Kopernik (pierwiastek)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Kopernik
roentgen ← kopernik → nihon
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a.

kopernik, Cn, 112
(łac. copernicium)

Grupa, okres, blok

12, 7, d

Właściwości metaliczne

metal przejściowy

Masa atomowa

[285][1][a]

Numer CAS

54084-26-3

Kopernik (Cn, łac. copernicium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym, o liczbie atomowej 112.

Nazwa[edytuj | edytuj kod]

Nazwa pierwiastka została oficjalnie zatwierdzona przez IUPAC 19 lutego 2010 roku i pochodzi od nazwiska astronoma Mikołaja Kopernika[2]. Wcześniej stosowano tymczasową nazwę ununbi (symbol Uub), zgodnie z nomenklaturą IUPAC, a nieoficjalnie także „eka-rtęć” (eka-Hg), jako że pierwiastek ten w układzie okresowym znajduje się bezpośrednio pod rtęcią. Polska nazwa pierwiastka ustalona przez Polskie Towarzystwo Chemiczne brzmi „kopernik”[3].

Historia badań[edytuj | edytuj kod]

Kopernik został po raz pierwszy uzyskany w laboratorium GSI w Darmstadt w Niemczech poprzez bombardowanie jonami cynku-70 ołowianej tarczy (tzw. „zimna” synteza, której nie należy mylić z zimną fuzją). Dokonał tego zespół naukowców, którym kierowali S. Hoffman, V. Ninov i F.P. Hessburger, w dniu 9 lutego 1996 roku[4]. Reakcja jądrowa, w której został otrzymany izotop 277Cn, ma postać:

20882Pb + 7030Zn278112Cn*277112Cn + n

W roku 2002 zespół Hoffmana poinformował o ponownym otrzymaniu koperniku[4]. W każdym z tych eksperymentów zaobserwowano jeden atom pierwiastka o czasie życia rzędu 1 s. Jednoznacznie zidentyfikowano go na podstawie łańcucha skorelowanych ze sobą rozpadów jądrowych (w tym przypadku sześciu rozpadów α) prowadzących do znanych wcześniej jąder. Interpretacja Hoffmana została potwierdzona dzięki syntezie koperniku z tych samych substratów przez japońską grupę naukowców K. Mority i współpracowników (2005, 2007)[4]. IUPAC oficjalnie uznała odkrycie niemieckich naukowców 10 czerwca 2009[5].

W późniejszych eksperymentach izotop 283Cn o czasie życia rzędu kilku do kilkuset sekund otrzymany został przez zespoły z Dubnej i GSI w wyniku bombardowania jonami 48Ca tarcz uranowych, plutonowych i kiurowych (tzw. „gorąca fuzja”)[4]. W eksperymencie w Dubnej korzystano z krzemowych detektorów promieniowania α opracowanych w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie przez zespół badawczy kierowany przez Macieja Węgrzeckiego[6].

Otrzymanie koperniku w wyniku bombardowania tarczy wolframowej protonami o energiach rzędu wielu GeV, ogłoszone przez A. Marinova w roku 2003, zostało uznane za niepotwierdzone i wynikające prawdopodobnie z błędów aparaturowych. Rezultatów tych nie udało się powtórzyć w innych laboratoriach[4].

Właściwości[edytuj | edytuj kod]

Obliczenia teoretyczne wskazują, że stabilny izotop koperniku byłby prawdopodobnie lotną cieczą o temperaturze topnienia ok. 10 °C i temperaturze wrzenia ok. 70 °C. Jego gęstość oszacowana została na 14,0 g/cm3, czyli jedynie niewiele więcej niż gęstość rtęci (13,5 g/cm3)[7].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Wartość w nawiasach klamrowych jest liczbą masową najtrwalszego izotopu tego pierwiastka, z uwagi na to, że nie posiada on trwałych izotopów, a tym samym niemożliwe jest wyznaczenie dla niego standardowej względnej masy atomowej. Bezwzględna masa atomowa tego izotopu wynosi: 285,17723 u (285
  Cn
  ).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Thomas Prohaska i inni, Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report), „Pure and Applied Chemistry”, 94 (5), 2021, s. 573–600, DOI10.1515/pac-2019-0603 (ang.).
 2. International Union of Pure and Applied Chemistry: Element 112 is Named Copernicium. 2010-02-20. [dostęp 2010-02-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-11-27)]. (ang.).
 3. Informacja w sprawie polskiej nazwy dla nowego pierwiastka Copernicium o liczbie atomowej 112. „Orbital”, s. 210, lipiec-październik 2010. Polskie Towarzystwo Chemiczne. [dostęp 2014-02-07]. (pol.). 
 4. a b c d e R.C. Barber, H.W. Gäggeler, P.J. Karol, H. Nakahara, E. Vardaci, E. Vogt. Discovery of the element with atomic number 112 (IUPAC Technical Report). „Pure Appl. Chem.”. 81 (7), s. 1331–1343, 2009. DOI: 10.1351/PAC-REP-08-03-05. (ang.). 
 5. A New Chemical Element in the Periodic Table. GSI, 2009-06-10. [dostęp 2010-04-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-08-23)].
 6. Opracowanie i uruchomienie produkcji doświadczalnej rodziny krzemowych detektorów chromatograficznych dla eksperymentów w dziedzinie chemii radiacyjnej. Instytut Technologii Elektronowej. [dostęp 2011-11-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-20)]. (pol.).
 7. Jan‐Michael Mewes i inni, Copernicium: A Relativistic Noble Liquid, „Angewandte Chemie International Edition”, 58 (50), 2019, s. 17964–17968, DOI10.1002/anie.201906966, PMID31596013, PMCIDPMC6916354 (ang.).