Wikiprojekt:Chemia/Wikidane/P373

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ta lista jest automatycznie tworzona na podstawie danych z Wikidanych i jest uaktualniana okresowo przez Listeriabota.
Edycje tej listy zostaną automatycznie usunięte przy następnej aktualizacji!

Artykuł Commons Element
(+)-borneol Borneol Q412435
(−)-(S)-kolchicyna Colchicine Q326224
(−)-nikotyna Nicotine Q28086552
(E)-cynamonian benzylu Benzyl cinnamate Q9197460
(S)-duloksetyna Duloxetine Q411932
1-(3-chlorofenylo)piperazyna Meta-Chlorophenylpiperazine Q286112
1-butyn 1-Butyne Q161597
1-heptanol 1-Heptanol Q113820
1-hepten 1-Heptene Q15687131
1-metylocyklopropen 1-methylcyclopropene Q161651
1-naftol 1-naphthol Q408876
1,1-dimetylohydrazyna 1,1-dimethylhydrazine Q161296
1,1,1,2-tetrafluoroetan 1,1,1,2-tetrafluoroethane Q423029
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane Q2683759
1,1,2,2-tetrabromoetan 1,1,2,2-tetrabromoethane Q161271
1,1,2,2-tetrachloroetan 1,1,2,2-tetrachloroethane Q161275
1,1,3,3-tetrametyloguanidyna 1,1,3,3-Tetramethylguanidine Q4545643
1,2-dichloroetan 1,2-dichloroethane Q161480
1,3-benzodioksol 1,3-Benzodioxole Q3544944
1,3-bisfosfoglicerynian 1,3-bisphosphoglycerate Q1020557
1,3-butadien Butadiene Q161503
1,3-dioksolan 1,3-dioxolane Q2234483
1,3-oksazol Oxazole Q413437
1,4-benzochinon Benzoquinone Q402719
1,4-butanodiol 1,4-Butanediol Q161521
1,4-dichlorobenzen 1,4-Dichlorobenzene Q161529
1,4-dioksan 1,4-Dioxane Q161532
1,4-naftochinon 1,4-Naphthoquinone Q161542
1,8-diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en DBU Q306166
2-butyn 2-Butyne Q209336
2-etyloheksanol 2-Ethylhexanol Q209388
2-fenoksyetanol Phenoxyethanol Q418038
2-fenyloetyloamina Phenethylamine Q407411
2-imidazolina Imidazoline Q419555
2-metylopirydyna 2-methylpyridine Q2216745
2-naftol 2-naphthol Q949232
2,2-dimetylobutan 2,2-dimethylbutane Q209136
2,3-dichloro-5,6-dicyjano-1,4-benzochinon Dichlorodicyanobenzoquinone Q209177
2,3-dimetylobutan 2,3-dimethylbutane Q209178
2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin Q52822
2,4-dinitrofenol 2,4-dinitrophenol Q209226
2,4-dinitrofenylohydrazyna 2,4-dinitrophenylhydrazine Q209227
2C-B-FLY 2C-B-FLY Q4633042
2C-I 2C-I Q209255
2C-T-7 2C-T-7 Q222010
2H-piran Pyran Q217356
3-hydroksyflawon Flavonol Q5919049
3-metylopirydyna 3-methylpyridine Q2697560
4-metylopirydyna 4-methylpyridine Q2189778
5α-dihydrotestosteron Dihydrotestosterone Q411054
6-(2-aminopropylo)benzofuran 6-APB Q2664395
abakawir Abacavir Q304330
abirateron Abiraterone Q321431
ABS Acrylonitrile butadiene styrene Q143496
acebutolol Acebutolol Q418857
acenaften Acenaphthene Q415103
acenokumarol Acenocoumarol Q304088
acesulfam K Acesulfame potassium Q132037
acetamid Acetamides Q421721
acetanilid Acetanilide Q421761
acetazolamid Acetazolamide Q413690
acetofenon Acetophenone Q375112
aceton Acetone Q49546
acetonitryl Acetonitrile Q408047
acetylenek miedzi(I) Copper acetylide Q414824
acetylenek srebra Silver acetylide Q418799
acetylenek wapnia Calcium carbide Q421801
acetyloaceton Acetylacetone Q413447
acetylocholina Acetylcholine Q180623
acetylocysteina Acetylcysteine Q375613
acetylodihydrokodeina Acetyldihydrocodeine Q4673302
acetylooctan etylu Ethyl acetoacetate Q47192
acyklowir Aciclovir Q147101
adamantan Adamantane Q351461
adamsyt Adamsite Q233052
adapalen Adapalene Q352348
adenina Adenine Q15277
adenozyna Adenosine Q190012
adenozyno-5′-monofosforan Adenosine monophosphate Q318369
adipamid Adipamide Q4115289
adrafinil Adrafinil Q366482
adrenalina Epinephrine Q132621
agomelatyna Agomelatine Q395229
AIBN AIBN Q423679
ajmalina Ajmaline Q385858
ajoen Ajoene Q338762
akarboza Acarbose Q338005
akonityna Aconitine Q342108
akroleina Acrolein Q342790
akrydyna Acridine Q342713
akrylamid Acrylamide Q342939
akrylonitryl Acrylonitrile Q342968
aksytynib Axitinib Q4830631
aktyn Actinium Q1121
alantoina Allantoin Q409804
ALD-52 ALD-52 Q4032934
aldehyd 3-fosfoglicerynowy Glyceraldehyde 3-phosphate Q794810
aldehyd benzoesowy Benzaldehyde Q372524
aldehyd cynamonowy Cinnamaldehyde Q204036
aldehyd glicerynowy Glyceraldehyde Q423211
aldehyd glutarowy Glutaraldehyde Q416475
aldehyd octowy Acetaldehyde Q61457
aldosteron Aldosterone Q184564
aldryna Aldrin Q409054
alginian sodu Sodium alginate Q1187513
alimemazyna Alimemazine Q2623251
alizaryna Alizarin Q267813
alkohol allilowy Allyl alcohol Q414553
alkohol benzylowy Benzyl alcohol Q52353
alkohol cetylowy Cetyl alcohol Q161632
alkohol koniferylowy Coniferyl alcohol Q418993
alkohol propargilowy Propargyl alcohol Q903345
alkohol salicylowy Salicylic alcohol Q411687
alkohol sinapinylowy Sinapyl alcohol Q418975
alkohol stearylowy Stearyl alcohol Q632384
allicyna Allicin Q409641
alloksan Alloxan Q417701
allopurinol Allopurinol Q412486
almitryna Almitrine Q4733858
alprazolam Alprazolam Q319877
alprenolol Alprenolol Q201370
alprostadyl Alprostadil Q579348
AM-2201 AM-2201 Q4652489
amantadyna Amantadine Q409761
amarant Amaranth (dye) Q421074
ambroksol Ambroxol Q221637
ameryk Americium Q1872
amfetamina Amphetamine Q179452
amfoterycyna B Amphotericins Q412223
amiloryd Amiloride Q419995
Amineptyna Amineptine Q44822059
aminoacetonitryl Aminoacetonitrile Q48819
aminofenazon Aminophenazone Q416503
aminoreks Aminorex Q4064330
amiodaron Amiodarone Q410061
amisulpryd Amisulpride Q418785
amitryptylina Amitriptyline Q58397
amlodypina Amlodipine Q411347
amodiachina Amodiaquine Q239569
amoksycylina Amoxicillin Q201928
amoniak Ammonia Q4087
amorolfina Amorolfine Q123195
ampicylina Ampicillin Q244150
anandamid Anandamide Q410228
anastrozol Anastrozole Q419143
anilina Aniline Q186414
anizol Anisole Q312244
annato Annatto Q425902
antracen Anthracene Q422152
antrachinon Anthraquinone Q423174
antranilan metylu Methyl anthranilate Q420894
antymon Antimony Q1099
antymonowodór Stibine Q59712
apomorfina Apomorphine Q269111
aprobarbital Aprobarbital Q411940
arbutyna Arbutin Q416446
argon Argon Q696
arsen Arsenic Q871
arsenek galu Gallium arsenide Q422819
arsenowodór Arsine Q334599
artezunat Artesunate Q707939
arypiprazol Aripiprazole Q411188
aspartam Aspartame Q182040
astat Astatine Q999
atazanawir Atazanavir Q423467
atenolol Atenolol Q411325
Atomoksetyna Atomoxetine Q417240
atowakwon Atovaquone Q418179
atozyban Atosiban Q421322
atrazyna Atrazine Q408652
atropina Atropine Q26272
aurantynidyna Aurantinidin Q369356
auryna Aurin (chemical) Q423995
azatiopryna Azathioprine Q18939
azepan Azepane Q421530
azet Azete Q413041
azetydyna Azetidine Q425376
azot Nitrogen Q627
azotan amonu Ammonium nitrate Q182329
azotan cynku Zinc nitrate Q204863
azotan glinu Aluminium nitrate Q415471
azotan magnezu Magnesium nitrate Q411014
azotan manganu(II) Manganese(II) nitrate Q421490
azotan miedzi(II) Copper(II) nitrate Q286064
azotan ołowiu(II) Lead(II) nitrate Q215281
azotan potasu Potassium nitrate Q177836
azotan sodu Sodium nitrate Q184373
azotan srebra Silver nitrate Q207442
azotan uranylu Uranyl nitrate Q416785
azotan wapnia Calcium nitrate Q407392
azotek boru Boron nitride Q410193
azotek galu Gallium nitride Q411713
azotek krzemu Silicon nitride Q413828
azotowodór Hydrogen azide Q408925
azotyn amonu Ammonium nitrite Q421538
azotyn etylu Ethyl nitrite Q3342209
azotyn potasu Potassium nitrite Q409179
azotyn sodu Sodium nitrite Q339975
Aztreonam Aztreonam Q418546
azydek miedzi(II) Copper(II) azide Q421588
azydek ołowiu(II) Lead(II) azide Q111213
azydek sodu Sodium azide Q407577
azydotymidyna Zidovudine Q198504
azylsartan Azilsartan Q27074832
azyrydyna Aziridine Q409141
azytromycyna Azithromycin Q165399
bar Barium Q1112
batrachotoksyna Batrachotoxin Q411087
bedakilina Bedaquiline Q1257318
beklometazon Beclometasone dipropionate Q421475
bencyklan Bencyclane Q723117
bendamustyna Bendamustine Q425745
Bentonit Bentonite Q380149
benzamid Benzamide Q417731
benzen Benzene Q2270
benzen Dewara Dewar benzene Q425101
benzfetamina Benzphetamine Q3322838
benzil Benzil Q818497
benzimidazol Benzimidazole Q415190
benznidazol Benznidazole Q425300
benzoesan benzylu Benzyl benzoate Q413755
benzoesan metylu Methyl benzoate Q417328
benzoesan sodu Sodium benzoate Q423971
benzofenon Benzophenone Q409482
benzofuran Benzofuran Q410089
benzoina Benzoin Q426819
benzokaina Benzocaine Q422745
benzonitryl Benzonitrile Q412567
benzotiazol Benzothiazole Q419096
benzotriazol Benzotriazole Q220672
benzydamina Benzydamine Q793143
benzydyna Benzidine Q410066
benzyloamina Benzylamine Q424000
benzylopenicylina Benzylpenicillin Q258450
benzylopiperazyna Benzylpiperazine Q161585
berberyna Berberine Q176525
berkel Berkelium Q1882
beryl Beryllium Q569
betahistyna Betahistine Q368995
betametazon Betamethasone Q416132
betulina Betulin Q419726
bewacizumab Bevacizumab Q413299
bezwodnik bursztynowy Succinic anhydride Q417847
bezwodnik ftalowy Phthalic anhydride Q410882
bezwodnik maleinowy Maleic anhydride Q412377
bezwodnik octowy Acetic anhydride Q407775
Białko G G proteins Q407438
Bibrokatol Bibrocathol Q681387
bifenyl Biphenyl Q410915
Biguanidy Biguanide Q142880
Bikalutamid Bicalutamide Q1988832
bilirubina Bilirubin Q104219
biotyna Biotin Q181354
bisfenol A Bisphenol A Q271980
bisoprolol Bisoprolol Q412515
bizmut Bismuth Q942
bizmutowodór Bismuthine Q425258
błękit bromofenolowy Bromophenol blue Q421129
błękit bromotymolowy Bromothymol blue Q407506
błękit brylantowy FCF Brilliant Blue FCF Q420093
błękit metylenowy Methylene blue Q422134
błękit patentowy V Patent Blue V Q420087
błękit pruski Prussian blue Q421894
błękit Thénarda Cobalt blue Q425278
błękit toluidynowy Toluidine blue Q80868
błękit tymolowy Thymol blue Q420396
bohr Bohrium Q1249
bor Boron Q618
borazan Ammonia borane Q424486
borazol Borazine Q422698
borowodorek litu Lithium borohydride Q427027
borowodorek sodu Sodium borohydride Q407895
bortezomib Bortezomib Q419319
brom Bromine Q879
bromazepam Bromazepam Q422435
bromek etydyny Ethidium bromide Q408634
bromek glinu Aluminium bromide Q259311
bromek ipratropium Ipratropium bromide Q424294
bromek litu Lithium bromide Q409701
bromek potasu Potassium bromide Q2546
bromek sodu Sodium bromide Q15768
bromek srebra Silver bromide Q407515
bromek tionylu Thionyl bromide Q598605
bromheksyna Bromhexine Q239778
bromian potasu Potassium bromate Q409241
bromoaceton Bromoacetone Q421365
bromobenzen Bromobenzene Q410597
bromoform Bromoform Q409799
bromowodór Hydrogen bromide Q2447
buckminsterfulleren Buckminsterfullerene Q1075376
budezonid Budesonide Q422212
bufotenina Bufotenin Q408915
bupiwakaina Bupivacaine Q422806
buprenorfina Buprenorphine Q407721
bupropion Bupropion Q834280
buspiron Buspirone Q412194
butan Butane Q134192
butanal Butyraldehyde Q410603
butanon Butanone Q372291
butylowany hydroksytoluen Butylated hydroxytoluene Q221945
cefaleksyna Cefalexin Q411417
cefazolina Cefazolin Q415739
cefotaksym Cefotaxime Q417968
ceftriakson Ceftriaxone Q421713
ceftybuten Ceftibuten Q419521
cefuroksym Cefuroxime Q413728
celekoksyb Celecoxib Q408801
celobioza Cellobiose Q409017
cementyt Cementite Q189335
cer Cerium Q1385
ceriwastatyna Cerivastatin Q423439
ceruleum Cerulean Q313120
cetuksymab Cetuximab Q420296
cez Caesium Q1108
chalkon Chalcone Q899416
Chinhydron Benzoquinone Q3675005
chinidyna Quinidine Q412496
chinina Quinine Q189522
chinolina Quinoline Q408384
chinuklidyna Quinuclidine Q1864086
chitozan Chitosan Q408510
chlor Chlorine Q688
chlorambucyl Chlorambucil Q415939
chloramfenikol Chloramphenicol Q274515
chloran amonu Ammonium chlorate Q1392795
chloran potasu Potassium chlorate Q309328
chloran sodu Sodium chlorate Q407446
chlordan Chlordane Q417134
chlorek acetylu Acetyl chloride Q408038
chlorek allilu Allyl chloride Q420473
chlorek amonu Ammonium chloride Q188543
chlorek baru Barium chloride Q407270
chlorek benzoilu Benzoyl chloride Q412825
Chlorek benzoksonium Benzoxonium chloride Q716544
chlorek benzylu Benzyl chloride Q412260
chlorek berylu Beryllium chloride Q265407
chlorek cezu Caesium chloride Q296694
chlorek chromu(III) Chromium(III) chloride Q411885
chlorek cynku Zinc chloride Q204714
chlorek cyny(II) Tin(II) chloride Q204964
chlorek cyny(IV) Tin(IV) chloride Q205004
chlorek cyrkonu(IV) Zirconium(IV) chloride Q205630
chlorek europu(III) Europium(III) chloride Q418517
chlorek glinu Aluminium chloride Q314036
chlorek kobaltu(II) Cobalt(II) chloride Q407849
chlorek litu Lithium chloride Q422930
chlorek magnezu Magnesium chloride Q265414
chlorek manganu(II) Manganese(II) chloride Q421071
chlorek metylenu Dichloromethane Q421748
chlorek miedzi(I) Copper(I) chloride Q423879
chlorek miedzi(II) Copper(II) chloride Q421781
chlorek niklu(II) Nickel(II) chloride Q29397
chlorek nitrozylu Nitrosyl chloride Q419266
chlorek oksalilu Oxalyl chloride Q413566
chlorek ołowiu(II) Lead(II) chloride Q411848
chlorek piwaloilu Pivaloyl chloride Q2017164
chlorek potasu Potassium chloride Q184630
chlorek rtęci(I) Mercury(I) chloride Q172949
chlorek rtęci(II) Mercury(II) chloride Q143200
chlorek rubidu Rubidium chloride Q418909
chlorek rutenu(III) Ruthenium(III) chloride Q303472
chlorek siarki Disulfur dichloride Q414657
chlorek sodu Sodium chloride Q2314
chlorek srebra Silver chloride Q216918
chlorek strontu Strontium chloride Q411859
chlorek suksametonium Suxamethonium chloride Q424378
chlorek sulfurylu Sulfuryl chloride Q409926
chlorek tionylu Thionyl chloride Q409171
chlorek wapnia Calcium chloride Q208451
chlorek winylu Vinyl chloride Q338869
chlorek żelaza(II) Iron(II) chloride Q407867
chlorek żelaza(III) Iron(III) chloride Q399771
chlorheksydyna Chlorhexidine Q15646788
chloroacetofenon Phenacyl chloride Q284209
chloroamina Chloramine Q409375
chlorobenzen Chlorobenzene Q407768
chlorochina Chloroquine Q422438
chlorochromian pirydyny Pyridinium chlorochromate Q415920
chlorocyjan Cyanogen chloride Q415075
chlorodifluorometan Chlorodifluoromethane Q422994
chloroetan Chloroethane Q409133
Chlorofile Chlorophyll Q43177
chloroform Chloroform Q172275
chlorometan Chloromethane Q422709
chloropren Chloroprene Q410871
chlorowodorek hydroksyloaminy Hydroxylammonium chloride Q421356
chlorowodór Hydrogen chloride Q211086
chlorpromazyna Chlorpromazine Q407972
chlorprotiksen Chlorprothixene Q423809
cholekalcyferol Cholecalciferol Q139347
cholesterol Cholesterol Q43656
cholestyramina Colestyramine Q418006
cholina Choline Q193166
chrom Chromium Q725
chromian ołowiu(II) Lead chromate Q367871
chromian potasu Potassium chromate Q407939
chromian sodu Sodium chromate Q407958
chryzen Chrysene Q415465
cisapryd Cisapride Q425295
cisplatyna Cisplatin Q412415
citalopram Citalopram Q409672
CR Dibenzoxazepine Q417922
CS CS gas Q209357
cyjan Cyanogen Q421724
cyjanamid Cyanamide Q414555
cyjanek potasu Potassium cyanide Q192470
cyjanek sodu Sodium cyanide Q410185
cyjanidyna Cyanidin Q417606
cyjanowodór Hydrogen cyanide Q26075
cyklaminian sodu Sodium cyclamate Q407786
cyklizyna Cyclizine Q867308
cyklobutan Cyclobutane Q80232
cyklofosfamid Cyclophosphamide Q408524
cykloheksan Cyclohexane Q211433
cykloheksanol Cyclohexanol Q423282
cykloheksanon Cyclohexanone Q409178
cykloheksen Cyclohexene Q413328
cykloheksymid Cycloheximide Q412895
cyklopentadien Cyclopentadiene Q424390
cyklopentan Cyclopentane Q80260
cykloseryna Cycloserine Q418508
cyklosporyna Ciclosporin Q367700
cymetydyna Cimetidine Q409492
cyna Tin Q1096
cynakalcet Cinacalcet Q193978
cynk Zinc Q758
cyprofloksacyna Ciprofloxacin Q256602
cyproheptadyna Cyproheptadine Q417884
cyrkon Zirconium Q1038
cysteamina Cysteamine Q617563
cytozyna Cytosine Q178425
cytronelol Citronellol Q418813
cytrulina Citrulline Q408641
cytydyno-5′-trifosforan Cytidine triphosphate Q409648
cytyzyna Cytisine Q417343
czerwień allura AC Allura Red AC Q419895
czerwień fenolowa Phenol red Q418719
czerwień Kongo Congo red Q114391
czerwień krezolowa Cresol red Q417497
czerwień metylowa Methyl red Q412276
czterochlorek węgla Carbon tetrachloride Q225045
Czynnik aktywujący płytki Platelet-activating factor Q420577
D-arabitol Arabitol Q1880471
D-treoza Threose Q423233
DABCO DABCO Q423673
dakarbazyna Dacarbazine Q416975
daktynomycyna Dactinomycin Q186127
Danazol Danazol Q419652
dantrolen Dantrolene Q421274
DAPI DAPI Q238382
darmsztadt Darmstadtium Q1266
darunawir Darunavir Q3765251
daryfenacyna Darifenacin Q166476
dasatynib Dasatinib Q419940
daunorubicyna Daunorubicin Q411659
deferoksamina Deferoxamine Q419618
Dehydroepiandrosteron Dehydroepiandrosterone Q408376
dekan Decane Q150717
dekatlenek tetrafosforu Phosphorus pentoxide Q369309
deksametazon Dexamethasone Q422252
Dekstran Dextrans Q423123
dekstroamfetamina Dextroamphetamine Q1706418
dekstrometorfan Dextromethorphan Q407781
dekstropropoksyfen Dextropropoxyphene Q2268608
delapryl Delapril Q1164067
delorazepam Delorazepam Q3705147
deltametryna Deltamethrin Q422257
deoksyryboza Deoxyribose Q192454
desfluran Desflurane Q419383
desmopresyna Desmopressin Q241006
dezomorfina Desomorphine Q422163
diacetyl Diacetyl Q408916
diacetylen Diacetylene Q422802
diazepam Diazepam Q210402
diazinon Diazinon Q411202
diazotan izosorbidu Isosorbide dinitrate Q179748
dibenzo[1,4]dioksyna Dibenzo-p-dioxin Q425380
dibenzoazepina Dibenzazepine Q61388
dibenzofuran Dibenzofuran Q419513
dibenzylidenoaceton Dibenzylideneacetone Q417585
dibezwodnik kwasu peryleno-3,4,9,10-tetrakarboksylowego PTCDA Q905520
diboran Diborane Q407684
dibromoindygo Tyrian purple Q5180360
dichlorek siarki Sulfur dichloride Q409028
dichlorodifenylotrichloroetan DDT Q163648
dichlorodifluorometan Dichlorodifluoromethane Q423021
dichromian amonu Ammonium dichromate Q422430
dichromian potasu Potassium dichromate Q239729
dichromian sodu Sodium dichromate Q407873
dietyloamid kwasu lizergowego Lysergic acid diethylamide Q23118
dietyloamina Diethylamine Q414196
dietylokarbamazyna Diethylcarbamazine Q409267
dietylostylbestrol Diethylstilbestrol Q423989
difenhydramina Diphenhydramine Q413486
difenyloacetylen Diphenylacetylene Q902100
difenyloamina Diphenylamine Q412265
difenylochloroarsyna Chlorodiphenylarsine Q421470
difenylocyjanoarsyna Cyanodiphenylarsine Q412580
difluorek ditlenu Dioxygen difluoride Q420640
difluorek ksenonu Xenon difluoride Q411225
difluorek tlenu Oxygen difluoride Q411301
difosgen Diphosgene Q419283
digitoksyna Digitoxin Q423890
digoksyna Digoxin Q422222
dihydrokodeina Dihydrocodeine Q377270
dihydroksyaceton Dihydroxyacetone Q409618
diklofenak Diclofenac Q244408
dimenhydrynat Dimenhydrinate Q420439
dimerkaprol Dimercaprol Q413968
dimetoat Dimethoate Q421371
dimetyloamina Dimethylamine Q408022
Dimetyloformamid Dimethylformamide Q409298
dimetylortęć Dimethylmercury Q422087
dimetylosulfotlenek Dimethyl sulfoxide Q407927
dimetylotryptamina Dimethyltryptamine Q407217
dimetynden Dimetindene Q426070
dinoproston Prostaglandin E2 Q416554
dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy Nicotinamide adenine dinucleotide Q12499775
dipirydamol Dipyridamole Q419374
diselenek węgla Carbon diselenide Q2664750
disiarczek molibdenu Molybdenum disulfide Q424257
disiarczek węgla Carbon disulfide Q243354
ditionin sodu Sodium dithionite Q414560
ditiotreitol Dithiothreitol Q414783
ditlenek azotu Nitrogen dioxide Q207895
ditlenek chloru Chlorine dioxide Q422080
ditlenek krzemu Silicon dioxide Q116269
ditlenek selenu Selenium dioxide Q411386
ditran Ditran Q5283699
diwęglan dimetylu Dimethyl dicarbonate Q416985
dobutamina Dobutamine Q422782
dodekaedran Dodecahedrane Q418284
dodekan Dodecane Q150744
doksorubicyna Doxorubicin Q18936
doksycyklina Doxycycline Q422442
donepezil Donepezil Q415081
dopamina Dopamine Q170304
dorzolamid Dorzolamide Q415401
droperydol Droperidol Q174259
Drospirenon Drospirenone Q419646
dubn Dubnium Q1232
dulcyna Dulcin Q423302
dutasteryd Dutasteride Q424760
dwutlenek siarki Sulfur dioxide Q5282
dwutlenek węgla Carbon dioxide Q1997
dysproz Dysprosium Q1843
EDTA EDTA Q408032
efawirenz Efavirenz Q422645
efedryna Ephedrine Q219626
einstein Einsteinium Q1892
ekdyzon Ecdysone Q139085
emedastyna Emedastine Q5370305
emtrycytabina Emtricitabine Q422604
enalapryl Enalapril Q422185
Enrofloksacyna Enrofloxacin Q414413
entakapon Entacapone Q416444
entekawir Entecavir Q418586
enzalutamid Enzalutamide Q1996756
Epibatydyna Epibatidine Q423783
Epichlorohydryna Epichlorohydrin Q423083
Epirubicyna Epirubicin Q425122
erb Erbium Q1849
Ergokalcyferol Vitamin D2 Q139200
ergolina Ergoline Q424432
erlotynib Erlotinib Q418369
erytromycyna Erythromycin Q213511
Erytroza Erythrose Q423225
erytrozo-4-fosforan Erythrose 4-phosphate Q32039231
Erytrytol Erythritol Q421873
escytalopram Escitalopram Q423757
esmolol Esmolol Q418139
estazolam Estazolam Q3045264
Estradiol Estradiol Q422416
Estramustyna Estramustine Q412939
Estriol Estriol Q409721
etambutol Ethambutol Q412318
etan Ethane Q52858
Etanercept Etanercept Q415343
etanol Ethanol Q153
Etanoloamina Ethanolamine Q410387
Etanotiol Ethanethiol Q407918
etchlorwynol Ethchlorvynol Q3085140
eten Ethylene Q151313
Eter dietylowy Diethyl ether Q202218
eter difenylowy Diphenyl ether Q419453
eter dimetylowy Dimethyl ether Q408050
eter tert-butylowo-metylowy MTBE Q412346
Etionamid Ethionamide Q414767
etizolam Etizolam Q409966
etomidat Etomidate Q418445
Etonitazen Etonitazene Q5404835
etorfina Etorphine Q416827
Etosuksymid Ethosuximide Q421567
Etylenodiamina Ethylenediamine Q411362
Etyloamina Ethylamine Q411119
Etylobenzen Ethylbenzene Q409184
etyn Acetylene Q133145
Etynyloestradiol Ethinylestradiol Q415563
eugenol Eugenol Q423357
europ Europium Q1396
ewerolimus Everolimus Q421052
falkarinol Falcarinol Q413192
famotydyna Famotidine Q411159
farnezen Farnesene Q419814
Farnezol Farnesol Q60194891
febuksostat Febuxostat Q417296
feksofenadyna Fexofenadine Q415122
Fenantren Phenanthrene Q422037
fenantrolina Phenanthroline Q416005
Fenazepam Phenazepam Q421138
fenazon Phenazone Q415578
fenazyna Phenazine Q419781
Fencyklidyna Phencyclidine Q407324
fendimetrazyna Phendimetrazine Q1649219
fenidon Phenidone Q3297749
feniramina Pheniramine Q656259
Fenkamfamina Fencamfamine Q3742409
Fenobarbital Phenobarbital Q407241
Fenoksymetylopenicylina Phenoxymethylpenicillin Q422215
fenol Phenol Q130336
fenolan sodu Sodium phenoxide Q410045
fenoloftaleina Phenolphthalein Q187921
fenotiazyna Phenothiazine Q410846
fenotryna Phenothrin Q999813
fentanyl Fentanyl Q407541
Fenyloacetylen Phenylacetylene Q417321
Fenylobutazon Phenylbutazone Q421342
Fenylopropanoloamina Phenylpropanolamine Q59627745
fenytoina Phenytoin Q410400
ferm Fermium Q1896
ferrocen Ferrocene Q211972
Ferroina Ferroin Q420669
Fibryna Fibrin Q27205
Finasteryd Finasteride Q424167
fingolimod Fingolimod Q425137
fiolet krystaliczny Methyl violet Q420705
fipronil Fipronil Q415933
fizostygmina Physostigmine Q410595
flerow Flerovium Q1302
Flibanseryna Flibanserin Q415996
Fludarabina Fludarabine Q185916
fludiazepam Fludiazepam Q3486981
Fludrokortyzon Fludrocortisone Q2697578
flufenazyna Fluphenazine Q58376
flukloksacylina Flucloxacillin Q1994556
flukonazol Fluconazole Q411478
Flumazenil Flumazenil Q421920
Flunitrazepam Flunitrazepam Q62947
Fluocynolon Fluocinolone acetonide Q924467
fluoksetyna Fluoxetine Q422244
fluor Fluorine Q650
fluorek berylu Beryllium fluoride Q416310
fluorek boru Boron trifluoride Q409602
Fluorek cezu Caesium fluoride Q50694
Fluorek kobaltu(II) Cobalt(II) fluoride Q417121
fluorek litu Lithium fluoride Q409319
fluorek magnezu Magnesium fluoride Q411752
fluorek potasu Potassium fluoride Q422426
fluorek rtęci(IV) Mercury(IV) fluoride Q6818562
Fluorek sodu Sodium fluoride Q407520
Fluorek tionylu Thionyl fluoride Q3269940
fluorek uranu(IV) Uranium(IV) fluoride Q419846
Fluorek uranu(VI) Uranium hexafluoride Q408887
Fluorek wapnia Calcium fluoride Q413374
fluorek złota(III) Gold trifluoride Q1884055
Fluoren Fluorene Q417934
fluoresceina Fluorescein Q410922
fluorobenzen Fluorobenzene Q420820
fluorofosforan sodu Sodium monofluorophosphate Q3498849
fluorooctan sodu Sodium fluoroacetate Q410911
Fluorouracyl Fluorouracil Q238512
fluorowodór Hydrogen fluoride Q2468
Fluprotiksen Fluprothixene Q9261071
Flurazepam Flurazepam Q418998
flutikazon Fluticasone Q1002165
flutrimazol Flutrimazole Q5462984
fluwastatyna Fluvastatin Q417942
fluwoksamina Fluvoxamine Q409236
Fomepizol Fomepizole Q416410
formaldehyd Formaldehyde Q161210
Formamid Formamide Q283917
fosfodihydroksyaceton Dihydroxyacetonephosphate Q416915
fosfor Phosphorus Q674
fosforan tributylu Tributyl phosphate Q613394
fosforan trisodu Trisodium phosphate Q409501
fosforan żelaza(II) Iron(II) phosphate Q2618789
fosforek indu Indium phosphide Q416291
fosforowodór Phosphine Q207877
fosgen Phosgene Q189090
frans Francium Q671
fruktoza Fructose Q122043
Fruktozo-1,6-bisfosforan Fructose 1,6-bisphosphate Q414945
fruktozo-2,6-bisfosforan Fructose 2,6-bisphosphate Q417484
Ftalan dibutylu Dibutyl phthalate Q415612
Ftalimid Phthalimide Q412784
Ftalocyjanina Phthalocyanine Q414162
Fuksyna Fuchsine Q419167
fumaran dimetylu Dimethyl fumarate Q418123
furan Furan Q243992
furfural Furfural Q412429
furoinian flutykazonu Fluticasone furoate Q2166700
Furosemid Furosemide Q388801
gabapentyna Gabapentin Q410352
gadolin Gadolinium Q1832
gal Gallium Q861
Galaktitol Galactitol Q420367
Galaktoza Galactose Q27102217
Gancyklowir Ganciclovir Q417640
gefitynib Gefitinib Q417824
gemcytabina Gemcitabine Q414143
Gencjobioza Gentiobiose Q415583
genisteina Genistein Q415957
gentamycyna Gentamicin Q422482
Geraniol Geraniol Q410836
german Germanium Q867
gestoden Gestodene Q408289
Gidazepam Gidazepam Q4138012
gliceryna Glycerol Q132501
Glicyna Glycine Q620730
Glicyteina Glycitein Q3109347
glifosat Glyphosate Q407232
Gliklazyd Gliclazide Q290001
Glikol dietylenowy Diethylene glycol Q421902
glikol etylenowy Ethylene glycol Q194207
glikol propylenowy Propane-1,2-diol Q161495
glin Aluminium Q663
glioksal Glyoxal Q413465
Glukonian wapnia Calcium gluconate Q413739
glukoza Glucose Q37525
glukozo-6-fosforan Glucose 6-phosphate Q32778969
Glukuronolakton Glucuronolactone Q411638
Glutamina Glutamine Q181619
glutaminian sodu Monosodium glutamate Q179678
Glutation Glutathione Q116907
Grafan Graphane Q2660535
Gramicydyna Gramicidin Q418980
Gramicydyna S Gramicidin S Q4147636
gryzeofulwina Griseofulvin Q416096
guanidyna Guanidine Q183309
guanina Guanine Q169313
Guanozyna Guanosine Q422462
guanozyno-5′-trifosforan Guanosine triphosphate Q392227
Gwajakol Guaiacol Q412403
hafn Hafnium Q1119
halazepam Halazepam Q5641126
haloksazolam Haloxazolam Q4345875
haloperydol Haloperidol Q251347
Halotan Halothane Q32921
has Hassium Q1252
Heksachlorobenzen Hexachlorobenzene Q409682
Heksachloroetan Hexachloroethane Q415988
Heksadekan Hexadecane Q150843
heksafluorek siarki Sulfur hexafluoride Q279055
heksafluoroglinian sodu Cryolite Q927885
Heksametylenotriperoksydiamina HMTD Q409654
heksan Hexane Q150440
Heksanal Hexanal Q420698
heksanol Hexan-1-ol Q76933
Heksaoksotricyklobutabenzen Hexaoxotricyclobutabenzene Q847405
Heksetydyna Hexetidine Q419749
heksogen RDX Q190020
hel Helium Q560
hematoksylina Haematoxylin Q1146112
heptan Heptane Q310957
Hernandulcyna Hernandulcin Q418686
heroina Heroin Q60168
Hesperetyna Hesperetin Q411310
Hesperydyna Hesperidin Q385937
hioscyjamina Hyoscyamine Q413762
Hipokretyna Orexin Q410857
Hipoksantyna Hypoxanthine Q410305
hirudyna Hirudin Q386715
histamina Histamine Q61233
holm Holmium Q1846
Hormon tyreotropowy Thyroid-stimulating hormone Q211544
HU-210 HU-210 Q411905
hydralazyna Hydralazine Q419987
hydrazyna Hydrazine Q58447
hydrochinon Hydroquinone Q419164
Hydrochlorotiazyd Hydrochlorothiazide Q423930
hydrokodon Hydrocodone Q411441
hydroksowęglan miedzi(II) Basic copper carbonate Q3792005
hydroksychlorochina Hydroxychloroquine Q421094
hydroksykarbamid Hydroxyurea Q212272
Hydroksyloamina Hydroxylamine Q259997
Hydroksyprolina Hydroxyproline Q411237
Hydroksyzyna Hydroxyzine Q421937
Hydromorfon Hydromorphone Q303646
ibogaina Ibogaine Q409455
ibuprofen Ibuprofen Q186969
idarubicyna Idarubicin Q1063862
ifosfamid Ifosfamide Q418560
imatynib Imatinib Q177094
imidaklopryd Imidacloprid Q420098
imidazol Imidazole Q328692
imidazolidyna Imidazolidine Q3131185
imipramina Imipramine Q58396
ind Indium Q1094
indakaterol Indacaterol Q425654
indan Indane Q420109
indazol Indazole Q417106
inden Indene Q421008
indol Indole Q319541
indygo Indigo dye Q422662
iperyt siarkowy Sulfur mustard Q81166
iryd Iridium Q877
Irynotekan Irinotecan Q412197
iterb Ytterbium Q1855
itr Yttrium Q941
itrakonazol Itraconazole Q411229
izochinolina Isoquinoline Q412316
izocyjanian metylu Methyl isocyanate Q410431
Izofluran Isoflurane Q413918
Izoleucyna Isoleucine Q484940
Izomaltuloza Isomaltulose Q420281
Izoniazyd Isoniazid Q423169
izopren Isoprene Q271943
izopropanol Isopropanol Q16392
Izopropyloamina Isopropylamine Q420554
Izosafrol Isosafrole Q61738366
izotiazol Isothiazole Q419746
Izotiocyjanian allilu Allyl isothiocyanate Q419406
izotretynoina Isotretinoin Q287029
jod Iodine Q1103
Jodan potasu Potassium iodate Q414599
Jodan sodu Sodium iodate Q411126
Jodan wapnia Calcium iodate Q2185998
jodek boru Boron triiodide Q420944
jodek litu Lithium iodide Q79566
jodek magnezu Magnesium iodide Q416265
Jodek metylu Iodomethane Q421729
Jodek miedzi(I) Copper(I) iodide Q411207
Jodek ołowiu Lead(II) iodide Q408805
jodek potasu Potassium iodide Q121874
Jodek sodu Sodium iodide Q390305
jodek srebra Silver iodide Q19052
jodobenzen Iodobenzene Q420839
Jodoform Iodoform Q412393
Jodopowidon Povidone-iodine Q241516
jodowodór Hydrogen iodide Q2462
Joheksol Iohexol Q410683
jon hydroniowy Hydronium ion Q849881
Juglon Juglone Q900912
JWH-018 JWH-018 Q419020
kadm Cadmium Q1091
Kakodyl Cacodyl Q423157
kaliforn Californium Q1888
kamazepam Camazepam Q3651150
Kamfen Camphene Q416775
Kanamycyna Kanamycin Q421951
kandesartan Candesartan Q415970
kannabidiol Cannabidiol Q422917
Kantarydyna Cantharidin Q410884
kapecytabina Capecitabine Q420207
Kaprolaktam Caprolactam Q409397
kapsaicyna Capsaicin Q273169
Kaptan Captan Q2194382
kaptopryl Captopril Q421119
Karagen Carrageenan Q421991
karbamazepina Carbamazepine Q410412
karbaryl Carbaryl Q415090
Karbazol Carbazole Q424003
karbocysteina Carbocisteine Q423408
karboplatyna Carboplatin Q415588
kariprazyna Cariprazine Q2938837
karmin Carmine Q320617
karmustyna Carmustine Q415869
karnityna Carnitine Q243309
karnozyna Carnosine Q413822
karteolol Carteolol Q546434
karwakrol Carvacrol Q225543
karwedilol Carvedilol Q412534
Katalizator Wilkinsona Wilkinson's catalyst Q414182
Katalizatory Grubbsa Olefin metathesis catalysts Q414452
kemferol Kaempferol Q393336
kemferyd Kaempferid Q3116775
ketazolam Ketazolam Q2397253
ketokonazol Ketoconazole Q407883
Keton malinowy Raspberry ketone Q414484
ketoprofen Ketoprofen Q409192
ketotifen Ketotifen Q2458673
kiur Curium Q1876
kladrybina Cladribine Q414030
klarytromycyna Clarithromycin Q118551
klemastyna Clemastine Q418145
klenbuterol Clenbuterol Q223412
klimbazol Climbazole Q629373
klindamycyna Clindamycin Q422273
Kliochinol Clioquinol Q5134338
klobazam Clobazam Q412164
kloksacylina Cloxacillin Q422219
kloksazolam Cloxazolam Q4385221
klometiazol Clomethiazole Q417178
Klomifen Clomifene Q418730
klomipramina Clomipramine Q58713
klonazepam Clonazepam Q407988
klonidyna Clonidine Q412221
Klopidogrel Clopidogrel Q410237
klorazepan Clorazepate Q418850
Klotianidyna Clothianidin Q419355
klotiapina Clotiapine Q3661095
klotiazepam Clotiazepam Q2263999
klotrimazol Clotrimazole Q413546
Klozapina Clozapine Q221361
kobalt Cobalt Q740
Kodeina Codeine Q174723
Koenzym A Coenzyme A Q407635
kofeina Caffeine Q60235
kokaina Cocaine Q41576
Kolistyna Colistin Q418946
Koniina Coniine Q421994
kopernik Copernicium Q1278
Koronen Coronene Q420614
Kortykosteron Corticosterone Q422543
Kortyzon Cortisone Q423185
kreatyna Creatine Q223600
Kreatynina Creatinine Q426660
kreozol Creosol Q403037
Kreozot Creosote Q909808
krocetyna Crocetin Q2714546
kromon Chromone Q420156
krypton Krypton Q888
krzem Silicon Q670
Krzemowodory Silane Q410572
ksanten Xanthene Q413791
ksantyna Xanthine Q50980
ksenon Xenon Q1106
Ksylitol Xylitol Q212093
Ksylometazolina Xylometazoline Q31030
Ksyluloza Xylulose Q423204
Ksylulozo-5-fosforan Xylulose 5-phosphate Q37864045
kuban Cubane Q413624
kumaryna Coumarin Q111812
Kumen Cumene Q410107
kuminaldehyd Cuminaldehyde Q419952
Kurkulina Curculin Q176107
kurkumina Curcumin Q312266
kwas (E)-kawowy Caffeic acid Q414116
kwas 2-fosfonooksyprop-2-enowy Phosphoenolpyruvate Q412139
kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid Q209222
kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid Q209188
kwas 3-hydroksy-3-metylomasłowy Beta-Hydroxy beta-methylbutyrate Q223081
kwas 4-hydroksybutanowy GHB Q207920
Kwas 5-aminolewulinowy Aminolevulinic acid Q238474
Kwas abietynowy Abietic acid Q321068
Kwas abscysynowy Abscisic acid Q332211
kwas acetylosalicylowy Acetylsalicylic acid Q18216
kwas adypinowy Adipic acid Q357415
kwas akonitowy Aconitic acid Q288782
kwas akrylowy Acrylic acid Q324628
kwas angelikowy Angelic acid Q903353
kwas antranilowy 2-aminobenzoic acid Q385140
Kwas arachidonowy Arachidonic acid Q407699
kwas arsenowy Arsenic acid Q413334
kwas azotawy Nitrous acid Q211891
kwas azotowy Nitric acid Q83320
kwas barbiturowy Barbituric acid Q410278
kwas benzenosulfonowy Benzenesulfonic acid Q421494
kwas benzoesowy Benzoic acid Q191700
Kwas borowy Boric acid Q187045
Kwas bromowy Bromic acid Q411320
kwas bursztynowy Succinic acid Q213050
kwas chlorawy Chlorous acid Q407495
kwas chlorooctowy Chloroacetic acid Q409013
kwas chlorowy Chloric acid Q138809
Kwas chlorozłotowy Chloroauric acid Q411357
Kwas cholowy Cholic acid Q287415
kwas choryzmowy Chorismic acid Q423531
kwas chromowy Chromic acid Q422642
kwas cyjanurowy Cyanuric acid Q411314
Kwas cynamonowy Cinnamic acid Q164785
kwas cytrynowy Citric acid Q159683
kwas dekanowy Capric acid Q422613
kwas diatrozowy Diatrizoic acid Q411511
kwas dichlorooctowy Dichloroacetic acid Q412845
Kwas dokozaheksaenowy Docosahexaenoic acid Q423345
Kwas eikozapentaenowy Eicosapentaenoic acid Q409990
kwas elaidynowy Elaidic acid Q413491
kwas embonowy Pamoic acid Q411413
kwas ferulowy Ferulic acid Q417362
Kwas fitowy Phytic acid Q409679
Kwas fluoroantymonowy Fluoroantimonic acid Q413278
Kwas fluorokrzemowy Hexafluorosilicic acid Q411250
kwas fluorooctowy Fluoroacetic acid Q420215
kwas fluorosiarkowy Fluorosulfuric acid Q411017
kwas foliowy Folic acid Q127060
Kwas fosfinowy Hypophosphorous acid Q409658
kwas fosfonowy Phosphonic acid Q64703485
kwas fosforowy Phosphoric acid Q184782
kwas ftalowy Phthalic acid Q423876
Kwas fumarowy Fumaric acid Q139857
Kwas fusydowy Fusidic acid Q259930
kwas galakturonowy Galacturonic acid Q422729
kwas galusowy Gallic acid Q375837
kwas glikolowy Glycolic acid Q409373
kwas glukonowy Gluconic acid Q407569
kwas glutarowy Glutaric acid Q409622
Kwas indolilomasłowy Indolebutyric acid Q2622539
Kwas indolilooctowy Indole acetic acid Q411208
kwas izoftalowy Isophthalic acid Q415253
kwas izowalerianowy Isovaleric acid Q415536
Kwas jodowy Iodic acid Q408822
Kwas jotroksowy Iotroxic acid Q3183847
Kwas kakodylowy Cacodylic acid Q420680
Kwas kamforosulfonowy Camphorsulfonic acid Q414283
Kwas kapronowy Caproic acid Q422597
kwas kaprylowy Caprylic acid Q409564
kwas karbaminowy Carbamic acid Q412078
Kwas karminowy Carminic acid Q416860
Kwas klawulanowy Clavulanic acid Q415709
kwas korkowy Suberic acid Q899074
kwas krotonowy Crotonic acid Q414207
kwas L-asparaginowy Aspartic acid Q178450
kwas laurynowy Lauric acid Q422627
kwas lignocerynowy Lignoceric acid Q422634
kwas linolowy Linoleic acid Q407426
kwas liponowy Lipoic acid Q312229
kwas maleinowy Maleic acid Q42038
kwas malonowy Malonic acid Q421972
kwas masłowy Butyric acid Q193213
kwas metanosulfonowy Methanesulfonic acid Q414168
Kwas mewalonowy Mevalonic acid Q241678
Kwas mezoksalowy Mesoxalic acid Q2823289
kwas migdałowy Mandelic acid Q412293
kwas mirystynowy Myristic acid Q422658
Kwas moczowy Uric acid Q105522
kwas mrówkowy Formic acid Q161233
kwas nadchlorowy Perchloric acid Q193956
Kwas nadoctowy Peracetic acid Q375140
kwas nadrenowy Perrhenic acid Q2710669
kwas nadtlenosiarkowy Peroxymonosulfuric acid Q408929
kwas naftylooctowy Naphthaleneacetic acid Q161660
kwas nalidyksowy Nalidixic acid Q281082
kwas oleinowy Oleic acid Q207688
Kwas orotowy Orotic acid Q425536
Kwas p-aminobenzoesowy 4-aminobenzoic acid Q284959
kwas palmitynowy Palmitic acid Q209727
Kwas pelargonowy Pelargonic acid Q369777
Kwas pikrynowy Picric acid Q189298
kwas pirogronowy Pyruvic acid Q213580
Kwas piwalowy Pivalic acid Q421509
Kwas podbromawy Hypobromous acid Q414695
Kwas podchlorawy Hypochlorous acid Q407318
Kwas podjodawy Hypoiodous acid Q414664
kwas propionowy Propionic acid Q422956
kwas rycynolowy Ricinoleic acid Q424484
kwas salicylowy Salicylic acid Q193572
Kwas selenawy Selenous acid Q413722
kwas selenowy Selenic acid Q413349
Kwas siarkawy Sulfurous acid Q206778
Kwas sorbinowy Sorbic acid Q407131
kwas stearynowy Stearic acid Q209685
Kwas sulfaminowy Sulfamic acid Q412304
Kwas sulfoksylowy Sulfoxylic acid Q426525
kwas szczawiooctowy Oxaloacetic acid Q408658
kwas szczawiowy Oxalic acid Q184832
kwas tereftalowy Terephthalic acid Q408984
kwas tiocyjanowy Thiocyanic acid Q25792
kwas tioglikolowy Thioglycolic acid Q414738
kwas tiosiarkowy Thiosulfuric acid Q420074
Kwas traneksamowy Tranexamic acid Q418666
kwas trifluorometanosulfonowy Triflic acid Q304850
kwas trifluorooctowy Trifluoroacetic acid Q412033
kwas tyglowy Tiglic acid Q425475
kwas ursodeoksycholowy Ursodeoxycholic acid Q241374
Kwas usninowy Usnic acid Q425335
kwas walerianowy Valeric acid Q407796
kwas walproinowy Valproic acid Q240642
kwas wanilinowy Vanillic acid Q419672
kwas weratrowy Veratric acid Q425928
kwas węglowy Carbonic acid Q104334
Kwas zoledronowy Zoledronic acid Q218507
Kwas α-ketoglutarowy Alpha-ketoglutaric acid Q306140
kwas α-linolenowy Alpha-Linolenic acid Q256502
kwas γ-aminomasłowy Gamma-Aminobutyric acid Q210021
Kwercetyna Quercetin Q409478
kwetiapina Quetiapine Q408535
L-alanina L-alanine Q218642
L-arginina Arginine Q173670
L-cysteina Cysteine Q186474
L-cystyna Cystine Q408626
L-fenyloalanina Phenylalanine Q170545
L-fukoza Fucose Q409082
L-glukoza L-Glucose Q3266724
L-histydyna Histidine Q485277
L-leucyna Leucine Q483745
L-ofloksacyna Levofloxacin Q424193
L-ornityna L-Ornithine Q410198
L-seryna Serine Q183290
L-treonina Threonine Q186521
L-tryptofan Tryptophan Q181003
L-tyrozyna Tyrosine Q188017
Lakton kwasu glukonowego Glucono delta-lactone Q114174
laktoza Lactose Q127900
laktydy Lactide Q421313
lamiwudyna Lamivudine Q422631
lamotrygina Lamotrigine Q410346
lanosterol Lanosterol Q414996
lantan Lanthanum Q1801
lanzoprazol Lansoprazole Q254296
lapatynib Lapatinib Q420323
latanoprost Latanoprost Q634959
lawandulol Lavandulol Q616128
ledypaswir Ledipasvir Q15409409
leghemoglobina Leghemoglobin Q423908
lewamizol Levamisole Q417097
lewetyracetam Levetiracetam Q417227
lewoamfetamina Levoamphetamine Q2506823
lewocetyryzyna Levocetirizine Q421091
lewodopa Levodopa Q300989
lewometorfan Levomethorphan Q687686
lewonorgestrel Levonorgestrel Q416950
lidokaina Lidocaine Q216935
likopen Lycopene Q208130
linagliptyna Linagliptin Q909745
linalol Linalool Q410932
linezolid Linezolid Q411377
lipopolisacharyd Lipopolysaccharides Q421804
lit Lithium Q568
liwermor Livermorium Q1304
lizynopryl Lisinopril Q412208
lofeksydyna Lofexidine Q3836403
loflazepinian etylu Ethyl loflazepate Q5404460
loksapina Loxapine Q58614
loperamid Loperamide Q423751
lopinawir Lopinavir Q422585
loratadyna Loratadine Q424049
lorens Lawrencium Q1905
lorkaseryna Lorcaserin Q340139
lormetazepam Lormetazepam Q186257
losartan Losartan Q410074
lowastatyna Lovastatin Q417740
luminol Luminol Q408061
lumisterol Lumisterol Q6703340
lupinina Lupinine Q412589
lurazydon Lurasidone Q416992
luteina Lutein Q422067
luteolinidyna Luteolinidin Q3062931
lutet Lutetium Q1857
magnez Magnesium Q660
magnezon Azo violet Q4676694
maitotoksyna Maitotoxin Q425072
malation Malathion Q423005
Malonian dietylu Diethyl malonate Q27887610
maltitol Maltitol Q423882
maltoza Maltose Q170002
mangan Manganese Q731
manganian potasu Potassium manganate Q941691
mannitol Mannitol Q407646
mannoza Mannose Q335208
maprotylina Maprotiline Q418361
maślan butylu Butyl butyrate Q2212471
maślan etylu Ethyl butyrate Q412270
maślan metylu Methyl butyrate Q420701
Mazindol Mazindol Q255680
Mebendazol Mebendazole Q422194
Medazepam Medazepam Q572796
mefedron Mephedrone Q262613
Meflochina Mefloquine Q736270
meitner Meitnerium Q1258
melamina Melamine Q212553
Melarsoprol Melarsoprol Q419753
melatonina Melatonin Q180912
meldonium Meldonium Q4289752
Memantyna Memantine Q412189
mendelew Mendelevium Q1898
Mentol Menthol Q407418
Meptazinol Meptazinol Q410618
merkaptopuryna Mercaptopurine Q418529
merkurochrom Merbromin Q419070
meropenem Meropenem Q421670
meskalina Mescaline Q193140
metaarsenin sodu Sodium arsenite Q419586
metakrylan metylu Methyl methacrylate Q382897
metakrzemian sodu Sodium metasilicate Q425397
Metakwalon Methaqualone Q423912
Metaldehyd Metaldehyde Q412303
metamfetamina Methamphetamine Q191924
Metamizol Metamizole Q422761
metan Methane Q37129
metandienon Metandienone Q417194
metanol Methanol Q14982
Metanotiol Methanethiol Q409309
Metawanadan amonu Ammonium metavanadate Q414394
Metedron Methedrone Q2506962
metformina Metformin Q19484
Metoheksital Methohexital Q851813
Metoklopramid Metoclopramide Q421095
metolazon Metolazone Q1169561
metoprolol Metoprolol Q409468
metotreksat Methotrexate Q422232
metronidazol Metronidazole Q169569
Metycylina Methicillin Q409262
Metyldopa Methyldopa Q412621
metyloamina Methylamine Q409304
metylofenidat Methylphenidate Q422112
Metyloprednizolon Methylprednisolone Q417222
Mezytylen 1,3,5-Trimethylbenzene Q425161
mianseryna Mianserin Q416701
miedź Copper Q753
Mifepriston Mifepristone Q411240
mikonazol Miconazole Q410534
Milnacipran Milnacipran Q421058
milrinon Milrinone Q847399
miltefozyna Miltefosine Q411787
Mircen Myrcene Q424577
Mirtazapina Mirtazapine Q421930
Mirycetyna Myricetin Q951449
mirystycyna Myristicin Q414057
Mitoksantron Mitoxantrone Q239426
Mizoprostol Misoprostol Q416025
mocznik Urea Q48318
modafinil Modafinil Q410441
moeksypryl Moexipril Q2291605
Moklobemid Moclobemide Q421934
molibden Molybdenum Q1053
Molibdenian(VI) sodu Sodium molybdate Q414518
Mometazon Mometasone furoate Q1044248
Monellina Monellin Q421563
Monometylohydrazyna Monomethylhydrazine Q417347
mononukleotyd flawinowy Flavin mononucleotide Q376061
montelukast Montelukast Q417767
morfina Morphine Q81225
morfolina Morpholine Q410243
moskow Moscovium Q1303
Motylina Motilin Q126440
mrówczan amonu Ammonium formate Q420466
mrówczan metylu Methyl formate Q422779
mrówczan potasu Potassium formate Q418356
mrówczan sodu Sodium formate Q409209
mupirocyna Mupirocin Q413578
Muscymol Muscimol Q412504
Muskaryna Muscarine Q407952
N-bromosukcynoimid N-Bromosuccinimide Q286939
N,N-dietylo-m-toluamid DEET Q408389
N,N-dimetyloanilina N,N-Dimethylaniline Q310473
N,N′-dicykloheksylokarbodiimid Dicyclohexylcarbodiimide Q306565
Nabilon Nabilone Q419079
nadchloran amonu Ammonium perchlorate Q410203
nadchloran magnezu Magnesium perchlorate Q417970
nadchloran potasu Potassium perchlorate Q422434
nadchloran sodu Sodium perchlorate Q408491
nadmanganian potasu Potassium permanganate Q190865
Nadsiarczan potasu Potassium persulfate Q415226
nadsiarczan sodu Sodium persulfate Q419438
Nadtlenek baru Barium peroxide Q411394
nadtlenek benzoilu Benzoyl peroxide Q411424
nadtlenek sodu Sodium peroxide Q205459
Nadtlenek wapnia Calcium peroxide Q94770
nadtlenek wodoru Hydrogen peroxide Q171877
Naftacen Naphthacene Q379089
naftalen Naphthalene Q179724
nalokson Naloxone Q282902
Nandrolon Nandrolone Q421709
Naproksen Naproxen Q1215575
naringenina Naringenin Q418374
Naringina Naringin Q418469
nedokromil Nedocromil Q416706
nefopam Nefopam Q599052
neodym Neodymium Q1388
neon Neon Q654
Neostygmina Neostigmine Q410546
Nepetalakton Nepetalactone Q414257
neptun Neptunium Q1105
Nerol Nerol Q415359
Nerolidol Nerolidol Q415421
Newirapina Nevirapine Q263713
Nifedypina Nifedipine Q39111
nifurtymoks Nifurtimox Q411582
nihon Nihonium Q1301
nikiel Nickel Q744
Niklozamid Niclosamide Q418523
Nilotynib Nilotinib Q412327
Nimesulid Nimesulide Q20994
nimetazepam Nimetazepam Q6149812
Ninhydryna Ninhydrin Q421098
Nintedanib Nintedanib Q15149723
niob Niobium Q1046
Nitinol Nickel titanium Q911886
Nitrazepam Nitrazepam Q410078
nitrobenzen Nitrobenzene Q407290
Nitroetan Nitroethane Q417316
Nitrofurantoina Nitrofurantoin Q422669
nitrogliceryna Nitroglycerin Q162867
Nitroguanidyna Nitroguanidine Q126657
Nitrometan Nitromethane Q407733
nitroprusydek sodu Sodium nitroprusside Q27108300
nobel Nobelium Q1901
Nomex Nomex Q2319815
nonan Nonane Q150694
nonanal Nonanal Q419668
Nonoksynol-9 Nonoxynol-9 Q420039
noradrenalina Norepinephrine Q186242
Norbornan Norbornane Q418111
Norbornen Norbornene Q420176
nordazepam Nordazepam Q3180288
noretysteron Norethisterone Q421352
norfloksacyna Norfloxacin Q417897
Octan amonu Ammonium acetate Q410156
octan baru Barium acetate Q421133
Octan butylu Butyl acetate Q411073
octan cynku Zinc acetate Q204639
octan etylu Ethyl acetate Q407153
Octan izoamylu Isoamyl acetate Q221307
Octan izobutylu Isobutyl acetate Q420657
octan metylu Methyl acetate Q414189
octan miedzi(II) Copper(II) acetate Q421854
octan ołowiu(II) Lead(II) acetate Q422837
octan potasu Potassium acetate Q409199
octan propylu Propyl acetate Q415750
octan sodu Sodium acetate Q339940
octan wapnia Calcium acetate Q409251
octan winylu Vinyl acetate Q377339
odczynnik Dessa-Martina Dess-Martin periodinane Q420909
oganeson Oganesson Q1307
oksaliplatyna Oxaliplatin Q422327
Oksamid Oxamide Q423341
Oksazepam Oxazepam Q412299
oksazolam Oxazolam Q2759512
oksazolidyna Oxazolidine Q417695
oksetan Oxetane Q418107
Oksiren Oxirene Q964273
okskarbazepina Oxcarbazepine Q176301
oksybutynina Oxybutynin Q1060922
oksykodon Oxycodone Q407535
oksym fosgenu Phosgene oxime Q3241634
oksymetazolina Oxymetazoline Q417813
oksymorfon Oxymorphone Q423380
oksytetracyklina Oxytetracycline Q411646
oksytocyna Oxytocin Q169960
Oktadekan Octadecane Q150900
oktan Octane Q150681
oktanitrokuban Octanitrocubane Q413940
Olanzapina Olanzapine Q201872
olaparyb Olaparib Q7083106
Oliwiny Olivine Q22693
ołów Lead Q708
omeprazol Omeprazole Q422210
ondansetron Ondansetron Q410011
Opipramol Opipramol Q416562
Oranż metylowy Methyl orange Q409196
Orlistat Orlistat Q424163
Oseltamiwir Oseltamivir Q211509
osm Osmium Q751
Owalen Ovalene Q2122603
paklitaksel Paclitaxel Q423762
paliperidon Paliperidone Q423292
Palitoksyna Palytoxin Q425134
pallad Palladium Q1089
Palmitynian cetylu Cetyl palmitate Q409361
Pankuronium Pancuronium Q27107612
pantenol Panthenol Q196473
papaweryna Papaverine Q410374
paracetamol Paracetamol Q57055
paraksantyna Paraxanthine Q419223
Paraldehyd Paraldehyde Q424342
paroksetyna Paroxetine Q408471
Parytaprewir Paritaprevir Q16824572
Patulina Patulin Q414526
Peginterferon alfa-2a Interferon-alpha 2a Q420056
Pemolina Pemoline Q419008
Pentachlorek antymonu Antimony pentachloride Q417103
pentachlorek arsenu Arsenic pentachloride Q2983863
pentachlorek fosforu Phosphorus pentachloride Q283427
Pentadekan Pentadecane Q150831
Pentaerytryt Pentaerythritol Q421828
pentafluorek arsenu Arsenic pentafluoride Q425229
Pentafluorek bromu Bromine pentafluoride Q417069
Pentafluorek jodu Iodine pentafluoride Q417415
pentakarbonylek żelaza Iron pentacarbonyl Q412278
pentamidyna Pentamidine Q416206
pentan Pentane Q150429
pentatlenek diarsenu Arsenic pentoxide Q411256
pentatlenek diazotu Dinitrogen pentoxide Q408458
Pentazocyna Pentazocine Q415793
Pentobarbital Pentobarbital Q409632
pentoksyfilina Pentoxifylline Q416331
Pentryt Pentaerythritol tetranitrate Q189334
Perazyna Perazine Q392481
Perfenazyna Perphenazine Q423520
Perilartyna Perillartine Q416102
permetryna Permethrin Q411635
Perylen Perylene Q417674
Petydyna Pethidine Q55434
picen Picene Q3180495
Pikloram Picloram Q424662
Pikrotoksyna Picrotoxin Q416602
pilokarpina Pilocarpine Q411461
pinazepam Pinazepam Q7194856
Piorunian rtęci Mercury(II) fulminate Q309033
Piorunian srebra Silver fulminate Q420019
pioruniany Fulminate ion Q2732101
piperazyna Piperazine Q409292
piperydyna Piperidine Q410234
pipradrol Pipradrol Q2084598
Piracetam Piracetam Q410069
pirazol Pyrazole Q408908
pirazyna Pyrazine Q424284
pirazynamid Pyrazinamide Q417571
piren Pyrene Q415723
pirenzepina Pirenzepine Q419550
pirogalol Pyrogallol Q388692
pirokatechina Pyrocatechol Q282440
pirol Pyrrole Q242627
Pirosiarczyn potasu Potassium metabisulfite Q417881
Pirydoksyna Pyridoxine Q423746
Pirydostygmina Pyridostigmine Q419472
pirydyna Pyridine Q210385
Pirymetamina Pyrimethamine Q421072
pirymidyna Pyrimidine Q207722
Pirytramid Piritramide Q416439
platyna Platinum Q880
pluton Plutonium Q1102
PLZT Lead zirconate titanate Q883484
Podchloryn sodu Sodium hypochlorite Q407204
Podofilotoksyna Podophyllotoxin Q421193
Podtlenek węgla Carbon suboxide Q411352
Poliacetylen Polyacetylene Q419099
polon Polonium Q979
Ponadtlenek potasu Potassium superoxide Q411162
potas Potassium Q703
praktolol Practolol Q7237376
prazeodym Praseodymium Q1386
Prazepam Prazepam Q2149443
Prazykwantel Praziquantel Q424145
prednizolon Prednisolone Q11426176
prednizon Prednisone Q424972
Pregabalina Pregabalin Q412174
Primaza DNA primase Q411120
progesteron Progesterone Q26963
Prokaina Procaine Q423741
prokarbazyna Procarbazine Q418656
Prokwanil Proguanil Q420607
promet Promethium Q1809
Prometazyna Promethazine Q422970
Prontosil Prontosil Q418758
propan Propane Q131189
propanal Propionaldehyde Q422909
propanol Propan-1-ol Q14985
propanonitryl Propionitrile Q414458
propen Propylene Q151324
Propofol Propofol Q422740
propranolol Propranolol Q423364
Propylheksedryna Propylhexedrine Q408704
propylotiouracyl Propylthiouracil Q377342
propyn Propyne Q151446
protaktyn Protactinium Q1109
pseudoefedryna Pseudoephedrine Q263958
psoralen Psoralen Q417788
psylocybina Psilocybin Q208118
psylocyna Psilocin Q409150
Puromycyna Puromycin Q424696
puryna Purine Q188261
Pyritinol Pyritinol Q416361
rabeprazol Rabeprazole Q3515
rad Radium Q1128
radon Radon Q1133
Rafinoza Raffinose Q410005
raloksyfen Raloxifene Q425223
Ramipryl Ramipril Q412666
Ramnoza Rhamnose Q414109
ranelinian strontu Strontium ranelate Q419215
ranitydyna Ranitidine Q423037
Reboksetyna Reboxetine Q418970
remifentanyl Remifentanil Q417902
ren Rhenium Q737
repaglinid Repaglinide Q2195995
Resazuryna Resazurin Q409628
Resweratrol Resveratrol Q407329
Retinal Retinal Q422001
Retinol Retinol Q424976
retygabina Retigabine Q2146170
Rezorcyna Resorcinol Q408865
rezynyferatoksyna Resiniferatoxin Q3277888
rifampicyna Rifampicin Q422652
Riluzol Riluzole Q415744
Risperidon Risperidone Q412443
Ro15-4513 Ro15-4513 Q7339199
rod Rhodium Q1087
Rodamina B Rhodamine B Q429022
rodanek potasu Potassium thiocyanate Q412113
Rodanki Thiocyanate ion Q60839
roentgen Roentgenium Q1272
Ropiwakaina Ropivacaine Q279504
rosuwastatyna Rosuvastatin Q415159
Rozyglitazon Rosiglitazone Q424771
rtęć Mercury (element) Q925
rubid Rubidium Q895
Rubren Rubrene Q415911
ruten Ruthenium Q1086
rutherford Rutherfordium Q1226
Rutyna Rutin Q407857
Rutynoza Rutinose Q259374
Rybawiryna Ribavirin Q421862
rybitol Ribitol Q416534
Rybozo-5-fosforan Ribose 5-phosphate Q418855
Rybulozo-1,5-bisfosforan Ribulose 1,5-bisphosphate Q418860
rycyna Ricin Q408668
Ryfabutyna Rifabutin Q1135705
rymantadyna Rimantadine Q42171
Rytonawir Ritonavir Q422618
rytuksymab Rituximab Q412323
sacharoza Sucrose Q4027534
sacharyna Saccharin Q191381
sakubitryl Sacubitril Q17811448
Sakwinawir Saquinavir Q422654
salamandryna Samandarin Q425064
salbutamol Salbutamol Q410358
Salen Salen ligand Q3042079
salicylamid Salicylamide Q2496906
salicylan fenylu Phenyl salicylate Q421259
salicylan metylu Methyl salicylate Q407669
salicyna Salicin Q419173
salmeterol Salmeterol Q424333
Salwarsan Arsphenamine Q410762
samar Samarium Q1819
sarin Sarin Q187695
seaborg Seaborgium Q1234
Sedoheptulozo-7-fosforan Sedoheptulose 7-phosphate Q3040325
sekbutabarbital Butabarbital Q410608
Selegilina Selegiline Q47495783
selen Selenium Q876
Selenek kadmu Cadmium selenide Q420704
selenian sodu Sodium selenate Q419488
selenin sodu Sodium selenite Q414626
Selenocysteina Selenocysteine Q408663
Selenowodór Hydrogen selenide Q409314
semikarbazyd Semicarbazide Q417535
serotonina Serotonin Q167934
Serpiny Serine protease inhibitors Q420068
sertralina Sertraline Q407617
sewofluran Sevoflurane Q419394
sfingozyna Sphingosine Q46298
siarczan amonu Ammonium sulfate Q191831
siarczan baru Barium sulfate Q309038
siarczan chromu(III) potasu Chrome alum Q425240
Siarczan cynku Zinc sulfate Q204954
siarczan dimetylu Dimethyl sulfate Q413421
siarczan glinu Aluminium sulfate Q421857
Siarczan hydroksyloaminy Hydroxylammonium sulfate Q416490
siarczan magnezu Magnesium sulfate Q288266
Siarczan manganu(II) Manganese(II) sulfate Q409393
siarczan miedzi(II) Copper(II) sulfate Q107184
Siarczan niklu(II) Nickel(II) sulfate Q411337
siarczan ołowiu(II) Lead(II) sulfate Q407821
Siarczan potasu Potassium sulfate Q193054
siarczan sodu Sodium sulfate Q211737
siarczan srebra(I) Silver(I) sulfate Q411864
siarczan wapnia Calcium sulfate Q407258
siarczan żelaza(II) Iron(II) sulfate Q214863
siarczek cynku Zinc sulfide Q204952
siarczek dimetylu Dimethyl sulfide Q423133
siarczek kadmu Cadmium sulfide Q179619
siarczek karbonylu Carbonyl sulfide Q412371
siarczek miedzi(I) Copper(I) sulfide Q425127
siarczek ołowiu(II) Lead(II) sulfide Q411436
siarczek potasu Potassium sulfide Q408920
siarczek sodu Sodium sulfide Q407510
siarczek srebra Silver sulfide Q421085
siarczek wapnia Calcium sulfide Q408464
siarczek żelaza(II) Iron(II) sulfide Q407993
Siarczyn sodu Sodium sulfite Q407806
siarka Sulfur Q682
siarkowodór Hydrogen sulfide Q170591
Sibutramina Sibutramine Q424151
sildenafil Sildenafil Q191521
Silikażel Silica gel Q308976
simazyna Simazine Q416160
simwastatyna Simvastatin Q670131
sirolimus Sirolimus Q32089
skand Scandium Q713
skopolamina Scopolamine Q337188
Sofosbuwir Sofosbuvir Q2502747
Soman Soman Q408044
sorbinian potasu Potassium sorbate Q410744
sorbinian sodu Sodium sorbate Q420152
sorbinian wapnia Calcium sorbate Q425183
Sorbitol Sorbitol Q245280
Sorboza Sorbose Q378611
sotalol Sotalol Q413591
sód Sodium Q658
sól Mohra Mohr's salt Q373365
Sparteina Sparteine Q419552
spirapryl Spirapril Q835757
spironolakton Spironolactone Q422188
srebro Silver Q1090
Stearynian sodu Sodium stearate Q420066
Streptokinaza Streptokinase Q416485
streptomycyna Streptomycin Q192717
stront Strontium Q938
Strychnina Strychnine Q194406
styren Styrene Q28917
sufentanyl Sufentanil Q417915
sulfadiazyna Sulfadiazine Q2555060
sulfametoksazol Sulfamethoxazole Q415843
sulfasalazyna Sulfasalazine Q420035
sulfolan Sulfolane Q416239
sulforafan Sulforaphane Q424489
sumatryptan Sumatriptan Q416978
Sunitynib Sunitinib Q417542
Suramina Suramin Q425946
szczawian amonu Ammonium oxalate Q419626
szczawian wapnia Calcium oxalate Q412399
Szkło kwarcowe Fused quartz Q2122463
tabun Tabun Q143289
Tadalafil Tadalafil Q424156
tal Thallium Q932
talidomid Thalidomide Q203174
Tamoksyfen Tamoxifen Q412178
tantal Tantalum Q1123
tauryna Taurine Q207051
Teanina Theanine Q909931
Tebaina Thebaine Q410169
technet Technetium Q1054
Tejksobaktyna Teixobactin Q18720369
tellur Tellurium Q1100
tellurek bizmutu(III) Bismuth telluride Q415256
tellurek cynku Zinc telluride Q204935
tellurowodór Hydrogen telluride Q411266
temazepam Temazepam Q414796
temokapryl Temocapril Q7698194
tenes Tennessine Q1306
Tenofowir Tenofovir Q155954
teobromina Theobromine Q206844
teofilina Theophylline Q407308
terb Terbium Q1838
terbinafina Terbinafine Q415259
tert-butanol Tert-butanol Q285790
testosteron Testosterone Q1318776
tetrabenazyna Tetrabenazine Q413050
tetraboran sodu Borax Q5319
tetrachloroeten Tetrachloroethylene Q410772
tetracyklina Tetracycline Q193045
Tetradekan Tetradecane Q150808
Tetraetyloołów Tetraethyllead Q266210
tetrafluoroeten Tetrafluoroethylene Q412460
tetrafluorometan Carbon tetrafluoride Q423055
tetrahydrofuran Tetrahydrofuran Q278332
Tetrahydrogestrinon Tetrahydrogestrinone Q416940
tetrahydroglinian litu Lithium aluminium hydride Q409574
Tetrahydrokannabinol Tetrahydrocannabinol Q190067
tetrahydropiran Tetrahydropyran Q412815
tetrahydrotiofen Tetrahydrothiophene Q412118
tetrakaina Tetracaine Q419608
Tetralina Tetralin Q420416
Tetrametylosilan Tetramethylsilane Q415329
Tetranitrometan Tetranitromethane Q412241
Tetrazepam Tetrazepam Q421104
tetrodotoksyna Tetrodotoxin Q379842
Tetryl Tetryl Q409753
Tiabendazol Thiabendazole Q424986
Tiametoksam Thiamethoxam Q1040678
Tianeptyna Tianeptine Q424260
tiazol Thiazole Q413426
tinidazol Tinidazole Q1321320
tiofen Thiophene Q305364
tioksanten Thioxanthenes Q2628525
tiomersal Thiomersal Q411046
tiomocznik Thiourea Q528995
tiorydazyna Thioridazine Q58375
tiosiarczan sodu Sodium thiosulfate Q339866
tlen Oxygen Q629
tlenek azotu Nitric oxide Q207843
Tlenek baru Barium oxide Q408892
tlenek berylu Beryllium oxide Q422714
tlenek chromu(III) Chromium(III) oxide Q407905
tlenek chromu(VI) Chromium trioxide Q931335
tlenek cynku Zinc oxide Q190077
Tlenek cyny Tin(II) oxide Q204980
Tlenek cyrkonu Zirconium dioxide Q36200
tlenek diazotu Nitrous oxide Q905750
tlenek dichloru Dichlorine monoxide Q1154631
Tlenek disiarki Disulfur monoxide Q3502614
Tlenek etylenu Ethylene oxide Q407473
Tlenek krzemu Silicon monoxide Q414909
tlenek litu Lithium oxide Q385662
tlenek magnezu Magnesium oxide Q214769
Tlenek manganu(II) Manganese(II) oxide Q414669
Tlenek manganu(IV) Manganese dioxide Q407674
Tlenek manganu(VII) Manganese heptoxide Q27506
Tlenek miedzi(I) Copper(I) oxide Q407709
Tlenek miedzi(II) Copper(II) oxide Q421787
tlenek osmu(VIII) Osmium tetroxide Q422021
Tlenek potasu Potassium oxide Q408880
Tlenek rtęci(II) Mercury(II) oxide Q174727
tlenek rutenu(IV) Ruthenium(IV) oxide Q417022
Tlenek siarki Sulfur monoxide Q3245422
Tlenek sodu Sodium oxide Q407467
Tlenek srebra(I) Silver(I) oxide Q407815
tlenek wanadu(III) Vanadium(III) oxide Q425350
Tlenek wanadu(V) Vanadium(V) oxide Q409173
tlenek wapnia Calcium oxide Q185006
tlenek węgla Carbon monoxide Q2025
tlenek żelaza(II) diżelaza(III) Magnetite Q411235
tofisopam Tofisopam Q945537
Tolperizon Tolperisone Q369648
toluen Toluene Q15779
topiramat Topiramate Q221174
topotekan Topotecan Q419953
tor Thorium Q1115
tramadol Tramadol Q407592
trandolapryl Trandolapril Q929420
trazodon Trazodone Q411457
trehaloza Trehalose Q421773
tretynoina Tretinoin Q29417
Triamcynolon Triamcinolone Q1074056
triazolam Triazolam Q412143
tribromek boru Boron tribromide Q415804
Trichlorek antymonu Antimony trichloride Q411279
trichlorek arsenu Arsenic trichloride Q411245
Trichlorek azotu Nitrogen trichloride Q409473
trichlorek fosforu Phosphorus trichloride Q409707
trichlorek fosforylu Phosphoryl chloride Q898387
trichloroeten Trichloroethylene Q407936
trichlorofluorometan Trichlorofluoromethane Q423000
tridekan Tridecane Q150788
Trietyloamina Triethylamine Q139199
Trifenylen Triphenylene Q2975866
Trifenylometan Triphenylmethane Q424277
trifluorek bizmutu Bismuth trifluoride Q425248
trifluorek bromu Bromine trifluoride Q419784
Trifluorek chloru Chlorine trifluoride Q411305
trifluorojodometan Trifluoroiodomethane Q7841502
Trifluorometan Trifluoromethane Q410612
trifluperidol Trifluperidol Q4463264
trifosgen Triphosgene Q421346
Trijodek azotu Nitrogen triiodide Q407716
trijodotyronina Triiodothyronine Q327362
Triklabendazol Triclabendazole Q419739
Trimeperydyna Trimeperidine Q4463083
trimetoprym Trimethoprim Q422665
Trimetyloamina Trimethylamine Q423953
trimetylogal Trimethylgallium Q419426
Trimetylosilanol Trimethylsilanol Q416218
Tritlenek diantymonu Antimony trioxide Q409035
tritlenek diarsenu Arsenic trioxide Q7739
tritlenek diazotu Dinitrogen trioxide Q407833
tritlenek diboru Boron trioxide Q411076
tritlenek diglinu Aluminium oxide Q177342
Tritlenek diwodoru Trioxidane Q417642
Tritlenek siarki Sulfur trioxide Q242715
Tropan Tropane Q410271
tropikamid Tropicamide Q29310
Trotyl Trinitrotoluene Q170167
tryptamina Tryptamine Q409439
tujon Thujone Q421838
tul Thulium Q1853
Tymidyna Thymidine Q422464
tymina Thymine Q171973
tymol Thymol Q408883
Tymoloftaleina Thymolphthalein Q421048
tymolol Timolol Q413994
Typranawir Tipranavir Q423404
tytan Titanium Q716
Tytanian baru Barium titanate Q415484
ultramaryna Ultramarine Q219660
unbinilium Unbinilium Q1146
undekan Undecane Q150731
ununennium Ununennium Q1139
uracyl Uracil Q182990
uran Uranium Q1098
Urobilinogen Urobilinogen Q57054
urotropina Hexamine Q71969
urydyna Uridine Q422573
Vicodin Vicodin Q595306
VX VX nerve agent Q421809
waldekoksyb Valdecoxib Q347613
walgancyklowir Valganciclovir Q423384
Walina Valine Q483752
wanad Vanadium Q722
wanilina Vanillin Q33495
wankomycyna Vancomycin Q424027
wapń Calcium Q706
Wardenafil Vardenafil Q424161
wareniklina Varenicline Q411330
warfaryna Warfarin Q407431
Wenlafaksyna Venlafaxine Q898407
werapamil Verapamil Q410291
węgiel Carbon Q623
węglan amonu Ammonium carbonate Q204873
węglan baru Barium carbonate Q409224
węglan cynku Zinc carbonate Q204661
węglan dimetylu Dimethyl carbonate Q416254
węglan litu Lithium carbonate Q410174
węglan magnezu Magnesium carbonate Q407931
węglan miedzi(II) Copper(II) carbonate Q409630
węglan niklu(II) Nickel(II) carbonate Q417856
węglan potasu Potash Q379885
węglan sodu Sodium carbonate Q190227
węglan strontu Strontium carbonate Q413629
węglan wapnia Calcium carbonate Q23767
węglan wodorotlenek ołowiu(II) Lead paint Q656004
Węglik krzemu Silicon carbide Q412356
Węglik tytanu Titanium carbide Q420675
Węglik wolframu Tungsten carbide Q423265
wigabatryna Vigabatrin Q421663
Winblastyna Vinblastine Q282629
Winian sodowo-potasowy Potassium sodium tartrate Q303489
Winkrystyna Vincristine Q408977
witamina B1 Thiamine Q83187
Witamina B2 Riboflavin Q130365
Witamina B3 Niacin Q134658
witamina C Ascorbic acid Q199678
woda Water Q283
wodorek berylu Beryllium hydride Q417304
wodorek litu Lithium hydride Q79583
Wodorek sodu Sodium hydride Q407924
Wodorofosforan sodu Disodium phosphate Q418448
wodorosiarczan metylu Methyl bisulfate Q2823290
wodorosiarczan potasu Potassium bisulfate Q411108
wodorosiarczan sodu Sodium bisulfate Q411103
wodorotlenek baru Barium hydroxide Q407605
wodorotlenek glinu Aluminium hydroxide Q407125
wodorotlenek kobaltu(II) Cobalt(II) hydroxide Q417152
wodorotlenek litu Lithium hydroxide Q407613
wodorotlenek magnezu Magnesium hydroxide Q407548
Wodorotlenek miedzi(II) Copper(II) hydroxide Q186357
Wodorotlenek potasu Potassium hydroxide Q132298
wodorotlenek sodu Sodium hydroxide Q102769
wodorotlenek wapnia Calcium hydroxide Q182849
wodorowęglan sodu Sodium bicarbonate Q179731
Wodorowinian potasu Potassium bitartrate Q18745
wodór Hydrogen Q556
Wodzian chloralu Chloral hydrate Q412340
Wolemitol Volemitol Q3045262
wolfram Tungsten Q743
zafirlukast Zafirlukast Q928378
zaleplon Zaleplon Q145052
zasadowy salicylan bizmutawy Bismuth subsalicylate Q81890
Zgorzelina Mill scale Q1844333
zieleń bromokrezolowa Bromocresol green Q418613
zieleń brylantowa Brilliant green Q427105
zieleń malachitowa Malachite green Q408815
Zieleń paryska Paris Green Q339657
Zieleń S Green S Q420143
złoto Gold Q897
zolpidem Zolpidem Q218842
Zopiklon Zopiclone Q220426
Zyprazydon Ziprasidone Q205517
Żel Gels Q185744
Żelazian(VI) potasu Potassium ferrate Q418315
żelazicyjanek potasu Potassium ferricyanide Q408810
żelazo Iron Q677
żelazocyjanek potasu Potassium ferrocyanide Q422017
Żółcień 2G Yellow 2G Q424528
żółcień metylowa Methyl yellow Q416956
Żółcień pomarańczowa FCF Sunset Yellow Q410095
β-alanina Beta-alanine Q310919
β-apo-8′-karotenal Apocarotenal Q274972
β-karbolina Carbolines Q414226
β-karoten Carotenes Q306135
β-laktuloza Lactulose Q422689
γ-butyrolakton Gamma-butyrolactone Q79739
Koniec listy wygenerowanej automatycznie.