Kuria Rzymska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kuria Rzymska – organ, przez który papież sprawuje swoją władzę. Kuria składa się z dykasterii i innych urzędów, z których każdy ma swój zakres działania, co wiąże się z odpowiedzialnością oraz odpowiednimi kompetencjami. Najważniejszymi działami Kurii są Sekretariat Stanu oraz kongregacje. Kolejne miejsca w hierarchii zajmują rady i komisje papieskie. Oprócz stałych urzędów papież może zwoływać konsystorze Kolegium Kardynalskiego w celu wyjaśnienia szczególnie trudnych kwestii. Powołano w szczególności Komisję Kardynalską ds. Organizacji i Problemów Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, która zajmuje się zarządzaniem finansami Watykanu. Kuria stanowi osobisty personel papieża i jej organizacja zależy całkowicie od niego.

Spis treści

Sekretariat Stanu[edytuj | edytuj kod]

Jest to najważniejszy urząd w całej Kurii Rzymskiej, który dzieli się na dwie sekcje: spraw ogólnych oraz do spraw relacji z państwami. Na jego czele stoi Sekretarz Stanu, kard. Pietro Parolin. Pozostali pracownicy to delegat ds. nuncjatur, szef biura do specjalnych poruczeń oraz szef protokołu.

Sekcja Spraw Ogólnych[edytuj | edytuj kod]

Sekcja prowadzi bieżące sprawy, związane z działalnością papieża, w tym w kontaktach z dykasteriami Kurii Rzymskiej. Sekcja redaguje dokumenty, których opracowanie powierza jej papież, wykonuje akty urzędowe związane z nominacjami w Kurii Rzymskiej, określa funkcje działalnością przedstawicieli (nuncjuszy) Stolicy Apostolskiej wobec kościołów lokalnych, zajmuje się działalnością ambasad przy Stolicy Apostolskiej, kieruje oficjalnymi środkami przekazu Stolicy Apostolskiej, publikuje «Acta Apostolicae Sedis» i «Annuario Pontificio». Kieruje nią substytut ds. ogólnych abp Giovanni Becciu przy pomocy asesora do spraw ogólnych.

Sekcja ds. Relacji z Państwami[edytuj | edytuj kod]

Zadaniem Sekcji ds. Relacji z Państwami są kontakty z rządami państw. Do kompetencji Sekcji należy zawieranie konkordatów albo podobnych umów, reprezentowanie Stolicy Apostolskiej w organizacjach międzynarodowych. Sekcja także uzgadnia nominacje w kościołach partykularnych, a także zmianę ich struktur. Kieruje nią sekretarz ds. relacji z państwami abp Dominique Mamberti przy pomocy podsekretarza.

Kongregacje[edytuj | edytuj kod]

Kongregacja Nauki Wiary (Kongregacja Doktryny Wiary)[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej zwana była "Świętym Oficjum" oraz "Świętą Inkwizycją". Podstawowym zadaniem tej kongregacji jest dbanie o prawowierne głoszenie i obronę świętej wiary katolickiej w całym Kościele. Do jej kompetencji należą wszystkie sprawy, dotyczące doktryny wiary lub moralności. Kongregacja jest odpowiedzialna za weryfikację pism teologicznych pod kątem zgodności z wiarą katolicką oraz wykładowców teologii, którzy zostali oskarżeni o błędne poglądy. Kongregacja publikuje deklaracje dotyczące konkretnych pytań z zakresu wiary i moralności, śledzi i weryfikuje prywatne objawienia. Kongregacja Nauki Wiary czuwa również nad pracami Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Prefekt: kard. Gerhard Ludwig Müller.

Kongregacja ds. Biskupów[edytuj | edytuj kod]

Jedna z najważniejszych dykasterii. Do jej zadań należy ustanawianie, dzielenie i łączenie diecezji, oraz rekomendowanie kandydatur biskupów ordynariuszy papieżowi. Kongregacja także przyjmuje raporty ordynariuszy z pracy i problemów diecezji i organizuje ich wizyty ad limina apostolorum (czyli do progów apostolskich). Prefekt: kard. Marc Ouellet.

Kongregacja ds. Duchowieństwa[edytuj | edytuj kod]

Zajmuje się sprawami diecezjalnych księży i diakonów: powołaniami, dyscypliną oraz sekularyzacją księży, którzy chcą opuścić stan kapłański. Prefekt: kard. Beniamino Stella.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego[edytuj | edytuj kod]

Kongregacja troszczy się o sprawy zakonów: zatwierdza nowe zgromadzenia oraz zmiany w regułach zakonnych itp. Kongregacja może rozwiązać zgromadzenie, a także zwolnić zakonnika ze ślubów. Prefekt: kard. João Braz de Aviz[1].

Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich[edytuj | edytuj kod]

Jest ona odpowiedzialna za problemy dotyczące obrządków wschodnich i ich hierarchii. W jej kompetencji znajdują się wszystkie sprawy, które w przypadku obrządku łacińskiego są załatwiane przez inny dykasterie. Jako jedyna kongregacja nie obraduje plenarnie. Prefekt: kard. Leonardo Sandri.

Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów[edytuj | edytuj kod]

Kieruje pracą misyjną Kościoła: wysyła tam kapłanów i fundusze. Zajmuje się jurysdykcją na tzw. terenach misyjnych (na których nie ma stałych struktur kościelnych). Prefekt: kard. Fernando Filoni.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów[edytuj | edytuj kod]

Kongregacja ta jest odpowiedzialna za liturgię i sakramenty. Kongregacja akceptuje przekłady tekstów liturgicznych na języki narodowe. Zajmuje się również sztuką sakralną i muzyką kościelną, sprawami świętych relikwii i świętych patronów. Prefekt:kard. Antonio Cañizares Llovera.

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych[edytuj | edytuj kod]

Prowadzi procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne: bada przebieg życia i pisma kandydatów oraz za weryfikację i zabezpieczanie relikwii. Powstała w 1969 roku. Prefekt: kard. Angelo Amato.

Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej[edytuj | edytuj kod]

Kongregacja ta jest odpowiedzialna za szkoły katolickie, w tym seminaria i uniwersytety. Prefekt: kard. Zenon Grocholewski.

Trybunały[edytuj | edytuj kod]

Penitencjaria Apostolska[edytuj | edytuj kod]

Trybunał odpowiedzialny za sprawy sakramentu spowiedzi. Penitencjarzem Większym jest kard. Mauro Piacenza.

Sygnatura Apostolska[edytuj | edytuj kod]

Trybunał apelacyjny dla Roty Rzymskiej. W sądownictwie kościelnym rodzaj sądu najwyższego. Prefekt: kardynał Raymond Leo Burke

Trybunał Roty Rzymskiej[edytuj | edytuj kod]

Sąd apelacyjny dla trybunałów lokalnych (głównie sprawy związane z sakramentem małżeństwa) oraz sąd pierwszej instancji w sprawach, które przekraczają kompetencje trybunałów lokalnych. Dziekan: ks. prał. Pio Vito Pinto.

Rady papieskie[edytuj | edytuj kod]

Papieska Rada ds. Świeckich[edytuj | edytuj kod]

Rada zajmuje się sprawami apostolatu świeckich – obecnie kieruje nią kard. Stanisław Ryłko.

Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan[edytuj | edytuj kod]

Rada odpowiedzialna za dialog ekumeniczny i relacje z innymi wyznaniami chrześcijańskimi – obecnie kieruje nią kard. Kurt Koch.

Papieska Rada ds. Rodziny[edytuj | edytuj kod]

Rada zajmuje się promocją wartości rodzinnych – obecnie kieruje nią abp Vincenzo Paglia.

Papieska Rada Iustitia et Pax[edytuj | edytuj kod]

Rada zajmuje się kwestiami nauczania Kościoła w sprawach społecznych, krzewienia pokoju i sprawiedliwości w świecie – obecnie kieruje nią kard. Peter Kodwo Appiah Turkson.

Papieska Rada Cor Unum[edytuj | edytuj kod]

koordynuje działalność charytatywną Kościoła; – obecnie kieruje nią kard. Robert Sarah.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących[edytuj | edytuj kod]

Rada zajmuje się ludźmi których ze względu na wędrowny tryb życia nie obejmują tradycyjne struktury kościelne, są to np. emigranci, uchodźcy, marynarze i rybacy, pracownicy związani transportem, lotnicy itp. Rada zajmuje się również duszpasterstwem ludów wędrownych takich jak Romowie – obecnie kieruje nią kard. Antonio Maria Vegliò.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia[edytuj | edytuj kod]

Rada doradza w sprawach bioetyki, duszpasterstwa pracowników służby zdrowia i pacjentów, w regulowaniu działalności kaplic szpitalnych etc. – obecnie kieruje nią abp Zygmunt Zimowski.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji[edytuj | edytuj kod]

Rada zajmuje się promowaniem odnowionej ewangelizacji w krajach, które już usłyszały pierwsze głoszenie wiary i gdzie od wieków istnieją Kościoły, lecz teraz postępuje w nich proces sekularyzacji społeczeństwa i swoistego zaniku wrażliwości na Boga – kieruje nią abp Rino Fisichella.

Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych[edytuj | edytuj kod]

Rada zajmuje się interpretacją prawa kanonicznego; – obecnie kieruje nią kard. Francesco Coccopalmerio.

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego[edytuj | edytuj kod]

Rada zajmuje się relacjami między Kościołem a religiami niechrześcijańskimi – obecnie kieruje nią kard. Jean-Louis Tauran.

Papieska Rada ds. Kultury[edytuj | edytuj kod]

Rada zajmuje się dialogiem z twórcami kultury, naukowcami i ludźmi niewierzącymi; – obecnie kieruje nią kard. Gianfranco Ravasi

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu[edytuj | edytuj kod]

Rada zajmuje się problemami związanymi ze środkami masowego przekazu: prasą, telewizją, Internetem itp. Jej przewodniczącym jest abp Claudio Maria Celli.

Międzynarodowa Rada ds. Katechezy[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący: abp Rino Fisichella.

Rada Koordynacyjna Akademii Papieskich[edytuj | edytuj kod]

Wiki letter w.svg Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Synod Biskupów[edytuj | edytuj kod]

Zebranie przedstawicieli Episkopatów (biskupów) z różnych regionów świata w celu omówienia zagadnień związanych z działalnością Kościoła. Podlega bezpośrednio papieżowi, posiada też własne struktury organizacyjne, takie jak Sekretariat Generalny. Obecnie Sekretarzem Generalnym Synodu jest kard. Lorenzo Baldisseri.

Urzędy[edytuj | edytuj kod]

Komisje papieskie[edytuj | edytuj kod]

Stałe komisje międzydykasterialne[edytuj | edytuj kod]

Komitety papieskie[edytuj | edytuj kod]

Gwardia Szwajcarska[edytuj | edytuj kod]

Piesza formacja wojskowa, pełniąca rolę straży przybocznej papieża – obecnie kieruje nią płk Daniel Rudolf Anrig

Akademie papieskie[edytuj | edytuj kod]

Instytucje związane ze Stolicą Apostolską[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]