Rzecznik Praw Pacjenta

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rzecznik Praw Pacjenta
Obecny rzecznik
Obecny Rzecznik Praw Pacjenta
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przy
ul. Młynarskiej 46 w Warszawie
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

2008

Pierwszy rzecznik

Krystyna Kozłowska

Obecny rzecznik

Bartłomiej Chmielowiec

Obecny od

30 października 2017

Siedziba

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Strona internetowa
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Polska

Rzecznik Praw Pacjenta (RzPP) – centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Siedziba Biura znajduje się przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie.

Rzecznicy Praw Pacjenta[edytuj | edytuj kod]

Kierownictwo[edytuj | edytuj kod]

 • Bartłomiej Chmielowiec – rzecznik praw pacjenta od 30 października 2017
 • Grzegorz Błażewicz – zastępca rzecznika od 3 listopada 2014
 • Jarosław Fiks – dyrektor generalny

Powstanie instytucji[edytuj | edytuj kod]

O powołanie Rzecznika Pacjenta, urzędu o podobnej nazwie do Rzecznika Praw Pacjenta, jako pierwsze, od 2001 występowało, Stowarzyszenia Pacjentów „Primum Non Nocere” i ówczesny prezes Adam Sandauer. Wedle projektu ustawy tej organizacji[3], Rzecznik Pacjenta, miał być organem powoływanym przez parlament, by zapewniać pomoc osobom, które ucierpiały na skutek błędów i wypadków medycznych. Próba zebrania 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, podjęta w 2004, zakończyła się jednak niepowodzeniem.

Rzecznik Praw Pacjenta powołany został ustawą z dnia 31 marca 2009 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1876).

Zakres działania Rzecznika Praw Pacjenta[edytuj | edytuj kod]

Celem Rzecznika Praw Pacjenta jest prewencyjna dbałość o przestrzeganie praw pacjentów (przewidzianych ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz reagowanie w każdej sytuacji, w której prawa pacjenta nie są przestrzegane.

Do zakresu działania organu należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów,
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta,
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta,
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta,
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta,
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy,
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik Praw Pacjenta, poza podjęciem działań własnych, może się też zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody Rzecznika Praw Pacjenta są realizowane w części 66 budżetu państwa[4].

W 2017 wydatki RzPP wyniosły 13,69 mln zł, a dochody 0,31 mln zł[5]. Przeciętne zatrudnienie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 115 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6294 zł[6].

W ustawie budżetowej na 2018 wydatki Rzecznika Praw Pacjenta zaplanowano w wysokości 13,5 mln zł, a dochody 0,03 mln zł[7].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło odwołała Panią Krystynę Barbarę Kozłowską z funkcji Rzecznika Praw Pacjenta.. www.rpp.gov.pl, 12-12-2016. [dostęp 2019-01-19].
 2. O Rzeczniku. [w:] Rzecznik Praw Pacjenta [on-line]. bpp.gov.pl. [dostęp 2017-10-30].
 3. Projekt Primum Non Nocere, ustawy o Rzeczniku Pacjenta. Stowarzyszenie Primum Non Nocere. [dostęp 2013-09-04].
 4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026)
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2018. s. 1/12, 2/99. [dostęp 2018-09-29].
 6. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 66 Rzecznik Praw Pacjenta. [w:] Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2018. s. 17. [dostęp 2018-09-29].
 7. Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.. [w:] Dz. U. poz. 291 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2018. s. 24, 66. [dostęp 2018-09-05].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]