Gospodarka Unii Europejskiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gospodarka Unii Europejskiej
Euro note close 1.jpg
Informacje ogólne
Waluta Euro
Bank centralny Europejski Bank Centralny
Dane statystyczne
PKB (nominalny) 15,84 bln $ (2013)[1]
PKB (ważony PSN) 15,39 bln $ (2011)[1]
PKB per capita 34 000 $ (2011)[1]
Wzrost PKB 1,6% (2011)[1]
Struktura PKB rolnictwo 1,8%, przemysł 25,1%, usługi 73,1% (2011)[1]
Inflacja 2,9% (2011)[1]
Wymiana handlowa
Eksport 1,791 bln $ (2010)[1]
Główni partnerzy Stany Zjednoczone 17,5%, Chiny 8,3%, Szwajcaria 7,7%, Rosja 6,3%, Turcja 4,5% (2010)
Import 2 bln $ (2010)[1]
Główni partnerzy Chiny 18,7%, Stany Zjednoczone 11,0%, Rosja 9,7%, Szwajcaria 5,5%, Norwegia 4,4%
Zatrudnienie
Struktura zatrudnienia rolnictwo 4,7%, przemysł 25,1%, usługi 73,1%
Stopa bezrobocia 9,6% (2011)[1]
Wskaźniki jakości życia
Współczynnik Giniego 30,4 (2010)[1]
Główne źródło

Gospodarka Unii Europejskiejgospodarka wszystkich państw tworzących Unię Europejską rozpatrywanych łącznie, jakby stanowiły jedno państwo. W 2010 roku PKB Unii Europejskiej wynosił 12,279 biliona (16,282 biliona $)[2], co oznacza że gospodarka Unii Europejskiej była większa od największej gospodarki pojedynczego państwa, Stanów Zjednoczonych.

Gospodarka krajów członkowskich[edytuj]

Zobacz też: Gospodarka Austrii, Gospodarka Belgii, Gospodarka Bułgarii, Gospodarka Cypru, Gospodarka Czech, Gospodarka Danii, Gospodarka Estonii, Gospodarka Francji, Gospodarka Grecji, Gospodarka Hiszpanii, Gospodarka Holandii, Gospodarka Irlandii, Gospodarka Litwy, Gospodarka Luksemburga, Gospodarka Łotwy, Gospodarka Malty, Gospodarka Niemiec, Gospodarka Polski, Gospodarka Portugalii, Gospodarka Rumunii, Gospodarka Słowacji, Gospodarka Słowenii, Gospodarka Szwecji, Gospodarka Wielkiej Brytanii, Gospodarka Węgier, Gospodarka Włoch. W państwach panuje dosyć wysoki stopień redystrybucji dochodów, dochodzący do 60% PKB (w Szwecji). Główną gałąź gospodarki tych krajów stanowią usługi (telekomunikacje, bankowe, budowlane, transportowe – w tym samochodowe, morskie i lotnicze itd.), w dalszej kolejności przemysł oraz schemizowane i zautomatyzowane rolnictwo.

Większość PKB wytwarza sektor prywatny, jednak dosyć duży udział w nim ma sektor państwowy: w Szwecji – około 30% (w latach 80. ponad 40%), w Polsce obecnie około 25%, we Francji w rękach państwowych pozostaje kolej, elektrownie (EDF, który posiada kilka elektrowni w Polsce), dystrybucja gazu (GDF) i wiele innych przedsiębiorstw, które są dochodowe i zasilają budżet państwa.

Kraje Unii Europejskiej składającej się z 28 państw mają łącznie najwyższy na świecie produkt krajowy brutto. Pod względem dochodu na głowę mieszkańca kraje „starej” Unii są w światowej czołówce, niektóre regiony Europy, na przykład Bawaria czy Île-de-France, mają prawie dwukrotnie wyższy niż średni poziom z 28 państwami.

14 marca 2008 roku ekonomiści banku Goldman Sachs obliczyli, że gospodarka 15 państw strefy euro stała się największą gospodarką świata. Przyczyną jest osłabiający się dolar. W zeszłym roku PKB Stanów Zjednoczonych osiągnął ponad 13,84 bln dol., podczas gdy strefy euro prawie 8,85 bln euro. Przy kursie 1,5688 dol. za euro (według kursu z 14 marca), daje to ponad 13,88 bln dol. Euroland pobił więc USA o blisko 40 mld dol.

Wzrost gospodarczy[edytuj]

Obecnie kraje starej Unii znajdują się w słabszej kondycji: ich wzrost gospodarczy waha się między 0% a 2%, ale tyle samo wynosi on na przykład w Japonii. Jednocześnie mają niski przyrost naturalny i większe ograniczenia imigracyjne niż w krajach zamożnych o mniejszym zaludnieniu. Niemcy są pierwsi na świecie pod względem wartości eksportu swoich produktów, nawet przed ludniejszą Japonią. W Szwecji, Finlandii i Danii wzrost wynosi ponad 3%. W słabiej rozwiniętych państwach nowej Unii wynosi on zwykle 4-7% (Polska), 5-8% (Słowacja) czy 8-12% (Estonia). Należy jednak zauważyć, że PKB tych państw tuż po wprowadzeniu gospodarki rynkowej notował gwałtowny spadek w związku z utratą rynku radzieckiego: w Polsce było to -17%, w przypadku Bułgarii nawet -40%, a poziom PKB z czasów socjalizmu odzyskała dopiero w 2003 r.

Dane statystyczne: Gospodarka[edytuj]

Państwa
członkowskie
według
rozmiarów PKB
PKB (2014)[3] Wzrost
PKB
w %
(2014)
[4]
PKB per capita (2014)[3] Dług
publiczny

PKB = 100 %
(2014)[5]
Nadwyżka
/ Deficyt
PKB = 100 %
(2014)[6]
Inflacja
HICP
w %
(2014)[7]
Bezro-
bocie

w %
(Kwiecień
2015)[8]
w mld
Euro
w mld
SSN[9]
UE28 = 100 % w
Euro
w
SSN[9]
UE28 = 100 %
Euro SSN[9] Euro SSN[9]
 Unia Europejska 13 919,5 13 919,5 100,00 % 100,00 % 1,3 % 27 318 27 300 100,0 % 100,0 % 86,8 % -2,9 % 0,6 % 9,7 %
 Niemcy 2 903,8 2 786,9 20,86 % 20,02 % 1,6 % 35 247 33 800 129,0 % 123,8 % 74,7 % 0,7 % 0,8 % 4,7 %
 Wielka Brytania 2 222,4 1 910,7 15,97 % 13,73 % 2,8 % 34 449 29 600 126,1 % 108,4 % 89,4 % -5,7 % 1,5 % 5,4 %[10]
 Francja 2 132,4 1 942,6 15,32 % 13,96 % 0,4 % 32 218 29 300 117,9 % 107,3 % 95,0 % -4,0 % 0,6 % 10,5 %
 Włochy 1 616,3 1 610,2 11,61 % 11,57 % -0,4 % 26 585 26 500 97,3 % 97,1 % 132,1 % -3,0 % 0,2 % 12,4 %
 Hiszpania 1 058,5 1 183,4 7,60 % 8,50 % 1,4 % 22 780 25 500 83,4 % 93,4 % 97,7 % -5,8 % -0,2 % 22,7 %
 Holandia 655,4 600,0 4,71 % 4,31 % 0,9 % 38 862 35 600 142,3 % 130,4 % 68,8 % -2,3 % 0,3 % 7,0 %
 Szwecja 429,5 329,8 3,09 % 2,37 % 2,1 % 44 293 34 000 162,1 % 124,5 % 43,9 % -1,9 % 0,2 % 7,8 %
 Polska 413,1 714,1 2,97 % 5,13 % 3,4 % 10 735 18 600 39,3 % 68,1 % 50,1 % -3,2 % 0,1 % 7,9 %
 Belgia 402,0 362,2 2,89 % 2,60 % 1,0 % 36 034 32 500 131,9 % 119,0 % 106,5 % -3,2 % 0,5 % 8,5 %
 Austria 328,9 297,6 2,36 % 2,14 % 0,3 % 38 525 34 900 141,0 % 127,8 % 84,5 % -2,4 % 1,5 % 5,3 %
 Dania 257,4 191,1 1,85 % 1,37 % 1,1 % 45 622 33 900 167,0 % 124,2 % 45,2 % 1,2 % 0,3 % 6,3 %
 Finlandia 204,0 164,0 1,47 % 1,18 % -0,1 % 37 351 30 000 136,7 % 109,9 % 59,3 % -3,2 % 1,2 % 9,4 %
 Irlandia 185,4 166,6 1,33 % 1,20 % 4,8 % 40 177 36 100 147,1 % 132,2 % 109,7 % -4,1 % 0,3 % 9,7 %
 Grecja 179,1 216,0 1,29 % 1,55 % 0,8 % 16 291 19 600 59,6 % 71,8 % 177,1 % -3,5 % -1,4 % 25,6 %[10]
 Portugalia 173,0 222,4 1,24 % 1,60 % 0,9 % 16 648 21 400 60,9 % 78,4 % 130,2 % -4,5 % -0,2 % 13,0 %
 Czechy 154,9 241,7 1,11 % 1,74 % 2,0 % 14 722 23 000 53,9 % 84,2 % 42,6 % -2,0 % 0,4 % 5,9 %
 Rumunia 150,0 291,8 1,08 % 2,10 % 2,6 % 7 521 14 600 27,5 % 53,5 % 39,8 % -1,5 % 1,4 % 6,9 %
 Węgry 103,3 182,5 0,74 % 1,31 % 3,6 % 10 473 18 500 38,3 % 67,8 % 76,9 % -2,6 % 0,0 % 7,3 %[10]
 Słowacja 75,2 112,9 0,54 % 0,81 % 2,4 % 13 881 20 800 50,8 % 76,2 % 53,6 % -2,9 % -0,1 % 12,1 %
 Luksemburg 47,1 39,5 0,34 % 0,28 % 2,0 %[11] 85 700 71 900 313,7 % 263,4 % 23,6 % 0,6 % 0,7 % 5,7 %
 Chorwacja 43,1 68,0 0,31 % 0,49 % -0,4 % 10 179 16 100 37,3 % 59,0 % 85,0 % -5,7 % 0,2 % 17,5 %
 Bułgaria 42,0 89,1 0,30 % 0,64 % 1,7 % 5 808 12 300 21,3 % 45,1 % 27,6 % -2,8 % -1,6 % 10,1 %
 Słowenia 37,2 46,6 0,27 % 0,33 % 2,6 % 18 065 22 600 66,1 % 82,8 % 80,9 % -4,9 % 0,4 % 9,3 %
 Litwa 36,3 58,9 0,26 % 0,42 % 2,9 % 12 397 20 100 45,4 % 73,6 % 40,9 % -0,7 % 0,2 % 8,9 %
 Łotwa 24,1 35,1 0,17 % 0,25 % 2,4 % 12 059 17 600 44,1 % 64,5 % 40,0 % -1,4 % 0,7 % 9,7 %[10]
 Estonia 19,5 26,2 0,14 % 0,19 % 2,1 % 14 840 19 900 54,3 % 72,9 % 10,6 % 0,6 % 0,5 % 6,1 %[10]
 Cypr 17,5 19,9 0,13 % 0,14 % -2,3 % 20 455 23 300 74,9 % 85,3 % 107,5 % -8,8 % -0,3 % 15,6 %
 Malta 8,0 9,9 0,06 % 0,07 % 3,5 % 18 641 23 300 68,2 % 85,3 % 68,0 % -2,1 % 0,8 % 5,7 %

Dane statystyczne: Poziom życia w Unii Europejskiej[edytuj]

UE i państwa
członkowskie
według liczby
mieszkańców
Rzeczywista konsumpcja indywidualna per capita[12][3]
2004 2014
w
Euro
w
SSN[9]
UE28 = 100 % w
Euro
w
SSN[9]
UE28 = 100 %

Euro
SSN[9]
Euro
SSN[9]
 Unia Europejska 15 491 15 500 100,0 % 100,0 % 19 142 19 100 100,0 % 100,0 %
 Niemcy 18 884 17 600 121,9 % 113,5 % 23 890 23 600 124,8 % 123,6 %
 Francja 18 914 17 200 122,1 % 111,0 % 22 926 21 400 119,8 % 112,0 %
 Wielka Brytania 23 498 21 300 151,7 % 137,4 % 26 558 21 800 138,7 % 114,1 %
 Włochy 17 559 16 400 113,3 % 105,8 % 19 197 18 800 100,3 % 98,4 %
 Hiszpania 13 631 15 300 88,0 % 98,7 % 15 875 17 200 82,9 % 90,1 %
 Polska 3 968 8 300 25,6 % 53,5 % 7 549 14 200 39,4 % 74,3 %
 Rumunia 2 204 5 800 14,2 % 37,4 % 5 209 10 500 27,2 % 55,0 %
 Holandia 20 390 19 200 131,6 % 123,9 % 24 182 21 500 126,3 % 112,6 %
 Belgia 18 338 17 000 118,4 % 109,7 % 24 117 21 700 126,0 % 113,6 %
 Grecja 12 891 15 300 83,2 % 98,7 % 13 180 15 900 68,9 % 83,2 %
 Czechy 5 610 11 100 36,2 % 71,6 % 8 634 14 300 45,1 % 74,9 %
 Portugalia 10 974 12 400 70,8 % 80,0 % 12 643 16 000 66,0 % 83,8 %
 Węgry 5 489 9 700 35,4 % 62,6 % 6 335 12 000 33,1 % 62,8 %
 Szwecja 21 868 17 800 141,2 % 114,8 % 28 991 21 800 151,5 % 114,1 %
 Austria 19 478 18 600 125,7 % 120,0 % 25 523 23 100 133,3 % 120,9 %
 Bułgaria 2 098 5 900 13,5 % 38,1 % 4 113 9 400 21,5 % 49,2 %
 Dania 24 349 17 200 157,2 % 111,0 % 30 806 22 000 160,9 % 115,2 %
 Finlandia 19 239 15 600 124,2 % 100,6 % 26 891 21 600 140,5 % 113,1 %
 Słowacja 4 150 8 500 26,8 % 54,8 % 9 146 14 200 47,8 % 74,3 %
 Irlandia 20 883 16 600 134,8 % 107,1 % 22 112 17 800 115,5 % 93,1 %
 Chorwacja 5 405 8 800 34,9 % 56,8 % 7 151 11 400 37,4 % 59,7 %
 Litwa 4 054 8 800 26,2 % 56,8 % 9 091 15 300 47,5 % 80,1 %
 Słowenia 9 073 12 200 58,6 % 78,7 % 11 628 14 200 60,7 % 74,3 %
 Łotwa 3 751 7 700 24,2 % 49,7 % 8 369 12 400 43,7 % 64,9 %
 Estonia 4 658 8 500 30,1 % 54,8 % 9 293 12 500 48,5 % 65,4 %
 Cypr 13 081 14 500 84,4 % 93,5 % 15 615 17 500 81,6 % 91,6 %
 Luksemburg 28 155 25 000 181,8 % 161,3 % 35 886 26 800 187,5 % 140,3 %
 Malta 8 774 12 600 56,6 % 81,3 % 12 358 15 000 64,6 % 78,5 %
UE i państwa
członkowskie
według liczby
mieszkańców
Wydatki gospodarstw domowych
na żywność i napoje bezalkoholowe
(wydatki ogółem = 100 %)[13][14]
1995 2000 2005 2012
 Unia Europejska 14,4 % 13,0 % 12,6 % 13,0 %
 Niemcy 12,3 % 11,6 % 11,0 % 11,7 %
 Francja 14,7 % 13,9 % 13,6 % 13,7 %
 Wielka Brytania 10,7 % 9,4 % 8,7 % 9,3 %
 Włochy 16,9 % 15,1 % 14,8 % 14,4 %
 Hiszpania 17,2 % 14,3 % 13,8 % 14,2 %
 Polska 29,9 % 22,8 % 21,1 % 18,5 %
 Rumunia 38,5 % 34,9 % 29,8 % ––––
 Holandia 13,0 % 11,2 % 10,6 % 12,0 %
 Belgia 15,3 % 13,0 % 13,4 % 13,6 %
 Grecja –––– 15,1 % 16,2 % ––––
 Czechy 18,7 % 18,0 % 15,0 % 15,5 %
 Portugalia 18,4 % 16,6 % 16,4 % 18,2 %
 Węgry 23,4 % 19,1 % 16,6 % 17,6 %
 Szwecja 14,1 % 12,1 % 12,0 % 12,1 %
 Austria 11,4 % 10,5 % 10,3 % 10,0 %
 Bułgaria 25,1 % 28,5 % 20,5 % ––––
 Dania 13,2 % 12,2 % 11,2 % 11,3 %
 Finlandia 15,4 % 12,6 % 12,1 % 12,5 %
 Słowacja 27,7 % 23,4 % 18,2 % 17,5 %
 Irlandia 15,0 % 11,2 % 9,4 % 10,2 %
 Chorwacja –––– –––– –––– ––––
 Litwa 39,4 % 27,9 % 25,8 % ––––
 Słowenia 17,8 % 16,7 % 14,8 % 14,9 %
 Łotwa 36,1 % 25,1 % 22,3 % 19,2 %
 Estonia 28,9 % 20,3 % 18,7 % 19,0 %
 Cypr 14,5 % 12,9 % 13,0 % 13,4 %
 Luksemburg 11,1 % 9,4 % 8,5 % 8,3 %
 Malta 18,6 % 16,5 % 16,0 % 14,7 %

Polityka gospodarcza Unii Europejskiej[edytuj]

Cztery swobody i jednolity rynek[edytuj]

Handel[edytuj]

Handel zewnętrzny[edytuj]

Rolnictwo[edytuj]

Przemysł[edytuj]

Rozwinięty też jest przemysł produkujący sprzęt gospodarstwa domowego (Bosch, Electrolux, Zanussi), chemiczny, petrochemiczny (Shell, BP), elektroniczny (Philips), farmaceutyczny, stoczniowy i spożywczy. Ważną funkcję pełnią telekomunikacyjne satelity europejskie Eutelsat i Astra, należąca do luksemburskiego SES S.A..

We Francji swoją siedzibę ma jeden z dwóch największych koncernów lotniczych Airbus, w Szwecji produkuje się samoloty Saab. W Europie produkuje się superszybkie pociągi (TGV firmy Alstom).

Przemysł motoryzacyjny[edytuj]

Niemcy zajmują trzecie miejsce na świecie pod względem produkcji samochodów, cała Unia zaś pierwsze. Najważniejsze motoryzacyjne koncerny europejskie to DaimlerChrysler (Mercedes-Benz, Chrysler, Maybach, także udziały w Mitsubishi), BMW, Volkswagen (do tego koncernu należą także Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini i Bugatti), Porsche, MAN AG, PSA (Citroën i Peugeot), Renault, Fiat (także Ferrari i Iveco), Volvo AB (nadal należy do Szwedów). Montownie swoich samochodów mają także amerykański Ford (także samochody osobowe Volvo, Jaguar i DAF) i GM (Opel, Scania i Saab) oraz przedsiębiorstwa azjatyckie.

Energetyka[edytuj]

Unia Europejska ujednoliciła przepisy dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i dostaw energii elektrycznej, wzbogacając je o przepisy dotyczące ochrony konsumentów. W celu ulepszenia i zintegrowania konkurencyjnych rynków energii w UE dyrektywą Parlamentu i Rady nr 2009/72/WE ustanowiono zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, otwartego dostępu do rynku, składania ofert, udzielania zezwoleń i eksploatacji systemów. W UE dużą wagę przywiązuje się do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Narodowe cele dotyczące udziału energii pozyskiwanej z tych źródeł w ogólnej ilości energii wytwarzanej w państwach członkowskich określono w dyrektywie 2001/77/WE. Wysiłki państw członkowskich zmierzające do realizacji celów wyznaczonych w tej dyrektywie monitoruje Komisja Europejska.

Transport[edytuj]

Zbudowany dzięki dotacjom unijnym Airbus A380

Turystyka[edytuj]

Francja, Wielka Brytania i Włochy są najczęściej odwiedzanymi krajami na świecie, z czego czerpią ogromne korzyści drobni przedsiębiorcy oraz budżety tych państw, gdyż obcokrajowcy płacą podatek od towarów i usług przy wszelkich zakupach. W Austrii istnieją najdłuższe i najlepsze na świecie trasy narciarskie. Danię odwiedza co roku 5 mln turystów, czyli tyle, ile wynosi liczba mieszkańców.

Nowe technologie[edytuj]

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Media w Unii Europejskiej[edytuj]

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Finanse UE[edytuj]

Wydatki UE w 2004

Budżet[edytuj]

 Osobny artykuł: Budżet Unii Europejskiej.

Unia Europejska[15] posiada własną samodzielność finansową (od 1970 roku – od traktatu budżetowego). Źródła własne WE to:

  • cła
  • opłaty nakładane na import artykułów rolnych
  • część podatku pośredniego
  • wpłaty państw członkowskich.

Pierwsze dwa źródła stanowią ok. 14% budżetu WE, ok. 35% – wpływy z podatku pośredniego, a 51% – to wpłaty państw członkowskich. Głównym płatnikiem netto są Niemcy, a następnie Wielka Brytania. W latach osiemdziesiątych rządzący w Brytanii brytyjscy konserwatyści uzyskali rabat, ze względu na małą kwotę subwencji rolniczych. Ostatnio zrodził się pomysł stworzenia podatku europejskiego. Miałoby to być na przykład dwa punkty procentowe z podatku od towarów i usług. Wtedy najwięcej płaciłyby te kraje, w których najwięcej się konsumuje. Byłby to sposób na zmniejszenie brytyjskiego rabatu, a Niemcy, ponieważ są największą gospodarką Unii i najbardziej ludnym krajem, pozostałyby największym płatnikiem. Największym odbiorcą funduszów Unii była przez lata Hiszpania: w Madrycie wybudowano za te pieniądze na przykład metro. Francja zaś jest największym odbiorcą dotacji unijnych dla rolnictwa. Same dotacje stanowią zwrot 98% francuskiej kontrybucji brutto. Jeżeli liczyć również zyski francuskich rybaków i zyski mieszkańców Strasburga, Francja jest beneficjentem netto UE.

Państwa członkowskie Całościowa składka
w Euro
Całościowa składka
jako % całościowego budżetu UE
Całościowe wydatki
rok 2006 w Euro
Całościowe wydatki
jako % całościowego budżetu UE
 Unia Europejska 105.259.468.772 100,00% 106.575.500.000 100,00%
 Niemcy 22.218.438.941 21,11% 12.242.400.000 11,49%
 Francja 17.303.107.859 16,44% 13.496.200.000 12,66%
 Włochy 14.359.479.157 13,64% 10.922.300.000 10,25%
 Wielka Brytania 13.739.900.046 13,05% 8.294.200.000 7,78%
 Hiszpania 8.957.286.488 8,51% 12.883.000.000 12,09%
 Holandia 5.552.933.781 5,28% 2.190.400.000 2,06%
 Belgia 4.035.286.807 3,83% 5.625.100.000 5,28%
 Szwecja 2.832.862.800 2,69% 1.573.400.000 1,48%
 Austria 2.308.432.030 2,19% 1.830.100.000 1,72%
 Dania 2.130.860.212 2,02% 1.501.900.000 1,41%
 Polska 2.099.087.114 1,99% 5.305.600.000 4,98%
 Grecja 1.882.611.879 1,79% 6.833.700.000 6,41%
 Finlandia 1.544.832.284 1,47% 1.280.400.000 1,20%
 Portugalia 1.443.049.602 1,37% 3.634.800.000 3,41%
 Irlandia 1.341.281.313 1,27% 2.461.800.000 2,31%
 Węgry 1.003.119.411 0,95% 1.842.200.000 1,73%
 Czechy 932.392.859 0,89% 1.330.000.000 1,25%
 Słowacja 393.148.777 0,37% 696.200.000 0,65%
 Słowenia 299.993.572 0,29% 406.000.000 0,38%
 Luksemburg 241.439.011 0,23% 1.194.800.000 1,12%
 Litwa 221.997.405 0,21% 799.800.000 0,75%
 Cypr 144.556.416 0,14% 239.600.000 0,22%
 Łotwa 115.205.431 0,11% 402.600.000 0,24%
 Estonia 100.756.308 0,10% 300.000.000 0,28%
 Malta 57.409.269 0,05% 157.000.000 0,14%
 Bułgaria Nie była członkiem kiedy zatwierdzano budżet. Nie była członkiem kiedy zatwierdzano budżet. 360.600.000 0,34%
 Rumunia Nie była członkiem kiedy zatwierdzano budżet. Nie była członkiem kiedy zatwierdzano budżet. 693.100.000 0,65%

Zobacz też[edytuj]

Lifeintheeu.png
Unia Europejska na skróty
Portal Portal Unia Europejska

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj]