Rada Miasta Gdańska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rada Miasta Gdańska
Ilustracja
Nowy Ratusz siedziba i miejsce posiedzeń rady miasta Gdańsk od 1999
Województwo pomorskie
Powiat miejski Gdańsk
Miejsce  pomorskie
Polska Polska
Adres ul. Wały Jagiellońskie 1

80-853 Gdańsk

Liczba radnych 33
Kadencja VIII (2018-2023)
Przewodniczący Rady Agnieszka Owczarczak
Wiceprzewodniczący Rady Teresa Wasilewska, Piotr Gierszewski, Mateusz Skarbek
Dyrektor Kancelarii Rady p.o. Wioletta Krewniak
strona internetowa rady

Rada Miasta Gdańskasamorządowy organ władzy uchwałodawczej w Gdańsku, sprawujący także funkcje kontrolne, złożony z radnych pochodzących z wyboru, działający na podstawie przepisów o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym.

Do 1945[edytuj | edytuj kod]

Rada miasta Gdańska powstała najprawdopodobniej w okolicach 1272 roku, po buncie mieszczan gdańskich. Początkowo rada była wybierana przez ludność gdańską, następnie z woli zbiorowości społecznej. Rada swoimi działaniami doprowadziła także do ograniczenia roli sołtysa, skupiając w swoim ręku władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

W Głównym Mieście do 1457 roku funkcjonowały dwie rady: Rada Ogólna i Rada Zasiadająca. Rada Ogólna posiadała 24 członków (4 burmistrzów i 20 rajców), wybierała ona Radę Zasiadającą która posiadała 12 członków (2 burmistrzów i 10 rajców), mandat rajcy był dożywotni. Rada Zasiadająca była organem sprawującym rządy w mieście. Z członków rady wybierano burmistrzów.

Po wojnie trzynastoletniej, kiedy Główne Miasto uzyskało wielki przywilej od polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka podporządkowało swojej władzy także Stare Miasto, Osiek i tereny po zniszczonym Młodym Mieście. W Gdańsku funkcjonowała Rada Ogólna, reprezentująca całość zjednoczonego miasta. Zasiadało w niej czterech burmistrzów,19 rajców (w tym 5 ze Starego Miasta Gdańska, dysponujących jednak tylko jednym głosem). Rajcowie sprawowali pieczę nad szpitalami, strażą pożarną, mennicą, aptekami, bractwami strzeleckimi, cechami itp.

W latach 1342–1525 we władzach Głównego Miasta zasiadali przedstawiciele 245 rodzin, natomiast w latach 1526–1792 tylko 128. W okresie nowożytnym władzę w Gdańsku sprawowała grupka najbogatszych mieszczan i patrycjuszy. Wynikało to również z faktu, że godność rajcy była przez dłuższy czas funkcją honorową. Osoby zasiadające w Radzie Miejskiej musiały zatem dysponować własnym majątkiem.

W 1526 roku utworzono Trzeci Ordynek (I Ordynek stanowiła Rada Miasta, II Ordynek – Ława Miejska Głównego i Starego Miasta). W skład Trzeciego Ordynku weszli reprezentanci najważniejszych w tym czasie cechów głównych, czyli rzeźników, piekarzy, szewców i kowali. Do 1678 członków Trzeciego Ordynku wybierała Rada Miejska, zwoływała ich też na posiedzenia i wskazywała sprawy, które poddawano dyskusji.

W 1793 roku, po II rozbiorze Polski, Gdańsk znalazł się w granicach Prus. 17 kwietnia zawieszono działanie Rady Miejskiej, Ławy i Trzeciego Ordynku; 7 maja członkowie Rady Miejskiej, na znak żałoby zrezygnowawszy ze zwyczajowych, ozdobnych strojów, w czarnych odzieniach bez ozdób, złożyli w sali Ratusza Głównego Miasta hołd i przysięgę wierności reprezentantom króla pruskiego. 13 maja powołano tymczasowy, osiemnastoosobowy Zarząd Miasta z prezydentem na czele. Zarząd Miasta przejął większość dotychczasowych obowiązków Rady Miejskiej, powołano też specjalną komisję do spraw szkolnych i kościelnych, Ławę Miejską zastąpiono sądem miejskim, rozwiązano Trzeci Ordynek. 25 lipca 1794 roku tymczasowy Zarząd Miasta rozwiązano, wprowadzając nowe zasady działania władz miejskich. Wyłoniony wówczas nowy Zarząd Miasta, podlegający Kamerze Wojenno-Skarbowej w Kwidzynie, składał się z ośmiu osób, na czele stał prezydent. 9 sierpnia 1805 roku powołano Radę Miejską jako ciało doradcze Zarządu Miasta. Składała się z 24 radnych miejskich, 12 miejsc zajmowali w niej kupcy i rzemieślnicy. Radnym mógł zostać każdy posiadający obywatelstwo miasta i zamieszkujący je. Wyboru dokonywali również tylko gdańszczanie. Radnych wybierano na cztery lata, corocznie wymianie podlegała jedna czwarta składu. Radni mieli prawo wnoszenia do Zarządu petycji związanych z problemami miasta, składania skarg na urzędników Zarządu, przysługiwał im też głos doradczy.

W 1807 po powrocie Gdańska w granice państwa pruskiego, powołano Zarząd Miasta z nadburmistrzem na czele i radcami etatowymi oraz nieetatowymi. W mieście urzędowała trzydziestoosobowa Rada Miejska zwana Reprezentacją Mieszczan. W 1821 roku powołana została sześćdziesięcioosobowa Rada Miejska zwana Stadtverordneten Versammlung. Do 1853 kadencja Rady Miejskiej trwała trzy lata, od 1853 przedłużono ją do sześciu lat, przy czym co dwa lata zmieniano w wyborach jedną trzecią składu. Na czele Rady stał przewodniczący, powoływany corocznie w styczniu, miał on jednego lub dwóch zastępców. Posiedzenia Rady odbywały się co dwa tygodnie, w wyjątkowych wypadkach zwoływano posiedzenia nadzwyczajne. W drugiej połowie XIX wieku, wraz ze wzrostem liczby mieszkańców, zwiększono liczebność radnych z przedmieść kosztem przede wszystkim Głównego Miasta, przy zachowaniu tradycyjnego podziału na okręgi wyborcze.

W okresie Wolnego Miasta Gdańska zgodnie z jego konstytucją z 1922 roku, funkcję zarządu miasta pełnił Senat. Do 6 lutego 1924 działała w Gdańsku sześćdziesięcioosobowa Rada Miejska, powołana w powszechnych wyborach.

Po włączeniu Gdańska w skład III Rzeszy powołano zarząd miasta na czele z nadburmistrzem. W 1940 utworzono 36 osobową Radę Miejską, zwaną Radą Panów Rajców.

1945–1990[edytuj | edytuj kod]

Po zakończeniu wojny władze narodu powołały Radę Narodową. Pierwsze posiedzenie gdańskiej Miejskiej Rady Narodowej odbyło się w 1945 roku. W jej skład weszły cztery partie narodowe: Polska Partia Robotnicza (11 mandatów), Polska Partia Socjalistyczna (11 mandatów, Stronnictwo Ludowe (6 mandatów), Stronnictwo Demokratyczne (6 mandatów). Organem wykonawczym samorządu terytorialnego był Zarząd Miasta na czele z prezydentem. Prezydenta i wiceprezydenta wybierała MRN, kandydatury zatwierdzane były następnie przez władze państwowe. W 1950 roku zlikwidowano urząd prezydenta miasta wszystkie jego obowiązki przejął przewodniczący MRN. Pierwsze posiedzenie gdańskiej Miejskiej Rady Narodowej w nowej funkcji odbyło się 2 kwietnia 1950 roku. Członkowie MRN pochodzili początkowo z nominacji, wybierano ich dopiero od 5 grudnia 1954. W radzie mogło być od 75 do 150 członków. Prawo do zgłoszenia kandydatury na członka Rady narodowej miały organizacje polityczne, zawodowe i spółdzielcze. Ostatecznym dopuszczeniem obywatela na kandydata do Rady Narodowej zajmował się Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Od 1952 wybory do Rad Narodowych odbywały się co trzy lata. W Gdańsku urzędowały również trzy Dzielnicowe Rady Narodowe. W 1973 roku przywrócono urząd prezydenta miasta. Stał się on jednoosobowym organem administracji państwowej, tym samym prezydium MRN przestało pełnić funkcję organu administracji państwowej i powróciło do roli organizatora prac MRN.

Po 1990[edytuj | edytuj kod]

W 1990 doszło do odrodzenia samorządowej Rady Miasta Gdańska - zlikwidowana została Rada Narodowa, 27 maja 1990 odbyły się wybory samorządowe. 5 czerwca odbyła się pierwsza sesja rady w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta. Początkowo rada liczyła 60 radnych. 10 lipca 1990 RMG dokonała wyboru prezydenta miasta. Został nim Jacek Starościak[1].

Rada Miasta Gdańska przyznaje honorowe obywatelstwo miasta, Medal św. Wojciecha oraz medal księcia Mściwoja II.

Kadencje RMG[edytuj | edytuj kod]

 • I kadencja (1990–1994):
 • II kadencja (1994–1998):
  • przewodniczący: Paweł Adamowicz (od 1994)
  • wiceprzewodniczący: Wacław Baliński (od 1994), Tadeusz Gleinert, Tomasz Sowiński (do 1997), Sławomir Niecko (od 1997)
 • III kadencja (1998–2002)
 • IV kadencja (2002–2006):
  • przewodniczący: Bogdan Oleszek (od 2002)
  • wiceprzewodniczący: Jarosław Gorecki (od 2002), Eugeniusz Węgrzyn (do 2003), Aleksander Żubrys (od 2003), Ryszard Nikiel (do 2005), Tomasz Sowiński (od 2005)
 • V kadencja (2006–2010):
 • VI kadencja (2010–2014):
 • VII kadencja (2014–2018):
 • VIII kadencja (2018–2023):
  • przewodniczący: Agnieszka Owczarczak (od 2018)
  • wiceprzewodniczący: Piotr Gierszewski (od 2018), Mateusz Skarbek (od 2018), Beata Dunajewska (do 2019), Teresa Wasilewska (od 2019)

Składy Rady Miasta[edytuj | edytuj kod]

 • IV kadencja (2002–2006)[2][3]:
 • V kadencja (2006–2010)[4][5]:
  • Platforma Obywatelska – 21 mandatów (przewodniczący klubu Jarosław Gorecki)
  • Prawo i Sprawiedliwość – 13 mandatów (przewodniczący klubu Kazimierz Koralewski)
 • VI kadencja (2010–2014)[6][7]:
  • Platforma Obywatelska – 26 mandatów (przewodniczący klubu Maciej Krupa)
  • Prawo i Sprawiedliwość – 7 mandatów (przewodniczący klubu Grzegorz Strzelczyk)
  • Sojusz Lewicy Demokratycznej – 1 mandat (radna Jolanta Banach)
 • VII kadencja (2014–2018)[8]:
  • Platforma Obywatelska – 22 mandaty (przewodniczący klubu Aleksandra Dulkiewicz (do 2017), Piotr Borawski (od 2017))
  • Prawo i Sprawiedliwość – 12 mandatów (przewodniczący klubu Kazimierz Koralewski)
 • VIII kadencja (2018–2023)[9][10]:

Radni VIII kadencja (2018–2023)[11][edytuj | edytuj kod]

 • Kluby Radnych Koalicja Obywatelska:
  • Cezary Śpiewak-Dowbór (przewodniczący klubu), Kamila Błaszczyk (wiceprzewodnicząca klubu), Łukasz Bejm (sekretarz klubu), Anna Golędzinowska, Michał Hajduk, Beata Jankowiak, Krystian Kłos, Andrzej Kowalczys, Emilia Lodzińska, Agnieszka Owczarczak, Jan Perucki, Przemysław Ryś, Mateusz Skarbek, Lech Wałęsa, Karol Ważny
 • Kluby Radnych Prawo i Sprawiedliwość:
  • Kazimierz Koralewski (przewodniczący klubu), Karol Rabenda (wiceprzewodniczący klubu), Piotr Gierszewski (sekretarz klubu), Joanna Cabaj, Barbara Imianowska, Waldemar Jaroszewicz, Przemysław Majewski, Przemysław Malak, Romuald Plewa, Elżbieta Strzelczyk
 • Kluby Radnych Wszystko dla Gdańska:
  • Beata Dunajewska (przewodniczący klubu), Wojciech Błaszkowski, Katarzyna Czerniewska, Piotr Dzik, Bogdan Oleszek, Andrzej Stelmasiewicz, Teresa Wasilewska
 • Radni, których mandat wygasł w trakcie kadencji:
  • Paweł Adamowicz (WdG), przyczyna – objęcie stanowiska prezydenta miasta Gdańska[12]
  • Piotr Grzelak (WdG), przyczyna – objęcie stanowiska zastępcy prezydenta miasta Gdańska[13]
  • Aleksandra Dulkiewicz (WdG), przyczyna – objęcie stanowiska zastępcy prezydenta miasta Gdańska[14]
  • Piotr Borawski (KO), przyczyna – objęcie stanowiska zastępcy prezydenta miasta Gdańska[15]
  • Kacper Płażyński (PiS), przyczyna – objęcie mandatu posła IX kadencji[16]
  • Jan Kanthak (PiS), przyczyna – objęcie mandatu posła IX kadencji[17]
  • Dawid Krupiej (PiS), przyczyna – śmierć[18]
 • Radni, którzy obięli mandat w trakcie kadencji:
  • Teresa Wasilewska – objęła mandat w miejsce Aleksandry Dulkiewicz[19]
  • Wojciech Błaszkowski – objął mandat w miejsce Piotra Grzelaka
  • Michał Hajduk – objął mandat w miejsce Piotra Borawskiego
  • Barbara Imianowska – objęła mandat w miejsce Jana Kanthaka
  • Przemysław Majewski – objął mandat w miejsce Kacpra Płażyńskiego

Komisje rady miasta (2018–2023)[edytuj | edytuj kod]

 • Komisja Rewizyjna – przewodniczący Kazimierz Koralewski[20]
 • Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji – przewodniczący Andrzej Skiba[21]
 • Komisja Strategii i Budżetu – przewodniczący Krystian Kłos[22]
 • Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej – przewodniczący Piotr Dzik[23]
 • Komisja Zagospodarowania Przestrzennego – przewodnicząca Emilia Lodzińska[24]
 • Komisja Samorządu i Ładu Publicznego – przewodniczący Bogdan Oleszek[25]
 • Komisja Edukacji – przewodniczący Andrzej Kowalczys[26]
 • Komisja Rodziny i Polityki Społecznej – przewodnicząca Beata Dunajewska[27]
 • Komisja Kultury i Promocji – przewodniczący Andrzej Stelmasiewicz[28]
 • Komisja Sportu i Turystyki – przewodnicząca Beata Jankowiak[29]
 • Komisja Zrównoważonego Rozwoju – przewodnicząca Anna Golędzinowska[30]
 • Komisja doraźna ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska – przewodniczący Karol Ważny[31]

Sesje rady VIII kadencji[32][33][34][edytuj | edytuj kod]

 1. sesja – 19 listopada 2018 (sesja inauguracyjna)
 2. sesja – 22 listopada 2018
 3. sesja – 11 grudnia 2018
 4. sesja – 17 stycznia 2019 (uroczysta sesja, zwołana w związku z tragiczną i niespodziewaną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza)[35]
 5. sesja – 31 stycznia 2019
 6. sesja – 7 marca 2019
 7. sesja – 11 marca 2019 (uroczysta sesja, podczas której Aleksandra Dulkiewicz została zaprzysiężona na stanowisko prezydenta Gdańska)[36]
 8. sesja – 28 marca 2019
 9. sesja – 25 kwietnia 2019
 10. sesja – 29 kwietnia 2019 (wspólna sesja Rady Miasta Gdańska i Rady Miasta Sopotu w Ergo Arenie)[37]
 11. sesja – 10 maja 2019
 12. sesja – 27 czerwca 2019
 13. sesja – 29 sierpnia 2019
 14. sesja – 29 września 2019
 15. sesja – 24 października 2019
 16. sesja – 28 października 2019 (uroczysta sesja, podczas której przyznano medale św. Wojciecha oraz księcia Mściwoja II)[38]
 17. sesja – 28 listopada 2019
 18. sesja – 19 grudnia 2019
 19. sesja – 30 stycznia 2020
 20. sesja – 27 lutego 2020
 21. sesja – 17 marca 2020 (nadzwyczajna sesja, zwołana w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2)

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska[edytuj | edytuj kod]

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska jest organem doradczo-konsultacyjnym, który powstał w maju 2011 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska[39]. Składa się z przedstawicieli gdańskiej młodzieży szkół podstawowych (klasy 7,8) i ponadpodstawowych. Obecnie składa się z 33 radnych[40]. Podczas I sesji rady wybierany jest przewodniczący, oraz od 1 do 4 wiceprzewodniczących. Obecnie przewodniczącym rady jest Jakub Hamanowicz[41].

Okręgi wyborcze[edytuj | edytuj kod]

Znani Radni[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Kategoria:Radni Gdańska

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. STAROŚCIAK JACEK – Encyklopedia Gdańska. gedanopedia.pl. [dostęp 2019-09-22].
 2. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe. wybory2002.pkw.gov.pl. [dostęp 2019-09-28].
 3. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku. bip.gdansk.pl. [dostęp 2019-09-28].
 4. Geografia wyborcza - Wybory samorządowe - Państwowa Komisja Wyborcza. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2019-09-28].
 5. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku. bip.gdansk.pl. [dostęp 2019-09-28].
 6. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo pomorskie - - m. Gdańsk. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 2019-09-28].
 7. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku. bip.gdansk.pl. [dostęp 2019-09-28].
 8. PKW | Samorząd 2014. samorzad2014.pkw.gov.pl. [dostęp 2019-09-28].
 9. Wybory samorządowe 2018. wybory2018.pkw.gov.pl. [dostęp 2019-09-28].
 10. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku. bip.gdansk.pl. [dostęp 2019-09-28].
 11. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2019-12-31].
 12. Wybory samorządowe 2018, wybory2018.pkw.gov.pl [dostęp 2019-12-31].
 13. Wybory samorządowe 2018, wybory2018.pkw.gov.pl [dostęp 2019-12-31].
 14. Wybory samorządowe 2018, wybory2018.pkw.gov.pl [dostęp 2019-12-31].
 15. l, WdG i KO zawarły porozumienie koalicyjne, prezydent miasta przedstawił zastępców, Gdańsk - oficjalny portal miasta [dostęp 2019-12-31] (pol.).
 16. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r., wybory.gov.pl [dostęp 2019-12-31] (pol.).
 17. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r., wybory.gov.pl [dostęp 2019-12-31] (pol.).
 18. l, Nie żyje Dawid Krupej, radny Miasta Gdańska. Zmarłego wspominają radni i samorządowcy, Gdańsk - oficjalny portal miasta [dostęp 2020-02-27] (pol.).
 19. l, Zmiany w Radzie Miasta Gdańska. Michał Hajduk nowym radnym, Gdańsk - oficjalny portal miasta [dostęp 2020-01-10] (pol.).
 20. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2019-12-31].
 21. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2019-12-31].
 22. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2019-12-31].
 23. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2019-12-31].
 24. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2019-12-31].
 25. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2019-12-31].
 26. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2019-12-31].
 27. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2019-12-31].
 28. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2019-12-31].
 29. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2019-12-31].
 30. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2019-12-31].
 31. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2019-12-31].
 32. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2020-03-16].
 33. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2020-03-16].
 34. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2020-03-16].
 35. l, Rada Miasta oddała hołd tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska WIDEO I ZDJĘCIA, Gdańsk - oficjalny portal miasta [dostęp 2020-03-16] (pol.).
 36. Aleksandra Dulkiewicz złożyła ślubowanie na prezydenta Gdańska, TVN24 [dostęp 2020-03-16].
 37. Nietypowa, wspólna sesja gdańskich i sopockich radnych w Ergo Arenie. Tematem nazwa ronda, radiogdansk.pl [dostęp 2020-03-16] (pol.).
 38. Uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska na Dworze Artusa w Gdańsku 2019.10.28, Parafia Ewangelicko-Metodystyczna w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, 22 listopada 2019 [dostęp 2020-03-16] (pol.).
 39. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2020-01-24].
 40. BIP - Urząd Miejski w Gdańsku, bip.gdansk.pl [dostęp 2020-01-24].
 41. Rafał Mrowicki, Inauguracja V kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, Gdańsk Nasze Miasto, 10 stycznia 2020 [dostęp 2020-01-24] (pol.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]