Orla (województwo podlaskie)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ten artykuł dotyczy wsi w województwie podlaskim. Zobacz też: inne miejscowości o tej nazwie.
Orla
Herb
Herb Orli
Wjazd od strony Bielska Podlaskiego
Wjazd od strony Bielska Podlaskiego
Państwo  Polska
Województwo podlaskie
Powiat bielski
Gmina Orla
Sołectwo Orla
Liczba ludności (2010-12-31) 908[1]
Strefa numeracyjna 85
Kod pocztowy 17-106[2]
Tablice rejestracyjne BBI
SIMC 0038267[3]
Położenie na mapie gminy Orla
Mapa lokalizacyjna gminy Orla
Orla
Orla
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Orla
Orla
Ziemia 52°42′23″N 23°19′59″E/52,706389 23,333056

Orla (dodatkowa nazwa w języku białoruskim Орля) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Orla[3].

W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie białostockim.

Miejscowość jest siedzibą gminy Orla.

Orla stanowiła ośrodek dóbr Radziwiłłów.

Do roku 1941 około 75% mieszkańców stanowiła ludność żydowska, wymordowana następnie przez Niemców podczas Holocaustu[4]. Obecnie większość mieszkańców jest wyznania prawosławnego.

Historia[edytuj]

XVII wiek[edytuj]

 • 1616 – w Orli są 93 do­my
 • 1618 – Krzysz­tof Piorun Ra­dzi­wiłł na­dał przy­wi­lej, w któ­rym zez­wo­lił lu­dziom wszel­kie­go sta­nu tak chrześ­ci­ja­nom wszel­kie­go na­bo­żę­stwa ia­ko i Ży­dom kup­com, rze­mieś­l­ni­kom, kra­ma­rzom, szyn­ka­rzom i ja­ką­kol­wiek pot­s­ci­we­go Po­wo­ła­nia y Kon­dy­cyi oso­bom fun­do­wać się i bu­do­wać. Po­wo­łał ra­dę miej­ską, zło­żo­ną z wój­ta, sześ­ciu ław­ni­ków i pi­sa­rza. Nakazał zbudować na rynku ratusz.
 • 1621–1634 – starostą orlańskim był arianin Stanisław Karosz
 • 1622 – książę Krzysztof II Radziwiłł kazał wznieść zbór kalwiński przy zamku w Orli.
 • 1626Janusz Radziwiłł przebywa w swojej rezydencji w Orli
 • 1643 – książę Janusz Radziwiłł odnowił przywilej na prawa miejskie Orli. Zmienił przy tym czas odbywania targów tygodniowych ze środy na niedzielę, zaznaczając, żeby nie targowano aż się odprawi nabożeństwo w zborze kalwińskim. Powołał również do życia straż miejską, uzbrojoną w halabardy albo dary oraz zalecił ogrodzenie całego miasta obronnym parkanem.
 • 1656 – podczas "Potopu" pułkownik wojsk litewskich Samuel Oskierka w drodze z Tykocina pustoszy należące do Radziwiłłów posiadłości wokół miasta
 • 1657 – przez miasto w drodze do Brześcia przechodzą wojska Jerzego Rakoczego. Ucieczka ludności.
 • 1660 – odnowiono ogrodzenie wokół dworu oraz bramę wjazdową i wyszlamowano sadzawki w ogrodzie włoskim. Zbudowano śluzę. W latach następnych prowadzono prace remontowe przy dworskiej kamienicy, domu ogrodnika oraz domu urzędniczym.
 • 1663 – Żydzi stanowią połowę 800-osobowej ludności miasta
 • 1694 – księż­na Ludwika Karolina Radziwiłł prze­ka­zała dob­ra or­lań­skie w zas­taw pod­skar­bie­mu i pi­sa­rzo­wi ziem­skie­mu Wiel­kie­go Księ­stwa Li­tew­skie­go Be­ne­dyk­to­wi Paw­ło­wi Sa­pie­sze z pałacem murowanym, z bu­dyn­ka­mi dwor­ne­mi i fol­war­cz­ne­mi i gu­mien­ne­mi (...) z mias­tecz­kiem Or­lem, z Miesz­cza­na­mi, Ży­da­mi i Oby­wa­te­la­mi wie­y­ski­mi, ze wsia­mi Bo­ia­ry i pod­da­ny­mi w nich miesz­ka­ją­cy­mi
 • 1699 – prawa do dóbr zostały przekazane na rzecz Ja­ku­ba Hen­ry­ka Fle­min­ga

XVIII wiek[edytuj]

XIX wiek[edytuj]

 • 1808 – po traktacie w Tylży Podlasie zajmują w miejsce pruskich wojska rosyjskie
 • 1808 – ksią­żę Mi­chał Radziwiłł ostatecznie wy­ku­puje miasto z zas­ta­wu od Branickich
 • 1831 – książę Dominik Radziwiłł odwołuje za nadużycia administratora Mi­chała Gra­bow­skiego, który pełnił ten urząd od czasów Branickich. Nowym administratorem zostaje hrabia Wittgenstein.
 • 18341836 – rosyjscy zaborcy narzucają grekokatolikom (unitom) przyjęcie wiary prawosławnej. W cerkwiach niszczone są monstrancje i wprowadzane ikonostasy. Ze względu na przewagę liczebną Żydów w mieście, nie było w Orli buntów unickich wiernych, podobnych do tych, jakie miały miejsce w takich wsiach jak Stary Kornin, Nowe Berezowo, Czyże.
 • 1867 – miasto liczyło 1375 miesz­kań­ców, z czego 91% stanowili Żydzi.
 • 1870 – ukończenie budowy prawosławnej cerkwi cmentarnej pw. św. św. Cyryla i Metodego

XX wiek[edytuj]

 • 1900 – Orla liczy już 4286 miesz­kań­ców. Ży­dów było 3678, czy­li po­nad 85%.
 • 1915 – w południowej części terenu dawnej cerkwi zamkowej św. Jana pochowano poległych w okolicach miasta żołnierzy rosyjskich i niemieckich. Zmuszanie przez Kozaków części ludności do wyjazdu do Rosji.
 • 1920wojna polsko-bolszewicka
 • 1921 – powrót części ludności po traktacie ryskim
 • 1921 – ludność miasta wy­no­si 1518 osób, z cze­go 1167 sta­no­wi­ą Ży­dzi
 • 1938 – pożar zniszczył 550 budynków miasta w rejonie ulic Narewskiej, Biel­skiej i 3 Ma­ja. Uszkodzona została synagoga. Spaliło się kil­ka ży­dow­skich do­mów mod­lit­wy, w tym dwa przy głów­nej sy­na­go­dze.
 • 19391941 – okupacja radziecka, wywózki na Syberię, rekwizycja gruntów cerkiewnych
 • 19411944 – okupacja niemiecka, stworzenie getta dla Żydów w rejonie ul. Koszelowskiej i Holokaust
 • 1979 – rozebranie zniszczonej cerkwi św. Michała i jej ponowna rekonstrukcja w 1981
 • 1996 – ukończenie budowy wodociągu w gminie

Zabytki i atrakcje turystyczne[edytuj]

Kościoły[edytuj]

Na terenie Orli działalność duszpasterską prowadzą następujące kościoły:

Przypisy

Bibliografia[edytuj]

 • H. Goworko: Orla i włość orlańska w XVI-XVIII wieku. Białystok: 1982.
 • A. Laszuk: Duża i średnia prywatna własność ziemska na Podlasiu w drugiej połowie XVII w.. Białystok: 1995.
 • E. Bagińska: Dobra Radziwiłłów linii birżańskiej na Podlasiu w XVII w..
 • T. Wiśniewski: Bożnice Białostocczyzny. Białystok: 1992.
 • Grzegorz Sosna, Fionik Doroteusz: Orla na Podlasiu: dzieje Cerkwi, miasta i okolic. Bielsk Podlaski – Ryboły – Białystok: 1997.

Linki zewnętrzne[edytuj]