Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Przegląd zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Przegląd zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego

Oto lista pojęć związanych z prawem międzynarodowym, które znajdują się (niebieskie) lub powinny się znaleźć (czerwone) w polskiej Wikipedii. Oczywiście listę tę można rozszerzać. Podstawowe zagadnienia z innych dziedzin wiedzy znajdziesz na liście przegląd dziedzin wiedzy.

Indeks

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - V - W - Z - Zobacz też

Zagadnienia

A[edytuj | edytuj kod]

adhezja ad hoc - ad interim - ad referendum - agent konsularny - agresja (prawo) - agrément - aide-mémoire - Akademia Prawa Międzynarodowego - akcesja - akredytacja - alternat - ambasador - amfiktionia - androlepsja - aneksja - apartheid - apatryda - acquiescence - arbitraż międzynarodowy - arenga - areszt - attaché - aut dedere aut iudicare - autonomia - azyl - azyl dyplomatyczny
    (wróć do indeksu)

B[edytuj | edytuj kod]

bandera - banicja - baza wojskowa - bellum iustum - bezpaństwowiec - Bill of Rights - blokada pokojowa - blokada wojenna - błąd w prawie międzynarodowym - bona fides - broń biologiczna - broń chemiczna - broń jądrowa - broń konwencjonalna - broń masowego rażenia - Brytyjska Wspólnota Narodów - bulla
    (wróć do indeksu)

C[edytuj | edytuj kod]

casus belli - casus foederis - CEFTA - cesja terytorialna - Chargé d’affaires - cieśnina międzynarodowa - comitas gentium - consensus - cudzoziemiec
    (wróć do indeksu)

D[edytuj | edytuj kod]

debellatio - Deklaracja Narodów Zjednoczonych - Deklaracja Praw Dziecka - dekolonizacja - delikt międzynarodowy - delimitacja - demarkacja - demilitaryzacja - derelikcja - depozytariusz - desuetudo - dno mórz i oceanów - dobra wiara - dobre usługi - domicyl - dominium - dualizm - dyplomacja - dyplomata - dyrektywa Unii Europejskiej - dyskryminacja - dyskryminacja rasowa - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
    (wróć do indeksu)

E[edytuj | edytuj kod]

effet utile - EFTA - eksterytorialność - ekstradycja - ekwidystans - embargo - enklawa - erga omnes - estoppel - Euratom - Europejska Komisja Gospodarcza - Europejska Konwencja Praw Człowieka - Europejska Wspólnota Gospodarcza - europejski nakaz aresztowania - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - Europejski Trybunał Praw Człowieka - EWG - Europejski Trybunał Sprawiedliwości - exequatur - ex aequo et bono
    (wróć do indeksu)

F[edytuj | edytuj kod]

federacja - flaga - forum prorogatum - funkcjonariusz międzynarodowy
    (wróć do indeksu)

G[edytuj | edytuj kod]

GATT - genewskie konwencje - głosowanie - głowa państwa - godło - granica państwowa - gravamen - groźba w prawie międzynarodowym
    (wróć do indeksu)

H[edytuj | edytuj kod]

Habeas Corpus Act - handel ludźmi - handel narkotykami - handel zagraniczny - hard law - haskie konferencje - haskie konwencje - hierarchia norm w prawie międzynarodowym - historia prawa międzynarodowego - humanitaryzm - hymn państwowy
    (wróć do indeksu)

I[edytuj | edytuj kod]

ICAO - ILA - immunitet - immunitet państwa - immunitety dyplomatyczne - immunitety konsularne - inkorporacja prawa międzynarodowego - inkorporacja terytorium - in statu nascendi - Instytut Prawa Międzynarodowego - integralność terytorialna - internowanie - internuncjusz apostolski - interpretacja umowy międzynarodowej - intytualcja - ius ad bellum - ius belli - ius cogens - ius dispositivum - ius gentium - ius in bello - ius legationis - ius sanguinis - ius soli - ius standi - ius tractatuum
    (wróć do indeksu)

J[edytuj | edytuj kod]

jeniec wojenny - język autentyczny - język państwowy - jurysdykcja - jurysdykcja krajowa
    (wróć do indeksu)

K[edytuj | edytuj kod]

kable i rurociągi podmorskie - kabotaż - Kanał Kiloński - kanał międzynarodowy - Kanał Panamski - Kanał Sueski - kapitulacja - kara śmierci w prawie międzynarodowym - Karta Atlantycka - Karta Narodów Zjednoczonych - KBWE - klauzula akcesyjna - klauzula derogacyjna - klauzula denuncjacyjna - klauzula fakultatywna - klauzula generalna - klauzula Martensa - klauzula największego uprzywilejowania - klauzula porządku publicznego - klauzula ratyfikacyjna - klauzula rebus sic stantibus - klauzula rewizyjna - klauzula rozstrzygania sporów - klauzula umowna - kodyfikacja - kodyfikacja prawa międzynarodowego - kolonializm - kombatant - komisarz - komisja badawcza - Komisja Europejska - komisja koncyliacyjna - Komisja Praw Człowieka ONZ - Komisja Prawa Międzynarodowego - Komitet Czerwonego Krzyża - Komitet Praw Człowieka ONZ - Komitet Regionów - komparycja - koncyliacja - kondominium - konfederacja - konferencja berlińska (1884/85) - Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - konferencja jałtańska - konferencja kairska - konferencja międzynarodowa - Konwerencja w Dumbarton Oaks (1944) - konferencje haskie - konferencje prawa morza - konkordat - konsensus - konsul - konsulat - kontrasygnata - kontrola międzynarodowa - korpus dyplomatyczny - korpus konsularny - korroboracja - korsarstwo - kosmiczne prawo - kurtuazja międzynarodowa
    (wróć do indeksu)

L[edytuj | edytuj kod]

Liga Narodów - Liga Państw Arabskich - linia demarkacyjna - list żelazny - listy komisyjne - listy odwołujące - listy uwierzytelniające - listy wprowadzające - ludność cywilna w konfliktach zbrojnych - ludobójstwo
    (wróć do indeksu)

Ł[edytuj | edytuj kod]

łódź podwodna
    (wróć do indeksu)

M[edytuj | edytuj kod]

Magna Charta Libertatum - Mały traktat wersalski - mandat w prawie międzynarodowym - mare clausum - mare liberum - mediacja - Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - Międzynarodowa Organizacja Pracy - międzynarodowe prawo handlowe - międzynarodowe prawo karne - międzynarodowe prawo morza - międzynarodowe prawo publiczne - międzynarodowe prawo prywatne - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju - Międzynarodowy Czerwony Krzyż - Międzynarodowy Fundusz Walutowy - Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża - Międzynarodowy Trybunał Karny - Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - Międzynarodowy Trybunał Wojskowy - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny - miękkie prawo - minister-rezydent - minister spraw zagranicznych - minipaństwo - misja dyplomatyczna - misja specjalna - misja wojskowa - mniejszości narodowe - modus vivendi - monizm - MOP - morskie wody wewnętrzne - morze otwarte - morze pełne - morze terytorialne - multilateralny
    (wróć do indeksu)

N[edytuj | edytuj kod]

naród - narracja - NATO - naturalizacja - nauka prawa międzynarodowego - neutralność wieczysta - neutralność wojenna - nieinterwencja - NGO - niewolnictwo - niewykonanie zobowiązania międzynarodowego - norma bezwzględnie obowiązująca - norma względnie obowiązująca - prawo norymberskie - nota dyplomatyczna - notyfikacja - nuncjatura apostolska - nuncjusz
    (wróć do indeksu)

O[edytuj | edytuj kod]

obóz koncentracyjny - obywatelstwo - ochrona dóbr kultury - ochrona ludności cywilnej w konflikcie zbrojnym - ochrona ofiar wojny - ochrona praw człowieka - odpowiedzialność międzynarodowa - odszkodowania wojenne - OECD - okręt - okręt podwodny - okupacja pokojowa - okupacja wojenna - ombudsman - ONZ - opieka dyplomatyczna - opinia doradcza - opinio iuris sive necessitatis - organizacja międzynarodowa (rządowa i pozarządowa) - Organizacja Jedności Afrykańskiej - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego - Organizacja Narodów Zjednoczonych - Organizacja Państw Amerykańskich - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - organ państwowy - orzeczenie sądowe - orzecznictwo
    (wróć do indeksu)

P[edytuj | edytuj kod]

pacta sunt servanda - Pakt Brianda-Kellogga - pakty praw człowieka - państwo - parafowanie - pêle-mêle - pełnomocnictwo do zawierania umów międzynarodowych - persistent objector - persona non grata - personel misji - piractwo - plebiscyt terytorialny - podbój - Podmiotowość prawa międzynarodowego - podmioty prawa międzynarodowego - podstawy obowiązywania prawa międzynarodowego - podwójne obywatelstwo - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - lotnisko - port morski - poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny - uti possidetis iuris - powstańcy - Powszechny Związek Pocztowy - prawa człowieka - prawa obywatelskie - prawo kosmiczne - prawo legacji - prawo łupu - prawo międzynarodowe - prawo międzynarodowe prywatne - prawo morza - prawo nieszkodliwego przepływu - prawo norymberskie - prawo pościgu - prawo Unii Europejskiej - prawo wewnętrzne - prawo wizyty i rewizji - prawo wspólnotowe - prawo zwyczajowe - precedencja - precedens - proksenia - protektorat międzynarodowy - protokół dyplomatyczny - przedstawiciel dyplomatyczny - przestrzeń kosmiczna - przestrzeń powietrzna - przystąpienie - przywileje i immunitety dyplomatyczne - przywileje i immunitety konsularne
    (wróć do indeksu)

R[edytuj | edytuj kod]

Rada Bezpieczeństwa ONZ - Rada Europy - Rada Nordycka - Rada Praw Człowieka ONZ - ratyfikacja - rebus sic stantibus - referendum - reintegracja - repatriacja - represalia - restytucja - retorsje - rokowania - rozbrojenie - rozejm - rozjemstwo - rzeka międzynarodowa
    (wróć do indeksu)

S[edytuj | edytuj kod]

samoobrona w prawie międzynarodowym - samostanowienie narodów - sankcje w prawie międzynarodowym - sądownictwo międzynarodowe - secesja terytorium - siły pokojowe ONZ - skuteczność norm prawa międzynarodowego - soft law - społeczność międzynarodowa - spory międzynarodowe - Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej - statek morski - statek powietrzny - status quo - Stolica Apostolska - stosunki dyplomatyczne - stosunki konsularne - Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego - strefa wolnego handlu - strefa wyłącznego rybołówstwa - sukcesja w prawie międzynarodowym - suwerenność - sygnatariusz - szelf kontynentalny
    (wróć do indeksu)

Ś[edytuj | edytuj kod]

Światowa Organizacja Zdrowia
    (wróć do indeksu)

T[edytuj | edytuj kod]

tabula rasa - terra nullius - terytorium niczyje - terytorium państwa - terytorium powiernicze - terytorium zależne - thalweg - traktat - traktaty pokojowe - Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
    (wróć do indeksu)

U[edytuj | edytuj kod]

uchodźca - Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu - ultimatum - umowa międzynarodowa - UNESCO - Unia Afrykańska - Unia Europejska - Unia Międzyparlamentarna - urząd konsularny - urzędnik konsularny - usus - uznanie międzynarodowe
    (wróć do indeksu)

V[edytuj | edytuj kod]

veto
    (wróć do indeksu)

W[edytuj | edytuj kod]

wada oświadczenia woli - weto - wina w prawie międzynarodowym - wiza - WHO - wody archipelagowe - wody terytorialne - wojna - wojna domowa - wojna lądowa - wojna morska - wojna powietrzna - wolne miasto - wspólne dziedzictwo ludzkości - Wspólnota Europejska - Wspólnota Francuska - Wspólnota Narodów - wykładnia umowy międzynarodowej - wyłączna strefa ekonomiczna
    (wróć do indeksu)

Z[edytuj | edytuj kod]

zasada alternatu - zasiedzenie w prawie międzynarodowym - zasada humanitaryzmu - zasada wzajemności - zasady prawa międzynarodowego - zastrzeżenie - zatoka - zatoka historyczna - zawieszenie broni - zawojowanie - zbiór dokumentów - zbrodnia międzynarodowa - zbrodnia przeciwko ludzkości - zbrodnia wojenna - zobowiązanie międzynarodowe - zwierzchnictwo terytorialne - zwyczaj międzynarodowy
    (wróć do indeksu)

Ź[edytuj | edytuj kod]

źródła prawa międzynarodowego
    (wróć do indeksu)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]