Księstwo Kurlandii i Semigalii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Księstwo Kurlandii i Semigalii
Konfederacja Inflancka 1562-1795 powiat piltyński
Gubernia kurlandzka
Flaga Kurlandii i Semigalii
Herb Kurlandii i Semigalii
Flaga Kurlandii i Semigalii Herb Kurlandii i Semigalii
Położenie Kurlandii i Semigalii
Państwo Rzeczpospolita¹
Język urzędowy niemiecki
Stolica Mitawa
Ustrój polityczny Monarchia
Ostatnia głowa państwa Książę Piotr Biron
Status terytorium Lenno
Zależne od Rzeczpospolita¹
Powierzchnia
 • całkowita

27 286 km²
Liczba ludności (XVII)
 • całkowita 
 • gęstość zaludnienia
 • narody i grupy etniczne

ok. 200 000
ok. 7,3 osób/km²
Niemcy bałtyccy, Łotysze, Liwowie
Jednostka monetarna Talar
Sekularyzacja ziem państwa zakonu kawalerów mieczowych
28 listopada 1561
III rozbiór Polski Imperium Rosyjskie
28 marca 1795
Religia dominująca Luteranizm
Terytoria zależne Gambia Kurlandzka (1651-1661)
Nowa Kurlandia (1642-1690)
¹ w zależności lennej do 1791, kiedy stało się suwerennym państwem.
Księstwo Kurlandii i Semigalii wraz z koloniami jako część Rzeczypospolitej

Księstwo Kurlandii i Semigalii – księstwo lenne Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powstałe po sekularyzacji zakonu kawalerów mieczowych w 1561, zamieszkane przez Niemców, Liwów i Łotyszy. Inkorporowane do Rzeczypospolitej konstytucją sejmu 1726 roku[1]. Pierwszym świeckim księciem nowo powstałego państwa został ostatni wielki mistrz zakonu, Gotthard Kettler. Księstwo położone było na terenie dzisiejszej południowo-zachodniej Łotwy.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Zakon inflancki[edytuj | edytuj kod]

Kurlandia miała aż do XVI wieku wspólne dzieje z Inflantami. W XIII wieku zakon mieczowników (kawalerów mieczowych) (zwanych też rycerzami inflanckimi) podbił państwo plemienne Kurów (Kuronów). W 1230 roku, w celu uniknięcia rozlewu krwi, ich władca, Lammekinus, przyjął chrzest i zwierzchnictwo papieża. Spotkało się to jednak ze sprzeciwem ze strony kawalerów mieczowych, którzy ostatecznie podbili Kuronów w 1269 roku. Był to początek ery feudalnej na ziemiach Kurlandii.

Lenno Rzeczypospolitej[edytuj | edytuj kod]

W związku z najazdem moskiewskim Iwana Groźnego wielki mistrz Gothard Kettler postanowił po klęsce pod Ermes rozwiązać zakon kawalerów mieczowych i podporządkować się królowi polskiemu Zygmuntowi Augustowi. Wobec przewagi wojsk moskiewskich jako zwierzchnik zakonu zawarł 28 listopada 1561 roku układ w Wilnie, na mocy którego zgodził się na sekularyzację Inflant i ich inkorporację do Korony Królestwa Polskiego i Litwy, w związku z czym 5 marca 1562 roku w Rydze złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi, który w zastępstwie króla przyjął Mikołaj Radziwiłł Czarny, za co w zamian otrzymał w dziedziczne posiadanie Kurlandię i Semigalię. Następnie zaprowadził w Kurlandii protestantyzm i sam 1587 roku przyjął luteranizm, który stał się także religią dominującą na tym obszarze. Potomkowie Kettlera władali w Kurlandii do początków 1737 roku.

W XVII wieku Kurlandia przeżyła okres świetności, będący wynikiem rozwoju przemysłu stoczniowego i handlu morskiego. Za czasów księcia Jakuba (1640-1682) Kurlandia podjęła nawet próby zakładania kolonii zamorskich (Tobago, Gambia). Rok 1658 roku jest rokiem końca pomyślności Kurlandii. Szwedzi pojmali Jakuba, zdobyli Mitawę oraz zniszczyli region. Ponownie opanowali go na początku XVIII w. Główną siedzibą książęcą była Mitawa, w której w XVIII wieku zbudowano nowy pałac.

Pod wpływami Rosji[edytuj | edytuj kod]

Od 1710 roku Kurlandia znalazł się nieoczekiwanie w strefie wpływów rosyjskich, do czego doprowadził ślub księżniczki Anny, córki cara Iwana V, z księciem Fryderykiem Wilhelmem Kettlerem, który zmarł kilka miesięcy po ślubie w 1711 r. Odtąd jednym władcą księstwa była jego rosyjska żona, ponieważ Piotr I nie pozwalał na objęcie tronu przez Ferdynanda Kettlera. Stany kurlandzkie nie chciały zaakceptować tej sytuacji, dlatego wbrew woli Rzeczypospolitej w 1726 roku na krótko księciem został Maurycy Saski, ale władzy pozbawiła go zbrojna interwencja rosyjska. W 1730 roku Anna Iwanowna otrzymała szansę objęcia władzy w Rosji, w związku z czym opuściła księstwo i mógł je objąć Ferdynand Kettler, który w 1731 roku złożył hołd lenny królowi Polski. W 1737 roku umarł Ferdynand, ostatni z rodu Kettlerów, dzięki czemu Annie Iwanownie udało się namówić Augusta III Sasa by wyznaczyć na księcia Kurlandii swego faworyta Ernesta Jana Birona. Wkrótce po jej śmierci (1740) został on wygnany przez nowe rosyjskie stronnictwo na Sybir, a Kurlandia dostała się pod wpływy saskich Wettynów. Wprawdzie stany kurlandzkie powołały (1741) na tron Ludwika Ernesta Brunszwickiego, ale reakcja Polski na tę decyzję była negatywna. Po walkach doszło do wyboru (1758) księcia saskiego Karola Krystiana Wettyna, polskiego królewicza (syna Augusta III). Tymczasem Biron powrócił z wygnania, a gdy Katarzyna II Wielka zażądała zwrócenia mu wszystkich urzędów, Karol został zmuszony do ustąpienia (1763). Protestował wówczas poseł Jan Andrzej Borch. W 1764 roku Polska nadała tytuł księcia Kurlandii Bironowi, a ten złożył hołd lenny królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. W 1768 roku doszło do ogłoszenia nowej ustawy rozszerzającej uprawnienia księcia na niekorzyść stanów. Biron umarł w 1772 roku, oddawszy uprzednio (1769) władzę Piotrowi Bironowi. W 1775 roku w Mitawie powstała pierwsza szkoła wyższa na Łotwie Academia Petrina.

Upadek księstwa[edytuj | edytuj kod]

Po śmierci Birona pojawiły się niepokoje wewnętrzne w postaci sporów pomiędzy stanami i miastami; obie strony szukały poparcia bądź w Petersburgu, bądź w Warszawie. W 1794 roku w ramach insurekcji kościuszkowskiej wybuchło przeciwko Rosji Powstanie kurlandzkie. W 1795 (w czasie III rozbioru Polski) sejm kurlandzki ogłosił przyłączenie księstwa do Rosji, zaś książę za roczną pensję zrzekł się dobrowolnie rządów na korzyść Rosji. Od tej chwili Kurlandia weszła, jako gubernia kurlandzka, w skład cesarstwa rosyjskiego, zachowując wszelako niektóre swe prawa. W 1812 wojska napoleońskie, wycofując się z Rosji, utworzyły Księstwo Kurlandii, Semigalii i Piltynia, które zostało zlikwidowane przez Rosjan. W 1817 roku uwolniono chłopów łotewskich, jednakże bez prawa do ziemi. Do końca XIX wieku duże wpływy w Kurlandii zachowała szlachta niemiecka, która w czasie I wojny światowej utworzyła pod okupacją niemieckich wojsk Księstwo Kurlandii i Semigalii. Po kapitulacji Niemiec w 1918 roku Kurlandia stała się ostatecznie częścią nowo utworzonego państwa łotewskiego.

Księstwo Kurlandii i Semigalii, 1918[edytuj | edytuj kod]

Gambia[edytuj | edytuj kod]

do napisania

Nowa Kurlandia[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Nowa Kurlandia.

W XVII wieku Kurlandia przejściowo posiadała kolonię na wyspie Tobago w archipelagu Małych Antyli.

Podział administracyjny[edytuj | edytuj kod]

Siedzibą książąt kurlandzkich była Mitawa.

Główne porty

Mapa[edytuj | edytuj kod]

Granice Księstwa

Książęta Kurlandii i Semigalii[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Władcy Kurlandii i Semigalii.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

  1. Volumina Legum, t. VI, Petersburg 1860, s. 209.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Gustaw Manteuffel. Przewroty w dziejach księstwa kurlandzkiego XVIII w. Kraków 1896.
  • Gustaw Manteuffel. Z dziejów Kościoła w Inflantach i Kurlandyi (od XVI-go do XX-go stulecia). Gazeta Rolnicza. Warszawa 1905.
  • Gustaw Manteuffel. ZARYSY Z DZIEJÓW KRAIN DAWNYCH INFLANCKICH, czyli Inflant właściwych (tak szwedzkich jako i polskich) Estonii z Ozylią, Kurlandii i Ziemi Piltyńskiej. Universitas. Kraków 2007.
  • Eustachy Tyszkiewicz Zrzódła do dziejów Kurlandyi i Semicalij z czasów Karola Królewicza Polskiego, Księcia Saskiego. Kraków 1870.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]