
 62. Omar 1992b ↓.
 63. Peter Mühlhäusler: Linguistic Ecology: Language Change and Linguistic Imperialism in the Pacific Region. London–New York: Routledge, 2002, s. 208. ISBN 978-1-134-93489-8. OCLC 52484582. [dostęp 2024-03-05]. (ang.).
 64. Adelaar 2018 ↓, s. 573.
 65. Hari Wibowo, Model dan Penelitian Pembelajaran Bahasa Indonesia Sebuah Bunga Rampai, Depok: Puri Cipta Media, 2018, s. 6, ISBN 978-602-51683-0-7 [dostęp 2024-03-05] (indonez.).
 66. Omar 1992b ↓, s. 407.
 67. Sneddon 2003 ↓, s. 116.
 68. Sneddon 2003 ↓, s. 127–128.
 69. Genzor 2015 ↓, s. 406.
 70. Adelaar 1996 ↓, s. 702.
 71. Sneddon 2003 ↓, s. 166, 173–195.
 72. Mark Woodward, Java, Indonesia and Islam, Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2011 (Muslims in Global Societies Series 3), s. 15, przyp. 43, DOI10.1007/978-94-007-0056-7, ISBN 978-94-007-0056-7, OCLC 682907520 (ang.).
 73. Setiono Sugiharto. Indonesian-Malay mutual intelligibility?. „The Jakarta Post”, 2008-10-25. [dostęp 2020-02-11]. [zarchiwizowane z adresu 2011-09-25]. (ang.). 
 74. Bakar 2020 ↓, s. 220.
 75. Omar 1992b ↓, s. 409–410.
 76. Andrew Simpson: Language and Society: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2019, s. 40. ISBN 978-0-19-021066-3. ISBN 978-0-19-021067-0. OCLC 1099792452. [dostęp 2024-01-10]. (ang.).
 77. Fang 2003 ↓, s. 71.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Słowniki