Rzecznik Praw Pacjenta

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rzecznik Praw Pacjenta
Stanowisko
Państwo  Polska
Data utworzenia 2008
Pierwszy rzecznik Krystyna Kozłowska
Obecny rzecznik Krystyna Kozłowska
Obecny od 2 października 2009
Siedziba Warszawa
Strona internetowa
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Portal Polska

Rzecznik Praw Pacjenta (RzPP) – centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Siedziba Biura znajduje się przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie.

Rzecznicy Praw Pacjenta[edytuj]

 • Krystyna Kozłowska – od 12 grudnia 2016 p.o. (rzecznik od 2 października 2009 do 12 grudnia 2016)

Kierownictwo[edytuj]

 • Krystyna Kozłowska – p.o. rzecznika praw pacjenta od 12 grudnia 2016, rzecznik od 2 października 2009 do 12 grudnia 2016
 • Grzegorz Błażewicz – zastępca rzecznika od 3 listopada 2014

Geneza powstania instytucji[edytuj]

O powołanie Rzecznika Pacjenta, urzędu o podobnej nazwie do Rzecznika Praw Pacjenta, jako pierwsze, od 2001 występowało, Stowarzyszenia Pacjentów "Primum Non Nocere" i ówczesny prezes Adam Sandauer. Wedle projektu ustawy tej organizacji[1], Rzecznik Pacjenta, miał być organem powoływanym przez parlament, by zapewniać pomoc osobom, które ucierpiały na skutek błędów i wypadków medycznych. Próba zebrania 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, podjęta w 2004, zakończyła się jednak niepowodzeniem.

Rzecznik Praw Pacjenta powołany został ustawą z dnia 31 marca 2009 (Dz.U. 2016 poz. 186).

Zakres działania Rzecznika Praw Pacjenta[edytuj]

Celem Rzecznika Praw Pacjenta jest prewencyjna dbałość o przestrzeganie praw pacjentów (przewidzianych ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz reagowanie w każdej sytuacji, w której prawa pacjenta nie są przestrzegane.

Do zakresu działania organu należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów,
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta,
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta,
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta,
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta,
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy,
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik Praw Pacjenta, poza podjęciem działań własnych, może się też zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj]

Wydatki i dochody Rzecznika Praw Pacjenta są realizowane w części 66 budżetu państwa.

W 2015 wydatki RzPP wyniosły 12,9 mln zł, a dochody 0,004 mln zł[2]. Przeciętne zatrudnienie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 116 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5735 zł[3].

W ustawie budżetowej na 2016 wydatki Rzecznika Praw Pacjenta zaplanowano w wysokości 13,5 mln zł, dochody – 0,001 mln zł[4].

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. Projekt Primum Non Nocere, ustawy o Rzeczniku Pacjenta. Stowarzyszenie Primum Non Nocere. [dostęp 2013-09-04].
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (Druk nr 553). Tom I. sejm.gov.pl, 31 maja 2016. [dostęp 2015-08-06]. s. 1/13, 2/82.
 3. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 r. w części 66 Rzecznik Praw Pacjenta. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2016. [dostęp 2016-08-06]. s. 15.
 4. Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.. W: Dz. U. poz. 278 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 4 marca 2016. [dostęp 2016-08-06]. s. 23, 70.

Linki zewnętrzne[edytuj]