Lukson

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Luksony – wspólna nazwa zaproponowana w 1962 roku dla cząstek o zerowej masie spoczynkowej, które zawsze poruszają się z prędkością światła[1]. Termin jest stosowany w kontekście hipotez istnienia tachionów[2] oraz symetrii bradionowo-luksonowej[3].

Do luksonów zaliczane są fotony[2]. Zerowa jest teoretyczna masa spoczynkowa gluonów, choć niewielkiej masy, rzędu kilku MeV/c² nie można wykluczyć[4] – z doświadczeń przeprowadzonych w obszarze fizyki wysokich energii wynika, że masa gluonów nie przekracza 1,3 MeV/c², jednak z rozważań kosmologicznych można wyciągnąć wniosek, że nie powinna ona przekraczać 2·10−10 MeV/c²[5]. Zgodnie z przewidywaniami teorii strun hipotetyczny grawiton również jest bezmasowy[6], istnieją jednak prace teoretyczne przewidujące, że zarówno grawiton, jak i foton, mogą posiadać bardzo małą, lecz niezerową masę spoczynkową[7]. Na podstawie wyników eksperymentów związanych z obserwacją fal grawitacyjnych górne ograniczenie masy grawitonu oszacowano na 1,2·10−22 MeV/c²[8], jednak oszacowanie to jest związane z założeniami dotyczącymi komptonowskiej długości fali, które niekoniecznie muszą być prawdziwe[7].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. O.M.P. Bilaniuk, V.K. Deshpande, E.C.G. Sudarshan, “Meta” Relativity, „American Journal of Physics”, 30 (10), 1962, s. 718–723, DOI10.1119/1.1941773.
  2. a b E. Recami, Classical tachyons and possible applications, „La Rivista del Nuovo Cimento”, 9 (6), 1986, s. 13, DOI10.1007/bf02724327.
  3. V. Majerník, Bradyon-luxon symmetry, „Foundations of Physics Letters”, 10 (4), 1997, s. 357–370, DOI10.1007/bf02764106.
  4. Gauge and Higgs Bosons, [w:] K. Nakamura, Particle Data Group, Review of Particle Physics, „Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics”, 37 (7A), 2010, s. 417, DOI10.1088/0954-3899/37/7A/075021 [dostęp 2020-11-12].
  5. F.J. Ynduráin, Limits on the mass of the gluon, „Physics Letters B”, 345 (4), s. 524–526, DOI10.1016/0370-2693(94)01677-5.
  6. Spenta R. Wadia, String theory: a framework for quantum gravity and various applications, „Current Science”, 95 (9), Current Science Association, 2008, s. 1252–1267, arXiv:0809.1036v2, JSTOR24103236.
  7. a b Ioannis Haranas, Ioannis Gkigkitzis, The Mass of Graviton and Its Relation to the Number of Information according to the Holographic Principle, „International Scholarly Research Notices”, 2014, 2014, s. 1–8, DOI10.1155/2014/718251, PMCIDPMC4897075 [dostęp 2018-04-11].
  8. B.P. Abbott i inni, Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger, „Physical Review Letters”, 116 (6), 2016, DOI10.1103/physrevlett.116.061102.