Tadeusz Łopatkiewicz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tadeusz Łopatkiewicz

Tadeusz Łopatkiewicz (ur. 18 kwietnia 1958 w Krośnie) – polski etnograf, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, zabytkoznawca, regionalista, autor i współautor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu etnografii Karpat, inwentaryzacji i ochrony zabytków, historii sztuki i przeszłości konserwatorstwa polskiego - w czasopismach naukowych, a także „Polityce"[1], „Nowych Książkach"[2], „Naszym Słowie"[3], „Podkarpaciu"[4] oraz „Windows Security Magazine", „IT FAQ", „IT Security Magazine" (informatyka i praktyczne zastosowania IT)[5].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Absolwent LO im. M. Kopernika w Krośnie (1977) i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - studia dzienne z etnografii, ukończone z wyróżnieniem (1982). Doktorat na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Instytucie Historii Sztuki UJ (promotor prof. dr hab. Adam Małkiewicz, 2006). Pracownik Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Krośnie (1981-1990)[6], Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddz. Wojew. w Krośnie (z-ca Wojew. Konserwatora Zabytków 1991-1998). Później administrator sieci komputerowej i kierownik Działu Systemów Sieciowych w Rafinerii Nafty JEDLICZE S.A. (1998-2002) oraz RAF-Bit Sp. z o.o. (od 2002)[7]. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie[8].

Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 1980), Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (od 1974, od 1993 - członek Zarządu Głównego, 2011 - Członek Honorowy, 2011-2017 - I Wiceprezes, 2017 - Prezes), Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Oddział rzeszowski), Krośnieńskiego Towarzystwa Fotograficznego (wiceprezes 1985-1993). Członek kolegiów redakcyjnych miesięczników „Windows Security Magazine" oraz „IT-FAQ" (2001-2005)[9]. Członek Rady Programowej rocznika "Almanach Muszyny"[10]. Posiadacz tytułu Microsoft Most Valuable Professional, który otrzymał jako dziewiąty z kolei informatyk w Polsce (2004, powtórnie 2005)[11].

Autor i współautor szeregu projektów badawczych, prac dokumentacyjnych i realizacji z zakresu konserwacji i ochrony zabytków, głównie sakralnego budownictwa drewnianego, w tym kilku kościołów z Listy światowego dziedzictwa UNESCO[12]. Juror w dziesiątkach różnego rodzaju konkursów i przeglądów folklorystycznych (od 1983)[13]. Redaktor naukowy i techniczny oraz autor projektów graficznych szeregu książek i wydawnictw albumowych. Redaktor odpowiedzialny i webmaster witryny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (od 2009).

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

Książki:


Artykuły naukowe:

Nagrody[edytuj | edytuj kod]

 • 1982 - Nagroda Polskiej Akademii Nauk za pracę magisterską „Małe formy architektury sakralnej w łemkowskich wsiach Beskidu Niskiego", promotor prof. dr Józef Burszta
 • 1998 - Nagroda I stopnia im. Franciszka Kotuli „w uznaniu zasług i wybitnego dorobku kultury i sztuki - wielkiej pasji życiowej i twórczej"
 • 1998 - Medal Franciszka Kotuli za książkę „Z Lendaku i Maniów. Chłopskie listy z końca XIX wieku"
 • 2001 - I Nagroda Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania kultury w roku 2001
 • 2007 - Nagroda Prezydenta Miasta Krosna za osiągnięcia w dziedzinie kultury
 • 2008 - Nagroda Starosty Powiatu Nowosądeckiego Srebrne Jabłko Sądeckie za pracę „Stanisława Tomkowicza inwentarz zabytków powiatu sądeckiego” i wkład w promocję Ziemi Sądeckiej
 • 2008 - Nagroda „SĄDECCZYZNA im. Szczęsnego Morawskiego” za najlepszą publikację dotyczącą dziejów i kultury Sądecczyzny w roku 2008 - wydanie rękopisów i opatrzenie komentarzami dzieła „Stanisława Tomkowicza inwentarz zabytków powiatu sądeckiego”
 • 2008 - Srebrny Krzyż Zasługi
 • 2008 - Nagroda im. Prof. dra Jerzego Z. Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym - przyznana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki za naukowe i edytorskie opracowanie cennych dla kolejnych pokoleń badaczy rękopiśmiennych inwentarzy zabytków powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego i sądeckiego, sporządzonych przez Stanisława Tomkowicza na przełomie XIX i XX wieku, wydanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie, [wespół z Piotrem Łopatkiewiczem]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. T. Łopatkiewicz, Proboszcz majsterklepka, Polityka - nr 29 (1994) z dnia 1995-07-22; s. 20.
 2. T. Łopatkiewicz, Terra desolata (A. Kroh, P. Droździk: Łemkowszczyzna) , Nowe Książki 2/2007.
 3. Центр народного каменярства у Бортному, Прегонині та Бодаках. З досліджень над народним каменярстом на Лемківщині, „Наше Слово”, R. 28, nr 9 (1373) z 27 lutego 1983, s. 6.
  T. Łopatkiewicz,Центр народного каменярства у Бортному, Прегонині та Бодаках. З досліджень над народним каменярстом на Лемківщині, (cz. 2) „Наше Слово”, R. 28, nr 10 (1374) z 6 kwietnia 1983, s. 6.
  T. Łopatkiewicz,Центр народного каменярства у Бортному, Прегонині та Бодаках. З досліджень над народним каменярстом на Лемківщині, (cz. 3) „Наше Слово, R. 28, nr 11 (1375) z 13 kwietnia 1983, s. 6.
  T. Łopatkiewicz,Фолюш і Вапенне – осередки народного каменярства. З досліджень над народним камен-ярстом на Лемківщині, (cz. 4) „Наше Слово”, R. 28, nr 12 (1376) z 20 kwietnia 1983, s. 6.
  T. Łopatkiewicz,Технологія каменярського ремесла. З досліджень над народним каменярстом на Лемківщині, (cz. 5) „Наше Слово”, R. 28, nr 13 (1377) z 27 kwietnia 1983, s. 6.
 4. T. Łopatkiewicz,Stary cmentarz w Krośnie, „Podkarpacie”, R. 14, nr 31 (709) z 2 sierpnia 1984, s. 8, 10.
  T. Łopatkiewicz,Stare kamieniarstwo, „Podkarpacie”, R. 15, nr 2 (732) z 10 stycznia 1985, s. 8.
  T. Łopatkiewicz,Plener w Jaćmierzu, „Podkarpacie”, R. 16, nr 27 z 3 lipca 1986, s. 1.
 5. Łącznie 33 artykuły i felietony w każdym z wydanych numerów
 6. Najnowsza historia starego (zabytkowego) kościoła w Libuszy.
 7. RAF-BIT Spółka z o.o..
 8. PWSZ w Krośnie.
 9. Wywiad z Tadeuszem Łopatkiewiczem (MVP).
 10. Rada Programowa "Almanachu Muszyny".
 11. Tytuł MVP dla kolejnych Polaków.
 12. Wytyczne konserwatorskie oraz nadzory wykonawcze przy wieloletnich pracach remontowo-konserwatorskich następujących zabytków: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie, Kościół św. Michała Archanioła w Binarowej i Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem
 13. X Festiwal Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych.
  XI Festiwal Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych.
  IV Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat Trzcinica 2007.
  V Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat Trzcinica 2008.
  VI Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat Trzcinica 2009.
  VII Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat Trzcinica 2010.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]